HTML

Egyik 19

Magyarországról, utódállami területekről, Európáról, Európai Unióról, további földrészekről, globalizációról, űrről

Friss topikok

Címkék

1956 (22) adriaitenger (2) afganisztán (15) afghanistan (5) africa (6) afrika (22) alaptörvény (12) albánia (1) algéria (4) algérie (1) alkotmány (5) alkotmánybíróság (6) állambiztonságiszolgálatoktörténetilevéltára (1) állandóválasztottbíróság (1) alpok (1) americas (1) amerika (3) amerikaimagyarmúzeum (1) amerikaimagyarszépművesczéh (1) amerikaimagyarszövetség (1) amnestyinternational (3) andrássygyulabudapestinémetnyelvűegyetem (1) anglia (2) aquincumimúzeum (1) arctic (2) ardeal (2) asia (4) asteroid (1) atlantióceán (3) australia (3) austria (3) ausztrália (5) ausztria (34) autonómia (8) autonomy (1) azerbaijan (3) azovitenger (4) ázsia (16) bahamaszigetek (1) bahrein (1) balcans (1) balkán (10) baltics (2) balticsea (1) baltikum (9) baltitenger (6) balti államok (1) banat (1) banglades (1) bánság (4) batthyáneum (2) bécsimagyartörténetiintézet (1) belarus (2) belgakongó (1) belgium (11) belgrádimagyarkulturálisintézet (1) besszarábia (1) bethlengáboralap (1) Biblia (4) blacksea (7) bolyaiegyetem (1) bolyaitudományegyetem (1) boszniahercegovina (7) brazil (2) brazília (4) britbirodalom (1) brunei (1) budapest (1) budapestfővároslevéltára (1) budapestiközlekedésiközpont (1) budapestiműszakiésgazdaságtudományiegyetem (1) budapestostroma (2) bulgária (22) bulgaria (1) canada (10) canto (1) caritashungarica (1) carpathians (1) caspiansea (1) caucasus (2) china (12) chinoingyógyszergyár (1) chorwerke (1) Címkék (1) ciprus (5) communism (1) crimea (1) croatia (1) csád (1) csehország (29) csehszlovákia (16) csendesóceán (5) cuba (1) cyprus (1) czechia (1) dal (5) dánia (2) danube (2) danubianresearchcenter (1) debrecenireformátuskollégium (1) defenseadvancedresearchprojectsagency (1) délafrika (3) délamerika (6) déliáramlat (16) délkínaitenger (3) délkorea (2) délszudán (1) délvidék (16) demográfia (1) denmark (1) duna (16) dunaipolynemzetipark (1) earth (13) earthquake (2) earthquakes (2) ebolajárvány (2) ecuador (1) égeitenger (1) egészségügyivilágszervezet (3) egyenlítőiguinea (1) egyesültállamok (96) egyesültarabemírségek (3) egyesültnemzetekszervezete (36) egyházikönyvtárakegyesülése (1) egyiptom (17) egypt (1) elsővilágháború (10) emberijogokeurópaibírósága (4) ének (7) ensz (5) eötvösjózsefcollegium (3) eötvöslorándtudományegyetem (6) erdély (81) erdélyimagyarműszakitudományostársaság (1) erdélyimagyarnemzetitanács (1) erdélyiművészetiközpont (1) erdélyimúzeumegyesület (5) erdélyinemzetimúzeumkézirattára (1) erdélyinemzetimúzeumlevéltára (1) erdélyireformátusegyházkerület (4) erdélyirómaikatolikusegyházmegye (1) erdélyirómaikatolikuspüspökség (2) erdélyiszépmívescéh (1) eritrea (3) estonia (3) északamerika (3) északiáramlat (5) északitenger (3) északvietnam (1) észtország (9) ethiopia (1) etiópia (4) etruria (1) eurasia (2) eurázsia (6) europa (1) európa (122) európaibékeintézet (1) európaibizottság (37) európaibiztonságiésegyüttműködésiértekezlet (4) európaibiztonságiésegyüttműködésiszervezet (21) európaiparlament (29) európaitanács (20) európaiújjáépítésiésfejlesztésibank (1) európaiunió (96) europe (27) europeancouncil (2) europeangeosciencesunion (1) europeanparliament (2) europeansciencefoundation (1) europeanspaceagency (2) europeanunion (12) federationofhungarians (1) fehéroroszország (13) fehértenger (1) feketetenger (28) felvidék (18) fénykép (2) film (41) finland (3) finnország (9) firstworldwar (1) föld (4) földközitenger (9) forsterközpont (1) fórumkisebbségkutatóintézet (1) france (5) franciaország (35) függetlenállamokközössége (3) fülöpszigetek (3) gaza (1) gáza (1) gazprom (25) generalelectric (1) georgia (4) germany (11) ghána (1) ghana (1) globalizáció (14) globalization (5) görögország (15) greatbritain (9) grófklebelsbergkunómagyartörténetiintézet (1) grúzia (7) guatemala (3) guinea (2) guineabissau (1) gulfofmexico (1) győriegyházmegyeilevéltár (1) gyulafehérvárirómaikatolikusérsekség (3) gyulafehérvárirómaikatolikusteológia (1) habsburgbirodalom (1) habsburgmonarchia (1) hadtörténetiintézetésmúzeum (4) haiti (1) hangzóanyag (6) hargitanemzetiszékelynépiegyüttes (1) havasalföld (1) hitelminősítők (5) hold (2) hollandia (14) holyland (1) honduras (3) hongrie (1) horvátország (21) hungaria (3) hungarianamericancoalition (1) hungarianradio (1) hungary (21) iceland (3) ifla (1) IIrákócziferenckárpátaljaimagyarfőiskola (3) imf (8) india (15) indiaióceán (1) indianocean (1) indonesia (2) influenzavirus (1) infografika (1) interjú (1) internationalmonetaryfund (1) internationalmonetaryfundd (1) internationalspacestation (3) interpol (1) iparművészetimúzeum (4) irak (23) iran (7) irán (13) iraq (11) írország (4) israel (6) italia (1) itália (3) italy (9) ithakaprogram (1) ivorycoast (1) Iworldwar (1) izland (2) izráel (1) izrael (32) japan (3) japán (14) jemen (1) jordan (3) jordánia (6) jugoszlávia (14) julianusprogram (1) kaliningrad (1) kalocsabácsifőegyházmegye (1) kambodzsa (1) kamerun (3) kanada (12) karibtenger (3) kárpátalja (56) kárpátmedence (20) kárpátok (10) kaszpitenger (2) katar (6) katolikuskaritász (1) kaukázus (4) kazahsztán (5) kazakhstan (6) kelet (1) keletikárpátok (1) keletkínaitenger (1) kenya (2) kép (1) képeslap (1) kercsiszoros (1) kgst (1) kína (40) királyhágómellékireformátusegyház (2) kirgizisztán (2) kisebbségkutatóintézet (1) kitelepítés (1) kolozsváriegyetemikönyvtár (1) kolozsvárifőkonzulátus (2) kommunista (8) kommunizmus (16) kongóidemokratikusköztársaság (1) könyv (34) kőrösicsomasándorprogram (1) kórus (1) kórusmű (1) koszovó (10) kosztolányidezsőszínház (1) középafrikaiköztrásaság (3) középamerika (1) központistatisztikaihivatal (2) krím (7) krizajánosnéprajzitársaság (3) kuba (3) külügyiéskülgazdaságiintézet (1) kurdisztán (3) kúria (4) kuwait (1) latinamerica (2) latvia (3) lebanon (3) lechnerlajostudásközpont (1) lengyelország (52) lettország (11) libanon (10) libéria (3) liberia (1) líbia (18) libya (1) lithuania (5) litvánia (10) lukoil (1) luxemburg (8) lybia (2) macedónia (2) magyarállamvasút (1) magyarföldtaniésgeofizikaiintézet (1) magyarírókszövetsége (1) magyarkanizsaiudvarikamaraszínház (1) magyarkirályság (2) magyarkülügyiintézet (1) magyarmérnökikamara (1) magyarnemzetibank (7) magyarnemzetimúzeum (5) magyarnemzetitanács (1) magyarnemzetiüdülésialapítvány (1) magyarokvilágszövetsége (6) magyarország (185) magyarországireformátusegyház (1) magyarországiruszintudományosintézet (1) magyarpolitikaifoglyokszövetsége (1) magyartudományosakadémia (16) magyarvillamosművekzrt (2) mahart (1) malajzia (6) malaysia (5) mali (3) málta (4) mansziget (1) map (2) máramaros (3) máriarádió (1) marokkó (3) marosvásárhelyiorvosiésgyógyszerészetiegyetem (7) mars (1) másodikvilágháború (13) médiatudományiintézet (2) mediterraneansea (8) memorandum (1) mexico (3) mexikó (3) michelincsillag (2) mikeskelemenprogram (1) mol (9) moldova (21) moldva (1) montenegro (1) montenegró (2) moon (3) morvaország (1) mozambik (1) muravidék (2) nabucco (2) naftogaz (1) nagybritannia (50) nap (2) nasa (11) nationalszéchényilibrary (2) nato (63) németbirodalom (1) németdemokratikusköztársaság (5) németország (71) németszövetségiköztársaság (6) nemzetekszövetsége (1) nemzetiadóésvámhivatal (1) nemzeticsaládésszociálpolitikaiintézet (1) nemzetifenntarthatófejlődésstratégia (1) nemzetiközszolgálatiegyetem (5) nemzetikulturálisalap (2) nemzetiszínház (2) nemzetköziatomenergiaügynökség (3) nemzetközibíróság (1) nemzetközimigrációsszervezet (2) nemzetköziűrállomás (1) nemzetközivalutaalap (19) nepal (2) néprajzimúzeum (1) néptánc (1) nicaragua (3) niger (1) nigéria (8) nigeria (2) nobeldíj (3) northamerica (1) northkorea (1) norvégia (10) norway (7) norwey (1) nyugat (1) nyugatnémetország (1) óceánia (1) olaszország (30) opalvezeték (1) operaház (1) organizationforsecurityandcooperationineurope (1) örményország (3) oroszbirodalom (1) oroszország (90) országgyűlés (23) országgyűlésikönyvtár (1) országház (2) országoslevéltár (1) országosmagyargyűjteményegyetem (1) országosszéchényikönyvtár (13) országosszínháztörténetimúzeumésintézet (1) őrvidék (1) österreich (1) oszmánbirodalom (1) osztrákmagyarmonarchia (1) pacificocean (1) pakistan (3) pakisztán (7) paks (1) palestine (1) pallaszathénéközgondolkodásiprogram (1) panamacsatorna (1) pápaiállam (1) partium (18) partiumiésbánságiműemlékvédőésemlékhelytársaság (1) partiumikeresztényegyetem (1) pázmánypéterkatolikusegyetem (3) persia (1) peru (1) perzsaöböl (3) petőfiirodalmimúzeum (1) philippines (1) photo (2) pianomusic (1) poland (8) polonia (1) poroszország (1) portugália (1) puertorico (1) quatar (1) regionálisnyelvekeurópaichartája (5) reklám (3) robot (1) róma (1) rómaibirodalom (3) romania (5) románia (84) rosznyeft (4) russia (27) ruténia (1) SacraCorona (1) salvador (2) sarkvidék (1) saudiarabia (3) schengeniövezet (1) scotland (3) senegal (1) siebenbürgen (4) sierraleone (4) singapore (1) skócia (4) slovakia (3) southafrica (1) southchinasea (2) southkorea (1) southstream (1) southvietnam (1) sovietunion (4) space (11) spain (5) spanyolország (12) stratégiakutatóintézet (1) stratfor (1) sun (4) svájc (19) svédország (10) sweden (2) switzerland (2) syria (10) szabadeuróparádió (2) szabadkainépszínházmagyartársulata (1) szászföld (1) szaúdarábia (9) szegeditudományegyetem (1) székelyföld (30) székelynemzetimúzeum (2) szemerebertalanmagyarrendvédelemtörténetitudományostársaság (1) szentföld (1) SzentKorona (5) szépművészetimúzeum (1) szerbia (28) szingapúr (3) szíria (31) szlovákia (41) szlovénia (8) szomália (5) szovjetunió (34) szudán (7) tádzsikisztán (1) tajvan (3) térkép (1) thaiföld (1) thenetherlands (1) tibet (2) tisza (2) törökország (28) transatlantictradeandinvestmentpartnership (1) transilvania (2) transsilvania (1) transsylvania (1) transvaal (1) transylvania (2) transznyeft (1) trianon (1) tunézia (3) turkey (5) turkmenistan (2) türkmenisztán (1) Türkmenisztán (1) újzéland (1) ukraine (27) ukrajna (89) ukrtranszgaz (1) unesco (4) ungarn (1) ungheria (1) unitednations (4) unitedstates (18) universityofarizona (1) űr (5) usa (40) üzbegisztán (1) Üzbegisztán (1) vallásiművekintézete (1) varsóiszerződés (3) vatican (2) vatikán (10) vatikánirádió (1) vatikánititkoslevéltár (1) vers (12) video (29) vietnam (5) világbank (4) vinagora (1) visegradcountries (1) visegrádialap (1) visegrádiországok (15) vízuminformációsrendszer (1) volcanoes (4) vöröskereszt (1) vöröstenger (1) warsawpact (1) węgrzech (1) westafrica (1) worldhealthorganizaton (3) worldwarI (1) worldwarII (2) yemen (2) yugoslavia (1) yukos (1) zene (3) zeneakadémia (1) zenemű (1) zeneszám (1) zongorajáték (1) Címkefelhő

2015. V. 21-31. Magyarország, Great Britain - Nagy-Britannia, Lettország, Olaszország, Oroszország, China, India, Indonesia, Israel - Izrael, Pakistan, United States, globalization.

2016.05.21. 18:00 Eleve

.

Magyarország
2015. V. 27.  A kormány elfogadta a Nemzeti Korrupcióellenes Programot és az azzal összefüggő intézkedések 2015-2016-ra vonatkozó tervét.
(Forrás: MTI)

2015. V. 27.  Bemutatók, zenés őrségváltás, katonazenekari fesztivál és gyermekprogramok is lesznek szombaton, május 28.-án Budapesten a Hősök terén, a Városligetben és a város több más pontján a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Budapest Helyőrség Dandárja idei helyőrségi tavaszi szemléjén. A Városligetben 10 órától délután 5 óráig a Palme sétányon és annak környékén bemutatkoznak a Budapest Helyőrség alakulatai. Az érdeklődők megismerhetik a tűzszerészek eszközeit (köztük a tűzszerészrobotot), a katonai rendészek munkáját és fegyvereit, a díszelgők ruháit és fegyvereit. Mindemellett haditechnikai eszközöket mutatnak be, lesz lézeres szimulátor és air soft lövészet is. Az egészségügyi sátrakban a nők számára szűrővizsgálatokat tartanak, pszichológiai és prevenciós, továbbá életmódbeli tanácsokat adnak. A HM Tábori Lelkészi Szolgálat és a Katolikus Karitász játékbusszal, a Baptista Szeretetszolgálat pedig mentőkutyás bemutatóval, bohóccal és arcfestéssel várja a gyerekeket. A Kossuth téren fél 1 és délután 2 óra között, majd 4 órától a Szent György téren ugyancsak zenés bemutatót tartanak a Nemzeti Honvéd Díszegység, valamint Pozsony, Prága, Bécs, és Varsó különleges díszelgő csoportjai. A budapesti hősök napi katonazenekari fesztivál keretében fél 2-től fél 3-ig a város négy pontján - a Stefánia-palotánál, a Széchenyi fürdőnél, a Napozóréten és a Kis-Napozóréten - térzenét játszanak a Magyar Honvédség szentendrei, tatai, szolnoki és székesfehérvári zenekarai. Délután 3 órától zenés alaki bemutatókkal és összevont zenekari koncerttel várják az érdeklődőket a Hősök terére. (Forrás: MTI)

Great Britain    Nagy-Britannia   
27 May 2015 Firms to be hit with new tax for hiring foreign workers instead of employing young Brits.
Home Secretary May to consult on new visa levy on businesses. Money raised would be used to fund apprenticeships in the UK. New offence of working illegally with police given power to seize wages. Banks ordered to check accounts against databases of illegal workers. Satellite tracking for foreign criminals awaiting deportation. The plan emerged as the Queen's Speech set out plans for a fresh crackdown on immigration, designed to stamp out exploitation of illegal workers. The Queen announced that 'measures will be introduced to control immigration', which will include reforming immigration and labour market rules to reduce the demand for skilled migrant labour and crack down on the exploitation of low skilled workers. Latest figures also show that in the year to January to March, the number of EU nationals in work rose by 283,000, higher than the 279,000 rise in British nationals who had a job. Official figures revealed that the number of foreign criminals living in the community rose above 5,000 for the first time this year. Data released last week revealed that there were 5,053 foreign offenders who were subject to deportation action living in the community in the first three months of this year. This was a rise of almost a fifth compared to the same period in 2014. (Source: Mail): http://tinyurl.com/puly9og

27 May 2015 Pagans gather for elaborate Wiccan funeral of celebrated Cornish wizard (Source: Mirror): http://tinyurl.com/nb2ysaj

Képségverseny http://tinyurl.com/pgjvwt6

27 May 2015 World first as scientists use cold sore virus to attack cancer cells. Using genetically modified viruses to attack tumour cells could open a 'wave' of potential new treatments. Specialists at the NHS Royal Marsden Hospital and the Institute of Cancer Research (ICR) confirmed that melanoma skin cancer patients treated with a modified herpes virus (the virus that causes cold sores) had improved survival.the study represents a landmark: it is the first, large, randomised trial of a so-called oncolytic virus to show success. The virus multiplies inside the cancer cells, bursting them from within. At the same time, other genetic modifications to the virus mean it stimulates the body’s own immune response to attack and destroy tumours. Other forms of immunotherapy – the stimulation of the body’s own immune system to fight cancer – using antibodies rather viruses, have been developed into successful drugs. It is hoped that T-VEC could be used in combination with these. Findings from trials of T-VEC, which is manufactured by the American pharmaceutical company Amgen, have already been submitted to drugs regulators in Europe and the USA. Melanoma is the fifth most common cancer in the UK, and is becoming more widespread as a result of increased exposure to the sun in younger generations who have benefitted from easier access to sunnier climates on holiday. Survival chances are good if the cancer – indicated by the appearance of a new mole on the skin – is caught early. The therapy used here, known as T-VEC (short for Talimogene Laherparepvec) is already being looked at by regulators at the US Food and Drug Administration, and the European Medicines Agency (EMA). Scientists hope that it could be rubber-stamped as a treatment for advanced melanoma within the next 12 months. (Source: The Independent): http://tinyurl.com/ofgvlqp

21 May 2015 Revealed: the world's cities most likely to be hit by a terror attack. Sixty-four cities around the world are at "extreme" risk, with most in the Middle East and Asia - and three in Europe Capital cities at 'extreme risk' of a terror attack: Baghdad, Iraq; Kabul, Afghanistan; Mogadishu, Somalia; Abuja, Nigeria; Sana’a, Yemen; Beirut, Lebanon; Damascus, Syria; Jerusalem, Israel; Islamabad, Pakistan; Cairo, Egypt; Tripoli, Libya; Nairobi, Kenya. (Source: The Telegraph): http://tinyurl.com/myncp9z    Capital cities facing ‘extreme’ terrorism risks (Source: Maplecroft): http://tinyurl.com/ogpw8v6

Lettország
2015. V. 21.   Regionális gázszállítási együttműködésről állapodott meg négy állam, Magyarország, Románia, Bulgária és Szlovákia.
Még a nap folyamán aláírja a négy külügyminiszter Rigában azt a megállapodást, amely szerint összekötik és kétirányúsítják gázvezeték-rendszereiket. „A Nabucco- és a Déli Áramlat gázvezeték-projekt lemondása után a térség államainak újabb lehetőségek és megoldásuk után kell nézniük annak érdekében, hogy új gázbeszerzési forrásokat és útvonalakat találjanak. Amíg egy nagy stratégiai gázvezeték-beruházás nem valósul meg, addig a közép-európai térségben energiabiztonságról nem tudunk beszélni" - fogalmazott Szijjártó miniszter. Hozzátette: a partnerek nemzeti költségvetése mellett közösen megpályázandó Európai Uniós forrásokból fedeznék a szükséges beruházások költségeit, megjegyezve, egész Európa érdeke a térség energiabiztonsága. (Forrás: M1/MTI)

Olaszország
2015. V. 27.  A szicíliai Catania bírósága életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt egy embercsempészt, Radouant, társa, Bouchab pedig tíz év börtönt kapott az olasz és líbiai partok között 2014. májusában történt hajószerencsétlenségért, amelyben a becslések szerint több mint kétszázan a tengerbe vesztek
. Ez az első alkalom, hogy embercsempész ilyen súlyos büntetést szabtak ki a bevándorlókkal teli és nyílt tengeren, nemzetközi vizeken elsüllyedt hajó felelőseire. A bevándorlókkal zsúfolt hajó 2014. május 12-én a líbiai partoktól negyvenmérföldnyire süllyedt el. A helyszínre siető olasz parti őrség és más hajók 206 személyt tudtak kimenteni a tengerből. 17 holttestre találtak, közöttük két kisgyerek is volt. A becslések szerint több mint kétszázan vesztek a tengerbe. Az Olaszországba szállított túlélők között sikerült azonosítani a két embercsempészt. Renzi miniszterelnök korábbi bejelentése szerint az olasz hatóságok eddig több mint ezer emberkereskedőt vettek őrizetbe az Olaszországba érkező illegális bevándorlók között. Ha nem történik haláleset, az olasz jog értelmében a bevándorlók szállítói maximum 12 évre ítélhetők. Eddig tíz százalékukat ítélték el. A 2013. októberében Lampedusa szigeténél történt hajószerencsétlenség esetében, amelyben 366 holttestet találtak meg, az olasz ügyészség márciusban 20 évet kért a hajót kormányzó feltételezett szomáliai emberkereskedőre. Líbiai társát már nyolc évre ítélték. (Forrás: MTI)

Oroszország
2015. V. 21.  A fegyverkereskedelem forgalma Oroszország és Irak között az elmúlt két évben a tízszeresére nőtt.
Irak, Szíria és Egyiptom a terrorizmus elleni küzdelem frontvonalában vannak - mondta Lavrov, orosz külügyminiszter. Putyin emellett további támogatásáról biztosította az Iszlám Állam (IÁ) elnevezésű szélsőséges szervezett elleni harcában az iraki kormányt. Moszkvai látogatásán a Lukoil, Gazprom Nyeft és a Rosznyeft orosz olajtársaságok vezetőségével is találkozni fog Abádi, iraki politikus, kormányfő. A három orosz konszern közül a Lukoil és a Gazprom Nyeft jelenleg is tevékenykedik Irakban. (Forrás: MTI)

China
May 21, 2015 Exclusive: China warns U.S. surveillance plane above the South China Sea. China's alarming creation of entirely new territory in the South China Sea is one part of a broader military push that some fear is intended to challenge U.S. dominance in the region. Beijing is sailing its first aircraft carrier; equipping its nuclear missiles with multiple warheads; developing missiles to destroy us warships; and, now, building military bases far from its shores., some 600 miles from its coastline. In just two years, China has expanded these islands by 2,000 acres -- the equivalent of 1,500 football fields -- and counting, an engineering marvel in waters as deep as 300 feet. Fiery Cross Reef is now home to military barracks, a lofty lookout tower and a runway long enough to handle every aircraft in the Chinese military. The new islands are already well protected. Over Fiery Cross Reef and, later, Mischief Reef, fleets of dozens of dredgers could be seen hard at work, sucking sand off the bottom of the sea and blowing it in huge plumes to create new land above the surface, while digging deep harbors below. (Source. CNN): http://tinyurl.com/ke6lejg

India
31 May 2015 Isis could obtain nuclear weapon from Pakistan
- warns India. Comments by Defence Minister Singh follow Isis's own 'far-fetched' claims it could obtain a Pakistani nuclear device via corrupt officials. Political analysts see the scenario as unlikey, but both Pakistan and India rank poorly in terms of nuclear security. According to the Nuclear Threat Initiative's 'nuclear materials security index', out of 25 countries Pakistan is ranked 22nd, while India is ranked 23rd. (Source: The Independent): http://tinyurl.com/nbobcrz

Indonesia
May 20, 2014 Legion of foreign fighters battles for Islamic State  Between 16,000 and 17,000, according to one independent Western estimate, men and a small number of women from 90 countries or more have streamed to Syria and Iraq to wage Muslim holy war for the Islamic State. The contingent of foreigners who have taken up arms on behalf of Islamic State during the past 3 1/2 years is more than twice as big as the French Foreign Legion. The conflict in Syria and Iraq has now drawn more volunteer fighters than past Islamist causes in Afghanistan and the former Yugoslavia — and an estimated eight out of 10 enlistees have joined Islamic State. They have been there for defeats and victories. Following major losses in both Syria and Iraq, the fighters of Islamic State appear to have gotten a second wind in recent days, capturing Ramadi, capital of Iraq's largest Sunni province, and advancing in central Syria to the outskirts of the ancient city of Palmyra, famous for its 2,000-year-old ruins. There are battle-hardened Bosnians and Chechens, prized for their experience and elan under fire. There are religious zealots untested in combat but eager to die They include around 3,300 Western Europeans and 100 or so Americans, according to the International Center for the Study of Radicalization, a think tank at King's College London. 15 percent of the enlistees are believed to have died in action. "There is no typical profile," according to a study by German security authorities. The study reported that among people leaving that country for Syria out of "Islamic extremist motives," 65 percent were believed to have prior criminal records. They ranged in age between 15 and 63. Sixty-one percent were German-born, and there were nine men for every woman. (Source: The JakartaPost):  http://tinyurl.com/pjr5zxg

Israel    Izrael
2015. V. 27.  Izraeli harci repülőgépek támadást intéztek reggel palesztin célpontok ellen a Gázai övezetben, ahonnan előző este rakétákat lőttek ki izraeli területre.
A támadott célpontok egyebek között katonai kiképző-létesítmények voltak. Áldozatokról nem szólnak a jelentések. (Forrás: MTI)

05 22 15 Iran threatens '80,000 rockets at Tel Aviv and Haifa' over distorted Ya'alon comment (Source: The Jerusalem Post): http://tinyurl.com/kwg4asx

Pakistan
23 May 2015  Isis claims it could buy its first nuclear weapon from Pakistan within a year.
In its propaganda magazine Dabiq, Isis suggests the group is expanding so rapidly it could buy its first nuclear weapon within a year. “The Islamic State has billions of dollars in the bank, so they call on their wilāyah in Pakistan to purchase a nuclear device through weapons dealers with links to corrupt officials in the region" -  the article continues. "And if not a nuke, what about a few thousand tons of ammonium nitrate explosive? That’s easy enough to make." Isis is indeed a well funded group having secured a number of oilfields in Syria and Iraq. The group also sells artefacts looted from historic areas seized during its insurgency, sometimes for six figure sums, as well as imposing taxes on civilians trapped in its self-declared caliphate and other methods of extortion. The finances of the group have been estimated by some to be in the $2billion area. (Source: The Independent): http://tinyurl.com/kduay4x
((egy kommentár: If the Taliban gains control of Afghanistan they have the platform to overthrow the Pakistan government. That would make the Taliban a nuclear power, far advanced over N Korea and two decades ahead of Iran.))

United States
May 31, 2015  Pressure on US Senate to act before NSA spy programs expire.
CIA chief Brennan warned that allowing vital surveillance programs to lapse could increase terror threats, as the US Senate scrambled to renew the controversial provisions hours before their expiration, arguing that the bulk data collection of telephone records of millions of Americans unconnected to terrorism has not abused civil liberties and only serves to safeguard citizens. The House has already passed a reform bill, the USA Freedom Act, that would end the telephone data dragnet by the National Security Agency and require a court order for the NSA to access specific records from the data retained by telecommunications companies. If no action is taken by the Senate today, authorities will be forced to shut down the bulk collection program and two other provisions, which allow roving wiretaps of terror suspects and the tracking of lone-wolf suspects.  A senior administration official said switches would be turned off for the bulk collection servers beginning at 3:59 pm (1959 GMT), and any collection after midnight would be deemed illegal, without congressional authorization. (Source: Yahoo): http://tinyurl.com/oxsk9jq

May 29, 2015  The US military wants its troops to be able to see through walls. DARPA is looking for ways to extract more information from light  particles than cameras typically do, to reconstruct a 3-D image of a scene from a single vantage point, including objects not visible in the line-of-sight. The photons, carry many layers of information about their surroundings — but traditional imaging systems such as cameras only gather a fraction of this information - according to DARPA. This technology could “effectively allow ‘flying through the scene’ without changing one’s physical location.” (Source: DefenseOne): http://tinyurl.com/o77hoxf

May 27, 2015 Gates just described his biggest fear — and it could kill 33 million people in less than a year. "I rate the chance of a widespread epidemic, far worse than Ebola, in my lifetime, as well over 50%." Gates is 59 years old. He tells Vox that according to his modeling, 50 times more people cross borders today than they did back in 1918. Because of that and other factors, Gates estimates that the next Spanish flu-like epidemic could kill 33 million humans in 250 days. That number of people would be about equal to the population of Canada. (Source: Business Insider): http://tinyurl.com/o8p7d3e

May 27, 2015 Fewer immigrants are entering the U.S. illegally, and that’s changed the border security debate. In 2000, considered the peak of the flood of illegal Mexican migration, more than 1.6 million people were apprehended, according to DHS data. Those numbers have plunged to around 400,000 per year since 2012 and are down 28 percent in the first part of fiscal 2015 compared with last year. Even last year’s widely publicized spike in unaccompanied minors crossing the border from El Salvador, Guatemala and Honduras has receded dramatically, the data show. Cornelius, director of the Mexican migration field research program at the University of California at San Diego, interviews hundreds of people each year in the Mexican state of Yuca­tan and asks them whether they are planning to come to the United States in the next 12 months. In 2006, 24 percent said yes. By 2009, as the U.S. economy was cratering, 8 percent said yes. This year, 2.5 percent answered in the affirmative. (Source: The Washington Post): http://tinyurl.com/p5syntf

26 May 2015 The silent missile that can destroy enemy electronics with microwave PULSES: Air Force confirms terrifying new weapon. Named counter-electronics high-powered microwave advanced missile. Weapon destroys electronic systems without hurting people or buildings. Champ is now an 'operational system already in [the] tactical air force' . Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range has been chosen as the delivery vehicle. The US Air Force claims it has advanced the technology, and says it can deploy it using the stealthy Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM).. The missile is equipped with an electromagnetic pulse cannon. This uses a super-powerful microwave oven to generate a concentrated beam of energy. The energy causes voltage surges in electronic equipment, rendering them useless before surge protectors have the chance to react. The aim is to destroy an enemy's command, control, communication and computing, surveillance and intelligence capabilities without hurting people or infrastructure. It can be launched by both bombers and fighters, In 2012, aircraft manufacturer Boeing successfully tested the weapon on a one-hour flight during which it knocked out the computers of an entire military compound. Experts fear that the project could create an arms race, with countries scrambling to build their own electromagnetic pulse weapons. (Source: TheMail): http://tinyurl.com/n97r6e8

Globalisation
May 31, 2015  Russia's Putin shut out from G-7 meeting, but not much else. Russia's Putin won't be on the guest list when President Obama and other world leaders assemble in Germany next week, as part of the punishment for alleged Kremlin-supported aggression in Ukraine. Yet the Russian president remains a central player in international affairs, including the U.S.-led nuclear talks with Iran, even with the pledge by Western leaders to try to isolate Putin. Just this month, German Chancellor Angela Merkel was in Moscow for talks with Putin and Secretary of State Kerry went to Sochi to confer with him. Putin and British Prime Minister David Cameron spoke by telephone in recent days and agreed to resume talks aimed at ending Syria's civil war, where Putin's cooperation also is crucial. Some analysts say the West risks sending mixed signals to Ukraine, where the government has been pushing for more support. Russia was invited to join the G-7, a bloc of leading industrial nations, in 1998 and remained a member of what was then called the G-8 until last year. (Source: Associated Press): http://tinyurl.com/o8kdtck

.

Szólj hozzá!

Címkék: usa magyarország szlovákia egyiptom románia olaszország izrael irak oroszország európa szíria yugoslavia bulgária china iran gazprom szomália nabucco guatemala líbia mexico kenya lettország germany lukoil asia pakistan canada honduras nagybritannia gáza déliáramlat nigeria indonesia yemen afghanistan európaiunió lebanon northkorea southchinasea

2015. május 20-21. Az Egyesült Államok és Magyarország szövetségesek, akiknek nyíltan kell tisztázniuk egymás között a felmerülő vitás kérdéseket

2016.05.20. 19:04 Eleve

.

2015. V. 21.  Az amerikai Képviselőház Külügyi Bizottságának albizottságában, a Magyarországgal kapcsolatos meghallgatáson újra megerősítették, hogy a két ország viszonya nagyon jó - erről Mack, volt amerikai republikánus kongresszusi képviselő beszélt Mack szerint az albizottsági meghallgatáson voltak néhányan, akik megpróbálták rossz színben feltüntetni Magyarországot, de "kudarcot vallottak". Az albizottság elnöke és a tagok egyértelművé tették, nem fogják tűrni, hogy egyesek politikai célokból, előnyszerzésből hamisan, megalapozatlanul beszéljenek Magyarországról - mondta. Hozzátette, több tanút fel is szólítottak, hogy támasszák alá kritikáikat, negatív nyilatkozataikat, de ezeket nem tudták megtenni. Rohrabacher, az albizottság republikánus elnöke visszautasította egy tanú állítását, hogy a magyar kormányt kapcsolatba hozza az antiszemitizmussal - idézte fel az elhangzottakat a volt kongresszusi képviselő. Kiemelte: a meghallgatáson újra megerősítették, hogy a két ország viszonya nagyon jó. Magyarországnak nagyon sok barátja van a Kongresszusban és az amerikaiak között. Ez nem változott, ez mindig így volt, és minden bizonnyal így is marad - mondta Mack. Elmondta, az Albizottságban hangsúlyozták: ma is lehetnek olyan kérdések, amelyekben a két ország nem ért egyet, de ezeket a kérdéseket nyílt vitában érdemes tisztázni. Abban is egyetértettek a képviselők, hogy Magyarország demokratikus elkötelezettsége sziklaszilárd. A testület elnöke azt is elismerte, hogy Washington alkalmazott kettős mércét Magyarországgal szemben, és érték a magyar kormányt politikailag motivált támadások - mondta az M1 aktuális csatornának Mack. (Forrás: M1/MTI)

2015. V. 20.  Az Egyesült Államok és Magyarország szövetségesek, akiknek nyíltan kell tisztázniuk egymás között a felmerülő vitás kérdéseket - értettek egyet annak a washingtoni kongresszusi meghallgatásnak a részvevői, amelyet az amerikai-magyar kapcsolatok jövőjéről rendezett május 19-én a Képviselőház Külügyi Bizottságának Európai és Eurázsiai Albizottsága. Többen megállapították, hogy az elmúlt fél évben javult a viszony. Felvezetőjében Szemerkényi, washingtoni magyar nagykövet elmondta, hogy Magyarország nyitott a "barátok közötti vitára", hogy a két ország közös értékeket képvisel, és hangsúlyozta, hogy a külvilág realitásai miatt fontos a stratégiai érdekek mentén való együttműködés. Példákat sorolt fel a katonai együttműködésre, és hangsúlyozta, hogy Magyarország mindig támogatta az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciókat. Sziklaszilárdnak nevezte a magyar kormány demokrácia melletti elkötelezettségét. Yee, az amerikai Külügyminisztérium európai és eurázsiai ügyekért felelős helyettes államtitkára méltatta a két ország közötti biztonságpolitikai együttműködést, ugyanakkor aggodalmát fejezte ki a demokratikus intézmények magyarországi "eróziója" miatt. Mint mondta, az elmúlt hónapokban pozitív fejlemények történtek a kétoldalú viszonyban. Ezek egyikeként nevezte meg, hogy Magyarország katonák küldésével vesz részt az Iszlám Állam terrorszervezet elleni koalícióban, amivel kapcsolatban a kormánypárt vezetői a Parlamentben lényegi konzultációt folytattak más pártokkal és az illetékes parlamenti bizottságokkal. Szavai szerint Washington hasonló, konkrét lépeseket szeretne látni más kérdésekben, például a korrupció és a civil társadalom ügyében is. Smith, republikánus képviselő, az Emberi Jogi Albizottság elnöke, az amerikai Helsinki Bizottság elnöke szerint Yee kijelentései alapján "az Obama-kormány visszatért Orbán Viktor miniszterelnök belpolitikája bírálatának egy olyan formájához, amely korábban kontraproduktívnak és képmutatónak bizonyult", mert sok magyart elidegenített az Egyesült Államoktól. Pedig, mint mondta, Goodfriend misszióvezető-helyettes februári visszahívását és Bell, új nagykövet budapesti megérkezését követően javult a kapcsolatok légköre. Smith szerint Magyarországon a Jobbik képezi az aggodalom fő tárgyát, és Yee több, Budapesttel kapcsolatos bírálata - például a hatalomkoncentrációval és az üzleti légkör megrontásával kapcsolatban - ugyanúgy az Obama-kormányzatra is igaz. A képviselő méltatta a magyar kormányfő emberkereskedelemmel szembeni fellépését. Yee elismerte, hogy korrupció miatt román és bolgár volt és jelenlegi kormányzati tisztségviselőiket is kitiltottak az Egyesült Államokból, bár nem ugyanazon a jogi alapon, mint a magyarokat. Rohrabacher, vezető amerikai diplomata a meghallgatást megrendező albizottság republikánus elnökének arra a felvetésére válaszolva, hogy az amerikai kormány vajon nem alkalmaz-e kettős mércét Magyarországgal szemben, eltérően annak térségbeli szomszédjaitól, például Romániától és Bulgáriától, cáfolta, hogy az Egyesült Államok más országoktól eltérő megítélésben részesítené Magyarországot. Meeks, az albizottság rangidős demokrata tagja az európai orosz befolyás megerősödésével és a romák helyzetével kapcsolatban fejezte ki aggályait. Poe, republikánus képviselő több ízben is arról beszélt, hogy az Egyesült Államok nem venné szívesen, ha olyan módon beavatkoznának a belügyeibe, mint ahogyan ez most Magyarországgal történik. Poe sürgette, hogy az európai energetikai függőség csökkentése érdekében Washington mielőbb liberalizálja a cseppfolyósított földgáz (LNG) exportját. Volker, a McCain Intézet ügyvezető igazgatója kijelentette: bár az Orbán-kormány nem minden intézkedésével ért egyet, Magyarország demokrácia és piacgazdaság. A magyar kormányfőt hatékony, "chicagói" stílusú politikusnak nevezte. Kiemelte, hogy ha Washington Putyin (orosz elnök) és az IÁ feltartóztatására, valamint a transzatlanti együttműködés elmélyítésére törekszik, akkor Magyarország egyedüliként való bírálata "nem konstruktív módja" annak eléréséhez, amit akar. Stahnke, a Human Rights First jogvédő szervezet alelnöke rámutatott, hogy több nemzetközi szervezet és intézmény is bírálta a magyar jogrendszerben 2010 óta végrehajtott változásokat, amelyek meggyengítették a fékeket és ellensúlyokat. Kifogásolta, hogy Orbán Viktor méltatta az illiberális demokráciákat. Javasolta, hogy Washington a magyar kormányra gyakoroljon nyomást a nemzetközi szervezeteken keresztül, növelje a "nyilvános diplomáciát", támogassa a független újságírást és a civil szervezeteket, lépjen fel a korrupcióval, valamint az antiszemitizmussal, a rasszizmussal és a revizionizmussal szemben. Simonyi, a Hopkins Egyetem Transzatlanti Kapcsolatok Központjának ügyvezető igazgatója, volt nagykövet sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy Magyarországot immár nem a fejlett, hanem a fejletlen demokráciákkal kezelik egy lapon. Kijelentette, hogy Orbán Viktor nem antiszemita, de nem tesz eleget az antiszemitizmus ellen. Megítélése szerint Magyarországnak nem kellene ilyen közel állnia Putyinhoz, akinek budapesti fogadtatása megsértette a NATO szövetségi szolidaritását. Azt is mondta, veszélyes, ha a hatalom egy éretlen demokráciában ennyire központosított, mint Magyarországon. Rohrabacher testületi elnök a meghallgatás összefoglalójában azt a következtetést vonta le, hogy Washingtonban kettős mércét alkalmaznak, és a konzervatív értékeket képviselő magyar kormányt politikailag motivált támadások érik. (Forrás: MTI)

.

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország románia oroszország európa bulgária nato eurázsia egyesültállamok

2015. május 18. Erdély. Hetven évvel ezelőtt létrehozott erdélyi magyar egyetem évfordulós ünneplése Marosvásárhelyen - magyarok nélkül

2016.05.19. 07:33 Eleve

.


2015. V. 18. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar oktatóinak tiltakozó távolmaradása mellett emlékeznek holnap, május 19-én az intézményben arra, hogy Mihály román király hetven évvel ezelőtt hozta létre azt a magyar tannyelvű egyetemet, amelyet a MOGYE jogelődjének tekint. Az egyetem honlapján közölt hír szerint „A királyság napja" című rendezvényen vendégül látják Mihály király lányát, Margit hercegnőt és annak férjét. Szabó professzor, az egyetem magyar tagozatának a vezetője elmondta: sérelmezik, hogy a hónapokkal ezelőtt elkezdődött évfordulós rendezvényeken szó sem esik arról, hogy az 1945-ös királyi rendelettel magyar tannyelvű egyetemet hoztak létre, és csak 1962-ben vezették be a román nyelvű oktatást is e tanintézetben. Elmondta: a királyság napja rendezvényein a magyar oktatók nem vesznek részt. Hozzátette: bízik benne, hogy a hercegi pár tájékozódott a helyzetről, és tudja, hogy okkal nem lesznek jelen a magyarok az ünnepségen. Romániában a köztársasági államforma ellenére tiszteletnek örvend az 1948-ban lemondatott – ma a nyilvánosság elől félrevonultan élő – Mihály király, és a közéletben is aktív Margit hercegnő. Mihály király 1945. május 28-án királyi rendelettel létesített Kolozsváron magyar tannyelvű egyetemet bölcsészeti, jog- és közgazdaság-tudományi, természettudományi és orvosi karral. A magyar oktatási intézmény pár hónappal később a Bolyai Tudományegyetem nevet vette fel. A királyi rendelet azt is megszabta, hogy a kolozsvári román tannyelvű tudományegyetem a magyar orvostanhallgatókat is befogadja laboratóriumaiba és klinikáiba. Ez a rendelkezés azonban nem teljesült, ezért a magyar orvosi kart Marosvásárhelyre költöztették. A marosvásárhelyi orvosi egyetem 1958-ban vált ki a Bolyai Tudományegyetemből, és kapott önálló jogi státust. A MOGYE-n a kommunista pártvezetés szóbeli utasítására vezették be 1962-ben a román nyelvű oktatást is, amely fokozatosan háttérbe szorította a magyar orvos- és gyógyszerészképzést. Ma az egyetem döntéshozó testülete a román oktatók kétharmados többségével működik. A magyar vezetők a magyarokat sújtó belső intézkedések ellen tiltakozva 2014 áprilisában testületileg lemondtak tisztségeikről, kivonultak az egyetem szenátusából. (Forrás: Krónika): http://tinyurl.com/pg6czzf

.

Szólj hozzá!

Címkék: románia erdély marosvásárhelyiorvosiésgyógyszerészetiegyetem bolyaitudományegyetem

2015. szeptember. Magyarország. Vekerdi József (1927-2015). Juhász András nekrológja

2016.01.12. 21:13 Eleve

.

Nekrológ

   Budapesten, 2015. szeptember 28-án, életének 89. évében elhunyt Vekerdi József Széchenyi-díjas nyelvész, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott osztályvezetője, indológus, a nyelvtudományok doktora, az Eötvös József Collegium egykori igazgatója.

   Vekerdi József Debrecenben született. Szülei mindketten a Református Egyház debreceni iskoláiban tanítottak. A Vekerdi testvéreket – Lászlót, és öccsét – az elmúlt fél évezred magyar szellemi kultúrájához ezernyi szállal kapcsolódó, évszázados erdélyi kapcsolatokkal is bíró Debreceni Református Kollégium készítette fel. József, aki már itt élénk érdeklődést tanúsít két klasszikus nyelv - a latin és a szanszkrit – iránt, kitűnő eredménnyel érettségizik, 1945-ben pedig latin-görög-orosz szakosként felvételt nyer a budapesti Báró Eötvös József Collegiumba. Itt, a Ménesi úti elitképzőben az orosz nyelv elsajátítását maga Keresztury kultúrpolitikus, a Collegium igazgatója javasolja neki. 1946. február közepétől az intézmény főiskolai jelleggel működik; Vekerdi József az újjászervezett szanszkrit oktatás egyik első diákja is. Az ifjú emberi tartásának és majdani munkáinak igényességét alapjaiban határozták meg képzése során azok a hatások, amelyeket családja, továbbá a Debreceni Református Kollégium tanárai és a Báró Eötvös József Collegium professzorai gyakoroltak reá, a legjobb kutatási hagyományokat is közvetítve számára. Itt, a Collegiumban hagyományos érték mindenek előtt a munka, az emberi tisztesség, legalaposabb felkészültség, továbbá kritikus látásmód, vitázó kedv. Megbecsült az önirónia, kajánság is. A kultúra, a tudomány igézetében a világ legjelentékenyebbnek tartott helyeinek egyike a Könyvtár. A collegisták kérdezésre nevelt fiatalok; erős, önkormányzati jellegű, demokratikus közösségi élet szellemének letéteményesei. Úgy nevelik itt különböző nézeteket valló emberek együttesévé a collegistákat, hogy vidéki középiskolai tanárként is tudják majd: a legfontosabb a nemzet jövője, azért tartoznak felelősséggel.
   1947-ben, miután Keresztury lemond a kultuszminiszteri tárca vezetéséről, megszűnik a politikai védőburok az apolitikus Collegium körül, pártlap hasábjain az intézmény képzési elveit nyílt támadás éri. Egyidejűleg az „internátus” belső életének átpolitizálására törekvő hallgatói frakció előretör. A folyamatot a collegisták többsége még próbálja akadályozni akkor, amikor 1948. májusában, kommunista jelölt ellenében Vekerdi Józsefet választják diákelnökké. Válaszul a hatalom a Collegium igazgatója elé tár egy listát, amely azoknak a nevét tartalmazta, akiket a választásban való közreműködés miatt ki kellene zárnia az intézetből. Kersztury - akinek collegiumi jelmondata ez: „Szabadon szolgál a szellem” – a megszorítást nem vállalja, lemond igazgatói posztjáról. A „fordulat évét” követően, 1949-ben, közéletből átvett koncepciós perek mintájára - bár ”szakmailag kétségtelenül kitűnő" collegista - Vekerdit, az Eötvös Collegium utolsó szabadon választott diákelnökét, akinek legkiválóbb a kapcsolata Kereszturyval, kizárják az Eötvös Collegiumból.
   Vekerdi József az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatja, fejezi be tanulmányait, latin-görög-orosz szakon. Szakdolgozatát ógörög témában, bukolikus költészetről írja. 1950-1956 között - „reakciósnak” tartott beállítottsága ellenére - kénytelenek alkalmazni, mivel szükség van a még oly ritka orosz nyelvtudására; az ELTE Bölcsészettudományi Karának Orosz Intézetében orosz nyelvet tanít. Munkahelyéből 1952-ben rendeletileg Lenin Intézetet hoznak létre, amely 1954-től önálló felsőoktatási intézményként működik; az itt induló indológus képzésben Vekerdi a szanszkrit nyelv tanára. Közben páliul, perzsául, tibetiül is tanul. 1955-ben elkészíti nyelvtudományi kandidátusi disszertációját, címe: „Abundentia praesontis az ó-indben". Kezdődő tudományos pályája gyűjteményes kötetekben megjelenő verstani tanulmányokkal indul. Alapvetően a nyelv, a költészet, főképp indiai klasszikus művészi versformák magyar nyelven való hű tolmácsolása kerül kutatásainak középpontjába.
   Az 1956-os magyar forradalom napjaiban többször találkozik Ataurral, az az év szeptemberében Budapestre érkezett indiai ügyvivővel, és vele utóbb is fenntartja a kapcsolatot. A Szovjetunióval különleges viszonyt ápoló India az egyetlen ország, amely nyíltan kiáll a magyar forradalom mellett, a magyar forradalom leverése utáni megtorlás mérséklése, számos halálra ítélt életének megmentése érdekében pedig közben tud járni. Vekerdi a Szovjetunióba történt deportálások ellen tiltakozó jegyzéket fordít le angol nyelvre, azzal ellátja a budapesti Indiai Nagykövetséget, így segítve szót emelni harmincezer elhurcolt magyar kiszabadítása ügyében A kor politikájával való ezen újabb ütközése miatt börtönbe kerül, egyetemi oktatói pályafutása derékba törik. Három évet ül börtönben. Szabadulását követően, 1960-tól 1963-ig segédmunkás a Chinoin Gyógyszergyárban. Ráérő perceiben perzsából fordít, és a Rámájana című ősi indiai nagyeposz verses fordítását végzi. Közlési lehetőségei korlátozottak. Volt Eötvös-collegisták – így az Európa Kiadónál és Magyar Helikonnál dolgozó Lator - juttatják munkákhoz. Szanszkrit verses művekből nyersfordításokat készít Rab, Jánosy, Weöres számára. Válogatásában, utószavával és jegyzeteivel jelenik meg a perzsa Khajjám Omar verseinek fordítás-kötete és az óind Mahábhárata. 1962-ben a Tankönyvkiadónál - Tegyey társszerzőjeként - indoeurópai nyelvtudományba bevezető, valamint latin nyelv történetét feldolgozó egyetemi nyelvészeti jegyzeteik látnak napvilágot, az általa lefordított ókori ind regék pedig már tényleges fordítói neve alatt jelennek meg,
   1963-ban Keresztury - aki 1950-től a nemzeti könyvtár főosztályvezetője - az Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tárában, majd a Gyarapítási Osztályon segíti hozzá Vekerdi Józsefet álláshoz. Hivatali munkáján túl, érdeklődése nyelvészeti és verstani tanulmányok megírására, cigány népmesék gyűjtésére és verses szanszkrit irodalmi szövegek fordítására irányul. Tanulmányozza a magyarországi cigány nyelvjárásokat, megtanulja, beszéli azokat. Társszerzőként több könyvben is beszámol cigány nyelvészeti és néprajzi gyűjtései eredményeiről. Az itt is évszázadok óta élő, új-ind cigány nyelveket beszélők vonatkozásában első sorban a cigányság története és nevelése érdekli. Ugyanakkor egyedülálló törekvése, hogy szanszkritból való átültetései eredeti versmértékben, az eredeti művek irodalmi szépségét visszaadva, műremek voltukat megőrizve szülessenek.
   1972-ben kiutazik Erdélybe, felmérni az ottani magyar kulturális helyzetet, különösen magyar érdekeltségű könyvtárakét. Útjáról visszatérve beszámol a nemzeti könyvtárban arról, hogy Erdélyben alig jutnak magyar könyvhöz, arra ott nagy-nagy szükség van, hogy napról napra szorítják vissza a magyar nyelvű iskolákat, egyetemi oktatást, magyar könyvek beszerzésére minimális pénzt fordítanak. Kezdeményezi Kárpát-medencei, külhoni magyar könyvtárak könyvekkel és folyóiratokkal való megsegítését. 1973 szeptemberében kandidátusként, osztályvezetői besorolásban kinevezik az Országos Széchényi Könyvtárban a Nemzetközi Csereszolgálat (továbbiakban: NCS) osztálynak az élére, amely előzőleg, mintegy két évtizeden át a jó emlékű Gombocz osztályvezető irányításával működött.
   A magyar kormányzat épp ötven évvel korább, 1923-ban csatlakozott a hivatalos és tudományos kiadványok nemzetközi cseréjét szabályozó Brüsszeli Egyezményekhez. A nemzetközi kiadványcsere magyarországi meghonosítója, intézményesítője maga gróf Klebelsberg Kuno, a hazai kultusztálca élén szereplő legragyogóbb elménk. Ő mutat rá: Maradék-Magyarország nyomdatermékeit, mint kötelező-példányokat az Országos Széchényi Könyvtár megkapja, de az elszakított területeken megjelenő magyar könyvek megszerzése nagy nehézségekbe ütközik. A nemzetközi könyvcsere rendszeres megszervezésével remél enyhíteni ezen a bajon. Kifejti: a háború kitörése óta eltelt nyolc év alatt az OSZK kurrens gyűjteményében legtátongóbb hiányok keletkeztek, azokat Magyarország pótolni kívánja s így legalább egyetlen országos könyvtárunk legyen, mely e számunkra szükséges, legszámottevőbb kiadványokat bírja. Közvetlen könyvtári érdeknél magasabb, nemzeti érdek kívánja, hogy a gyűjtött hazai, és a külhonban megjelenő tudományos kiadványok mellett a könyvtári hungarikumok magyar nemzeti könyvtárunk, az OSZK gyűjteményében a teljesség igényével szerepeljenek.
   Az 1970-es évekre a nemzetközi kiadványcsere tevékenység, immár UNESCO, IFLA nemzetközi könyvtáros szervezet égisze alatt a kulturális együttműködés egyik legelterjedtebb formája az északi féltekén. Az egyes nemzeti kiadványcsere csereszolgálatok működését megújított nemzetközi szerződés szavatolja, intézményesült tevékenységüket az egyes szerződött államok tartják fenn. Az IFLA Nemzetközi Kiadványcsere Szakosztálya tízévente külön kötetben megjelenteti ajánlásait. Ezek nyomán az egyes országokban a Nemzetközi Csereszolgálatokat - szak-tevékenységük és gazdaságos működésük elősegítésére – a nemzeti könyvtárakhoz rendelik, nyolc-kilenc főt foglalkoztató szervezeti egység formában. A magyar NCS Magyarországé, a magyarságé, s mint olyan, OSZK-s, nemzeti könyvtári kötelezettségeket is teljesítő szervezeti egysége a hazai kulturális intézményrendszernek. Az NCS könyvtári vonalon kapuja az országnak és az OSZK-nak a külföld felé, az osztály vezetőjéé pedig a legbizalmibbnak tekintett állás.
   Vekerdi József, NCS osztályvezető az OSZK vezetése előtt hangzó bemutatkozó beszédében elmondta: az intézmény külföldi kapcsolatait fenntartani, erősíteni akarja, keleti és nyugati partnerekkel egyaránt, részint az OSZK könyvtári hungarikum beszerzési érdekei szerint, részint nemzeti könyvtárunk jó híre, külföldi partnerek előtti jó renoméja tekintetében, De ezen belül különös szeretettel szeretne foglalkozni a szomszédos országok nemzeti és egyéb könyvtáraival való cserekapcsolatok ápolásával.
   Törvény által szavatoltan a tevékenység fő forrása az NCS által kapott két teljes köteles-példány sor könyvekből és folyóiratokból, valamint pótlólagos vásárlás, amit folyóiratok előfizetése egészít ki. Eredeti tudományos és technikai kiadványok, a hivatalos dokumentumok, nemzetközi és hazai tanácskozás kötetek, sorozati kiadványok, folyóiratok, napilapok, térképek, zenei anyagok régebbi és friss megjelenésű duplumainak cseréjére kerülhet sor. Mindenkori nemzeti érdekeinket segíti elő, hogy könyvek, folyóiratok cseréje útján a magyar tudományosság munkájáról és eredményeiről a külföld nagyobb mértékben szerezhet tudomást. Ugyanakkor a könyvtári hungarikumokat, törvény szabta kötelességének megfelelően az OSZK a teljesség igényével gyűjti - köztük a külhonban megjelenteket az NCS révén.
   Vekerdi József felelős vezetőként feleleveníti a kapcsolatokat a nemzetközi kiadványcsere keretében a külvilág nemzeti, egyetemi, további tudományos kutatási könyvtáraival. A hidegháború évei ezek, és kitűnő hivatalos kapcsolatokat ápol Németország, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, további nyugati államok, a Szentszék, a keleti szférába került nagy könyvtárak nemzetközi csereszolgálataival. Célkitűzése, hogy minél előnyösebben tudjon könyveket nyugati partnerektől beszerezni, és ami lényegesebb: magyar könyvtámogatási akciót tömeges méretűvé tenni a Kárpát-medencében. Az idegen nyelvű tudományos művek kiadványcsere útján való rendszeres beszerzése mellett, nemzeti közösségeink kettős elnyomatásának e nehéz éveiben a határon túli magyarlakta területekre irányulóan megszervezi a magyarság friss megjelenésű hazai könyvekkel való könyvtámogatását. Ő maga erre a tevékenységére a legbüszkébb, úgy érzi, ezzel használ legtöbbet a magyarságnak. Közvetlen munkatársaival évente több tízezer kötet kitűnő könyvet sikerül kijuttatnia külhoni, magyar érdekeltségű könyvtári intézményekbe, a magyar kulturális identitás és anyanyelv megőrzésének támogatása, ápolása céljából. Ugyanakkor az NCS az az intézmény, amely - főképp köteles példányok felhasználásával - az OSZK gyűjteménye céljaira beszerzi kiadványcsere útján a külhonban megjelenő könyvtári hungarikumok mintegy 95%-át. Vekerdi kiegyensúlyozza a cserekapcsolatok partneri rendszerét; az 1980-as évekre a hasznosítható eszközök értékét tekintve a korábbi egytizednyi részarány helyett fele-fele arányban részesülnek már a határon túli magyar érdekeltségű könyvtárak a további külföldi cserepartnerek mellett a magyar NCS ráfordításaiból.
     1979-ben Vekerdi József a nyelvtudomány doktora lesz. Akadémiai disszertációját A magyarországi cigány nyelvjárások címmel védi meg. Ugyanabban az évben, Várnaggyal közösen írt, angol nyelven is napvilágot látó, A cigány gyerekek nevelésének és oktatásának problémái című egyetemi jegyzetét, nézetük miatt – minthogy a cigányság jövőjét az őket befogadó kultúrához való alkalmazkodásban látják - politikai motivációtól sem mentes támadások érik. Válogatásában és jegyzeteivel jelenik meg cigány népballadákat és keserveseket tartalmazó kötet, valamint cigány népmeséké. Önálló kötetekben teszi közzé a magyarországi cigány nyelvjárások nyelvtanát, majd azoknak szótárát, továbbá a hazai cigány kutatások történetét. Szerkesztésében jelennek meg Erdős Kamill cigány-tanulmányai. Szanszkrit eredetiből magyar prózára fordított kiemelkedő művek látnak napvilágot kitűnő tolmácsolásában. Szanszkrit irodalmat ismertető és indiai tárgyú szócikkek jelentős részét is ő jegyzi az 1970 - 1992 között megjelenő Világirodalmi Lexikonban. Tudományos pályáján a verstani tematika továbbra is meghatározóan jelen van munkásságában. Műfordításait a nyelvi jelentés és a ritmikai hűség feltétlen tisztelete jellemzi. Mesteri átültetései során a hű műfordítói nyelvhasználat az eredeti mitologikus rendszerkapcsolatok történeti hátterének feltárása, átfogó ismerete és az anyanyelv mesteri alkalmazása révén válik lehetségessé. Nagyra becsülve szereti a magyar költészetet, legkiemelkedőbbnek Arany költői munkásságát tekinti, a népnyelv gazdagította pontos nyelvhasználatot, melynek kiművelt, csodás készségeit ő maga is értékes örökségként hozza magával szülőföldjéről. Gyakorta hivatkozik arra - gyönyörű magyar költemény-részletek, illetve fordítás-megfeleltetései felidézésével - hogy mily csodálatos magyar nyelvünk. Általa képesek vagyunk nem csupán klasszikus görög és római versformáknak, de akár mind ama távoli, különös indiai ritmusok ütemes hangzásának tökéletes visszaadására is, melyek műfordításaiban őt is ihletik. Valóságos teremtményeivé így válnak ó-ind költői átültetései, melyeket anyanyelvünk révén honos lélekkel tud feltölteni. E megkettőzött szeretetből adódik, hogy egymaga hovatovább több szanszkrit fordítást jelentet meg, mint az előtte járó magyar indológusok együttvéve. Ugyanakkor, közölt tanulmányai folytán már az 1970-es évekre magyar, német, angol nyelvű, cigány vonatkozású publikációinak száma vetekszik az általa írt szanszkrit témájúakéval. Őt mindezekért, kortársaival – Erdőssel és a népzenekutató Hajdúval együtt - az újabb-kori „ciganológus triász" tagjaként is emlegetik. Három évtizedig – a ’80-as évek közepével bezárólag - gyűjti a cigány nyelveket. Gyűjtéseiről utóbb röviden a Hardinak adott interjúban emlékezik meg.
     Határokon túli magyar érdekeltségű intézmények támogatása ügyében a ’80-as évekre a legszembeötlőbb Románia barátságtalan viselkedése. Erdélyi magyar iskolák gyakorlatilag alig jutnak magyarországi könyvekhez; a román posta részéről szokásos magyarországi kiadvány küldemények egy részének elkobzása. A korabeli hivatalos román magyarellenesség az NCS tevékenységével szemben is nyomon követhető. Erről Vekerdi József teljes nyíltsággal beszámol az 1984-ben sorra került washingtoni nemzetközi kiadványcsere konferencián. A szerb és horvát kollégákon kívül egyedül ő mehet ki a „szocialista tábor”-ból; bár a többit is hívják, de egyszerűen nem engedik ki őket. Így azután Vekerdi ott áll a figyelem középpontjában, és mindent elmondhat. Sőt még azt is hozzáteszi, hogy őt, mint ’public enemy No. 1’-t figyel a határtól kezdődőleg a román titkosrendőrség, és életveszélyes balesetet helyeztek már számára kilátásba. Hozzáteszi: ’I suppose, Romania is the only country in the world where librarianship is life dangerous.’ Megemlékezése szerint ezek után kap vastapsot, mint az egész konferencia legérdekesebb előadásáért. Ott a valósághoz híven elmondja a szovjet helyzetet is, hogy ott más jellegű nehézségek vannak: a nekünk nem kellő könyv anyag ránk zúdítása. A lengyelekkel kevés az érdekeltség, de semmi ellentét nincs. Kárpátaljával kapcsolatban elmondhatja, hogy szerencsére nemzeti féltékenység Kárpátalján nincs, mert a 180 ezer magyar nem olyan veszélyes Moszkvának, mint a 40 millió ukrán, tehát ezért megengedik, hogy a Kárpátaljára magyar könyveket küldjünk. Látják, hogy teljesen őszintén beszél. A magyarországi politikai helyzetet tekintve kéri, engedjék meg, hogy most szubjektív legyen, és elmondja magáról, mind a magyarországi politikai szabadság jellemzőjét, hogy 1956 után a forradalomban való részvételéért – a forradalom szót használja – három évig börtönben ült, és most a magyar nemzeti könyvtár politikailag legfontosabb posztját foglalhatja el; ezt mérjék fel a többi szocialista ország viszonylatában Magyarország jellemzésére.
   Rendszeresen küldet könyveket a határon túli ismert magyar tudósok részére Mindent megtesz annak érdekében, hogy hozzásegítse az erdélyi magyarságot ahhoz, hogy a különböző tudományágakban, humán műveltség tekintetében magasabb szintre juthasson. A történész Jakó, Nagy néprajzkutató, Kallós  népzenegyűjtő, mások, éreztek, sőt fogalmaztak úgy, hogy a Ceausescu diktatúra idején Erdélyben a magyar nyelvű tudományosság Vekerdi József nélkül alighanem megszűnt volna. Mindeközben szanszkrit eredetiből magyar prózára fordítja és megjelenik a Bhagavad-gítá, a Magasztos Szózata. Válogatásában lát napvilágot a Szanszkrit líra önálló kötetben. További kiemelkedő művek kitűnő tolmácsolásában: a Titkos tanítások - Válogatás az upanisadokból; és a Buddha beszédei (utóbbi páli nyelvű szöveg átültetése). Fordításai több kiadásban is napvilágot látnak.
   1990 után az NCS az örvendetesen nagy számban idelátogató erdélyi magyar turisták könyvellátására is berendezkedik, fontosnak tekintve különösképpen a tanáremberek, és az egyetemisták magyar nyelvű szakkönyvekkel való ellátását A nemzetközi kiadványcsere tevékenység keretében a Kárpát-medencei cserepartneri kör kibővül, szükséges ellátására külső forrásból, pályázati úton is sikerül némi forráshoz jutni. Budapesten, 1992. november 2.-án a Bethlen Gábor Alapítvány Márton Áron emlékérmet adományoz az Országos Széchényi Könyvtár Nemzetközi Csereszolgálata részére, a magyarság egyetemes ügyét szolgáló  munkásságáért. Az egyedi művészi emlékérem készítője Szervátiusz.
   Alapvetően az NCS-nek, a vázolt mindenkori magyar kultúrpolitikai célok megvalósításához, tevékenysége eredményes véghezvitelére a köteles-példányok 1997-el bezárólag állnak rendelkezésére, az OSZK költségvetésében kiadványcsere céljaira elkülönített megfelelő pénzkeret pedig 2001-ig. Vekerdi József, aki az NCS-t több mint három évtizeden át irányította, vezetőként mindeme forrásokkal körültekintően, jól gazdálkodott a mutatkozó igényekhez képest, az NCS mindenkor szerény anyagi lehetőségei szerint.
   Az 1990. decemberében rehabilitált, 1991 januárjától ismét a művelődési és közoktatási miniszter közvetlen irányítása alatt működő Eötvös Collegium 1992-ben Dr. Vekerdi Józsefet választja igazgatónak. Ügy iránti elkötelezettségből, OSZK-s feladatai ellátása mellett vállalja a tisztséget. Kísérletet tesz a régi collegiumi rend, szellem visszaállítására. Egy év után leköszön posztjáról. Az 1994-es kormányváltás után - kora politikájával való összeütközésének újabb részeként - ezúttal az OSZK Nemzetközi Csereszolgálati Osztály vezetőjeként éri súlyos támadás 1995 januárjában. Közvetlen munkatársai kiállnak mellette: a könyvtár vezetésének címzett beadványukban tanúsítják, hogy az ellene közölt vádak hamisak, koholtak. Azonban a Bokros-csomag jegyében, minisztériumi nyomásra, nemzetközi visszhangot keltő módon távoznia kell OSZK-ban betöltött állásából. Mintegy folyományként a két, teljes köteles példány sort, amely évtizedeken át a Nemzetközi Csereszolgálat céljaira van rendelve, biztosítva, 1997-es könyvtári törvény szövegében már nem nevesíti a korabeli kulturális vezetés, létalapjától fosztva meg a magyar nemzetközi kiadványcsere tevékenységet. 2001-ben az NCS intézményt, mint szervezeti egységet – osztályt - az OSZK felszámolja, csoportba olvasztja bele. Az NCS szervezeti helyreállítására (rehabilitálására) utóbb sem kerül sor, így az Országos Széchényi Könyvtár nemzeti könyvtári teendőiből épp az sikkad el, ami az OSZK esetében Európában oly egyedülállóan, sajátosan gazdagító: hogy könyvtári gyűjteménye össznemzeti.
    Vekerdi József egy igaztalanul megvádolt és megszenvedett ember hites életével bír. 
    1995 őszére emlékiratban és diplomamunkában is megörökítésre kerül az irányításával folyt, több mint három évtizedes NCS tevékenység története. Ő pedig, nyugdíjas éveiben kiteljesíti fordítói munkásságát. Az 1990-es évek második felében további fordításai jelennek meg; szanszkritból a Buddha élete, a Dhammapada, a Bhagavad-gítá és a Rámájana, és páli nyelvről pedig a Buddhista születésregék. Vágyzuhatag címmel szanszkrit versfordítás-kötetet szerkeszt. 2000 decemberében, indológiai munkásságáért, az Indiai Köztársaság és Magyarország közötti kulturális kapcsolatok elmélyítéséért a legkiválóbb külföldi kutatóknak járó indiai - Dayawati Modi Vishwa Sanskriti Samman elnevezésű - díjban részesül. A díjnak, amelyet ünnepélyes körülmények között Bombey-ben vesz át India kulturális miniszterétől, első ízben van külföldi tudós kitüntetettje. Az ekkor 73 esztendős tudós első alkalommal jár Indiában. 2001-ben Bibliothecarius Emeritus címmel tünteti ki az Országos Széchényi Könyvtár. 2002-ben "a magyarországi cigány szubkultúra, valamint a szanszkrit nyelv és irodalom kutatásában, fordításában és közkinccsé tételében végzett egyedülálló munkásságáért” Széchenyi-díjat kap. A díjjal járó összeg egyharmadát kárpátaljai magyar oktatási intézmények könyvekkel való ellátására fordíttatja. 2002 és 2008 között az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskolájában óraadó tanárként szanszkrit szövegolvasási gyakorlat órákat tart. Befejezi Apponyi hungarica gyűjteményének múlt század elejéről torzóban maradt katalógusát - e munkája három kötetben jelenik meg 2004-ben. Napvilágot lát az általa összeállított „Magyarországi cigány nyelvjárások szótára” második, javított kiadásban. Szerkesztésében Nagy gyűjtötte erdélyi cigány népmesék jelennek meg könyv alakban.. Majd Cicerotól fordít latinból két kötetet, Tusculumi eszmecsere és A legfőbb jóról és rosszról címmel. Jegyzeteket állít össze a szerelem tankönyvéhez, a Káma-Szútrához. A hindu legendairodalom gyöngyszemei is fordításában jelennek meg,”Puránák” címmel. Mérvadó tanulmányt közöl Szent István király Intelmeiről, továbbá az Endre és az Imre név eredetéről. 2007-ben az Eötvös Collegium ad otthont tudományos ünneplésének. Az ott elhangzott klasszika-filológiai, indológiai és magyar kultúrtörténeti tanulmányok egy része 2009-ben megjelent kötetben látott napvilágot. Az NCS élén folytatott munkásságát méltató előadásban, az említett ünneplés keretében hangzik: mindenkori szempontunk szerint ő a Nemzet Könyvtárosa.
   2007-ben, nyolcvan évesen hozzáfog Kálvin latin nyelvű teológiai szövegének, a János evangéliuma magyarázatának fordításához, amely 2011-ben jelenik meg. Tagore új-ind verselése kapcsán előadásban közli: egész Európában egyetlen kivétel, hogy néhány verset bengáli eredetiből ő, Vekerdi József fordított le – magyarra, eredeti versformában.
   2009-ben elhunyt bátyja, László könyvtáros, tudománytörténész.
   Vekerdi József puritán életvezetésű, könyvespolcos, kicsinyke pesti lakásában élő, nyarakat kertes leányfalui nyaralójában töltő ember volt; reformáció szellemében eljáró, eurázsiai kitekintéssel. Válságos helyzetekből való kilábalásainkról gondolkodva kiútnak a magyar nemzet mindenkori egységét tekintette. Az NCS-n, osztályvezetői szobájában, tovább ajándékozandó könyvek polcain mindig az élen szerepelt a Biblia néhány példánya, többféle felekezet magyar nyelvű kiadásában - és ha nélkülöző toppant be, a szükséges példányt neki oda ajándékozta.

   Búcsúztatására 2015. október 18- án (vasárnap) 14 órakor, a Református Egyház szertartása szerint került sor a leányfalui temetőben.

Juhász András

(Budapest, 2015. X. 1. – 2016. I. 11.)

 Megjelent a „Könyv, Könyvtár, Könyvtáros" 2016/02 számában, a 40-46. oldalon.

.

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország románia india németország erdély 1956 európa kárpátalja lengyelország vatikán romania szovjetunió unesco eurázsia nagybritannia kárpátmedence Biblia országosszéchényikönyvtár egyesültállamok eötvöslorándtudományegyetem magyartudományosakadémia pázmánypéterkatolikusegyetem eötvösjózsefcollegium debrecenireformátuskollégium chinoingyógyszergyár országosmagyargyűjteményegyetem

2015. szeptember 4. Európai Unió. Javaslat az egyes vízumkötelezett országokból származók vízumkötelezettségének ténylegessé tételére.

2015.09.02. 19:59 Eleve

.

Javaslat

az egyes vízumkötelezett országokból származók vízumkötelezettségének ténylegessé tételére

/ Juhásztól

Amely Európai Uniós (EU) tagállam be akar fogadni migráns tömegeket manapság közel-keleti, ázsiai, afrikai vízumkötelezett országokból - így Afganisztánból, Irakból, Szíriából, stb -, az a tagállam lássa is el őket az EU-ba való legális belépéshez szükséges vízumokkal már a migránsok kiinduló országaiban működő diplomáciai képviseletén, az általa menekülteknek tekintettek számára pedig nyújtson vízumot lehetőleg már a menekvést kiváltó országgal szomszédos államban működő Nagykövetségén, Konzulátusán (például szíriaiaknak Törökországban, Libanonban). Mind befogadni kívánt migráns, mind menekültnek tekintett személy esetében adott Nagykövetség vagy Konzuli Szolgálat küldje meg a vízummal egyidejűleg készített ujjlenyomatot és arcfényképet a központi, Strasbourgban üzemeltetett adatbázisba. 1)  A vízumot kibocsátó EU tagállam az EU-ba ily módon beléptethető egyének célországának tekintendő. Az érintett egyént a kapott vízum közvetlenül a vízumkiadó EU tagállamba való utazásra és csakis ott való tartózkodásra jogosítja fel. (Tagállamok alatt a schengeni tagállamok, a 2004. május 1-jén az EU-hoz csatlakozott 10 állam, valamint Románia, Bulgária és Horvátország értendő).

A fent említett vízumkötelezett országokból származó azon migránsokra, akik vízummal nem rendelkezve 2015. szeptember 15.-ig, vagy azt követően próbálnak bejutni EU-s tagország területére, vízummentesség akkor sem vonatkozik, ha azt állítják, hogy egyetlen ország állampolgárságával sem rendelkeznek, avagy kijelentik, hogy személyazonosságukat igazoló hivatalos (nem hamisított) okmánynak nincsenek birtokában. Bebocsátást addig is csak oly kivételes esetben nyerhetnek, ha biztonságosnak minősített vagy egyéb országon keresztül, szabott határidőn belül érkezve, ottani EU-s tagországi Külképviselet által kibocsátott beutazási vízumot szereztek, úgy, hogy az ott hivatalosan rögzített ujjnyomatuk és arcfényképük által határátléptetéskor egyénként már beazonosíthatók.

Indoklás: számos napvilágot látott információ szól arról, hogy migránsok tömegesen semmisítenek meg jelenleg is a magyar-szerb határ túloldalán minden náluk lévő, személyük igazolására szolgáló hivatalos iratot – személyigazolványt, útlevelet – mielőtt illegális határátlépőkként megpróbálnak behatolni vagy ténylegesen behatolnak EU-s  tagállam, így Magyarország területére. Tömeges, törvénytelen határátlépéseikkel szemben rendszeresen adatolt átláthatóságot eredményez, amennyiben az EU vonatkozó Európai Bizottsági Határozatban vízumkötelezett országokból származó, beutazási vízummal nem rendelkező személyeket arra kötelez, hogy mindenek előtt otthon, illetve országukkal szomszédos államban működő EU-tagországi külképviseleteken jelentkezzenek személyesen vízumért. Folyó év október elejéig egy hónapnyi türelmi idő illesse a már úton lévőket nyugat-balkáni migrációs útvonalaik mentén, abból a célból, hogy az egyes biztonságos országoknak ítélt közbeeső államokban működő EU-tagállami diplomáciai külképviseleteken próbálkozhassanak vízumbeszerzéssel. Tehetik ezt annál inkább, minthogy az Európai Unió sajátossága, hogy tagországai nem csak a további európai országokban - így Macedóniában, Szerbiában -, de az egyes EU-s tagállamok fővárosaiban is saját diplomáciai képviseleteket: Nagykövetségeket, Konzuli Szolgálatokat működtetnek, így Szkopjén, Belgrádon túl mindenek előtt Athénben. E javaslat értelmében minden ma még vonzónak ítélhető helyzetű vagy kecsegtető hajlamú EU-s tagország méltán gyakorolhatja jogát, hogy éppenséggel, vagy csakis annyi menekültnek tekintett személyt fogad be – ad számukra állama területére való beutazásra, illetve ott tartózkodásra jogosító vízumot – amennyit önmagára, mint tagállamra nézve az EU keretében méltányosnak, szükségesnek és elégségesnek ítél. A vonatkozó Határozat nagyban elősegíti az EU-s külső határok hatékony védelmét, tehermentesít érintett tagállamokat, így Magyarországot, oly nagymérvű, tömeges, méltatlan nyomások alól, amelyeknek biztonságpolitikai, kulturális, egészségügyi és egyéb vonatkozásban ma egyes EU-s tagországok fokozottan ki vannak téve nem csak önmagukban, de az EU-s tagállamok egymás közötti, főként belső biztonságra vonatkozó kapcsolatrendszerében is.

Cél: a manapság nagy arányban kibontakozott, Európai Unióba irányuló törvénytelen határátlépések teljes visszaszorítása.

1) „A schengeni térség országaira kiterjedő Vízuminformációs Rendszer (angol rövidítéssel: VIS) 2011. október 11-én kezdte meg működését. Célja, hogy a rövidtávú vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjével javítsa a közös vízumpolitika végrehajtását, a konzuli együttműködést és a központi vízumhatóságok közötti konzultációt. A modern technológia lehetővé teszi ujjnyomatok és arcfényképek központi tárolását és ujjnyomatok elektronikus összehasonlítását. A gyakorlatban a külképviseleten — a kérelem elbírálásához szükséges további adatok mellett — a vízumkérelmező ujjnyomatát és arcfényképét is rögzítik, amelyek azután továbbításra kerülnek egy központi, Strasbourgban üzemeltetett adatbázisba. Az ujjnyomat rögzítési eljárás egyszerű, gyors és diszkrét. A vízumkérelmezőnek csupán rá kell helyeznie az ujjait egy digitális beolvasó felületre. A biometrikus azonosítók 59 hónapig tárolódnak a rendszerben, így öt éven belül újabb vízumkérelem esetén nem szükséges megismételni az ujjnyomat vételt. A külső határ átlépésekor az illetékes tagállami hatóság a VIS-ben ellenőrzi a vízum valódiságát, illetve a vízum birtokosának személyazonosságát, akár úgy, hogy a helyben rögzített ujjnyomatot összehasonlítja a VIS-ben tárolt ujjnyomatokkal. Az új rendszer tehát megkönnyíti a vízumkérelmezéskor történő személyazonosítást, a vízummal kapcsolatos visszaélések elleni küzdelmet, valamint a külső határátkelőhelyeken és a tagállamok területén végzett ellenőrzéseket. A VIS segíti a menekültügyi eljárást is, valamint hozzájárul a bármely tagállam belső biztonságát érintő fenyegetések megelőzéséhez, ezzel jelentős mértékben növelve a magyar és más uniós állampolgárok biztonságát.”

Lásd:

http://tinyurl.com/pv93bek

 

Fentiekre tekintettel módosításra szorul a hatályos – folyó év augusztus 1.-én módosított

- 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 12. § (1)40 és 2)41

http://tinyurl.com/pnzqt8g

amennyiben schengeni övezeti EU-s tagállam csak saját nevében adhasson ki vízumot a szóban forgó migrációs hullám résztvevőinek.

Újraértelmezni szükséges a Magyarországra történő beutazás esetén való vízummentességről szóló hivatalos közlést

http://tinyurl.com/q2uexqf

amely vízummentességet vonatkoztat „más” olyan személyekre, „akik egy ország állampolgárságával sem rendelkeznek” .

 

((Frissítve 2015. IX. 4.-én 06:57))

 .

Szólj hozzá!

Címkék: afrika magyarország horvátország románia irak libanon szíria törökország ázsia bulgária szerbia afganisztán balkán macedónia európaiunió európaibizottság schengeniövezet vízuminformációsrendszer

20 05 2015 European Commission: The state of nature in the European Union

2015.05.22. 20:34 Eleve

.

Report from the Commission to the Council and the European Parliament:

The State of Nature in the European Union

Report on the status of and trends

for habitat types and species

covered by the Birds and Habitats Directives

for the 2007-2012 period

as required under Article 17

of the Habitats Directive

and Article 12

of the Birds Directive

(Source: Europa):

http://tinyurl.com/qyf54wr

.

Szólj hozzá!

Címkék: europeanunion europeanparliament europeancommission europeancouncil

2015. V. 21. Erdély. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordult az Erdélyi Református Egyházkerület a visszaállamosított sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Református Kollégium épülete ügyében

2015.05.21. 21:59 Eleve

.

2015. V. 21.  A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordult az Erdélyi Református Egyházkerület a bírósági ítélettel visszaállamosított sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Református Kollégium épülete ügyében. Kató, az egyházkerület püspöke nem tartotta örömtelinek, hogy az egyháznak Románia ellen kell egy Románián kívüli bírósághoz folyamodnia jogorvoslatért, de hozzátette, nem maradt más lehetőségük a Székely Mikó Református Kollégium ingatlanai tulajdonjogának a rendezésére. Veress, egyetemi docens, a strasbourgi periratot összeállító jogászcsoport tagja elmondta, a beadványban azt próbálták bizonyítani, hogy a patinás iskolaépület a visszaszolgáltatás után tisztességtelen eljárás útján került újra az állam tulajdonába, valamint azt, hogy a román állam megsértette az egyház tulajdonhoz való jogát. Példaként hozta fel a tisztességtelen eljárásra, hogy a visszaszolgáltatást érvénytelenítő büntetőjogi perben a bíróság nem vette figyelembe, hogy az ingatlan tulajdonjogát korábban egy polgári perben már jogerős bírósági ítélet tisztázta. Kifejtette, az is a tisztességtelen eljárást támasztja alá, hogy a bírósági ítélet Sepsiszentgyörgy önkormányzatát annak ellenére tette az ingatlan tulajdonosává, hogy az önkormányzat a per során nyomatékosította: nem tart igényt az ingatlanra. A tulajdonjog megsértését bizonyítja, hogy az 1948-as államosítási rendeletben az állam rögzítette: a református egyháztól vette el az ingatlant. "A román államnak megfelelt a református egyház, amikor el kellett venni, de nem felelt már meg, amikor vissza kellett adni az ingatlant" - jelentette ki a jogász. Hozzátette, hogy a perirat összeállításába levéltári kutatókat is bevontak, az ügy jogi képviseletével pedig egy - a strasbourgi esetjogot jobban ismerő - francia ügyvédi irodát bíztak meg. Az egyházat azáltal is sérelem érte, hogy a ploiesti-i táblabíróság egy büntetőperben, mintegy mellékesen döntött a tulajdonjogról, anélkül, hogy annak a részleteit megvizsgálta volna. A perirat elkészítése során alaposan megvizsgálták, hogy miért szerepelt a 19. század végi telekkönyvben az ingatlan tulajdonosaként az "Ev. Ref. Székely Mikó Kollégium" bejegyzés, és miért nem a református egyház. A telekkönyvi bejegyzés azt a célt szolgálta, hogy rögzítse az épület rendeltetését, mely az egyházat is kötelezte a rendeltetésszerű használatra. A ploiesti-i táblabíróság 2014 novemberében jogerős ítéletben érvénytelenítette a kommunizmus idején államosított sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatását a református egyháznak, és felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki a visszaszolgáltatást 2002-ben elrendelő testület három tagjára. (Forrás: MTI)

.

Szólj hozzá!

Címkék: románia erdély kommunizmus erdélyireformátusegyházkerület emberijogokeurópaibírósága

2015. V. 16-20. Magyarország, Délvidék, Kárpátalja, Európai Unió, Balkán, Olaszország, Oroszország, Irak - Iraq, United States, Earth.

2015.05.18. 18:13 Eleve

.

Magyarország
2015. V. 17.  Magyarországnak a transzatlanti szövetség tagjaként fontos célja a transzatlanti kötelék megerősítése
- mondta Mikola, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkára a NATO parlamenti közgyűlésének ülésén. (Forrás: MTI)

2015. V. 16. A Közel-Kelet és Észak-Afrika felől érkező menekültáradat miatt óriási migrációs nyomás nehezedik Európa keleti és déli országaira a honvédelmi miniszter szerint. (Forrás: MTI)

Délvidék
2015. V. 17. Hat emberrel végzett egy 55 éves szerb férfi egy esküvőn a szerb-magyar határhoz közel eső Martonoson.
Vadászpuskából több lövést adott le a 25-74 éves magyar áldozatokra.Meggyilkolta a 25 éves menyasszonyt és annak szüleit, valamint volt feleségét. Fia nem tartózkodott a helyszínen a gyilkosság időpontjában. Egykori felesége szüleivel is végzett kora reggel a Martonostól 30 kilométerre fekvő Oromon. (Forrás: MTI)

Kárpátalja
2015. V. 19.  (kedd) Az ungvári Kárpáti Igaz Szó írta meg, hogy a hét végén a beregszászi járási Makkosjánosiban és Mezőgecsében feketelistákat függesztettek ki, amelyek a mozgósítás alól kibújt hadköteles helyi lakosok nevét, lakcímét és születési évét tartalmazzák.
A szórólapokon olvasható ukrán nyelvű toborzó szöveg arra szólítja fel a hadköteles férfiakat, hogy ne bujkáljanak és legyenek hű ukrán hazafiak, tegyenek eleget állampolgári kötelezettségüknek. A kiragasztott listán nem szerepelt az összeállító szerv neve, hivatalos pecsét és aláírás. Neveszelij, a Kárpátalja megyei hadkiegészítő parancsnokság személyi állományért felelős parancsnoka megerősítette, hogy a feketelistákat Vinnickij, a megyei hadkiegészítő ideiglenesen megbízott vezetője kezdeményezésére rakták ki. Hasonló névsort nemcsak a magyarlakta, de rövidesen más kárpátaljai településen is kihelyeznek - tette hozzá. Az ügy előzménye, hogy két hete a Kárpátalja megyei hadkiegészítő parancsnokság közleményt adott ki, amelyik szerint Ukrajnában egységes adatbázist készítenek azokról a hadkötelesekről, akik kibújtak a mozgósítás alól. A tájékoztatás szerint az adatbázisban szereplőkkel szemben számos jogkorlátozást vezetnek be Akkor Hubal, Kárpátalja megye kormányzója megnyugtatta a közvéleményt, emlékeztetve, hogy az ukrán törvények nem teszik lehetővé sem a hadkiegészítő parancsnokság által említetthez hasonló adatbázis létrehozását, sem a szabadságjogok ily módon történő korlátozását. A helyi magyarságot képviselő Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség megdöbbenéssel értesült arról, hogy ismeretlenek aláírás nélküli szórólapokat helyeztek ki a Beregszászi járás egyes magyar településein, melyeken listába szedték azon személyek nevét és elérhetőségét, akik nem vették át behívójukat. ,"Szövetségünk mélységesen elítéli az akciót és a helyi lakosság ellen irányuló provokatív cselekedetként értékeli, továbbá határozottan kiáll az ukrán törvények és az alkotmány által garantált alapvető szabadságjogok és a személyes adatok védelmének betartása mellett" - áll közleményükben. (Forrás: MTI)

Európai Unió
2015. V. 19. Az Európai Uniós tagállami kormányokat összefogó Európai Tanács nem alakított ki álláspontot a vitatott magyar vonatkozású kérdésekben
- közölte: Kalnina-Lukasevica, az EU soros elnökségét adó Lettország európai ügyekben illetékes államtitkára az magyarországi helyzetről folytatott EP-ülésen Ujhelyi, az MSZP európai parlamenti (EP-) képviselője a strasbourgi vitában összetépett egy papírlapot, amelyről azt mondta, hogy a bevándorlással kapcsolatos nemzeti konzultációs kérdőív. Úgy fogalmazott, hogy a konzultáció valójában "goebbelsi tudatmódosítás" eszköze. Gál, a Fidesz EP-képviselője hangsúlyozta: a bevándorlással kapcsolatos magyar nemzeti konzultációs kérdőív megfogalmazásai - minden finomítás nélkül - olyanok, ahogyan az aggodalmak az emberekben megfogalmazódnak. "Elindult egy olyan vita az EU-ban a bevándorlásról, amelyhez a siker reményét fűzhetjük" - fogalmazott a kormányfő. Orbán Viktor úgy vélekedett, hogy az Európai Bizottság új javaslata a menekültügyi szabályozásról csak fokozná az EU-ba irányuló bevándorlást, és olyan politikai hiba, amely végzetes lehet a kontinens számára. A miniszterelnök szerint az eddig folytatott európai vitában összekeveredik egymással a menekültek, a megélhetési bevándorlók és vendégmunkások ügye, de ezeket külön kell kezelni és külön szabályokat kell alkotni rájuk. Kijelentette: az emberi jogi, a gazdasági, a demográfiai és a kulturális dimenziókat egyenlő súllyal kell kezelni. Azt szeretnénk, ha Európa az európaiaké, Magyarország a magyaroké maradna - hangoztatta Orbán Viktor. Szerinte felül kellene vizsgálni a jelenleg érvényes egyezményeket, és a bevándorlást illetően vissza kell adni a döntési jogot az EU-tagállamoknak, rájuk kell bízni, hogy akarnak-e bevándorlókat. A magyar miniszterelnök a halálbüntetés jogszabályi tilalmával kapcsolatban kijelentette: a tilalmat tartalmazó egyezmények nem isteni kinyilatkoztatások, hanem emberi alkotások, amelyeket meg lehet változtatni. A vitában Verhofstadt, az EP liberális frakciójának vezetője azt mondta, hogy Orbán Viktor továbbra is provokatív kijelentéseket tesz. Elfogult és félrevezető kérdések alapján nem lehet tisztességes konzultációt folytatni, és ha e konzultáció során a bevándorlást összekapcsolják a terrorizmusveszéllyel, az rosszhiszemű és helytelen dolog - mondta Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke Weber, az Európai Parlament (EP) jobbközép, néppárti frakciójának a vezetője úgy vélekedett, hogy az állampolgárok megkérdezése jó dolog, de a magyar bevándorlási konzultációs kérdőív szóhasználata rossz és elfogadhatatlan. Ami ugyanakkor a dolog érdemi oldalát illeti, a magyar kormányzat joggal vet fel a bevándorlással kapcsolatban kérdéseket - szögezte le. A bajor politikus a halálbüntetéssel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy annak eltörlése civilizációs vívmány, ezért újra-bevezetéséről minden beszéd kártékony. Weber felhívta a figyelmet arra is, hogy Magyarország a 2,8 százalékos gazdasági növekedéssel jelenleg Európa élvonalában van. Magyarországnak 2012-ig volt saját nemzeti szabályozása a menekültügy kérdésében, és azzal a szabályozással kezelni is tudta a kérdést - hangoztatta Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Parlament (EP) strasbourgi ülésén, a magyarországi helyzetről folytatott vita végén, az elhangzottakra reagáló felszólalásában. "Nem tudunk munkát adni a bevándorlóknak" - szögezte le a magyar álláspontot. Azt javasolta, hogy az európai politikusok tegyenek különbséget az üldözöttek és a jobb életszínvonal reményében érkezők között. Utalt arra, hogy az európaiak eltérően ítélik meg az unión belüli szabad munkavállalás, illetve a kívülről jövő bevándorlás jelenségét. Habár formálisan Magyarországról rendezett vitát az Európai Parlament, a strasbourgi vita révén sikerült lépéseket tenni egy nagy európai kérdés, a bevándorlásról szóló kérdés megnyugtató rendezése irányában - mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök Strasbourgban, az európai parlamenti vitát követő sajtóértekezletén. (Forrás: MTI)

2015. V. 18. a magyar miniszterelnök jelezte szándékát, hogy részt vesz az EP május 19.-ei, délutáni vitájának abban a szakaszában, amikor "a magyarországi helyzet" szerepel napirenden. – jelentette be Schulz, EP-elnök az Európai Parlament strasbourgi plenáris üléshetének délutáni megnyitásakor. A magyar miniszterelnök szerint az Európai Unió életszerűtlen szabályai nélkül Magyarország képes lenne megvédeni magát a megélhetési bevándorlóktól. A kormányfő ezt május 8-án mondta a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Ha nem szabályozzuk a bevándorlókat, tette hozzá, akkor a kormány által célul tűzött polgári berendezkedésnek semmi esélye nem lesz. Felhívta a figyelmet arra, hogy három év alatt a hússzorosára nőtt a magyar határt illegálisan átlépők száma, ami Európában is kiemelkedő adat. Ha pedig majd az osztrákok és a németek megakadályozzák az illegális határátlépéseket a saját határaiknál - folytatta -, akkor "mint egy nagy zsákban, minden illegálisan Magyarországra érkezett menekült itt marad nálunk", ami veszélybe sodorja a megélhetést, a munkahelyeket.(Forrás: MTI)

2015. V. 18.  Döntés született az EU-országok védelmi és külügyminisztereinek tanácskozásán arról, hogy az EU haditengerészeti műveletet indít a Földközi-tengeren az Észak-Afrikából - zömmel Líbiából - Európába tartó menekülthullám megfékezésére, katonai erővel lép fel az embercsempészek ellen. Az "EU-Navfor-Med" elnevezésű művelet főhadiszállása Róma, parancsnoka Credendino, olasz ellentengernagy lesz. A művelet végrehajtásához az unió számít az ENSZ Biztonsági Tanácsának a felhatalmazására. Amíg a politika nem adja meg a zöld jelzést a katonai tervek végrehajtásához, addig nem adható ki a tűzparancs, és e művelet keretében - az EU által eddig is végzett járőrözés és a hajótörött menekültek mentése mellett - legfeljebb hírszerzési értesülések gyűjtését kezdhetik el. (Forrás: MTI)

Balkán
2015. V. 20.  Bohózatnak tartják, ami a magyar-szerb határtól nem messze történik
? Egy hónappal ezelőtt jött létre Liberland, az alig hét négyzetkilométeren alapított állam. A magyar-szerb határtól húsz kilométerre délre, a senki földjén fekszik, bár nem ismerik el. A hétvégén egy másik mikroállamot jelentettek be Enklávé Királyság néven. Világszerte hetven hasonló miniállam létezik. A legismertebb az 1967-ben alapított Sealand, amelynek jelenleg 27 lakója van. Jedlicka cseh aktivista, a Szabad Polgárok Pártjának tagja április 13-án jelentette be, hogy megalapította a Liberland Szabad Köztársaságot egy mintegy hét négyzetkilométernyi területen, Horvátország és Szerbia között. Horvátország és Szerbia az egykori Jugoszlávia szétesése, illetve a háború befejezése óta vitatkozik arról, hogy hol van a két ország közötti határ. Szerbia a Duna vonalát tekinti az államhatárnak, Horvátország szerint pedig az egykori Jugoszlávia közigazgatási határait kell figyelembe venni. Egyes horvát és szerb területek ugyanis kölcsönösen „átlógtak” a Duna medrén. A Duna vonalától nyugatra, Bácsmonostor közelében van egy kis háromszög, amely Horvátország szerint Szerbiáé kellene hogy legyen. Belgrád viszont a folyó közepét tekinti a határnak, s nem tart igényt erre a hét négyzetkilométerre, így a terület a senki földje. Ezt használta ki egy cseh férfi, megalapította saját államát, sőt le is tette az államfői esküt. Jedlicka elsőként az államot körülvevő két nagy szomszéddal – Zágrábban és Belgráddal – szeretne diplomáciai kapcsolatot létesíteni. Vannak, akik azt javasolják Jedlickának, hogy Csehország és Szlovákia között létesítsen új államot. Eddig már körülbelül háromszázezer ember jelezte, hogy felvenné a liberlandi állampolgárságot, Néhány héttel Liberland megalapítása után újabb mikroállam született az egykori Jugoszlávia területén: lengyel turisták egy csoportja Enklávé Királyság néven független országot kiáltott ki a szlovén-horvát határ közötti senki földjén. Wawrzynkiewicz és barátai nemrégiben Szlovéniában jártak, és ott értesültek a Metlika település közelében fekvő, nagyjából száz négyzetméteres földsáv létezéséről. A Szlovénia és Horvátország közé ékelődő terület mintegy ötven kilométerre nyugatra található Zágrábtól. A területet egyik ország sem tekinti magáénak. Az államalapítók egy rendkívül libertárius, szabadelvű államot képzeltek el, amelyben "bőrszínétől, vallásától és nemzetiségétől függetlenül mindenki kifejtheti a véleményét, ingyen tanulhat és adómentesen dolgozhat" - nyilvánította ki Wawrzynkiewicz. Eddig több mint ötezer ember jelezte igényét az önálló terület állampolgársága iránt, nyolcszázan pedig az előző heti online választásokon is részt vettek. A voksoláson bárki indulhatott, aki nem tagja szélsőséges csoportnak és büntetlen előéletű. A királyság nemzeti valutája a Dogecoin virtuális fizetőeszköz. Mottója: "A világ polgárai." A mikroállamban öt nyelvet tettek hivatalossá, köztük a kínait. Az Enklávé Királyságot eddig egyetlen állam sem ismerte el. (Forrás: Kossuth)

Olaszország
2015. V. 20.   Elég a bevándorlókból - Magyarország fogja vezetni a kvótaellenes frontot
című interjúban Takács elmondta, hogy Budapest ellenzi az EU által tervezett kvótákat. Az EU-országok védelmi és külügyminisztereinek brüsszeli tanácskozásával egy időben megjelent interjúban Takács kijelentette: a kelet-európai országok azon dolgoznak, hogy a lehető legszélesebb legyen a kötelező kvótával szembeni front. Magyarország szövetségeseket keres a Juncker európai bizottsági elnök által szorgalmazott tervvel szemben. Takács hangoztatta, hogy a kvótákat a Cseh Köztársaság, Szlovákia, a balti államok, Lengyelország és az Egyesült Királyság is ellenzi, valamint jelezte csatlakozását Franciaország is. Takács szerint a megoldás az, ha a migráció okaira a kivándorlók országaiban keresnek megoldást. A magyar kormánynak a bevándorlásról tervezett nemzeti konzultációjával kapcsolatban rámutatott, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni a lakosság véleményét. (Forrás: MTI)

Oroszország
2015. V. 18. Oroszország úgy döntött, nem engedi át területén az Afganisztánban állomásozó, NATO vezette nemzetközi biztonsági erőknek (ISAF) szánt utánpótlást
- derül ki a Medvegyev orosz miniszterelnök által közzétett rendeletből. Lezárják a szárazföldi és a kombinált (vasúti, közúti és légi) tranzitútvonalakat az észak-atlanti szövetség egységei előtt. Oroszország 2001-ben engedélyezte, hogy átrepüljenek területe felett a NATO afganisztáni erőit szállító repülőgépek, és 2008-ban beleegyezett abba, hogy vasúton is szállíthassanak utánpótlást az ISAF egységeknek az ország területén keresztül. Mára 12 500 külföldi - többségében amerikai - katona maradt Afganisztánban. Washington tervei szerint 2016 végéig összes katonáját kivonja Afganisztánból. (Forrás: MTI)

Ázsia

Irak  Iraq
2015. V. 18.  Az iraki hadsereg hadfelszerelését, egyebek közt páncélozott járműveit hátra hagyva menekült el Ramádi városból, amely annak ellenére esett el, hogy védői komoly légi támogatást kaptak az Egyesült Államok vezette, az Iszlám Államra csapásokat mérő nemzetközi koalíciótól.
Az ötszáz halott között katonákon kívül civilek is vannak. Nyolcezren elmenekültek a városból, melynek lakossága amúgy is már igencsak megcsappant. Áprilisban ENSZ-adatok szerint 114 ezren hagyták el Ramádit és a környező falvakat a harcok miatt. (Forrás: MTI)

 May 17, 2015 Key Iraqi City Falls to ISIS as Last of Security Forces Flee The defeat also laid bare the failed strategy of the Iraqi government, which had announced last month a new offensive to retake Anbar Province, a large desert region in the west of which Ramadi is the capital. At least 500 civilians and security personnel had been killed over the last two days in and around Ramadi, either from fighting or executions. Ramadi fell a day after the Pentagon said Special Operations forces, flying in helicopters that took off from Iraq, carried out a raid in eastern Syria that resulted in the death of an Islamic State leader and the capture of his wife, along with the recovery of a trove of materials American officials hope will yield important intelligence on the group. The forces had left behind a huge cache of weapons recently sent by Baghdad, including rocket-propelled grenades and heavy machine guns. The weapons had been supplied by both the United States and Russia. (Source: The New York Times): http://tinyurl.com/lpjw6kj

United States
May 20, 2015  U.S. weighing punishments for Russia’s nuclear violations.
Privately, top administration officials have known that Russia was in violation since at least 2012, because it has tested ground-based cruise missiles with the prohibited range. So far Russia has faced no punishment. Some of the more aggressive options would include deploying more land-based military hardware to NATO allies for missile defense near the Russian border, to counter the new Russian cruise capability. Expanded targeted sanctions and added patrols near Russian space are less aggressive options on the table. The State Department sent a delegation to Moscow last September to confront Russia on these treaty violations, led by Undersecretary of State for Nonproliferation Rose Gottemoeller. The delegation returned to Washington empty handed. U.S. and Russian officials told me that the U.S. delegation refused to tell the Russians exactly what Russia had done to violate the treaty. U.S. officials said they didn’t want to risk disclosing intelligence that could compromise sources and methods, and besides, the Russians already knew exactly how they were violating the treaty. At the Munich Security Conference, Russian Foreign Minister  Lavrov  went on to accuse the U.S. of violating the treaty, both by deploying ballistic missile defense elements in Europe and by using drones. (This is an odd accusation; the treaty is silent on drones.) In the larger view, Russia is a declining power. The U.S. may need to resume development of its own medium-range nuclear arsenal to confront this century’s biggest challenge, a rising and increasingly militaristic China. (Source: Bloomberg): http://tinyurl.com/nq69mow

Earth
16 May 2015 What IS this strange sound from the sky?
Noise heard across the globe for nearly a DECADE - but nobody has an explanation. One woman in Canada has recorded chilling sounds several times. At its strongest, eerie noises sounds like a trumpet. Similar outbursts have been captured on countries around the world including the U.S., Ukraine, Germany and Belarus. One man in the U.S. says he woke up screaming after hearing the sounds. Geoscientist Deming from the University of Oklahoma has previously written about a phenomenon called The Hum – ‘a mysterious and untraceable sound that is heard in certain locations around the world by two to ten per cent of the population’. Writing in the Journal of Scientific Exploration, he said that sources of The Hum could include telephone transmissions and ‘aircraft operated by the U.S Navy for the purpose of submarine communications’. According to Nasa, the Earth has ‘natural radio emissions’. The Agency said: ‘If humans had radio antennas instead of ears, we would hear a remarkable symphony of strange noises coming from our own planet. Scientists call them "tweeks," "whistlers" and "sferics." 'They sound like background music from a flamboyant science fiction film, but this is not science fiction. Earth's natural radio emissions are real and, although we're mostly unaware of them, they are around us all the time.’ For instance lightning can produce eerie-sounding radio emissions, Nasa added. Earthquakes can also produce sub-audible sounds. (Source: DailyMail): http://tinyurl.com/k8lgv68

( (’hoax’))

.

Szólj hozzá!

Címkék: afrika magyarország franciaország horvátország szlovákia csehország szlovénia russia olaszország irak oroszország európa kárpátalja china duna szerbia nato afganisztán lengyelország líbia lettország earth germany europe délvidék jugoszlávia iraq canada ukraine belarus európaiunió syria európaiparlament egyesültállamok európaibizottság európaitanács földközitenger unitedstates egyesültnemzetekszervezete

2015. V. 11-15. Magyarország, Európai Unió, Great Britain, Macedónia, Mediterranean Sea, Oroszország, Románia, Spanyolország, India, Israel, Saudi Arabia, Turkey, United States - Egyesült Államok, NATO, space

2015.05.11. 21:05 Eleve

.

Magyarország
2015. V. 15. Az Alkotmányvédelmi Hivatal szervezet átalakítása érdekében szükséges feladatok koordinálásáért és végrehajtásuk biztosításáért felel a jövőben miniszteri biztosként Kiss.
Pintér belügyminiszter erről szóló utasítása a Hivatalos Értesítőben jelent meg. (Forrás: MTI)

2015. V. 15.  A rendkívüli kormányzati intézkedések terhére 810 millió forintot különített el a a Magyar Közlönyben megjelent határozatában a kormány a 2015-ös költségvetésben a Magyar Görögkatolikus Metropólia megalakulásával kapcsolatos infrastruktúra kialakítása érdekében. (Forrás: MTI)

2015. V. 14.  Csányit, az OTP Bank 165 milliárdos vagyonú első emberét Bige, a Nitrogénművek Zrt. tulajdonosa követi 160 milliárd, őt a Fotex-csoport főtulajdonosa, Várszegi 115 milliárddal a leggazdagabb magyarok ranglistáján. A lista átrendeződött 2014-hez képest: tíz olyan üzletember vanrajta, aki 2014-ben még nem szerepelt a legmódosabbak közt, miközben a "belépési küszöb" a tavalyi 5,3 milliárd forintról 6 milliárdra emelkedett. A dobogó közvetlen közelében helyezkedik el két egykori listavezető is: Demján (93 milliárd forint) és Széles (92 milliárd forint). A tavalyi bronzérmes, az online erotikus szolgáltatásokból meggazdagodott Gattyán vagyona viszont egy adóhivatali vizsgálathoz kapcsolódó zárolás miatt egy év alatt 135 milliárdról 90 milliárd forintra csökkent - ez idén a hatodik helyre volt elég. Az előző évek legjelentősebb állami megrendeléseit megszerző vállalkozók mellett megjelentek a "trónkövetelők" is. Az előbbi kategóriát Simicska és Nyerges fémjelzi - az előbbi a 10. helyen áll 73 milliárd forintos vagyonnal, az utóbbi pedig a 24. helyen 26,3 milliárddal. Az utóbbi kategóriában a Duna Aszfalt két tulajdonosát, Szíjjt és Vargát (29-30. hely) is megtalálni - vagyonuk 23-23 milliárd forintra tehető. Mészáros, felcsúti polgármester vagyona az idei becslés szerint 8,4 milliárd forintra duzzadt - ez a 86. helyre volt elegendő. Az újak között szerepel Emőri (32. hely) és a Kertész testvérek (23. hely), akik az elektronikus útdíj-rendszer magyar verziójával értek el kiugróan nagy sikert, továbbá a MET Zrt. gázkereskedő cég negyedét birtokló Lakatos (72. hely) és a Wizz Air sikeres londoni részvénykibocsátása nyomán a 61. helyre "katapultált" Váradi- emelte ki a Napi.hu. Befolyás-barométer: ezt a rangsort továbbra is Orbán Viktor miniszterelnök vezeti Csányi előtt, míg a harmadik helyen Simicskát Lázár, a Miniszterelnökséget vezető miniszter váltotta fel. A kétféle rangsort az indokolja, hogy a vagyon nagysága nem feltétlenül jár azonos mértékű befolyással és fordítva: vannak olyan befolyásos emberek, akik vélhetően nem rendelkeznek tízmilliárdokban mérhető vagyonnal, mégis jelentős hatást gyakorolhatnak Magyarország gazdasági és társadalmi életére. A 2015-ös A 100 leggazdagabb című kiadvány lifestyle részében egyebek mellett exkluzív írások olvashatók a borba befektető magyar milliárdosokról, a jövő autóiról, a magyarországi kastélypiac helyzetéről, a műkereskedelemről, a privát banki piacról, valamint a stílusos pénzköltésről. (Forrás: MTI)

2015. V. 14.  „Szó sem lehet bevándorlási kvótáról”, arról, hogy Magyarország kvóta alapján fogadjon be bevándorlókat – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter  sajtótájékoztatón. Lázár közölte, hogy a kormány ellenzi az Európai Bizottság vonatkozó javaslatát, a visszaosztásban érintett menekültek "nem ide akartak jönni". A tárcavezető vitatta a bizottság kvótaszámításra vonatkozó adatait, utalva rá, hogy 2012-ben 2700 menedékkérelem érkezett Magyarországra, míg idén már három hónap alatt 43 ezer. A nemzeti konzultáció esetleges felfüggesztésére vonatkozó kérdést visszautasította, kiemelve: érdemes megkérdezni az embereket, hogy mit gondolnak a kérdésről. (Forrás: MTI)

2015. V, 12. Nem várhat a hazai informatikus oktatás reformja. A beszélgetést az IVSZ elnöke, Laufer nyitotta meg, aki felvezette a problémát. Pár évvel ezelőtti felmérésükből kiderült, hogy csak a hazai piacról több mint 10 000 informatikus hiányzik. A technológia olyan gyorsan fejlődik, amit az oktatás nem képes a megfelelő ütemben követni. Már most jelentősen kevesebb a szakember, mint amennyire szükség lenne, és ha nem találunk rá megoldást, ez a hiány tovább nő. A szakadék a frissen végzettek tudása, gyakorlati ismerete és a piac változó és sokrétű igénye között egy olyan probléma, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül. Arról, hogy a jelenleg tapasztalható szakemberhiány pontosan kikből áll, kiket keres a piac, a résztvevők hasonlóan vélekednek. Nem feltétlenül a diploma megléte a kérdés, sokkal fontosabb a gyakorlati tudás. Egy jó egyetemen szerzett diploma még nem jelenti azt, hogy a pályakezdő szakember a megfelelő ismerettel bír, és munkát talál. A legtöbb vállalat kénytelen maga megadni a leendő munkatárs számára a szükséges tréninget, és ez az akár több hónapos betanítási folyamat komoly extra terheket ró a vállalatokra. Mindezt elfelejthetnék, ha az iskolapadból olyan jelentkezők állnának fel, akik ismerik a gyakorlati folyamatokat, képesek szinte azonnal alkalmazni megszerzett tudásukat, és teljes értékű munkatárssá válni. Az elhangzott vélemények szerint az általános és középiskolai oktatás nem ad megfelelő tudást: a mai programozási nyelveket ismerő, jó oktatókat azonnal levadássza a piac, és elhagyják a pedagógiai pályát. Ma az oktatásban aktívan tevékenykedő oktatók többsége nem rendelkezik versenyképes piaci tudással, így azt átadni sem képes. Szigeti, az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkárságának politikai főtanácsadója szerint az állami oktatás célja is hasonló, ezért is hozták létre a duális képzéseket, de hozzátette, hogy a piac ritmusához képest ők lassan képesek reagálni. Így mire egy probléma megoldódik, két másik vetődik fel. Vállalkozói körökben szerencsére sokkal rugalmasabban tudnak lépéseket tenni, de az állami oktatás megreformálása nélkül nem lesznek képesek betölteni a hiányt. A Skool társalapítója, Major rámutatott a lényegre, amikor azt mondta, hogy ma már a számítástechnikai alaptudás pont olyan szükségszerű, mint megtanulni írni és olvasni. Az oktatásnak pedig ebbe az irányba kell mozdulnia, fel kell ismerni, hogy az írás és olvasás oktatása mellett a technológiai tudás elsajátítása is az alaptanterv része kell, hogy legyen. A kisdiákok elképesztően fogékonyak az új ismeretek iránt. Guzsaly, a KódGarázstól elmesélte, hogy egy 10 hetes kurzus végére a 10 év körüli srácok és lányok képesek egy videojátékot programozni. Sőt olyan szintű tudásra tesznek szert, hogy ha ez jogilag is megoldható lenne, akkor akár junior fejlesztői pozíciót is kaphatnának nagy nemzetközi technológiai vállalatoknál. Vinnai szerint a felsőoktatás nem arra van kitalálva, hogy a munkaerőpiac piramisának minden szintjére szakembereket képezzenek. A valóságban az "újkori kékgallérosokból" a legnagyobb a hiány. Szerinte a naprakész elméleti és gyakorlati tudás sokkal fontosabb, mint az, hogy egy hallgató deriválni vagy integrálni tudjon. (Forrás: sg: informatika és tudomány): http://tinyurl.com/noxe7qg

Erdély.
2015. V. 14. A csíksomlyói pünkösdi búcsú Erdélyben a régi, nagy ünnepek közé tartozik.
A búcsú eredettörténetével kapcsolatos narratívák közül valóban a hargitai csatáról szóló történet a leggyakrabban emlegetett. Eszerint az ünnep, vagyis a pünkösdszombati búcsújárás eredete 1567-re megy vissza, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem haddal próbálta a csíki székelyeket unitárius hitre téríteni. A székelyek azonban a csatában győzedelmeskedtek, s ennek emlékünnepe lett pünkösd szombatján a búcsújárás Csíksomlyóra. Nincs nyoma sem történelmi forrásokban, szakmunkákban, sem egyéb, a kort, János Zsigmond fejedelem életét, az unitárius vallás terjedését vagy a katolikusok székelyföldi megmaradását tárgyaló írásokban e csatának. De ugyanúgy nem esik szó erről a csatáról a csíksomlyói ferences rendház történetével foglalkozó írásokban (sem Kájoni ferences szerzetes, sem pedig Györffi rendfőnök nem említi). Történelmi pontatlanságoktól hemzseg: 1567-ben nem létezett még unitárius vallás, az 1568-ban megtartott tordai országgyűlés után beszélhetünk unitarizmusról, szélesebb körben 1571 után terjedt el. A fejedelem 1569-ben tért át az unitárius hitre, 1567-ben nem téríthetett, hisz még ő maga sem volt megtérve. A harmadik bökkenő a történet teológiai hiteltelensége. Az unitáriusok ragaszkodtak és ragaszkodnak a lelkiismereti szabadság és türelem eszméjéhez és pont ezért soha nem terjesztették erőszakkal a hitüket. Évről évre nem a hiteltelen, valótlan történetek miatt zarándokol el sok százezer magyar ember Csíksomlyóra. A pünkösdszombati búcsújárás mára a magyarság összetartozásának jelképévé vált. A búcsúnak az eredettörténetét eddig hárman tették óvatos kritika tárgyává: 1939-ben Rugonfalvi Kiss debreceni történész professzor, 1979-ben Fodor csíksomlyói származású író és Simén unitárius lelkész 1999-ben. Mohay professzor, néprajzkutató, az ELTE oktatója:  A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás. Történet, eredet, hagyomány című könyvében mélyre leásott és megtalálta azokat, akiknek nevéhez köthető a Tolvajos-tetői sztori. Körültekintő módszerességgel és óriási kutatói türelemmel elkészített munkája mindenképp hiánypótló. (Forrás: uh)

Európai Unió
2015. V. 11.  Befogadóállomásokat hoznának létre az EU területén kívül is.
Valahol Niger szubszaharai területén keresnének neki helyet, ahol a legfontosabb migrációs útvonalak futnak. Arról, amit az Európai Bizottság május 13.-án nyilvánosságra kerülő, a migrációs stratégiára tett javaslatáról tudni, sejteni lehet, a Welt am Sonntag című német lap közölt. Például kvótarendszer alapján elosztanák a menedékkérőket a tagállamok között, és befogadó állomásokat hoznának létre az EU területén kívül, ott, ahol az embercsempészek is buzgólkodnak. Enyhítenék a front- ás cél-országok terheit, segítenének a menekültkérelmek elbírálásánál, kvótarendszert állapítanának meg, és bekerülhet a javaslatba a várhatóan sok vitát kiváltó legális bevándorlás fogalma is, amellyel a demográfiai kihívásokra igyekeznek válaszolni. A 2014-es adatok egyébként azt tanúsítják, jóval kevesebb a menekült, mint a gazdasági bevándorló, 626 ezer menekültkérelemből mindössze 104 ezer teljesült, azok a koszovóiak például, akik Magyarországon keresztül lépnek be az EU-ba, nem kapják meg, mert Koszovó biztonságos állam. (Forrás: M1)

Great Britain
11 May 2014 China oil imports surpass those of US.
In the US, higher prices and more efficient motor vehicles curbed consumption in the aftermath of the financial crisis, while the surge in shale oil output over the past three years has reduced imports. Producers are now chafing at government restrictions on US crude exports that date back to the oil shocks of the 1970s. “It makes no sense that other countries can sell their crude into US markets, while US crude is essentially landlocked” - said Suttles, chief executive of the Encana oil and gas company. US imports could rebound in the short term, traders say, with fuel demand boosted by the collapse of oil prices to $65 a barrel. The price fall has also sharply reduced drilling activity in US shale regions such as North Dakota. But the long-term trend is in China’s favour. The country is adding more refining capacity with its economy still growing at more than 7 per cent a year. Traders say China no longer passively accepts the prevailing market price, but is intimately involved in how it is set. How much oil it buys from West Africa or the Middle East affects prices from Europe to the US Gulf Coast, and is now as closely-watched as weekly US government data on energy supplies was a decade ago. China’s emergence as the top crude importer may also influence the relations of Beijing and Washington with producers in the Middle East. (Source: Financial Times): http://tinyurl.com/kn6yh38

Macedónia
2015. V. 11.   Elhagyták a Szkopjétől mintegy 40 km-re, északra fekvő Kumanovót a macedón rendőrség különleges egységei, miután befejeződtek a hét végi, évek óta a legvéresebbnek számító összecsapások egy fegyveres csoport és a macedón hatóságok között.
Huszonketten vesztették életüket. A macedón fegyveres erők tizennégy évvel ezelőtt hat hónapon keresztül csaptak össze a Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (UCK) albán fegyveres szervezet gerilláival, akik szélesebb jogköröket követeltek az albán kisebbségnek. A harcoknak a nyugati közvetítéssel tető alá hozott ohridi békemegállapodás vetett véget, amelynek alapján az albánok jogait kibővítették. (Forrás: MTI)

Mediterranean Sea
05 11, 2015 First Russia-China naval war games underway in Mediterranean
. China, Russia take to Mediterranean for joint naval maneuvers, thumbing nose at Europe Russia and China cement stronger relationship, but it remains fragile Russia wants 'bipolar' relations with China; China more interested in 'triangle' with Russia and U.S. The 10 days of maneuvers that got underway on May 11 will include live-fire exercises in the strategic sea connecting Europe, Africa and the Middle East. Among the deals signed during Xi’s visit are a Chinese-financed and Russian-guaranteed investment fund aimed at drawing $25 billion in Chinese projects to Russia, a nearly $6-billion investment by Beijing in a high-speed rail line from Moscow to Kazan, $2 billion for agricultural projects and a $3-billion joint venture to build 100 long-haul Sukhoi jumbo jets for lease to carriers throughout Asia. Talks are still underway on China’s plan to purchase two dozen Su-35 fighter jets and to jointly upgrade the Mi-26 helicopter. In addition to diversifying Russia’s energy-intensive trade, the deals are forecast to double Russia-China annual trade to $200 billion within a few years. China’s trade volume with the United States, its most significant economic relationship, was $592 billion last year. (Source: Los Angeles Times): http://tinyurl.com/ms4m2kc

Oroszország
2015. V. 13.  Egy új világrend erőfitogtatása.
A sajtóvisszhangokat böngészve úgy tűnik, a nyugati világ mintha nem akarná megérteni, amit pedig most bárki a saját szemével láthatott a „győzelem napja” címén szervezett moszkvai katonai parádén, ahol együtt vonultak fel az orosz, a kínai és az indiai hadsereg elit alakulatai több más Oroszországgal katonai szövetségét ezúton demonstráló ország, így például Szerbia csapataival együtt. A NATO-államokból és médiájuk szemüvegén keresztül nézve olybá tűnhetett: egy magára maradt diktátor erődemonstrációja csupán mindez, akit a Nyugatnak sikerült „globálisan” elszigetelni. Pedig egy francia stratégiai elemző, Grasset szerint inkább azt láthattuk, hogy a nyugati országok szigetelődnek el most a világ kétharmadától. Elszigetelt legfeljebb egy évtizede lehetett Oroszország, de most pont az ellenkezőjét demonstrálta. Azt, hogy ismét globális nagyhatalomként kell számolni vele, katonai téren éppúgy, mint gazdaságilag, amit már az egyre határozottabban fellépő eurázsiai SCO szövetségi rendszer kellőképp jelezhetett, kiegészülve a BRICS-szel. Ennek a geopolitika nyers tényeivel való szembenézésnek éppenséggel semmi köze ahhoz, hogy személy szerint ki mennyire szimpatizál Putyinnal. Ha netán valaki irtózik tőle, akkor pláne nem ártana tisztában lennie a valós erőviszonyokkal. Ma már szó sincs a NATO, illetve Amerika egyeduralmáról. Az európai szövetségesek katonai téren egyelőre még hűségesnek tűnnek. Az utolsó pillanatban a török vezetést is sikerült Moszkvának annyira vérig sértenie az örmény népirtás elismerésével, hogy a törökök lemondták a részvételüket, pedig felettébb érdekes lett volna, ha a NATO egyik vezető erejének elit alakulatai is ott masíroznak a Vörös téren… Ha viszont a török–orosz energetikai alkut nézzük, már a törökök is nagyrészt saját utat járnak, középhatalmi státusukat egyre inkább a térség vezető hatalmának ambíciójára váltva, ami esetükben nemcsak történelmi okokból nem tűnik merő illúziónak. Gazdasági fronton pedig legutóbb azt láthattuk, hogy nem Oroszország maradt magára agresszív birodalmi politikája miatt a Kína által kezdeményezett Ázsiai Fejlesztési Bank ügyében, hanem az USA, mivel leghatározottabb tiltakozása ellenére fő európai szövetségesei cserbenhagyták, bejelentve, hogy részt vesznek az új projektben, ami egyértelműen azt jelenti, hogy Kína átveszi a vezető szerepet a globális pénzpiacokon. Putyin ünnepi beszédének fő téziseiben a világ számos országának érdekeit fogalmazta meg nyíltan a korábbi szovjet internacionalizmus örökébe lépő globális szerepvállalással, amikor kimondta: az utóbbi időben „egyre gyakrabban feledkeznek meg” a nemzetközi együttműködés alapelveiről, kísérletek történtek az egypólusú világrend megteremtésére, s jelenleg egyre erőteljesebb az erőt alkalmazó katonai tömbökben való gondolkodás. Putyin szerint „közös feladatunk a világ minden országára egyformán kiterjedő, a mai fenyegetésekre megfelelő választ adó biztonsági rendszer létrehozása, amely regionális és globális alapokon, és nem a katonai tömbök logikáján nyugszik”. (Forrás: MNO): http://tinyurl.com/of4rzvn

Románia
2015. V. 13. A román kormány ideiglenesen betiltaná mindenféle faáru exportját, az erről szóló sürgősségi rendelet tervezete a jövő héten kerülhet a kormány asztalára
- jelentette be Ponta Victor miniszterelnök. (Forrás: MTI)

2015. V. 11.  Ponta Victor szerint Románia háborút visel - bár nem konvencionális fegyverekkel, mint Ukrajna - azok ellen, akik energetikai, illetve kibernetikai biztonságát veszélyeztetik; erről egy bukaresti háromnapos kiber-biztonsági találkozó megnyitóján beszélt. "Oroszországnak nem a tankok és rakéták a legfőbb fegyverei, hanem a gáz és energia, amivel zsarolni tudja a térséget és Európát. Ugyanakkor folyamatosan támadják a számítógépes és távközlési hálózatainkat olyan emberek, akiket sosem látunk a tévében, de akik azon vannak, hogy lebénítsák rendszereinket, az internetet, tévét, vasutat, légi közlekedést, mindazt, ami a hétköznapi életünk része" - mutatott rá. Aurescu, román külügyminiszter úgy vélte: az a tény, hogy Bukarest vezető szerepet vállalt az Ukrajna kiber-védelmét szolgáló NATO-programban, a kibernetikai támadások célpontjává teheti Romániát, és erre fel kell készülnie, és vezető szerepet kell betöltenie a régióban a kibernetikai biztonság terén. (Forrás: MTI)

Spanyolország
2015. V. 14.
  Spanyolország megállapodást kötött Szenegállal és Mauritániával, gátat szabott az Atlanti-óceán irányából érkező menekültáradatnak - fejtette ki García-Margallo spanyol külügyminiszter, aki   Nigériában részt vett a Száhel-övezet országainak csúcstalálkozóján. A két afrikai országba rendőröket, csendőröket telepítettek, akik ellenőrzést végeznek a vízen, a légtérben és a szárazföldön. A Európai Bizottsági javaslat szerint valamennyi tagállamra elosztva összesen 20 ezer, lakóhelyét elhagyni kényszerülő, egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személy számára kellene lehetővé tenni a letelepedést, ebből Spanyolországnak 1549 főt kellene vállalnia. A spanyoloknak ezenkívül az EU-ban menedékjogért folyamodók 9,1 százalékát kellene befogadniuk. A napilap adatai szerint ez az arány most 0,9 százalék, ami a Spanyolországban érvényben lévő nagyon szigorú migrációs szabályozásnak tudható be. (Forrás: MTI)

Asia  

India
May 11, 2015 China launches ‘mystery object’ into space.
US Department of Defence’s annual report warns of Beijing’s ‘destructive’ space programme. Released on May 8, the DoD’s annual report to the US Congress on ‘Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2015’ talks about a mystery ‘object’ that Beijing had launched in space on a ballistic trajectory with a peak altitude above 30,000 km. This trajectory took it near geosynchronous orbit, where many nations maintain communications and earth-sensing satellites. The “object” re-entered Earth’s orbit 9.5 hours after launch. The US report failed to indentify it and stated: “The launch profile was not consistent with traditional space-launch vehicles, ballistic missiles or sounding rocket launches used for scientific research. It could, however, have been a test of technologies with a counterspace mission.” The US report talked about how China, for the first time, had deployed submarines to the Indian Ocean, including a nuclear-powered attack submarine (SSN). “The submarines were probably conducting area familiarisation, and demonstrating an emerging capability both to protect China’s sea lines of communications and increase China’s power projection into the Indian Ocean”, the report said. India, assumes a lead role in the Indian Ocean and China’s foray is a challenge. New Delhi has a total of only 14 submarines, including the one nuclear powered ISN Chakra, leased from Russia. It does not carry any nuclear warheads. The report said: “China has 69 subs”. China continues to produce the JIN SSBN (Type 094) with associated JL-2 ( Julang-2) submarine-launched ballistic missile (SLBM), with a range of 7,400 km. “China will likely conduct its first nuclear deterrence patrol sometime in 2015”, it said. In Naval parlance ‘Deterrence patrols’ means a sub at sea is ready to fire within seconds of a nuclear strike by the adversary. A nuclear submarine is militarily considered to be one of the most potent second-strike platforms for retaliation to a nuclear strike. “India’s nuclear force is an additional driver behind China’s nuclear force modernisation,” the report said. Space assets under threat. Satellite jammers. Using a sophisticated land-based system, satellite communications of potential enemies can be blocked using radio frequencies. The US has the technology and is now developing one to even locate such jammers installed by other countries. Counter-space measures. These are used to deny, degrade, disrupt, and, if necessary, destroy enemy space capabilities. Space Interdiction provides instantaneous monitoring and accurate identification of any space communication to or from the ground from a space-based platform. This can be blended with anti-satellite (ASAT) weapons and target space capabilities of others. GSAT-7: India has 27 satellites in space, including indigenous military-use satellite named GSAT-7 with advanced multi-band communication facility which keeps an eye over 70 percent of the Indian Ocean. GSAT-7, also called the Rukmini, provides real-time data uplink and downlink. All India Navy warships, submarines and aircraft are connected with it. (Source: The Tribune): http://tinyurl.com/l8jv8bc

Israel
May 14, 2015  Israeli government to refugees: Go back to Africa or go to prison
(Source: The Washington Post): http://tinyurl.com/ouq92jx

Saudi Arabia
May 13, 2015 Saudi claims oil price strategy success
. The kingdom’s production rose to a record high of 10.3m barrels a day in April and there is no sign that it plans to reverse its policy at next month’s meeting of Opec, the producers’ cartel, in Vienna But the IEA also cautioned that it would be “premature” to suggest that Opec had “won the battle for market share”. It said global crude supply was growing, even from high-cost areas such as Brazil, as well as from other Opec member states such as Iran and Iraq. However, the Saudi official said he expected the kingdom to maintain its dominance of global energy, despite the growth of alternatives to fossil fuels and competition from rival oil producers within Opec and beyond. “Saudi Arabia wants to extend the age of oil,” he said. The official was speaking nearly six months after Opec, which is led by Saudi Arabia, took its landmark decision to keep output steady in the face of rising supply from rivals, rather than play its traditional role of cutting production to support prices. The decision triggered a fresh fall in the oil price, throwing the budgets of the poorest exporter countries into disarray and forcing international energy companies to slash spending, drilling and jobs. Expectations are already rising that the market could soon start to tighten by midyear. The IEA said that was one of the reasons for the recent rally in the oil price: having crashed from $115 a barrel last June to almost $45 in January, Brent, the international crude benchmark, is now back up at around $68. The Saudi official said the price of oil had now “reached a bottom” and it “doesn’t look like it is going back”. (Source: Financial Times): http://tinyurl.com/pgvgmyv

Turkey
12 May 2015 Syria crisis: Turkey and Saudi Arabia shock Western countries by supporting anti-Assad jihadists.
They are actively supporting a hardline coalition of Islamist rebels against Assad’s regime that includes al-Qaeda’s affiliate in Syria, in a move that has alarmed Western governments. The two countries are focusing their backing for the Syrian rebels on the combined Fatah, or the Army of Conquest, a command structure for jihadist groups in Syria that includes al-Nusra, an extremist rival to Isis which shares many of its aspirations for a fundamentalist caliphate. The US is firmly opposed to arming and funding jihadist extremists in Syria’s long-running civil war. It threatens to trump Washington’s own attempt to train pro-Western opposition fighters, announced by President Obama a year ago but finally launched only last week. The number of fighters involved is small and, crucially, the State Department insists that they would take the field against Isis and not against the regime. The new joint approach follows an agreement reached in early March when Turkey’s President Erdogan visited the recently crowned Saudi King Salman in Riyadh Relations had been fraught between the Turkish president and the late King Abdullah, primarily because of Turkey’s support for the Muslim Brotherhood, which the Saudi monarchy considers a threat. The Army of Conquest – which also numbers the extremist groups al-Sham and al-Aqsa among its seven members – has a command centre in Idlib, northern Syria. Turkish officials admit giving logistical and intelligence support to the command headquarters. They also acknowledge links with al-Sham, which is held to be extremist by the US. Material support – arms and money – have been coming from the Saudis, say rebels and officials, with the Turks facilitating its passage. The border villages of Guvecci, Kuyubasi, Hacipasa, Besaslan, Kusakli and Bukulmez are the favoured routes, according to rebel sources. The joint approach by Turkey and Saudi Arabia graphically illustrates how the interests of the Sunni regional powers are diverging from those of the US in Syria. Washington firmly opposes arming and funding jihadist extremists in Syria’s civil war. It conducted air strikes against al-Nusra positions in Aleppo – claiming the group was plotting terrorist attacks on the West – on the first day of the current bombing campaign against Isis. So far, 400 recruits have been cleared by the Americans to receive light arms training in the current programme. The 90 who will start in training camps in Turkey, Jordan and Saudi Arabia are not expected to be combat ready for several months and the Pentagon estimates that it will take three years before a full force of 15,000 can be deployed. Rebel fighters in Syria claim that after Western-sponsored groups lost ground to al-Nusra last year, Washington began to cut off funding for most of the supposedly moderate groups. Al-Hazm, originally the most favoured of these, had its cash funding halved; the rebel Farouq Brigade had all funds cut off. (Source: The Independent): http://tinyurl.com/lqe8eed

North America    Észak-Amerika  

United States     Egyesült Államok
May 13, 2015  More than 40 percent of bee hives died in past year.
Surprisingly the worst die-off was in the summer, according to a federal survey. Since April 2014, beekeepers lost 42.1 percent of their colonies, the second highest loss rate in nine years. Oklahoma, Illinois, Iowa, Delaware, Maryland, Pennsylvania, Maine and Wisconsin all saw more than 60 percent of their hives die since April 2014, according to the survey. Delaplane and vanEngelsdorp said a combination of mites, poor nutrition and pesticides are to blame for the bee deaths. USDA bee scientist Pettis said last summer's large die-off included unusual queen loss and seemed worse in colonies that moved more.(Source: AP): http://tinyurl.com/pnp8xr2

2015. V. 12. Az amerikai Belügyminisztérium feltételesen engedélyezte a Royal Dutch Shell olajvállalatnak, hogy újraindítsa az olajfúrást az északi sarkkörön túl, a Csukcs-tengeren (a Jeges-tenger egyik peremtengerén). (Forrás: MTI)

12 May 2015 Robot swarms controlled with single-finger tablet swipe. A new algorithm developed by American researchers enables operators to control large swarms of robots using a simple tablet computer and a beam of light.The algorithm allows the controller to decide about the area where the robots operate. Where the beam of light appears on the floor, the robots automatically travel towards the illuminated point, exchanging information between themselves in order to evenly cover the required area. "People can quickly adapt to changing circumstances, make new decisions and act. Robots typically can't. It's hard for them to talk and form plans when everything is changing around them." - Egerstedt, Schlumberger Professor in Georgia Tech's School of Electrical and Computer Engineeringsaid. Egerstedt’s flexible algorithm provides the robots with a sufficient level of flexibility to harness their abilities in various situations, including search and rescue operations in disaster zones."The robots are working together to make sure that each one has the same amount of light in its own area" - said Egerstedt. (Source: Engineering and Technology Magazine): http://tinyurl.com/n8fj67w

12 May 2015   Stroke Association warns of 'alarming' rise in number of victims. Increase in number of sufferers in their 40s and 50s is ‘a sad indictment’ of the nation’s health, says charity (Source: The Guardian): http://tinyurl.com/ksonheg

11 May 2015   Microbiomes raise privacy concerns. DNA from microbes living on the human body can be used to identify individuals. (Source: Nature): http://tinyurl.com/omqnslu

May 11, 2015 New machine could one day replace anesthesiologists. Device maker Johnson & Johnson.. Researchers at the University of British Columbia, in Vancouver, are testing a device that can fully automate anesthesia for complicated brain and heart surgeries, even in children. Hospital administrators imagine the day when Sedasys or another device is used throughout their facilities for sedation. (Source: The Washinton Post): http://tinyurl.com/q3pccfh

May 11, 2015 This week comes the news that Saudi Arabia’s newly installed King Salman and three of the other six Gulf monarchs are boycotting Obama’s Camp David summit – a meeting called by Obama to reassure the Arab states that the forthcoming nuclear deal with Iran was not a betrayal of their longstanding security relationship with the United States. Beyond their fears of Iran’s nukes, the Gulf states see the rise of an aspiring Persian hegemon – in Yemen, in Syria, in Iraq – taking advantage of, if not actively conspiring with, a retreating America. In this case “no show” means “no confidence.” King Salman’s decision to pass up Camp David may be less an insult than a recognition that it would be a waste of time. While the Middle East is where Obama has done the most damage to traditional U.S. alliances, the situation in Europe is not much better. The failure to respond to Putin’s land grabs – which, to be fair, began with Georgia in the twilight of the Bush years – exposes NATO’s senility. The story of the post-Cold War Atlantic alliance, its late and limp performances in the Balkans, Iraq and Afghanistan, and now in Europe itself, is one of continuous decline. Even with the victory of Cameron’s Tories, Britain continues to shed whatever elements of greatness it retains; with the nationalists wiping out all opposition in Scotland, another secession vote is more than possible, and Britain’s army is on course to be smaller than the NYPD. While Europe deserves most of the blame for its disarmament and indecision, the Obama Pentagon is pressing forward with plans to further reduce America’s military posture in Europe. The president came to office figuring the peace of Europe was eternal and self-sustaining, and thus there was no need to maintain the alliance that has been the key vehicle for U.S. global leadership since World War II. It is no wonder that Eastern Europeans doubt the credibility of NATO’s Article V, collective-defense guarantees. Which brings us to East Asia and Obama’s supposed “rebalance” or “Pacific Pivot.” At the end of the day, the U.S. position in the region is no better now than in 2008, and arguably worse: an empty pivot is worse than no pivot. (Source: The Weekly Standard): http://tinyurl.com/mgu5vy5

May 11, 2015 Oil leak cleanup after nuclear plant transformer fire (Source: AP): http://tinyurl.com/pq7wuou

NATO

2015. V. 14. A NATO megvitatta a Finnországgal és Svédországgal való együttműködés fejlesztésének lehetőségeit. A NATO-EU együttműködés intenzívebbé tétele elsősorban az oroszok által Ukrajnában, először a Krím-félszigeten alkalmazott "hibrid hadviseléssel" szembeni eszközök kialakításában mutatkozik majd meg - jelezte Stoltenberg. A "hibrid hadviselés" lényege, hogy a nyílt katonai agressziónál burkoltabb eszközök széles kelléktárát alkalmazzák - a gazdasági zsarolást, a megtévesztő propagandát, a kibernetikai rendszerek elleni támadásokat, a célterületre beszivárgó saját erők álcázását, helyi önkéntesként való feltüntetését, az azonosító jelzést nem viselő "zöld emberkék" zavarkeltő tevékenységét, a helyi szimpatizánsok szélsőségesség felé terelését, katonai kiképzését. A NATO és az EU nem párhuzamos, hanem egymást kiegészítő stratégiát kíván kialakítani. Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a NATO-külügyminiszterek tanácskozásához kapcsolódó rendezvények egyikén hangsúlyozta annak fontosságát is, hogy az EU és a NATO között alakítsanak ki szoros együttműködést a földközi-tengeri embercsempész bandák elleni küzdelemben. Május 18-án, hétfőn Brüsszelben együttes tanácskozást tartanak az EU-országok védelmi, illetve külügyminiszterei, és diplomáciai források szerint ott kézzelfogható döntések várhatóak. A fő cél - jelezték EU-s források -, hogy megsemmisítsék a csempészbandák hajóit, mielőtt azokat használatba vennék.  Steinmeier német külügyminiszter Antalyában derűlátóan nyilatkozott arról, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatban adhat felhatalmazást a földközi-tengeri embercsempészek elleni európai katonai fellépésre, és hogy az oroszok sem fogják megvétózni a határozattervezetet. (Forrás: MTI)

Space

2015-05-13   The secret Air Force Space Drone heads back into orbit. This time, NASA gets some space in the craft to test materials against temperature extremes, debris, and atomic oxygen (Source: Bloomberg): http://tinyurl.com/qhvrww9

.

Szólj hozzá!

Címkék: kína brazil könyv usa magyarország ukrajna románia russia india erdély oroszország európa törökország jordan china iran szerbia nato szovjetunió koszovó earth europe niger iraq macedónia georgia scotland eurázsia yemen afghanistan európaiunió syria európaibizottság greatbritain mediterraneansea saudiarabia indianocean worldwarII westafrica balcans

2015. V. 6. Európai Parlament. Be kell tiltani a ciánalapú bányászatot Európában! Levél az Európai Bizottság környezetvédelmi biztosának.

2015.05.06. 06:09 Eleve

.

2015. V. 6. Be kell tiltani a ciánalapú bányászatot Európában! Levél az Európai Bizottság (EB) környezetvédelmi biztosának. Immár öt éve annak, hogy az Európai Parlament (EP) elsöprő többséggel megszavazta azt a határozatot, amely Áder és Tőkés néppárti képviselők kezdeményezésére a ciántechnológián alapuló bányászat európai betiltását indítványozta. A 2010. május 5-én elfogadott határozatban az EP arra szólította fel az EB-t, hogy 2011 végéig tiltsák be a cianidos bányászatot. Ez azonban mind a mai napig nem történt meg. A cián-lúgzás (vagy cianidos lúgzás) olyan kohászati technológiának minősülő kémiai eljárás, melyet fémtartalmú ásványok feldolgozása során – elsősorban alacsony fémtartalmú ércekből – arany kinyerésére alkalmaznak. Hideg kohászati technológia, melyet a nagy mennyiségű nyersanyagszállítás csökkentése érdekében általában a bányászat helyszínén vesznek igénybe. A cián minden biológiai szervezet számára erős méreg. Az emberi szervezetbe jutva 60-80 milligramm már 2-3 órán belül fulladást és halált okoz. A veszélyesség legnagyobb mértékben a zagytározók üzemeltetésénél jelentkezik elszivárgás, átömlés vagy gátszakadás formájában. A zagytározókban esetenként millió köbméteres nagyságrendben halmoznak fel meddőt, amely mindig tartalmaz a technológiából visszamaradó ciánvegyületeket. Ezek egy része a napfény hatására az idő előre haladtával kevésbé toxikus anyagokká bomlik le, de teljes eltűnésükkel nem lehet számolni. Éppen ezért környezetvédelmi szempontból beláthatatlanok az esetleges negatív következmények. Európában a legnagyobb cián- és nehézfém-szennyezés 2000. január 30-án következett be, amikor a romániai Nagybánya közelében az arany kioldásával foglalkozó üzem zagytározó gátja átszakadt, a méreg pedig a Tisza folyóba került, elpusztítva annak szinte az egész élővilágát. 2009. december 8-án a Magyar Országgyűlés kimondta a cianidos bányászati technológia tilalmát Magyarországon. Viszont az EU 2006-ban csupán a ciánt használó technológiák környezetvédelmi előírásait szigorította meg. Az utóbbi években ugyancsak Romániában, mégpedig az Erdélyi-szigethegységben, Verespatakon történtek próbálkozások egy nagyszabású kitermelés beindítására. A hivatkozott EP-határozat 5. évfordulója alkalmából Tőkés, erdélyi képviselő több kollégájával együtt közös folyamodványban fordult az EB környezetvédelmi biztosához, Vellához, azt kérve, hogy az EB minél hamarabb szerezzen érvényt az EP határozatának. Nyomatékosan felhívták a biztos figyelmét arra, hogy az európai törvényhozás egyértelmű felszólítása ellenére a Bizottság, mint végrehajtó szerv mindmáig adós a végrehajtással. (Forrás: TőkésLászló.EU): http://tinyurl.com/l998kjo

.

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország románia európa országgyűlés európaiparlament európaibizottság

2015. V. 5. Országos tendencia Romániában a magyarság megszerzett jogainak visszaszorítása.

2015.05.05. 06:59 Eleve

.

2015. V. 5. Országos tendencia Romániában a magyarság megszerzett jogainak visszaszorítása - hangoztatta Markó, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RDMSZ) szenátusi frakcióvezetője. A politikus az idén 200 éves bukaresti magyar oktatásnak szentelt ünnepségsorozat, a 13. Bukaresti Magyar Napok nyitórendezvényén beszélt az anyanyelvű oktatás identitásmegőrző szerepéről. Kifejtette: az európai szemlélet és az amerikai is most olyan körülmények között nézi el Bukarestnek a magyarság jogainak visszaszorítására tett kísérleteit, amikor a világban számos intő jel figyelmezet arra, hova vezetnek a megoldatlan etnikai feszültségek. Szerinte a mostani román kormánynak nincs lehetősége ismét a nyílt állampolitika rangjára emelni a negyedszázada megbukott nacionál-kommunista rendszer homogenizáló - az etnikai és regionális identitások eltörlését célzó -  politikáját, de egy rossz közigazgatási felosztással vagy a nyelvhasználati és oktatási törvények be nem tartásával sokat árthat a magyarságnak. A volt RMDSZ-elnök rámutatott: mivel a nemzeti identitás záloga az anyanyelvű oktatás, az elmúlt negyed évszázad erdélyi érdekvédelmi politikájában a legfőbb prioritásnak számított a diktatúra által szétvert magyar oktatási hálózat helyreállítása. Mire azonban sikerült elérni, hogy a kerettörvény minden területen lehetővé tegye az anyanyelvű oktatást és garantálja az intézményi önállóságot, az erdélyi magyarság azzal szembesült, hogy az oktatási törvényt vagy az anyanyelv-használati jogszabályt nem tudja érvényesíteni, mert betartásukat sem a kormány, sem a bíróság nem kéri számon - mutatott rá. Az egyhetes rendezvénysorozatot szervező bukaresti Petőfi Kulturális Egyesület elnöke, Buday elmondta: a román főváros lakossága mintegy tíz százalékának vannak ma magyar felmenői, de a XX. század elején még több tízezer fősre tehető bukaresti magyar közösséget többször is kisemmizték, és a legutóbbi népszámláláson alig több mint háromezren vallották magukat magyarnak.  Kétszáz évvel ezelőtt Sükei, református lelkész alapította az első magyar iskolát Bukarestben. Az Ady nevét viselő mai önálló magyar bukaresti középiskolában 300 gyermek tanul, kétharmaduk magyar-román vegyes házasságból származik - mondta Bencze iskolaigazgató. (Forrás: MTI)

.

Szólj hozzá!

Címkék: románia erdély

2015. V. 3. Egyesült Államok. Kounalakis, Eleni: Madam Ambassador. Three Years of Diplomacy, Dinner Parties, Democracy in Budapest

2015.05.04. 20:47 Eleve

.

2015. V. 3.  Orbán felcsattant - kitálalt a volt amerikai nagykövet. Kounalakis volt amerikai nagykövet budapesti éveit feldolgozó könyvet adott ki, amelyben részletesen beszámolt arról, hogy mit gondol a magyar miniszterelnökről és a kormány tevékenységéről.  Amikor 2013-ban Kounalakis amerikai nagykövet szolgálati idejének lejártával elköszönt a magyar miniszterelnöktől, Kunderáról, a demokráciáról, szabadságról és elnyomásról beszélgettek. Orbán Viktor A lét elviselhetetlen könnyűsége kapcsán megemlítette, hogy a magyarok a történelem nehéz súlyától, míg az amerikaiak ennek könnyűségétől szenvednek. Kounalakis megjegyezte, hogy a cseh író a szabadságot egyaránt féltette a külső és belső elnyomástól. Orbán erre felcsattant. „Volt egy választás, az emberek nekem adták a hatalmat és a felelősséget, hogy vezessem az országot. Sok a probléma, mindent megteszek azért, hogy megoldjam őket. Ha nem tetszik az embereknek, amit csinálok, akkor a következő választáson másra szavaznak” – mondta. A nagykövet azzal vágott vissza, hogy az Egyesült Államokban nemcsak négy évenként, hanem minden nap el kell számolni. Utoljára csaptak össze, és utoljára sem kerültek közelebb az álláspontok. A volt amerikai nagykövet, Kounalakis budapesti éveit feldolgozó, most megjelent könyv, a Madam Ambassador Three Years of Diplomacy, Dinner Parties, Democracy in Budapest központi témája a demokrácia, a szabadság értelmezése és az azért való küzdelem a „2/3-os magyar forradalom” idején. De felveti azt a kérdést is, hogy mennyire avatkozhat bele egy diplomata egy szuverén állam belügyeibe. A művet kísértetként hatja át Orbán Viktor, róla vagy politikájáról beszél mindenki.  „Néhányan őrültnek tartják. De nincs igazuk. Nagyon okos, racionális ember. De különbözik a koncepciója a demokrácia, a szabadság, de még a szabad piac kérdésében is. Úgy tekinti önmagát, mint az egyetlen ember, aki megvédi a magyar embereket a romboló külső hatásoktól. De ha tágabb értelemben nézzük, mint energiabiztonság, keleti partnerség – Afganisztán – teljes az egyetértés Magyarországgal. Mint mindig, most is megbízható partnerek a magyarok” – tájékoztatta a nagykövetasszony Clinton, volt amerikai elnököt a magyar helyzetről. Bár megérkezésekor, 2010-ben még Bajnai Gordon volt a miniszterelnök, de mindenki tudta, hogy pár hónap múlva Orbán Viktor lesz az ország vezetője. A kérdés csupán az volt, milyen mértékű győzelmet arat. Kounalakis tudta, hogy együtt kell dolgoznia vele, még akkor is, ha Orbánt szeszélyesnek, időnként modortalannak tartotta. Nem akart Brinker sorsára jutni, akinek ajtót mutatott Orbán. (Emlékezetes: az előző amerikai nagykövet a 2001-es terrortámadás után tett megjegyzést az egyre növekvő magyarországi antiszemitizmusra, amire Orbán miniszterelnökként annyira feldühödött, hogy gyakorlatilag nem vett tudomást Brinkerről – a szerk.) A 2/3-os győzelem után pedig világossá vált számára, hogy nem az ellenzéki pártokat, köztük a Jobbikat kell figyelniük, hanem a magabiztos kormánypártot. Már az első intézkedések – Nemzeti Emlékezés Napja, a határon túli magyarok honosítása – aggodalommal töltötték el, de a washingtoni Külügyminisztérium ezt magyar belügynek tekintette, és nyugalomra intette a diplomatát. A nagykövet feladata egyébként is világos volt: Afganisztánra, az energiabiztonságra és a szélsőségek elleni harcra kellett koncentrálnia. A könyv tanúsága szerint a diplomatát mégis a belpolitikai problémák izgatták. A törvényeket futószalagon gyártották, aminek csúcsa az új alkotmány volt. Felemelte szavát a média-, az egyházi törvény ellen, harcolt a központi bank és a bíróságok függetlenségéért. Nem értette, hogy az Európai Unió miért nem regulázza meg Magyarországot. Akármilyen amerikai vendég érkezett Budapestre, akármilyen ügyben tárgyaltak, a nagykövet arra biztatta őket, hogy emeljék fel szavukat a demokrácia-deficit ellen. Ilyen volt Holder igazságügyi miniszter, Napolitano nemzetbiztonsági miniszter, Pelosi, a Kongresszus akkori elnöke. Az amerikai vendégek néha nem értették a helyzetet. Holder például felvetette a bíróságok ügyét Navracsicsnak, és úgy érezte, hogy kielégítő választ kapott. Nem volt hajlandó Orbán Viktornak is elismételni az aggodalmakat. A legfontosabb amerikai vendég azonban a nagykövetasszony barátja, Clinton volt. A külügyminiszter a Lantos Intézet avatására érkezett Budapestre. Eredeti tervek szerint már a parlamenti beszédében felvetette volna a magyar demokrácia problémáit, amit Lantos unokája, a külügyi főtanácsadó Tillemann irt. Kounalakis megrémült. Úgy érezte, hogy a magyar népet sértenék meg azzal, ha már az ünnepi beszédben megleckéztetik. Egész éjjel dogoztak, végül a beszédet átírták. Clinton később négyszemközt találkozott Orbánnal, és a közös sajtótájékoztatón bírálta az antidemokratikus intézkedéseket. A hatás óriási volt nemcsak a magyar ellenzéki, de a külföldi sajtóban is. Amikor később kiszivárogtattak egy Orbánnak szóló dorgáló Clinton- levelet, az EU is komolyan vette a magyar alkotmány problematikus voltát. Kounalakis úgy érezte, elérte célját. Míg a belpolitikai irányvonallal nem értett egyet, a miniszterekkel jó kapcsolatot ápolt. Barátjának nevezte Hendét, akivel együtt utazott a Balkánra és Afganisztánba. Martonyit művelt, igazi atlantistának tartotta, aki fölött átnyúlt a „sarmos pr-os”, Szijjártó. Kounalakis időszakának legnagyobb külpolitikai válsága, az azeri baltás gyilkos szabadon bocsátása is Szijjártó nevéhez fűződik, Martonyi nem is tudhatott róla. Politikai sztárnak tartotta Navracsicsot, akinek előmenetelében néhányan egy Orbán-ellenes puccs lehetőségét láttak. Szavahihetőnek ítélte Pintért és hallgatott Sólyom tanácsaira. Név szerint nem esik viszont arról szó, hogy milyen ellenzéki politikusokkal és civil szervezetekkel tárgyalt és miről. Clinton villámlátogatásakor jutott idő arra is, hogy civilekkel, ellenzékiekkel beszéljen, de nem derül ki a könyvből, hogy kik voltak ők. Kounalakis osztotta Clintonnak azt az elvét, hogy egy szabad társadalom a demokratikus kormányon, a szabad piacon és a civil szervezeteken alapuló háromlábú szék. Az amerikaiak segítették a civil kezdeményezéseket, de helyettük nem végezték el a munkát. A nagykövet az aktív állampolgár kitüntetéssel jutalmazta azokat, akik valóban tesznek valamit a közösségért. Kounalakis támogatta a homoszexuális közösséget, amit azzal is kifejezett, hogy felvonult a 2012-es budapesti meleg parádén.  A nagykövet úgy vélte, hogy az Orbán-kormány az áldozat szerepét sulykolta a magyar népbe, ennek hangsúlyozására kiemelt szerepet kapott Trianon, a német megszállás, a kommunizmus terrorja, a jelenben pedig a nyugati hatalmak befolyása. A könyv kitér a magyarországi antiszemitizmusra is. Bár az amerikaiak hivatalos álláspontja az volt, hogy ez elszigetelt csoportokhoz köthető, a Követség annyi panaszt kapott, hogy hihetővé vált a mélyebb probléma. Kounalakis úgy látta, hogy Magyarország fehérre akarja mosni második világháborús történelmét, hiányolta, hogy Németországhoz hasonlóan nem volt széleskörű diskurzus a holokausztról.  Számtalan vendéggel találkozott  Sorostól Habsburgig, Károly brit hercegtől Jolie-ig. A gyakorlatias ingatlan-befektető üzletasszony intézte el telekcserével, hogy az amerikaiak visszaszolgáltatták a várbeli egykori Táncsics-börtön épületét. Kounalakis elegáns könyvet írt, távol tartotta magát a politikai pletykáktól. Úgy beszél barátairól, családjáról, hogy nem teregette ki a magánélet titkait. A kaliforniai első generációs görög üzletasszony a Demokrata Párt aktivistája, anyagi támogatója, Clinton nagy támogatója volt. Többen biztatták, lépjen aktív politikai pályára, de ő nagykövet akart lenni. Az álom teljesült Obama megválasztásával. Igaz, Szingapúrba szeretett volna menni, és oda is képezték ki, de tervét az utolsó pillanatban megfúrták. Helyette négy európai fővárost ajánlották fel neki. Budapestet választotta, és költözött Magyarországra férjével és két kisfiával. Mivel a gyerekek San Franciscóban már kínai iskolában tanultak, a szülők nem akarták, hogy elfelejtsék a mandarin nyelvet. Hétvégi kínai iskolát kerestek nekik Budapesten. Maguk is meglepődtek, hogy milyen nagy és befolyásos kínai közösség él Budapesten. 1988-ban Magyarország és Kína között vízummentességet vezettek be, a kínaiak tömegesen jöttek és maradtak. A hatóságokat akkor nem érdekelte az illegális bevándorlás. Kounalakis egy helyütt azon töpreng könyvében, hogy mi lett volna, ha Szingapúrba kerül? Beavatkozhatott volna az ő belügyeikbe is? Elismeri, hogy nem. De hát Magyarország barát és NATO-partner,  szükségük volt a segítségre. (Forrás: Válasz): http://tinyurl.com/m73hrao

.

Szólj hozzá!

Címkék: kína könyv magyarország németország európa kommunizmus nato afganisztán szingapúr balkán európaiunió egyesültállamok másodikvilágháború

2015. V. 1-10. Magyarország, Németország, Oroszország, Románia, Líbia, Szudán, Iraq, Nepal, Brazília, United States, space

2015.05.04. 06:58 Eleve

.

Magyarország
2015. V. 4.  Legalább háromezer, Kárpátalján élő magyar gyermek nyári táboroztatását, illetve őszi-téli üdültetését fogja segíteni a kormány ebben az évben
– jelentette be az emberi erőforrások minisztere,  miután aláírta az erről szóló megállapodást a kárpátaljai magyar szervezetekkel és egyházakkal Kisvárdán. Balog a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei településen elmondta, hogy a gyermeküdültetési program koordinátora Novák, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár lesz, a végrehajtásáért pedig a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány felel majd.  (Forrás Nemzeti Regiszter)

2015. V. 4. A kormány 12 kérdéssel meghirdette a nemzeti konzultációt a bevándorlásról és a menekültügyről. Az Alapjogokért Központ szerint a biztonságos országok listája lehet a megoldás, amely 8-9 tagállamban már létezik, és megkönnyíti a hatóságok dolgát a kérelmek elbírálásakor. A saját hatáskörben meghozható intézkedések egyike a biztonságos származási országok listája . (A listára olyan országok kerülhetnek fel, ahol nincs háborús konfliktus, nincsenek állampolgárok üldözésnek kitéve.) /Forrás: M1/

Európa

Németország
2015. V. 9. Németország a földközi-tengeri menekültválság enyhítésére is tesz erőfeszítéseket.
A napokban két német hadihajó kezdett mentőműveletet az olasz partoktól délre. Május 8-án a Védelmi Minisztérium közölte, hogy a Hessen nevű fregatt Lampedusa térségében 250 embert mentett ki egy hajóról, amely vészjelzést adott le, a Berlin nevű ellátóhajó pedig a líbiai főváros, Tripoli térségében 180 embert mentett ki két bajba került bárkáról. A hajótörötteket egy olasz kikötőben teszik partra. (Forrás: MTI)

Oroszország
2015. V. 9.  Kirgizisztán csatlakozott a Moszkva által kezdeményezett Eurázsiai Gazdasági Szövetséghez.
Az erről szóló dokumentumot május 8-án írták alá a szervezet tagállamainak elnökei Moszkvában. Atambajev, kirgiz államfő a szövetség gazdasági tanácsának 2014. december végi ülésén már jelezte a közép-ázsiai ország szándékát. Az Eurázsiai Gazdasági Szövetség 2015. január elseje óta működik, másodikától már Örményország is teljes jogú tagja. Ezzel a két állammal, valamint a már régebb óta vámuniót alapító Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Kazahsztánnal együtt öttagúra bővült a szervezet. A Kreml elképzeléseiben egy a Csendes-óceántól az Atlanti-óceánig terjedő gazdasági és politikai szövetség szerepel, így az ebben való részvételt az Európai Uniónak (EU) is felajánlotta. Az orosz elnök most utasítást adott az Eurázsiai Gazdasági Szövetség testületének, a Bizottságnak, hogy kezdje meg a tárgyalásokat Kínával a kereskedelmi-gazdasági együttműködésről szóló megállapodásról. Putyin szerint ez a kooperáció rendelkezik a legjobb kilátásokkal. Moszkva évekig mindent megtett azért, hogy Ukrajnát is bevonja a fehérorosz-orosz-kazah vámunióba, és nyugati szomszédja ne kössön szabad-kereskedelmi megállapodást az EU-val. (Forrás: MTI)

Románia
2015. V. 8. Hogyan románosodott el Románia? címmel mutatták be Bukarestben Boia román történész legújabb könyvét, amely azt vizsgálja, hogy Trianon óta miként nőtt meg a román etnikumú lakosság számaránya az országban, miközben csökkent a kisebbségeké.
A Humanitas kiadó gondozásában megjelent kötetet a kiadó egyik könyvesboltjában mutatták be. Boia kifejtette: a nemzetállamok soha nem azért léteztek, hogy védjék a kisebbségeket, mert elsősorban az a szerepük, hogy erősítsék a többségi nemzetet és növeljék az állam homogenitását. "A nemzetállam adottságai révén elnyeli a kisebbségeket és asszimilálja őket" - állapította meg. Hozzátette, Kelet-Közép-Európában színes volt a lakosság etnikai összetétele, a nemzetiségek meglehetősen elvegyülve éltek, így az első világháború után lehetetlen volt úgy meghúzni a határokat, hogy mindenkinek megfeleljenek. Megállapította, hogy az elmúlt csaknem egy évszázad alatt Románia vesztett nemzetiségi sokszínűségéből, hiszen az 1930-as romániai népszámlálás szerint a lakosság 72 százaléka volt román, míg 2011-ben már csaknem 90 százaléka. Boia megállapította, hogy a román nemzetállam homogenizációs törekvése sikerrel járt. Hangsúlyozta, ennek megvoltak az előnyei is, hiszen ma Románia sokkal összeforrottabb és szilárdabb, a különböző történelmi régiókban élő románok közötti különbségek is jelentős mértékben csökkentek. Rámutatott: a román nemzetállam homogenizációs törekvése egyáltalán nem egyedülálló, hiszen számos európai országban csökkent a nemzeti kisebbségek aránya az elmúlt mintegy száz évben. Megítélése szerint Románia azért védte is a kisebbségeit, hiszen például Lengyelország és Csehország ma sokkal homogénebb a lakosság nemzetiségi összetételét tekintve, mint Románia, holott a két országban a nemzeti kisebbségek aránya magasabb volt az első világháború után, mint Romániában. Elismerte, hogy a németek és a zsidók drasztikus létszámcsökkenése nagy vesztesége Romániának, és ma sokkal jobb lenne, ha létezne ez az egykor 750-750 ezer főt számláló két közösség. Megállapította: Románia felbomlásának a veszélye az ország határain belül már nem létezik, és a magyarok végérvényesen elvesztették Erdélyt azáltal, hogy számarányuk ebben a történelmi régióban 20 százalék alá csökkent. (Forrás: MTI)

Afrika

Líbia
2015. V. 8.  Líbia nem fog beleegyezni abba, hogy az Európai Unió (EU) katonai intervenciót indítson az embercsempészek ellen területén, és a maga módján akarja megoldani az ország belpolitikai válságával összefüggésben lévő menekültválságot
- közölte az észak-afrikai állam ENSZ-nagykövete az AP amerikai hírügynökségnek adott interjújában, miután az EU több hajót küldött járőrözni Líbia partjaihoz a migránsok kimentésére. Április közepén a brüsszeli rendkívüli EU-csúcstalálkozó résztvevői arról döntöttek, hogy felkérik a külügyi főképviselőt, Mogherinit, vázolja fel annak lehetőségeit, hogy az EU-tagországok katonai eszközöket vethessenek be az embercsempészek hajóinak elpusztítására. Líbiában jelenleg két párhuzamos kormány és parlament működik. A fővárost, Tripolit tavaly augusztusban elfoglalta a Fadzsr Líbia (Líbia Hajnala) iszlamista fegyveres szövetség, és önhatalmúlag kormányt és parlamentet alakított ott. Azóta a nemzetközileg elismert törvényhozás és kabinet a keleti Tobrukban ülésezik. Az ország nagy részére nem terjed ki e két kormány hatalma sem; Líbia nyugati területeit szélsőségesek, köztük az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista szervezet helyi sejtje ellenőrzi.(Forrás: MTI)

Szudán
2015. V. 6.   Szudáni források arról számoltak be, hogy izraeli gépek megtámadtak egy létesítményt Omdurmán város mellett, a szudáni főváros, Kartúm közvetlen közelében, a Nílus folyó másik oldalán.
Helyi lakosok arról számoltak be, hogy egy Omdurmán melletti katonai létesítmény felől hallatszottak a robbanások, és a házak beleremegtek a bombázásba. Április 6-án több nemzetközi hírportál azt jelentette, hogy az izraeli légierő egy harci repülőgépe csapást mért akkor Líbia déli részén olyan fegyverraktárakra, ahol a Gázai övezetben hatalmon lévő palesztin szervezetnek, a szélsőséges Hamásznak szánt, Irán által Afrikában vásárolt fegyvereket tároltak. Izraeli katonai gépek korábban már többször lecsaptak Szudánban. Az egyik alkalommal a külföldön  megjelenő lapok a kartúmi el-Jármuk fegyvergyár elleni akcióról számoltak be. A Ynet szerint az utóbbi hónapokban Szudán és Irán kapcsolata megromlott, mert Kartúm a Szaúd-Arábia vezette arab koalícióhoz közeledett a Jemenben harcoló húszi lázadók ellenében. Szudán kiutasította az iráni kulturális attasét és bezáratta az iráni Kulturális Központot, mert azzal vádolta Teheránt, hogy a szunnita afrikai ország ideológiai bomlasztására, az iszlám síita ágának ottani megerősítésére törekszik. (Forrás: MTI)

Asia

Iraq
2 May 2015  ISIS militants slaughter more than 300 Yazidi captives in northern Iraq after thousands were taken captive from villages
Hundreds of Yazidi prisoners have been killed near Mosul in northern Iraq. Yazidi Progress Party condemned the 'heinous criminal acts' by extremists. About 40,000 were captured when ISIS attacked Yazidi villages last summer. In March, the United Nations Human Rights Office published a horrifying report describing killings, torture, rape and sexual slavery of Yazidis by the Islamic extremists, as well as the use of child soldiers. The jihadists consistently separated out men and boys over the age of 14 to be executed, according to investigators. Younger boys were forced to become child soldiers and women and girls were abducted as the 'spoils of war'. The sect, whose ancient religion has elements of Zoroastrianism, Christianity and Islam, suffered grievously after ISIS' rapid offensive last year. They are an ethnic Kurdish people who tend to have fairer complexions than many in the Middle East. They adhere to a 4,000-year-old faith passed down and adapted through the generations by word of mouth, and composed of elements of several religions. Their reverence for fire and light derives from the ancient faith called Zoroastrianism, the religion of Persia long before Islam arrived. They combine such Christian practices as baptism with Jewish or Islamic circumcision. Like Buddhists they believe in perpetual reincarnation. Sunni extremists believe their name derives from a deeply unpopular seventh century caliph – or leader – Yazid ibn Muawiya. In fact, it comes from the Persian word for angel or deity, ‘Ized’. Their name simply means ‘worshippers of God’. The Yazidi once lived in a wide area across Iraq, Syria, Turkey, Georgia and Armenia. But successive waves of persecution - they claim to have survived 72 genocides - by the Ottoman Turkish rulers of what is now Iraq, by Hussein and now by Islamic militants, have reduced the number of Yazidi from millions to an estimated 700,000. What makes the Yazidi still more vulnerable is the insular nature of their community. No one can convert to their religion, you have to be born into it. They also practice endogamy – that is, they only marry members of the same faith. Equally, anyone who voluntarily leaves the religion risks death. In 2007, it was reported that Aswad, a Yazidi woman, was stoned to death for converting to Islam and marrying a Muslim man. (Source: DailyMail): http://tinyurl.com/p4fgurp

Nepal
May 1, 2015  GPS data show how Nepal quake disturbed Earth’s upper atmosphere.
The April 25, 2015, magnitude 7.8 Gorkha earthquake in Nepal created waves of energy that penetrated into Earth's upper atmosphere in the vicinity of Nepal, disturbing the distribution of electrons in the ionosphere which is a region of Earth's upper atmosphere located from about 37 miles (60 kilometers) to 1000 kilometers above Earth’s surface. The waves have periods of between two and eight minutes in length. The data show that after the initial earthquake rupture it took about 21 minutes for the earthquake-generated ionospheric disturbance to reach a GPS station, located about 640 kilometers away from the epicenter in Lhasa, Tibet, China. The site collects data at a rate of 1 Hertz. Scientists study ionosphere-based measurements caused by natural hazards such as earthquakes, volcanic eruptions and tsunamis to better understand wave propagation in the upper atmosphere. The disturbances  caused by earthquakes help scientists develop new first-principle-based wave propagation models which may become part of future early warning systems for tsunamis and other difficult-to-detect natural hazards. (Source: NASA): http://tinyurl.com/oqvr6az

Dél-Amerika

Brazília
2015. V. 5.   Legkevesebb 229-en haltak bele a dengue-lázba idén Brazíliában.
A csonttörő lázként is emlegetett betegség leginkább az ország déli részén fekvő Sao Paulo államban terjed, és genetikailag módosított szúnyogokkal próbálnak meg harcolni ellene. A brazil Egészségügyi Minisztérium hétfői tájékoztatása szerint a 2015-ös év első 15 hetében 745 900-an fertőződtek meg a dengue-láz kórokozójával; a láz vérzéses formájában halálos is lehet.  Sao Paulo városától 160 kilométerre, Piracicabában a napokban 100 ezer genetikailag módosított szúnyogot engedtek szabadon, hogy így próbálják felvenni a harcot a betegség ellen, a dengue-vírust ugyanis szúnyogok terjesztik. A genetikailag módosított moszkitók kétszer olyan sokan lesznek, mint a természetben élő társaik, utódaik viszont nem érik meg a felnőttkort. Ezáltal csökken a kórokozót terjesztő Aedes aegypti szúnyogok száma. A 200 milliós Brazíliát 2000 óta több mint hétmillió esetben sújtotta a dengue-láz.. Az elmúlt öt évben több mint 800-an haltak bele a betegségbe. A dengue-láz klasszikus tünetei a hirtelen kezdődő láz, a fejfájás, a kiütés, valamint az izom- és ízületi fájdalmak. A betegség másik elnevezése, a csonttörő láz arra utal, hogy mennyire súlyos lehet ez a fájdalom. (Forrás: MTI)

Észak-Amerika

United States
May 3, 2015  How Silicon Valley's billionaires are trying to defy death
The tech titans who founded PayPal, Google, Facebook, eBay, Napster, and Netscape are using their billions to rewrite the nation's science agenda and transform biomedical research. Their objective is to use the tools of technology — the software programs, algorithms, and big data they used in creating an information revolution — to understand and upgrade what they consider to be the most complicated piece of machinery in existence: the human body. The entrepreneurs are driven by a certitude that rebuilding, regenerating, and reprogramming patients' organs, limbs, cells, and DNA will enable people to live longer and better. The work they are funding includes hunting for the secrets of living organisms with insanely long lives; engineering microscopic nanobots that can fix your body from the inside out; figuring out how to reprogram the DNA you were born with; and exploring ways to digitize your brain based on the theory that your mind could live long after your body expires. Their confidence in technological wizardry and their own ideas may lead them to underestimate the downsides and even dangers of the work they are funding, say some science philosophers, historians, and economists. Their research in stem cells, neuroscience, genetically modified organisms, and viruses, for example, tinkers with nature in big ways that could easily go awry — and operates in a largely unregulated space. Several of the Silicon Valley billionaires married women with backgrounds in science or medicine, and those wives direct the philanthropy. Page, who is now 42 and chief executive of Google, has made the biggest bet on longevity yet, founding Calico, short for California Life Co., a secretive anti-aging research center, with an investment of up to $750 million from Google. Once, two-thirds of scientific and medical research was funded by the federal government, beholden to the public good. Now, two-thirds is funded by private industry, a growing share by billionaires accountable to no one and impatient with the pace of innovation. Political theorist Fukuyama, a senior fellow at Stanford and former member of the President's Council on Bioethics, argues that a large increase in human life spans would take away people's motivation for the adaptation necessary for survival. In that kind of world, social change comes to a standstill, he said; aging dictators could stay in power for centuries. "Extending the average human life span is a great example of something that is individually desirable by almost everyone but collectively not a good thing. For evolutionary reasons, there is a good reason why we die when we do." Some scientists also say they are concerned that private money — which can include seven-figure research grants and salaries that are two or three times what is offered in academia — distorts research priorities. Arrison who introduced Thiel to the scientists at the dinner-salon a decade ago wrote the best-selling book 100 Plus which lays out a future where living longer is the new norm. Whether we could one day do all sorts of different strategies to "repair people" or 3-D print human skin for burn victims. Since then, Thiel has funded such projects as a high-speed cooling technology for human organs, so they could be preserved indefinitely, and a way to grow bones using stem cells, to replace broken ones. (Source: TheWeek): http://tinyurl.com/q4qu5zy

Space

05 May 2015  'Alien' sounds have been captured at the edge of space. Hopes: the recordings will be able to revive interest in infrasound recordings, which haven't been made in the stratosphere for 50 years. Some scientists have proposed sending similar equipment to the Moon and Mars. The recording equipment was sent up by a graduate student as part of a Nasa project to record sound from the edges of the atmosphere. That helped get the first infrasound recordings ever taken at such altitudes,The microphones picked up "infrasound"when dangled over New Mexico and Arizona and were one of 10 sent out by Nasa as part of the High Altitude Student Platform. Guesses include sound from a wind farm, the ocean, wind or vibrations from cables on the balloon. Source: The Independent): http://tinyurl.com/o8bshrr
((Egy kommentár: 'They sound similar to Northern lights I personally heard'.))

.

Szólj hozzá!

Címkék: afrika kína könyv space magyarország ukrajna olaszország németország izrael oroszország irán tibet nasa kárpátalja china brazília kazahsztán örményország szudán líbia jemen earth persia moon fehéroroszország iraq eurázsia nepal kirgizisztán earthquakes európaiunió syria szaúdarábia volcanoes unitednations unitedstates egyesültnemzetekszervezete csendesóceán atlantióceán magyarnemzetiüdülésialapítvány

2015. május (5-6?). Space Űr. A Progressz teherűrhajó el fog égni a Föld légkörében Russian spaceship Progress considered total loss

2015.04.30. 06:42 Eleve

.

Space    Űr   

6 May 2015  Look out on May 8! Russian space officials warn stricken spacecraft might not burn up entirely in the atmosphere - but no one knows where it will hit. Most of is expected to Progress M-27M will burn up in the atmosphere. There is some chance fragments will hit land but risk to people is low. It was launched on April 28 with 3 tonnes of supplies for ISS astronauts. Ballistics experts are now working with Nasa and Esa to track its path. Progress M-27M suffered the major malfunction moments after launch. The Joint Space Operations Centre at the US Vandenberg Air Force in California detected 44 items of debris of unknown origin in orbit close to ailing Progress space ship. This suggests an explosion on the spacecraft during or after the launch. (Source: DailyMail): http://tinyurl.com/mqk66eg  

2015. IV. 30.   A földi irányítás május 5.-én vagy 6.-án próbálja meg lehozni a Progresszt, amely el fog égni a Föld légkörében - tájékoztatott a Roszkoszmosz sajtóosztálya. Szolovjov, a Progresszt gyártó Enyergija cég főkontsruktőrének helyettese azt mondta, hogy csak néhány nap múlva tudják megmondani, mely országok felett zuhan majd le az M-27M jelzésű teherűrhajó, amely egyebek között üzemanyagot, oxigént, és élelmiszert szállított volna a Nemzetközi Űrállomásra. Április 28-án, közép-európai idő szerint 8 óra 10 perckor indították a kazahsztáni Bajkonurból; hat órával később már csatlakoznia kellett volna a Nemzetközi Űrállomáshoz. A földi irányítók a Progressznek a Szojuz hordozórakéta harmadik fokozatáról való leválása előtt másfél perccel észlelték az első problémákat. Az orosz szakemberek ezt követően már nem tudták vele felvenni a kapcsolatot; a Progressz irányíthatatlanná vált, és jelenleg is nagy sebességgel forog a tengelye körül. A Progressz típusú teherűrhajókat 1978 óta használják. Az űreszköz kifejlesztője és gyártója a Moszkva környéki Koroljov városában működő Enyergija rakéta- és űripari cég. (Forrás: MTI)

Apr 29, 2015  Russian spaceship considered total loss.
Cargo ship spinning out of control, will re-enter atmosphere. The crew of the International Space Station says a Russian supply ship went into an uncontrollable spin after launch. American astronaut Kelly and Russian cosmonaut Kornienko told that flight controllers have given up trying to command the cargo carrier. The unmanned vessel began tumbling shortly after its launch from Kazakhstan on April 28. Kelly says the vehicle will fall out of orbit and re-enter the atmosphere sometime soon. He's not sure exactly when. The cargo ship contains 3 tons of food, water, fuel, clothes and equipment for the six station residents. Kelly says everything and everyone on board should be OK, even without this shipment. But he says it's still unfortunate. Kornienko calls it "a big concern." (Source: ClickOrlando): http://tinyurl.com/pbrcpbv

.

Szólj hozzá!

Címkék: space usa föld russia oroszország nasa űr kazahsztán kazakhstan internationalspacestation europeanspaceagency nemzetköziűrállomás

2015. IV. 9. Ukrajna. Európai földművesek tönkretétele Ukrajna legendás fekete földjének, továbbá vetőmag-és gyomirtószer-függőinek megszerzésével

2015.04.27. 20:52 Eleve

.

2015. IV. 9.  "Az európai földművesek tönkretétele; Ukrajna legendás fekete földjének megszerzése csaknem teljes egészében befejeződött. A francia, lengyel és német farmerek rémületére a Monsanto multinacionális vállalat, valamint a DuPont Pioneer és a John Deere eredményesen lobbiztak Kelet-Európa legnagyobb mezőgazdasági piacáért. Az ukrajnai földszerzéssel a Monsanto az Európai Unió (EU)  mezőgazdaságát a hátsó ajtón keresztül akarja elfoglalni. Ez hamarosan átalakítja az EU mezőgazdasági termékeinek piacát és nyomorba dönti az európai farmereket. 2013. novemberében az Ukrán Mezőgazdasági Konföderáció a nemzetközi mezőgazdasági termelőknek kedvező törvénytervezetet készített, ami lehetővé teszi a génmódosított vetőmagok széleskörű használatát. A drámai politikai események hátterében zajló ilyen fejlemények csaknem észrevétlenek maradtak, bár a Monsanto már jó ideje lobbizott az ukrán mezőgazdasági piacon. 2007-ben a kijevi USA-követség azt követelte az ukrán kormánytól, hogy tegyen lépéseket a „hamis” vetőmagvak ellen (azaz a multik versenytársai ellen). Amikor a génmódosított terményeket legálisan bevezették Ukrajnába 2013-ban, akkor a becslések szerint a szójaföldek 70 %-ára, a gabonaföldek 10-20 %-ra és a napraforgó mezők több mint 10 %-ra ilyet vetettek. Ezzel egymillió hektáron GMO terményt termesztettek, ami az ország mezőgazdasági földjeinek 3 %-át teszi ki. Hagyjuk most figyelmen kívül a génmódosított termékekkel általában járó veszélyeket, tekintsük csak azt, hogy hogyan befolyásolja az európai gazdaságot, ha az ukrán piacot amerikai multinacionális mezőgazdasági üzemek szerzik meg. A 90-es évek közepe óta az USA-Ukrán Üzleti Tanács álcájával az ukrán származású amerikaiak működtek közre az ukrán mezőgazdaság külföldi ellenőrzésének megszerzése érdekében. Két-három év alatt - amint az Ukajna és az EU közötti társulási megállapodás megfelelő előírásai érvénybe lépnek – a Monsanto lobbizó tevékenysége az ukrán piacot amerikai nagyvállalatok oligopóliumává változtatja. Bár a kijevi média úszik a hazafias retorikában, nem valószínű, hogy valaki hősies módon fellépne az ukránok új generációja érdekében, hogy egészséges országban éljenek és dolgozzanak. Ékesen bizonyítja az ukrán farmerek legnagyobb ernyőszervezetének, az Ukrán Vetőmag Szövetségnek a szellemi színvonalát legutóbbi sajtó-nyilatkozatuk, ami nem igényel további kommentárt. Néhány éven belül a mezőgazdasági termelők ki fogják terjeszteni az USA-ban bejegyzett biotechnológia használatát, amire az EU-val megkötött Társulási Megállapodás 404 cikkelye egy kissé homályosan, mint „legjobb agrárpolitikai gyakorlatra” utal. Az a törekvés, hogy az ukrán mezőgazdasági termelőket olyan magoktól tegyék függővé, ami csak az USA-ból szerezhető be, annak a gátlástalan reklámkampánynak a része, ami a génmódosított technológiát Európa-szerte az „innováció”, a „biotechnológia” és „az európai közös piac” jelszavaival kívánja terjeszteni. Néhány éven belül, amikor az EU-val megkötött Társulási Megállapodás kiegészítő egyezményei életbe lépnek, a Monsanto az ukrán GMO-érintett termőföld jelentős növekedésével számol. Ezt követően gyarmatosító hatalomként léphet fel, a fejlődő piacokról besöpörve a profitot. Jóllehet India már ismeri azt, hogy ennek nem lehet jó vége: a vállalatot néhány éve kirúgták az országból, miután tömeges öngyilkossági hullám tört ki a helyi farmerek között. (Lásd a The Indian Times 2015. február 19-i számát.) A költségvetési deficit és a Valutalaptól függés az ukrán bankokat külső finanszírozásra kényszeríti. A Valutalap kölcsönei és a Világbank, valamint más nemzetközi szervezet segítsége mögött Ukrajna fekete földje jelenti a biztosítékot mind gyakorlati, mind jogi értelemben. A helyi bankok csak azoknak a farmereknek adnak majd kedvezményes kölcsönöket, akik egyetértenek a minősített gyomírtószerek használatával. Persze, ezek mindegyikét a Monsanto gyártja. A vállalat a drága, fekete földből stabil jövedelmet fog szerezni, a termékeny termőföldet szárazra „kifacsarva”. További bizonyíték arra, hogy az amerikai befektetők nagyra értékelik az ukrán fekete föld értékét, abban is látszik, hogy a Siguler Guff & Co befektetési alap megszerezte a mezőgazdasági exportra szakosodott illicsivszki kikötő részvényeinek 50 %-át. Ukrajnában van az európai mezőgazdaságra alkalmas földek harmada. A biotechnológiai eljárások sietős bevezetése a fejlődő országok mezőgazdaságába nyomorúságos eredménnyel járt, amit Latin-Amerika és Afrika példája bizonyít. De az európai farmerek hamarabb kerülnek majd csődbe. Az európai termelők már-már túlzott bérekkel megtermelt termékei nem lesznek versenyképesek az Ukrajnából behozott génmódosított termékek áramával szemben. A lengyel farmerek nagyon jól tudják, hova vezet ez. Felismerték, hogy nem tudnának bíróságon nyerni a multinacionális óriások jogászaival szemben, és ezért 2013-ban a tömegtiltakozás taktikáját választották. Velük ellentétben a francia, német és más EU-beli mezőgazdasági termelők közömböseknek látszanak a fejleményekkel szemben. A legrosszabb, hogy a politikától kissé távol álló európai farmerek még fel sem fogták a Washingtonból hirdetett propagandát, miszerint „a demokráciát Ukrajnának” jelszó egyetlen célja, hogy újabb lasszót dobjanak az európai gazdaságra valamint mezőgazdasági termelőinek nyakába, térdre kényszerítve ezzel őket. Ukrajnában van az európai mezőgazdaságra alkalmas földek harmada." (...)  Forrás: Transform): http://tinyurl.com/jl65u39

.

Szólj hozzá!

Címkék: afrika usa ukrajna india európa lengyelország világbank délamerika európaiunió nemzetközivalutaalap

2015. IV. 21-30. Magyarország, Great Britain, Olaszország, Európai Parlament, Australia, China, Nepal, Turkey, Egyesült Államok - United States, globalizáció, space

2015.04.24. 13:31 Eleve

.

Magyarország
2015. IV. 29. Brüsszelhez fordul a kormány az Altus Zrt. megbízása miatt.
Az Európai Bizottság a 2014-2020 közötti időszak európai uniós pénzügyi támogatási szabályozásának ellenőrzésével és vizsgálatával Magyarország vonatkozásában egy olyan céget bízott meg, amely egy korábbi magyar miniszterelnök és jelenleg is aktív parlamenti képviselettel, kormányzati ambíciókkal rendelkező párt vezetőjének tulajdonában áll, és amely cég munkatársai a korábbi – az Európai Unió által is bírált – fejlesztéspolitikai rendszer megalkotói és működtetői voltak. Az összesen négyfős Altus Zrt. részéről mindezek alapján objektív és független értékelésre nem lehet számítani, a cég szokatlanul magas mértékű díjazása, valamit a személyi összefonódások felvetik a politikai és jogi összeférhetetlenség, a tiltott pártfinanszírozás, valamint az Európai Bizottság pártsemlegességének kérdését. Lázár, Miniszterelnökséget vezető miniszter a helyzet tisztázása érdekében levélben fordult Deffához, az Európai Bizottság főigazgatójához, valamint Selmayrhez, Juncker, európai bizottsági elnök kabinetfőnökéhez. (Forrás): MTI

(Lásd még):

2015. IV. 23. Lázár levele Deffaa-nak (Forrás: Kormány): http://tinyurl.com/n2zlsnr

2015. IV. 28. (kedd) Kilenc szerb embercsempészt fogtak el a határrendészek két nap alatt Bács-Kiskun megyében, a gyanúsítottak szíriai és szomáliai állampolgárokat csempésztek át a magyar-szerb zöldhatáron és megszervezték a továbbszállításukat. Tompa külterületén állítottak meg két személyautót a határrendészek. Az első, felvezető autóban két szerb, a másodikban egy szerb és kilenc szíriai állampolgár utazott. A személyautóktól két kilométerre a határrendészek további két szerb állampolgárt is ellenőriztek, a rendelkezésre álló adatok szerint ők kísérték át a zöldhatáron a migránsokat. Hétfőn további négy szerb embercsempészt fogtak el a határrendészek az 5501-es úton, Kelebia közelében. A módszer hasonló volt, a felvezető autóban két szerb állampolgár utazott, míg a második autóban a szerb sofőr tizenkét szomáliai állampolgárt szállított. A határrendészek Kelebia külterületén elfogták azt a szerb állampolgárt is, aki a zöldhatáron átkísérte a migránsokat. A migránsok menekültstátus iránti kérelmet nyújtottak be, ezért átadták őket az illetékes Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársainak. A kilenc szerb állampolgárt embercsempészés megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették. Hétfőn további 57 külföldi határsértőt fogtak el Bács-Kiskun megye déli részén, a többségük menekültstátus iránti igényt nyújtott be. (Forrás: MTI)

2015. IV. 27. Már februárban szó volt arról, hogy szükség van beszélgetni a bevándorlás, illetve az illegális migránsok kérdéséről - mondta a kérdésben induló nemzeti konzultáció időzítéséről Kovács kormányszóvivő. A kérdés kezelésére új uniós és tagállami eszközökre van szükség. A problémát a gyökerénél, a forrásánál kellene kezelni. A magyar kormány minden nemzetközi fórumon azt képviseli, hogy a menekültek útra kelésének okait kell megszüntetni Fekete-Afrikában és a Közel-Keleten, bár ez nem egyszerű feladat. Nincsen olyan közösségi szabályozás, amely megakadályozná, hogy ilyen számban érkezzenek a kontinensen kívülről menekültek, és a múlt csütörtöki uniós csúcsig annak a feltételei is hiányoztak, hogy megakadályozzák ezeknek az embereknek az elindulását hajóval Észak-Afrikából Európába. Jelenleg érvényes eljárások arra ösztönzik a menekülteket, hogy jöjjenek ide – érvelt.   Az egyetlen schengeni határon belüli ország vagyunk, melynek alig van lényegi határőrsége, határvédelme?   A nemzeti konzultáció során egyebek mellett azt kérdezik: az emberek egyetértenek-e azzal, hogy az illegális határátlépőket őrizetbe kell venni, hogy azonnal vissza kell őket toloncolni, és hogy amíg Magyarországon tartózkodnak, addig munkát kell végezniük az itteni létfenntartásuk költségeinek fedezésére. A kabinet 12 kérdést tesz fel a bevándorláshoz, a megélhetési bevándorláshoz és részben a terrorizmushoz kapcsolódó nemzeti konzultációban. Július elsejéig várják az állampolgárok válaszát. (Forrás: MTI)

Great Britain
April 28, 2015 Hungary on a roll from forced swapping out of Swiss franc loans.
Budapest was accused of caprice but country and its households are the envy of regional neighbours. China’s booming share market may be grabbing investors’ attention but spare a thought for Hungary: the Budapest stock market has risen 30 per cent year to date, just as much as Shanghai, and is up by more than a fifth in dollar terms. Hungary is doing well more generally and — critically for regional bragging rights — no longer appears to be lagging behind Poland, to which it is so often compared unfavourably. After GDP expanded 3.6 per cent in 2014, the Hungarian central bank expects another year of growth above 3 per cent and, in the absence of inflation, is happily salami slicing interest rates lower. Meanwhile, the forint is stable at a time when Turkey’s lira, the South African rand and other high-beta EM currencies are plumbing new depths. It is all remarkably different from a couple of years ago, when the economy was contracting, the currency wobbling and Hungary’s CDS premium shooting through the roof. So what has changed? Lower oil prices are helping, of course, and so is reviving demand in Germany, the destination for a good slug of exports. But that holds true for most neighbouring countries too. The key difference is consumer confidence, which is rising more sharply in Hungary than elsewhere in eastern Europe. Households are benefiting from rising real incomes as inflation has declined and from increased employment as the economy has picked up. Most importantly, however, has been the forced conversion of consumer foreign-currency loans into forint, removing a big uncertainty that had been depressing spending. Late last year, Budapest forced almost all households to swap up to $12.5bn of FX loans — mostly mortgages taken out in the early 2000s and denominated in Swiss francs — into local currency. What seemed like a capricious move by Hungary’s autocratic Prime Minister Viktor Orbán turned out to be an inspired decision that has saved many families from near financial ruin after Switzerland abandoned its euro currency floor in January and the Swiss franc jumped by almost 20 per cent. Without that forced hedge, the depreciation of the forint against the franc would have added some Ft700bn ($2.5bn) to household debt. What it has done, of course, is impose losses on the banking sector, which the government had already hit in recent years with a bank levy and a financial transaction tax. While Mr Orban cares little about that, since most of the country’s banks are ultimately foreign owned, the result has been to stifle credit creation and this remains the biggest obstacle to higher growth in the medium term. For now, though, Hungary is reaping the economic gains and Mr Orban can point gleefully at Poland, where half a million households are still weighed down by their Swiss franc loans. (Source: Financial Times): http://tinyurl.com/psm94e8

April 21, 2015  Arrests made over migrant deaths as Italy says 1m may try to cross. (Source: Financial Times): http://tinyurl.com/pyx7qc7

Olaszország
2015. IV. 23.  Az emberkereskedők kegyetlenségéről számoltak be az illegális bevándorlókat szállító és Líbia partjainál vasárnap felborult hajó túlélői az ügyben vizsgálatot indító szicíliai ügyészségnek.
A hajón utazó illegális bevándorlók fejenként 1000-7000 euró (300 ezer és 2,1 millió forint) közötti összeget fizetettek az olasz partokra való eljutásért. A több mint 750 ember közül mindössze huszonnégy holttestét találták meg: ezeket Máltára szállították. (Forrás: MTI)

Európai Parlament
2015. IV. 29. A legális bevándorlás megkönnyítését szorgalmazta Juncker, az Európai Bizottság (EB) elnöke az Európai Parlament (EP) bevándorlásról szóló vitáján
. Az EP elfogadott állásfoglalásában egyebek mellett leszögezte, Európai Uniós szintű kutatási és mentési felhatalmazást kell adni a Triton-műveletnek, kvótákat kell megállapítani a menedéket kérők elosztására, illetve nagyobb tagállami hozzájárulásra van szükség a letelepítési programokhoz. Juncker támogatta azt a javaslatot, hogy építsenek ki egy kvótarendszert, amelynek segítségével a menekülteket földrajzi alapon helyezhetik el Európa bármelyik részében. Ezt a javaslatot a jobbközép, kereszténydemokrata irányzatú Európai Néppárt (EPP) is elfogadta. Az EPP ugyanakkor ellenezte, hogy a legális bevándorlásra vonatkozó bármiféle utalás bekerüljön az állásfoglalásba. "Bárki, aki azt mondja, hogy ki kellene tárni az EU munkaerőpiacának kapuit a legális bevándorlás előtt, csupán hiteget" - jegyezte meg Weber, a néppárti frakció vezetője. Öt fiatalból egynek nincs munkája a kontinensen. Az EB elnökének a legális bevándorlásra vonatkozó javaslatát elutasította az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) tömörülése is, amelyben többségében britek foglalnak helyet. (Forrás: MTI)

Australia
April 27, 2015  The weekend earthquake in Nepal reminds that planet Earth is in the process of forming one monumental supercontinent, not unlike the ancient one known as Rodinia.
The 7.8-magnitude  earthquake that devastated Nepal at the weekend is a stark reminder that the Earth-moving forces that shape continents are as active today as they were 4.5 billion years ago when our planet was in the throes of being formed. (Source: The Sydney Morning Herald): http://tinyurl.com/lpkx2se

China
22 April 2015  Chinese scientists genetically modify human embryos. Rumours of germline modification prove true — and look set to reignite an ethical debate.  (Source: Nature): http://tinyurl.com/kjv6hxh

Nepal
25 April 2015 Nearly 1,000 are known to have died in a powerful earthquake in Nepal, with many more feared trapped under rubble
- officials say. The 7.8 magnitude quake struck an area between the capital, Kathmandu, and the city of Pokhara. (Source: BBC): http://tinyurl.com/m8gva6h

Turkey
April 24, 2015 Human traffickers advertise their trade on Facebook.
Smugglers have taken to Facebook to offer desperate migrants passage across the Mediterranean to Europe in a sign of how brazen human traffickers have become in their lucrative trade. A cursory search by the Financial Times revealed several Facebook pages in Arabic offering passage to Europe, many via Libya to Italy, but others from Turkey to Greece. No mention is made of the hundreds who have died in the Mediterranean in recent days; instead they promise a reliable and comfortable journey in a matter of hours. On a closed Facebook group offering tips to would-be migrants, a Turkey-based Syrian who goes under the pseudonym of Moaz advertises crossings by inflatable boat to Greece. The voyage lasts about an hour-and-a-half and costs $950 per person, he says. Anyone interested can speak to him via the WhatsApp or Viber numbers on the site. Contacted by the FT, Moaz said he was a sailor, but that work was scarce these days. The boat he uses, a Zodiac with fibreglass flooring, is owned by a group of Turks and Syrians, and leaves from the Turkish coastline somewhere between Bodrum and Izmir. Another Facebook page called “Migration from Libya to Italy”, offers what it calls a “comfortable and reliable service for all travellers”. Posts instruct would-be passengers to present themselves at the port of Zuwara, where many of the overloaded migrant boats have originated, on a particular day. Prices are $1,000 per person, $500 for children under 10; small babies are free. Moaz is dismissive of the people smugglers who operate from Egypt and Libya and send migrants in dangerously overloaded boats. “I know what I am saying may sound contradictory, but they are criminals because their safety standards are low.” The “Migration from Libya to Italy” page has more than 4,600 “likes”, frequent postings and a lively comment field. Facebook says that it removes content related to smuggling — but only when it is reported to them. (Source: Financial Times): http://tinyurl.com/qxa58o5

Egyesült Államok    United States
2015. IV. 30.   Mély megbánásának adott hangot Abe, japán miniszterelnök, hazájának második világháborús szerepe miatt és részvétét nyilvánította az amerikai katonák haláláért az Egyesült Államok Kongresszusának két háza előtt április 29-én elmondott beszédében
. Felszólalásban a fő hangsúlyt az amerikai-japán katonai együttműködés jövőjére és a 12 ország által létrehozni szándékozott Csendes-óceáni Partnerségre helyezte.(Forrás: MTI)

April 30, 2015 The American Association for Aerosol Research (AAAR) http://tinyurl.com/pd2joz9

27 April 2015  Huge fires set across Baltimore as Gray rioters torch city, loot stores and injure fifteen police officers as violence rages into the night and local politicians are left turning on each other.  State of emergency declared in Baltimore just hours after funeral for Gray who died in police custody. Mayor Rawlings-Blake branded the rioters 'thugs' and issued a 10pm-5am curfew. President has been briefed on the situation, more than 1,000 police and Maryland National Guard are on standby. Three rival gangs announced an unprecedented alliance to 'take out' Baltimore officers. 15 police officers injured, two in a serious condition in hospital, and 27 people have been arrested. Looters seen raiding gun shops and check cashing stores. CVS set ablaze and rioters slashed fire fighters' hoses. Gray, 25, died after suffering severed spine in police custody on April 12. He died days later on April 19. His family has denounced the riots. But Garner's daughter said she understood their frustration. Police said they needed help from the National Guard after the protestors 'outnumbered and outflanked us' (Source: DailyMail): http://tinyurl.com/kfkk4s3

26 Apr 2015  US to launch blitz of gas exports, eyes global energy dominance. The US Energy Department prepares a wave of LNG gas permits in the latest move to redraw the world's oil and gas landscape (Source: Telegraph): http://tinyurl.com/nc7ytkz

April 25, 2015 New technology at Wash U maps human genome in days; large-scale studies now possible. It’s mind-boggling given that it took scientists working all over the world more than 10 years and about $1 billion to first sequence the human genome, a feat declared officially complete in 2003.The ultra-fast sequencing machine, which hit the market last year, is only sold in groups of 10 — a system capable of sequencing 18,000 human genomes a year at just $1,000 to $1,500 per genome. The Washington University’s Genome Institute is one of seven laboratories in the U.S. that have the HiSeq X Ten, and one of 20 worldwide. The Genome Institute will receive its 10th HiSeq X machine by the end of this month, each one costing $1 million. The massive increase in speed and drop in the cost of sequencing allows scientists to take on studies of unprecedented scale, which is necessary to make the conclusions and discoveries about human disease When the technology was first announced last year, quantitative biologist Schatz of Cold Spring Harbor Laboratory in New York likened it to the development of the telescope or the microprocessor, which made the modern personal computer possible. The massive breakthroughs on the sequencing side have required equal advancements in the ability to store and analyze the information output. One human genome alone contains enough data to fill a phone book the size of the Washington Monument. Across the street from the Genome Institute is a 12,000-square-foot data center housing supercomputers and servers with its own cooling plant and electrical substations. The equipment is constantly being upgraded with the latest technology “In five years My iPhone or something like it is going to sequence my genome.” (Source: StLouisToday): http://tinyurl.com/pztd9gw

National Human Genome Research Institute (NIH) - advancing human health through genomics research http://www.genome.gov/10001772

April 25, 2015   Russian Hackers read Obama’s unclassified emails - officials say (Source: The New York Times): http://tinyurl.com/mocap7h

April 23, 2015  The chill in relations between Western powers and their Arctic neighbor Russia could make the North a frontline in a new Cold War. Senior envoys from the countries of the Arctic Council meet in the Canadian Arctic city of Iqaluit, on Baffin Island. The United States will assume chairmanship of the group with a call to address the threats and new opportunities of climate change. But the bear in the room is Russia, already at loggerheads with the West over the crisis in Ukraine, and newly assertive in the Arctic. During World War II, Iqaluit was an airfield used to ferry planes and supplies to Europe. Now, it is an Arctic hub, and any warplanes in the sky are likely NATO jets scrambled to intercept probing Russian patrols.The Arctic Council brings together ministers from Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden and the United States. They will be joined by observers from the region's indigenous peoples and nations, including from China, seeking an economic foothold. (Source: Yahoo): http://tinyurl.com/lbykpgg

Globalizáció
2015. IV. 23.  Európának sürgősen létre kell hoznia egy hatékony mentőmissziót és komplex módon kell reagálnia a migrációs válságra, ideértve azt is,
hogy az eddiginél lényegesen több menekültet fogad be - hangoztatta genfi közös közleményben az ENSZ és a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM). A közös nyilatkozat felszólított arra, hogy "sürgősen, halogatás nélkül fogadjanak el a Mare Nostrummal összemérhető kapacitású, állami irányítású, erőteljes, megelőző jellegű, eszközökkel jól felszerelt kutatási és mentési műveletet, amelynek világos megbízatást adnak az életek mentésére". A megnövelt finanszírozás nem pótolja a tavaly beszüntetett olasz missziót, amelynek azért vetettek véget, mert más Európai Uniós országok elzárkóztak attól, hogy fizessenek érte; a Mare Nostrum megmentett több mint százezer életet - emlékeztettek. (Forrás: MTI)

Space
2015/04/30  The Sun is now virtually blank during the weakest solar cycle in more than a century
(Source: Vencore): http://tinyurl.com/lg9x4df

.

.

Szólj hozzá!

Címkék: afrika magyarország japán russia olaszország európa hungary szíria sweden globalizáció china szerbia nato szomália líbia málta earth germany arctic denmark italy canada nepal finland turkey earthquake poland norway australia iceland ukraine európaiunió európaiparlament egyesültállamok európaibizottság greatbritain unitedstates southafrica egyesültnemzetekszervezete nemzetközimigrációsszervezet

2015. IV. 23-26. Magyarország. XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

2015.04.23. 23:51 Eleve

.

XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

(Millenáris, 2015. április 23–26.)

1994-ben az UNESCO azzal a kéréssel fordult a könyves társaságokhoz, győzzék meg kormányaikat arról, hogy április 23.-át hivatalosan nyilvánítsák a Könyv és a Szerzői Jog Világnapjává. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése az elsők között csatlakozott a világnap új intézményéhez. Az idei megnyitóra a Millenáris Teátrumban kerül sor Balog miniszter részvételével. 1995 óta hívnak díszvendégként egy-egy alkotót is, aki az ünnepi megnyitó után pódiumbeszélgetésen mutatkozik be és veszi át a Budapest Nagydíjat. Idén az amerikai Franzen látogat Budapestre; a műveit gondozó Európa Könyvkiadó a Diszkomfortzóna című önéletrajzi mű magyar kiadásával várja a szerzőt. A könyvfesztiválon több mint 30 ország állít standot, küldi el szerzőit Budapestre, legtöbbjüket új magyar nyelvű kötete köszönti. Esztendőről esztendőre díszvendégként mutatkozik be egy-egy ország könyvkiadása, kortárs irodalma. 2000 óta az Európai Elsőkönyvesek Fesztiválja a Könyvfesztivál elengedhetetlen részévé vált. Ennek sikerét mutatja, hogy a hazánkba látogató szerzők egyharmadának azóta van magyar nyelvű kötete. Az Európai Unió magyarországi képviselete, a Millenárison található Európa Pont a könyvfesztivál külföldi íróvendégeinek közreműködésével nagyszabású európai írótalálkozót szervez. Először csatlakozik a könyvfesztiválhoz a független könyvesboltok Kis Könyves Éj elnevezésű rendezvénye; a Fesztivál április 24.-ei látogatóit záráskor szervezett sétaúttal vezetik el az éjjel is nyitva tartó, irodalmi profilú budapesti könyvesboltokba. A világ és Európa könyvkultúráját meghatározó két szervezet, az International Publishers Association és a Federation of European Publishers vezető tisztségviselői e fesztiválon tartják idén közös szakmai konferenciájukat, konzultálva a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése Elnökségével. Idén 220 éves a szervezett magyar könyvkultúra; 1795-ben alapították a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése első jogelődjét, a Pesti Könyvárusok Grémiumát, hivatalos nevén a Pester Buchhändler Gremiumot. A 18. század végén, s a 19. század elején minden magyarországi könyves vigyázó szemét Lipcsére vetette, ha Magyarországon kereskedett is, lerakatot tartott a német könyvkereskedelem központjában. 1825-ben a magyar Horvát javaslatára alapították meg Lipcsében a nagyhírű Börsenvereint. A német és a magyar könyvszakmát szinte a kezdetektől kapcsolatok fűzik össze, napjainkig. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál születése is összekapcsolódik a Böresenverein Kft-jével; a Frankfurti Könyvvásárt szervező Ausstellung- und Messe GmbH-tól kapott szakmai támogatást az 1994-es elinduláshoz. A könyvvásár konferenciái többek között a könyvkereskedelem átalakulásával, gondjaival, annak hazai és külföldi tapasztalataival, a digitális technika előretörésével, a könyv, a könyvkiadás jövőjével, a piaci körülmények között működő magyar könyvkiadással, az állam szerepvállalásával foglalkoznak. Szórakoztató zenés irodalmi esten pedig felidézik a magyar próza fejlődéstörténetét, napjainkig. A magyar könyvkultúra több mint kétszáz évét felidéző, reprezentatív standon az Országos Széchényi Könyvtár kamara-kiállítás keretében mutatja be a magyar könyvpiac legendás cégeit, tulajdonosaikat, a magyar könyvkiadás fejlődéstörténetét a 18. század végétől a rendszerváltozásig. Az első könyvfesztivál óta működik a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által szervezett, Könyvtáros Klub; középpontjában idén a könyvtári digitalizáció és a jogkezelés áll. Idén 413 program közül választhatnak a Millenárisra kilátogatók, félszáz külföldi íróval, ötszáz hazai és határon túli magyar íróval, tudóssal, művésszel találkozhatnak. Erdélyi magyar könyvkiadás és könyvnyomtatás történetét bemutató kiállítás is megtekinthető. A rendezvényeket végigkísérik a társművészetek produkciói; művészkönyv-alkotók, magyar könyvillusztrátorok állítanak ki, lesznek koncertek, de filmvetítés, könyvbemutatóhoz kapcsolódó kosztümös bajvívás, és több színházi előadás is. A Millenárison a gyermekkönyvkiadók összefogásával megvalósuló Gyermek(b)irodalom a leglátogatottabb helyszín, ahol az olvasás szeretetére ébresztik rá a gyerekeket, szólítják meg szüleiket. Lesz mesemondás, bábelőadás, koncert, közös éneklés, felolvasó- és papírszínház, játszóház, gyermekfoglalkoztató, több vetélkedő és könyvbemutató, dedikálás. Ebben az évben is megrendezik általános és középiskolások számára az Irodalom Jelmezben vetélkedőt. A legsikeresebb produkciók előadói több százezer forint értékű, értékes könyvgyűjteményt vihetnek haza iskolájukba. A Millenáris a rendezvény négy napja alatt Európa legnagyobb könyvesboltjaként üzemel. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a kiállított könyveket a magyar standok mindegyikénél meg lehet vásárolni. Az egységesen 500 forintos fesztiváli belépőjegy névértékében könyv vásárolható. (Forrás: Könyvfesztivál): http://tinyurl.com/kwbe33r

.

Szólj hozzá!

Címkék: könyv magyarország erdély európa europe unesco európaiunió országosszéchényikönyvtár

2015. IV. 22. Németország, Olaszország, Európai Unió, Egyesült Államok, globalizáció.

2015.04.22. 22:33 Eleve

.

Németország
2015. IV. 22.  A kormány üdvözli a Földközi-tengeren Európába érkező menekültek életének megmentésére tervezett Európai Uniós (EU) intézkedéseket
. emelte ki de Maiziere, belügyminiszter az április 19-ei, mintegy nyolcszáz menekült halálát okozó hajókatasztrófa ügyében rendezett parlamenti vitán. Az eddigi humanitárius célú katonai kutató- és mentési műveleteket ki kell terjeszteni, akár nagyobb német szerepvállalással, és akár a missziók megháromszorozásával, mert a berlini vezetés felfogása szerint a migráció nem lehet élet-halál kérdése - mondta.. A Spiegel Online szerint a Triton nevű uniós küldetésben jelenleg néhány rendőrrel és egy helikopterrel részt vevő Németország egy újabb helikopterrel és egy újabb rendőri egységgel járulhat hozzá a misszió megerősítéséhez. A Védelmi Minisztériumban pedig vizsgálják, hogy a Haditengerészet miként vehet részt egy szélesebb EU-s műveletben. De Maiziere a parlamenti vitán megismételte azt az EU-nak szóló, és korábban már számos alkalommal hangoztatott követelését, hogy határozottabban kell fellépni az embercsempész hálózatok ellen. Hajóikat meg kell semmisíteni, még mielőtt használnák azokat - mondta a konzervatív CDU politikusa. A CDU/CSU pártszövetséggel kormányzó szociáldemokraták (SPD) szakpolitikusa, Strässer, a kormány emberi jog megbízottja egy mai lapinterjúban azt mondta, hogy be kell vezetni a vízum egy új formáját, a humanitárius indokok alapján kiállítható beutazási engedélyt, amelyet az EU-tagországok külképviseletein lehetne igényelni. A jelenleg embercsempészeknek kiszolgáltatott menekültek így legálisan léphetnének be az EU-ba, ami erősítené a biztonságot és hozzájárulhat az embercsempészek elleni küzdelemhez - mondta. Özoguz bevándorlási, menekültügyi és társadalmi integrációért felelős SPD-s államminiszter szerint az észak-afrikai országokban bevándorlási információs központokat kell kialakítani. Ennek révén a helyiek pontosabb képet kaphatnak az EU-s lehetőségekről. Steinmeier külügyminiszter azt emelte ki, hogy az életmentő műveletek mellett az észak-afrikai államok stabilizálására kell törekedni. Az EU-ban pedig méltányosabban, igazságosabban kell megosztani a menedékkérők ellátásának feladatát a tagországok között - hangsúlyozta. Az EU-ban a legeslegtöbb menedékkérőt - tavaly mintegy 200 ezer embert - Németország fogadta be. Ehhez képest az ellenzék élesen bírálta a kormányt és az EU-t. A menedékkérők "elhárítását" emelte ki Pau, a legnagyobb ellenzéki párt, a Baloldal vezérszónoka. A Zöld-párti Göring-Eckardt szerint pedig kegyetlen az eddig követett "bezárkózási politika". (Forrás: MTI)

Olaszország
2015. IV. 22. Az illegális bevándorlásról szóló rendkívüli EU-csúcs előtt az olasz Parlament Felsőháza felhatalmazta a római kormányt arra, hogy szükség esetén a nemzetközi közösségtől gazdasági és hajóblokád bevezetését kérje a líbiai partokról induló emberkereskedelem megfékezésére.
A római Szenátus igent mondott a Hajrá Olaszország (FI) jobbközép ellenzéki párt indítványára, miszerint az olasz kormány az ENSZ-alapokmány 41. és 42. cikkelyének életbe léptetését kérheti. A cikkelyek többek között a gazdasági és hajóblokád bevezetését tartalmazzák. Renzi olasz miniszterelnök április 20-án még úgy nyilatkozott, hogy az észak-afrikai és a dél-európai partok közötti hajóblokád az emberkereskedőknek kedvezne, mivel még inkább magukra hagynák a bevándorlókkal teli hajókat. Renzi az illegális bevándorlásról tartott parlamenti felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az emberkereskedelem problémájának megoldására lépésváltásra van szükség az Európai Unió (EU) részéről. "Az EU-nak nem csak akkor kell léteznie, amikor költségvetésről van szó" - hangoztatta. Hangsúlyozta, hogy Brüsszel drámaian kevés forrást szán a migráció kezelésére. "Túl egyszerű azt mondani, hogy a bevándorlók fogják magukat, és menjenek haza vagy azt, hogy fogadjunk be mindenkit" - jelentette ki. Renzi azt javasolta, hogy közös európai menedékkérelmi eljárási rendszert dolgozzanak ki. Megjegyezte, hogy az illegális bevándorlókkal zsúfolt hajókon nem csak ártatlan családok utaznak, hanem esetleg terroristák is. Grillo, az ellenzéki 5 Csillag Mozgalom (M5S) vezére blogján azt írta, hogy a következő hónapokban egymillió bevándorló érkezhet az olasz partokra a "tehetetlen olasz kormánynak" köszönhetően. Grillo szerint a jelenlegi migrációnak semmi köze a bevándorláshoz, hanem egyenesen háborús helyzetet teremtett. Renzi az általa is sürgetett rendkívüli EU-csúcsot követően Ban, ENSZ-főtitkárral egyeztet az illegális bevándorlásról április 27-én Rómában. (Forrás: MTI)

Európai Unió
2015. IV. 22. Az Európai Unió (EU) állam- és kormányfői április 23-án rendkívüli csúcstalálkozót tartanak a földközi-tengeri menekültválság miatt, ezzel is reagálva az április 19-ei hajókatasztrófára.
Több szakértő a napokban felvetette, hogy meg kellene semmisíteni az embercsempészek üresen álló hajóit, viszont egyetlen szó sem esett arról, hogy a vízi járműveket menekültekkel a fedélzetükön kellene elsüllyeszteni. A török elnök ennek ellenére azt mondta, hogy "olyan nyilatkozatok érkeznek Európából, amelyek kiköveznék az utat a hajók elsüllyesztéséhez, miközben azokon bevándorlók utaznak". Erdogan hozzátette, elítéli ezt a fajta megközelítést, amelynek értelmében elsüllyesztenék a hajókat és "hagynák meghalni" a menekülteket. Az Európai Bizottság már az április 20-ai luxembourgi EU-külügyminiszteri ülésre tízpontos azonnali cselekvési tervet terjesztett elő. Annak értelmében meg kell erősíteni a Földközi-tengeren a jelenleg folyó műveleteket, a Tritont és a Poseidont, több pénzt kell adni az EU-s határőrizeti támogató ügynökségnek, a Frontexnek, illetve el kell kobozni és meg kell semmisíteni az embercsempészek hajóit. A Kadhafi megbuktatása és halála óta fegyveres belviszályokba süllyedt Líbiában lényegében nem működik olyan hatékony közhatalom, amelyik gátat tudna vetni annak, hogy reményt vesztett emberek az embercsempészeknek kiszolgáltatva, a célra többnyire alkalmatlan hajókon tömegesen vágjanak neki a tengernek, megcélozva az európai partokat. (Forrás: MTI)

2015. IV. 22. Hadat üzen Európa az embercsempészeknek. Az embercsempészek ellen indítandó katonai műveletről hoznak majd határozatot az Európai Unió (EU) vezetői a földközi-tengeri illegális migrációról tartandó április 23-ai rendkívüli csúcstalálkozójukon - ezt tartalmazza az AFP francia hírügynökség által látott nyilatkozattervezet. "Módszeres erőfeszítésekre van szükség a hajók azonosítására, elfogására és elpusztítására, még mielőtt azokat az embercsempészek használhatnák" - olvasható a dokumentumban. Mogherinit, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét arra kérik majd fel, hogy haladéktalanul kezdje meg az előkészületeket egy lehetséges biztonsági és védelmi műveletre, a nemzetközi joggal összhangban.  A javaslatra vonatkozó első konzultációk azt jelzik, hogy erős politikai akarat van egy ilyen művelet elindítására."Nem vehetnek bennünket komolyan, ha nem vesszük figyelembe Renzi követelését" - jelentette ki egy magas rangú európai illetékes, minthogy az olasz miniszterelnök azt követelte, hogy az EU vizsgálja meg egy célzott beavatkozás elindításának lehetőségét a líbiai embercsempészek ellen. Az észak-afrikai országban szállnak hajóra olaszországi és máltai úti céllal az illegális bevándorlók. A megvalósításhoz idő kell - figyelmeztettek a dokumentumot ismerő diplomaták. Elő kell készíteni a műveleti terveket, azután pedig mozgósítani a katonai eszközöket - tették hozzá. Az EU 2008-ban indította el a szomáliai kalózok elleni Atalanta tengeri hadműveletét, de a kalózhajók elleni első támadások csak 2011-2012-ben kezdődtek el - emlékeztetett Danjean francia EP-képviselő. "A líbiai hajók elpusztításához törvényes felhatalmazás kell" - hangsúlyozta. (Forrás: MTI).

Egyesült Államok
2015. IV. 22.  A katonai kiadások növelésére szólította fel az Egyesült Államok európai szövetségeseit az amerikai védelmi miniszter, aki a terrorizmus fokozódásával és az ukrajnai orosz beavatkozással indokolta felszólítását.
Carter szerint az európai szövetségesek védelmi költségvetésének lefaragása megkérdőjelezi ezen országok képességét az amerikai hadsereggel való együttműködésre. "Nem tesznek eleget. Ezen változtatni kell. Nem arról van szól, hogy erre nincsen pénzük" - mondta szokatlanul éles hangnemben a tárcavezető a washingtoni Georgetown Egyetemen tartott előadásában. Az Egyesült Államok kormánya hosszú idő óta nehezményezi, hogy a NATO 28 tagállama közül rendkívül kevés teljesíti azt a célkitűzést, hogy a bruttó hazai termék (GDP) két százalékát költse fegyveres erőire. (Forrás: MTI)

Globalizáció
2015. IV. 22. Az Amnesty International (AI) Brüsszelben kiadott jelentésében felszólította az Európai Uniót (EU), hogy azonnal indítson többnemzetiségű, humanitárius missziót a Földközi-tengeren érkező menekültek életének megmentésére. Az emberi jogi szervezet megállapítja: a Mare Nostrum olasz humanitárius-katonai missziót részben kiváltó uniós Triton-misszió nem vetett gátat a bevándorlási hullámnak, ugyanakkor a halottak száma sokszorosára nőtt. Az AI ennek alapján megállapítja: az a döntés, hogy befejezik a Mare Nostrum kutató és mentési műveleteit és áttérnek a Triton-akcióra nem járt azzal az elrettentő hatással, amelyre az EU-tagországok kormányai számítottak. 2015 első negyedében 21 385 bevándorló kelt át a tengeren, hogy elérje az olasz partokat, míg az előző esztendő azonos időszakában 20 899 volt a számuk.Alfano olasz belügyminiszter korábbi közlése szerint míg a Mare Nostrum a nemzetközi vizeken is segített a bajba jutott illegális bevándorlóknak, addig a Triton hatásköre az olasz partoktól harminc mérfölddel délre, vagyis az EU hivatalos határvonalán véget ér.. Az AI jelentése ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy míg az olasz katonai-humanitárius misszióban az olasz Haditengerészet egy kétéltű hajót, egy-két fregattot, négy mélytengeri, illetve hat parti őrhajót, három repülőgépet és hat helikoptert vetett be, addig a Triton egyetlen kétéltű hajóra, egyetlen fregattra sem támaszkodhatott, és mindössze egy mélytengeri és hat parti őrhajóval, két repülőgéppel és egy helikopterrel végezte feladatát. A Mare Nostrum költségvetése elérte a havi 9,5 millió eurót, a Frontex - az EU-tagállamok határőrizeti együttműködését koordináló ügynökség - keretében működtetett Triton misszióra viszont havonta csupán 1,5 és 2,9 millió euro közötti összeget szánnak. Az említett adatok alapján az AI sürgeti, hogy az EU kormányai azonnal indítsanak útjára olyan többnemzetiségű humanitárius küldetést, amely a bevándorlási hullám várható mértékével megfelelő arányban vetne be hajókat és repülőgépeket a menekülők megmentésére, és képes lenne ellenőrizni a legfőbb mélytengeri migrációs útvonalakat. Addig is, amíg ez a művelet nem kezdődik meg, az EU kormányainak logisztikai támogatást kellene biztosítaniuk Olaszország és Málta számára, hogy erősítsék e két ország kutatási és mentési képességét - javasolja az AI. (Forrás: MTI)

.

Szólj hozzá!

Címkék: afrika ukrajna olaszország németország európa törökország szomália líbia málta luxemburg európaiunió egyesültállamok európaibizottság földközitenger amnestyinternational egyesültnemzetekszervezete

April 21, 2015 United States. How the fall of Qaddafi gave rise to Europe's migrant crisis?.

2015.04.22. 20:28 Eleve


.

April 21, 2015  How the fall of Qaddafi gave rise to Europe's migrant crisis?. Libya's coast has a long history of sending people – willing and unwilling – to Europe and the Americas. Ports like Tripoli and Benghazi were the final stops for medieval slave-trading caravans from the African interior until the 19th century. In recent decades, migrants have shoved off for Italy and Spain in rickety fishing boats, with Libyan officials looking the other way. Mr. Qaddafi was well aware of European alarm at the rising tide of migrants in his final years in power. He used it as a powerful wedge to improve his own standing. Back to 2004, Qaddafi began making deals with individual European states to control the tide of migrants. In August 2010, he visited his friend Berlusconi, then president of Italy, in Rome and said Europe would turn "black" without his help. "Tomorrow Europe might no longer be European, and even black, as there are millions who want to come in" - Qaddafi said. "What will be the reaction of the white and Christian Europeans faced with this influx of starving and ignorant Africans ... we don't know if Europe will remain an advanced and united continent or if it will be destroyed, as happened with the barbarian invasions." Qaddafi had a handy solution. He offered to shut down his country and its coastal waters to the job seekers in exchange for €5 billion a year. He pointed to his work with Italy as proof he could get the job done. In June 2009, he signed a "friendship" agreement with Italy that involved joint naval patrols against migrants and Italy handing over migrants captured en route to Europe to Libya, no questions asked. The number of Africans caught trying to illegally enter Italy fell by more than 75 percent that year. By the end of the year Qaddafi had struck a more modest €50 million deal. Internment camps were built and watchtowers erected on the beaches. There was little concern with how Qaddafi went about his business and there were frequent reports of rape and theft by Libyan security services. When the uprising against Qaddafi began in early 2011, the situation only grew worse for the African migrants. Many rebel groups were convinced that any foreign African in the country were mercenaries for Qaddafi and hundreds were executed. The European Union grapples with the morality of cutting back on patrols to rescue migrants. The argument for doing less is that increasing the risk of crossing the Mediterranean would save lives. Word that there was no safety net would filter back to people, many of them fleeing persecution, and they'd stop coming. "We do not support planned search and rescue operations in the Mediterranean,” British Foreign Office Minister Anelay said last year. Rescues have  “an unintended ‘pull factor,' encouraging more migrants to attempt the dangerous sea crossing and thereby leading to more tragic and unnecessary deaths” - she argued. Columnist Hopkins called them "cockroaches" in The Sun, Britain's largest-circulating newspaper, on April 17.. "Show me pictures of coffins, show me bodies floating in water, play violins and show me skinny people looking sad. I still don’t care" - she wrote. "What we need are gunships sending these boats back to their own country. You want to make a better life for yourself? Then you had better get creative in Northern Africa." The vast majority of refugees make for Libya, where local gangs prey on migrants, and racism against darker-skinned Africans is common. Libya's lawlessness has made traveling through the country even more dangerous and unpredictable. Two horrible tragedies in or at least near Libya: up to 800 migrants trying to reach Europe from Africa die after their boat sinks off the coast, and 30 migrants are murdered by the so-called Islamic State on the shore in the troubled country. Last year, a record 170,000 refugees flooded across the Mediterranean, traveling in large part out of Libya and arriving in Italy. In January, the number of refugees and migrants reached Italy from Libya, showed a 60 percent increase from January 2014. They come from all over Africa and the Middle East. The Eritreans are fleeing a brutal regime which dragoons young men into military conscription and maintains a semi-permanent war footing with neighboring Ethiopia. Syrians and Iraqis are fleeing the war and atrocities committed by the self-described Islamic State, Palestinians the open prison that is Gaza, and West Africans the crushing poverty that has framed many of their lives ... For Europe, there's no prospect of a new Qaddafi to act as warden. In Libya itself a power vacuum since the 2011 fall of dictator Qaddafi has enabled gangs of human traffickers to flourish ... (Source: Christian Science Monitor): http://tinyurl.com/qxeoufy

.

Szólj hozzá!

Címkék: usa europe italy eritrea iraq africa americas spain gaza ethiopia syria libya europeanunion mediterraneansea

2015. IV. 21. Nagy-Britannia. Az Európai Uniónak katonai erővel kellene fellépnie az Európába irányuló földközi-tengeri embercsempészet ellen

2015.04.21. 20:13 Eleve

.

Nagy-Britannia

2015. IV. 21.  Az Európai Uniónak (EU) katonai erővel kell fellépnie az Európába irányuló földközi-tengeri embercsempészet ellen a The Times  tekintélyes konzervatív brit napilap szerkesztőségi állásfoglalása szerint. Az EU-nak azonban a legutóbb történtek után közös fellépéssel kell csapást mérnie az embercsempészek üzleti modelljére, szembeszállva azzal az alapeseti feltételezéssel, hogy azok a hajók, amelyek nem süllyednek el a tengeren, mindenképpen kiköthetnek Európában. Európa déli határainak védelme ahhoz az erőfeszítéshez hasonlítható, amelyet az Egyesült Államok fejt ki Mexikóval közös határának ellenőrzésére, csak éppen az amerikai határőrség ehhez 300-szor akkora havi költségvetési támogatást kap, mint amennyit az EU a Földközi-tengeren jelenleg működő járőrszolgálatra fordít - áll a The Times írásában. A lap szerint nem tekinthető pénzszórásnak, és nem is a szélsőjobbnak tett gesztus, hanem a józan ész diktálta feladat a határok megfelelő őrizete. Olaszország eddig csaknem ezer embercsempészt vett őrizetbe, az őrizetbe vétel fenyegetése azonban önmagában nem fogja megállítani az embercsempészeket. Az Európai Unió vezetőinek ezért komolyan fontolóra kell venniük katonai erő alkalmazását az embercsempészek hajóinak megsemmisítésére még a kiinduló kikötőkben, mielőtt ezekre a hajókra a menekülők felszállnának. Meg kell vizsgálni emellett annak a lehetőségét is, hogy a már úton lévő hajókat Európa helyett miképp lehet humánus módon máshová irányítani. Az nyilvánvalóan elfogadhatatlan lenne, ha a hajókat erővel visszakényszerítenék Líbiába, tekintettel arra, hogy a líbiai partvidék egyes szakaszait az Iszlám Állam nevű szélsőséges milícia ellenőrzi. Egyiptomot, Tunéziát, Algériát és Marokkót azonban be lehet és be is kellene vonni a helyzet megoldásába. (Forrás: MTI)
.

Szólj hozzá!

Címkék: egyiptom olaszország európa mexikó algéria tunézia marokkó líbia nagybritannia európaiunió egyesültállamok földközitenger

2015. IV. 19. Földközi-tenger. Újabb embercsempész hajó süllyedt el Líbia partjaitól 110 kilométerre.

2015.04.20. 00:18 Eleve

.

2015. IV. 19. (vasárnap)  Olasz és máltai hatóságok túlélők és holttestek után kutatnak baleset helyszínén, az olasz Lampedusa szigetétől mintegy kétszázhúsz kilométerre, délre.  Egy vízi jármű állítólag azért borulhatott fel, mert a menekültek mindannyian a fedélzet egyik oldalára tódultak, amikor elhaladt mellettük egy másik hajó. A baleset helyszínén nagyjából 5000 méter mély a tenger, így lehetséges, hogy számos holttest soha nem fog előkerülni; hatalmas olajfoltok láthatóak, széttört fadarabok és mentőmellények lebegnek a vízen. E legújabb hajószerencsétlenség a túlélők beszámolói szerint akár hétszáz menekült halálát is okozhatta. A hajó Líbia és Olaszország között, Líbia partjaitól 110 kilométerre süllyedt el, röviddel szombat éjfél után. A legfrissebb hírek szerint eddig huszonnégy holttestet találtak az olasz hatóságok. A római miniszterelnök a rabszolgatartás új formájának nevezte az emberkereskedelmet. Renzi, olasz kormányfő rendkívüli kabinetülést hívott össze vasárnap estére. A  francia államfő az Európai Uniós (EU) bel- és külügyminiszterek összehívását sürgette sürgős intézkedések megtételére. Hollande  elnök így fogalmazott:: "Növelni kell a (járőröző) hajók számát, több légi ellenőrzés kell az övezetben és sokkal intenzívebb küzdelem az embercsempészettel szemben, mert akik ezeket az embereket a hajókra teszik, csempészek, sőt terroristák, mert pontosan tudják, hogy ezek a hajók lerobbant állapotban vannak,  sőt azt is, hogy a nyílt tengeren fogják elsüllyeszteni őket és veszélybe sodorni több száz ember életét". Salvini, a bevándorlás-ellenes olasz Északi Liga elnöke azt sürgette, hogy állítsanak fel haditengerészeti blokádot a líbiai partoknál. "Meg kell fékeznünk az embercsempészeket. Fogadóközpontokat kell létesítenünk Tunéziában, Marokkóban, Egyiptomban, Líbiában és mindenhol, ahol szükséges" - jelentette ki. Olaszországban 10 év alatt 2-ről 10 százalékra emelkedett az illegális bevándorló menekültek aránya. Özoguz, a német kormány migrációügyi képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a javuló időjárás miatt egyre több hajó indul az észak-afrikai partokról Európa felé, ezért vissza kellene állítani a tavaly decemberben véget ért Mare Nostrum (Mi tengerünk) katonai-humanitárius missziót. Az EU most alakította ki azt az álláspontot, amely szerint elkezdi felfegyverezni az egyiptomi és a líbiai haditengerészetet, hogy ők fogják vissza az egyiptomi és líbiai partoknál a menekülteket. A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) adatai szerint idén eddig már 20 ezer illegális bevándorló ért partot Dél-Európában, ez valamivel kevesebb, mint 2014 első négy hónapjában. (Forrás: MTI)

.

Szólj hozzá!

Címkék: afrika egyiptom olaszország németország európa tunézia marokkó líbia málta európaiunió földközitenger nemzetközimigrációsszervezet

2014. december. Osztrák-Magyar Monarchia, első világháború. Ütközet Limanovánál - animációs film

2015.04.19. 02:14 Eleve

.

Ütközet Limanovánál

- animációs film -

(Forrás: Mandiner):

http://tinyurl.com/nldf5yw

.

Szólj hozzá!

Címkék: film lengyelország osztrákmagyarmonarchia elsővilágháború

16 April 2015 Italy. Police: Muslims threw Christians overboard during Mediterranean Sea voyage

2015.04.17. 06:10 Eleve

.

16 04 2015  Police: Muslims threw Christians overboard during  Mediterranean Sea voyage  Palermo police said they had detained 15 people suspected in the high seas assault, which they learned of while interviewing tearful survivors from Nigeria and Ghana who had arrived in Palermo on 15 April morning after being rescued at sea by the ship Ellensborg. The 15 were accused of multiple homicide aggravated by religious hatred. The survivors said they had boarded a rubber boat April 14 on the Libyan coast with 105 passengers aboard, part of the wave of migrants taking advantage of calm seas and warm weather to make the risky crossing from Libya, where most smuggling operations originate. During the crossing, the migrants from Nigeria and Ghana — believed to be Christians — were threatened with being abandoned at sea by some 15 other passengers from the Ivory Coast, Senegal, Mali and Guinea Bissau. Eventually the threat was carried out and 12 were pushed overboard. The statement said the motive was that the victims "professed the Christian faith while the aggressors were Muslim." The surviving Christians, the statement said, only managed to stay on board by forming a "human chain" to resist the assault. The new tragedies come just days after aid agencies reported 400 presumed dead in the sinking of another ship near the Libyan coast. The deaths have raised calls for a more robust search and rescue of the seas between Libya and Europe amid a surge in migration between the Middle East and Africa toward Italy. (Source: Yahoo): http://tinyurl.com/n86kavc

.

Szólj hozzá!

Címkék: europe italy mali africa ghana nigeria senegal lybia mediterraneansea ivorycoast guineabissau

14 April 2015 Extreme geohazards: reducing the disaster risk and increasing resilience: a community science position paper

2015.04.16. 12:44 Eleve

.

14 April 2015 Extreme geohazards: reducing the disaster risk and increasing resilience: a community science position paper (Source: European Science Foundation): http://tinyurl.com/lheemnv

Keywords: asteroid earth earthquake volcano

.

Szólj hozzá!

Címkék: earth earthquake asteroid volcanoes

2015. IV. 11-20. Magyarország, Erdély, Great Britain, Poland, Vatican, Európai Unió, Australia, United States, globalization, space

2015.04.14. 20:09 Eleve

.

Magyarország

2015. IV. 16. Csepreghy április 15-én bejelentette, hogy az Európai Bizottság felfüggesztette a gazdaságfejlesztési operatív program első három prioritásának kifizetéseit, ide tartoznak az innovációs pályázatok, a gazdaságfejlesztés és az üzleti infrastruktúra fejlesztése. Számos alkalommal, rendszerszerűen fideszes vállalkozókra szabták a pályázatokat, amelyek során "az összes elképzelhető hibát" elkövették - mondta Varju, DK-alelnök. Tizennégy millió forintot fizettek egy olyan vizsgálatért, amely hatszázezret ért, egy esetben négyszeres áron vettek présgépet, egy másikban pedig az ár 44-szeresét fizették ki egy szoftverért - hozott példákat. Lényegesen túlárazták a projekteket, a ,,bebukott pályázatok" során elköltött pénzek 46 százalékkal a paci ár felett vannak. Minden második forintot indokolatlanul fizettek ki és szabálytalanul használtak fel, nincs olyan visszaélés, amit ne követett volna el a kormány - állította. (Forrás: MTI)

2015. IV. 13. Jegyzőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának üléséről: meghallgatás a  Nemzetstratégiai Kutatóintézetről. (Forrás: Parlament): http://tinyurl.com/zp58efg

Erdély
2015. IV. 20. Megtartotta tizenkettedik kongresszusát a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ). Újabb négy évre Kelement választotta elnökévé az RMDSZ, a Kolozsváron tartott 12. kongresszusán. Az RMDSZ „újratervezés” jelszóval rendezett kongresszusán Kelemen programbeszédében a társadalomszervezés erősítésére helyezte a hangsúlyt. „Az etnikai képviselet terén nincs alternatívája az RMDSZ-nek. Nem újabb és újabb pártokra van szüksége a közösségnek, hanem nyitott, befogadó és mindig megújulni képes szövetségre" - mondta az RMDSZ újraválasztott elnöke. Semjén miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke szerint Erdélyben a magyar összefogás a történelem erkölcsi és politikai parancsa. „Nem fogadható el semmi, ami az RMDSZ-t gyengíti, mert az erős erdélyi magyar képviselet letéteményese a Romániai Magyar Demokrata Szövetség”. Hozzátette, az RMDSZ-ben megvan az a képesség, hogy integráljon mindenkit, akit csak lehet. Beszédében kiemelte, hogy „egy ilyen kongresszuson fontos nem csak az udvariasság, hanem az egyenes beszéd is. Nem gondoltuk annak idején, hogy 2015-ben még mindig probléma lehet a kétnyelvű táblák ügye, a magyar himnusz ügye, szimbólumaink használata. Hozzátette, hogy „az erdélyi magyarság soha nem kért, olyat amire ne lenne példa az Európai Unióban. Visszautasítjuk, hogy az erdélyi magyar törekvéseket összemossák a rasszizmussal, szélsőséggel. (Forrás: NemzetiRegiszter)

Great Britain

20 April 2015  EU to launch military operations against migrant-smugglers in Libya. Emergency meeting in Luxembourg also results in decision to boost maritime patrols in Mediterranean and broaden search-and-rescue mandate (Source: The Guardian): http://tinyurl.com/pytammy

14 April 2015  Jurassic Park in real life: The race to modify the DNA of endangered animals and resurrect extinct ones  (Source: The Independent): http://tinyurl.com/pm8wnmt

13 Apr 2015  'Pope Francis effect' leads to exorcism boom. Dioceses in the UK, Italy, Spain and elsewhere have noticed a dramatic increase in the number of people claiming to be possessed and have responded by training more priests in the dark arts of how to perform exorcisms. A week-long exorcism conference, held this week at the Pontifical University of Regina Apostolorum in Rome and endorsed by the Vatican, is being attended by around 160 Catholic priests from around the world, who insist that demonic possession is very real. "Pope Francis talks about the Devil all the time and that has certainly raised awareness about exorcisms" - said Father Truqui, a Mexican priest trained as an exorcist. "But all Latin Americans have this sensibility – for them, the existence of the Devil is part of their faith."  Italy has also witnessed a sharp rise in demand for exorcisms. The diocese of Milan recently increased the number of exorcist priests from five to 12, and the diocese of Rome doubled its team of resident exorcists to 10. Father Truqui, 47, is the chief exorcist for the diocese of Chur, a city in eastern Switzerland, and claimed to have taken part in around 100 exorcisms. "Symptoms include obsessive behaviour. I once treated a woman who combed her hair eight hours a day, and a man who was obsessed with masturbating – he did it every day, many times." "Some people are mentally ill and do not need exorcism. But others do and there are some classic signs – people who speak in ancient tongues, for instance. Other people have supernatural strength when they are in a state of possession – it might take four men to hold down a slightly-built woman. In some cases, people are able to levitate."  (Source: The Telegraph): http://tinyurl.com/ot79r3b

Poland

Sunday, 19 April 2015  Poland summons U.S. ambassador over FBI head's Holocaust remarks. The article by FBI director Comey, published in the Washington Post earlier this week, prompted an outcry in Poland and drew  condemnation in the media and from politicians. A foreign ministry spokesman said on his Twitter account that the U.S. ambassador would be summoned to the ministry over the article, and that Poland would demand an apology. Comey said in the article: "In their minds, the murderers and accomplices of Germany, and Poland, and Hungary, and so many, many other places didn’t do something evil. They convinced themselves it was the right thing to do, the thing they had to do." Poland says the passage wrongly implied it was complicit in the Nazi genocide of European Jews. Poland's ambassador to the United States said in a statement the remarks were "unacceptable", adding that he had sent a letter to Comey "protesting the falsification of history, especially ... accusing Poles of perpetuating crimes which not only they did not commit, but which they themselves were victims of." Shortly after Poland's announcement, U.S. Ambassador in Warsaw Mull told reporters he would attend a meeting at the foreign ministry on Sunday afternoon. "Suggestions that Poland, or any other country apart from the Nazi Germany was responsible for the Holocaust are wrong, harmful and offensive" - he added, speaking in Polish. "I think that Comey's wider message was that there were many people in the world that aided the Nazi criminals, or there were people who did not respond sufficiently, ... also in the United States." Poland is one of the United States' closest European allies, and bilateral relations have been strengthened by the conflict in Ukraine and related tensions with Russia. Polish politicians have repeatedly called for an increased U.S. military presence in the region. (Source: Yahoo): http://tinyurl.com/lqqohcg

Vatican  

PHOTO The faithful gather inside St. Peter's Basilica as Pope Francis celebrates an Armenian-Rite Mass to commemorate the 100th anniversary of the Armenian Genocide, at the Vatican Sunday, April 12, 2015. http://tinyurl.com/peo2xfu

Európai Unió

2015. IV. 16. Hivatalos döntést hozott szerdán az Európai Bizottság, amelyben arra az álláspontra helyezkedik, hogy a Google amerikai internetes vállalat visszaél a keresőszolgáltatások piacán élvezett fölényével, hogy saját kereskedelmi szolgáltatását juttassa előnyhöz. Vestager, versenypolitikai biztos elmondta, hogy a domináns piaci helyzet önmagában nem jogellenes, ám a bizottság úgy véli, hogy az amerikai vállalat az egyik piacon, a keresőszolgáltatások versenyében élvezett elsőségét arra igyekszik felhasználni, hogy egy másik piacon, az internetes kiskereskedelem területén versenyelőnyhöz jusson.Brüsszel szerint azzal, hogy a Google a Google Shopping találatait kiemelt helyen szerepelteti a keresési találatok között, eltereli a fogyasztókat versenytársaitól, potenciálisan megkárosítva a vásárlókat és korlátozva a versenyt. A Google-nek tíz hete van, hogy hivatalosan válaszoljon az Európai Bizottság állításaira. Ha a bizottság végül úgy dönt, hogy bírságot szab ki a Google-ra, az az uniós jog értelmében a 66 milliárd dolláros forgalmú vállalat bevételeinek 10 százalékát is elérheti. A brüsszeli testület egy másik, ettől független részletes vizsgálatot is elindított a Google ellen, amellyel azt szeretné feltárni, hogy az Android operációs rendszerrel kapcsolatos megállapodások révén korlátozta-e a versenyt, vagy visszaélt-e piaci helyzetével a mobileszközök operációs rendszereinek piacán.A bizottság azt gyanítja, hogy a Google, cserébe azért, hogy a készülékgyártók rendelkezésére bocsátja az Androidot, amit azután ők a termékeikre telepíthetnek, kikötötte, hogy csak saját alkalmazásait lehet előtelepíteni az androidos készülékekre, illetve a nyílt forráskódú operációs rendszert nem lehet úgy továbbfejleszteni, hogy az versenytársat jelenthessen az eredeti terméknek, vagy az operációs rendszerben, és ezzel kizárólagosságot biztosított saját applikációinak. Ennek a vizsgálatnak nincs jogilag kötelező határideje. (Forrás: MTI)

Australia

April 16, 2015 Researchers believe a biological revolution enabling humans to experience everlasting youthfulness is coming (Source: News): http://tinyurl.com/o6qfu9w

USA

April 15, 2015 Japan jets scramble at Cold-War levels as Chinese and Russian incursions increase (Source: Yahoo): http://tinyurl.com/lc4zfbt

April 14, 2015  U.S. finds first case of lethal bird flu in commercial chicken flock.  A flock of 200,000 hens in Wisconsin is the first commercial U.S. chicken operation to become infected with a lethal strain of bird flu, the U.S. Department of Agriculture said, widening the impact of a virus that has killed hundreds of thousands of turkeys this year. The chickens were at an egg-laying facility in Jefferson County, Wisconsin, between Madison and Milwaukee, and represented the state's first case of the H5N2 flu The discoveries have prompted major overseas buyers, including China and Mexico, to restrict imports of U.S. poultry and eggs in the $5.7 billion export market. Producers such as Tyson Foods Inc have strengthened biosecurity measures to keep the disease off farms. Migratory ducks are believed to be spreading the virus as they travel to northern states after spending the winter farther south, veterinarians have said. Last week, the Agriculture Department reduced its forecasts for poultry exports by nearly 6 percent from March due partly to bird flu outbreaks.No human cases of the flu have been detected. (Source: Yahoo): http://tinyurl.com/kvx36a8

Globalization

15 April 2015 Will a volcanic eruption destroy humanity? Scientists warn that world must begin preparing for explosive global catastrophe. Scientists at the European Science Foundation estimate there is a 5-10% probability of a large explosive volcanic eruption by the end of the century. They warn it could have global impacts that will devastate human society and send humanity back to a state that existed pre-civilisation. Experts have called upon world leaders to spend £2 billion a year to monitor volcanic activity and to increase the ability to respond. Such an eruption would be of a similar size to the explosion of Tambora on Sumbawa, Indonesia in 1815, which killed around 100,000 people at the time. The ash cloud thrown out from this eruption reached more than 43 km into the atmosphere and triggered temperature changes that led to widespread famine and epidemics. The report, which was presented at the general assembly of the European Geosciences Union in Vienna, examines the main geohazards facing the world including earthquakes, drought, asteroid strikes, floods, tsunamis, hurricanes, avalanches and wildfires. By comparison, the volcanic eruption in 79AD of Mount Vesuvius that destroyed Pompeii in Italy was around VEI5. Mount St Helen's explosion in 1980 was also VEI5. The report states that there has been around 20 eruptions greater than VEI5 since 1500 with only the Tambora eruption reaching VEI7. However around 75,000 years ago the explosion of a supervolcano at the site of Lake Toba on Sumatra in Indonesia was one of the world's largest known eruptions - rated VEI8. It caused a global volcanic winter that lasted around 10 years and has been linked to 1,000 years of cooling. Some evidence suggests around this time human populations fell to some of their lowest levels ever, clinging on in just a few isolated groups. The report says that eruptions on this scale occur between once every 45,000 years to once every 714,000 years, but such an eruption could kill up to a tenth of the world's population. 'Events on the scale of the Toba eruption 74,000 years ago could return humanity to a pre-civilisation state,' warned the scientists. A volcanic eruption of a similar size to Laki eruption that hit Iceland in 1783 could have global impacts according to the new report. Although the volcano was only rated at VEI 5 on the Volcanic Explosivity Index, it had a profound reach. The eruption itself caused 9,350 deaths in Iceland and only caused moderate damage. However, during the eight months that it erupted, it emitted huge amounts of sulfuric aerosols, ash and other gases. This caused 'one of the most important climatic and socially repercussive events of the last millennium', according to the scientists at the European Science Foundation. In Iceland an estimated 20–25% of the population died in the famine and from fluorine poisoning after the fissure eruptions ceased. Around 80% of sheep, 50% of cattle, and 50% of horses died because of dental and skeletal fluorosis from the 8 million tons of hydrogen fluoride that were released. There is evidence that the Laki eruption also weakened African and Indian monsoon circulations, reducing precipitation over areas in Africa. The resulting famine that afflicted Egypt in 1784 caused nearly one sixth of the country's population to die out. In Britain the summer of 1783 was known as the 'sand summer' because of the ash fallout and an estimated 25,000 people died due to breathing problems. Extreme weather hit much of Europe, North America and the Gulf of Mexico for several years in the aftermath of the eruption, says the report. (Source:Mail): http://tinyurl.com/n2zgq9g

Space

20 April 2014  Mysterious 'supervoid' in space is largest object ever discovered, scientists claim A supervoid has been discovered in the universe which is too big to fit into current models (Source: The Telegraph): http://tinyurl.com/nvxzdpw

14 Apr 2015 Statue of Liberty-sized asteroid on collision course to hit Earth, experts fear. This is twice the size of the meteor that exploded over the Russian city of Chelyabinsk in February 2013, which injured 1,500 people and damaged more than 7,000 buildings. The impact of the larger 2012 TC4 asteroid, predicted to near Earth on October 12 2017, could be even more devastating. Dr Györgyey-Ries, astronomer at the University of Texas' McDonald Observatory, told space blog astrowatch.net: "We could see an airburst maybe broken windows, depending on where it hits. (Source: Express): http://tinyurl.com/mn7e534 

14 April 2015 Extreme geohazards: reducing the disaster risk and increasing resilience: a community science position paper (Source: European Science Foundation): http://tinyurl.com/lheemnv

.

Szólj hozzá!

Címkék: space usa magyarország románia russia india erdély hungary china egypt mexico earth germany europe italy vatican africa poland switzerland spain australia iceland ukraine earthquakes indonesia európaiunió asteroid lybia europeanunion egyesültállamok európaibizottság volcanoes greatbritain mediterraneansea globalization europeansciencefoundation europeangeosciencesunion northamerica gulfofmexico