HTML

Egyik 19

Magyarországról, utódállami területekről, Európáról, Európai Unióról, további földrészekről, globalizációról, űrről

Friss topikok

Címkék

1956 (18) adriaitenger (2) afganisztán (14) afghanistan (3) africa (5) afrika (17) alaptörvény (12) albánia (2) algéria (4) algérie (1) alkotmány (5) alkotmánybíróság (6) állambiztonságiszolgálatoktörténetilevéltára (1) állandóválasztottbíróság (1) alpok (1) americas (1) amerika (2) amerikaimagyarmúzeum (1) amnestyinternational (2) anglia (2) aquincumimúzeum (1) arctic (1) ardeal (2) asia (2) atlantióceán (1) australia (1) austria (3) ausztrália (7) ausztria (36) autonómia (8) autonomy (1) azerbaijan (1) azovitenger (4) ázsia (13) babesbolyaitudományegyetem (1) bahamaszigetek (1) bahrein (1) balassiintézet (1) balkán (10) baltics (2) baltikum (9) baltitenger (6) banat (1) banglades (1) bánság (3) batthyáneum (2) bécsimagyartörténetiintézet (1) belarus (1) belgium (12) belgrádimagyarkulturálisintézet (1) benesdekrétumok (1) besszarábia (1) bethlengáboralap (1) Biblia (1) bizánc (1) blacksea (5) bolivia (1) bolyaitudományegyetem (1) boszniahercegovina (7) brazil (2) brazília (3) brunej (1) budapestfővároslevéltára (1) budapestiközlekedésiközpont (1) budapestiműszakiésgazdaságtudományiegyetem (1) budapestitörténetimúzeum (1) budapestostroma (1) bulgária (21) burma (1) byzantium (1) canada (5) caritashungarica (1) carpathians (1) caucasus (2) chile (1) china (5) chorwerke (1) Címkék (1) ciprus (5) communism (1) crimea (1) csád (1) csehország (29) csehszlovákia (14) csendesóceán (3) cuba (1) cyprus (1) czechia (1) dal (4) dánia (2) danube (2) debreceniegyetem (1) defenseadvancedresearchprojectsagency (1) délafrika (3) délamerika (6) déliáramlat (16) délkínaitenger (3) délkorea (2) délszudán (1) délvidék (16) demográfia (1) duna (10) dunaipolynemzetipark (1) earth (7) earthquake (1) easttimor (1) ebolajárvány (2) ecuador (1) égeitenger (1) egészségügyivilágszervezet (3) egyenlítőiguinea (1) egyesültállamok (83) egyesültarabemírségek (3) egyesültnemzetekszervezete (31) egyházikönyvtárakegyesülése (1) egyiptom (16) elsővilágháború (9) emberijogokeurópaibírósága (4) ének (1) ensz (2) eötvösjózsefcollegium (2) eötvöslorándtudományegyetem (5) erdély (68) erdélyimagyarműszakitudományostársaság (1) erdélyiművészetiközpont (1) erdélyimúzeumegyesület (6) erdélyinemzetimúzeumkézirattára (1) erdélyinemzetimúzeumlevéltára (1) erdélyireformátusegyházkerület (4) erdélyirómaikatolikusegyházmegye (1) erdélyirómaikatolikuspüspökség (2) eritrea (4) estonia (1) északamerika (4) északiáramlat (6) északitenger (3) északvietnam (1) észtország (10) ethiopia (1) etiópia (4) eurasia (1) eurázsia (4) europa (2) európa (105) európaibékeintézet (1) európaibizottság (34) európaibiztonságiésegyüttműködésiértekezlet (3) európaibiztonságiésegyüttműködésiszervezet (21) európaiparlament (28) európaitanács (18) európaiunió (86) európatanács (1) europe (20) europeancouncil (2) europeanparliament (2) europeanspaceagency (1) europeanunion (10) federationofhungarians (1) fehéroroszország (11) fehértenger (1) feketetenger (27) felvidék (16) fénykép (2) film (35) finland (1) finnország (10) firstworldwar (1) föld (1) földközitenger (9) forsterközpont (1) fórumkisebbségkutatóintézet (1) france (4) franciaország (33) függetlenállamokközössége (3) fülöpszigetek (3) fundamentallaw (1) galícia (1) gaza (1) gazprom (24) generalelectric (1) georgia (2) germany (5) ghána (1) ghana (1) globalizáció (12) globalization (4) görögország (16) greatbritain (6) grófklebelsbergkunómagyartörténetiintézet (1) grúzia (7) guatemala (2) guinea (2) guineabissau (1) győriegyházmegyeilevéltár (1) gyulafehérvárirómaikatolikusérsekség (3) gyulafehérvárirómaikatolikusteológia (1) habsburgmonarchia (1) hadtörténetiintézetésmúzeum (4) haiti (1) hangzóanyag (5) havasalföld (1) himalaya (1) hitelminősítő (1) hitelminősítők (4) hollandia (12) holyland (1) honduras (2) hongrie (1) horvátország (21) hungaria (4) hungarianamericancoalition (1) hungarianradio (1) hungarianstateopera (1) hungaricanaközgyűjteményikönyvtár (1) hungary (18) iceland (1) ifla (1) IIrákócziferenckárpátaljaimagyarfőiskola (3) imf (8) india (10) indiaióceán (1) indonesia (1) influenzavirus (1) infografika (1) információshivatal (1) interjú (1) internationalmonetaryfundd (1) internationalspacestation (2) iparművészetimúzeum (4) irak (21) iran (4) irán (13) iraq (7) írország (4) israel (5) itália (2) italy (7) ithakaprogram (1) ivorycoast (1) Iworldwar (1) izland (3) izrael (30) japan (2) japán (13) jemen (1) jordan (2) jordánia (6) jugoszlávia (12) julianusprogram (1) kaliningrad (1) kalocsabácsifőegyházmegye (1) kambodzsa (1) kamerun (3) kanada (12) karibtenger (3) kárpátalja (53) kárpátmedence (19) kárpátok (5) kaszpitenger (2) katar (6) katolikuskaritász (1) kaukázus (3) kazahsztán (3) kazakhstan (4) keletikárpátok (1) kenya (2) kép (1) képeslap (1) kercsiszoros (1) kína (35) királyhágómellékireformátusegyház (2) kirgizisztán (1) kisebbségkutatóintézet (1) kitelepítés (1) kolozsváriegyetemikönyvtár (1) kolozsvárifőkonzulátus (2) kommunista (5) kommunizmus (14) kongóidemokratikusköztársaság (1) könyv (31) kőrösicsomasándorprogram (1) kórus (1) kórusmű (1) koszovó (8) kosztolányidezsőszínház (1) középafrikaiköztrásaság (3) középamerika (2) központistatisztikaihivatal (2) krím (7) krizajánosnéprajzitársaság (2) kuba (2) külügyiéskülgazdaságiintézet (1) kurdisztán (3) kúria (4) kuwait (1) latinamerica (2) latvia (2) lebanon (2) lechnerlajostudásközpont (1) lengyelország (43) lettország (8) libanon (9) liberia (2) libéria (3) líbia (14) libya (1) lithuania (3) litvánia (9) ludwigmúzeumkortársművészetimúzeum (1) luxemburg (7) lybia (1) macedónia (2) magyarállamvasút (1) magyarföldrajzitársaság (1) magyarföldtaniésgeofizikaiintézet (1) magyarírókszövetsége (1) magyarkanizsaiudvarikamaraszínház (1) magyarkirályság (1) magyarkülügyiintézet (1) magyarmérnökikamara (1) magyarnemzetibank (7) magyarnemzetimúzeum (6) magyarnemzetitanács (1) magyarokvilágszövetsége (5) Magyarország (1) magyarország (159) magyarországireformátusegyház (1) magyarországiruszintudományosintézet (1) magyarpolitikaifoglyokszövetsége (1) magyartudományosakadémia (15) magyarvillamosművekzrt (2) mahart (1) malajzia (7) malaysia (5) mali (3) málta (2) mansziget (1) map (2) máramaros (3) máriarádió (1) marokkó (3) marosvásárhelyiművészetiegyetem (1) marosvásárhelyiorvosiésgyógyszerészetiegyetem (7) másodikvilágháború (14) médiatudományiintézet (2) mediterraneansea (4) mexico (2) mexikó (3) michelincsillag (2) mikeskelemenprogram (1) mol (9) moldova (21) moldva (1) montenegró (2) moon (2) morvaország (1) mozambik (1) muravidék (2) nabucco (1) naftogaz (1) nagybritannia (49) nap (1) nasa (6) nationalszéchényilibrary (2) nato (57) németdemokratikusköztársaság (4) németország (63) németszövetségiköztársaság (4) nemzetekszövetsége (1) nemzeticsaládésszociálpolitikaiintézet (1) nemzetifenntarthatófejlődésstratégia (1) nemzetikisebbségkutatóintézet (2) nemzetiközszolgálatiegyetem (5) nemzetikulturálisalap (3) nemzetiszínház (1) nemzetköziatomenergiaügynökség (3) nemzetközibíróság (1) nemzetközimigrációsszervezet (1) nemzetközivalutaalap (18) nemzetstratégiaikutatóintézet (1) néprajzimúzeum (1) nicaragua (3) nigéria (8) nigeria (1) nobeldíj (1) norvay (1) norvégia (9) norway (5) norwey (1) nyugatnémetország (1) óceánia (1) olaszország (25) opalvezeték (1) opec (1) örményország (2) oroszbirodalom (1) oroszország (73) országgyűlés (23) országgyűlésikönyvtár (2) országház (3) országoslevéltár (1) országosszéchényikönyvtár (12) országosszínháztörténetimúzeumésintézet (2) őrvidék (1) österreich (1) pacificocean (1) pakistan (1) pakisztán (6) palestine (1) pallaszathénéközgondolkodásiprogram (1) panamacsatorna (1) pápaiállam (1) papuanewguinea (1) partium (18) partiumiésbánságiműemlékvédőésemlékhelytársaság (1) partiumikeresztényegyetem (1) pázmánypéterkatolikusegyetem (3) pécsitudományegyetem (1) peru (2) perzsaöböl (3) petőfiirodalmimúzeum (1) philippines (1) philippinesea (1) photo (2) pianomusic (1) poland (6) polonia (1) poroszország (1) portugália (1) puertorico (1) quatar (1) regionálisnyelvekeurópaichartája (5) reklám (3) robot (1) rómaibirodalom (2) románia (76) romania (4) rosznyeft (4) russia (17) SacraCorona (1) salvador (2) sarkvidék (1) saudiarabia (3) schengeniövezet (2) scotland (2) senegal (1) siebenbürgen (4) sierraleone (5) singapore (1) skócia (3) slovakia (3) southamerica (1) southchinasea (1) southvietnam (1) sovietunion (4) space (8) spain (3) spanyolország (12) stratégiakutatóintézet (1) stratfor (1) sun (4) svájc (16) svédország (10) switzerland (1) syria (7) sza (1) szabadeuróparádió (1) szabadkainépszínházmagyartársulata (1) szahara (1) szászföld (1) szaúdarábia (10) szegeditudományegyetem (1) székelyföld (29) székelynemzetimúzeum (1) szélelynemzetimúzeum (1) szemerebertalanmagyarrendvédelemtörténetitudományostársaság (1) szentföld (1) SzentKorona (5) szépművészetimúzeum (1) szerbia (25) szingapúr (3) szíria (30) szlovákia (39) szlovénia (8) szomália (3) szovjetunió (29) szudán (6) tádzsikisztán (1) tajikistan (1) tajvan (2) térkép (1) thaiföld (1) thenetherlands (1) tibet (1) törökország (26) transatlantictradeandinvestmentpartnership (1) transilvania (2) transsilvania (1) transsylvania (1) transylvania (1) transznyeft (1) trianon (1) tunézia (3) turkey (4) turkmenistan (1) türkmenisztán (1) Türkmenisztán (1) újzéland (2) ukraine (20) ukrajna (80) ukrtranszgaz (1) unesco (3) ungarn (1) ungheria (1) unitednations (2) unitedstates (10) universityofarizona (1) űr (4) usa (34) Üzbegisztán (1) üzbegisztán (1) varsóiszerződés (2) vatican (1) vatikán (6) vers (5) video (24) vietnam (4) világbank (3) vinagora (1) visegradcountries (1) visegrádialap (1) visegrádiországok (14) vízuminformációsrendszer (1) volcanoes (2) vöröskereszt (1) vöröstenger (1) węgrzech (1) who (1) worldhealthorganizaton (2) worldwarI (1) worldwarII (1) yukos (1) zene (3) zenemű (1) zeneszám (1) zongorajáték (1) Címkefelhő

2015. XI. 21 - . Sun, Earth: III. Stronger solar flares, geomagnetic storms, quakes, volcano activity.

2015.11.21. 12:39 Eleve

.


Sun, Earth

/ Danube

Time data regarding the occurence of M-class or stronger solar flares, Kp= 5-level or greater geomagnetic storm activity, big or slow solar wind speed, etc. Quakes, possibly about some volcano activity.

 

2015/11/27

EARTH:
08:33 UT: an M5.5 quake occured at a distance of 52 km nort-west from Monywa, Burma;
333 km north-northwest of Nay Pyi Taw, Burma. See also: the Himalaya and vicinity.
21:00 UT: an M6.2 quake occured at a distance of 66 km north-northwest from Taltal, Chile; 956 km south-southwest of La Paz, Bolivia. See also: South America, Nazca Plate region.

 

2015/11/26

EARTH:
05:45 UT: an M6.7 quake occured at a distance of 127 km south-southwest from Tarauaca, Brazil;
702 km east-northeast of Lima, Peru. See also: South America, Nazca Plate region.
(Update -):
SPACE:
00:00–10:00 UT: the magnitude of the IMF was about 3–4 nT and the Bz component was weakly positive ( - updated).
Through around 09:00 UT Bz was northward;
around 09:00 Bz changed to a southward orientation.
(Update -):
During 11–18 UT the Bz component trended southward.
11:00–23:00 UT: the magnitude of the IMF gradually increased to about 8 nT ( - updated).
The phi angle was variable: 
after 14:00 UT the phi angle settled in a predominantly positive (away from the Sun) direction.
Today the solar wind speeds were very low, from around 250 km/s to near 270 km/s.
(Update -):

SUN:
During 20:00-21:00 UT a disappearing solar filament was observed near sunspot number 2457. A large prominence was floating above the south-west limb. No Earth-directed coronal mass ejections were observed.
Today solar activity was very low ( - updated).
EARTH:
The geomagnetic field was quiet.

 

2015/11/25

SUN:
03-05 UT:
disappearing solar filament near the south-west limb;
during 07:00 UT:
a filament eruption on the north-west limb.
Solar activity was low. There were no Earthward directed coronal mass ejections (CMEs).
SPACE:
Very slow solar wind,  declining from the speed of about 280 km/s to around 250 km/s.
The Bz component was predominantly northward.
Prediction from 23 November:
early on 25 November
arrival of a positive polarity coronal hole high speed stream (CH HSS) and faster solar wind is expected to arrive at Earth.
EARTH:
18:57 UT: an M5.7 quake occured at a distance of 123 km east from of Bitung, Indonesia
; 1107 km north of Dili, East Timor. See also: the New Guinea region and vicinity
Geomagnetic conditions were quiet.


2015/11/24

SUN:
Solar flare activity was very low.
SPACE:
slow solar wind; its speed slowly decreased, fluctuating in the approximate range 360 km/s to 270 km/s.
EARTH:
13:21 UT: an M6.0 quake occured at a distance of 37 km west from Agrihan, Northern Mariana Islands;
583 km north of Yigo Village, Guam. See also the Philippine Sea and vicinity.
21:45 UT: an M5.5 quake occured north of Ascension Island at a distance of 943 km north-northwest from Georgetown, Saint Helena;
1044 km south-west of Robertsport, Liberia;  1070 km south-southwest of Freetown, Sierra Leone.
22:45 UT: an M7.6 quake occured at a distance of 169 km west-northwest of Iberia, Peru;
239 km west-northwest of Cobija, Bolivia; 241 km west-northwest of Brasileia, Brazil. See also:  South America, Nazca Plate region.
22:50 UT: an M7.6 quake occured at a distance of 210 km south from Tarauaca, Brazil;
269 km west-northwest of Cobija, Bolivia; 692 km of east-northest of Lima, Peru. Se also: South America, Nazca Plate region.
Today
the geomagnetic conditions were quiet.

 

2015/11/23

SUN:
around 02:28 UT
a long duration C8.7-class solar flare was produced by sunspot number 2454. This active region is rotating toward the western limb.
Today
solar activity was low.
SPACE:
Bz remained mostly positive or neutral. Solar wind speed decreased from around 350 km/s to about 330 km/s value. Phi was negative.
Prediction for 25 November:
early on 25 November
arrival of a positive polarity coronal hole high speed stream (CH HSS) and faster solar wind is expected to arrive at Earth.
EARTH:
Today
the geomagnetic field was quiet.
20:41 UT: an M5.5 quake occured at a distance of 34 km north-northwest from San Luis Acatlan, Mexico; 257 km south of Mexico City, Mexico. See also: seismotectonics of Mexico.


2015/11/22
 
SUN:
Solar activity was low.  New sunspot region 2458 was numbered.
Before 08:36 UT a filament stretching over the South-eastern hemisphere erupted.
Around 09:12 UT: eruption of a long filament in the south-western regions of the solar disk was observed.
No Earth directed CME's were observed.
SPACE:
Solar wind speeds decreased from about 360 km/s to near 340 km/s. Bz was predominately northward. The phi angle was steady in a negative (toward the Sun) solar sector orientation.
EARTH:
18:16 UT: an M5.9 quake occured at a distance of 22 km south-southwest from Ashkasham, Afghanistan; 29 km south-southwest of Ishkashim, Tajikistan. See also: the Himalaya and vicinity.
Today the geomagnetic activity was quiet

 

2015/11/21

EARTH:
10:06 UT: an M6.1 quake occured at a distance of 174 km west-northwest of Saumlaki, Indonesia; 502 km east-northeast of Dili, East Timor. See also: the New Guinea region and vicinity.
SUN:
Solar activity was low. No Earth-directed coronal mass ejections (CMEs) were observed.
SPACE:
Solar wind speeds slowly decreased from near 420 km/s to about 360 km/s.
Early today Bz reached a maximum southward deflection of -3 nT. The phi angle was steady in a negative (toward the Sun) solar sector orientation.
Today the IMF Bz component was mostly northward.
EARTH:
The geomagnetic field was quiet to unsettled.
23:05 UT: an M5.5 quake occured at a distance of 57 km west of Ovalle, Chile; 337 km north-northwest of Santiago, Chile

.

Szólj hozzá!

Címkék: brazil space chile peru sun mexico burma earth himalaya bolivia earthquake indonesia afghanistan tajikistan volcanoes liberia southamerica sierraleone philippinesea easttimor papuanewguinea

2015. szeptember 4. Európai Unió. Javaslat az egyes vízumkötelezett országokból származók vízumkötelezettségének ténylegessé tételére.

2015.09.02. 19:59 Eleve

.

Javaslat

az egyes vízumkötelezett országokból származók vízumkötelezettségének ténylegessé tételére

/ Juhásztól

Amely Európai Uniós (EU) tagállam be akar fogadni migráns tömegeket manapság közel-keleti, ázsiai, afrikai vízumkötelezett országokból - így Afganisztánból, Irakból, Szíriából, stb -, az a tagállam lássa is el őket az EU-ba való legális belépéshez szükséges vízumokkal már a migránsok kiinduló országaiban működő diplomáciai képviseletén, az általa menekülteknek tekintettek számára pedig nyújtson vízumot lehetőleg már a menekvést kiváltó országgal szomszédos államban működő Nagykövetségén, Konzulátusán (például szíriaiaknak Törökországban, Libanonban). Mind befogadni kívánt migráns, mind menekültnek tekintett személy esetében adott Nagykövetség vagy Konzuli Szolgálat küldje meg a vízummal egyidejűleg készített ujjlenyomatot és arcfényképet a központi, Strasbourgban üzemeltetett adatbázisba. 1)  A vízumot kibocsátó EU tagállam az EU-ba ily módon beléptethető egyének célországának tekintendő. Az érintett egyént a kapott vízum közvetlenül a vízumkiadó EU tagállamba való utazásra és csakis ott való tartózkodásra jogosítja fel. (Tagállamok alatt a schengeni tagállamok, a 2004. május 1-jén az EU-hoz csatlakozott 10 állam, valamint Románia, Bulgária és Horvátország értendő).

A fent említett vízumkötelezett országokból származó azon migránsokra, akik vízummal nem rendelkezve 2015. szeptember 15.-ig, vagy azt követően próbálnak bejutni EU-s tagország területére, vízummentesség akkor sem vonatkozik, ha azt állítják, hogy egyetlen ország állampolgárságával sem rendelkeznek, avagy kijelentik, hogy személyazonosságukat igazoló hivatalos (nem hamisított) okmánynak nincsenek birtokában. Bebocsátást addig is csak oly kivételes esetben nyerhetnek, ha biztonságosnak minősített vagy egyéb országon keresztül, szabott határidőn belül érkezve, ottani EU-s tagországi Külképviselet által kibocsátott beutazási vízumot szereztek, úgy, hogy az ott hivatalosan rögzített ujjnyomatuk és arcfényképük által határátléptetéskor egyénként már beazonosíthatók.

Indoklás: számos napvilágot látott információ szól arról, hogy migránsok tömegesen semmisítenek meg jelenleg is a magyar-szerb határ túloldalán minden náluk lévő, személyük igazolására szolgáló hivatalos iratot – személyigazolványt, útlevelet – mielőtt illegális határátlépőkként megpróbálnak behatolni vagy ténylegesen behatolnak EU-s  tagállam, így Magyarország területére. Tömeges, törvénytelen határátlépéseikkel szemben rendszeresen adatolt átláthatóságot eredményez, amennyiben az EU vonatkozó Európai Bizottsági Határozatban vízumkötelezett országokból származó, beutazási vízummal nem rendelkező személyeket arra kötelez, hogy mindenek előtt otthon, illetve országukkal szomszédos államban működő EU-tagországi külképviseleteken jelentkezzenek személyesen vízumért. Folyó év október elejéig egy hónapnyi türelmi idő illesse a már úton lévőket nyugat-balkáni migrációs útvonalaik mentén, abból a célból, hogy az egyes biztonságos országoknak ítélt közbeeső államokban működő EU-tagállami diplomáciai külképviseleteken próbálkozhassanak vízumbeszerzéssel. Tehetik ezt annál inkább, minthogy az Európai Unió sajátossága, hogy tagországai nem csak a további európai országokban - így Macedóniában, Szerbiában -, de az egyes EU-s tagállamok fővárosaiban is saját diplomáciai képviseleteket: Nagykövetségeket, Konzuli Szolgálatokat működtetnek, így Szkopjén, Belgrádon túl mindenek előtt Athénben. E javaslat értelmében minden ma még vonzónak ítélhető helyzetű vagy kecsegtető hajlamú EU-s tagország méltán gyakorolhatja jogát, hogy éppenséggel, vagy csakis annyi menekültnek tekintett személyt fogad be – ad számukra állama területére való beutazásra, illetve ott tartózkodásra jogosító vízumot – amennyit önmagára, mint tagállamra nézve az EU keretében méltányosnak, szükségesnek és elégségesnek ítél. A vonatkozó Határozat nagyban elősegíti az EU-s külső határok hatékony védelmét, tehermentesít érintett tagállamokat, így Magyarországot, oly nagymérvű, tömeges, méltatlan nyomások alól, amelyeknek biztonságpolitikai, kulturális, egészségügyi és egyéb vonatkozásban ma egyes EU-s tagországok fokozottan ki vannak téve nem csak önmagukban, de az EU-s tagállamok egymás közötti, főként belső biztonságra vonatkozó kapcsolatrendszerében is.

Cél: a manapság nagy arányban kibontakozott, Európai Unióba irányuló törvénytelen határátlépések teljes visszaszorítása.

1) „A schengeni térség országaira kiterjedő Vízuminformációs Rendszer (angol rövidítéssel: VIS) 2011. október 11-én kezdte meg működését. Célja, hogy a rövidtávú vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjével javítsa a közös vízumpolitika végrehajtását, a konzuli együttműködést és a központi vízumhatóságok közötti konzultációt. A modern technológia lehetővé teszi ujjnyomatok és arcfényképek központi tárolását és ujjnyomatok elektronikus összehasonlítását. A gyakorlatban a külképviseleten — a kérelem elbírálásához szükséges további adatok mellett — a vízumkérelmező ujjnyomatát és arcfényképét is rögzítik, amelyek azután továbbításra kerülnek egy központi, Strasbourgban üzemeltetett adatbázisba. Az ujjnyomat rögzítési eljárás egyszerű, gyors és diszkrét. A vízumkérelmezőnek csupán rá kell helyeznie az ujjait egy digitális beolvasó felületre. A biometrikus azonosítók 59 hónapig tárolódnak a rendszerben, így öt éven belül újabb vízumkérelem esetén nem szükséges megismételni az ujjnyomat vételt. A külső határ átlépésekor az illetékes tagállami hatóság a VIS-ben ellenőrzi a vízum valódiságát, illetve a vízum birtokosának személyazonosságát, akár úgy, hogy a helyben rögzített ujjnyomatot összehasonlítja a VIS-ben tárolt ujjnyomatokkal. Az új rendszer tehát megkönnyíti a vízumkérelmezéskor történő személyazonosítást, a vízummal kapcsolatos visszaélések elleni küzdelmet, valamint a külső határátkelőhelyeken és a tagállamok területén végzett ellenőrzéseket. A VIS segíti a menekültügyi eljárást is, valamint hozzájárul a bármely tagállam belső biztonságát érintő fenyegetések megelőzéséhez, ezzel jelentős mértékben növelve a magyar és más uniós állampolgárok biztonságát.”

Lásd:

http://tinyurl.com/pv93bek

 

Fentiekre tekintettel módosításra szorul a hatályos – folyó év augusztus 1.-én módosított

- 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 12. § (1)40 és 2)41

http://tinyurl.com/pnzqt8g

amennyiben schengeni övezeti EU-s tagállam csak saját nevében adhasson ki vízumot a szóban forgó migrációs hullám résztvevőinek.

Újraértelmezni szükséges a Magyarországra történő beutazás esetén való vízummentességről szóló hivatalos közlést

http://tinyurl.com/q2uexqf

amely vízummentességet vonatkoztat „más” olyan személyekre, „akik egy ország állampolgárságával sem rendelkeznek” .

 

((Frissítve 2015. IX. 4.-én 06:57))

 .

Szólj hozzá!

Címkék: afrika magyarország horvátország románia irak libanon szíria törökország ázsia bulgária szerbia afganisztán balkán macedónia európaiunió európaibizottság schengeniövezet vízuminformációsrendszer

2015. VIII. 11. Románia. Újratárgyalandó alapszerződés?

2015.08.12. 06:21 Eleve

.

Magyarország romániai nagykövete, Zákonyi úgy véli, a román–magyar kapcsolatokban sokkal fontosabb megoldandó kérdések vannak, mint az Orbán Viktor kormányfő által a Facebookon közzétett fényképek. A diplomata arra hívja fel a figyelmet, hogy Románia elutasítja tíz, határon átnyúló út befejezését, melyeknek a két országot kellene összekötniük, továbbá ott a közigazgatásban és az oktatásban nem biztosított a magyar nyelv használatának kérdése. Egy másik gond abból fakad, ahogy Ponta Victor román kormányfő magát Orbán Viktorral szembeállítva építette az imázsát: „Victor a jó fiú, Viktor pedig a rossz.” Ami Székelyföld autonómiáját illeti, a magyar nagykövet szerint erre akkor kerül sor, amikor az ottani magyarok „autonóm emberekként fognak viselkedni”.
- Fati: Aurescu román külügyminiszter szerint „rendkívüli potenciál” van a román–magyar kapcsolatokban. Ön szerint miért nem lehet kihasználni ezt a potenciált?
- Zákonyi: Orbán Viktor kormányfő a múlt hónap közepén, a tusnádfürdői nyári egyetemen azt mondta, a két állam kihasználta ezt a „rendkívüli potenciált” és 2012-ig nagyon jó kapcsolataik voltak. Azután viszont bonyolódtak a dolgok, de Magyarország kész új lendületet adni a kapcsolatnak, hogy kiaknázhassák ezt az Aurescu miniszter által említett potenciált. A mi szemszögünkből nézve a „közös potenciálhoz” tartozik egy olyan közlekedési infrastruktúra kiépítése is, mely mindkét államnak hasznos, vagy a Románia és a Magyarország közötti energetikai kapcsolat. Románia részéről egyelőre nem látunk elegendő igyekezetet abban, hogy együttműködjünk ezeken a területeken: a gázvezetéket képessé kellene tenni arra, hogy mindkét irányba szállítson gázt, ami most csak Magyarország irányából lehetséges. Tehát elvárjuk, hogy a román hatóságok is foglalkozzanak az ellentétes irányú szállításhoz szükséges feltételek biztosításával. Gondjaink vannak annak a tíz határon átnyúló útnak a befejezésével is, melyeket így nem lehet átadni a forgalomnak. Ezek nagyon fontosak és ezekről megállapodásunk is van. Románia a Schengen-övezethez való csatlakozásáig akarja odázni ezeknek az utaknak az átadását, ami viszont még hosszú folyamat lehet. Romániának és Magyarországnak több mint 400 kilométernyi közös határa és csak 10 határátkelője van. Összehasonlításképpen, Németország és Franciaország között, például, 5-10 kilométerenként van egy határátkelő.
- Fati: A román diplomácia vezetője másképpen magyarázta azt, hogy a román–magyar kapcsolatok nem képesek elérni a bennük rejlő igazi potenciált: Aurescu azon a véleményen van, hogy a magyar kormányfő megsértettea játékszabályokat, amikor Nagy-Magyarország térképét és Székelyföld zászlóját ábrázoló fényképeket tett közzé a Facebookon. Ön szerint hibázott Orbán Viktor kormányfő?
- Zákonyi: Láttam a Tusnádfürdőről feltöltött 22 fényképet, melyek közül az egyiken látható az a személy is, aki különféle történelmi jellegű kitűzőket árult. A székely zászló teljesen legitim, és ha valaki ellátogat Hargita, Kovászna vagy Maros megyébe, számtalan helyen láthatja ezt a zászlót. A Nagy-Magyarország-térkép más dolog, de természetesen történelemről és néhány, valószínűleg régi kitűzőről van szó. Nem lehet a két ország közötti vitává változtatni azt, hogy valaki történelmi jelképeket árul. Nem ez a Románia és Magyarország közötti akadály.
- Fati: A (román) Külügyminisztérium mégis azt állítja, hogy Orbán kormányfő gesztusával megsértette a kétoldalú szerződéseket.
- Zákonyi: Ennek nincs köze a jó együttműködéshez. Kapcsolataink az 1996-os alapszerződésen és a 2002-es stratégiai partnerségen alapulnak. Komolyan gondolhatjuk, hogy két fénykép megsérti ezeket a szerződéseket? Nem hiszem. Néhány kitűzőről van szó. Ez egy ál-ügy, sokkal komolyabb gondjaink vannak. Románia a már említett alapszerződésben vállalta azt a kötelezettséget, hogy biztosítja a magyarok kisebbségi jogainak tiszteletben tartását és Magyarországnak, az alapszerződés alapján, joga van figyelemmel kísérni e kötelezettségek teljesítését, márpedig ezzel a témával kapcsolatosan sokkal fontosabb gondok merülnek fel.
- Fati: Például?
- Zákonyi: A legnyilvánvalóbb gond az anyanyelv közintézményekben történő használatával kapcsolatos, azokon a településeken, ahol a magyarok a teljes lakosság legalább 20 százalékát teszik ki. A román államnak ezekben a helyzetekben, a törvénynek megfelelően, biztosítania kellene a magyarok számára annak lehetőségét, hogy saját nyelvükön intézzék az ügyeiket, de ez nem így van: a kisebbségek nyelvén sokszor nincsenek feliratok, vagy dokumentumok, és magyarul beszélő alkalmazottak sem. Ezt személyesen néhány nagyvárosban ellenőriztem, ahol a magyarok aránya meghaladja a 20 százalékot és ahol a polgármesterek arról biztosítottak, hogy a magyarok részéről semmilyen elégedetlenkedés sem tapasztalható. Tehát az egyik gond az, hogy Romániában a közigazgatásban nem biztosítják a magyar kisebbség nyelvhasználati jogait. Egy másik gond a tulajdonok visszaszolgáltatása, különösen az egyházi és a székelyföldi közösségi tulajdonoké, amelyek a kommunizmus bevezetéséig közbirtokosságok révén művelték az erdőket. Az emberek több mint 15 éve harcolnak a tulajdonukért. A visszaszolgáltatási folyamat megakasztása megingatja a kisebbségiek igazságszolgáltatásba vetett bizalmát.
- Fati: Ezt politikai kérdésnek tartja?
- Zákonyi: Az egész természetben történő visszaszolgáltatási folyamat rendkívül hihető, de a kisebbségek, különösen a magyarok egyházai esetében a konkrét megvalósítás sokkal nehezebben megy. Ez az egyik megoldatlan ügy, mely megjelenik a Románia és Magyarország közötti kapcsolatokban is, és beszélni kell róla, amikor a két ország közötti akadályokról van szó. A másik gond a nemzeti jelképek, például a székely zászló használata, amely a legfeleslegesebb és legmesterségesebb vitákat váltják ki a belpolitikában. De más gondok is vannak, például az oktatás terén. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) a legismertebb. A törvény szerint a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen, a marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen és a MOGYE-n lennie kell magyar tagozatnak. A MOGYE-n nincs (van magyar tagozat, de nem rendelkezik önállósággal és a gyakorlati képzésben nem biztosított az anyanyelvhasználat – a szerk.), ennek az egyetemnek a vezetése pedig nem akarja figyelembe venni a törvényt és nem törődik a magyar hallgatók és tanárok kéréseivel. Azt hiszem, a román félnek ezt az ügyet is meg kell oldania.
- Fati: Románia és Magyarország között a romániai magyarok Székelyföld területi autonómiájára vonatkozó – a budapesti kormány által támogatott – kérése is gondot okoz. Ön szerint, mikorra várható a megoldása?
- Zákonyi: Az autonómia összetett kérdés. Nagy-Britannia, Belgium, Olaszország, Finnország, Spanyolország és más EU-ország is elfogadott etnikai kritériumokon alapuló különféle autonómiaformákat. Az autonómia nem kivételes állapot Európában, az a kisebbségek és a többségek együttélésének egyik modellje.
- Fati: De a román politikusok számára az etnikai kritériumokon alapuló autonómia nem elfogadható modell.
- Zákonyi: Igen, de Székelyföld esetében egy őshonos kisebbségről beszélünk. Hargita, Kovászna és Maros megyében kevéssel több mint 600 ezer magyar él, akik Románia keretében önrendelkezést akarnak. Nem  hiszem, hogy ezt az óhajt ne lehetne a román többséggel folytatott tárgyalásokkal megoldani.
- Fati: Ön szerint, Romániában mikor lehetne eljutni egy ilyenfajta autonómiáig?
- Zákonyi: Nem tudom, ez tárgyalások kérdése. Székelyföld képviselőinek egyértelmű javaslatokkal kell előállniuk, mint amilyen, például, az RMDSZ által tavaly kidolgozott törvénytervezet. Azt viszont nehéz megjósolni, hogy mikor lesz elég érvük a román politikusok meggyőzésére. A kommunizmus bukása óta már eltelt 25 év és semmi sem történt.
- Fati: Ön szerint, további 25 évre, vagy még ennél is többre lenne szükség?
- Zákonyi: Akkor kapnak majd autonómiát, amikor autonóm emberekként fognak viselkedni. Amikor már nem lesz szükségük a központ támogatására, pénzére. Az autonómia megszerzése hosszú folyamat, lépésről lépésre történik. Nem szokták tálcán felkínálni. A magyaroknak előbb egymással kellene együttműködniük, a kovásznaiaknak a hargitaiakkal, ez utóbbiaknak pedig a Maros megyeiekkel, közös projekteket kellene kidolgozniuk, közösen kellene (európai – a szerk.) pénzekért folyamodniuk, meg kell tanulniuk, mit akarnak igazán. Ha az autonómiát fejlesztési eszközzé változtatják, akkor könnyebben megérthetővé válik, mert nem elkülönülésről van szó, hanem regionális fejlődésről, a székelyeknek ezt kell eladniuk a román politikusoknak.
- Fati: Amikor Orbán Viktor azt mondta, hogy a román–magyar kapcsolatok 2012 után megromlottak, ő ezért a román politikusokat hibáztatta, akik állítólag megsértették Magyarországot. Tudna néhány példát mondani erre?
- Zákonyi: Több példát is mondhatnék, mert egy adott pillanatban elkezdtem összegyűjteni a román fél nyilatkozatait. Azt lehetne mondani, hogy ez egy jobboldal (Európai Néppárt) és baloldal (Szocialista Párt) közötti vita, de véleményem szerint nem ideológiai természetű. Annak ellenére, hogy 2012-ben, amikor a jobboldal (az Ungureanu-kormány) megbukott, az egyik téma a MOGYE volt, melyet elfogadtak a hatalomból távozók, de elutasítottak az utánuk érkezők. Így kezdte el Ponta Victor az általa játszott két szerepet: Victor a jó fiú, Viktor a rossz. A jó Victor európai, szociáldemokrata, a rossz Viktor pedig nacionalista, Európa-ellenes.
- Fati: Ponta Victor akadálya a jó román–magyar kapcsolatoknak?
- Zákonyi: Nem, nem hiszem, hogy akadálya. Nem az én dolgom azt kimondani, hogy a román kormány elutasítja a két ország közötti együttműködést, de az az érzésem, mintha visszalépések történnének.
- Fati: Elmondható, hogy 2012-ig nagyon jók voltak a kapcsolatok?
- Zákonyi: Normálisak voltak, ahogy az el is várható két szomszédos és EU-tag ország között.
- Fati: Mit gondol, miért nem képes túllépni a történelmi örökségen Románia és Magyarország?
- Zákonyi: Ez egy összetett kérdés. Nemrég jelent meg, például, egy cikk a România liberă-ban, mely szerint állítólag rokoni kapcsolat volt Hunyadi Mátyás és Hódító Mohamed között. A magyar történetírásban a XIX. században volt erről vita, amikor arra a következtetésre jutottak, hogy kevéssé valószínű a rokoni kapcsolat a két középkori vezető között. Tehát ez az egyik gond, hogy a román történészek a XXI. században vesznek elő a magyar történészek által már rég lezárt kérdéseket. Nem akarom azt mondani, hogy nagy különbség van a román és a magyar történészek között, de egyértelmű, hogy a román szakemberek nem olvasnak magyar történetírást.
- Fati: És úgy gondolja, hogy a magyarországi történészek olvasnak románul?
- Zákonyi: Igen, ezt biztosan tudom, a magyarországi szakemberek, főleg az utóbbi évtizedekben, komolyan érdeklődtek a szomszédos országok történelme iránt és sok jelentős, pillanatnyilag a románok történelmével – a magyar kisebbség miatt – foglalkozó történész Romániából származik. Sok Szlovákiában, Szerbiában, Romániában képzett szakemberünk van, akik értik a Magyarország szomszédságában élő nemzetek történelmét. Egy kicsit visszatérnék az említett cikkhez, melynek első mondatában a „román” Hunyadi Jánosról beszélnek, nem említve meg, hogy a Magyar Királyság kormányzója, katolikus volt és hogy semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, hogy a román nemzethez tartozónak vallotta magát. Hunyadi János elrománosítása a Ceauşescu-korszakra jellemző, de azt látom, hogy tendencia a visszatérés a múltba. Nem hiszem, hogy történelemhamisításról lenne szó, sokkal inkább vegytiszta nacionalizmusról.
- Fati: De az éremnek van másik oldala is, mert Magyarországon még mindig él az Erdélyt Romániának juttató trianoni szerződést tagadó (így! – a szerk.) diskurzus.
- Zákonyi: Így van, de ezek marginális reakciók. A komoly pártoknál, a komoly újságokban nincs ilyesmi, nincs a Trianon tagadására vonatkozó nemzeti projektünk. Ugyanakkor elismerem, hogy Magyarországon is vannak, akik Nagy-Magyarországos matricákat ragasztanak az autójukra, ott is van nacionalizmus. De ne feledjük, hogy a román nacionalizmus különböző formái a magyar etnikumú román állampolgárok ellen is irányulnak. Nemrég, két hete, például, meglepett, amikor néhány tisztségviselő elment Csíkszeredába és ott, a székelység körében vonták fel a legmagasabb árbocra a legnagyobb román zászlót, miközben a város lakosságának 80 százaléka, a magyarok még mindig a lehetőségre várnak, hogy a saját nemzeti jelképeiket is használhassák. De más ügyek is vannak, nemrég Temesváron tették tönkre Petőfi Sándor költő szobrát (voltaképpen egy domborműről van szó és állítólag gyermekcsíny áldozata lett – a szerk.), néhány hónappal ezelőtt az aradi Román–Magyar Megbékélés Parkjában álló Szabadság-szobrot, egy magyar emlékművet a román zászló színeire festettek be, nemrég pedig a kolozsvári Mátyás-szobrot festették le. Sohasem hallottam a központi hatóságok egyetlen képviselőjétől sem, hogy bármit mondott volna mindezekről a megaláztatásokról, vagy végső soron elítélte volna a történteket.
- Fati: Oroszország 10 milliárd eurót ígért a paksi nukleáris erőmű kibővítésére. Budapest miért választotta inkább az oroszokat, holott egy amerikai cég is versenyzett ezért az erőmű-korszerűsítésért?
- Zákonyi: Az EU sok tagországa választotta az orosz technológiát, ami annak bizonyítéka, hogy az Európai Unió nukleáris energiával kapcsolatos standardjainak betartásával nem lehetetlen az együttműködés Oroszországgal. A mi esetünkben is voltak konzultálások az Európai Bizottsággal (EB) a megállapodások aláírása előtt és az – bár megtehette volna – nem emelt kifogást. Az EB-vel zajló konzultációk folyamán nem éltek a blokkolás lehetőségével, amire e folyamat során elvileg többször is mód lett volna, a felvetett javaslatok pedig bekerültek a dokumentumokba. Sőt, mi már a múlt évszázad óta ezt a technológiát használjuk, ezért döntöttünk úgy, hogy ezt folytatjuk tovább. Másrészt olcsóbb.
- Fati: A Krím Oroszország általi annektálása után Magyarország maradt Oroszország egyik legjobb barátja. Megéri?
- Zákonyi: Nem egészen így van. Romániában mindenféle kifejezéseket használnak, mint amilyen az, hogy „Magyarország az EU trójai falova”, vagy „Orbán Viktor, Putyin barátja”, de ez egyáltalán nincs így. A  Magyarország és Oroszország közötti kereskedelem, például, az utóbbi évben csökkent, míg Románia Oroszországgal folytatott kereskedelme nőtt. Magyarország az elejétől fogva csatlakozott a szankciókhoz és  következetesen kitart az európai közös döntések mellett, jelentős veszteségei ellenére.
- Fati: Mégis Putyint Európában csak Budapesten fogadták azután, hogy megszerezte a Krímet.
- Zákonyi: Egy jóval korábban rögzített látogatás volt.
- Fati: Magyarországot zavarja az a vélemény, hogy Oroszország jelentős szövetségese lett az EU-n belül?
- Zákonyi: Nem erről van szó, de Magyarország, Bulgária, Csehország, Szlovákia – Romániával ellentétben – függnek az orosz gáztól. Magyarország számára stratégiai fontosságú állandó párbeszédet fenntartani  Oroszországgal. Ezért, a források változatossá tétele érdekében lenne nagyon fontos számunkra a gázösszeköttetés megvalósítása Romániával. Vannak már ilyen gázösszeköttetéseink Szlovákiával, Ausztriával,  Szlovéniával, hamarosan pedig Horvátországgal és Szerbiával is.
- Fati: Sem Brüsszel, sem a szomszédos államok nem nézik jó szemmel azt a kerítést, melyet Magyarország az illegális bevándorlás ellen épít a Szerbiával meglévő határ mentén. Ez az egyetlen megoldás, mellyel  Magyarország védekezni tud?
- Zákonyi: Néhány adattal kezdeném: eddig több mint 110.000 illegális bevándorlót regisztráltunk Magyarországon. A nyugat-balkáni útvonal a leginkább használt az EU felé és ezen több bevándorló érkezik, mint
a Földközi-tengeren keresztül. Sem mi, sem az EU nincs felkészülve arra, hogy ennyi emberrel elboldoguljon. Más országok is alkalmaznak „fizikai akadályokat” a határaiknál, hogy csökkentsék a bevándorlás által okozott nyomást, például az AEÁ, Görögország vagy Bulgária is. Együttműködünk a szerbekkel a szerb–macedón határ biztonságának megerősítésében, a magyar–szerb határszakasz ellenőrzésében pedig a szerbekkel és az osztrákokkal. (Forrás: FőTér): http://tinyurl.com/p3a33kh

(Az 1996 szeptemberében megkötött román-magyar alapszerződést, egyik kitétele szerint 10 évenként lehet felülvizsgálni).

.

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország spanyolország franciaország horvátország ausztria szlovákia csehország románia görögország szlovénia olaszország németország erdély finnország oroszország európa bulgária szerbia kommunizmus belgium székelyföld autonómia balkán macedónia nagybritannia európaiunió egyesültállamok európaibizottság marosvásárhelyiorvosiésgyógyszerészetiegyetem földközitenger schengeniövezet babesbolyaitudományegyetem marosvásárhelyiművészetiegyetem

2015. VIII. 10. Erőközpontok uralta világ

2015.08.11. 20:18 Eleve

.

5 8 10  Világunk egyik sajátossága, hogy három erőközpont uralja, sorrendben: az Amerikai Egyesült Államok, Kína és Oroszország. E három világhatalom érdekeit, stratégiai céljait elemezte Tusványoson tartott előadásában és a közönség soraiból érkezett kérdésekre válaszolva Nógrádi,  biztonságpolitikai szakértő. Az előadás során elhangzottakat foglaljuk össze. Amerika mindenkit lehallgat. A 20. század Amerika, a Pax Americana százada volt, van viszont néhány olyan dolog, amit szakértők most kezdtek el vizsgálni. A 70-es években például az amerikai elit jellemzője az volt, hogy férfi, angolszász, fehér, protestáns. Obama az Egyesült Államok első színes bőrű elnöke, és tavaly először fordult elő, hogy az amerikai újszülöttek körében 49 százalék volt a fehér bőrűek aránya – tehát kisebbségbe kerültek. Azt is el kell fogadnia az amerikai vezetésnek, hogy – miután a második helyen álló Japánt lekörözte a Kínai Népköztársaság, néhány éven belül megelőzi a jelenleg világelső Amerikai Egyesült Államokat is a bruttó GDP tekintetében, tehát a legfontosabb gazdasági mutatókban. Csakhogy jelenleg az Egyesült Államok rendelkezik a világ legjobb hírszerzésével, és katonai kutatásfejlesztésben is verhetetlen. Tudni kell azt is, hogy az „öt szem” – Amerika, Kanada, Nagy-Britannia, Ausztrália, Új-Zéland – szőröstül-bőröstül lehallgatja a világot. Az elmúlt hónapokban, hetekben Európa országaiban sorra törtek ki a lehallgatási botrányok – miután nyilvánosságra került, hogy a német kancellárt vagy a francia vezetést is megfigyeli Amerika. Merkel Angela német kancellárt egy interjú során megkérdezték, mi a véleménye arról, hogy az amerikaiak lehallgatják. „Nagyon sajnálom, a kár, amit az Egyesült Államok okoz ezzel a kétoldalú kapcsolatokban, nagyobb, mint a haszon” – ezt válaszolta. A franciák amúgy nemrég bejelentkeztek „hatodik szemnek”, de nem kellettek. Ebből adódóan a világon bármilyen tárgyalásra megy amerikai küldöttség, pontosan tudja, hogy a másik fél milyen adatokkal érkezik. Ráadásul a legnagyobb gond Európa és a világ számára nem is az, hogy Amerika mindent lehallgat – 2001. szeptember 11. óta ez szinte természetes, hiszen akkor Amerika adott egy választ arra a dilemmára, hogy mit tekint előbbre valónak: az emberi jogokat vagy a biztonságot, ez utóbbit választva, mint ahogy egyre több európai állam is ezt teszi. A gondok ott kezdődnek, hogy a lehallgatott adatok több mint 90 százaléka gazdasági hírszerzés. Amikor tehát Amerika a terrorizmus elleni harcra hivatkozik a lehallgatáskor, ez a tökéletes részigazság. Obama elnök úgy akart bevonulni a történelembe, mint aki békét teremtett. Csakhogy Afganisztánban például csapatkivonás volt – béke nincs. Irakban úgyszintén: a csapatkivonás megtörtént, béke nincs. Csak tavaly 20 olyan esemény történt, mely során száznál többen haltak meg robbantásban. De mivel mindez Európán kívüli történés, a kutyát sem érdekli, legfeljebb lejön rövidhír formájában, hogy hol voltak robbantások. Amúgy az amerikai elnök majdnem összes külpolitikai szándéka kudarcba fulladt: Irakban, Afganisztánban nem si­került békét, a Közel-Keleten rendet teremteni, ráadásul nagyon megromlott az amerikai–izraeli viszony is. A feltörekvő Kína gőzerővel fejlődik, fantasztikus gazdasági hatalommá nőtte ki magát, a világ valutakészletének egyharmada náluk található, mindenki tőlük kér pénzt, a jüan megerősödött. Az országban nincs éhínség, a lakosság mindössze 1,2 százaléka él mély-szegénységben. Kínának arra a dilemmára kellett válaszolnia, hogy mi akar lenni elsősorban: Ázsia vezető hatalma vagy pedig a világot meghatározó globális játékos. Peking utóbbit választotta, globális hatalom akar lenni, e szerint politizál, célját pedig katonai eszközökkel kívánja elérni: nekiállt fegyverkezni, és az elmúlt években jelentősen növelte a katonai kiadásokat. Ennek ellenére katonailag még nem tud vetélkedni Amerikával vagy Oroszországgal. A jelenlegi szárazföldi határokat – India kivételével – elfogadja, a tengeri határokat viszont sehol nem. A tét a csendes-óceáni szigetek. A jövőben egy katonailag is megerősödő Kína nem hagyja majd, hogy úgymond békés eszközökkel kiszorítsák általa kínainak mondott, jelenleg Japánhoz tartozó szigetekről, sok konfliktus várható tehát Ázsiában. Egy kérdésre pedig nem válaszol Peking: az orosz–kínai kapcsolatok jövőjét firtatóra. Aligha véletlenül: Szibéria jelentős része ugyanis évszázadokig kínai terület volt. Kissinger amerikai diplomata könyvében mesélte el egyik találkozóját Hsziao-ping volt kínai elnökkel, amelyen szó esett egy szovjet–amerikai csúcstalálkozóról Vlagyivosztokban. Vlagyivosztok? Ősi kínai város – jegyezte meg a kínai vezető. Könnyen előfordulhat tehát, hogy néhány évtizeden belül Kína területi igényekkel lép fel egy Putyin utáni, meggyengült Oroszországgal szemben. Oroszország nem adja fel. Az orosz gazdaság legfőbb bevételi forrása a földgáz és a kőolaj. Miután az OPEC tavalyi csúcstalálkozóján a szaúdi vezetés bejelentette, hogy nem csökkentik a kitermelést, az árak zuhanni kezdtek, az orosz GDP jelentős része elveszett, a rubel összeomlott, most kezd helyreállni. Ahhoz, hogy Oroszország politikáját megértsük, látnunk kell az amerikai célrendszert. Ennek lényege az volt, hogy a hidegháború után a volt szocialista országokat le kell választani a keleti tömbről, legyenek Európai Uniós tagállamok, NATO-tagországok – ez megtörtént. A Szovjetunió részekre bontása után a legfőbb cél Oroszország kiszorítása – csakhogy ezt Putyin elnök nem tűri. Amerika létrehozta saját szövetségi­ rendszerét. Ehhez előbb kérte, hogy a NATO-tagországok növeljék katonai kiadásaikat nemzeti össztermékük két százalékára, ezt rajtuk kívül Nagy-Britannia, Törökország, Észtország valósította meg. Második körben azt kérték, hogy a volt szocialista országok az elavult szovjet hadi­technikájukat ócskavas-áron adják át az ukránoknak, vegyenek helyette amerikait. Harmadik kérésük pedig az volt, hogy addig támogassák az Oroszországgal szembeni szankciók fenntartását, amíg azt Washington igényli, nem pedig addig, amíg a németek akarják. Ez ügyekben Amerika mellé felsorakozott Nagy-Bri­tannia, a skandináv államok, a balti országok (utóbbiak például állandóan azt mondják, orosz támadásra számítanak, ami azért hülyeség, mert Putyin sokkal többet elérne, ha támadás helyett például fellázítaná az ott élő orosz kisebbséget, amely 25 évvel a függetlenedés után máig nem kapott állampolgárságot), a lengyelek, a románok és a bolgárok. Az orosz–ukrán konfliktusban a kizárólag politikai megoldást sürgető német álláspont mellé a franciák, az osztrákok, a csehek, a szlovákok és a magyarok csatlakoztak. A konfliktus ügyében egyébként az orosz álláspont az, hogy Ukrajna nyugodtan beléphet az Európai Unióba, csak nem lehet a NATO tagja, mert az Európa biztonsági helyzetét borítaná. A német kancellár, Merkel Angela megígérte Putyinnak, hogy Ukrajna sosem lesz a NATO tagja, ha kell, Berlin él majd vétójogával. Különben Ukrajna teljesen alkalmatlan arra, hogy a cél-dátumon, 2021-ben csatlakozzék az EU-hoz. Amerikai megítélés szerint Ukrajna az országok korrupciós rangsorában a 143. helyen áll, ennél rosszabb helyzetben szinte már csak fekete-Afrika országai vannak. Másfél évvel a választások után az országban semmi nem változott. Ukrajna 100 milliárd euros kölcsönt kér az EU-tól: ennyi pénzt az unió EU-n kívüli országnak sosem adott, ráadásul, mint tették azt a függetlenné válásuk óta eltelt 25 évben, ezt is ellopják, viszont sem lát majd semmit belőle Európa. Ami Putyin pozícióit illeti, azok a gazdasági nehézségek miatt nem olyan stabilak, mint voltak például Krím bekebelezésekor – az iráni atommegállapodás nyomán a kőolaj ára tovább csökkenhet, a katonai programok költségvetéséből tehát hasítani kell, az életszínvonal nem növelhető –, de továbbra is erősek. Gyengülő Európa. Európa már régóta nem meghatározó globális erőközpont a világon, most éppen a menekültözönnel szembesül, de az a holnap kérdése, hogy az amerikai–­európai szabad-kereskedelmi megállapodásról­ szó­­­ló tárgyalások során miként tudja ér­vényesíteni érdekeit. Jogos a felvetés: a iraki, az afganisztáni háborút az Egyesült Államok robbantotta ki, a szíriai há­borúban az Egyesült Államok játszik szerepet, az Iszlám Államot az Egyesült Államok hozta létre (más kontextusban, Asszad szír elnök megbuktatása végett) – a menekülteket pedig Európa kapja. A menekülteket Törökországnak fel kellene tartania. A törököknek viszont eszük ágában sincs, állandóan azt hangoztatják, hogy mennyi szír menekültet fogadnak be (ezért támogatást várnak), és hogy be akarnak lépni az EU-ba. Ha viszont ez megtörténne, megkapnák az EU-s szabadságjogokat, szinte azonnal kétmillió török telepedne át Németországba – ez pedig nem működik, Törökország nem lehet tehát az EU tagja. Erdogan válasza erre az, hogy elmegy Németországba, és arra kéri az ott élő törököket, maradjanak törökök. Merkel Angela azt várja el a Németországban élő törököktől: tanuljanak meg németül, tartsák el magukat, tartsák tiszteletben a törvényeket. Nem teszik ezt, ma már német nagyvárosok török taxisofőrjei sem tudnak németül. A kérdés tehát az, mit kellene tennie az EU-nak, hogy a törökök ne engedjék át a menekülteket, az ugyanis Európa stratégiai gyengülését okozza. Ráadásul, amikor ideérnek, és nem azt kapják, amit ígértek nekik, jelentős részük radikalizálódhat. Sajnos, ebben az amerikai követségek nem a legpozitívabb szerepet játsszák. Kellene egy egységes európai politika: közös kül- és biztonságpolitika, de mivel nincs, az Egyesült Államok azt tesz velünk, amit akar. Egyszerűen nem vagyunk egy súlycsoportban, a kulcsterületeken ugyanis lemaradtunk. És igaza van Merkelnek: jelenleg Amerika nélkül nem tudunk meglenni. Biztonsági kockázatot jelent a Balkán is: figyelmeztet erre a srebrenicai vérengzés 20. évfordulóján tartott megemlékezés, ahol a szerb miniszterelnököt megdobálták. Sikeres Balkán csak akkor lehet, ha van működő Bosznia-Hercegovina – ezt mondta  Merkel, Angela, csakhogy működő Bosznia-Hercegovina jelenleg nincs. Tíz-tizenöt éven belül színre lép majd a Nagy-Albánia koncepciója, amely a jelenlegi Albánia mellett Koszovót és Macedónia egy részét is magában foglalná – súlyos konfliktusok várhatók tehát a Balkánon is. Magyarország helye. E három vezető nagyhatalom által uralt világ tehát nem lett biztonságosabb, és ha elmondhatjuk, hogy a második világháború után egyetlen békés nap nem volt a világon, ugyanez érvényes a jövőre is. Amerikát lehet szeretni vagy nem, de tény: belátható ideig a világ vezető hatalma marad. Európa számára fontos az orosz kapcsolat, amerikai érdek, hogy ezt nehezítse. Kína globális szerepre törekszik. Ha Magyarország szempontját nézzük, akkor a mindhárom hatalommal ápolt kapcsolat fontos, de a meghatározó a szövetségi rendszer és a világpolitikai realitások alapján is az amerikai kapcsolat. (Forrás: ErdélyMa): http://tinyurl.com/op97ud5

.

Szólj hozzá!

Címkék: afrika kína magyarország franciaország ausztria szlovákia csehország ausztrália ukrajna románia japán kanada india németország izrael irak oroszország irán európa szíria törökország ázsia bulgária nato afganisztán észtország lengyelország szovjetunió balkán albánia újzéland opec macedónia nagybritannia európaiunió szaúdarábia boszniahercegovina egyesültállamok csendesóceán

2015. VIII. 2. Szlovákia, Csehország. 70 éve jelent meg a magyarok jogfosztását is elrendelő Benes-dekrétum.

2015.08.03. 20:10 Eleve

.

Szlovákia, Csehország
2015. VIII. 2.  70 éve jelent meg a magyarok jogfosztását is elrendelő Benes-dekrétum. 1945. augusztus 2-án jelent meg Csehszlovákiában a Benes államfő által kibocsátott 33. számú alkotmányrendelet "a német és magyar nemzetiségű személyek állampolgárságának rendezéséről". Ez a dekrétum tetőzte be e két, kollektíven háborús bűnösnek nyilvánított nemzetiség jogfosztását, mert vagyonuk után állampolgárságuktól is megfosztotta őket. Az Osztrák-Magyar Monarchia romjain 1918-ban létrejött Csehszlovákia cseh felében hatmillió cseh és morva mellett hárommillió szudétanémet, szlovák felében kétmillió szlovák mellett  több mint egymillió magyar és több százezer ruszin és német élt. Az 1938. szeptemberi Müncheni Egyezmény után a csehszlovák államnak a többségében németek lakta Szudéta-vidéket át kellett engednie a hitleri Németországnak, majd az év novemberében, az Első Bécsi Döntés nyomán a Felvidék déli, magyarlakta sávja került Magyarországhoz. Amikor 1939 márciusában Tiso, szlovák vezető Berlinben megegyezett Hitlerrel az önálló szlovák állam létrehozásáról, Kárpátalját Magyarországhoz csatolták, Cseh- és Morvaországot pedig közvetlen német fennhatóság, protektorátus alá vonták. A második világháború végén újjáalakult Csehszlovákia vezetői az ország széteséséért a német és magyar nemzetiséget tették felelőssé. Az 1945. április 5-én kihirdetett kassai kormányprogram deklarálta a németek és magyarok kollektív bűnösségét, a program kihirdetését számos magyarellenes megnyilvánulás, munkából való elbocsátások, utcai atrocitások, internálások követték. Májustól aztán egymást érték a két kisebbség teljes jogfosztásáról intézkedő köztársasági elnöki rendeletek, az úgynevezett Benes-dekrétumok. Benes 1935-től volt Csehszlovákia köztársasági elnöke, hivataláról 1938 októberében, a Müncheni Döntés után mondott le. A  politikus 1945. május 16-án ismét elfoglalta az államfői széket, de hivatalosan csak majdnem egy évvel később, 1946. június 19-én választották meg a tisztségre. Benes 1945 májusa és az ideiglenes nemzetgyűlés október végi megalakulása között elnöki dekrétumokkal kormányzott. A 143 rendeletet 1946 márciusában utólag, visszamenőleges hatállyal emelték törvényerőre, többségük még ma is hatályos. A dekrétumok nagyobb része az ország újjáépítésével foglalkozott, de 33 közvetlenül vagy közvetve a nem szláv nemzetiségek ellen irányult, korlátozva alapvető jogaikat. A dekrétumok rendelkeztek többek között a németek, a magyarok, valamint 'az állam egyéb ellenségei' vagyonának kártalanítás nélküli elkobzásáról, mezőgazdasági ingatlanjaik cseh és szlovák földművesekkel való betelepítéséről. A tetőpontot az 1945. augusztus 2-án kelt 33. rendelet jelentette, amely augusztus 10-i hatállyal megfosztotta a magyarokat és a németeket állampolgárságuktól, büntetlenséget csak a 'lojális', 1938 előtt is csehszlovák állampolgárok kaptak. A hontalanná vált németeket és magyarokat ezután közmunkára kötelezték, lehetségessé vált vállalkozásaik kártalanítás nélküli kisajátítása, egy újabb alkotmányrendelet pedig lehetővé tette a hatóságok által megbízhatatlannak minősített személyek őrizetbe vételét is. A dekrétumok lehetővé tették továbbá a magyar közalkalmazottak elbocsátását, nyugdíjuk, szociális segélyük, egészségügyi ellátásuk megvonását, a magyar nyelvhasználat betiltását a közhivatalokban és az egyházi  szertartásokon, a magyar hallgatók kizárását az egyetemekről, a magyar kulturális és társadalmi egyesületek feloszlatását, a magyar nyelvű könyvek, újságok kiadásának megtiltását. Magyar nemzetiségű személy még polgári pert sem indíthatott. A tiszta szláv állam megteremtésén fáradozó kormány az országból hárommillió németet telepített ki. A magyar kisebbség felszámolása érdekében - mivel a nagyhatalmak az egyoldalú kitelepítéshez nem, csak a lakosságcseréhez járultak hozzá - változatos módszereket vettek igénybe. Kiűztek 36 ezer, 1938 előtt magyar állampolgársággal rendelkező személyt, internálták a pozsonyi, kassai, komáromi magyarokat, akiknek a lakásait is elkobozták. 1945-46 telén fűtetlen marhavagonokban 40-45 ezer magyart deportáltak a Szudéta-vidékre. Beindult a reszlovakizáció, amely lehetőséget adott 'az évszázadok során elmagyarosodott szlovákoknak' a visszatérésre az 'anyanemzethez', gyakorlatilag a vagyonelkobzástól és kitelepítéstől való mentesítést és az állampolgári jogok megszerzését ígérte. Ezzel a 'nyomásgyakorlással' sikerült megegyezésre kényszeríteni a budapesti kormányt a magyarellenes politikát betetőző lakosságcseréről. 1947. április 12. és 1949. június 5. között 73 273 szlovák hagyta el Magyarországot, Szlovákiából 89 660 magyart űztek el, de több tízezer volt azok száma, akik már a deportálások idején menekültek át Magyarországra. Egy ideig több ezer magyart tartottak szlovákiai munkatáborokban. Az 1948. februári kommunista hatalomátvételt - szovjet nyomásra - enyhülés követte. Az 1948. október 25-i törvény hűségeskü letétele után visszaadta a magyar nemzetiségűek állampolgárságát. A két ország 1949. július 25-i megállapodása értelmében az áttelepített magyarok vagyona fejében Csehszlovákia elengedte Magyarországnak a fizetendő 30 millió dollárnyi háborús jóvátétel hátralévő részét. A kényszer szülte reszlovakizációs nyilatkozatokat csak 1954-ben érvénytelenítették. A Benes-dekrétumok visszavonását, hatályon kívül helyezését, az elkobzott vagyonok visszaszolgáltatását - mind a szudétanémetek, mind a magyarok esetében - a kommunizmus összeomlása után sem Csehszlovákia, sem az 1993-ban létrejött Cseh Köztársaság és Szlovák Köztársaság nem tűzte napirendre. A szlovák parlament 2007. szeptember 20-án határozatban szögezte le, hogy a dekrétumokból 'eredő jogi- és tulajdonviszonyok megkérdőjelezhetetlenek, érinthetetlenek és megváltoztathatatlanok'. (Forrás: MTI)

.

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország szlovákia csehország németország kárpátalja kommunista felvidék szovjetunió benesdekrétumok csehszlovákia osztrákmagyarmonarchia másodikvilágháború

2015. VII. 30. Magyarország. Mi áll az európai bevándorlás hátterében Drábik és Jakab szerint?

2015.07.31. 21:12 Eleve

.

 Mi áll az európai bevándorlás hátterében Drábik és Jakab szerint?

(Forrás: YouTube/VivaNaturaTv):

http://tinyurl.com/qh2soyf

Kulcsszavak:

Afganisztán Afrika Amerika  Ausztria Ausztrália Dél-Amerika Déli Áramlat Egyesült Államok Eritrea Európa Európai Bizottság Európai Parlament  Európai Unió Eurázsia  Észak-Amerika Északi Áramlat Franciaország Görögország Irak Izrael Japán Jemen Kenya Kína Közép-Amerika Líbia második világháború NATO Németország Olaszország  Oroszország Románia Szahara Szaúd-Arábia Szíria Szomália Szudán Tanzánia Törökország Ukrajna

.

Szólj hozzá!

Címkék: afrika kína video magyarország franciaország ausztria ausztrália ukrajna románia görögország japán olaszország németország izrael irak oroszország európa szíria törökország nato afganisztán szomália szudán líbia jemen kenya eritrea eurázsia szahara déliáramlat délamerika európaiunió szaúdarábia európaiparlament egyesültállamok északamerika európaibizottság másodikvilágháború északiáramlat középamerika

2015. VII. 3. Az ISIS haditerve Európa ellen - szakértők szerint

2015.07.04. 20:18 Eleve

.

2015. VII. 3.  Valós az ISIS haditerve Európa ellen. Már zajlik is az Iszlám Állam (ISIS) Európa megszállására vonatkozó forgatókönyve, amelyről 2015. február végén számolt be a nemzetközi sajtó – egyöntetűen így nyilatkoztak szakértők. Egy brit terroristaellenes csoport jelentésére hivatkozva február végén többek között a francia Le Figaro is beszámolt arról: az ISIS azt tervezi, hogy Szíriából és Irakból toborzott fegyveresekkel elárasztja a Kadhafi megbuktatása után káoszba fulladt Líbiát, ahonnan menekültnek álcázott harcosokat küld a Földközi-tengeren keresztül Dél-Európába azért, hogy a kontinens városaiban ámokfutásokat rendezzenek. Azóta felvetődött, hogy a terrorszervezet megváltoztatja a stratégiáját, és szárazföldi útvonalat választ céljai megvalósításához. Mindenképpen valós az ISIS ezen szándéka – jelentette ki Prantner, biztonságpolitikai szakértő. Felhívta a figyelmet arra, hogy a terrorszervezet soraiban rendkívül sokan képviseltetik magukat külföldi önkéntesek, akik sokkal nagyobb veszélyt jelentenek, mint akár egy Európába küldött iraki vagy szíriai, hiszen ők abba a közegükbe fognak visszatérni, ahol felnőttek. – Ismerik a viszonyokat, ismerik az eljárásmódokat, vannak kapcsolataik, sokkal könnyebben tudnak elrejtőzni, mozogni, illetve cselekedni, ha éppen arra kapnak utasítást – mondta Prantner. A szakértő ugyanakkor megkérdőjelezte a veszélyes földközi-tengeri útvonal használatát, szerinte a szárazföldi verzió erre sokkal alkalmasabb. Hangsúlyozta, a statisztikák most azt mutatják, hogy míg 40 ezer fölött jár a tengeren keresztül az olasz partoknál kikötő illegális bevándorlók száma, a szárazföldön, Magyarországon keresztül Európába érkezőké már meghaladta az ötvenezret is. Prantner szerint azt nem lehet tudni, hogy a mostani menekültek közül hányan lehetnek az ISIS emberei. Földi szerint a februári sajtóhírekben közöltek már nem csupán egy szándék, hanem egy megvalósult, jelenleg is zajló cselekmény, a jelenlegi népvándorlás nem célországokról, hanem Európa megszállásáról szól. Az Információs Hivatal volt műveleti igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az ISIS módszerei árnyaltabbak lettek, a menekültek között nemcsak kiképzett emberek érkeznek Európába, hanem toborzók is. Nekik nem a végrehajtás a feladatuk, hanem azoknak a csoportoknak a megkeresése, akikről korábbi információjuk van. Ők itt élnek Európában, olyan, az iszlámmal szimpatizáló korábbi bevándorlók leszármazottai, akik esetleg a sikertelen asszimiláció miatt frusztráltak, így szimpatizánssá válhatnak, mobilizálhatók, és akár konkrét cselekményeket is végrehajthatnak – mutatott rá Földi. A volt műveleti igazgató szintén kiemelte, hogy 25 millió muzulmán él Európában, ami abból a szempontból riasztó, hogy az ISIS vezérkarát és kiképzett tisztjeit leszámítva az utánpótlását az európai állampolgárokból biztosítja, tölti fel. – Európa ezért is stratégiai célpont az ISIS-nek – jelentette ki Földi. Összefogás a terroristák kiszűréséért:  német és osztrák szakértők is segítik az illegális migrációs folyamat megállítását a szerb–macedón határon a szerb és a magyar rendőrök mellett, valamint a négy ország közös adatbázist készít a migránsokról – erről állapodott meg a szerb, a magyar, a német és az osztrák rendőrség vezetője tegnap Belgrádban. A szakemberek felmérik, hogy milyen eszközökre, valamint mekkora emberállományra van szükség az illegális határátlépések megfékezése érdekében. Veljovics, a szerbiai rendőrség igazgatója bejelentette: az adatbázis azért kell, mert sokan dokumentumok nélkül érkeznek, így nehéz őket azonosítani. – Megjelenhetnek olyan személyek is, akiknek mások a céljai. Az adatbázis néhány napon belül kész, így kiszűrhetők lesznek a lehetséges terrorakciók lehetséges elkövetői. Hozzátette, Szerbia a terrorcselekmények kivédése szempontjából biztonságos országnak számít, mindent megtesznek a merényletek megelőzése érdekében. (Forrás: Napi Gazdaság): http://tinyurl.com/o9ofzwn

.

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország franciaország ausztria olaszország németország irak európa szíria szerbia líbia nagybritannia földközitenger információshivatal

2015. VII. 3. - Mi áll az európai bevándorlás hátterében?

2015.07.04. 06:22 Eleve

.


- Mi áll az európai bevándorlás hátterében?

- Még kérdéses.
Ez pedig csak egy videó,

debreceni "menekült"-táborban történt zavargásról

(Forrás: YouTube):

http://tinyurl.com/noc66es

.

Szólj hozzá!

Címkék: video európa

15 June 2015 Nearing the end of the Erdoğan system?

2015.06.16. 06:41 Eleve

.

15 June 2015  Nearing the end of the Erdoğan system. In December 2014  almost all international commentators still persisted in believing that Erdoğan would win the legislative elections. Examining the career of the Turkish President, in this synthesis is highlighted the links between the AKP and the Muslim Brotherhood and the role played by Mr. Erdoğan in the coordination of international terrorism after the attack on Saudi prince Sultan. (Source: VoltaireNet): http://tinyurl.com/pqjjqty

.

Szólj hozzá!

Címkék: turkey saudiarabia

Legújabb könyvek - 2015. június

2015.06.09. 03:59 Eleve

.

2015 júniusában látókörünkbe került:

Alföldi gyűjtés  (= Magyar Népköltészet Tára: XVI.) / Kálmány Lajos - közreadja Forrai Ibolya - Raffai Judit - Balassi Kiadó

Behódolás /  Houellebecq, Michel:- Magvető Könyvkiadó

Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene: a Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai / szerkesztette Dáné Veronika - Horn Ildikó - Lupescu Makó Mária (et al) - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014

Challenges and pitfalls in the recent Hungarian constitutional development: discussing the New Fundamental Law of Hungary / Szente, Zoltán - Mandák, Fanni, Fejes, Zsuzsanna - Paris: L' Harmattan

Cultura si societatea maghiara in Transilvania in secolul al XIX-lea: presa si tipariturile maghiare din Transilvania si problematica culturala / Poráczky, Rozália - Cluj-Napoca: Argonaut, 2013 ((Kötet címe magyarul: "Magyar kultúra és társadalom Erdélyben a XIX. században; az erdélyi sajtó, a magyar nyelvű nyomtatványok és a kultúra kérdésköre"))

Délvidéki magyar Golgota 1944-1945 / szerkesztette Cseresnyésné Kiss Magdolna - Szabó Pál Csaba - Budapest - Szeged: Keskenyúton : Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány

Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában (= Certamen: II.) / szerkesztette Egyed Emese - Bogdándi Zsolt - Weisz Attila - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015 ((Nyelv, irodalom, néprajztudomány, régészet, történelem, művészettörténet))

Emlékirataim / Mindszenty József - Helikon Kiadó

Erdélyi magyar gazdasági gondolkodók Panteonja / Somai József - Dabóczi Géza - Kolozsvár: Romániai Magyar Közgazdász Társaság, 2014

Filmhang-lexikon / Fazakas Áron - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014

Francis Joseph’s Hungarian regiments: 1850-1914 = Ferenc József magyar ezredei: 1850-1914 / Somogyi Győző – Zrínyi Kiadó

Háború és béke: az I. világháború (1914-1918): a felsőpulyai XIII. "Kufstein" tanácskozás Oberpullendorf / Felsőpulyán 2014. szeptember 6-7-én - Wien / Bécs: Sodalitas

A Heidelbergi Káté – Kálvin János Kiadó

Hortobágy örökségei: kényszermunkatáborok és lakóik nyomában / szerkesztette Sarád József – Argumentum

"Ismertem az írók körüli mágneses teret" :1929-1945 (= Püski Sándor élete, hagyatékának tükrében: I.) / Püski István - Gulay István - Püski

Az iszlám állam a világi állam kudarca az arab világban / Hermann, Rainer – Akadémiai Kiadó

Japán-magyar nagyszótár / szerkesztette Varrók Ilona - Japán Stúdiumok Alapítvány

Környezetjog / Fodor László – Debreceni Egyetemi Kiadó ((második, javított kiadás))

A közép-kelet-európai faluközösség genezise: válogatott tanulmányok / Tagányi Zoltán - L'Harmattan

A magyar gobelin 100 éve Ferenczy Noémitól napjainkig: Szombathelyi  Képtár, 2015. II. 20. - IV. 12. - Szombathely: Képtár

A magyar középgépipar: hadiipar és haditechnikai termelés Magyarországon 1945 és 1980 között / Germuska Pál - Argumantum, 2014

Magyarok a honfoglalás korában (= Magyar Őstörténet: 2.) / szerkesztette Sudár Balázs - Helikon Kiadó

Mátyás-templom: a budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai (1242-2013): kiállítási katalógus: Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum és Budavári Nagyboldogasszony-templom 2015. április 15 - december 18. - Budapesti Történeti Múzeum - Budapest-Vári Nagyboldogasszony Főplébánia

Megvásárolt újságírók / Ulefkotte, Udo - Patmos Records

Minority representation and minority language rights / edited by Horváth, István - Székely, Ibolya - Székely, Tünde - Tonk, Márton - Cluj-Napoca: Scientia Publishing House : The Romanian Institute for Research on National Minorities, 2014

Nagyhatalmi érdekek hálójában: az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata a második világháborútól a rendszerváltásig / Borhi László – Osiris Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete

Nemzetépítő demokratikus ellenállás a Kádár-korban: 1956-1987 / Szeredi Pál – Pilisszentkereszt: Barangoló Kiadó

Selected speeches and interviews (1989-1993) / Antall, József – Antall József Knowledge Centre

Szabadság tér ’89: a rendszerváltoztatás aktái: I. 1989. január – 1989. augusztus / Rákay Philip – (s.l.): Szerző

Szakrális múlt a Kárpát-medencében / szerkesztette Garaczi Imre (= Magyarságtudományi Kutatások: IV.) – Veszprém: Veszprémi Humán Kutatásokért Alapítvány

Székelyföldi intézményi sors két meghatározó kulturális közgyűjtemény történetének tükrében / Dani Erzsébet – Argumentum

Szétrajzás: híres magyar emigránsok kézikönyve / Csiffáry Gabriella – Corvina

Szülőföldem / Tamási Áron – Helikon Kiadó

Tiltakozó szomorúság: esszék, tanulmányok / Láng Gusztáv – Szombathely: Savaria University Press

Torda vármegye jegyzőkönyvei: II.: 1659-1707 (= Az Erdélyi Vármegyék Fejedelemségkori Jegyzőkönyvei: Erdélyi Történelmi Adatok: IX / 2.) / bevezető tanulmány, jegyzetek Dáné Veronikától - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014

Az ukrán dráma: létrejött a Medve és a Sárkány közös birodalma - / Drábik János - Gold Book

A vallásosság erkölcsi erénye / Papp Miklós - L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

A virág a fény felé hajlik: Csaba testvér füveskönyve a gyerekvállalásról és a nevelésről / Böjte Csaba – Helikon Kiadó

A vörösiszap-katasztrófa társadalmi hatásai / Bartal Anna Mária – Ferencz Zoltán – Argumentum: Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutató Központ

Ahol kiadási hely, illetve évszám nincs feltüntetve, ott budapesti kiadás,
kiadási év gyanánt pedig 2015 értendő.

Legutóbbi frissítés 2015. július 26-án.

.

Szólj hozzá!

Címkék: könyv magyarország románia japán erdély 1956 európa hungary székelyföld délvidék transilvania kárpátmedence debreceniegyetem egyesültállamok elsővilágháború erdélyimúzeumegyesület másodikvilágháború magyartudományosakadémia nemzetikisebbségkutatóintézet fundamentallaw budapestitörténetimúzeum

2015. május. Magyarország. Hungaricana Közgyűjteményi Könyvtár

2015.05.28. 05:35 Eleve

.

Hungaricana
Közgyűjteményi Portál

http://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/

A digitális gyűjtemény gazdája az Országgyűlési Könyvtár. A "Hungaricana" rendszer célja az Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által támogatott közgyűjteményi digitalizálások eredményeinek bemutatása, publikálása. A honlap egyrészt információt ad a meghirdetett pályázatokról, közli a pályázati eredményeket, illetve egy publikációs felületet biztosít az elkészült adatbázisoknak. Ezek mellett igyekszik teret adni a jó digitalizálási gyakorlatoknak, újszerű eszközöknek, technológiáknak. Az NKA által támogatott pályázatok mellett számos más, az adott intézmény saját forrásából, esetleg más forrásból finanszírozott adatbázis is elérhető a rendszerben, ezzel is jelezve, hogy a cél a minél szélesebb körű hozzáférés és az egységes keresés biztosítása. A Hungaricana  létrejöttével egységesültek az NKA különböző kollégiumaiban folyó digitalizálások. Jelen rendszer szerves folytatása a Múzeumi Kollégium által évek óta támogatott, mintegy 50 intézmény kiadványait tartalmazó  Múzeumi Könyvtárnak. Ehhez társult most a Levéltári Kollégium által támogatott, a Magyar Levéltári Portálon található Magyar Levéltári Kiadványok adatbázisa, sőt kapcsolódnak hozzá a könyvtárak által digitalizált további anyagok is: helyi lapok, iskolai értesítők, lakcímjegyzékek, evangélikus kiadványok, stb. Az így létrejött Közgyűjteményi Könyvtár intézménytípustól függetlenül, egységes felületen teszi hozzáférhetővé a digitális anyagokat.

Hungaricana Könyvtár

http://library.hungaricana.hu/hu/

A Közgyűjteményi Könyvtár gerincét a múzeumok, levéltárak saját kiadványai alkotják, köztük évkönyvek, sorozatok, folyóiratok, továbbá számos itt őrzött muzeális könyv, folyóirat gazdagítja a kínálatot. Emellett igen nagy számú intézmény, könyvtár által digitalizált anyagban kereshetünk - köztük helyi lapok, iskolai értesítők, hazai és határon túli folyóiratok, napilapok, egyházi kiadványok...  A majdnem 4 millió oldalnyi anyag digitalizálását jórészt az NKA támogatta.

.

Szólj hozzá!

Címkék: könyv magyarország nemzetikulturálisalap országgyűlésikönyvtár hungaricanaközgyűjteményikönyvtár

Legújabb könyvek - 2015. május

2015.05.27. 20:32 Eleve

.

2015 májusában látókörünkbe került:

Az 1700-1722. évi székelyföldi összeírások névmutatója (= Székely Székek a 18. Században: VI.) / Pál-Antal Sándor - Pál-Antal Judit - Marosvásárhely: Mentor Kiadó, 2014

Bizánci források az Árpád-kori magyar történelemhez (=Fontes Byzantini ad Historiam Hungaricam Aevo Ducum et Regum Arpadiana Pertinentes / összegyűjtötte, fordította, bevezető Olajos Teréztől - Szeged: Lectum Kiadó, 2014

bogártankönyv / Bogár László - Kairosz Kiadó, 2014

A complete history of the Hungarian State Opera - Helicon Publishing, 2014

Együtt és külön: az erdélyi magyarok önszerveződése (1989-1990) / szerkesztette Bárdi Nándor - Gidó Attila - Novák Csaba Zoltán - Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2014

Az Első Világháború következményei Magyarországon / szerkesztette Tomka Béla - Országgyűlés Hivatala

Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón: II. / szerkesztette Könczei Csongor - Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2014

Fényképezte Zsigmond Vilmos = Photographed by Vilmos Zsigmond - Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Fürdővárosok / szerkesztette Galambos István - Michalkó Gábor - Törzsök András (et al.) - Magyar Földrajzi Társaság

Hatalom, felelősség nélkül: a sajtó, a műsorszolgáltatás és az internet Nagy-Britanniában - Wolters Kluwer

The history of the Hungarian artillery: 1913-2013 / Balla, Tibor - Csikány, Tamás - Gulyás, Géza (et al.) - Zrínyi Kiadó

Huizinga, Johan: Hogyan határozza meg a történelem a jelent? Válogatott írások (1915-1943) - Typotex

Irodalomértelmezések a felvilágosodástól napjainkig (=A VII. Hungarológiai Kongresszus Kiadványai) /szerkesztette Egyed Emese - Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó, 2014

Japánban járt magyar utazók az I. Világháború végéig (= Messziről Felmerülő Vonzó Szigetek: IV.) - Ráció Kiadó, 2014

Kacagány és camera: az 1867-es koronázás fényképei a Magyar Nemzeti Múzeumban / Tomsics Emőke - Magyar Nemzeti Múzeum

A Kárpátok hágóin át Galíciába: útikönyv az első világháború magyar emlékeit keresőknek: I. - Zrínyi Kiadó

Kertpedagógia: nevelés a kertben - kertészet az oktatásban / Szalontai Kriszta - Kornétás Kiadó

Kortárs magyar kisebbségi irodalmak: posztkolonializmus, gender szudies, littérature mineure. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai (Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27.) / szerkesztette Balázs Imre József - Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó, 2013

Magyar és európai médiajog / szerkesztette Koltay András - Nyakas Levente  - Wolters Kluver

A magyar honvéd énekeskönyve / Péczeli Attila - Zrínyi Kiadó ((1937. évi összeállítás))

A magyar külpolitika kronológiája: 1990-2010 / összeállította Nagy Miklós - Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó

Magyarországi gondolkodók: 18. század. Bölcsészettudományok: II. / válogatta, szerkesztette, utószó: Tüskés Gábor - Lengyel Réka - Kortárs Könyvkiadó

Márton Áron erdélyi püspök élete és munkássága / Sas Péter - Nemzetstratégiai Kutató Intézet, 2014

Naplók és memoárok a Don-kanyarból: 1942-1943 / Zihurik Judit - Napvilág Kiadó ((második, javított kiadás))

Nemzeti parkok Magyarországon 39 kiemelt tájvédelmi körzettel / Bede Béla - Corvina Kiadó

A nevezetes magyar Országház és a tér, ahol áll / Török András - Országgyűlés Hivatala

Nótáskönyv / összeállította Sárosi Bálint - Nap Kiadó ((negyedik, változatlan utánnyomás))

A nők és a régi magyarországi vallásosság / szerkesztette Bajáki Rita - Báthory Orsolya - MTA - PKKE Barokk és Lelkiség Kutató Csoport

"Örökségünk a tér és az idő": tanítványi tisztelgés Filep Antalnak / szerkesztette Kürtössy Péter - Máté Gábor - Varga Szabolcs - Pécs: Pécsi Tudományegyetem Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, 2014

Ősbemutató után: kortárs magyar drámák sorsa / Földes Anna - Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

A Szent Jakab zarándokút Budapesttől Lébényen át Wolfhstalig - (h.n.): Szent Jakab Baráti Kör Közhasznú Egyesület, (é.n.) ((második kiadás))

Reneszánsz könyvvadász: hogyan vált modernné a világunk? / Greenblatt, Stephen - Typotex

Révész Andor, egy híd a megosztott Európában / Pérez, Fernando Díaz - Szmolka Vida, Ignacio - Balassi Intézet - Kráter Kiadó

Szent Mihály haváról Kisasszony haváig: jeles napokhoz fűződő néphagyományok / Balogh Júlia - Kairosz Kiadó

Székelyföldi turisztikai régió? Kérdőíves, fókuszcsoportos és statisztikai vizsgálat a székelyföldi turizmusról / Kiss Tamás - Barna Gergő - Deák Attila - Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2013

A történelmi Magyarország eszméje: Szekfű Gyula a történetíró és ideológus / Dénes Iván Zoltán - Pozsony: Kalligram

Turizmusfejlesztés Székelyföldön (Hargita megyei szemszögből) / Horváth Alpár - Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2013

Unortodox különcök: Malajzia, Izland és Magyarország sikeres válságkezelése / Lovas István - Kairosz Kiadó

Vidéki Magyarország 1945-1970: dokumentumok földről, hatalomról, emberi sorsokról / Ö Kovács József - Balassi Kiadó - Kossuth Kiadó

Ahol kiadási hely, illetve évszám nincs feltüntetve, ott budapesti kiadás,
kiadási év gyanánt pedig 2015 értendő.

.

Szólj hozzá!

Címkék: könyv magyarország japán erdély európa hungary malajzia hungaria bizánc izland székelyföld országgyűlés országház galícia nagybritannia kárpátok byzantium balassiintézet elsővilágháború pécsitudományegyetem nemzetstratégiaikutatóintézet országosszínháztörténetimúzeumésintézet magyarnemzetimúzeum magyartudományosakadémia pázmánypéterkatolikusegyetem nemzetikisebbségkutatóintézet ludwigmúzeumkortársművészetimúzeum magyarföldrajzitársaság hungarianstateopera

20 05 2015 European Commission: The state of nature in the European Union

2015.05.22. 20:40 Eleve

.

Report from the Commission to the Council and the European Parliament:

The State of Nature in the European Union

Report on the status of and trends

for habitat types and species

covered by the Birds and Habitats Directives

for the 2007-2012 period

as required under Article 17

of the Habitats Directive

and Article 12

of the Birds Directive

(Source: Europa):

http://tinyurl.com/qyf54wr

.

Szólj hozzá!

Címkék: europeanunion europeanparliament europeancommission europeancouncil

2015. V. 21. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordult az Erdélyi Református Egyházkerület a visszaállamosított sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Református Kollégium épülete ügyében

2015.05.21. 19:05 Eleve

.

2015. V. 21.  A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordult az Erdélyi Református Egyházkerület a bírósági ítélettel visszaállamosított sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Református Kollégium épülete ügyében. Kató, az egyházkerület püspöke nem tartotta örömtelinek, hogy az egyháznak Románia ellen kell egy Románián kívüli bírósághoz folyamodnia jogorvoslatért, de hozzátette, nem maradt más lehetőségük a Székely Mikó Református Kollégium ingatlanai tulajdonjogának a rendezésére. Veress, egyetemi docens, a strasbourgi periratot összeállító jogászcsoport tagja elmondta, a beadványban azt próbálták bizonyítani, hogy a patinás iskolaépület a visszaszolgáltatás után tisztességtelen eljárás útján került újra az állam tulajdonába, valamint azt, hogy a román állam megsértette az egyház tulajdonhoz való jogát. Példaként hozta fel a tisztességtelen eljárásra, hogy a visszaszolgáltatást érvénytelenítő büntetőjogi perben a bíróság nem vette figyelembe, hogy az ingatlan tulajdonjogát korábban egy polgári perben már jogerős bírósági ítélet tisztázta. Kifejtette, az is a tisztességtelen eljárást támasztja alá, hogy a bírósági ítélet Sepsiszentgyörgy önkormányzatát annak ellenére tette az ingatlan tulajdonosává, hogy az önkormányzat a per során nyomatékosította: nem tart igényt az ingatlanra. A tulajdonjog megsértését bizonyítja, hogy az 1948-as államosítási rendeletben az állam rögzítette: a református egyháztól vette el az ingatlant. "A román államnak megfelelt a református egyház, amikor el kellett venni, de nem felelt már meg, amikor vissza kellett adni az ingatlant" - jelentette ki a jogász. Hozzátette, hogy a perirat összeállításába levéltári kutatókat is bevontak, az ügy jogi képviseletével pedig egy - a strasbourgi esetjogot jobban ismerő - francia ügyvédi irodát bíztak meg. Az egyházat azáltal is sérelem érte, hogy a ploiesti-i táblabíróság egy büntetőperben, mintegy mellékesen döntött a tulajdonjogról, anélkül, hogy annak a részleteit megvizsgálta volna. A perirat elkészítése során alaposan megvizsgálták, hogy miért szerepelt a 19. század végi telekkönyvben az ingatlan tulajdonosaként az "Ev. Ref. Székely Mikó Kollégium" bejegyzés, és miért nem a református egyház. A telekkönyvi bejegyzés azt a célt szolgálta, hogy rögzítse az épület rendeltetését, mely az egyházat is kötelezte a rendeltetésszerű használatra. A ploiesti-i táblabíróság 2014 novemberében jogerős ítéletben érvénytelenítette a kommunizmus idején államosított sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatását a református egyháznak, és felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki a visszaszolgáltatást 2002-ben elrendelő testület három tagjára.

.

Szólj hozzá!

Címkék: románia erdély kommunizmus erdélyireformátusegyházkerület emberijogokeurópaibírósága

2015. május 20-21. Az Egyesült Államok és Magyarország szövetségesek, akiknek nyíltan kell tisztázniuk egymás között a felmerülő vitás kérdéseket

2015.05.20. 19:07 Eleve

.

2015. V. 21.  Az amerikai Képviselőház Külügyi Bizottságának albizottságában, a Magyarországgal kapcsolatos meghallgatáson újra megerősítették, hogy a két ország viszonya nagyon jó - erről Mack, volt amerikai republikánus kongresszusi képviselő beszélt Mack szerint az albizottsági meghallgatáson voltak néhányan, akik megpróbálták rossz színben feltüntetni Magyarországot, de "kudarcot vallottak". Az albizottság elnöke és a tagok egyértelművé tették, nem fogják tűrni, hogy egyesek politikai célokból, előnyszerzésből hamisan, megalapozatlanul beszéljenek Magyarországról - mondta. Hozzátette, több tanút fel is szólítottak, hogy támasszák alá kritikáikat, negatív nyilatkozataikat, de ezeket nem tudták megtenni. Rohrabacher, az albizottság republikánus elnöke visszautasította egy tanú állítását, hogy a magyar kormányt kapcsolatba hozza az antiszemitizmussal - idézte fel az elhangzottakat a volt kongresszusi képviselő. Kiemelte: a meghallgatáson újra megerősítették, hogy a két ország viszonya nagyon jó. Magyarországnak nagyon sok barátja van a Kongresszusban és az amerikaiak között. Ez nem változott, ez mindig így volt, és minden bizonnyal így is marad - mondta Mack. Elmondta, az Albizottságban hangsúlyozták: ma is lehetnek olyan kérdések, amelyekben a két ország nem ért egyet, de ezeket a kérdéseket nyílt vitában érdemes tisztázni. Abban is egyetértettek a képviselők, hogy Magyarország demokratikus elkötelezettsége sziklaszilárd. A testület elnöke azt is elismerte, hogy Washington alkalmazott kettős mércét Magyarországgal szemben, és érték a magyar kormányt politikailag motivált támadások - mondta az M1 aktuális csatornának Mack. (Forrás: M1/MTI)

2015. V. 20.  Az Egyesült Államok és Magyarország szövetségesek, akiknek nyíltan kell tisztázniuk egymás között a felmerülő vitás kérdéseket - értettek egyet annak a washingtoni kongresszusi meghallgatásnak a részvevői, amelyet az amerikai-magyar kapcsolatok jövőjéről rendezett május 19-én a Képviselőház Külügyi Bizottságának Európai és Eurázsiai Albizottsága. Többen megállapították, hogy az elmúlt fél évben javult a viszony. Felvezetőjében Szemerkényi, washingtoni magyar nagykövet elmondta, hogy Magyarország nyitott a "barátok közötti vitára", hogy a két ország közös értékeket képvisel, és hangsúlyozta, hogy a külvilág realitásai miatt fontos a stratégiai érdekek mentén való együttműködés. Példákat sorolt fel a katonai együttműködésre, és hangsúlyozta, hogy Magyarország mindig támogatta az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciókat. Sziklaszilárdnak nevezte a magyar kormány demokrácia melletti elkötelezettségét. Yee, az amerikai Külügyminisztérium európai és eurázsiai ügyekért felelős helyettes államtitkára méltatta a két ország közötti biztonságpolitikai együttműködést, ugyanakkor aggodalmát fejezte ki a demokratikus intézmények magyarországi "eróziója" miatt. Mint mondta, az elmúlt hónapokban pozitív fejlemények történtek a kétoldalú viszonyban. Ezek egyikeként nevezte meg, hogy Magyarország katonák küldésével vesz részt az Iszlám Állam terrorszervezet elleni koalícióban, amivel kapcsolatban a kormánypárt vezetői a Parlamentben lényegi konzultációt folytattak más pártokkal és az illetékes parlamenti bizottságokkal. Szavai szerint Washington hasonló, konkrét lépeseket szeretne látni más kérdésekben, például a korrupció és a civil társadalom ügyében is. Smith, republikánus képviselő, az Emberi Jogi Albizottság elnöke, az amerikai Helsinki Bizottság elnöke szerint Yee kijelentései alapján "az Obama-kormány visszatért Orbán Viktor miniszterelnök belpolitikája bírálatának egy olyan formájához, amely korábban kontraproduktívnak és képmutatónak bizonyult", mert sok magyart elidegenített az Egyesült Államoktól. Pedig, mint mondta, Goodfriend misszióvezető-helyettes februári visszahívását és Bell, új nagykövet budapesti megérkezését követően javult a kapcsolatok légköre. Smith szerint Magyarországon a Jobbik képezi az aggodalom fő tárgyát, és Yee több, Budapesttel kapcsolatos bírálata - például a hatalomkoncentrációval és az üzleti légkör megrontásával kapcsolatban - ugyanúgy az Obama-kormányzatra is igaz. A képviselő méltatta a magyar kormányfő emberkereskedelemmel szembeni fellépését. Yee elismerte, hogy korrupció miatt román és bolgár volt és jelenlegi kormányzati tisztségviselőiket is kitiltottak az Egyesült Államokból, bár nem ugyanazon a jogi alapon, mint a magyarokat. Rohrabacher, vezető amerikai diplomata a meghallgatást megrendező albizottság republikánus elnökének arra a felvetésére válaszolva, hogy az amerikai kormány vajon nem alkalmaz-e kettős mércét Magyarországgal szemben, eltérően annak térségbeli szomszédjaitól, például Romániától és Bulgáriától, cáfolta, hogy az Egyesült Államok más országoktól eltérő megítélésben részesítené Magyarországot. Meeks, az albizottság rangidős demokrata tagja az európai orosz befolyás megerősödésével és a romák helyzetével kapcsolatban fejezte ki aggályait. Poe, republikánus képviselő több ízben is arról beszélt, hogy az Egyesült Államok nem venné szívesen, ha olyan módon beavatkoznának a belügyeibe, mint ahogyan ez most Magyarországgal történik. Poe sürgette, hogy az európai energetikai függőség csökkentése érdekében Washington mielőbb liberalizálja a cseppfolyósított földgáz (LNG) exportját. Volker, a McCain Intézet ügyvezető igazgatója kijelentette: bár az Orbán-kormány nem minden intézkedésével ért egyet, Magyarország demokrácia és piacgazdaság. A magyar kormányfőt hatékony, "chicagói" stílusú politikusnak nevezte. Kiemelte, hogy ha Washington Putyin (orosz elnök) és az IÁ feltartóztatására, valamint a transzatlanti együttműködés elmélyítésére törekszik, akkor Magyarország egyedüliként való bírálata "nem konstruktív módja" annak eléréséhez, amit akar. Stahnke, a Human Rights First jogvédő szervezet alelnöke rámutatott, hogy több nemzetközi szervezet és intézmény is bírálta a magyar jogrendszerben 2010 óta végrehajtott változásokat, amelyek meggyengítették a fékeket és ellensúlyokat. Kifogásolta, hogy Orbán Viktor méltatta az illiberális demokráciákat. Javasolta, hogy Washington a magyar kormányra gyakoroljon nyomást a nemzetközi szervezeteken keresztül, növelje a "nyilvános diplomáciát", támogassa a független újságírást és a civil szervezeteket, lépjen fel a korrupcióval, valamint az antiszemitizmussal, a rasszizmussal és a revizionizmussal szemben. Simonyi, a Hopkins Egyetem Transzatlanti Kapcsolatok Központjának ügyvezető igazgatója, volt nagykövet sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy Magyarországot immár nem a fejlett, hanem a fejletlen demokráciákkal kezelik egy lapon. Kijelentette, hogy Orbán Viktor nem antiszemita, de nem tesz eleget az antiszemitizmus ellen. Megítélése szerint Magyarországnak nem kellene ilyen közel állnia Putyinhoz, akinek budapesti fogadtatása megsértette a NATO szövetségi szolidaritását. Azt is mondta, veszélyes, ha a hatalom egy éretlen demokráciában ennyire központosított, mint Magyarországon. Rohrabacher testületi elnök a meghallgatás összefoglalójában azt a következtetést vonta le, hogy Washingtonban kettős mércét alkalmaznak, és a konzervatív értékeket képviselő magyar kormányt politikailag motivált támadások érik. (Forrás: MTI)

.

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország románia oroszország európa bulgária nato eurázsia egyesültállamok

2015. május 18. Hetven évvel ezelőtt létrehozott erdélyi magyar egyetem évfordulós ünneplése Marosvásárhelyen - magyarok nélkül

2015.05.19. 07:36 Eleve

.


2015. V. 18. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar oktatóinak tiltakozó távolmaradása mellett emlékeznek holnap, május 19-én az intézményben arra, hogy Mihály román király hetven évvel ezelőtt hozta létre azt a magyar tannyelvű egyetemet, amelyet a MOGYE jogelődjének tekint. Az egyetem honlapján közölt hír szerint „A királyság napja" című rendezvényen vendégül látják Mihály király lányát, Margit hercegnőt és annak férjét. Szabó professzor, az egyetem magyar tagozatának a vezetője elmondta: sérelmezik, hogy a hónapokkal ezelőtt elkezdődött évfordulós rendezvényeken szó sem esik arról, hogy az 1945-ös királyi rendelettel magyar tannyelvű egyetemet hoztak létre, és csak 1962-ben vezették be a román nyelvű oktatást is e tanintézetben. Elmondta: a királyság napja rendezvényein a magyar oktatók nem vesznek részt. Hozzátette: bízik benne, hogy a hercegi pár tájékozódott a helyzetről, és tudja, hogy okkal nem lesznek jelen a magyarok az ünnepségen. Romániában a köztársasági államforma ellenére tiszteletnek örvend az 1948-ban lemondatott – ma a nyilvánosság elől félrevonultan élő – Mihály király, és a közéletben is aktív Margit hercegnő. Mihály király 1945. május 28-án királyi rendelettel létesített Kolozsváron magyar tannyelvű egyetemet bölcsészeti, jog- és közgazdaság-tudományi, természettudományi és orvosi karral. A magyar oktatási intézmény pár hónappal később a Bolyai Tudományegyetem nevet vette fel. A királyi rendelet azt is megszabta, hogy a kolozsvári román tannyelvű tudományegyetem a magyar orvostanhallgatókat is befogadja laboratóriumaiba és klinikáiba. Ez a rendelkezés azonban nem teljesült, ezért a magyar orvosi kart Marosvásárhelyre költöztették. A marosvásárhelyi orvosi egyetem 1958-ban vált ki a Bolyai Tudományegyetemből, és kapott önálló jogi státust. A MOGYE-n a kommunista pártvezetés szóbeli utasítására vezették be 1962-ben a román nyelvű oktatást is, amely fokozatosan háttérbe szorította a magyar orvos- és gyógyszerészképzést. Ma az egyetem döntéshozó testülete a román oktatók kétharmados többségével működik. A magyar vezetők a magyarokat sújtó belső intézkedések ellen tiltakozva 2014 áprilisában testületileg lemondtak tisztségeikről, kivonultak az egyetem szenátusából. (Forrás: Krónika): http://tinyurl.com/pg6czzf

.

Szólj hozzá!

Címkék: románia erdély marosvásárhelyiorvosiésgyógyszerészetiegyetem bolyaitudományegyetem

2015. V. 6. Európai Parlament. Be kell tiltani a ciánalapú bányászatot Európában! Levél az Európai Bizottság környezetvédelmi biztosának.

2015.05.06. 06:15 Eleve

.

2015. V. 6. Be kell tiltani a ciánalapú bányászatot Európában! Levél az Európai Bizottság (EB) környezetvédelmi biztosának. Immár öt éve annak, hogy az Európai Parlament (EP) elsöprő többséggel megszavazta azt a határozatot, amely Áder és Tőkés néppárti képviselők kezdeményezésére a ciántechnológián alapuló bányászat európai betiltását indítványozta. A 2010. május 5-én elfogadott határozatban az EP arra szólította fel az EB-t, hogy 2011 végéig tiltsák be a cianidos bányászatot. Ez azonban mind a mai napig nem történt meg. A cián-lúgzás (vagy cianidos lúgzás) olyan kohászati technológiának minősülő kémiai eljárás, melyet fémtartalmú ásványok feldolgozása során – elsősorban alacsony fémtartalmú ércekből – arany kinyerésére alkalmaznak. Hideg kohászati technológia, melyet a nagy mennyiségű nyersanyagszállítás csökkentése érdekében általában a bányászat helyszínén vesznek igénybe. A cián minden biológiai szervezet számára erős méreg. Az emberi szervezetbe jutva 60-80 milligramm már 2-3 órán belül fulladást és halált okoz. A veszélyesség legnagyobb mértékben a zagytározók üzemeltetésénél jelentkezik elszivárgás, átömlés vagy gátszakadás formájában. A zagytározókban esetenként millió köbméteres nagyságrendben halmoznak fel meddőt, amely mindig tartalmaz a technológiából visszamaradó ciánvegyületeket. Ezek egy része a napfény hatására az idő előre haladtával kevésbé toxikus anyagokká bomlik le, de teljes eltűnésükkel nem lehet számolni. Éppen ezért környezetvédelmi szempontból beláthatatlanok az esetleges negatív következmények. Európában a legnagyobb cián- és nehézfém-szennyezés 2000. január 30-án következett be, amikor a romániai Nagybánya közelében az arany kioldásával foglalkozó üzem zagytározó gátja átszakadt, a méreg pedig a Tisza folyóba került, elpusztítva annak szinte az egész élővilágát. 2009. december 8-án a Magyar Országgyűlés kimondta a cianidos bányászati technológia tilalmát Magyarországon. Viszont az EU 2006-ban csupán a ciánt használó technológiák környezetvédelmi előírásait szigorította meg. Az utóbbi években ugyancsak Romániában, mégpedig az Erdélyi-szigethegységben, Verespatakon történtek próbálkozások egy nagyszabású kitermelés beindítására. A hivatkozott EP-határozat 5. évfordulója alkalmából Tőkés, erdélyi képviselő több kollégájával együtt közös folyamodványban fordult az EB környezetvédelmi biztosához, Vellához, azt kérve, hogy az EB minél hamarabb szerezzen érvényt az EP határozatának. Nyomatékosan felhívták a biztos figyelmét arra, hogy az európai törvényhozás egyértelmű felszólítása ellenére a Bizottság, mint végrehajtó szerv mindmáig adós a végrehajtással. (Forrás: TőkésLászló.EU): http://tinyurl.com/l998kjo

.

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország románia európa országgyűlés európaiparlament európaibizottság

2015. V. 5. Országos tendencia Romániában a magyarság megszerzett jogainak visszaszorítása.

2015.05.05. 07:05 Eleve

.

2015. V. 5. Országos tendencia Romániában a magyarság megszerzett jogainak visszaszorítása - hangoztatta Markó, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RDMSZ) szenátusi frakcióvezetője. A politikus az idén 200 éves bukaresti magyar oktatásnak szentelt ünnepségsorozat, a 13. Bukaresti Magyar Napok nyitórendezvényén beszélt az anyanyelvű oktatás identitásmegőrző szerepéről. Kifejtette: az európai szemlélet és az amerikai is most olyan körülmények között nézi el Bukarestnek a magyarság jogainak visszaszorítására tett kísérleteit, amikor a világban számos intő jel figyelmezet arra, hova vezetnek a megoldatlan etnikai feszültségek. Szerinte a mostani román kormánynak nincs lehetősége ismét a nyílt állampolitika rangjára emelni a negyedszázada megbukott nacionál-kommunista rendszer homogenizáló - az etnikai és regionális identitások eltörlését célzó -  politikáját, de egy rossz közigazgatási felosztással vagy a nyelvhasználati és oktatási törvények be nem tartásával sokat árthat a magyarságnak. A volt RMDSZ-elnök rámutatott: mivel a nemzeti identitás záloga az anyanyelvű oktatás, az elmúlt negyed évszázad erdélyi érdekvédelmi politikájában a legfőbb prioritásnak számított a diktatúra által szétvert magyar oktatási hálózat helyreállítása. Mire azonban sikerült elérni, hogy a kerettörvény minden területen lehetővé tegye az anyanyelvű oktatást és garantálja az intézményi önállóságot, az erdélyi magyarság azzal szembesült, hogy az oktatási törvényt vagy az anyanyelv-használati jogszabályt nem tudja érvényesíteni, mert betartásukat sem a kormány, sem a bíróság nem kéri számon - mutatott rá. Az egyhetes rendezvénysorozatot szervező bukaresti Petőfi Kulturális Egyesület elnöke, Buday elmondta: a román főváros lakossága mintegy tíz százalékának vannak ma magyar felmenői, de a XX. század elején még több tízezer fősre tehető bukaresti magyar közösséget többször is kisemmizték, és a legutóbbi népszámláláson alig több mint háromezren vallották magukat magyarnak.  Kétszáz évvel ezelőtt Sükei, református lelkész alapította az első magyar iskolát Bukarestben. Az Ady nevét viselő mai önálló magyar bukaresti középiskolában 300 gyermek tanul, kétharmaduk magyar-román vegyes házasságból származik - mondta Bencze iskolaigazgató. (Forrás: MTI)

.

Szólj hozzá!

Címkék: románia erdély

2015. V. 3. Egyesült Államok. Kounalakis, Eleni: Madam Ambassador. Three Years of Diplomacy, Dinner Parties, Democracy in Budapest

2015.05.04. 20:53 Eleve

.

2015. V. 3.  Orbán felcsattant - kitálalt a volt amerikai nagykövet. Kounalakis volt amerikai nagykövet budapesti éveit feldolgozó könyvet adott ki, amelyben részletesen beszámolt arról, hogy mit gondol a magyar miniszterelnökről és a kormány tevékenységéről.  Amikor 2013-ban Kounalakis amerikai nagykövet szolgálati idejének lejártával elköszönt a magyar miniszterelnöktől, Kunderáról, a demokráciáról, szabadságról és elnyomásról beszélgettek. Orbán Viktor A lét elviselhetetlen könnyűsége kapcsán megemlítette, hogy a magyarok a történelem nehéz súlyától, míg az amerikaiak ennek könnyűségétől szenvednek. Kounalakis megjegyezte, hogy a cseh író a szabadságot egyaránt féltette a külső és belső elnyomástól. Orbán erre felcsattant. „Volt egy választás, az emberek nekem adták a hatalmat és a felelősséget, hogy vezessem az országot. Sok a probléma, mindent megteszek azért, hogy megoldjam őket. Ha nem tetszik az embereknek, amit csinálok, akkor a következő választáson másra szavaznak” – mondta. A nagykövet azzal vágott vissza, hogy az Egyesült Államokban nemcsak négy évenként, hanem minden nap el kell számolni. Utoljára csaptak össze, és utoljára sem kerültek közelebb az álláspontok. A volt amerikai nagykövet, Kounalakis budapesti éveit feldolgozó, most megjelent könyv, a Madam Ambassador Three Years of Diplomacy, Dinner Parties, Democracy in Budapest központi témája a demokrácia, a szabadság értelmezése és az azért való küzdelem a „2/3-os magyar forradalom” idején. De felveti azt a kérdést is, hogy mennyire avatkozhat bele egy diplomata egy szuverén állam belügyeibe. A művet kísértetként hatja át Orbán Viktor, róla vagy politikájáról beszél mindenki.  „Néhányan őrültnek tartják. De nincs igazuk. Nagyon okos, racionális ember. De különbözik a koncepciója a demokrácia, a szabadság, de még a szabad piac kérdésében is. Úgy tekinti önmagát, mint az egyetlen ember, aki megvédi a magyar embereket a romboló külső hatásoktól. De ha tágabb értelemben nézzük, mint energiabiztonság, keleti partnerség – Afganisztán – teljes az egyetértés Magyarországgal. Mint mindig, most is megbízható partnerek a magyarok” – tájékoztatta a nagykövetasszony Clinton, volt amerikai elnököt a magyar helyzetről. Bár megérkezésekor, 2010-ben még Bajnai Gordon volt a miniszterelnök, de mindenki tudta, hogy pár hónap múlva Orbán Viktor lesz az ország vezetője. A kérdés csupán az volt, milyen mértékű győzelmet arat. Kounalakis tudta, hogy együtt kell dolgoznia vele, még akkor is, ha Orbánt szeszélyesnek, időnként modortalannak tartotta. Nem akart Brinker sorsára jutni, akinek ajtót mutatott Orbán. (Emlékezetes: az előző amerikai nagykövet a 2001-es terrortámadás után tett megjegyzést az egyre növekvő magyarországi antiszemitizmusra, amire Orbán miniszterelnökként annyira feldühödött, hogy gyakorlatilag nem vett tudomást Brinkerről – a szerk.) A 2/3-os győzelem után pedig világossá vált számára, hogy nem az ellenzéki pártokat, köztük a Jobbikat kell figyelniük, hanem a magabiztos kormánypártot. Már az első intézkedések – Nemzeti Emlékezés Napja, a határon túli magyarok honosítása – aggodalommal töltötték el, de a washingtoni Külügyminisztérium ezt magyar belügynek tekintette, és nyugalomra intette a diplomatát. A nagykövet feladata egyébként is világos volt: Afganisztánra, az energiabiztonságra és a szélsőségek elleni harcra kellett koncentrálnia. A könyv tanúsága szerint a diplomatát mégis a belpolitikai problémák izgatták. A törvényeket futószalagon gyártották, aminek csúcsa az új alkotmány volt. Felemelte szavát a média-, az egyházi törvény ellen, harcolt a központi bank és a bíróságok függetlenségéért. Nem értette, hogy az Európai Unió miért nem regulázza meg Magyarországot. Akármilyen amerikai vendég érkezett Budapestre, akármilyen ügyben tárgyaltak, a nagykövet arra biztatta őket, hogy emeljék fel szavukat a demokrácia-deficit ellen. Ilyen volt Holder igazságügyi miniszter, Napolitano nemzetbiztonsági miniszter, Pelosi, a Kongresszus akkori elnöke. Az amerikai vendégek néha nem értették a helyzetet. Holder például felvetette a bíróságok ügyét Navracsicsnak, és úgy érezte, hogy kielégítő választ kapott. Nem volt hajlandó Orbán Viktornak is elismételni az aggodalmakat. A legfontosabb amerikai vendég azonban a nagykövetasszony barátja, Clinton volt. A külügyminiszter a Lantos Intézet avatására érkezett Budapestre. Eredeti tervek szerint már a parlamenti beszédében felvetette volna a magyar demokrácia problémáit, amit Lantos unokája, a külügyi főtanácsadó Tillemann irt. Kounalakis megrémült. Úgy érezte, hogy a magyar népet sértenék meg azzal, ha már az ünnepi beszédben megleckéztetik. Egész éjjel dogoztak, végül a beszédet átírták. Clinton később négyszemközt találkozott Orbánnal, és a közös sajtótájékoztatón bírálta az antidemokratikus intézkedéseket. A hatás óriási volt nemcsak a magyar ellenzéki, de a külföldi sajtóban is. Amikor később kiszivárogtattak egy Orbánnak szóló dorgáló Clinton- levelet, az EU is komolyan vette a magyar alkotmány problematikus voltát. Kounalakis úgy érezte, elérte célját. Míg a belpolitikai irányvonallal nem értett egyet, a miniszterekkel jó kapcsolatot ápolt. Barátjának nevezte Hendét, akivel együtt utazott a Balkánra és Afganisztánba. Martonyit művelt, igazi atlantistának tartotta, aki fölött átnyúlt a „sarmos pr-os”, Szijjártó. Kounalakis időszakának legnagyobb külpolitikai válsága, az azeri baltás gyilkos szabadon bocsátása is Szijjártó nevéhez fűződik, Martonyi nem is tudhatott róla. Politikai sztárnak tartotta Navracsicsot, akinek előmenetelében néhányan egy Orbán-ellenes puccs lehetőségét láttak. Szavahihetőnek ítélte Pintért és hallgatott Sólyom tanácsaira. Név szerint nem esik viszont arról szó, hogy milyen ellenzéki politikusokkal és civil szervezetekkel tárgyalt és miről. Clinton villámlátogatásakor jutott idő arra is, hogy civilekkel, ellenzékiekkel beszéljen, de nem derül ki a könyvből, hogy kik voltak ők. Kounalakis osztotta Clintonnak azt az elvét, hogy egy szabad társadalom a demokratikus kormányon, a szabad piacon és a civil szervezeteken alapuló háromlábú szék. Az amerikaiak segítették a civil kezdeményezéseket, de helyettük nem végezték el a munkát. A nagykövet az aktív állampolgár kitüntetéssel jutalmazta azokat, akik valóban tesznek valamit a közösségért. Kounalakis támogatta a homoszexuális közösséget, amit azzal is kifejezett, hogy felvonult a 2012-es budapesti meleg parádén.  A nagykövet úgy vélte, hogy az Orbán-kormány az áldozat szerepét sulykolta a magyar népbe, ennek hangsúlyozására kiemelt szerepet kapott Trianon, a német megszállás, a kommunizmus terrorja, a jelenben pedig a nyugati hatalmak befolyása. A könyv kitér a magyarországi antiszemitizmusra is. Bár az amerikaiak hivatalos álláspontja az volt, hogy ez elszigetelt csoportokhoz köthető, a Követség annyi panaszt kapott, hogy hihetővé vált a mélyebb probléma. Kounalakis úgy látta, hogy Magyarország fehérre akarja mosni második világháborús történelmét, hiányolta, hogy Németországhoz hasonlóan nem volt széleskörű diskurzus a holokausztról.  Számtalan vendéggel találkozott  Sorostól Habsburgig, Károly brit hercegtől Jolie-ig. A gyakorlatias ingatlan-befektető üzletasszony intézte el telekcserével, hogy az amerikaiak visszaszolgáltatták a várbeli egykori Táncsics-börtön épületét. Kounalakis elegáns könyvet írt, távol tartotta magát a politikai pletykáktól. Úgy beszél barátairól, családjáról, hogy nem teregette ki a magánélet titkait. A kaliforniai első generációs görög üzletasszony a Demokrata Párt aktivistája, anyagi támogatója, Clinton nagy támogatója volt. Többen biztatták, lépjen aktív politikai pályára, de ő nagykövet akart lenni. Az álom teljesült Obama megválasztásával. Igaz, Szingapúrba szeretett volna menni, és oda is képezték ki, de tervét az utolsó pillanatban megfúrták. Helyette négy európai fővárost ajánlották fel neki. Budapestet választotta, és költözött Magyarországra férjével és két kisfiával. Mivel a gyerekek San Franciscóban már kínai iskolában tanultak, a szülők nem akarták, hogy elfelejtsék a mandarin nyelvet. Hétvégi kínai iskolát kerestek nekik Budapesten. Maguk is meglepődtek, hogy milyen nagy és befolyásos kínai közösség él Budapesten. 1988-ban Magyarország és Kína között vízummentességet vezettek be, a kínaiak tömegesen jöttek és maradtak. A hatóságokat akkor nem érdekelte az illegális bevándorlás. Kounalakis egy helyütt azon töpreng könyvében, hogy mi lett volna, ha Szingapúrba kerül? Beavatkozhatott volna az ő belügyeikbe is? Elismeri, hogy nem. De hát Magyarország barát és NATO-partner,  szükségük volt a segítségre. (Forrás: Válasz): http://tinyurl.com/m73hrao

.

Szólj hozzá!

Címkék: kína könyv magyarország németország európa kommunizmus nato afganisztán szingapúr balkán európaiunió egyesültállamok másodikvilágháború

2015. IV. 23-26. Magyarország. XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

2015.04.23. 23:57 Eleve

.

XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

(Millenáris, 2015. április 23–26.)

1994-ben az UNESCO azzal a kéréssel fordult a könyves társaságokhoz, győzzék meg kormányaikat arról, hogy április 23.-át hivatalosan nyilvánítsák a Könyv és a Szerzői Jog Világnapjává. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése az elsők között csatlakozott a világnap új intézményéhez. Az idei megnyitóra a Millenáris Teátrumban kerül sor Balog miniszter részvételével. 1995 óta hívnak díszvendégként egy-egy alkotót is, aki az ünnepi megnyitó után pódiumbeszélgetésen mutatkozik be és veszi át a Budapest Nagydíjat. Idén az amerikai Franzen látogat Budapestre; a műveit gondozó Európa Könyvkiadó a Diszkomfortzóna című önéletrajzi mű magyar kiadásával várja a szerzőt. A könyvfesztiválon több mint 30 ország állít standot, küldi el szerzőit Budapestre, legtöbbjüket új magyar nyelvű kötete köszönti. Esztendőről esztendőre díszvendégként mutatkozik be egy-egy ország könyvkiadása, kortárs irodalma. 2000 óta az Európai Elsőkönyvesek Fesztiválja a Könyvfesztivál elengedhetetlen részévé vált. Ennek sikerét mutatja, hogy a hazánkba látogató szerzők egyharmadának azóta van magyar nyelvű kötete. Az Európai Unió magyarországi képviselete, a Millenárison található Európa Pont a könyvfesztivál külföldi íróvendégeinek közreműködésével nagyszabású európai írótalálkozót szervez. Először csatlakozik a könyvfesztiválhoz a független könyvesboltok Kis Könyves Éj elnevezésű rendezvénye; a Fesztivál április 24.-ei látogatóit záráskor szervezett sétaúttal vezetik el az éjjel is nyitva tartó, irodalmi profilú budapesti könyvesboltokba. A világ és Európa könyvkultúráját meghatározó két szervezet, az International Publishers Association és a Federation of European Publishers vezető tisztségviselői e fesztiválon tartják idén közös szakmai konferenciájukat, konzultálva a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése Elnökségével. Idén 220 éves a szervezett magyar könyvkultúra; 1795-ben alapították a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése első jogelődjét, a Pesti Könyvárusok Grémiumát, hivatalos nevén a Pester Buchhändler Gremiumot. A 18. század végén, s a 19. század elején minden magyarországi könyves vigyázó szemét Lipcsére vetette, ha Magyarországon kereskedett is, lerakatot tartott a német könyvkereskedelem központjában. 1825-ben a magyar Horvát javaslatára alapították meg Lipcsében a nagyhírű Börsenvereint. A német és a magyar könyvszakmát szinte a kezdetektől kapcsolatok fűzik össze, napjainkig. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál születése is összekapcsolódik a Böresenverein Kft-jével; a Frankfurti Könyvvásárt szervező Ausstellung- und Messe GmbH-tól kapott szakmai támogatást az 1994-es elinduláshoz. A könyvvásár konferenciái többek között a könyvkereskedelem átalakulásával, gondjaival, annak hazai és külföldi tapasztalataival, a digitális technika előretörésével, a könyv, a könyvkiadás jövőjével, a piaci körülmények között működő magyar könyvkiadással, az állam szerepvállalásával foglalkoznak. Szórakoztató zenés irodalmi esten pedig felidézik a magyar próza fejlődéstörténetét, napjainkig. A magyar könyvkultúra több mint kétszáz évét felidéző, reprezentatív standon az Országos Széchényi Könyvtár kamara-kiállítás keretében mutatja be a magyar könyvpiac legendás cégeit, tulajdonosaikat, a magyar könyvkiadás fejlődéstörténetét a 18. század végétől a rendszerváltozásig. Az első könyvfesztivál óta működik a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által szervezett, Könyvtáros Klub; középpontjában idén a könyvtári digitalizáció és a jogkezelés áll. Idén 413 program közül választhatnak a Millenárisra kilátogatók, félszáz külföldi íróval, ötszáz hazai és határon túli magyar íróval, tudóssal, művésszel találkozhatnak. Erdélyi magyar könyvkiadás és könyvnyomtatás történetét bemutató kiállítás is megtekinthető. A rendezvényeket végigkísérik a társművészetek produkciói; művészkönyv-alkotók, magyar könyvillusztrátorok állítanak ki, lesznek koncertek, de filmvetítés, könyvbemutatóhoz kapcsolódó kosztümös bajvívás, és több színházi előadás is. A Millenárison a gyermekkönyvkiadók összefogásával megvalósuló Gyermek(b)irodalom a leglátogatottabb helyszín, ahol az olvasás szeretetére ébresztik rá a gyerekeket, szólítják meg szüleiket. Lesz mesemondás, bábelőadás, koncert, közös éneklés, felolvasó- és papírszínház, játszóház, gyermekfoglalkoztató, több vetélkedő és könyvbemutató, dedikálás. Ebben az évben is megrendezik általános és középiskolások számára az Irodalom Jelmezben vetélkedőt. A legsikeresebb produkciók előadói több százezer forint értékű, értékes könyvgyűjteményt vihetnek haza iskolájukba. A Millenáris a rendezvény négy napja alatt Európa legnagyobb könyvesboltjaként üzemel. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a kiállított könyveket a magyar standok mindegyikénél meg lehet vásárolni. Az egységesen 500 forintos fesztiváli belépőjegy névértékében könyv vásárolható. (Forrás: Könyvfesztivál): http://tinyurl.com/kwbe33r

.

Szólj hozzá!

Címkék: könyv magyarország erdély európa europe unesco európaiunió országosszéchényikönyvtár

April 21, 2015 United States. How the fall of Qaddafi gave rise to Europe's migrant crisis?.

2015.04.22. 20:34 Eleve


.

April 21, 2015  How the fall of Qaddafi gave rise to Europe's migrant crisis?. Libya's coast has a long history of sending people – willing and unwilling – to Europe and the Americas. Ports like Tripoli and Benghazi were the final stops for medieval slave-trading caravans from the African interior until the 19th century. In recent decades, migrants have shoved off for Italy and Spain in rickety fishing boats, with Libyan officials looking the other way. Mr. Qaddafi was well aware of European alarm at the rising tide of migrants in his final years in power. He used it as a powerful wedge to improve his own standing. Back to 2004, Qaddafi began making deals with individual European states to control the tide of migrants. In August 2010, he visited his friend Berlusconi, then president of Italy, in Rome and said Europe would turn "black" without his help. "Tomorrow Europe might no longer be European, and even black, as there are millions who want to come in" - Qaddafi said. "What will be the reaction of the white and Christian Europeans faced with this influx of starving and ignorant Africans ... we don't know if Europe will remain an advanced and united continent or if it will be destroyed, as happened with the barbarian invasions." Qaddafi had a handy solution. He offered to shut down his country and its coastal waters to the job seekers in exchange for €5 billion a year. He pointed to his work with Italy as proof he could get the job done. In June 2009, he signed a "friendship" agreement with Italy that involved joint naval patrols against migrants and Italy handing over migrants captured en route to Europe to Libya, no questions asked. The number of Africans caught trying to illegally enter Italy fell by more than 75 percent that year. By the end of the year Qaddafi had struck a more modest €50 million deal. Internment camps were built and watchtowers erected on the beaches. There was little concern with how Qaddafi went about his business and there were frequent reports of rape and theft by Libyan security services. When the uprising against Qaddafi began in early 2011, the situation only grew worse for the African migrants. Many rebel groups were convinced that any foreign African in the country were mercenaries for Qaddafi and hundreds were executed. The European Union grapples with the morality of cutting back on patrols to rescue migrants. The argument for doing less is that increasing the risk of crossing the Mediterranean would save lives. Word that there was no safety net would filter back to people, many of them fleeing persecution, and they'd stop coming. "We do not support planned search and rescue operations in the Mediterranean,” British Foreign Office Minister Anelay said last year. Rescues have  “an unintended ‘pull factor,' encouraging more migrants to attempt the dangerous sea crossing and thereby leading to more tragic and unnecessary deaths” - she argued. Columnist Hopkins called them "cockroaches" in The Sun, Britain's largest-circulating newspaper, on April 17.. "Show me pictures of coffins, show me bodies floating in water, play violins and show me skinny people looking sad. I still don’t care" - she wrote. "What we need are gunships sending these boats back to their own country. You want to make a better life for yourself? Then you had better get creative in Northern Africa." The vast majority of refugees make for Libya, where local gangs prey on migrants, and racism against darker-skinned Africans is common. Libya's lawlessness has made traveling through the country even more dangerous and unpredictable. Two horrible tragedies in or at least near Libya: up to 800 migrants trying to reach Europe from Africa die after their boat sinks off the coast, and 30 migrants are murdered by the so-called Islamic State on the shore in the troubled country. Last year, a record 170,000 refugees flooded across the Mediterranean, traveling in large part out of Libya and arriving in Italy. In January, the number of refugees and migrants reached Italy from Libya, showed a 60 percent increase from January 2014. They come from all over Africa and the Middle East. The Eritreans are fleeing a brutal regime which dragoons young men into military conscription and maintains a semi-permanent war footing with neighboring Ethiopia. Syrians and Iraqis are fleeing the war and atrocities committed by the self-described Islamic State, Palestinians the open prison that is Gaza, and West Africans the crushing poverty that has framed many of their lives ... For Europe, there's no prospect of a new Qaddafi to act as warden. In Libya itself a power vacuum since the 2011 fall of dictator Qaddafi has enabled gangs of human traffickers to flourish ... (Source: Christian Science Monitor): http://tinyurl.com/qxeoufy

.

Szólj hozzá!

Címkék: usa europe italy eritrea iraq africa americas spain gaza ethiopia syria libya europeanunion mediterraneansea

2015. IV. 21. Nagy-Britannia. Az Európai Uniónak katonai erővel kellene fellépnie az Európába irányuló földközi-tengeri embercsempészet ellen

2015.04.21. 20:19 Eleve

.

Nagy-Britannia

2015. IV. 21.  Az Európai Uniónak (EU) katonai erővel kell fellépnie az Európába irányuló földközi-tengeri embercsempészet ellen a The Times  tekintélyes konzervatív brit napilap szerkesztőségi állásfoglalása szerint. Az EU-nak azonban a legutóbb történtek után közös fellépéssel kell csapást mérnie az embercsempészek üzleti modelljére, szembeszállva azzal az alapeseti feltételezéssel, hogy azok a hajók, amelyek nem süllyednek el a tengeren, mindenképpen kiköthetnek Európában. Európa déli határainak védelme ahhoz az erőfeszítéshez hasonlítható, amelyet az Egyesült Államok fejt ki Mexikóval közös határának ellenőrzésére, csak éppen az amerikai határőrség ehhez 300-szor akkora havi költségvetési támogatást kap, mint amennyit az EU a Földközi-tengeren jelenleg működő járőrszolgálatra fordít - áll a The Times írásában. A lap szerint nem tekinthető pénzszórásnak, és nem is a szélsőjobbnak tett gesztus, hanem a józan ész diktálta feladat a határok megfelelő őrizete. Olaszország eddig csaknem ezer embercsempészt vett őrizetbe, az őrizetbe vétel fenyegetése azonban önmagában nem fogja megállítani az embercsempészeket. Az Európai Unió vezetőinek ezért komolyan fontolóra kell venniük katonai erő alkalmazását az embercsempészek hajóinak megsemmisítésére még a kiinduló kikötőkben, mielőtt ezekre a hajókra a menekülők felszállnának. Meg kell vizsgálni emellett annak a lehetőségét is, hogy a már úton lévő hajókat Európa helyett miképp lehet humánus módon máshová irányítani. Az nyilvánvalóan elfogadhatatlan lenne, ha a hajókat erővel visszakényszerítenék Líbiába, tekintettel arra, hogy a líbiai partvidék egyes szakaszait az Iszlám Állam nevű szélsőséges milícia ellenőrzi. Egyiptomot, Tunéziát, Algériát és Marokkót azonban be lehet és be is kellene vonni a helyzet megoldásába. (Forrás: MTI)
.

Szólj hozzá!

Címkék: egyiptom olaszország európa mexikó algéria tunézia marokkó líbia nagybritannia európaiunió egyesültállamok földközitenger

2015. IV. 19. Földközi-tenger. Újabb embercsempész hajó süllyedt el Líbia partjaitól 110 kilométerre.

2015.04.20. 00:24 Eleve

.

2015. IV. 19. (vasárnap)  Olasz és máltai hatóságok túlélők és holttestek után kutatnak baleset helyszínén, az olasz Lampedusa szigetétől mintegy kétszázhúsz kilométerre, délre.  Egy vízi jármű állítólag azért borulhatott fel, mert a menekültek mindannyian a fedélzet egyik oldalára tódultak, amikor elhaladt mellettük egy másik hajó. A baleset helyszínén nagyjából 5000 méter mély a tenger, így lehetséges, hogy számos holttest soha nem fog előkerülni; hatalmas olajfoltok láthatóak, széttört fadarabok és mentőmellények lebegnek a vízen. E legújabb hajószerencsétlenség a túlélők beszámolói szerint akár hétszáz menekült halálát is okozhatta. A hajó Líbia és Olaszország között, Líbia partjaitól 110 kilométerre süllyedt el, röviddel szombat éjfél után. A legfrissebb hírek szerint eddig huszonnégy holttestet találtak az olasz hatóságok. A római miniszterelnök a rabszolgatartás új formájának nevezte az emberkereskedelmet. Renzi, olasz kormányfő rendkívüli kabinetülést hívott össze vasárnap estére. A  francia államfő az Európai Uniós (EU) bel- és külügyminiszterek összehívását sürgette sürgős intézkedések megtételére. Hollande  elnök így fogalmazott:: "Növelni kell a (járőröző) hajók számát, több légi ellenőrzés kell az övezetben és sokkal intenzívebb küzdelem az embercsempészettel szemben, mert akik ezeket az embereket a hajókra teszik, csempészek, sőt terroristák, mert pontosan tudják, hogy ezek a hajók lerobbant állapotban vannak,  sőt azt is, hogy a nyílt tengeren fogják elsüllyeszteni őket és veszélybe sodorni több száz ember életét". Salvini, a bevándorlás-ellenes olasz Északi Liga elnöke azt sürgette, hogy állítsanak fel haditengerészeti blokádot a líbiai partoknál. "Meg kell fékeznünk az embercsempészeket. Fogadóközpontokat kell létesítenünk Tunéziában, Marokkóban, Egyiptomban, Líbiában és mindenhol, ahol szükséges" - jelentette ki. Olaszországban 10 év alatt 2-ről 10 százalékra emelkedett az illegális bevándorló menekültek aránya. Özoguz, a német kormány migrációügyi képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a javuló időjárás miatt egyre több hajó indul az észak-afrikai partokról Európa felé, ezért vissza kellene állítani a tavaly decemberben véget ért Mare Nostrum (Mi tengerünk) katonai-humanitárius missziót. Az EU most alakította ki azt az álláspontot, amely szerint elkezdi felfegyverezni az egyiptomi és a líbiai haditengerészetet, hogy ők fogják vissza az egyiptomi és líbiai partoknál a menekülteket. A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) adatai szerint idén eddig már 20 ezer illegális bevándorló ért partot Dél-Európában, ez valamivel kevesebb, mint 2014 első négy hónapjában. (Forrás: MTI)

.

Szólj hozzá!

Címkék: afrika egyiptom olaszország németország európa tunézia marokkó líbia málta európaiunió földközitenger nemzetközimigrációsszervezet

16 04 2015 Italy. Police: Muslims threw Christians overboard during Mediterranean Sea voyage

2015.04.17. 06:16 Eleve

.

16 04 2015  Police: Muslims threw Christians overboard during  Mediterranean Sea voyage  Palermo police said they had detained 15 people suspected in the high seas assault, which they learned of while interviewing tearful survivors from Nigeria and Ghana who had arrived in Palermo on 15 April morning after being rescued at sea by the ship Ellensborg. The 15 were accused of multiple homicide aggravated by religious hatred. The survivors said they had boarded a rubber boat April 14 on the Libyan coast with 105 passengers aboard, part of the wave of migrants taking advantage of calm seas and warm weather to make the risky crossing from Libya, where most smuggling operations originate. During the crossing, the migrants from Nigeria and Ghana — believed to be Christians — were threatened with being abandoned at sea by some 15 other passengers from the Ivory Coast, Senegal, Mali and Guinea Bissau. Eventually the threat was carried out and 12 were pushed overboard. The statement said the motive was that the victims "professed the Christian faith while the aggressors were Muslim." The surviving Christians, the statement said, only managed to stay on board by forming a "human chain" to resist the assault. The new tragedies come just days after aid agencies reported 400 presumed dead in the sinking of another ship near the Libyan coast. The deaths have raised calls for a more robust search and rescue of the seas between Libya and Europe amid a surge in migration between the Middle East and Africa toward Italy. (Source: Yahoo): http://tinyurl.com/n86kavc

.

Szólj hozzá!

Címkék: europe italy mali africa ghana nigeria senegal lybia mediterraneansea ivorycoast guineabissau

A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918-1944

2015.04.06. 20:16 Eleve

.

A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918-1944

/ összeállította: Fedinec

(Forrás: Szlovákiai Magyar Adatbank):

http://tinyurl.com/mk8oc5j

2517 találat


Kárpátalja az első világháború után a teljes autonómia ígéretével Podkarpatszka Rusz néven került a Magyar Királyságtól a Csehszlovák Köztársasághoz. 1938-1939 fordulóján Cseh-Szlovákia kötelékében törvénnyel is alátámasztott autonóm terület Kárpáti Ukrajna néven, majd mint Kárpátaljai Kormányzóság Magyarország része az első bécsi döntés által meghúzott határokon belül. 1944 őszétől szovjet befolyási övezet (Kárpátontúli Ukrajna), 1946-tól a Szovjetunió, 1991-től pedig az Ukrán Köztársaság Kárpátontúli területe. A kronológia ennek a folyamatnak, illetve a kárpátaljai magyarság életének bemutatására vállalkozott.

.

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország ukrajna kárpátalja szovjetunió csehszlovákia