HTML

Egyik 19

Magyarországról, utódállami területekről, Európáról, Európai Unióról, további földrészekről, globalizációról, űrről

Friss topikok

Címkék

1956 (21) adriaitenger (2) afganisztán (13) afghanistan (3) africa (6) afrika (20) alaptörvény (12) albánia (1) algéria (4) algérie (1) alkotmány (5) alkotmánybíróság (6) állambiztonságiszolgálatoktörténetilevéltára (1) állandóválasztottbíróság (1) alpok (1) americas (1) amerika (3) amerikaimagyarmúzeum (1) amerikaimagyarszépművesczéh (1) amerikaimagyarszövetség (1) amnestyinternational (3) andrássygyulabudapestinémetnyelvűegyetem (1) anglia (2) aquincumimúzeum (1) arctic (2) ardeal (2) asia (3) asteroid (1) atlantióceán (2) australia (3) austria (3) ausztrália (5) ausztria (34) autonómia (8) autonomy (1) azerbaijan (3) azovitenger (4) ázsia (16) bahamaszigetek (1) bahrein (1) balkán (9) baltics (2) balticsea (1) baltikum (9) baltitenger (6) balti államok (1) banat (1) banglades (1) bánság (4) batthyáneum (2) bécsimagyartörténetiintézet (1) belarus (1) belgakongó (1) belgium (11) belgrádimagyarkulturálisintézet (1) besszarábia (1) bethlengáboralap (1) Biblia (4) blacksea (7) bolyaiegyetem (1) boszniahercegovina (7) brazil (1) brazília (3) britbirodalom (1) brunei (1) budapest (1) budapestfővároslevéltára (1) budapestiközlekedésiközpont (1) budapestiműszakiésgazdaságtudományiegyetem (1) budapestostroma (2) bulgária (20) bulgaria (1) canada (8) caritashungarica (1) carpathians (1) caspiansea (1) caucasus (2) china (8) chinoingyógyszergyár (1) chorwerke (1) Címkék (1) ciprus (5) communism (1) crimea (1) croatia (1) csád (1) csehország (28) csehszlovákia (16) csendesóceán (4) cuba (1) cyprus (1) czechia (1) dal (4) dánia (2) danube (2) danubianresearchcenter (1) debrecenireformátuskollégium (1) defenseadvancedresearchprojectsagency (1) délafrika (3) délamerika (6) déliáramlat (15) délkínaitenger (3) délkorea (2) délszudán (1) délvidék (15) demográfia (1) denmark (1) duna (15) dunaipolynemzetipark (1) earth (10) earthquake (2) earthquakes (1) ebolajárvány (2) ecuador (1) égeitenger (1) egészségügyivilágszervezet (3) egyenlítőiguinea (1) egyesültállamok (93) egyesültarabemírségek (3) egyesültnemzetekszervezete (34) egyházikönyvtárakegyesülése (1) egyiptom (16) egypt (1) elsővilágháború (10) emberijogokeurópaibírósága (3) ének (6) ensz (5) eötvösjózsefcollegium (3) eötvöslorándtudományegyetem (6) erdély (77) erdélyimagyarműszakitudományostársaság (1) erdélyimagyarnemzetitanács (1) erdélyiművészetiközpont (1) erdélyimúzeumegyesület (5) erdélyinemzetimúzeumkézirattára (1) erdélyinemzetimúzeumlevéltára (1) erdélyireformátusegyházkerület (3) erdélyirómaikatolikusegyházmegye (1) erdélyirómaikatolikuspüspökség (2) erdélyiszépmívescéh (1) eritrea (3) estonia (3) északamerika (3) északiáramlat (5) északitenger (3) északvietnam (1) észtország (9) ethiopia (1) etiópia (4) etruria (1) eurasia (2) eurázsia (3) europa (1) európa (116) európaibékeintézet (1) európaibizottság (34) európaibiztonságiésegyüttműködésiértekezlet (4) európaibiztonságiésegyüttműködésiszervezet (21) európaiparlament (27) európaitanács (19) európaiújjáépítésiésfejlesztésibank (1) európaiunió (91) europe (25) europeancouncil (1) europeangeosciencesunion (1) europeanparliament (1) europeansciencefoundation (1) europeanspaceagency (2) europeanunion (11) federationofhungarians (1) fehéroroszország (12) fehértenger (1) feketetenger (28) felvidék (18) fénykép (2) film (41) finland (3) finnország (9) firstworldwar (1) föld (4) földközitenger (8) forsterközpont (1) fórumkisebbségkutatóintézet (1) france (5) franciaország (34) függetlenállamokközössége (3) fülöpszigetek (3) gaza (1) gazprom (24) generalelectric (1) georgia (3) germany (9) ghána (1) ghana (1) globalizáció (14) globalization (5) görögország (15) greatbritain (8) grófklebelsbergkunómagyartörténetiintézet (1) grúzia (7) guatemala (2) guinea (2) guineabissau (1) gulfofmexico (1) győriegyházmegyeilevéltár (1) gyulafehérvárirómaikatolikusérsekség (3) gyulafehérvárirómaikatolikusteológia (1) habsburgbirodalom (1) habsburgmonarchia (1) hadtörténetiintézetésmúzeum (4) haiti (1) hangzóanyag (6) hargitanemzetiszékelynépiegyüttes (1) havasalföld (1) hitelminősítők (5) hold (2) hollandia (14) holyland (1) honduras (2) hongrie (1) horvátország (20) hungaria (3) hungarianamericancoalition (1) hungarianradio (1) hungary (21) iceland (3) ifla (1) IIrákócziferenckárpátaljaimagyarfőiskola (3) imf (8) india (14) indiaióceán (1) indonesia (1) influenzavirus (1) infografika (1) interjú (1) internationalmonetaryfund (1) internationalmonetaryfundd (1) internationalspacestation (3) interpol (1) iparművészetimúzeum (4) irak (21) iran (5) irán (12) iraq (8) írország (4) israel (6) itália (3) italy (9) ithakaprogram (1) ivorycoast (1) Iworldwar (1) izland (2) izrael (30) izráel (1) japan (3) japán (14) jordan (2) jordánia (6) jugoszlávia (13) julianusprogram (1) kaliningrad (1) kalocsabácsifőegyházmegye (1) kambodzsa (1) kamerun (3) kanada (12) karibtenger (3) kárpátalja (54) kárpátmedence (20) kárpátok (9) kaszpitenger (2) katar (6) katolikuskaritász (1) kaukázus (4) kazahsztán (4) kazakhstan (6) kelet (1) keletikárpátok (1) keletkínaitenger (1) kenya (1) kép (1) képeslap (1) kercsiszoros (1) kgst (1) kína (37) királyhágómellékireformátusegyház (2) kirgizisztán (1) kisebbségkutatóintézet (1) kitelepítés (1) kolozsváriegyetemikönyvtár (1) kolozsvárifőkonzulátus (2) kommunista (8) kommunizmus (14) kongóidemokratikusköztársaság (1) könyv (31) kőrösicsomasándorprogram (1) kórus (1) kórusmű (1) koszovó (9) kosztolányidezsőszínház (1) középafrikaiköztrásaság (3) középamerika (1) központistatisztikaihivatal (2) krím (7) krizajánosnéprajzitársaság (3) kuba (3) külügyiéskülgazdaságiintézet (1) kurdisztán (3) kúria (4) kuwait (1) latinamerica (2) latvia (3) lebanon (2) lechnerlajostudásközpont (1) lengyelország (51) lettország (9) libanon (10) liberia (1) libéria (3) líbia (15) libya (1) lithuania (5) litvánia (10) luxemburg (8) lybia (2) macedónia (1) magyarállamvasút (1) magyarföldtaniésgeofizikaiintézet (1) magyarírókszövetsége (1) magyarkanizsaiudvarikamaraszínház (1) magyarkirályság (2) magyarkülügyiintézet (1) magyarmérnökikamara (1) magyarnemzetibank (7) magyarnemzetimúzeum (5) magyarnemzetitanács (1) magyarokvilágszövetsége (6) magyarország (176) magyarországireformátusegyház (1) magyarországiruszintudományosintézet (1) magyarpolitikaifoglyokszövetsége (1) magyartudományosakadémia (16) magyarvillamosművekzrt (2) mahart (1) malajzia (6) malaysia (5) mali (3) málta (4) mansziget (1) map (2) máramaros (3) máriarádió (1) marokkó (3) marosvásárhelyiorvosiésgyógyszerészetiegyetem (6) mars (1) másodikvilágháború (12) médiatudományiintézet (2) mediterraneansea (7) memorandum (1) mexico (2) mexikó (3) michelincsillag (2) mikeskelemenprogram (1) mol (9) moldova (21) moldva (1) montenegro (1) montenegró (2) moon (2) morvaország (1) mozambik (1) muravidék (2) nabucco (1) naftogaz (1) nagybritannia (49) nap (2) nasa (10) nationalszéchényilibrary (2) nato (59) németbirodalom (1) németdemokratikusköztársaság (5) németország (69) németszövetségiköztársaság (6) nemzetekszövetsége (1) nemzetiadóésvámhivatal (1) nemzeticsaládésszociálpolitikaiintézet (1) nemzetifenntarthatófejlődésstratégia (1) nemzetiközszolgálatiegyetem (5) nemzetikulturálisalap (2) nemzetiszínház (2) nemzetköziatomenergiaügynökség (3) nemzetközibíróság (1) nemzetközimigrációsszervezet (2) nemzetköziűrállomás (1) nemzetközivalutaalap (19) nepal (1) néprajzimúzeum (1) néptánc (1) nicaragua (3) nigéria (8) nigeria (1) nobeldíj (3) northamerica (1) norvégia (10) norway (7) norwey (1) nyugat (1) nyugatnémetország (1) óceánia (1) olaszország (27) opalvezeték (1) operaház (1) organizationforsecurityandcooperationineurope (1) örményország (2) oroszbirodalom (1) oroszország (85) országgyűlés (22) országgyűlésikönyvtár (1) országház (2) országoslevéltár (1) országosmagyargyűjteményegyetem (1) országosszéchényikönyvtár (13) országosszínháztörténetimúzeumésintézet (1) őrvidék (1) österreich (1) oszmánbirodalom (1) osztrákmagyarmonarchia (1) pacificocean (1) pakistan (2) pakisztán (7) paks (1) palestine (1) pallaszathénéközgondolkodásiprogram (1) panamacsatorna (1) pápaiállam (1) partium (18) partiumiésbánságiműemlékvédőésemlékhelytársaság (1) partiumikeresztényegyetem (1) pázmánypéterkatolikusegyetem (3) peru (1) perzsaöböl (3) petőfiirodalmimúzeum (1) philippines (1) photo (2) pianomusic (1) poland (8) polonia (1) poroszország (1) portugália (1) puertorico (1) quatar (1) regionálisnyelvekeurópaichartája (5) reklám (3) robot (1) róma (1) rómaibirodalom (3) romania (5) románia (77) rosznyeft (4) russia (25) ruténia (1) SacraCorona (1) salvador (2) sarkvidék (1) saudiarabia (2) schengeniövezet (1) scotland (2) senegal (1) siebenbürgen (4) sierraleone (4) singapore (1) skócia (4) slovakia (3) southafrica (1) southchinasea (1) southkorea (1) southstream (1) southvietnam (1) sovietunion (4) space (10) spain (5) spanyolország (12) stratégiakutatóintézet (1) stratfor (1) sun (4) svájc (19) svédország (10) sweden (2) switzerland (2) syria (7) szabadeuróparádió (2) szabadkainépszínházmagyartársulata (1) szászföld (1) szaúdarábia (8) szegeditudományegyetem (1) székelyföld (30) székelynemzetimúzeum (2) szemerebertalanmagyarrendvédelemtörténetitudományostársaság (1) szentföld (1) SzentKorona (5) szépművészetimúzeum (1) szerbia (26) szingapúr (2) szíria (30) szlovákia (39) szlovénia (7) szomália (4) szovjetunió (33) szudán (6) tádzsikisztán (1) tajvan (3) térkép (1) thaiföld (1) thenetherlands (1) tibet (1) tisza (1) törökország (27) transatlantictradeandinvestmentpartnership (1) transilvania (2) transsilvania (1) transsylvania (1) transvaal (1) transylvania (2) transznyeft (1) trianon (1) tunézia (3) turkey (5) turkmenistan (2) Türkmenisztán (1) türkmenisztán (1) újzéland (1) ukraine (26) ukrajna (87) ukrtranszgaz (1) unesco (4) ungarn (1) ungheria (1) unitednations (3) unitedstates (16) universityofarizona (1) űr (5) usa (38) üzbegisztán (1) Üzbegisztán (1) vallásiművekintézete (1) varsóiszerződés (3) vatican (2) vatikán (10) vatikánirádió (1) vatikánititkoslevéltár (1) vers (12) video (29) vietnam (5) világbank (4) vinagora (1) visegradcountries (1) visegrádialap (1) visegrádiországok (15) vízuminformációsrendszer (1) volcanoes (3) vöröskereszt (1) vöröstenger (1) warsawpact (1) węgrzech (1) worldhealthorganizaton (3) worldwarI (1) worldwarII (1) yukos (1) zene (3) zeneakadémia (1) zenemű (1) zeneszám (1) zongorajáték (1) Címkefelhő

2015. szeptember. Magyarország. Vekerdi József (1927-2015). Juhász András nekrológja

2016.01.12. 21:13 Eleve

.

Nekrológ

   Budapesten, 2015. szeptember 28-án, életének 89. évében elhunyt Vekerdi József Széchenyi-díjas nyelvész, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott osztályvezetője, indológus, a nyelvtudományok doktora, az Eötvös József Collegium egykori igazgatója.

   Vekerdi József Debrecenben született. Szülei mindketten a Református Egyház debreceni iskoláiban tanítottak. A Vekerdi testvéreket – Lászlót, és öccsét – az elmúlt fél évezred magyar szellemi kultúrájához ezernyi szállal kapcsolódó, évszázados erdélyi kapcsolatokkal is bíró Debreceni Református Kollégium készítette fel. József, aki már itt élénk érdeklődést tanúsít két klasszikus nyelv - a latin és a szanszkrit – iránt, kitűnő eredménnyel érettségizik, 1945-ben pedig latin-görög-orosz szakosként felvételt nyer a budapesti Báró Eötvös József Collegiumba. Itt, a Ménesi úti elitképzőben az orosz nyelv elsajátítását maga Keresztury kultúrpolitikus, a Collegium igazgatója javasolja neki. 1946. február közepétől az intézmény főiskolai jelleggel működik; Vekerdi József az újjászervezett szanszkrit oktatás egyik első diákja is. Az ifjú emberi tartásának és majdani munkáinak igényességét alapjaiban határozták meg képzése során azok a hatások, amelyeket családja, továbbá a Debreceni Református Kollégium tanárai és a Báró Eötvös József Collegium professzorai gyakoroltak reá, a legjobb kutatási hagyományokat is közvetítve számára. Itt, a Collegiumban hagyományos érték mindenek előtt a munka, az emberi tisztesség, legalaposabb felkészültség, továbbá kritikus látásmód, vitázó kedv. Megbecsült az önirónia, kajánság is. A kultúra, a tudomány igézetében a világ legjelentékenyebbnek tartott helyeinek egyike a Könyvtár. A collegisták kérdezésre nevelt fiatalok; erős, önkormányzati jellegű, demokratikus közösségi élet szellemének letéteményesei. Úgy nevelik itt különböző nézeteket valló emberek együttesévé a collegistákat, hogy vidéki középiskolai tanárként is tudják majd: a legfontosabb a nemzet jövője, azért tartoznak felelősséggel.
   1947-ben, miután Keresztury lemond a kultuszminiszteri tárca vezetéséről, megszűnik a politikai védőburok az apolitikus Collegium körül, pártlap hasábjain az intézmény képzési elveit nyílt támadás éri. Egyidejűleg az „internátus” belső életének átpolitizálására törekvő hallgatói frakció előretör. A folyamatot a collegisták többsége még próbálja akadályozni akkor, amikor 1948. májusában, kommunista jelölt ellenében Vekerdi Józsefet választják diákelnökké. Válaszul a hatalom a Collegium igazgatója elé tár egy listát, amely azoknak a nevét tartalmazta, akiket a választásban való közreműködés miatt ki kellene zárnia az intézetből. Kersztury - akinek collegiumi jelmondata ez: „Szabadon szolgál a szellem” – a megszorítást nem vállalja, lemond igazgatói posztjáról. A „fordulat évét” követően, 1949-ben, közéletből átvett koncepciós perek mintájára - bár ”szakmailag kétségtelenül kitűnő" collegista - Vekerdit, az Eötvös Collegium utolsó szabadon választott diákelnökét, akinek legkiválóbb a kapcsolata Kereszturyval, kizárják az Eötvös Collegiumból.
   Vekerdi József az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatja, fejezi be tanulmányait, latin-görög-orosz szakon. Szakdolgozatát ógörög témában, bukolikus költészetről írja. 1950-1956 között - „reakciósnak” tartott beállítottsága ellenére - kénytelenek alkalmazni, mivel szükség van a még oly ritka orosz nyelvtudására; az ELTE Bölcsészettudományi Karának Orosz Intézetében orosz nyelvet tanít. Munkahelyéből 1952-ben rendeletileg Lenin Intézetet hoznak létre, amely 1954-től önálló felsőoktatási intézményként működik; az itt induló indológus képzésben Vekerdi a szanszkrit nyelv tanára. Közben páliul, perzsául, tibetiül is tanul. 1955-ben elkészíti nyelvtudományi kandidátusi disszertációját, címe: „Abundentia praesontis az ó-indben". Kezdődő tudományos pályája gyűjteményes kötetekben megjelenő verstani tanulmányokkal indul. Alapvetően a nyelv, a költészet, főképp indiai klasszikus művészi versformák magyar nyelven való hű tolmácsolása kerül kutatásainak középpontjába.
   Az 1956-os magyar forradalom napjaiban többször találkozik Ataurral, az az év szeptemberében Budapestre érkezett indiai ügyvivővel, és vele utóbb is fenntartja a kapcsolatot. A Szovjetunióval különleges viszonyt ápoló India az egyetlen ország, amely nyíltan kiáll a magyar forradalom mellett, a magyar forradalom leverése utáni megtorlás mérséklése, számos halálra ítélt életének megmentése érdekében pedig közben tud járni. Vekerdi a Szovjetunióba történt deportálások ellen tiltakozó jegyzéket fordít le angol nyelvre, azzal ellátja a budapesti Indiai Nagykövetséget, így segítve szót emelni harmincezer elhurcolt magyar kiszabadítása ügyében A kor politikájával való ezen újabb ütközése miatt börtönbe kerül, egyetemi oktatói pályafutása derékba törik. Három évet ül börtönben. Szabadulását követően, 1960-tól 1963-ig segédmunkás a Chinoin Gyógyszergyárban. Ráérő perceiben perzsából fordít, és a Rámájana című ősi indiai nagyeposz verses fordítását végzi. Közlési lehetőségei korlátozottak. Volt Eötvös-collegisták – így az Európa Kiadónál és Magyar Helikonnál dolgozó Lator - juttatják munkákhoz. Szanszkrit verses művekből nyersfordításokat készít Rab, Jánosy, Weöres számára. Válogatásában, utószavával és jegyzeteivel jelenik meg a perzsa Khajjám Omar verseinek fordítás-kötete és az óind Mahábhárata. 1962-ben a Tankönyvkiadónál - Tegyey társszerzőjeként - indoeurópai nyelvtudományba bevezető, valamint latin nyelv történetét feldolgozó egyetemi nyelvészeti jegyzeteik látnak napvilágot, az általa lefordított ókori ind regék pedig már tényleges fordítói neve alatt jelennek meg,
   1963-ban Keresztury - aki 1950-től a nemzeti könyvtár főosztályvezetője - az Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tárában, majd a Gyarapítási Osztályon segíti hozzá Vekerdi Józsefet álláshoz. Hivatali munkáján túl, érdeklődése nyelvészeti és verstani tanulmányok megírására, cigány népmesék gyűjtésére és verses szanszkrit irodalmi szövegek fordítására irányul. Tanulmányozza a magyarországi cigány nyelvjárásokat, megtanulja, beszéli azokat. Társszerzőként több könyvben is beszámol cigány nyelvészeti és néprajzi gyűjtései eredményeiről. Az itt is évszázadok óta élő, új-ind cigány nyelveket beszélők vonatkozásában első sorban a cigányság története és nevelése érdekli. Ugyanakkor egyedülálló törekvése, hogy szanszkritból való átültetései eredeti versmértékben, az eredeti művek irodalmi szépségét visszaadva, műremek voltukat megőrizve szülessenek.
   1972-ben kiutazik Erdélybe, felmérni az ottani magyar kulturális helyzetet, különösen magyar érdekeltségű könyvtárakét. Útjáról visszatérve beszámol a nemzeti könyvtárban arról, hogy Erdélyben alig jutnak magyar könyvhöz, arra ott nagy-nagy szükség van, hogy napról napra szorítják vissza a magyar nyelvű iskolákat, egyetemi oktatást, magyar könyvek beszerzésére minimális pénzt fordítanak. Kezdeményezi Kárpát-medencei, külhoni magyar könyvtárak könyvekkel és folyóiratokkal való megsegítését. 1973 szeptemberében kandidátusként, osztályvezetői besorolásban kinevezik az Országos Széchényi Könyvtárban a Nemzetközi Csereszolgálat (továbbiakban: NCS) osztálynak az élére, amely előzőleg, mintegy két évtizeden át a jó emlékű Gombocz osztályvezető irányításával működött.
   A magyar kormányzat épp ötven évvel korább, 1923-ban csatlakozott a hivatalos és tudományos kiadványok nemzetközi cseréjét szabályozó Brüsszeli Egyezményekhez. A nemzetközi kiadványcsere magyarországi meghonosítója, intézményesítője maga gróf Klebelsberg Kuno, a hazai kultusztálca élén szereplő legragyogóbb elménk. Ő mutat rá: Maradék-Magyarország nyomdatermékeit, mint kötelező-példányokat az Országos Széchényi Könyvtár megkapja, de az elszakított területeken megjelenő magyar könyvek megszerzése nagy nehézségekbe ütközik. A nemzetközi könyvcsere rendszeres megszervezésével remél enyhíteni ezen a bajon. Kifejti: a háború kitörése óta eltelt nyolc év alatt az OSZK kurrens gyűjteményében legtátongóbb hiányok keletkeztek, azokat Magyarország pótolni kívánja s így legalább egyetlen országos könyvtárunk legyen, mely e számunkra szükséges, legszámottevőbb kiadványokat bírja. Közvetlen könyvtári érdeknél magasabb, nemzeti érdek kívánja, hogy a gyűjtött hazai, és a külhonban megjelenő tudományos kiadványok mellett a könyvtári hungarikumok magyar nemzeti könyvtárunk, az OSZK gyűjteményében a teljesség igényével szerepeljenek.
   Az 1970-es évekre a nemzetközi kiadványcsere tevékenység, immár UNESCO, IFLA nemzetközi könyvtáros szervezet égisze alatt a kulturális együttműködés egyik legelterjedtebb formája az északi féltekén. Az egyes nemzeti kiadványcsere csereszolgálatok működését megújított nemzetközi szerződés szavatolja, intézményesült tevékenységüket az egyes szerződött államok tartják fenn. Az IFLA Nemzetközi Kiadványcsere Szakosztálya tízévente külön kötetben megjelenteti ajánlásait. Ezek nyomán az egyes országokban a Nemzetközi Csereszolgálatokat - szak-tevékenységük és gazdaságos működésük elősegítésére – a nemzeti könyvtárakhoz rendelik, nyolc-kilenc főt foglalkoztató szervezeti egység formában. A magyar NCS Magyarországé, a magyarságé, s mint olyan, OSZK-s, nemzeti könyvtári kötelezettségeket is teljesítő szervezeti egysége a hazai kulturális intézményrendszernek. Az NCS könyvtári vonalon kapuja az országnak és az OSZK-nak a külföld felé, az osztály vezetőjéé pedig a legbizalmibbnak tekintett állás.
   Vekerdi József, NCS osztályvezető az OSZK vezetése előtt hangzó bemutatkozó beszédében elmondta: az intézmény külföldi kapcsolatait fenntartani, erősíteni akarja, keleti és nyugati partnerekkel egyaránt, részint az OSZK könyvtári hungarikum beszerzési érdekei szerint, részint nemzeti könyvtárunk jó híre, külföldi partnerek előtti jó renoméja tekintetében, De ezen belül különös szeretettel szeretne foglalkozni a szomszédos országok nemzeti és egyéb könyvtáraival való cserekapcsolatok ápolásával.
   Törvény által szavatoltan a tevékenység fő forrása az NCS által kapott két teljes köteles-példány sor könyvekből és folyóiratokból, valamint pótlólagos vásárlás, amit folyóiratok előfizetése egészít ki. Eredeti tudományos és technikai kiadványok, a hivatalos dokumentumok, nemzetközi és hazai tanácskozás kötetek, sorozati kiadványok, folyóiratok, napilapok, térképek, zenei anyagok régebbi és friss megjelenésű duplumainak cseréjére kerülhet sor. Mindenkori nemzeti érdekeinket segíti elő, hogy könyvek, folyóiratok cseréje útján a magyar tudományosság munkájáról és eredményeiről a külföld nagyobb mértékben szerezhet tudomást. Ugyanakkor a könyvtári hungarikumokat, törvény szabta kötelességének megfelelően az OSZK a teljesség igényével gyűjti - köztük a külhonban megjelenteket az NCS révén.
   Vekerdi József felelős vezetőként feleleveníti a kapcsolatokat a nemzetközi kiadványcsere keretében a külvilág nemzeti, egyetemi, további tudományos kutatási könyvtáraival. A hidegháború évei ezek, és kitűnő hivatalos kapcsolatokat ápol Németország, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, további nyugati államok, a Szentszék, a keleti szférába került nagy könyvtárak nemzetközi csereszolgálataival. Célkitűzése, hogy minél előnyösebben tudjon könyveket nyugati partnerektől beszerezni, és ami lényegesebb: magyar könyvtámogatási akciót tömeges méretűvé tenni a Kárpát-medencében. Az idegen nyelvű tudományos művek kiadványcsere útján való rendszeres beszerzése mellett, nemzeti közösségeink kettős elnyomatásának e nehéz éveiben a határon túli magyarlakta területekre irányulóan megszervezi a magyarság friss megjelenésű hazai könyvekkel való könyvtámogatását. Ő maga erre a tevékenységére a legbüszkébb, úgy érzi, ezzel használ legtöbbet a magyarságnak. Közvetlen munkatársaival évente több tízezer kötet kitűnő könyvet sikerül kijuttatnia külhoni, magyar érdekeltségű könyvtári intézményekbe, a magyar kulturális identitás és anyanyelv megőrzésének támogatása, ápolása céljából. Ugyanakkor az NCS az az intézmény, amely - főképp köteles példányok felhasználásával - az OSZK gyűjteménye céljaira beszerzi kiadványcsere útján a külhonban megjelenő könyvtári hungarikumok mintegy 95%-át. Vekerdi kiegyensúlyozza a cserekapcsolatok partneri rendszerét; az 1980-as évekre a hasznosítható eszközök értékét tekintve a korábbi egytizednyi részarány helyett fele-fele arányban részesülnek már a határon túli magyar érdekeltségű könyvtárak a további külföldi cserepartnerek mellett a magyar NCS ráfordításaiból.
     1979-ben Vekerdi József a nyelvtudomány doktora lesz. Akadémiai disszertációját A magyarországi cigány nyelvjárások címmel védi meg. Ugyanabban az évben, Várnaggyal közösen írt, angol nyelven is napvilágot látó, A cigány gyerekek nevelésének és oktatásának problémái című egyetemi jegyzetét, nézetük miatt – minthogy a cigányság jövőjét az őket befogadó kultúrához való alkalmazkodásban látják - politikai motivációtól sem mentes támadások érik. Válogatásában és jegyzeteivel jelenik meg cigány népballadákat és keserveseket tartalmazó kötet, valamint cigány népmeséké. Önálló kötetekben teszi közzé a magyarországi cigány nyelvjárások nyelvtanát, majd azoknak szótárát, továbbá a hazai cigány kutatások történetét. Szerkesztésében jelennek meg Erdős Kamill cigány-tanulmányai. Szanszkrit eredetiből magyar prózára fordított kiemelkedő művek látnak napvilágot kitűnő tolmácsolásában. Szanszkrit irodalmat ismertető és indiai tárgyú szócikkek jelentős részét is ő jegyzi az 1970 - 1992 között megjelenő Világirodalmi Lexikonban. Tudományos pályáján a verstani tematika továbbra is meghatározóan jelen van munkásságában. Műfordításait a nyelvi jelentés és a ritmikai hűség feltétlen tisztelete jellemzi. Mesteri átültetései során a hű műfordítói nyelvhasználat az eredeti mitologikus rendszerkapcsolatok történeti hátterének feltárása, átfogó ismerete és az anyanyelv mesteri alkalmazása révén válik lehetségessé. Nagyra becsülve szereti a magyar költészetet, legkiemelkedőbbnek Arany költői munkásságát tekinti, a népnyelv gazdagította pontos nyelvhasználatot, melynek kiművelt, csodás készségeit ő maga is értékes örökségként hozza magával szülőföldjéről. Gyakorta hivatkozik arra - gyönyörű magyar költemény-részletek, illetve fordítás-megfeleltetései felidézésével - hogy mily csodálatos magyar nyelvünk. Általa képesek vagyunk nem csupán klasszikus görög és római versformáknak, de akár mind ama távoli, különös indiai ritmusok ütemes hangzásának tökéletes visszaadására is, melyek műfordításaiban őt is ihletik. Valóságos teremtményeivé így válnak ó-ind költői átültetései, melyeket anyanyelvünk révén honos lélekkel tud feltölteni. E megkettőzött szeretetből adódik, hogy egymaga hovatovább több szanszkrit fordítást jelentet meg, mint az előtte járó magyar indológusok együttvéve. Ugyanakkor, közölt tanulmányai folytán már az 1970-es évekre magyar, német, angol nyelvű, cigány vonatkozású publikációinak száma vetekszik az általa írt szanszkrit témájúakéval. Őt mindezekért, kortársaival – Erdőssel és a népzenekutató Hajdúval együtt - az újabb-kori „ciganológus triász" tagjaként is emlegetik. Három évtizedig – a ’80-as évek közepével bezárólag - gyűjti a cigány nyelveket. Gyűjtéseiről utóbb röviden a Hardinak adott interjúban emlékezik meg.
     Határokon túli magyar érdekeltségű intézmények támogatása ügyében a ’80-as évekre a legszembeötlőbb Románia barátságtalan viselkedése. Erdélyi magyar iskolák gyakorlatilag alig jutnak magyarországi könyvekhez; a román posta részéről szokásos magyarországi kiadvány küldemények egy részének elkobzása. A korabeli hivatalos román magyarellenesség az NCS tevékenységével szemben is nyomon követhető. Erről Vekerdi József teljes nyíltsággal beszámol az 1984-ben sorra került washingtoni nemzetközi kiadványcsere konferencián. A szerb és horvát kollégákon kívül egyedül ő mehet ki a „szocialista tábor”-ból; bár a többit is hívják, de egyszerűen nem engedik ki őket. Így azután Vekerdi ott áll a figyelem középpontjában, és mindent elmondhat. Sőt még azt is hozzáteszi, hogy őt, mint ’public enemy No. 1’-t figyel a határtól kezdődőleg a román titkosrendőrség, és életveszélyes balesetet helyeztek már számára kilátásba. Hozzáteszi: ’I suppose, Romania is the only country in the world where librarianship is life dangerous.’ Megemlékezése szerint ezek után kap vastapsot, mint az egész konferencia legérdekesebb előadásáért. Ott a valósághoz híven elmondja a szovjet helyzetet is, hogy ott más jellegű nehézségek vannak: a nekünk nem kellő könyv anyag ránk zúdítása. A lengyelekkel kevés az érdekeltség, de semmi ellentét nincs. Kárpátaljával kapcsolatban elmondhatja, hogy szerencsére nemzeti féltékenység Kárpátalján nincs, mert a 180 ezer magyar nem olyan veszélyes Moszkvának, mint a 40 millió ukrán, tehát ezért megengedik, hogy a Kárpátaljára magyar könyveket küldjünk. Látják, hogy teljesen őszintén beszél. A magyarországi politikai helyzetet tekintve kéri, engedjék meg, hogy most szubjektív legyen, és elmondja magáról, mind a magyarországi politikai szabadság jellemzőjét, hogy 1956 után a forradalomban való részvételéért – a forradalom szót használja – három évig börtönben ült, és most a magyar nemzeti könyvtár politikailag legfontosabb posztját foglalhatja el; ezt mérjék fel a többi szocialista ország viszonylatában Magyarország jellemzésére.
   Rendszeresen küldet könyveket a határon túli ismert magyar tudósok részére Mindent megtesz annak érdekében, hogy hozzásegítse az erdélyi magyarságot ahhoz, hogy a különböző tudományágakban, humán műveltség tekintetében magasabb szintre juthasson. A történész Jakó, Nagy néprajzkutató, Kallós  népzenegyűjtő, mások, éreztek, sőt fogalmaztak úgy, hogy a Ceausescu diktatúra idején Erdélyben a magyar nyelvű tudományosság Vekerdi József nélkül alighanem megszűnt volna. Mindeközben szanszkrit eredetiből magyar prózára fordítja és megjelenik a Bhagavad-gítá, a Magasztos Szózata. Válogatásában lát napvilágot a Szanszkrit líra önálló kötetben. További kiemelkedő művek kitűnő tolmácsolásában: a Titkos tanítások - Válogatás az upanisadokból; és a Buddha beszédei (utóbbi páli nyelvű szöveg átültetése). Fordításai több kiadásban is napvilágot látnak.
   1990 után az NCS az örvendetesen nagy számban idelátogató erdélyi magyar turisták könyvellátására is berendezkedik, fontosnak tekintve különösképpen a tanáremberek, és az egyetemisták magyar nyelvű szakkönyvekkel való ellátását A nemzetközi kiadványcsere tevékenység keretében a Kárpát-medencei cserepartneri kör kibővül, szükséges ellátására külső forrásból, pályázati úton is sikerül némi forráshoz jutni. Budapesten, 1992. november 2.-án a Bethlen Gábor Alapítvány Márton Áron emlékérmet adományoz az Országos Széchényi Könyvtár Nemzetközi Csereszolgálata részére, a magyarság egyetemes ügyét szolgáló  munkásságáért. Az egyedi művészi emlékérem készítője Szervátiusz.
   Alapvetően az NCS-nek, a vázolt mindenkori magyar kultúrpolitikai célok megvalósításához, tevékenysége eredményes véghezvitelére a köteles-példányok 1997-el bezárólag állnak rendelkezésére, az OSZK költségvetésében kiadványcsere céljaira elkülönített megfelelő pénzkeret pedig 2001-ig. Vekerdi József, aki az NCS-t több mint három évtizeden át irányította, vezetőként mindeme forrásokkal körültekintően, jól gazdálkodott a mutatkozó igényekhez képest, az NCS mindenkor szerény anyagi lehetőségei szerint.
   Az 1990. decemberében rehabilitált, 1991 januárjától ismét a művelődési és közoktatási miniszter közvetlen irányítása alatt működő Eötvös Collegium 1992-ben Dr. Vekerdi Józsefet választja igazgatónak. Ügy iránti elkötelezettségből, OSZK-s feladatai ellátása mellett vállalja a tisztséget. Kísérletet tesz a régi collegiumi rend, szellem visszaállítására. Egy év után leköszön posztjáról. Az 1994-es kormányváltás után - kora politikájával való összeütközésének újabb részeként - ezúttal az OSZK Nemzetközi Csereszolgálati Osztály vezetőjeként éri súlyos támadás 1995 januárjában. Közvetlen munkatársai kiállnak mellette: a könyvtár vezetésének címzett beadványukban tanúsítják, hogy az ellene közölt vádak hamisak, koholtak. Azonban a Bokros-csomag jegyében, minisztériumi nyomásra, nemzetközi visszhangot keltő módon távoznia kell OSZK-ban betöltött állásából. Mintegy folyományként a két, teljes köteles példány sort, amely évtizedeken át a Nemzetközi Csereszolgálat céljaira van rendelve, biztosítva, 1997-es könyvtári törvény szövegében már nem nevesíti a korabeli kulturális vezetés, létalapjától fosztva meg a magyar nemzetközi kiadványcsere tevékenységet. 2001-ben az NCS intézményt, mint szervezeti egységet – osztályt - az OSZK felszámolja, csoportba olvasztja bele. Az NCS szervezeti helyreállítására (rehabilitálására) utóbb sem kerül sor, így az Országos Széchényi Könyvtár nemzeti könyvtári teendőiből épp az sikkad el, ami az OSZK esetében Európában oly egyedülállóan, sajátosan gazdagító: hogy könyvtári gyűjteménye össznemzeti.
    Vekerdi József egy igaztalanul megvádolt és megszenvedett ember hites életével bír. 
    1995 őszére emlékiratban és diplomamunkában is megörökítésre kerül az irányításával folyt, több mint három évtizedes NCS tevékenység története. Ő pedig, nyugdíjas éveiben kiteljesíti fordítói munkásságát. Az 1990-es évek második felében további fordításai jelennek meg; szanszkritból a Buddha élete, a Dhammapada, a Bhagavad-gítá és a Rámájana, és páli nyelvről pedig a Buddhista születésregék. Vágyzuhatag címmel szanszkrit versfordítás-kötetet szerkeszt. 2000 decemberében, indológiai munkásságáért, az Indiai Köztársaság és Magyarország közötti kulturális kapcsolatok elmélyítéséért a legkiválóbb külföldi kutatóknak járó indiai - Dayawati Modi Vishwa Sanskriti Samman elnevezésű - díjban részesül. A díjnak, amelyet ünnepélyes körülmények között Bombey-ben vesz át India kulturális miniszterétől, első ízben van külföldi tudós kitüntetettje. Az ekkor 73 esztendős tudós első alkalommal jár Indiában. 2001-ben Bibliothecarius Emeritus címmel tünteti ki az Országos Széchényi Könyvtár. 2002-ben "a magyarországi cigány szubkultúra, valamint a szanszkrit nyelv és irodalom kutatásában, fordításában és közkinccsé tételében végzett egyedülálló munkásságáért” Széchenyi-díjat kap. A díjjal járó összeg egyharmadát kárpátaljai magyar oktatási intézmények könyvekkel való ellátására fordíttatja. 2002 és 2008 között az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskolájában óraadó tanárként szanszkrit szövegolvasási gyakorlat órákat tart. Befejezi Apponyi hungarica gyűjteményének múlt század elejéről torzóban maradt katalógusát - e munkája három kötetben jelenik meg 2004-ben. Napvilágot lát az általa összeállított „Magyarországi cigány nyelvjárások szótára” második, javított kiadásban. Szerkesztésében Nagy gyűjtötte erdélyi cigány népmesék jelennek meg könyv alakban.. Majd Cicerotól fordít latinból két kötetet, Tusculumi eszmecsere és A legfőbb jóról és rosszról címmel. Jegyzeteket állít össze a szerelem tankönyvéhez, a Káma-Szútrához. A hindu legendairodalom gyöngyszemei is fordításában jelennek meg,”Puránák” címmel. Mérvadó tanulmányt közöl Szent István király Intelmeiről, továbbá az Endre és az Imre név eredetéről. 2007-ben az Eötvös Collegium ad otthont tudományos ünneplésének. Az ott elhangzott klasszika-filológiai, indológiai és magyar kultúrtörténeti tanulmányok egy része 2009-ben megjelent kötetben látott napvilágot. Az NCS élén folytatott munkásságát méltató előadásban, az említett ünneplés keretében hangzik: mindenkori szempontunk szerint ő a Nemzet Könyvtárosa.
   2007-ben, nyolcvan évesen hozzáfog Kálvin latin nyelvű teológiai szövegének, a János evangéliuma magyarázatának fordításához, amely 2011-ben jelenik meg. Tagore új-ind verselése kapcsán előadásban közli: egész Európában egyetlen kivétel, hogy néhány verset bengáli eredetiből ő, Vekerdi József fordított le – magyarra, eredeti versformában.
   2009-ben elhunyt bátyja, László könyvtáros, tudománytörténész.
   Vekerdi József puritán életvezetésű, könyvespolcos, kicsinyke pesti lakásában élő, nyarakat kertes leányfalui nyaralójában töltő ember volt; reformáció szellemében eljáró, eurázsiai kitekintéssel. Válságos helyzetekből való kilábalásainkról gondolkodva kiútnak a magyar nemzet mindenkori egységét tekintette. Az NCS-n, osztályvezetői szobájában, tovább ajándékozandó könyvek polcain mindig az élen szerepelt a Biblia néhány példánya, többféle felekezet magyar nyelvű kiadásában - és ha nélkülöző toppant be, a szükséges példányt neki oda ajándékozta.

   Búcsúztatására 2015. október 18- án (vasárnap) 14 órakor, a Református Egyház szertartása szerint került sor a leányfalui temetőben.

Juhász András

(Budapest, 2015. X. 1. – 2016. I. 11.)

 Megjelent a „Könyv, Könyvtár, Könyvtáros" 2016/02 számában, a 40-46. oldalon.

2016. IV. 14. Hibaigazítás:

Az előző írás-változatban:
1993-ban tevékenységéért az NCS ünnepség keretében átadott Magyar Örökség emlékplakettben részesül, az ez alkalomból átvett egyedi művészi emlékérem készítője Szervátiusz.

helyett a továbbiakban ez a pontos adat szerepel:

Budapesten, 1992. november 2.-án a Bethlen Gábor Alapítvány Márton Áron emlékérmet adományoz az Országos Széchényi Könyvtár Nemzetközi Csereszolgálata részére, a magyarság egyetemes ügyét szolgáló  munkásságáért. Az egyedi művészi emlékérem készítője Szervátiusz.

.

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország románia india németország erdély 1956 európa kárpátalja lengyelország vatikán romania szovjetunió unesco eurázsia nagybritannia kárpátmedence Biblia országosszéchényikönyvtár egyesültállamok eötvöslorándtudományegyetem magyartudományosakadémia pázmánypéterkatolikusegyetem eötvösjózsefcollegium debrecenireformátuskollégium chinoingyógyszergyár országosmagyargyűjteményegyetem

2015. szeptember 4. Európai Unió. Javaslat az egyes vízumkötelezett országokból származók vízumkötelezettségének ténylegessé tételére.

2015.09.02. 19:59 Eleve

.

Javaslat

az egyes vízumkötelezett országokból származók vízumkötelezettségének ténylegessé tételére

/ Juhásztól

Amely Európai Uniós (EU) tagállam be akar fogadni migráns tömegeket manapság közel-keleti, ázsiai, afrikai vízumkötelezett országokból - így Afganisztánból, Irakból, Szíriából, stb -, az a tagállam lássa is el őket az EU-ba való legális belépéshez szükséges vízumokkal már a migránsok kiinduló országaiban működő diplomáciai képviseletén, az általa menekülteknek tekintettek számára pedig nyújtson vízumot lehetőleg már a menekvést kiváltó országgal szomszédos államban működő Nagykövetségén, Konzulátusán (például szíriaiaknak Törökországban, Libanonban). Mind befogadni kívánt migráns, mind menekültnek tekintett személy esetében adott Nagykövetség vagy Konzuli Szolgálat küldje meg a vízummal egyidejűleg készített ujjlenyomatot és arcfényképet a központi, Strasbourgban üzemeltetett adatbázisba. 1)  A vízumot kibocsátó EU tagállam az EU-ba ily módon beléptethető egyének célországának tekintendő. Az érintett egyént a kapott vízum közvetlenül a vízumkiadó EU tagállamba való utazásra és csakis ott való tartózkodásra jogosítja fel. (Tagállamok alatt a schengeni tagállamok, a 2004. május 1-jén az EU-hoz csatlakozott 10 állam, valamint Románia, Bulgária és Horvátország értendő).

A fent említett vízumkötelezett országokból származó azon migránsokra, akik vízummal nem rendelkezve 2015. szeptember 15.-ig, vagy azt követően próbálnak bejutni EU-s tagország területére, vízummentesség akkor sem vonatkozik, ha azt állítják, hogy egyetlen ország állampolgárságával sem rendelkeznek, avagy kijelentik, hogy személyazonosságukat igazoló hivatalos (nem hamisított) okmánynak nincsenek birtokában. Bebocsátást addig is csak oly kivételes esetben nyerhetnek, ha biztonságosnak minősített vagy egyéb országon keresztül, szabott határidőn belül érkezve, ottani EU-s tagországi Külképviselet által kibocsátott beutazási vízumot szereztek, úgy, hogy az ott hivatalosan rögzített ujjnyomatuk és arcfényképük által határátléptetéskor egyénként már beazonosíthatók.

Indoklás: számos napvilágot látott információ szól arról, hogy migránsok tömegesen semmisítenek meg jelenleg is a magyar-szerb határ túloldalán minden náluk lévő, személyük igazolására szolgáló hivatalos iratot – személyigazolványt, útlevelet – mielőtt illegális határátlépőkként megpróbálnak behatolni vagy ténylegesen behatolnak EU-s  tagállam, így Magyarország területére. Tömeges, törvénytelen határátlépéseikkel szemben rendszeresen adatolt átláthatóságot eredményez, amennyiben az EU vonatkozó Európai Bizottsági Határozatban vízumkötelezett országokból származó, beutazási vízummal nem rendelkező személyeket arra kötelez, hogy mindenek előtt otthon, illetve országukkal szomszédos államban működő EU-tagországi külképviseleteken jelentkezzenek személyesen vízumért. Folyó év október elejéig egy hónapnyi türelmi idő illesse a már úton lévőket nyugat-balkáni migrációs útvonalaik mentén, abból a célból, hogy az egyes biztonságos országoknak ítélt közbeeső államokban működő EU-tagállami diplomáciai külképviseleteken próbálkozhassanak vízumbeszerzéssel. Tehetik ezt annál inkább, minthogy az Európai Unió sajátossága, hogy tagországai nem csak a további európai országokban - így Macedóniában, Szerbiában -, de az egyes EU-s tagállamok fővárosaiban is saját diplomáciai képviseleteket: Nagykövetségeket, Konzuli Szolgálatokat működtetnek, így Szkopjén, Belgrádon túl mindenek előtt Athénben. E javaslat értelmében minden ma még vonzónak ítélhető helyzetű vagy kecsegtető hajlamú EU-s tagország méltán gyakorolhatja jogát, hogy éppenséggel, vagy csakis annyi menekültnek tekintett személyt fogad be – ad számukra állama területére való beutazásra, illetve ott tartózkodásra jogosító vízumot – amennyit önmagára, mint tagállamra nézve az EU keretében méltányosnak, szükségesnek és elégségesnek ítél. A vonatkozó Határozat nagyban elősegíti az EU-s külső határok hatékony védelmét, tehermentesít érintett tagállamokat, így Magyarországot, oly nagymérvű, tömeges, méltatlan nyomások alól, amelyeknek biztonságpolitikai, kulturális, egészségügyi és egyéb vonatkozásban ma egyes EU-s tagországok fokozottan ki vannak téve nem csak önmagukban, de az EU-s tagállamok egymás közötti, főként belső biztonságra vonatkozó kapcsolatrendszerében is.

Cél: a manapság nagy arányban kibontakozott, Európai Unióba irányuló törvénytelen határátlépések teljes visszaszorítása.

1) „A schengeni térség országaira kiterjedő Vízuminformációs Rendszer (angol rövidítéssel: VIS) 2011. október 11-én kezdte meg működését. Célja, hogy a rövidtávú vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjével javítsa a közös vízumpolitika végrehajtását, a konzuli együttműködést és a központi vízumhatóságok közötti konzultációt. A modern technológia lehetővé teszi ujjnyomatok és arcfényképek központi tárolását és ujjnyomatok elektronikus összehasonlítását. A gyakorlatban a külképviseleten — a kérelem elbírálásához szükséges további adatok mellett — a vízumkérelmező ujjnyomatát és arcfényképét is rögzítik, amelyek azután továbbításra kerülnek egy központi, Strasbourgban üzemeltetett adatbázisba. Az ujjnyomat rögzítési eljárás egyszerű, gyors és diszkrét. A vízumkérelmezőnek csupán rá kell helyeznie az ujjait egy digitális beolvasó felületre. A biometrikus azonosítók 59 hónapig tárolódnak a rendszerben, így öt éven belül újabb vízumkérelem esetén nem szükséges megismételni az ujjnyomat vételt. A külső határ átlépésekor az illetékes tagállami hatóság a VIS-ben ellenőrzi a vízum valódiságát, illetve a vízum birtokosának személyazonosságát, akár úgy, hogy a helyben rögzített ujjnyomatot összehasonlítja a VIS-ben tárolt ujjnyomatokkal. Az új rendszer tehát megkönnyíti a vízumkérelmezéskor történő személyazonosítást, a vízummal kapcsolatos visszaélések elleni küzdelmet, valamint a külső határátkelőhelyeken és a tagállamok területén végzett ellenőrzéseket. A VIS segíti a menekültügyi eljárást is, valamint hozzájárul a bármely tagállam belső biztonságát érintő fenyegetések megelőzéséhez, ezzel jelentős mértékben növelve a magyar és más uniós állampolgárok biztonságát.”

Lásd:

http://tinyurl.com/pv93bek

 

Fentiekre tekintettel módosításra szorul a hatályos – folyó év augusztus 1.-én módosított

- 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 12. § (1)40 és 2)41

http://tinyurl.com/pnzqt8g

amennyiben schengeni övezeti EU-s tagállam csak saját nevében adhasson ki vízumot a szóban forgó migrációs hullám résztvevőinek.

Újraértelmezni szükséges a Magyarországra történő beutazás esetén való vízummentességről szóló hivatalos közlést

http://tinyurl.com/q2uexqf

amely vízummentességet vonatkoztat „más” olyan személyekre, „akik egy ország állampolgárságával sem rendelkeznek” .

 

((Frissítve 2015. IX. 4.-én 06:57))

 .

Szólj hozzá!

Címkék: afrika magyarország horvátország románia irak libanon szíria törökország ázsia bulgária szerbia afganisztán balkán macedónia európaiunió európaibizottság schengeniövezet vízuminformációsrendszer

2015. május (5-6?). Space Űr. A Progressz teherűrhajó el fog égni a Föld légkörében Russian spaceship Progress considered total loss

2015.04.30. 06:42 Eleve

.

Space    Űr   

6 May 2015  Look out on May 8! Russian space officials warn stricken spacecraft might not burn up entirely in the atmosphere - but no one knows where it will hit. Most of is expected to Progress M-27M will burn up in the atmosphere. There is some chance fragments will hit land but risk to people is low. It was launched on April 28 with 3 tonnes of supplies for ISS astronauts. Ballistics experts are now working with Nasa and Esa to track its path. Progress M-27M suffered the major malfunction moments after launch. The Joint Space Operations Centre at the US Vandenberg Air Force in California detected 44 items of debris of unknown origin in orbit close to ailing Progress space ship. This suggests an explosion on the spacecraft during or after the launch. (Source: DailyMail): http://tinyurl.com/mqk66eg  

2015. IV. 30.   A földi irányítás május 5.-én vagy 6.-án próbálja meg lehozni a Progresszt, amely el fog égni a Föld légkörében - tájékoztatott a Roszkoszmosz sajtóosztálya. Szolovjov, a Progresszt gyártó Enyergija cég főkontsruktőrének helyettese azt mondta, hogy csak néhány nap múlva tudják megmondani, mely országok felett zuhan majd le az M-27M jelzésű teherűrhajó, amely egyebek között üzemanyagot, oxigént, és élelmiszert szállított volna a Nemzetközi Űrállomásra. Április 28-án, közép-európai idő szerint 8 óra 10 perckor indították a kazahsztáni Bajkonurból; hat órával később már csatlakoznia kellett volna a Nemzetközi Űrállomáshoz. A földi irányítók a Progressznek a Szojuz hordozórakéta harmadik fokozatáról való leválása előtt másfél perccel észlelték az első problémákat. Az orosz szakemberek ezt követően már nem tudták vele felvenni a kapcsolatot; a Progressz irányíthatatlanná vált, és jelenleg is nagy sebességgel forog a tengelye körül. A Progressz típusú teherűrhajókat 1978 óta használják. Az űreszköz kifejlesztője és gyártója a Moszkva környéki Koroljov városában működő Enyergija rakéta- és űripari cég. (Forrás: MTI)

Apr 29, 2015  Russian spaceship considered total loss.
Cargo ship spinning out of control, will re-enter atmosphere. The crew of the International Space Station says a Russian supply ship went into an uncontrollable spin after launch. American astronaut Kelly and Russian cosmonaut Kornienko told that flight controllers have given up trying to command the cargo carrier. The unmanned vessel began tumbling shortly after its launch from Kazakhstan on April 28. Kelly says the vehicle will fall out of orbit and re-enter the atmosphere sometime soon. He's not sure exactly when. The cargo ship contains 3 tons of food, water, fuel, clothes and equipment for the six station residents. Kelly says everything and everyone on board should be OK, even without this shipment. But he says it's still unfortunate. Kornienko calls it "a big concern." (Source: ClickOrlando): http://tinyurl.com/pbrcpbv

.

Szólj hozzá!

Címkék: space usa föld russia oroszország nasa űr kazahsztán kazakhstan internationalspacestation europeanspaceagency nemzetköziűrállomás

2015. IV. 9. Ukrajna. Európai földművesek tönkretétele Ukrajna legendás fekete földjének, továbbá vetőmag-és gyomirtószer-függőinek megszerzésével

2015.04.27. 20:52 Eleve

.

2015. IV. 9.  "Az európai földművesek tönkretétele; Ukrajna legendás fekete földjének megszerzése csaknem teljes egészében befejeződött. A francia, lengyel és német farmerek rémületére a Monsanto multinacionális vállalat, valamint a DuPont Pioneer és a John Deere eredményesen lobbiztak Kelet-Európa legnagyobb mezőgazdasági piacáért. Az ukrajnai földszerzéssel a Monsanto az Európai Unió (EU)  mezőgazdaságát a hátsó ajtón keresztül akarja elfoglalni. Ez hamarosan átalakítja az EU mezőgazdasági termékeinek piacát és nyomorba dönti az európai farmereket. 2013. novemberében az Ukrán Mezőgazdasági Konföderáció a nemzetközi mezőgazdasági termelőknek kedvező törvénytervezetet készített, ami lehetővé teszi a génmódosított vetőmagok széleskörű használatát. A drámai politikai események hátterében zajló ilyen fejlemények csaknem észrevétlenek maradtak, bár a Monsanto már jó ideje lobbizott az ukrán mezőgazdasági piacon. 2007-ben a kijevi USA-követség azt követelte az ukrán kormánytól, hogy tegyen lépéseket a „hamis” vetőmagvak ellen (azaz a multik versenytársai ellen). Amikor a génmódosított terményeket legálisan bevezették Ukrajnába 2013-ban, akkor a becslések szerint a szójaföldek 70 %-ára, a gabonaföldek 10-20 %-ra és a napraforgó mezők több mint 10 %-ra ilyet vetettek. Ezzel egymillió hektáron GMO terményt termesztettek, ami az ország mezőgazdasági földjeinek 3 %-át teszi ki. Hagyjuk most figyelmen kívül a génmódosított termékekkel általában járó veszélyeket, tekintsük csak azt, hogy hogyan befolyásolja az európai gazdaságot, ha az ukrán piacot amerikai multinacionális mezőgazdasági üzemek szerzik meg. A 90-es évek közepe óta az USA-Ukrán Üzleti Tanács álcájával az ukrán származású amerikaiak működtek közre az ukrán mezőgazdaság külföldi ellenőrzésének megszerzése érdekében. Két-három év alatt - amint az Ukajna és az EU közötti társulási megállapodás megfelelő előírásai érvénybe lépnek – a Monsanto lobbizó tevékenysége az ukrán piacot amerikai nagyvállalatok oligopóliumává változtatja. Bár a kijevi média úszik a hazafias retorikában, nem valószínű, hogy valaki hősies módon fellépne az ukránok új generációja érdekében, hogy egészséges országban éljenek és dolgozzanak. Ékesen bizonyítja az ukrán farmerek legnagyobb ernyőszervezetének, az Ukrán Vetőmag Szövetségnek a szellemi színvonalát legutóbbi sajtó-nyilatkozatuk, ami nem igényel további kommentárt. Néhány éven belül a mezőgazdasági termelők ki fogják terjeszteni az USA-ban bejegyzett biotechnológia használatát, amire az EU-val megkötött Társulási Megállapodás 404 cikkelye egy kissé homályosan, mint „legjobb agrárpolitikai gyakorlatra” utal. Az a törekvés, hogy az ukrán mezőgazdasági termelőket olyan magoktól tegyék függővé, ami csak az USA-ból szerezhető be, annak a gátlástalan reklámkampánynak a része, ami a génmódosított technológiát Európa-szerte az „innováció”, a „biotechnológia” és „az európai közös piac” jelszavaival kívánja terjeszteni. Néhány éven belül, amikor az EU-val megkötött Társulási Megállapodás kiegészítő egyezményei életbe lépnek, a Monsanto az ukrán GMO-érintett termőföld jelentős növekedésével számol. Ezt követően gyarmatosító hatalomként léphet fel, a fejlődő piacokról besöpörve a profitot. Jóllehet India már ismeri azt, hogy ennek nem lehet jó vége: a vállalatot néhány éve kirúgták az országból, miután tömeges öngyilkossági hullám tört ki a helyi farmerek között. (Lásd a The Indian Times 2015. február 19-i számát.) A költségvetési deficit és a Valutalaptól függés az ukrán bankokat külső finanszírozásra kényszeríti. A Valutalap kölcsönei és a Világbank, valamint más nemzetközi szervezet segítsége mögött Ukrajna fekete földje jelenti a biztosítékot mind gyakorlati, mind jogi értelemben. A helyi bankok csak azoknak a farmereknek adnak majd kedvezményes kölcsönöket, akik egyetértenek a minősített gyomírtószerek használatával. Persze, ezek mindegyikét a Monsanto gyártja. A vállalat a drága, fekete földből stabil jövedelmet fog szerezni, a termékeny termőföldet szárazra „kifacsarva”. További bizonyíték arra, hogy az amerikai befektetők nagyra értékelik az ukrán fekete föld értékét, abban is látszik, hogy a Siguler Guff & Co befektetési alap megszerezte a mezőgazdasági exportra szakosodott illicsivszki kikötő részvényeinek 50 %-át. Ukrajnában van az európai mezőgazdaságra alkalmas földek harmada. A biotechnológiai eljárások sietős bevezetése a fejlődő országok mezőgazdaságába nyomorúságos eredménnyel járt, amit Latin-Amerika és Afrika példája bizonyít. De az európai farmerek hamarabb kerülnek majd csődbe. Az európai termelők már-már túlzott bérekkel megtermelt termékei nem lesznek versenyképesek az Ukrajnából behozott génmódosított termékek áramával szemben. A lengyel farmerek nagyon jól tudják, hova vezet ez. Felismerték, hogy nem tudnának bíróságon nyerni a multinacionális óriások jogászaival szemben, és ezért 2013-ban a tömegtiltakozás taktikáját választották. Velük ellentétben a francia, német és más EU-beli mezőgazdasági termelők közömböseknek látszanak a fejleményekkel szemben. A legrosszabb, hogy a politikától kissé távol álló európai farmerek még fel sem fogták a Washingtonból hirdetett propagandát, miszerint „a demokráciát Ukrajnának” jelszó egyetlen célja, hogy újabb lasszót dobjanak az európai gazdaságra valamint mezőgazdasági termelőinek nyakába, térdre kényszerítve ezzel őket. Ukrajnában van az európai mezőgazdaságra alkalmas földek harmada." (...)  Forrás: Transform): http://tinyurl.com/jl65u39

.

Szólj hozzá!

Címkék: afrika usa ukrajna india európa lengyelország világbank délamerika európaiunió nemzetközivalutaalap

2015. IV. 21-30. Magyarország, Great Britain, Olaszország, Európai Parlament, Australia, China, Nepal, Turkey, Egyesült Államok - United States, globalizáció, space

2015.04.24. 13:31 Eleve

.

Magyarország
2015. IV. 29. Brüsszelhez fordul a kormány az Altus Zrt. megbízása miatt.
Az Európai Bizottság a 2014-2020 közötti időszak európai uniós pénzügyi támogatási szabályozásának ellenőrzésével és vizsgálatával Magyarország vonatkozásában egy olyan céget bízott meg, amely egy korábbi magyar miniszterelnök és jelenleg is aktív parlamenti képviselettel, kormányzati ambíciókkal rendelkező párt vezetőjének tulajdonában áll, és amely cég munkatársai a korábbi – az Európai Unió által is bírált – fejlesztéspolitikai rendszer megalkotói és működtetői voltak. Az összesen négyfős Altus Zrt. részéről mindezek alapján objektív és független értékelésre nem lehet számítani, a cég szokatlanul magas mértékű díjazása, valamit a személyi összefonódások felvetik a politikai és jogi összeférhetetlenség, a tiltott pártfinanszírozás, valamint az Európai Bizottság pártsemlegességének kérdését. Lázár, Miniszterelnökséget vezető miniszter a helyzet tisztázása érdekében levélben fordult Deffához, az Európai Bizottság főigazgatójához, valamint Selmayrhez, Juncker, európai bizottsági elnök kabinetfőnökéhez. (Forrás): MTI

(Lásd még):

2015. IV. 23. Lázár levele Deffaa-nak (Forrás: Kormány): http://tinyurl.com/n2zlsnr

2015. IV. 28. (kedd) Kilenc szerb embercsempészt fogtak el a határrendészek két nap alatt Bács-Kiskun megyében, a gyanúsítottak szíriai és szomáliai állampolgárokat csempésztek át a magyar-szerb zöldhatáron és megszervezték a továbbszállításukat. Tompa külterületén állítottak meg két személyautót a határrendészek. Az első, felvezető autóban két szerb, a másodikban egy szerb és kilenc szíriai állampolgár utazott. A személyautóktól két kilométerre a határrendészek további két szerb állampolgárt is ellenőriztek, a rendelkezésre álló adatok szerint ők kísérték át a zöldhatáron a migránsokat. Hétfőn további négy szerb embercsempészt fogtak el a határrendészek az 5501-es úton, Kelebia közelében. A módszer hasonló volt, a felvezető autóban két szerb állampolgár utazott, míg a második autóban a szerb sofőr tizenkét szomáliai állampolgárt szállított. A határrendészek Kelebia külterületén elfogták azt a szerb állampolgárt is, aki a zöldhatáron átkísérte a migránsokat. A migránsok menekültstátus iránti kérelmet nyújtottak be, ezért átadták őket az illetékes Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársainak. A kilenc szerb állampolgárt embercsempészés megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették. Hétfőn további 57 külföldi határsértőt fogtak el Bács-Kiskun megye déli részén, a többségük menekültstátus iránti igényt nyújtott be. (Forrás: MTI)

2015. IV. 27. Már februárban szó volt arról, hogy szükség van beszélgetni a bevándorlás, illetve az illegális migránsok kérdéséről - mondta a kérdésben induló nemzeti konzultáció időzítéséről Kovács kormányszóvivő. A kérdés kezelésére új uniós és tagállami eszközökre van szükség. A problémát a gyökerénél, a forrásánál kellene kezelni. A magyar kormány minden nemzetközi fórumon azt képviseli, hogy a menekültek útra kelésének okait kell megszüntetni Fekete-Afrikában és a Közel-Keleten, bár ez nem egyszerű feladat. Nincsen olyan közösségi szabályozás, amely megakadályozná, hogy ilyen számban érkezzenek a kontinensen kívülről menekültek, és a múlt csütörtöki uniós csúcsig annak a feltételei is hiányoztak, hogy megakadályozzák ezeknek az embereknek az elindulását hajóval Észak-Afrikából Európába. Jelenleg érvényes eljárások arra ösztönzik a menekülteket, hogy jöjjenek ide – érvelt.   Az egyetlen schengeni határon belüli ország vagyunk, melynek alig van lényegi határőrsége, határvédelme?   A nemzeti konzultáció során egyebek mellett azt kérdezik: az emberek egyetértenek-e azzal, hogy az illegális határátlépőket őrizetbe kell venni, hogy azonnal vissza kell őket toloncolni, és hogy amíg Magyarországon tartózkodnak, addig munkát kell végezniük az itteni létfenntartásuk költségeinek fedezésére. A kabinet 12 kérdést tesz fel a bevándorláshoz, a megélhetési bevándorláshoz és részben a terrorizmushoz kapcsolódó nemzeti konzultációban. Július elsejéig várják az állampolgárok válaszát. (Forrás: MTI)

Great Britain
April 28, 2015 Hungary on a roll from forced swapping out of Swiss franc loans.
Budapest was accused of caprice but country and its households are the envy of regional neighbours. China’s booming share market may be grabbing investors’ attention but spare a thought for Hungary: the Budapest stock market has risen 30 per cent year to date, just as much as Shanghai, and is up by more than a fifth in dollar terms. Hungary is doing well more generally and — critically for regional bragging rights — no longer appears to be lagging behind Poland, to which it is so often compared unfavourably. After GDP expanded 3.6 per cent in 2014, the Hungarian central bank expects another year of growth above 3 per cent and, in the absence of inflation, is happily salami slicing interest rates lower. Meanwhile, the forint is stable at a time when Turkey’s lira, the South African rand and other high-beta EM currencies are plumbing new depths. It is all remarkably different from a couple of years ago, when the economy was contracting, the currency wobbling and Hungary’s CDS premium shooting through the roof. So what has changed? Lower oil prices are helping, of course, and so is reviving demand in Germany, the destination for a good slug of exports. But that holds true for most neighbouring countries too. The key difference is consumer confidence, which is rising more sharply in Hungary than elsewhere in eastern Europe. Households are benefiting from rising real incomes as inflation has declined and from increased employment as the economy has picked up. Most importantly, however, has been the forced conversion of consumer foreign-currency loans into forint, removing a big uncertainty that had been depressing spending. Late last year, Budapest forced almost all households to swap up to $12.5bn of FX loans — mostly mortgages taken out in the early 2000s and denominated in Swiss francs — into local currency. What seemed like a capricious move by Hungary’s autocratic Prime Minister Viktor Orbán turned out to be an inspired decision that has saved many families from near financial ruin after Switzerland abandoned its euro currency floor in January and the Swiss franc jumped by almost 20 per cent. Without that forced hedge, the depreciation of the forint against the franc would have added some Ft700bn ($2.5bn) to household debt. What it has done, of course, is impose losses on the banking sector, which the government had already hit in recent years with a bank levy and a financial transaction tax. While Mr Orban cares little about that, since most of the country’s banks are ultimately foreign owned, the result has been to stifle credit creation and this remains the biggest obstacle to higher growth in the medium term. For now, though, Hungary is reaping the economic gains and Mr Orban can point gleefully at Poland, where half a million households are still weighed down by their Swiss franc loans. (Source: Financial Times): http://tinyurl.com/psm94e8

April 21, 2015  Arrests made over migrant deaths as Italy says 1m may try to cross. (Source: Financial Times): http://tinyurl.com/pyx7qc7

Olaszország
2015. IV. 23.  Az emberkereskedők kegyetlenségéről számoltak be az illegális bevándorlókat szállító és Líbia partjainál vasárnap felborult hajó túlélői az ügyben vizsgálatot indító szicíliai ügyészségnek.
A hajón utazó illegális bevándorlók fejenként 1000-7000 euró (300 ezer és 2,1 millió forint) közötti összeget fizetettek az olasz partokra való eljutásért. A több mint 750 ember közül mindössze huszonnégy holttestét találták meg: ezeket Máltára szállították. (Forrás: MTI)

Európai Parlament
2015. IV. 29. A legális bevándorlás megkönnyítését szorgalmazta Juncker, az Európai Bizottság (EB) elnöke az Európai Parlament (EP) bevándorlásról szóló vitáján
. Az EP elfogadott állásfoglalásában egyebek mellett leszögezte, Európai Uniós szintű kutatási és mentési felhatalmazást kell adni a Triton-műveletnek, kvótákat kell megállapítani a menedéket kérők elosztására, illetve nagyobb tagállami hozzájárulásra van szükség a letelepítési programokhoz. Juncker támogatta azt a javaslatot, hogy építsenek ki egy kvótarendszert, amelynek segítségével a menekülteket földrajzi alapon helyezhetik el Európa bármelyik részében. Ezt a javaslatot a jobbközép, kereszténydemokrata irányzatú Európai Néppárt (EPP) is elfogadta. Az EPP ugyanakkor ellenezte, hogy a legális bevándorlásra vonatkozó bármiféle utalás bekerüljön az állásfoglalásba. "Bárki, aki azt mondja, hogy ki kellene tárni az EU munkaerőpiacának kapuit a legális bevándorlás előtt, csupán hiteget" - jegyezte meg Weber, a néppárti frakció vezetője. Öt fiatalból egynek nincs munkája a kontinensen. Az EB elnökének a legális bevándorlásra vonatkozó javaslatát elutasította az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) tömörülése is, amelyben többségében britek foglalnak helyet. (Forrás: MTI)

Australia
April 27, 2015  The weekend earthquake in Nepal reminds that planet Earth is in the process of forming one monumental supercontinent, not unlike the ancient one known as Rodinia.
The 7.8-magnitude  earthquake that devastated Nepal at the weekend is a stark reminder that the Earth-moving forces that shape continents are as active today as they were 4.5 billion years ago when our planet was in the throes of being formed. (Source: The Sydney Morning Herald): http://tinyurl.com/lpkx2se

China
22 April 2015  Chinese scientists genetically modify human embryos. Rumours of germline modification prove true — and look set to reignite an ethical debate.  (Source: Nature): http://tinyurl.com/kjv6hxh

Nepal
25 April 2015 Nearly 1,000 are known to have died in a powerful earthquake in Nepal, with many more feared trapped under rubble
- officials say. The 7.8 magnitude quake struck an area between the capital, Kathmandu, and the city of Pokhara. (Source: BBC): http://tinyurl.com/m8gva6h

Turkey
April 24, 2015 Human traffickers advertise their trade on Facebook.
Smugglers have taken to Facebook to offer desperate migrants passage across the Mediterranean to Europe in a sign of how brazen human traffickers have become in their lucrative trade. A cursory search by the Financial Times revealed several Facebook pages in Arabic offering passage to Europe, many via Libya to Italy, but others from Turkey to Greece. No mention is made of the hundreds who have died in the Mediterranean in recent days; instead they promise a reliable and comfortable journey in a matter of hours. On a closed Facebook group offering tips to would-be migrants, a Turkey-based Syrian who goes under the pseudonym of Moaz advertises crossings by inflatable boat to Greece. The voyage lasts about an hour-and-a-half and costs $950 per person, he says. Anyone interested can speak to him via the WhatsApp or Viber numbers on the site. Contacted by the FT, Moaz said he was a sailor, but that work was scarce these days. The boat he uses, a Zodiac with fibreglass flooring, is owned by a group of Turks and Syrians, and leaves from the Turkish coastline somewhere between Bodrum and Izmir. Another Facebook page called “Migration from Libya to Italy”, offers what it calls a “comfortable and reliable service for all travellers”. Posts instruct would-be passengers to present themselves at the port of Zuwara, where many of the overloaded migrant boats have originated, on a particular day. Prices are $1,000 per person, $500 for children under 10; small babies are free. Moaz is dismissive of the people smugglers who operate from Egypt and Libya and send migrants in dangerously overloaded boats. “I know what I am saying may sound contradictory, but they are criminals because their safety standards are low.” The “Migration from Libya to Italy” page has more than 4,600 “likes”, frequent postings and a lively comment field. Facebook says that it removes content related to smuggling — but only when it is reported to them. (Source: Financial Times): http://tinyurl.com/qxa58o5

Egyesült Államok    United States
2015. IV. 30.   Mély megbánásának adott hangot Abe, japán miniszterelnök, hazájának második világháborús szerepe miatt és részvétét nyilvánította az amerikai katonák haláláért az Egyesült Államok Kongresszusának két háza előtt április 29-én elmondott beszédében
. Felszólalásban a fő hangsúlyt az amerikai-japán katonai együttműködés jövőjére és a 12 ország által létrehozni szándékozott Csendes-óceáni Partnerségre helyezte.(Forrás: MTI)

April 30, 2015 The American Association for Aerosol Research (AAAR) http://tinyurl.com/pd2joz9

27 April 2015  Huge fires set across Baltimore as Gray rioters torch city, loot stores and injure fifteen police officers as violence rages into the night and local politicians are left turning on each other.  State of emergency declared in Baltimore just hours after funeral for Gray who died in police custody. Mayor Rawlings-Blake branded the rioters 'thugs' and issued a 10pm-5am curfew. President has been briefed on the situation, more than 1,000 police and Maryland National Guard are on standby. Three rival gangs announced an unprecedented alliance to 'take out' Baltimore officers. 15 police officers injured, two in a serious condition in hospital, and 27 people have been arrested. Looters seen raiding gun shops and check cashing stores. CVS set ablaze and rioters slashed fire fighters' hoses. Gray, 25, died after suffering severed spine in police custody on April 12. He died days later on April 19. His family has denounced the riots. But Garner's daughter said she understood their frustration. Police said they needed help from the National Guard after the protestors 'outnumbered and outflanked us' (Source: DailyMail): http://tinyurl.com/kfkk4s3

26 Apr 2015  US to launch blitz of gas exports, eyes global energy dominance. The US Energy Department prepares a wave of LNG gas permits in the latest move to redraw the world's oil and gas landscape (Source: Telegraph): http://tinyurl.com/nc7ytkz

April 25, 2015 New technology at Wash U maps human genome in days; large-scale studies now possible. It’s mind-boggling given that it took scientists working all over the world more than 10 years and about $1 billion to first sequence the human genome, a feat declared officially complete in 2003.The ultra-fast sequencing machine, which hit the market last year, is only sold in groups of 10 — a system capable of sequencing 18,000 human genomes a year at just $1,000 to $1,500 per genome. The Washington University’s Genome Institute is one of seven laboratories in the U.S. that have the HiSeq X Ten, and one of 20 worldwide. The Genome Institute will receive its 10th HiSeq X machine by the end of this month, each one costing $1 million. The massive increase in speed and drop in the cost of sequencing allows scientists to take on studies of unprecedented scale, which is necessary to make the conclusions and discoveries about human disease When the technology was first announced last year, quantitative biologist Schatz of Cold Spring Harbor Laboratory in New York likened it to the development of the telescope or the microprocessor, which made the modern personal computer possible. The massive breakthroughs on the sequencing side have required equal advancements in the ability to store and analyze the information output. One human genome alone contains enough data to fill a phone book the size of the Washington Monument. Across the street from the Genome Institute is a 12,000-square-foot data center housing supercomputers and servers with its own cooling plant and electrical substations. The equipment is constantly being upgraded with the latest technology “In five years My iPhone or something like it is going to sequence my genome.” (Source: StLouisToday): http://tinyurl.com/pztd9gw

National Human Genome Research Institute (NIH) - advancing human health through genomics research http://www.genome.gov/10001772

April 25, 2015   Russian Hackers read Obama’s unclassified emails - officials say (Source: The New York Times): http://tinyurl.com/mocap7h

April 23, 2015  The chill in relations between Western powers and their Arctic neighbor Russia could make the North a frontline in a new Cold War. Senior envoys from the countries of the Arctic Council meet in the Canadian Arctic city of Iqaluit, on Baffin Island. The United States will assume chairmanship of the group with a call to address the threats and new opportunities of climate change. But the bear in the room is Russia, already at loggerheads with the West over the crisis in Ukraine, and newly assertive in the Arctic. During World War II, Iqaluit was an airfield used to ferry planes and supplies to Europe. Now, it is an Arctic hub, and any warplanes in the sky are likely NATO jets scrambled to intercept probing Russian patrols.The Arctic Council brings together ministers from Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden and the United States. They will be joined by observers from the region's indigenous peoples and nations, including from China, seeking an economic foothold. (Source: Yahoo): http://tinyurl.com/lbykpgg

Globalizáció
2015. IV. 23.  Európának sürgősen létre kell hoznia egy hatékony mentőmissziót és komplex módon kell reagálnia a migrációs válságra, ideértve azt is,
hogy az eddiginél lényegesen több menekültet fogad be - hangoztatta genfi közös közleményben az ENSZ és a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM). A közös nyilatkozat felszólított arra, hogy "sürgősen, halogatás nélkül fogadjanak el a Mare Nostrummal összemérhető kapacitású, állami irányítású, erőteljes, megelőző jellegű, eszközökkel jól felszerelt kutatási és mentési műveletet, amelynek világos megbízatást adnak az életek mentésére". A megnövelt finanszírozás nem pótolja a tavaly beszüntetett olasz missziót, amelynek azért vetettek véget, mert más Európai Uniós országok elzárkóztak attól, hogy fizessenek érte; a Mare Nostrum megmentett több mint százezer életet - emlékeztettek. (Forrás: MTI)

Space
2015/04/30  The Sun is now virtually blank during the weakest solar cycle in more than a century
(Source: Vencore): http://tinyurl.com/lg9x4df

.

.

Szólj hozzá!

Címkék: afrika magyarország japán russia olaszország európa hungary szíria sweden globalizáció china szerbia nato szomália líbia málta earth germany arctic denmark italy canada nepal finland turkey earthquake poland norway australia iceland ukraine európaiunió európaiparlament egyesültállamok európaibizottság greatbritain unitedstates southafrica egyesültnemzetekszervezete nemzetközimigrációsszervezet

2015. IV. 23-26. Magyarország. XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

2015.04.23. 23:51 Eleve

.

XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

(Millenáris, 2015. április 23–26.)

1994-ben az UNESCO azzal a kéréssel fordult a könyves társaságokhoz, győzzék meg kormányaikat arról, hogy április 23.-át hivatalosan nyilvánítsák a Könyv és a Szerzői Jog Világnapjává. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése az elsők között csatlakozott a világnap új intézményéhez. Az idei megnyitóra a Millenáris Teátrumban kerül sor Balog miniszter részvételével. 1995 óta hívnak díszvendégként egy-egy alkotót is, aki az ünnepi megnyitó után pódiumbeszélgetésen mutatkozik be és veszi át a Budapest Nagydíjat. Idén az amerikai Franzen látogat Budapestre; a műveit gondozó Európa Könyvkiadó a Diszkomfortzóna című önéletrajzi mű magyar kiadásával várja a szerzőt. A könyvfesztiválon több mint 30 ország állít standot, küldi el szerzőit Budapestre, legtöbbjüket új magyar nyelvű kötete köszönti. Esztendőről esztendőre díszvendégként mutatkozik be egy-egy ország könyvkiadása, kortárs irodalma. 2000 óta az Európai Elsőkönyvesek Fesztiválja a Könyvfesztivál elengedhetetlen részévé vált. Ennek sikerét mutatja, hogy a hazánkba látogató szerzők egyharmadának azóta van magyar nyelvű kötete. Az Európai Unió magyarországi képviselete, a Millenárison található Európa Pont a könyvfesztivál külföldi íróvendégeinek közreműködésével nagyszabású európai írótalálkozót szervez. Először csatlakozik a könyvfesztiválhoz a független könyvesboltok Kis Könyves Éj elnevezésű rendezvénye; a Fesztivál április 24.-ei látogatóit záráskor szervezett sétaúttal vezetik el az éjjel is nyitva tartó, irodalmi profilú budapesti könyvesboltokba. A világ és Európa könyvkultúráját meghatározó két szervezet, az International Publishers Association és a Federation of European Publishers vezető tisztségviselői e fesztiválon tartják idén közös szakmai konferenciájukat, konzultálva a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése Elnökségével. Idén 220 éves a szervezett magyar könyvkultúra; 1795-ben alapították a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése első jogelődjét, a Pesti Könyvárusok Grémiumát, hivatalos nevén a Pester Buchhändler Gremiumot. A 18. század végén, s a 19. század elején minden magyarországi könyves vigyázó szemét Lipcsére vetette, ha Magyarországon kereskedett is, lerakatot tartott a német könyvkereskedelem központjában. 1825-ben a magyar Horvát javaslatára alapították meg Lipcsében a nagyhírű Börsenvereint. A német és a magyar könyvszakmát szinte a kezdetektől kapcsolatok fűzik össze, napjainkig. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál születése is összekapcsolódik a Böresenverein Kft-jével; a Frankfurti Könyvvásárt szervező Ausstellung- und Messe GmbH-tól kapott szakmai támogatást az 1994-es elinduláshoz. A könyvvásár konferenciái többek között a könyvkereskedelem átalakulásával, gondjaival, annak hazai és külföldi tapasztalataival, a digitális technika előretörésével, a könyv, a könyvkiadás jövőjével, a piaci körülmények között működő magyar könyvkiadással, az állam szerepvállalásával foglalkoznak. Szórakoztató zenés irodalmi esten pedig felidézik a magyar próza fejlődéstörténetét, napjainkig. A magyar könyvkultúra több mint kétszáz évét felidéző, reprezentatív standon az Országos Széchényi Könyvtár kamara-kiállítás keretében mutatja be a magyar könyvpiac legendás cégeit, tulajdonosaikat, a magyar könyvkiadás fejlődéstörténetét a 18. század végétől a rendszerváltozásig. Az első könyvfesztivál óta működik a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által szervezett, Könyvtáros Klub; középpontjában idén a könyvtári digitalizáció és a jogkezelés áll. Idén 413 program közül választhatnak a Millenárisra kilátogatók, félszáz külföldi íróval, ötszáz hazai és határon túli magyar íróval, tudóssal, művésszel találkozhatnak. Erdélyi magyar könyvkiadás és könyvnyomtatás történetét bemutató kiállítás is megtekinthető. A rendezvényeket végigkísérik a társművészetek produkciói; művészkönyv-alkotók, magyar könyvillusztrátorok állítanak ki, lesznek koncertek, de filmvetítés, könyvbemutatóhoz kapcsolódó kosztümös bajvívás, és több színházi előadás is. A Millenárison a gyermekkönyvkiadók összefogásával megvalósuló Gyermek(b)irodalom a leglátogatottabb helyszín, ahol az olvasás szeretetére ébresztik rá a gyerekeket, szólítják meg szüleiket. Lesz mesemondás, bábelőadás, koncert, közös éneklés, felolvasó- és papírszínház, játszóház, gyermekfoglalkoztató, több vetélkedő és könyvbemutató, dedikálás. Ebben az évben is megrendezik általános és középiskolások számára az Irodalom Jelmezben vetélkedőt. A legsikeresebb produkciók előadói több százezer forint értékű, értékes könyvgyűjteményt vihetnek haza iskolájukba. A Millenáris a rendezvény négy napja alatt Európa legnagyobb könyvesboltjaként üzemel. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a kiállított könyveket a magyar standok mindegyikénél meg lehet vásárolni. Az egységesen 500 forintos fesztiváli belépőjegy névértékében könyv vásárolható. (Forrás: Könyvfesztivál): http://tinyurl.com/kwbe33r

.

Szólj hozzá!

Címkék: könyv magyarország erdély európa europe unesco európaiunió országosszéchényikönyvtár

2015. IV. 22. Németország, Olaszország, Európai Unió, Egyesült Államok, globalizáció.

2015.04.22. 22:33 Eleve

.

Németország
2015. IV. 22.  A kormány üdvözli a Földközi-tengeren Európába érkező menekültek életének megmentésére tervezett Európai Uniós (EU) intézkedéseket
. emelte ki de Maiziere, belügyminiszter az április 19-ei, mintegy nyolcszáz menekült halálát okozó hajókatasztrófa ügyében rendezett parlamenti vitán. Az eddigi humanitárius célú katonai kutató- és mentési műveleteket ki kell terjeszteni, akár nagyobb német szerepvállalással, és akár a missziók megháromszorozásával, mert a berlini vezetés felfogása szerint a migráció nem lehet élet-halál kérdése - mondta.. A Spiegel Online szerint a Triton nevű uniós küldetésben jelenleg néhány rendőrrel és egy helikopterrel részt vevő Németország egy újabb helikopterrel és egy újabb rendőri egységgel járulhat hozzá a misszió megerősítéséhez. A Védelmi Minisztériumban pedig vizsgálják, hogy a Haditengerészet miként vehet részt egy szélesebb EU-s műveletben. De Maiziere a parlamenti vitán megismételte azt az EU-nak szóló, és korábban már számos alkalommal hangoztatott követelését, hogy határozottabban kell fellépni az embercsempész hálózatok ellen. Hajóikat meg kell semmisíteni, még mielőtt használnák azokat - mondta a konzervatív CDU politikusa. A CDU/CSU pártszövetséggel kormányzó szociáldemokraták (SPD) szakpolitikusa, Strässer, a kormány emberi jog megbízottja egy mai lapinterjúban azt mondta, hogy be kell vezetni a vízum egy új formáját, a humanitárius indokok alapján kiállítható beutazási engedélyt, amelyet az EU-tagországok külképviseletein lehetne igényelni. A jelenleg embercsempészeknek kiszolgáltatott menekültek így legálisan léphetnének be az EU-ba, ami erősítené a biztonságot és hozzájárulhat az embercsempészek elleni küzdelemhez - mondta. Özoguz bevándorlási, menekültügyi és társadalmi integrációért felelős SPD-s államminiszter szerint az észak-afrikai országokban bevándorlási információs központokat kell kialakítani. Ennek révén a helyiek pontosabb képet kaphatnak az EU-s lehetőségekről. Steinmeier külügyminiszter azt emelte ki, hogy az életmentő műveletek mellett az észak-afrikai államok stabilizálására kell törekedni. Az EU-ban pedig méltányosabban, igazságosabban kell megosztani a menedékkérők ellátásának feladatát a tagországok között - hangsúlyozta. Az EU-ban a legeslegtöbb menedékkérőt - tavaly mintegy 200 ezer embert - Németország fogadta be. Ehhez képest az ellenzék élesen bírálta a kormányt és az EU-t. A menedékkérők "elhárítását" emelte ki Pau, a legnagyobb ellenzéki párt, a Baloldal vezérszónoka. A Zöld-párti Göring-Eckardt szerint pedig kegyetlen az eddig követett "bezárkózási politika". (Forrás: MTI)

Olaszország
2015. IV. 22. Az illegális bevándorlásról szóló rendkívüli EU-csúcs előtt az olasz Parlament Felsőháza felhatalmazta a római kormányt arra, hogy szükség esetén a nemzetközi közösségtől gazdasági és hajóblokád bevezetését kérje a líbiai partokról induló emberkereskedelem megfékezésére.
A római Szenátus igent mondott a Hajrá Olaszország (FI) jobbközép ellenzéki párt indítványára, miszerint az olasz kormány az ENSZ-alapokmány 41. és 42. cikkelyének életbe léptetését kérheti. A cikkelyek többek között a gazdasági és hajóblokád bevezetését tartalmazzák. Renzi olasz miniszterelnök április 20-án még úgy nyilatkozott, hogy az észak-afrikai és a dél-európai partok közötti hajóblokád az emberkereskedőknek kedvezne, mivel még inkább magukra hagynák a bevándorlókkal teli hajókat. Renzi az illegális bevándorlásról tartott parlamenti felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az emberkereskedelem problémájának megoldására lépésváltásra van szükség az Európai Unió (EU) részéről. "Az EU-nak nem csak akkor kell léteznie, amikor költségvetésről van szó" - hangoztatta. Hangsúlyozta, hogy Brüsszel drámaian kevés forrást szán a migráció kezelésére. "Túl egyszerű azt mondani, hogy a bevándorlók fogják magukat, és menjenek haza vagy azt, hogy fogadjunk be mindenkit" - jelentette ki. Renzi azt javasolta, hogy közös európai menedékkérelmi eljárási rendszert dolgozzanak ki. Megjegyezte, hogy az illegális bevándorlókkal zsúfolt hajókon nem csak ártatlan családok utaznak, hanem esetleg terroristák is. Grillo, az ellenzéki 5 Csillag Mozgalom (M5S) vezére blogján azt írta, hogy a következő hónapokban egymillió bevándorló érkezhet az olasz partokra a "tehetetlen olasz kormánynak" köszönhetően. Grillo szerint a jelenlegi migrációnak semmi köze a bevándorláshoz, hanem egyenesen háborús helyzetet teremtett. Renzi az általa is sürgetett rendkívüli EU-csúcsot követően Ban, ENSZ-főtitkárral egyeztet az illegális bevándorlásról április 27-én Rómában. (Forrás: MTI)

Európai Unió
2015. IV. 22. Az Európai Unió (EU) állam- és kormányfői április 23-án rendkívüli csúcstalálkozót tartanak a földközi-tengeri menekültválság miatt, ezzel is reagálva az április 19-ei hajókatasztrófára.
Több szakértő a napokban felvetette, hogy meg kellene semmisíteni az embercsempészek üresen álló hajóit, viszont egyetlen szó sem esett arról, hogy a vízi járműveket menekültekkel a fedélzetükön kellene elsüllyeszteni. A török elnök ennek ellenére azt mondta, hogy "olyan nyilatkozatok érkeznek Európából, amelyek kiköveznék az utat a hajók elsüllyesztéséhez, miközben azokon bevándorlók utaznak". Erdogan hozzátette, elítéli ezt a fajta megközelítést, amelynek értelmében elsüllyesztenék a hajókat és "hagynák meghalni" a menekülteket. Az Európai Bizottság már az április 20-ai luxembourgi EU-külügyminiszteri ülésre tízpontos azonnali cselekvési tervet terjesztett elő. Annak értelmében meg kell erősíteni a Földközi-tengeren a jelenleg folyó műveleteket, a Tritont és a Poseidont, több pénzt kell adni az EU-s határőrizeti támogató ügynökségnek, a Frontexnek, illetve el kell kobozni és meg kell semmisíteni az embercsempészek hajóit. A Kadhafi megbuktatása és halála óta fegyveres belviszályokba süllyedt Líbiában lényegében nem működik olyan hatékony közhatalom, amelyik gátat tudna vetni annak, hogy reményt vesztett emberek az embercsempészeknek kiszolgáltatva, a célra többnyire alkalmatlan hajókon tömegesen vágjanak neki a tengernek, megcélozva az európai partokat. (Forrás: MTI)

2015. IV. 22. Hadat üzen Európa az embercsempészeknek. Az embercsempészek ellen indítandó katonai műveletről hoznak majd határozatot az Európai Unió (EU) vezetői a földközi-tengeri illegális migrációról tartandó április 23-ai rendkívüli csúcstalálkozójukon - ezt tartalmazza az AFP francia hírügynökség által látott nyilatkozattervezet. "Módszeres erőfeszítésekre van szükség a hajók azonosítására, elfogására és elpusztítására, még mielőtt azokat az embercsempészek használhatnák" - olvasható a dokumentumban. Mogherinit, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét arra kérik majd fel, hogy haladéktalanul kezdje meg az előkészületeket egy lehetséges biztonsági és védelmi műveletre, a nemzetközi joggal összhangban.  A javaslatra vonatkozó első konzultációk azt jelzik, hogy erős politikai akarat van egy ilyen művelet elindítására."Nem vehetnek bennünket komolyan, ha nem vesszük figyelembe Renzi követelését" - jelentette ki egy magas rangú európai illetékes, minthogy az olasz miniszterelnök azt követelte, hogy az EU vizsgálja meg egy célzott beavatkozás elindításának lehetőségét a líbiai embercsempészek ellen. Az észak-afrikai országban szállnak hajóra olaszországi és máltai úti céllal az illegális bevándorlók. A megvalósításhoz idő kell - figyelmeztettek a dokumentumot ismerő diplomaták. Elő kell készíteni a műveleti terveket, azután pedig mozgósítani a katonai eszközöket - tették hozzá. Az EU 2008-ban indította el a szomáliai kalózok elleni Atalanta tengeri hadműveletét, de a kalózhajók elleni első támadások csak 2011-2012-ben kezdődtek el - emlékeztetett Danjean francia EP-képviselő. "A líbiai hajók elpusztításához törvényes felhatalmazás kell" - hangsúlyozta. (Forrás: MTI).

Egyesült Államok
2015. IV. 22.  A katonai kiadások növelésére szólította fel az Egyesült Államok európai szövetségeseit az amerikai védelmi miniszter, aki a terrorizmus fokozódásával és az ukrajnai orosz beavatkozással indokolta felszólítását.
Carter szerint az európai szövetségesek védelmi költségvetésének lefaragása megkérdőjelezi ezen országok képességét az amerikai hadsereggel való együttműködésre. "Nem tesznek eleget. Ezen változtatni kell. Nem arról van szól, hogy erre nincsen pénzük" - mondta szokatlanul éles hangnemben a tárcavezető a washingtoni Georgetown Egyetemen tartott előadásában. Az Egyesült Államok kormánya hosszú idő óta nehezményezi, hogy a NATO 28 tagállama közül rendkívül kevés teljesíti azt a célkitűzést, hogy a bruttó hazai termék (GDP) két százalékát költse fegyveres erőire. (Forrás: MTI)

Globalizáció
2015. IV. 22. Az Amnesty International (AI) Brüsszelben kiadott jelentésében felszólította az Európai Uniót (EU), hogy azonnal indítson többnemzetiségű, humanitárius missziót a Földközi-tengeren érkező menekültek életének megmentésére. Az emberi jogi szervezet megállapítja: a Mare Nostrum olasz humanitárius-katonai missziót részben kiváltó uniós Triton-misszió nem vetett gátat a bevándorlási hullámnak, ugyanakkor a halottak száma sokszorosára nőtt. Az AI ennek alapján megállapítja: az a döntés, hogy befejezik a Mare Nostrum kutató és mentési műveleteit és áttérnek a Triton-akcióra nem járt azzal az elrettentő hatással, amelyre az EU-tagországok kormányai számítottak. 2015 első negyedében 21 385 bevándorló kelt át a tengeren, hogy elérje az olasz partokat, míg az előző esztendő azonos időszakában 20 899 volt a számuk.Alfano olasz belügyminiszter korábbi közlése szerint míg a Mare Nostrum a nemzetközi vizeken is segített a bajba jutott illegális bevándorlóknak, addig a Triton hatásköre az olasz partoktól harminc mérfölddel délre, vagyis az EU hivatalos határvonalán véget ér.. Az AI jelentése ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy míg az olasz katonai-humanitárius misszióban az olasz Haditengerészet egy kétéltű hajót, egy-két fregattot, négy mélytengeri, illetve hat parti őrhajót, három repülőgépet és hat helikoptert vetett be, addig a Triton egyetlen kétéltű hajóra, egyetlen fregattra sem támaszkodhatott, és mindössze egy mélytengeri és hat parti őrhajóval, két repülőgéppel és egy helikopterrel végezte feladatát. A Mare Nostrum költségvetése elérte a havi 9,5 millió eurót, a Frontex - az EU-tagállamok határőrizeti együttműködését koordináló ügynökség - keretében működtetett Triton misszióra viszont havonta csupán 1,5 és 2,9 millió euro közötti összeget szánnak. Az említett adatok alapján az AI sürgeti, hogy az EU kormányai azonnal indítsanak útjára olyan többnemzetiségű humanitárius küldetést, amely a bevándorlási hullám várható mértékével megfelelő arányban vetne be hajókat és repülőgépeket a menekülők megmentésére, és képes lenne ellenőrizni a legfőbb mélytengeri migrációs útvonalakat. Addig is, amíg ez a művelet nem kezdődik meg, az EU kormányainak logisztikai támogatást kellene biztosítaniuk Olaszország és Málta számára, hogy erősítsék e két ország kutatási és mentési képességét - javasolja az AI. (Forrás: MTI)

.

Szólj hozzá!

Címkék: afrika ukrajna olaszország németország európa törökország szomália líbia málta luxemburg európaiunió egyesültállamok európaibizottság földközitenger amnestyinternational egyesültnemzetekszervezete

April 21, 2015 United States. How the fall of Qaddafi gave rise to Europe's migrant crisis?.

2015.04.22. 20:28 Eleve


.

April 21, 2015  How the fall of Qaddafi gave rise to Europe's migrant crisis?. Libya's coast has a long history of sending people – willing and unwilling – to Europe and the Americas. Ports like Tripoli and Benghazi were the final stops for medieval slave-trading caravans from the African interior until the 19th century. In recent decades, migrants have shoved off for Italy and Spain in rickety fishing boats, with Libyan officials looking the other way. Mr. Qaddafi was well aware of European alarm at the rising tide of migrants in his final years in power. He used it as a powerful wedge to improve his own standing. Back to 2004, Qaddafi began making deals with individual European states to control the tide of migrants. In August 2010, he visited his friend Berlusconi, then president of Italy, in Rome and said Europe would turn "black" without his help. "Tomorrow Europe might no longer be European, and even black, as there are millions who want to come in" - Qaddafi said. "What will be the reaction of the white and Christian Europeans faced with this influx of starving and ignorant Africans ... we don't know if Europe will remain an advanced and united continent or if it will be destroyed, as happened with the barbarian invasions." Qaddafi had a handy solution. He offered to shut down his country and its coastal waters to the job seekers in exchange for €5 billion a year. He pointed to his work with Italy as proof he could get the job done. In June 2009, he signed a "friendship" agreement with Italy that involved joint naval patrols against migrants and Italy handing over migrants captured en route to Europe to Libya, no questions asked. The number of Africans caught trying to illegally enter Italy fell by more than 75 percent that year. By the end of the year Qaddafi had struck a more modest €50 million deal. Internment camps were built and watchtowers erected on the beaches. There was little concern with how Qaddafi went about his business and there were frequent reports of rape and theft by Libyan security services. When the uprising against Qaddafi began in early 2011, the situation only grew worse for the African migrants. Many rebel groups were convinced that any foreign African in the country were mercenaries for Qaddafi and hundreds were executed. The European Union grapples with the morality of cutting back on patrols to rescue migrants. The argument for doing less is that increasing the risk of crossing the Mediterranean would save lives. Word that there was no safety net would filter back to people, many of them fleeing persecution, and they'd stop coming. "We do not support planned search and rescue operations in the Mediterranean,” British Foreign Office Minister Anelay said last year. Rescues have  “an unintended ‘pull factor,' encouraging more migrants to attempt the dangerous sea crossing and thereby leading to more tragic and unnecessary deaths” - she argued. Columnist Hopkins called them "cockroaches" in The Sun, Britain's largest-circulating newspaper, on April 17.. "Show me pictures of coffins, show me bodies floating in water, play violins and show me skinny people looking sad. I still don’t care" - she wrote. "What we need are gunships sending these boats back to their own country. You want to make a better life for yourself? Then you had better get creative in Northern Africa." The vast majority of refugees make for Libya, where local gangs prey on migrants, and racism against darker-skinned Africans is common. Libya's lawlessness has made traveling through the country even more dangerous and unpredictable. Two horrible tragedies in or at least near Libya: up to 800 migrants trying to reach Europe from Africa die after their boat sinks off the coast, and 30 migrants are murdered by the so-called Islamic State on the shore in the troubled country. Last year, a record 170,000 refugees flooded across the Mediterranean, traveling in large part out of Libya and arriving in Italy. In January, the number of refugees and migrants reached Italy from Libya, showed a 60 percent increase from January 2014. They come from all over Africa and the Middle East. The Eritreans are fleeing a brutal regime which dragoons young men into military conscription and maintains a semi-permanent war footing with neighboring Ethiopia. Syrians and Iraqis are fleeing the war and atrocities committed by the self-described Islamic State, Palestinians the open prison that is Gaza, and West Africans the crushing poverty that has framed many of their lives ... For Europe, there's no prospect of a new Qaddafi to act as warden. In Libya itself a power vacuum since the 2011 fall of dictator Qaddafi has enabled gangs of human traffickers to flourish ... (Source: Christian Science Monitor): http://tinyurl.com/qxeoufy

.

Szólj hozzá!

Címkék: usa europe italy eritrea iraq africa americas spain gaza ethiopia syria libya europeanunion mediterraneansea

2015. IV. 21. Nagy-Britannia. Az Európai Uniónak katonai erővel kellene fellépnie az Európába irányuló földközi-tengeri embercsempészet ellen

2015.04.21. 20:13 Eleve

.

Nagy-Britannia

2015. IV. 21.  Az Európai Uniónak (EU) katonai erővel kell fellépnie az Európába irányuló földközi-tengeri embercsempészet ellen a The Times  tekintélyes konzervatív brit napilap szerkesztőségi állásfoglalása szerint. Az EU-nak azonban a legutóbb történtek után közös fellépéssel kell csapást mérnie az embercsempészek üzleti modelljére, szembeszállva azzal az alapeseti feltételezéssel, hogy azok a hajók, amelyek nem süllyednek el a tengeren, mindenképpen kiköthetnek Európában. Európa déli határainak védelme ahhoz az erőfeszítéshez hasonlítható, amelyet az Egyesült Államok fejt ki Mexikóval közös határának ellenőrzésére, csak éppen az amerikai határőrség ehhez 300-szor akkora havi költségvetési támogatást kap, mint amennyit az EU a Földközi-tengeren jelenleg működő járőrszolgálatra fordít - áll a The Times írásában. A lap szerint nem tekinthető pénzszórásnak, és nem is a szélsőjobbnak tett gesztus, hanem a józan ész diktálta feladat a határok megfelelő őrizete. Olaszország eddig csaknem ezer embercsempészt vett őrizetbe, az őrizetbe vétel fenyegetése azonban önmagában nem fogja megállítani az embercsempészeket. Az Európai Unió vezetőinek ezért komolyan fontolóra kell venniük katonai erő alkalmazását az embercsempészek hajóinak megsemmisítésére még a kiinduló kikötőkben, mielőtt ezekre a hajókra a menekülők felszállnának. Meg kell vizsgálni emellett annak a lehetőségét is, hogy a már úton lévő hajókat Európa helyett miképp lehet humánus módon máshová irányítani. Az nyilvánvalóan elfogadhatatlan lenne, ha a hajókat erővel visszakényszerítenék Líbiába, tekintettel arra, hogy a líbiai partvidék egyes szakaszait az Iszlám Állam nevű szélsőséges milícia ellenőrzi. Egyiptomot, Tunéziát, Algériát és Marokkót azonban be lehet és be is kellene vonni a helyzet megoldásába. (Forrás: MTI)
.

Szólj hozzá!

Címkék: egyiptom olaszország európa mexikó algéria tunézia marokkó líbia nagybritannia európaiunió egyesültállamok földközitenger

2015. IV. 19. Földközi-tenger. Újabb embercsempész hajó süllyedt el Líbia partjaitól 110 kilométerre.

2015.04.20. 00:18 Eleve

.

2015. IV. 19. (vasárnap)  Olasz és máltai hatóságok túlélők és holttestek után kutatnak baleset helyszínén, az olasz Lampedusa szigetétől mintegy kétszázhúsz kilométerre, délre.  Egy vízi jármű állítólag azért borulhatott fel, mert a menekültek mindannyian a fedélzet egyik oldalára tódultak, amikor elhaladt mellettük egy másik hajó. A baleset helyszínén nagyjából 5000 méter mély a tenger, így lehetséges, hogy számos holttest soha nem fog előkerülni; hatalmas olajfoltok láthatóak, széttört fadarabok és mentőmellények lebegnek a vízen. E legújabb hajószerencsétlenség a túlélők beszámolói szerint akár hétszáz menekült halálát is okozhatta. A hajó Líbia és Olaszország között, Líbia partjaitól 110 kilométerre süllyedt el, röviddel szombat éjfél után. A legfrissebb hírek szerint eddig huszonnégy holttestet találtak az olasz hatóságok. A római miniszterelnök a rabszolgatartás új formájának nevezte az emberkereskedelmet. Renzi, olasz kormányfő rendkívüli kabinetülést hívott össze vasárnap estére. A  francia államfő az Európai Uniós (EU) bel- és külügyminiszterek összehívását sürgette sürgős intézkedések megtételére. Hollande  elnök így fogalmazott:: "Növelni kell a (járőröző) hajók számát, több légi ellenőrzés kell az övezetben és sokkal intenzívebb küzdelem az embercsempészettel szemben, mert akik ezeket az embereket a hajókra teszik, csempészek, sőt terroristák, mert pontosan tudják, hogy ezek a hajók lerobbant állapotban vannak,  sőt azt is, hogy a nyílt tengeren fogják elsüllyeszteni őket és veszélybe sodorni több száz ember életét". Salvini, a bevándorlás-ellenes olasz Északi Liga elnöke azt sürgette, hogy állítsanak fel haditengerészeti blokádot a líbiai partoknál. "Meg kell fékeznünk az embercsempészeket. Fogadóközpontokat kell létesítenünk Tunéziában, Marokkóban, Egyiptomban, Líbiában és mindenhol, ahol szükséges" - jelentette ki. Olaszországban 10 év alatt 2-ről 10 százalékra emelkedett az illegális bevándorló menekültek aránya. Özoguz, a német kormány migrációügyi képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a javuló időjárás miatt egyre több hajó indul az észak-afrikai partokról Európa felé, ezért vissza kellene állítani a tavaly decemberben véget ért Mare Nostrum (Mi tengerünk) katonai-humanitárius missziót. Az EU most alakította ki azt az álláspontot, amely szerint elkezdi felfegyverezni az egyiptomi és a líbiai haditengerészetet, hogy ők fogják vissza az egyiptomi és líbiai partoknál a menekülteket. A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) adatai szerint idén eddig már 20 ezer illegális bevándorló ért partot Dél-Európában, ez valamivel kevesebb, mint 2014 első négy hónapjában. (Forrás: MTI)

.

Szólj hozzá!

Címkék: afrika egyiptom olaszország németország európa tunézia marokkó líbia málta európaiunió földközitenger nemzetközimigrációsszervezet

2014. december. Osztrák-Magyar Monarchia, első világháború. Ütközet Limanovánál - animációs film

2015.04.19. 02:14 Eleve

.

Ütközet Limanovánál

- animációs film -

(Forrás: Mandiner):

http://tinyurl.com/nldf5yw

.

Szólj hozzá!

Címkék: film lengyelország osztrákmagyarmonarchia elsővilágháború

16 April 2015 Italy. Police: Muslims threw Christians overboard during Mediterranean Sea voyage

2015.04.17. 06:10 Eleve

.

16 04 2015  Police: Muslims threw Christians overboard during  Mediterranean Sea voyage  Palermo police said they had detained 15 people suspected in the high seas assault, which they learned of while interviewing tearful survivors from Nigeria and Ghana who had arrived in Palermo on 15 April morning after being rescued at sea by the ship Ellensborg. The 15 were accused of multiple homicide aggravated by religious hatred. The survivors said they had boarded a rubber boat April 14 on the Libyan coast with 105 passengers aboard, part of the wave of migrants taking advantage of calm seas and warm weather to make the risky crossing from Libya, where most smuggling operations originate. During the crossing, the migrants from Nigeria and Ghana — believed to be Christians — were threatened with being abandoned at sea by some 15 other passengers from the Ivory Coast, Senegal, Mali and Guinea Bissau. Eventually the threat was carried out and 12 were pushed overboard. The statement said the motive was that the victims "professed the Christian faith while the aggressors were Muslim." The surviving Christians, the statement said, only managed to stay on board by forming a "human chain" to resist the assault. The new tragedies come just days after aid agencies reported 400 presumed dead in the sinking of another ship near the Libyan coast. The deaths have raised calls for a more robust search and rescue of the seas between Libya and Europe amid a surge in migration between the Middle East and Africa toward Italy. (Source: Yahoo): http://tinyurl.com/n86kavc

.

Szólj hozzá!

Címkék: europe italy mali africa ghana nigeria senegal lybia mediterraneansea ivorycoast guineabissau

14 April 2015 Extreme geohazards: reducing the disaster risk and increasing resilience: a community science position paper

2015.04.16. 12:44 Eleve

.

14 April 2015 Extreme geohazards: reducing the disaster risk and increasing resilience: a community science position paper (Source: European Science Foundation): http://tinyurl.com/lheemnv

Keywords: asteroid earth earthquake volcano

.

Szólj hozzá!

Címkék: earth earthquake asteroid volcanoes

2015. IV. 11-20. Magyarország, Erdély, Great Britain, Poland, Vatican, Európai Unió, Australia, United States, globalization, space

2015.04.14. 20:09 Eleve

.

Magyarország

2015. IV. 16. Csepreghy április 15-én bejelentette, hogy az Európai Bizottság felfüggesztette a gazdaságfejlesztési operatív program első három prioritásának kifizetéseit, ide tartoznak az innovációs pályázatok, a gazdaságfejlesztés és az üzleti infrastruktúra fejlesztése. Számos alkalommal, rendszerszerűen fideszes vállalkozókra szabták a pályázatokat, amelyek során "az összes elképzelhető hibát" elkövették - mondta Varju, DK-alelnök. Tizennégy millió forintot fizettek egy olyan vizsgálatért, amely hatszázezret ért, egy esetben négyszeres áron vettek présgépet, egy másikban pedig az ár 44-szeresét fizették ki egy szoftverért - hozott példákat. Lényegesen túlárazták a projekteket, a ,,bebukott pályázatok" során elköltött pénzek 46 százalékkal a paci ár felett vannak. Minden második forintot indokolatlanul fizettek ki és szabálytalanul használtak fel, nincs olyan visszaélés, amit ne követett volna el a kormány - állította. (Forrás: MTI)

2015. IV. 13. Jegyzőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának üléséről: meghallgatás a  Nemzetstratégiai Kutatóintézetről. (Forrás: Parlament): http://tinyurl.com/zp58efg

Erdély
2015. IV. 20. Megtartotta tizenkettedik kongresszusát a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ). Újabb négy évre Kelement választotta elnökévé az RMDSZ, a Kolozsváron tartott 12. kongresszusán. Az RMDSZ „újratervezés” jelszóval rendezett kongresszusán Kelemen programbeszédében a társadalomszervezés erősítésére helyezte a hangsúlyt. „Az etnikai képviselet terén nincs alternatívája az RMDSZ-nek. Nem újabb és újabb pártokra van szüksége a közösségnek, hanem nyitott, befogadó és mindig megújulni képes szövetségre" - mondta az RMDSZ újraválasztott elnöke. Semjén miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke szerint Erdélyben a magyar összefogás a történelem erkölcsi és politikai parancsa. „Nem fogadható el semmi, ami az RMDSZ-t gyengíti, mert az erős erdélyi magyar képviselet letéteményese a Romániai Magyar Demokrata Szövetség”. Hozzátette, az RMDSZ-ben megvan az a képesség, hogy integráljon mindenkit, akit csak lehet. Beszédében kiemelte, hogy „egy ilyen kongresszuson fontos nem csak az udvariasság, hanem az egyenes beszéd is. Nem gondoltuk annak idején, hogy 2015-ben még mindig probléma lehet a kétnyelvű táblák ügye, a magyar himnusz ügye, szimbólumaink használata. Hozzátette, hogy „az erdélyi magyarság soha nem kért, olyat amire ne lenne példa az Európai Unióban. Visszautasítjuk, hogy az erdélyi magyar törekvéseket összemossák a rasszizmussal, szélsőséggel. (Forrás: NemzetiRegiszter)

Great Britain

20 April 2015  EU to launch military operations against migrant-smugglers in Libya. Emergency meeting in Luxembourg also results in decision to boost maritime patrols in Mediterranean and broaden search-and-rescue mandate (Source: The Guardian): http://tinyurl.com/pytammy

14 April 2015  Jurassic Park in real life: The race to modify the DNA of endangered animals and resurrect extinct ones  (Source: The Independent): http://tinyurl.com/pm8wnmt

13 Apr 2015  'Pope Francis effect' leads to exorcism boom. Dioceses in the UK, Italy, Spain and elsewhere have noticed a dramatic increase in the number of people claiming to be possessed and have responded by training more priests in the dark arts of how to perform exorcisms. A week-long exorcism conference, held this week at the Pontifical University of Regina Apostolorum in Rome and endorsed by the Vatican, is being attended by around 160 Catholic priests from around the world, who insist that demonic possession is very real. "Pope Francis talks about the Devil all the time and that has certainly raised awareness about exorcisms" - said Father Truqui, a Mexican priest trained as an exorcist. "But all Latin Americans have this sensibility – for them, the existence of the Devil is part of their faith."  Italy has also witnessed a sharp rise in demand for exorcisms. The diocese of Milan recently increased the number of exorcist priests from five to 12, and the diocese of Rome doubled its team of resident exorcists to 10. Father Truqui, 47, is the chief exorcist for the diocese of Chur, a city in eastern Switzerland, and claimed to have taken part in around 100 exorcisms. "Symptoms include obsessive behaviour. I once treated a woman who combed her hair eight hours a day, and a man who was obsessed with masturbating – he did it every day, many times." "Some people are mentally ill and do not need exorcism. But others do and there are some classic signs – people who speak in ancient tongues, for instance. Other people have supernatural strength when they are in a state of possession – it might take four men to hold down a slightly-built woman. In some cases, people are able to levitate."  (Source: The Telegraph): http://tinyurl.com/ot79r3b

Poland

Sunday, 19 April 2015  Poland summons U.S. ambassador over FBI head's Holocaust remarks. The article by FBI director Comey, published in the Washington Post earlier this week, prompted an outcry in Poland and drew  condemnation in the media and from politicians. A foreign ministry spokesman said on his Twitter account that the U.S. ambassador would be summoned to the ministry over the article, and that Poland would demand an apology. Comey said in the article: "In their minds, the murderers and accomplices of Germany, and Poland, and Hungary, and so many, many other places didn’t do something evil. They convinced themselves it was the right thing to do, the thing they had to do." Poland says the passage wrongly implied it was complicit in the Nazi genocide of European Jews. Poland's ambassador to the United States said in a statement the remarks were "unacceptable", adding that he had sent a letter to Comey "protesting the falsification of history, especially ... accusing Poles of perpetuating crimes which not only they did not commit, but which they themselves were victims of." Shortly after Poland's announcement, U.S. Ambassador in Warsaw Mull told reporters he would attend a meeting at the foreign ministry on Sunday afternoon. "Suggestions that Poland, or any other country apart from the Nazi Germany was responsible for the Holocaust are wrong, harmful and offensive" - he added, speaking in Polish. "I think that Comey's wider message was that there were many people in the world that aided the Nazi criminals, or there were people who did not respond sufficiently, ... also in the United States." Poland is one of the United States' closest European allies, and bilateral relations have been strengthened by the conflict in Ukraine and related tensions with Russia. Polish politicians have repeatedly called for an increased U.S. military presence in the region. (Source: Yahoo): http://tinyurl.com/lqqohcg

Vatican  

PHOTO The faithful gather inside St. Peter's Basilica as Pope Francis celebrates an Armenian-Rite Mass to commemorate the 100th anniversary of the Armenian Genocide, at the Vatican Sunday, April 12, 2015. http://tinyurl.com/peo2xfu

Európai Unió

2015. IV. 16. Hivatalos döntést hozott szerdán az Európai Bizottság, amelyben arra az álláspontra helyezkedik, hogy a Google amerikai internetes vállalat visszaél a keresőszolgáltatások piacán élvezett fölényével, hogy saját kereskedelmi szolgáltatását juttassa előnyhöz. Vestager, versenypolitikai biztos elmondta, hogy a domináns piaci helyzet önmagában nem jogellenes, ám a bizottság úgy véli, hogy az amerikai vállalat az egyik piacon, a keresőszolgáltatások versenyében élvezett elsőségét arra igyekszik felhasználni, hogy egy másik piacon, az internetes kiskereskedelem területén versenyelőnyhöz jusson.Brüsszel szerint azzal, hogy a Google a Google Shopping találatait kiemelt helyen szerepelteti a keresési találatok között, eltereli a fogyasztókat versenytársaitól, potenciálisan megkárosítva a vásárlókat és korlátozva a versenyt. A Google-nek tíz hete van, hogy hivatalosan válaszoljon az Európai Bizottság állításaira. Ha a bizottság végül úgy dönt, hogy bírságot szab ki a Google-ra, az az uniós jog értelmében a 66 milliárd dolláros forgalmú vállalat bevételeinek 10 százalékát is elérheti. A brüsszeli testület egy másik, ettől független részletes vizsgálatot is elindított a Google ellen, amellyel azt szeretné feltárni, hogy az Android operációs rendszerrel kapcsolatos megállapodások révén korlátozta-e a versenyt, vagy visszaélt-e piaci helyzetével a mobileszközök operációs rendszereinek piacán.A bizottság azt gyanítja, hogy a Google, cserébe azért, hogy a készülékgyártók rendelkezésére bocsátja az Androidot, amit azután ők a termékeikre telepíthetnek, kikötötte, hogy csak saját alkalmazásait lehet előtelepíteni az androidos készülékekre, illetve a nyílt forráskódú operációs rendszert nem lehet úgy továbbfejleszteni, hogy az versenytársat jelenthessen az eredeti terméknek, vagy az operációs rendszerben, és ezzel kizárólagosságot biztosított saját applikációinak. Ennek a vizsgálatnak nincs jogilag kötelező határideje. (Forrás: MTI)

Australia

April 16, 2015 Researchers believe a biological revolution enabling humans to experience everlasting youthfulness is coming (Source: News): http://tinyurl.com/o6qfu9w

USA

April 15, 2015 Japan jets scramble at Cold-War levels as Chinese and Russian incursions increase (Source: Yahoo): http://tinyurl.com/lc4zfbt

April 14, 2015  U.S. finds first case of lethal bird flu in commercial chicken flock.  A flock of 200,000 hens in Wisconsin is the first commercial U.S. chicken operation to become infected with a lethal strain of bird flu, the U.S. Department of Agriculture said, widening the impact of a virus that has killed hundreds of thousands of turkeys this year. The chickens were at an egg-laying facility in Jefferson County, Wisconsin, between Madison and Milwaukee, and represented the state's first case of the H5N2 flu The discoveries have prompted major overseas buyers, including China and Mexico, to restrict imports of U.S. poultry and eggs in the $5.7 billion export market. Producers such as Tyson Foods Inc have strengthened biosecurity measures to keep the disease off farms. Migratory ducks are believed to be spreading the virus as they travel to northern states after spending the winter farther south, veterinarians have said. Last week, the Agriculture Department reduced its forecasts for poultry exports by nearly 6 percent from March due partly to bird flu outbreaks.No human cases of the flu have been detected. (Source: Yahoo): http://tinyurl.com/kvx36a8

Globalization

15 April 2015 Will a volcanic eruption destroy humanity? Scientists warn that world must begin preparing for explosive global catastrophe. Scientists at the European Science Foundation estimate there is a 5-10% probability of a large explosive volcanic eruption by the end of the century. They warn it could have global impacts that will devastate human society and send humanity back to a state that existed pre-civilisation. Experts have called upon world leaders to spend £2 billion a year to monitor volcanic activity and to increase the ability to respond. Such an eruption would be of a similar size to the explosion of Tambora on Sumbawa, Indonesia in 1815, which killed around 100,000 people at the time. The ash cloud thrown out from this eruption reached more than 43 km into the atmosphere and triggered temperature changes that led to widespread famine and epidemics. The report, which was presented at the general assembly of the European Geosciences Union in Vienna, examines the main geohazards facing the world including earthquakes, drought, asteroid strikes, floods, tsunamis, hurricanes, avalanches and wildfires. By comparison, the volcanic eruption in 79AD of Mount Vesuvius that destroyed Pompeii in Italy was around VEI5. Mount St Helen's explosion in 1980 was also VEI5. The report states that there has been around 20 eruptions greater than VEI5 since 1500 with only the Tambora eruption reaching VEI7. However around 75,000 years ago the explosion of a supervolcano at the site of Lake Toba on Sumatra in Indonesia was one of the world's largest known eruptions - rated VEI8. It caused a global volcanic winter that lasted around 10 years and has been linked to 1,000 years of cooling. Some evidence suggests around this time human populations fell to some of their lowest levels ever, clinging on in just a few isolated groups. The report says that eruptions on this scale occur between once every 45,000 years to once every 714,000 years, but such an eruption could kill up to a tenth of the world's population. 'Events on the scale of the Toba eruption 74,000 years ago could return humanity to a pre-civilisation state,' warned the scientists. A volcanic eruption of a similar size to Laki eruption that hit Iceland in 1783 could have global impacts according to the new report. Although the volcano was only rated at VEI 5 on the Volcanic Explosivity Index, it had a profound reach. The eruption itself caused 9,350 deaths in Iceland and only caused moderate damage. However, during the eight months that it erupted, it emitted huge amounts of sulfuric aerosols, ash and other gases. This caused 'one of the most important climatic and socially repercussive events of the last millennium', according to the scientists at the European Science Foundation. In Iceland an estimated 20–25% of the population died in the famine and from fluorine poisoning after the fissure eruptions ceased. Around 80% of sheep, 50% of cattle, and 50% of horses died because of dental and skeletal fluorosis from the 8 million tons of hydrogen fluoride that were released. There is evidence that the Laki eruption also weakened African and Indian monsoon circulations, reducing precipitation over areas in Africa. The resulting famine that afflicted Egypt in 1784 caused nearly one sixth of the country's population to die out. In Britain the summer of 1783 was known as the 'sand summer' because of the ash fallout and an estimated 25,000 people died due to breathing problems. Extreme weather hit much of Europe, North America and the Gulf of Mexico for several years in the aftermath of the eruption, says the report. (Source:Mail): http://tinyurl.com/n2zgq9g

Space

20 April 2014  Mysterious 'supervoid' in space is largest object ever discovered, scientists claim A supervoid has been discovered in the universe which is too big to fit into current models (Source: The Telegraph): http://tinyurl.com/nvxzdpw

14 Apr 2015 Statue of Liberty-sized asteroid on collision course to hit Earth, experts fear. This is twice the size of the meteor that exploded over the Russian city of Chelyabinsk in February 2013, which injured 1,500 people and damaged more than 7,000 buildings. The impact of the larger 2012 TC4 asteroid, predicted to near Earth on October 12 2017, could be even more devastating. Dr Györgyey-Ries, astronomer at the University of Texas' McDonald Observatory, told space blog astrowatch.net: "We could see an airburst maybe broken windows, depending on where it hits. (Source: Express): http://tinyurl.com/mn7e534 

14 April 2015 Extreme geohazards: reducing the disaster risk and increasing resilience: a community science position paper (Source: European Science Foundation): http://tinyurl.com/lheemnv

.

Szólj hozzá!

Címkék: space usa magyarország románia russia india erdély hungary china egypt mexico earth germany europe italy vatican africa poland switzerland spain australia iceland ukraine earthquakes indonesia európaiunió asteroid lybia europeanunion egyesültállamok európaibizottság volcanoes greatbritain mediterraneansea globalization europeansciencefoundation europeangeosciencesunion northamerica gulfofmexico

2015. IV. 1-10. Magyarország, Erdély, Great Britain, United States, space.

2015.04.09. 20:54 Eleve

.

Magyarország
5 4 9  A kormány ismét felhívással fordul minden megyei jogú városhoz és Budapesthez, hogy vállaljanak felelősséget egy-egy kisebb kárpátaljai magyar közösség sorsáért, nyújtsanak segítséget neki a humanitárius  katasztrófa elkerüléséhez - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány kifejezi, hogy a békés ukrajnai megoldásban érdekelt, és különösen fontosnak tartja az ország egységét, stabilitását - emelte ki a miniszter. Hangoztatta: Magyarország kész együttműködni az ukrán kormánnyal, hogy a helyzet stabilizálódjon.

Erdély
5 4 9  Az autonómiáról, a regionális átszervezésről, a magyar egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáról, valamint a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) ügyéről egyeztetett az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács küldöttsége Stefannal, a román Elnöki Hivatal belpolitikai tanácsadójával - közölte az EMNT. A Cotroceni-i palotában szerdán lezajlott találkozón Sándor, az EMNT ügyvezető elnök az EMNT tevékenységét, valamint a Demokrácia Központok munkáját ismertette. Mátis alelnök az Erdélyi Magyar  Néppárt regionalizációs kerettörvény-tervezetét mutatta be. Nagy alelnök az eddig elkészült autonómiatervezeteket ismertette. A küldöttség átadta Iohannis államfő tanácsosának a Székely Nemzeti Tanács - 2004-ben a parlament elé is beterjesztett, utóbb elutasított - törvénytervezetét, amely Székelyföld jogállását szabályozná.

Great Britain
9 April 2015 UN urged to ban 'killer robots' before they can be developed.
Fully autonomous weapons, already denounced as “killer robots”, should be banned by international treaty before they can be developed, a new report urges the United Nations. Under existing laws, computer programmers, manufacturers and military commanders would all escape liability for deaths caused by such machines, The report is released ahead of an international meeting on lethal autonomous weapons systems at the UN in Geneva starting on 13 April. Blinding laser weapons were pre-emptively outlawed in 1995 and combatant nations since 2006 have been required to remove unexploded cluster bombs. Military deployment of the current generation of drones is defended by the Ministry of Defence and other governments on the grounds that there is always a man or woman “in the loop”, ultimately deciding whether or not to trigger a missile.Rapid technical progress towards the next stage of automation, in which weapons may select their own targets, has alarmed scientists and human rights campaigners. “Prototypes exist for planes that could autonomously fly on intercontinental missions [the UK’s Taranis] or take off and land on an aircraft carrier [the US’s X-47B]. Fully autonomous weapons, once deployed, would make their own determinations about the use of lethal force.The report calls for a prohibition “on the development, production and use of fully autonomous weapons through an international legally binding” agreement, and urges states to adopt similar domestic laws. “Weapons could not be held accountable for their conduct because they could not act with criminal intent, would fall outside the jurisdiction of international tribunals and could not be punished. (Source: THe Guardien): http://tinyurl.com/kc7soyz

United States
April 10, 2015  US, Russian war games rekindle Cold War tensions. Russia is so close that the F-16 fighter pilots can see it on the horizon as they swoop down over a training range in Estonia in the biggest ever show of U.S. air power in the Baltic countries. The simulated bombs release smoke on impact, but the M-61 cannon fires live ammunition, rattling the aircraft with a deafening tremor and shattering targets on the ground. The four-week drill is part of a string of non-stop exercises by U.S. land, sea and air forces in Europe — from Estonia in the north to Bulgaria in the south — scaled up since last year to reassure nervous NATO allies after Russia's military intervention in Ukraine. U.S. and Russian forces are now essentially back in a Cold War-style standoff, flexing their muscles along NATO's eastern flank. The saber-rattling raises the specter that either side could misinterpret a move by the other, triggering a conflict between two powers with major nuclear arsenals despite a sharp reduction from the Cold War era. In recent months, Estonia, Latvia and Lithuania with a combined population of just over 6 million, tiny armies and no combat aircraft or vehicle have seen hundreds of U.S. armored vehicles, tanks and helicopters arrive on their soil. Normally based in Aviano, Italy, 14 fighter jets and about 300 personnel from the 510th Fighter Squadron are training together with the Estonians — but also the Swedish and Finnish air forces. Meanwhile, Spain's air force is in charge of NATO's rotating air patrols over the Baltic countries. In Moscow the U.S. Air Force drills just 60 miles (100 kilometers) from the  Russian border are seen in a different light. "It takes F-16 fighters just a few minutes to reach St. Petersburg" - Foreign Ministry spokesman Lukashevich said, referring to the major Russian port city on the Baltic Sea. He expressed concern that the ongoing exercise could herald plans to "permanently deploy strike aircraft capable of carrying nuclear weapons at the Russian border." Moscow also says the U.S. decision to deploy armored vehicles in Eastern Europe violates an earlier agreement between Russia and NATO. Russia has substantially increased its own military activity in the Baltic Sea region over the past year, prompting complaints of airspace violations in Estonia, Finland and Sweden, and staged large maneuvers near the borders of Estonia and Latvia. The Pentagon has said that some 3,000 U.S. troops will be conducting training exercises in Eastern Europe this year. Welcoming the U.S. fighter squadron to Estonia, U.S. Ambassador Levine said the air drill was needed "to deter any power that might question our commitment to Article 5" — NATO's key principle of collective defense of its members. (Source: Yahoo): http://tinyurl.com/pte8zpn

FOTO Apr 9, 2015 Vice President Biden appears to have a pacifier in his mouth. Former New York City Mayor Bloomberg's daughter posted a Facebook photo (Source: Business Insider): http://tinyurl.com/lxhh9ew

April 8, 2015  Gearing up for robot war. Deputy Defense Secretary Work outlined the Pentagon’s plans for an advanced war-fighting strategy involving robot weapons and remote-controlled warfare. In a speech to the Army War College Strategy Conference, Mr. Work said the “third offset strategy” will rely heavily on autonomous systems that will allow machines and U.S. technological superiority to win wars. The third offset will be designed to defeat states like China, which is developing niche, offset weapons such as anti-ship ballistic missiles and anti-satellite arms. “The real essence of the third offset strategy is to find multiple different attacks against opponents across all domains so they can’t adapt, or they adjust to just one, and they died before they can adapt again,” he said. The third offset will be designed to defeat states like China, which is developing niche, offset weapons such as anti-ship ballistic missiles and anti-satellite arms. Mr. Work said the “Air Sea Battle” concept, designed to break into Asia against Chinese missiles and submarines, has evolved into “Air Land Battle 2.0.” The revised concept will involve avoiding being targeted by massive Chinese missile salvos or submarine attacks through “getting into their networks, blowing them up and keep them from seeing you,” he said. Next, salvo attacks will be countered with defenses designed to hit missiles and destroy submarines and missile-carrying bombers before they fire. Last, after surviving the massed strikes, joint assault forces will be injected to make it an “air-land battle.” The Defense Advanced Research Projects Agency, the Pentagon’s high-tech development center, is working on a program called Squad X that is focusing on human-machine interaction at the tactical level. The program includes ground robots, microdrones and squad-sized military units equipped with intelligence and super-lethal weapons that can cover large areas. Robot-driven vehicles also are coming, along with human-sized robots used as porters, firefighters, countermine robots, and countersniper robots. (Source: The Washington Times:): http://tinyurl.com/ldxtfyv

8 April 2015  America's massive methane mystery: NASA set to investigate unexplained hotspot over the 'four corners' intersection in Southwest. Small 'hot spot' responsible for producing the largest concentration of the greenhouse gas methane seen over the United States. Area near the Four Corners intersection of Arizona, Colorado, New Mexico and Utah covers 2,500 square miles. Hotspot predates widespread fracking in the area. An instrument on a European Space Agency satellite measuring greenhouse gases showed a persistent atmospheric hot spot in the area between 2003 and 2009. The amount of methane observed by the satellite was much higher than previously estimated. This indicates the methane emissions should not be attributed to fracking but instead to leaks in natural gas production and processing equipment in New Mexico's San Juan Basin, which is the most active coalbed methane production area in the country. Natural gas is 95-98 percent methane. Methane is colorless and odorless, making leaks hard to detect without scientific instruments. After the U.S. energy crisis of the 1970s, techniques were invented to extract the methane from the coal and use it for fuel. By 2012, coalbed methane supplied about 8 percent of all natural gas in the United States. In March 2014 the Obama Administration announced a strategy to reduce methane emissions under its Climate Action Plan. (Source: The Mail):  http://tinyurl.com/ldeuf6b

April 8, 2015 Bust of Snowden  Monday, April 6, 2015. An installation of a bust of the former National Security Agency contractor Snowden in Brooklyn's Fort Greene Park, in New York. After several mysterious artists put a 4-foot-high, 100-pound sculpted bust of the whistleblower now exiled in Russia; it was sneaked into Brooklyn's Fort Greene Park on a New York City war memorial on Monday before dawn.Parks officials have ordered the bust removed. Animal New York, a city news website, reported that the activists sneaked the 4-foot-tall, 100-pound bust of Snowden before dawn Monday The idea for the tribute was conceived by two New York City-based artists, joined by a West Coast sculptor. In a statement to the online outlet, they said they had "updated" the memorial to American POWs who died during the Revolutionary War "to highlight those who sacrifice their safety in the fight against modern-day tyrannies. It would be a dishonor to those memorialized here to not laud those who protect the ideals they fought for, as Snowden has by bringing the NSA's 4th-Amendment-violating surveillance programs to light." (Source: Yahoo): http://tinyurl.com/nh7xzmn 

April 7, 2015  US aerospace command moving comms gear back to Cold War bunker.  The US military command that scans North America's skies for enemy missiles and aircraft plans to move its communications gear to a Cold War-era mountain bunker, officers said. The shift to the Cheyenne Mountain base in Colorado is designed to safeguard the command's sensitive sensors and servers from a potential electromagnetic pulse (EMP) attack, military officers said. Admiral Gortney, head of NORAD and Northern Command, said that "because of the very nature of the way that Cheyenne Mountain's built, it's EMP-hardened." (Source: Yahoo): http://tinyurl.com/p3azpgd 

Space
April 7, 2015 Do pilots believe in UFOs? Many of them do and here is my close encounter story  April 10, 1989 It was about 8 p.m. and we had just taken off from Kansas City International Airport bound for Waterloo, Iowa. It was a beautiful evening, with a full moon, clear skies and crisp early spring temperatures. The weather forecast for Waterloo was as nice, with clear skies and unlimited visibility. Our cruise altitude was 15,000 feet. We established a Northeasterly heading, pointed strait at Waterloo, about 200 miles ahead. There were thin wispy clouds all around.  Despite the presence of these clearly visible wispy clouds everywhere, we weren't flying through any of them. There was also a white disc dimly but clearly visible through those clouds just off to our right.(Source: The New York Daily News): http://tinyurl.com/pkjm5jx
.

Szólj hozzá!

Címkék: usa magyarország ukrajna russia erdély nasa kárpátalja sweden china nato székelyföld latvia europe finland bulgaria lithuania spain ukraine estonia erdélyimagyarnemzetitanács marosvásárhelyiorvosiésgyógyszerészetiegyetem unitednations greatbritain balticsea

A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918-1944

2015.04.06. 20:10 Eleve

.

A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918-1944

/ összeállította: Fedinec

(Forrás: Szlovákiai Magyar Adatbank):

http://tinyurl.com/mk8oc5j

2517 találat


Kárpátalja az első világháború után a teljes autonómia ígéretével Podkarpatszka Rusz néven került a Magyar Királyságtól a Csehszlovák Köztársasághoz. 1938-1939 fordulóján Cseh-Szlovákia kötelékében törvénnyel is alátámasztott autonóm terület Kárpáti Ukrajna néven, majd mint Kárpátaljai Kormányzóság Magyarország része az első bécsi döntés által meghúzott határokon belül. 1944 őszétől szovjet befolyási övezet (Kárpátontúli Ukrajna), 1946-tól a Szovjetunió, 1991-től pedig az Ukrán Köztársaság Kárpátontúli területe. A kronológia ennek a folyamatnak, illetve a kárpátaljai magyarság életének bemutatására vállalkozott.

.

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország ukrajna kárpátalja szovjetunió csehszlovákia

1918-2004. év. A (cseh)szlovákiai magyarok történeti kronológiája 1918–2004

2015.04.06. 20:03 Eleve

.

A (cseh)szlovákiai magyarok történeti kronológiája 1918–1944 / Összeállította: Popély (Forrás: Szlovákiai Magyar Adatbank): http://tinyurl.com/ku7g4bm
1628 találat

A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944-1992 / Összeállította: Popély (Forrás: Szlovákiai Magyar Adatbank): http://tinyurl.com/kx7ntq5
3214 találat

Kronológia 1993–2004 / összeállította Orosz (Forrás: Szlovákiai Magyar Adatbank): http://tinyurl.com/lmfnxxt
857 találat

Lásd még: "A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918-1944" - külön bejegyzésben: http://tinyurl.com/nbvdk93

.

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország szlovákia kárpátalja csehszlovákia

Legújabb könyvek - 2015. április

2015.04.06. 06:49 Eleve

.

2015 áprilisában látókörünkbe került:

Ó-és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján - Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat (("A Káldi-féle Szentírás fordítás nyelvében megújítva, javítva a Neovulgáta alapján" - 8. kiadás))

A dunai térség szerepe a kora újkori Közép-Európa gazdasági rendszerében / Józsa Rigó Attila - Miskolc: Miskolci Egyetemi Könyvtár, 2014

Erdély újranemesítői: arisztokraták honfoglalása / Csinta Samu - Heti Válasz

Fényt hagyni magunk után: katolikus papköltők antológiája /szerkesztette Pásztai Ottó - Rauscher Erzsébet - Zalder Éva Mária - Nagyvárad: Premontrei Öregdiákok Egyesülete, 2013

A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig. Fejezetek a magyar sajtószabadság történetéből / szerkesztette Apró István - Paál Vince - Médiatudományi Intézet, 2014 (Forrás: Médiatanács Médiatudományi Intézete): http://tinyurl.com/ojybb48

Háromszék honismereti bibliográfiája (=Székelyföld Települései: I.) / összeállította Jakab Albert Zsolt – Kinda István – Sepsiszentgyörgy: Háromszék Vármegye Kiadó, 2012

"Írom kegyelmednek, mint igaz magyar igaz magyarnak" : Lippay György veszprémi és egri püspök, esztergomi érsek levelei magyar arisztokratákhoz, nemesekhez (1635-1665) (= Collectanea Studiorum et Textuum: Classis I. Vol 1) / Tusor Péter - MTA - PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport     

Kárpát-térség nemzeti parkjai / Bodnár László - (h. n.): Bodnár és Társa Geográfus Bt, (é. n.):

A kereszt, a sas és a sárkányfog: kelet-közép-európai törökellenes ligatervek és küzdelmek a Báthory-korszakban (1578-1597) /= Collectanea Vaticana Hungariae: tom 5.) / Kruppa Tamás - MTA - PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport, 2014

Képpé formált háború: az Első Világháború nemzetközi képes emlékei az Országos Széchényi Könyvtárban = Picture the great war: international visual documents of the First World War in the National Széchényi Library - Országos Széchényi Könyvtár: Osiris Kiadó, 2014

Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról - (s.l.) Európai Unió Alapjogi Ügynöksége : Európai Tanács, 2014 (Forrás: emberijogok.kormany.hu): http://tinyurl.com/p3cquht

A magyarországi nyomdászat képes krónikája: 1473-1700 / Bánfi Szilvia - V. Ecsedy Judit - Országos Széchényi Könyvtár - Balassi Kiadó, 2014

Pamięć II. Polscy uchodźcy na Węgrzech 1939-1946 = Emlékezés II. Lengyel menekültek Magyarországon: 1939-1946 / Łubczyk, Grzegorz - Łubczyk, Krystyna - Warszawa: Wydawnictwo Rytm, 2012

Pesty Frigyes helynévgyűjteménye: 1864-1865. Maros megye (a megye területére vonatkozó székelyföldi felvétel és a többi magyar nyelvű jelentés) (=Székelyföld és Térsége: III) - Budapest - Sepsiszentgyörgy: Országos Széchényi Könyvtár: Székely Nemzeti Múzeum, 2014

Verseghy Ferenc drámái (Csokonai Könyvtár: Források (Régi Kortársaink: 17) / sajtó alá rendezte Doncsecz Etelka - Debrecen: Debreceni Egyetemi Könyvtár, 2014

.

Ahol kiadási hely, illetve évszám nincs feltüntetve, ott budapesti kiadás,
kiadási év gyanánt pedig 2015 értendő.

Frissítve 2015. IV. 20.-án

.

Szólj hozzá!

Címkék: könyv magyarország európa duna székelyföld európaiunió országosszéchényikönyvtár elsővilágháború európaitanács médiatudományiintézet magyartudományosakadémia pázmánypéterkatolikusegyetem székelynemzetimúzeum nationalszéchényilibrary węgrzech Iworldwar

5 avril 2015. Hongrie. Immigration illégale. Le Lampedusa hongrois, Ásotthalom

2015.04.06. 00:59 Eleve

.

Immigration illégale

Le Lampedusa hongrois, Ásotthalom


(Source: YouTube):


http://tinyurl.com/nxpkhdc

.

Szólj hozzá!

Címkék: film hongrie

2015. március. Magyarország az én hazám /énekel: Kóti

2015.03.21. 22:04 Eleve

.

Magyarország az én hazám

(Forrás: YouTube):

http://tinyurl.com/osdugv8

.

Szólj hozzá!

Címkék: video dal magyarország

2015. március. Magyarország. A Katolikus Karitász tartós élelmiszert gyűjt Kárpátalja magyar lakosságának is

2015.03.18. 22:44 Eleve

.

Magyarországról

Tartós-élelmiszer gyűjtés Ukrajnának!

(Forrás: Katolikus Karitász – Caritas Hungarica):

http://tinyurl.com/q7s77gr

A háború sújtotta Ukrajnában élők számára – így Kárpátalja magyar lakosságának is – növekvő nehézséget jelent a mindennapi megélhetés. Megsegítésükre, országos összefogásra van szükség!

Az elmúlt hetekben újabb áremelések súlyosbították a helyzetet. Az év elejéhez képest 3,5-szeresére emelkedtek a közüzemi díjak, és közel négyszer annyiba kerül egy kiló kenyér, mint januárban. A drasztikusan megnövekedett árak mellett a fizetések, nyugdíjak elértéktelenedése miatt az ott élők számára egyre nagyobb gondot okoz a mindennapi szükségletek beszerzése. Ukrajna lakosságának nagy része a teljes elszegényedéstől retteg.

A Katolikus Karitász folyamatosan várja az adományokat.

A pénzadományok mellett

március 31.-ig tartós-élelmiszer felajánlással is támogathatják a bajba jutottakat.

A Karitász az ország számos pontján fogadja az adományokat.

 

A Katolikus Karitász elkülönített bankszámlaszáma:

Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00800007
A közlemény rovatba kérjük beírni: „Kárpátalja”

Külföldi adományozóknak:
Raiffeisen Bank Zrt.
S.W.I.F.T: UBRTHUHB
Nemzetközi bankszámlaszám:
IBAN: HU09 1201 1148 0012 4534 0080 0007

A 1356-os adományvonal hívásával 500,- forinttal támogathatja a rászorulókat.

 

Tartós-élelmiszer-adományok leadására az alábbi helyeken van lehetőség:

Budapesten:

KaritászPONT Adománybolt
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 20.
nyitva tartás:
keddtől péntekig: 10-18 óráig
szombat: 8-14 óráig

Adománybolt a törökbálinti Auchan áruház üzletsorán
nyitva tartása:
csütörtök-péntek: 14-18 óráig
szombat-vasárnap: 10-18 óráig

Magyar Szentek Temploma
1113 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. (A Petőfi-híd budai hídfőjénél)
minden nap 8-18 óráig

Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia Karitász
1191 Budapest, Templom tér 21.
Tel.: + 36 1 282 9844
Hétfő 15-17 óra, csütörtök 16-18 óra, vasárnap 9.30-10.30 között 

Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat irodája
1035 Budapest, Kórház u. 37.

 

Egyházmegyei Központokban:

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 10.
Tel: (42) 418-851

Egri Főegyházmegyei Karitász
3300 Eger, Szaicz Leó út 7.
Tel.: (36) 518-602

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ
1067 Budapest, Hunyadi tér 3.
Tel.: (1) 351-1977

Győri Egyházmegyei Karitász
9021 Győr, Káptalandomb 5/b.
Tel.: 96/550-740/116

Hajdúdorogi Egyházmegyei Karitász
4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 5.

Kaposvári Egyházmegyei Karitász
Tel.: (30) 660 9592

Miskolci Apostoli Exarchátus Egyházmegyei Karitász
3526 Miskolc, Szeles u. 59.
Tel.: (47) 384 469

Pannonhalma Egyházmegyei Karitász
9090 Pannonhalma, Vár u. 1.
Tel.: (96) 348-70-48

Pécsi Egyházmegyei Karitász
7621 Pécs, Janus Pannonius u. 4.
Tel.: (72) 532-207

Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász
6722 Szeged, Jósika u. 34/b.
Tel.: (62) 425-548
Hétfő 9-12 óra, csütörtök 14-17 óra között

Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász
8000 Székesfehérvár, Lövölde út 28/a
Tel.: (22) 506-828

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
9700 Szombathely, Hollán E. u. 2.
Tel.: (94) 318-560

Váci Egyházmegyei Karitász
2600 Vác, Migazzi tér 6.
Tel.: (27) 814-174

Veszprémi Főegyházmegyei Karitász
8200 Veszprém, Vár u 25.
Tel.: (88) 428-638

Segítsen, hogy segíthessünk!

Köszönjük!

 

.

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország ukrajna kárpátalja katolikuskaritász caritashungarica

2015. III. 7-20. Russia, Kazakhstan, USA

2015.03.14. 22:31 Eleve

.

Russia
March 17, 2015  Russia deploying strategic bombers to Crimea, missiles to Kaliningrad. Russia's military has announced it was sending strategic bombers to the annexed Ukrainian territory of Crimea and will deploy advanced missiles to its exclave of Kaliningrad. Russian news agencies TASS and Interfax cited defense officials March 17 confirming Tu-95 and Tu-22M3 strategic bombers, capable of carrying nuclear bombs, were being sent to Crimea as part of military exercises taking place around Russia. The officials also said Iskander missiles would be sent to the Kaliningrad region, which borders NATO members Poland and Lithuania, as part of the military maneuvers. Iskander missiles have a range of some 500 kilometers and can be equipped with conventional or nuclear warheads. Polish Prime Minister Kopacz said, "Russia is making this gesture before the European Council meeting. It is trying to influence European Council decisions concerning extending or adding new sanctions." (Source: Radio Free Europe): http://tinyurl.com/oaj7ajt

Mar 16, 2014 (Monday)   Russia starts nationwide show of force. Defence Minister Shoigu said the order came from Putin, who has promised to spend more than 21 trillion rubles ($340 billion) by the end of the decade to overhaul Russia's fighting forces. Putin made his first public appearance since March 5 on Monday. He was meeting Kyrgyz President Atambayev at the Constantine Palace outside Russia's second city of St. Petersburg. "Special attention must be paid to newly created strategic formations in the north" - Defence Minister Shoigu said. Norway is currently holding its "Joint Viking" drills involving 5,000 troops in Finnmark county, which borders Russia in the resource-rich Arctic circle where both countries are vying for influence. And more than 45,000 Russian troops as well as war planes and submarines started military exercises across much of the country on Monday in one of the Kremlin's biggest shows of force since its ties with the West plunged to Cold War-lows. President Putin called the Navy's Northern Fleet to full combat readiness in exercises in Russia's Arctic North apparently aimed at dwarfing military drills in neighboring Norway, a NATO member. Russia's drills would include nearly 40,000 servicemen, 41 warships and 15 submarines. Other drills involved 5,000 troops in Russia's eastern military district, while another exercise included another 500 troops from Russia's troubled North Caucasus region of Chechnya, the site of two separatist wars, wires reported. The exercises were meant to focus on fighting Islamist insurgents, whose movement to create a Muslim state has spread across the predominantly Muslim North Caucasus, fueled by religion and anger at local abuse of power. (Source: Yahoo)  http://tinyurl.com/mo4u64s

Is President Putin the victim of yet another CIA-fabricated internet hoax — ‘Putin is dead’?  The Internet thinks Putin is dead'. No, Putin is not dead. He’s not ill; he is the victim of yet another CIA-fabricated hoax. Is Putin’s public absence related to the Russian Orthodox Lenten schedule? The West takes advantage of Putin’s religious downtime by circulating a false story regarding his death, when they know he’s in his annual Lenten period of monastic silence. Russian President faces biggest challenges ever in 2015: decisions about 9/11 truth and the Ukraine require profound spiritual contemplation. The Anglo-American Axis is using the mainstream media to disseminate a patently false and malicious story about Putin’s death. Since Putin is known to be a regular religious recluse, the West can confidently make mischief whenever he takes his extremely valuable monastic downtime. On an island far from the mainland, the Valaam monastery is one of the Russian Orthodox Church’s holiest and most isolated sites. By all accounts the Internet rumor that Russian President Putin died is nothing more than a hoax started with a Facebook page titled “‘R.I.P.  Putin,” which garnered almost 1 million likes when it hit the Internet on Tuesday, March 10, 2015. The ‘About’ page stated the following: “At about 11 a.m. ET on Tuesday (March 10, 2015), our beloved politician Putin passed away.  Putin was born on October 7, 1952 in Saint Petersburg. He will be missed but not forgotten. Please show your sympathy and condolences by commenting on and liking this page.”. . . Russian Orthodox Church monastery in Karelia, located on Valaam, the largest island in Lake Ladoga, the largest lake in Europe, is often referred to as the “spiritual home” of Putin. (Source: The MilleniumReport): http://tinyurl.com/n6jutte

Kazakhstan
20 Mar 2015  Putin calls for 'Eurasia' currency union. Russian president Putin proposed creating a regional currency union with Belarus and Kazakhstan, Russia's partners in a political and economic union made up of former Soviet republics. Belarus and Kazakhstan could help overcome falling oil prices and decline of rouble - Mr Putin made his proposal at a meeting with the Belarussian and Kazakh presidents which highlighted the challenges facing the Russian-led Eurasian Economic Union following the fall in global oil prices and the decline of the Russian rouble. Marchenko, a key Kazakh reformer and former central bank head, has estimated that it would take 10 to 12 years before such a currency is launched. The Russian rouble's decline has hit former Soviet trading partners such as Belarus and Kazakhstan. The Russian rouble has declined by about 40 percent against the US dollar since midway through last year, Belarus devalued its own rouble in January and there has been speculation on markets that Kazakhstan may soon devalue its tenge currency. (Source: The Telegraph): http://tinyurl.com/mfe35p2 

USA
Mar 19, 2015  Russia's massive military exercises seem to simulate a full-scale confrontation with NATO through the forward deployment of nuclear armed submarines, theater ballistic missiles and strategic bomber aircraft.
Strategic weapon systems, including assets that are part of Russia's nuclear capabilities, have also been deployed to locations near NATO's borders. According to Russian statements, the snap exercise, which was not announced before it began March 16, will last five days and will involve some 45,000 servicemen, around 3,000 vehicles, more than 40 surface vessels, 15 submarines and 110 aircraft. The more notable systems involved are the Iskander mobile theater ballistic missiles and fighter aircraft that are being deployed to Kaliningrad, Tu-22M3 long-range strategic bombers that are being deployed to Crimea, and ballistic missile submarines that have been sent to sea with protective escorts. The initial statement on the exercise focused on the role of the Northern Fleet, saying the main purpose of the drill was to test deployment times to Russian positions in Novaya Zemlya and Franz Josef Land. Russia has increased its military presence in the Arctic, and the exercise highlights Russia's plans for the Arctic region. Russian forces are being airlifted to Russia's Arctic bases and several naval exercises are taking place, including anti-submarine operations and mine sweeping procedures that typically precede the snap sorties of nuclear armed submarines in times of crises. Operations have expanded to include military activities along the Finnish border, the deployment of strategic weapons systems to Kaliningrad and Crimea, and positions across the Baltic Fleet, Black Sea Fleet, and in the western and southern military districts. This combination lifts the exercise beyond a simple deployment of ground forces and naval exercises in the Arctic and forms a nuclear narrative. The forward deployment of theater ballistic missiles and bomber aircraft are provocative indicators of possible pre-emptive action against NATO and Eastern Europe. By deploying Tu-22M3 bomber aircraft, Russia is also openly invoking the threat of nuclear confrontation. Considering Moscow's statements about a potential deployment of nuclear weapons to Crimea, Russia is clearly connecting the Ukraine crisis and its intentions in the Arctic to the nuclear deterrent it possesses. Considering the military tensions surrounding the Ukraine crisis and its fragile cease-fire, these exercises are an aggressive signal, particularly since they immediately follow Putin's mysterious disappearance last week. Russia has an interest in flexing its military muscle to remind everyone of the havoc it could wreak and to dissuade anyone from taking radical action in Ukraine. The United States has been careful when it comes to Ukraine, even delaying the deployment of 300 U.S. troops to western Ukraine as part of a training exercise. The United States maintains, however, that this deployment is still an option and could order it as early as April. Russia's exercises serve as threats to the opposing forces, demonstrating capabilities and suggesting intent. But they are important military tools to the Russian military as well. To maintain readiness, actually executing operations or deployments through exercises is a must. Beyond that, Russian military planners need to have a realistic understanding of the capabilities of  Russian forces. (Source: Busines Insider / Stratfor): http://tinyurl.com/lcezv4z

March 14, 2015  'The Internet thinks Putin is dead.' Russian President Putin has not been seen in public since March 5. And with little further information to go by -- his press secretary, Peskov, said simply that there is "no reason to worry" and "everything is fine" -- some have naturally assumed the most drastic possible thing that could have happened is what did happen. "Putin umer" or "Putin has died," is now trending on the Russian Internet. . . (Source: RadioFree Europe): http://tinyurl.com/pm39vsw 

Mar 13, 2015  If Putin is dead or incapacitated, here are three scenarios for what might happen next. The divisions in Putin's inner circle, always latent, have become more manifest with the Ukraine crisis and have intensified since the February 27 assassination of opposition figure Nemtsov. "Now the conflict between the clans has become very seriously intense" - says journalist and analyst Shakirov. "It is obvious that different groups are pushing for different paths." The main fault line, he says, is between "hawks" who have become ascendant due to the Ukraine crisis and Russia's showdown with the West and a "liberal group" responsible for the economy who would prefer a thaw at home and a rapprochement abroad. The former group, Shakirov says, will probably fight fiercely in any transition to preserve their primacy. "This group understands that for them any normalization would mean, not the end of the world, but a loss of position' - political analyst Guelman sees conflict as the likely scenario. These are "people who have tasted lawlessness, who already feel that they have the right to break the law, to kill" - he says in reference to the Kremlin hard-liners. (Source: Radio Free Europe/Radio Liberty): http://tinyurl.com/oyta3pq 

'2015. Febr. 26.'  (Mar 7. ? ) Imagine there is no Putin (Source: YouTube): http://tinyurl.com/m8sejqy

.

Pro Domo: az elmúlt évek során a keleti és nyugati sajtó ekkora fajsúlyú ellentmondó híreivel - egy atomhatalom elnökéről szóló ily életbevágóan ellentmondó hírekkel - még nem találkoztam.

.

Szólj hozzá!

Címkék: usa russia nato arctic europe finland lithuania poland norway ukraine caucasus kazakhstan belarus kaliningrad blacksea baltics crimea europeancouncil

Legújabb könyvek - 2015. március

2015.03.03. 07:20 Eleve

.

2015 márciusában látókörünkbe került:

.

Biblia: Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás - Szent István Társulat
((Gál Ferenc - Gál József - Gyürki László (et al) fordításának javított szöveges, új bevezetővel és szövegmagyarázatokkal ellátott kiadása))

1914: a nagy háború száz éve - személyes történetek / Bihari Péter - (h. n.): Kalligram, (é. n.) .

1989: a kommunista diktatúra végnapjai Közép- és Kelet Európában
/ Burakowski, Adam - Gubrynowicz, Aleksander - Ukielski,  Pawel - (s.l.):
Rézbong Kiadó, (é.n.)

Amerika délibáb / Márai Sándor - Helikon Kiadó

Apafi Mihály fejedelem temetése / sajtó alá rendezte Csorba Dávid - Mikó Gyula -
Reciti, 2014

Aranyos-vidék: honismereti könyv / Keszeg Vilmos - Kolozsvár:
Kriza János Néprajzi Társaság - Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014

A Bánffy misszió. Bukarest, 1943 / Csapody Miklós - Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kulturális Központ, 2014

Benedek Elek emlékalbum / Bardócz Orsolya - Nagy Nándor - Kolozsvár: Művelődés, 2014 ((második, javított és bővített kiadás))

Beöthy Ödön erdélyi főkormánybiztos / Süli Attila - Barót: Tortoma Könyvkiadó, 2014

Berzsenyi Dániel levelezése / sajtó alá rendezte Fórizs Gergely - Editio Princeps, 2014 ((kritikai kiadás))

Boldog Meszlényi Zoltán Lajos válogatott kéziratai / sajtó alá rendezte, szerkesztette, a bevezetőt írta, jegyzetek Beke Margittól - Szent István Társulat, 2014

Cameralia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1297-1536): II: Divisiones, Provisiones, Visitationes, Quindennia, Rationes, Annatae, Obl. Part., Legationes, Varia, Taxae (= Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae: Series 1: Collectanea Vaticana Hungariae: Classis I, Vol. 10) / feltárta, szerkesztette, közreadja Lukcsics József - Tusor Péter - Fedeles Tamás - Budapest - Róma: MTA PPKE "Lendület" Egyháztörténeti Kutatócsoport, 2014

Czigány nyelvtan = Romano Csibákcso Sziklaribe / József főherceg
- Magyar Mercurius ((eredetije a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában
látott napvilágot 1888-ban))

A devizahitelezés nagy kézikönyve / Lentner Csaba - Nemzeti Közszolgálati
és Tankönyv Kiadó

"Egy európai formátumú államférfi": Klebelsberg Kuno (1875-1932) / Ujváry Gábor - Pécs - Budapest: Kronosz Kiadó : Magyar Történelmi Társulat, 2014

Egyensúly és növekedés: konszolidáció és stabilizáció Magyarországon 2010-2014 /Matolcsy György - Kairosz Kiadó

Erdőháti népmondák / Magyar Zoltán - Marosvásárhely: Mentor Kiadó, 2014

Esterházy János és a szlovenszkói Magyar Párt: iratok a szlovákiai magyarok történetéhez (1938-1945) (= Fontes Historiae Hungarorum: 6.) / szerkesztette Simon Attila - Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2014

Az én Bibliám. Homíliák. Nagyhét - Húsvét / Keresztes Szilárd - Szent István Társulat

Énekló Egyház: Római Katolikus Népénektár - liturgikus énekekkel
és imádságokkal
- Szent István Társulat

"Fenn és lenn": tanulmányok Herczeg Ferenc születésének 150. évfordulójára / szerkesztette Gazdag László - P. Müller Péter - Pécs: Kronosz Kiadó :
Magyar Történelmi Társulat, 2014

Fél évszázad kisebbségben: fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből (= Nostra Tempora: 20.) / Popély Árpád - Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2014

Fortuna vagy Fatum árnyékában? Fejezetek az Erdélyi Fejedelemség történetéből / szerkesztette Kovács Kiss Gyöngy - Kolozsvár: Komp-Press Kiadó - Korunk, 2014

A Habsburg Monarchia története: 1526-1848 / Pál Judit - Kolozsvár:
Mega Könyvkiadó, 2014

A "háború utáni háború". 1919-1933: a Versailles-i szerződés kijátszása.
A Weimari Németország haditengerészeti, légi és katonai aktivitása
Ibero-Amerika országaiban
/ Fischer Ferenc - Budapest - Pécs: Dialog Campus Kiadó, 2014

In Memoriam Görömbei András / szerkesztette Baranyai Norbert - Imre László
- Takács Miklós - Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó

Itália életérzés / Márai Sándor - Helikon Kiadó, 2014

Kakukkfiókák / Kemény János (= Kemény János Művei: IV.) - Csíkszereda:
Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2014

A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor
és Patachich Ádám érsekek idején
/ Tóth Tamás - Budapest - Kalocsa: METEM : Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, 2014

Kárpáterődítés 1940-1945: magyar katonai erődítések Kárpátalján
és Székelyföldön: az Árpád-vonaltól az Árpád-állásig
/ Szabó József János
- Pillangó Kiadó

Keöpeczi Sebestyén József, a címerművész / Szekeres Attila István
- Tortoma Könyvkiadó: Barót, 2014

Környezetjog / Bándi Gyula - Szent István Társulat, 2014 ((második, átdolgozott kiadás))

Kőtől kőig: Szeben megye műemlékei és jeles helyei / Szabó M. Attila
- Barót - Medgyes: Tortoma Kiadó : EMKE Szeben megyei szervezete, 2014

A kunok története a mongol hódításig (= Magyar Őstörténeti Könyvtár: 29) / Kovács Szilvia - Balassi Kiadó, 2014

Lélek az iskolában: problémák és erőforrások: A - Z / Kónya Zoltán - Kolozsvár: Korunk - Komp-Press, 2014

Magyar dolgokról: magyar - német kapcsolat-történeti tanulmányok
/ Németh S. Katalin - Universitas

Magyar irodalmi régiségek = Antiquitates Literaturae Hungaricae / Révai Miklós  - fordította Vladár Zsuzsa - Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 2014

Magyarország hagyományőrző turistaútvonalai / szerkesztette Nagy Balázs
- Totem Kiadó, (é. n.)

A magyarság korai történetének sarokpontjai: elméletek az újabb irodalom tükrében / Zimonyi István (= Magyar Őstörténeti Tanulmányok: 28.) - Balassi Kiadó, 2014

A mágikus erejű pap: szerepek és helyzetek/ válogatta és sajtó alá rendezte Czégényi Dóra - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014

Márton Áron és Jakab Antal erdélyi püspökök emlékezete = Gedenken an die Bischöfe Áron Márton und Antal Jakab aus Siebenbürgen / szerkesztette = herausgegeben von Szabó Csaba - Budapest - Wien: Balassi Intézet - Bécsi Magyar Történeti Intézet : Új Ember, 2014

Mediterrán perspektívák / szerkesztette Ferwagner Péter - Garaczi Imre
- Kalmár Zoltán - Stratégiakutató Intézet

A mi magyar adásunk: 1969-1985 / Józsa Erika - Simonffy Katalin - Tomcsányi Mária - Kolozsvár: Kriterion Könyvkiadó, 2014

Miénk (lett volna?) a tér: a magyar média magánosítása 1989-1999 / Lipovecz Iván - Budapest - Pozsony: Kalligram, 2014

Miért buknak el a nemzetek? A hatalom, a jólét és a szegénység eredete / Acemoglu, Daron - Robinson, James A.- HVG Kiadó, 2013

Die Orgellandschaft dreier nordsiebenbürgischer Landkreise: Cluj, Salaj
und Bistrita-Nasaud = Három észak-erdélyi megye orgonatája: Kolozs, Szilágy
és Beszterce-Naszód megye
/ Türk, Erich - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014

Óvodapedagógiai kislexikon / Körmöci Katalin - (s.l.): Flaccus Kiadó

Ratio Educationis: a nevelés-és oktatásügy rendje Magyarországon
és a hozzá kapcsolt tartományaiban
- Magyar Mercurius Kiadó, 2014

"Romlás építőinek fognak neveztetni": prédikátori szerepek és alkalmi beszédek az Erdélyi Fejedelemség válsága idején (= Csokonai Könyvtár: 56) / Luffy Katalin - Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó

Sorsok, frontok, eszmék: tanulmányok az első világháború 100. évfordulójára / főszerkesztő Majoros István - ELTE BTK

A szenvedő ember Isten színe előtt (= Varia Theologica: 6.) / szerkesztette Puskás Attila - Perendi László - Szent István Társulat, 2014

Szép magyar ének: gyermekdalok, népdalok, népies dalok és szent énekek = Fine Hungarian song: children's songs, folksongs, popular songs and sacred songs / Béres József - (s.l.): Akovita Könyvkiadó Kft, 2014 (( harmadik kiadás - third edition))

Találjuk fel a jövőt = Investing the future / Gábor Dénes - (h. n.): Novofer Alapítvány, 2014 ((második kiadás))

A textilművesség évezredei a Kárpát-medencében / szerkesztette Szulovszky János - (h. n.): Szerző, 2014

A török népek vallásai: filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek korából (= Altaisztikai Tankönyvtár: 4.) / szerkesztette Biacsi Mónika - Ivanics Mária - Szeged: SzTE Altaisztikai Tanszék, 2014

Történelmi szimbólumaink: székelyföldi pecsétek / Pál-Antal Sándor - Marosvásárhely: Mentor Kiadó, 2014

"Uram - segíts haza minket": lágerírások, versek, fohászok, levelek, naplórészletek a sztálini lágerekből (1944-1959) a "malenkij robot" 70. évfordulójára / Dupka György közreadásában - Ungvár - Budapest: Intermix Kiadó, 2014

Van-e élet az autonómia után?
/ Borbély Tamás - Cluj: Koinónia Kiadó, 2014.

Városfejlődés a középkori Máramarosban (= Erdélyi Tudományos Füzetek: 280) / Gulyás László Szabolcs - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014

Vesztesek és győztesek - az első világháború újraértékelése / Boia, Lucian
- Cser Kiadó

Végkifejlet előtt - végveszélyben / Tóth Zoltán József - Két Hollós Könyvesbolt,
(é. n.)

.

Ahol kiadási hely, illetve évszám nincs feltüntetve, ott budapesti kiadás,
kiadási év gyanánt pedig 2015 értendő.

Legutóbbi frissítés 2015. III. 31.-én.

Hasznos elérhetés:

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) műhelyében feldolgozott erdélyi vonatkozású digitalizált művek, amelyek a műszaki és természettudományi alap-bibliográfia részeként rendkívüli tudománytörténeti értékkel bírnak.
(Forrás: EMT):

http://tinyurl.com/o9j23tw

.

Szólj hozzá!

Címkék: könyv magyarország szlovákia németország erdély európa kárpátalja hungaria kommunista itália székelyföld autonómia vatican délamerika kárpátok siebenbürgen kárpátmedence máramaros egyesültállamok elsővilágháború erdélyimúzeumegyesület eötvöslorándtudományegyetem magyartudományosakadémia szegeditudományegyetem nemzetiközszolgálatiegyetem pázmánypéterkatolikusegyetem kalocsabácsifőegyházmegye SacraCorona stratégiakutatóintézet krizajánosnéprajzitársaság habsburgmonarchia fórumkisebbségkutatóintézet bécsimagyartörténetiintézet erdélyimagyarműszakitudományostársaság

February 2015. European Union.Trade in services and investment. What the European Union wants excluded from a new trade deal with the United States

2015.02.27. 21:13 Eleve

.

European Union
Schedule of specific commitments and reservations.
(Source: BBC): http://tinyurl.com/ozey3dd     A leaked 103-page document describes itself as the EU's "initial offer" in negotiations over the transatlantic trade and investment partnership (TTIP). The document was produced before the most recent round of TTIP negotiations in Brussels, held at the beginning of this month. (Source: BBC): http://tinyurl.com/oownj3p

.

Szólj hozzá!

Címkék: europeanunion unitedstates transatlantictradeandinvestmentpartnership

2015. II. 18. Magyarország. Hogyan működött Orbán és Simicska médiabirodalma?

2015.02.19. 11:45 Eleve

.

2015. II. 18. Hogyan működött Orbán és Simicska médiabirodalma?  A rendszer felépítése, a médiatulajdonosok és a kormányzat egymást erősítő, támogató érdeke, az állam erőforrásainak magáncélra való kiaknázása ijesztő, és a médiapiacon jócskán túlmutat. Ugyanis nagyon hasonló rendszereket lehetne feltérképezni a középítkezéseknél (közút, vasút, stadion, stb.), az ingatlan-beruházásoknál vagy a földpályázatoknál, és a legnagyobb haszonélvezők köre is jelentős átfedést mutatna. A teljes vállalat-portfolió így már nyilvánvalóan nem 20 milliárdról szól, hanem ennek többszöröséről. 2014-re olyan piaci pozíciók jöttek létre, amelyeket nem lehet visszaalakítani. A későbbi kormányoknak szembesülniük kell azzal, hogy olyan viszonyok és súlyok alakultak ki, hogy adott esetben muszáj lesz üzletelni ennek a médiabirodalomnak a piaci mérőszámok szerinti legerősebb darabjaival: a Class FM-mel, a Metropollal vagy a Publimonttal. És eközben ahhoz is önuralom kell majd, hogy a mostani kormány gyakorlata mellett tönkretett, vagy reális piaci súlya ellenére mellőzött médiacégek felélesztését és rendbetételét ne állami feladatnak tekintse majd egy bármikori új kormányzat. Végezetül pedig szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az eddigiekben leírt rendszerműködés számos eleme más országok médiapiacán is kimutatható. A kormányzati/politikai pozíció és a médiapiaci üzleti érdek különböző összefonódását tapasztalni Oroszországban, Törökországban, Bulgáriában és Romániában, továbbá az elmúlt időszakban ebbe az irányba indult el a cseh és a szlovák médiapiac is. Kormányközeli média tulajdonosi összefonódása lokális versenyhatósági kérdés kellene legyen. (Forrás: Átlátszó): http://tinyurl.com/ha975mf

.

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország szlovákia csehország románia oroszország törökország bulgária