HTML

Egyik 19

Magyarországról, utódállami területekről, Európáról, Európai Unióról, további földrészekről, globalizációról, űrről

Friss topikok

Címkék

1956 (12) adriaitenger (2) afganisztán (3) afghanistan (1) africa (1) afrika (3) alaptörvény (10) algéria (1) alkotmány (3) alkotmánybíróság (4) állambiztonságiszolgálatoktörténetilevéltára (1) amerikaimagyarmúzeum (1) amnestyinternational (1) arctic (1) ardeal (1) ausztrália (2) ausztria (15) autonómia (7) autonomy (1) azovitenger (1) ázsia (2) balkán (2) baltics (2) baltikum (5) baltitenger (2) bánság (1) batthyáneum (1) bécsimagyartörténetiintézet (1) belarus (1) belgium (5) Biblia (1) blacksea (2) boszniahercegovina (3) brazília (2) budapestfővároslevéltára (1) budapestiközlekedésiközpont (1) budapestostroma (1) bulgária (8) canada (2) caritashungarica (1) carpathians (1) caucasus (2) china (1) Címkék (1) ciprus (1) communism (1) crimea (1) csehország (15) csehszlovákia (4) czechia (1) dal (3) dánia (1) danube (1) defenseadvancedresearchprojectsagency (1) délafrika (2) délamerika (3) déliáramlat (8) délvidék (5) duna (5) dunaipolynemzetipark (1) earth (3) égeitenger (1) egyesültállamok (35) egyesültarabemírségek (1) egyesültnemzetekszervezete (13) egyházikönyvtárakegyesülése (1) egyiptom (5) elsővilágháború (3) emberijogokeurópaibírósága (1) eötvöslorándtudományegyetem (4) erdély (32) erdélyimagyarműszakitudományostársaság (1) erdélyimúzeumegyesület (3) erdélyireformátusegyházkerület (1) erdélyirómaikatolikuspüspökség (1) eritrea (1) északamerika (2) északiáramlat (2) északitenger (1) észtország (4) etiópia (2) európa (46) europa (1) európaibizottság (13) európaibiztonságiésegyüttműködésiértekezlet (2) európaibiztonságiésegyüttműködésiszervezet (6) európaiparlament (12) európaitanács (6) európaiunió (36) europe (9) europeancouncil (1) europeanspaceagency (1) europeanunion (2) fehéroroszország (5) feketetenger (17) felvidék (6) fénykép (1) film (26) finland (1) finnország (5) firstworldwar (1) földközitenger (2) fórumkisebbségkutatóintézet (1) franciaország (11) függetlenállamokközössége (2) gazprom (13) generalelectric (1) germany (2) globalizáció (6) görögország (8) greatbritain (3) grúzia (3) győriegyházmegyeilevéltár (1) gyulafehérvárirómaikatolikusérsekség (1) habsburgmonarchia (1) hadtörténetiintézetésmúzeum (2) hitelminősítő (1) hitelminősítők (1) hollandia (5) horvátország (9) hungaria (2) hungarianamericancoalition (1) hungarianradio (1) hungary (13) IIrákócziferenckárpátaljaimagyarfőiskola (2) imf (7) india (2) infografika (1) internationalspacestation (1) iparművészetimúzeum (3) irak (3) irán (5) iraq (2) írország (1) israel (1) itália (1) italy (1) ithakaprogram (1) izland (1) izrael (9) japán (5) japan (1) jordan (1) jugoszlávia (5) julianusprogram (1) kaliningrad (1) kalocsabácsifőegyházmegye (1) kamerun (1) kanada (5) kárpátalja (29) kárpátmedence (9) kárpátok (3) kaszpitenger (1) katolikuskaritász (1) kaukázus (3) kazakhstan (2) kép (1) képeslap (1) kercsiszoros (1) kína (12) királyhágómellékireformátusegyház (1) kirgizisztán (1) kisebbségkutatóintézet (1) kommunista (3) kommunizmus (8) könyv (13) kőrösicsomasándorprogram (1) koszovó (5) középafrikaiköztrásaság (1) krím (6) krizajánosnéprajzitársaság (1) kúria (2) latinamerica (1) lebanon (1) lengyelország (19) lettország (3) libanon (2) líbia (2) lithuania (1) litvánia (5) magyarföldtaniésgeofizikaiintézet (1) magyarírókszövetsége (1) magyarkirályság (1) magyarmérnökikamara (1) magyarnemzetibank (6) magyarnemzetimúzeum (3) magyarokvilágszövetsége (2) magyarország (79) Magyarország (1) magyarországireformátusegyház (1) magyarországiruszintudományosintézet (1) magyarpolitikaifoglyokszövetsége (1) magyartudományosakadémia (8) magyarvillamosművekzrt (2) malaysia (1) máramaros (2) marosvásárhelyiorvosiésgyógyszerészetiegyetem (3) másodikvilágháború (5) mediterraneansea (1) michelincsillag (2) mikeskelemenprogram (1) mol (5) moldova (7) montenegró (1) moon (1) nagybritannia (20) nasa (4) nationalszéchényilibrary (1) nato (22) németország (28) nemzeticsaládésszociálpolitikaiintézet (1) nemzetifenntarthatófejlődésstratégia (1) nemzetiközszolgálatiegyetem (4) nemzetikulturálisalap (1) nemzetköziatomenergiaügynökség (1) nemzetközivalutaalap (12) néprajzimúzeum (1) nicaragua (2) nigéria (1) norvégia (5) norway (3) norwey (1) olaszország (3) örményország (1) oroszbirodalom (1) oroszország (28) országgyűlés (14) országház (1) országosszéchényikönyvtár (5) országosszínháztörténetimúzeumésintézet (1) pakisztán (1) pallaszathénéközgondolkodásiprogram (1) partium (7) pázmánypéterkatolikusegyetem (1) perzsaöböl (1) photo (1) pianomusic (1) poland (3) regionálisnyelvekeurópaichartája (4) reklám (3) robot (1) rómaibirodalom (1) románia (27) romania (2) russia (8) SacraCorona (1) scotland (1) siebenbürgen (2) slovakia (2) space (4) spain (1) spanyolország (5) stratégiakutatóintézet (1) stratfor (1) sun (1) svájc (11) svédország (5) szabadeuróparádió (1) szaúdarábia (3) szegeditudományegyetem (1) székelyföld (14) szemerebertalanmagyarrendvédelemtörténetitudományostársaság (1) SzentKorona (1) szerbia (11) szíria (9) szlovákia (18) szlovénia (2) szomália (1) szovjetunió (11) szudán (1) tádzsikisztán (1) térkép (1) thenetherlands (1) törökország (9) transatlantictradeandinvestmentpartnership (1) transsilvania (1) transsylvania (1) transylvania (1) trianon (1) turkmenistan (1) Türkmenisztán (1) ukraine (10) ukrajna (34) ungheria (1) universityofarizona (1) űr (1) usa (24) Üzbegisztán (1) vatican (1) vatikán (2) video (10) világbank (2) visegradcountries (1) visegrádialap (1) visegrádiországok (9) worldwarI (1) zene (1) zeneszám (1) zongorajáték (1) Címkefelhő

Blogajánló

2012. év. Az 1950 - 1951. július 18. közötti, magyarországi kitelepítésekről

2015.04.01. 06:47 Eleve

2 3 13

.

Magyarország

Az 1950 - 1951. július 18. közötti, magyarországi kitelepítésekről

Az 1950-es években megkezdődtek a kitelepítések a magyar-jugoszláv határ mentén, és a vidéki nagy városokból a Hortobágyra, majd 1951 nyarán Budapestről is tömeges kitelepítések kezdődtek a vidékre: falvakba, tanyákra. 1951. május 21. és július 18. között nagyszabású, előkészített akcióval több, mint 5000 családot, kb. 15.000 embert távolítottak el a fővárosból. A kitelepítetteknek pár óra leforgása alatt kellett elhagyniuk otthonaikat, és fejenként legfeljebb 250 kg holmit vihettek magukkal. A hátrahagyott ingatlanok, lakások állami tulajdonba, az ottmaradt ingóságok részben állami tulajdonba, részben az értékes tárgyak, bútorok az elrabolt lakásokba beköltöző pártkáderek, ÁVÓS-ok tulajdonába kerültek. A kitelepítettek általában ’megbízhatatlan osztályellenség’-nek nyilvánított családok, a háború előtti társadalom felsőbb rétegeihez tartoztak. A családfő valamikor tisztviselő, vagy katonatiszt volt, vagy gyára, vagy üzlete volt, de tulajdonképpen elég volt az is a kitelepítéshez, ha valamely pártkáder kinézte magának a család lakását vagy házát, így megvalósította - egy fillér befektetés nélkül - a gyönyörű polgári otthonok iránti vágyukat. Ezeket a Budapest területén nemkívánatos elemeket, „osztályellenségeket” távoli falvakba, tanyákra hurcolták el kényszerlakhelyekre, amelyeket általában, a szintén osztályellenségnek számító, ’népellenes elemeknek’, a falusi gazdáknak, az úgynevezett kulákoknak, kellett biztosítaniuk - ami szerencsésebb esetben lehetett a házban lévő szoba, de lehetett földes pitvar, nyári konyha, ól vagy istálló is. A kitelepítettek a falu területét nem hagyhatták el, ezt éjjel-nappal ellenőrizték a hatóságiak, de legtöbbször éjszaka, amikor puskatussal ébresztették fel a család minden tagját. A nyugdíjasoktól megvonták a nyugdíjat. Munkát nem biztosítottak, az volt a nyilvánvaló cél, hogy ez a ’tehetetlen tunya osztályellenség’ úgysem tud dolgozni, és úgyis ’éhen döglik.’ Ha valami munkalehetőség akadt, ami főleg nyáron fordult elő, valami mezőgazdasági napszámos munka, meg kellett ragadni az alkalmat mindenkinek, aki csak mozdulni tudott - betegek, öregek, gyerekek is - mindenki munkát kellett vállaljon, hogy éhen ne haljanak. Mert bizony, akik olyan öregek vagy betegek voltak, hogy már nem tudtak dolgozni, azok közül volt, hogy éhen haltak a kitelepítésben. Nem volt könnyű ezeket a mezőgazdasági munkákat végigcsinálni 5-7 éves gyerekeknek, vagy a beteg idős embereknek. Mivel a tanyák távol voltak a falutól, napi 10-15-20 kilométert kellett gyalogolni a gyerekeknek az iskolába és vissza, télen-nyáron, és a falusiaknak az is meg volt tiltva, ha az országúton szekérrel mentek, hogy a kitelepítetteket felvegyék a szekérre és bevigyék a faluba. Kenyérért már hajnalban be kellett menni a faluba, a bolt előtt sorban állni, de még akkor sem volt biztos, hogy jut kenyér, mert a sorrend az volt, hogy először kapnak a falusiak, azután a cigányok, és ha maradt, csak ezután kaphattak a ’kulákok’, és a kitelepítettek. 1953 júliusában Nagy kormánya hatályon kívül helyezte a kitaszító rendelkezéseket, ennek értelmében el lehetett hagyni a kényszerlakhelyeket. Azonban ezzel nem értek véget a megpróbáltatások, mivel ekkor a kitelepítettek - a szó szoros értelmében - az utcára kerültek, hajléktalanokká váltak, mivel az elrabolt otthonaikat nem adták vissza, így nem volt hová hazamenni. Sőt még Budapest területére sem volt szabad visszamenni, mert nemkívánatos, ellenséges elemeknek nyilvánították továbbra is a kitelepítetteket, akik ’nemcsak magatartásukkal és tevékenységükkel, hanem pusztán megjelenésükkel is zavart kelthetnek. Ezért a legnagyobb éberséggel kell ezeket a személyeket figyelemmel kísérni, és figyeltetni speciális módszerekkel’ - állt az utasításban. Az ÁVO vizslató tekintete elől nem szabadulhattak, ezután is rettegésben kellett élniük. Csak segédmunkásként dolgozhattak még a diplomások is. A megvont nyugdíjakat nem adták vissza. A fiatalok a nyolc osztályos általános iskola elvégzése után nem tanulhattak tovább, még középiskolában sem. A hátrányos megkülönböztetés egész életüket végigkísérte, egész életüket tönkretették. „Az elrabolt lakásukat és egyéb vagyonukat, ingóságaikat soha nem adták vissza, a mai napig sem. A kárpótlás során kapott kárpótlási jegy értéke az elrabolt vagyon egy ezrelékét sem érte el, de még ezen a kevés kárpótlási jegyen sem tudtak semmi normális dolgot venni, mert csak a legrosszabb részvényekre, és a legvacakabb földekre lehetett licitálni. Viszont az elrabolt lakásokat azok a pártkáderek, ÁVÓ-s elvtársak vehették meg - az úgynevezett rendszerváltás után fillérekért -, akik azt a kitelepítések után elfoglalták. Így még a rendszerváltás után is ők húzták a hasznot, a kitelepítettektől elrabolt ingatlanok privatizációja során is. Így ezután már nemcsak benne laktak, hanem a tulajdonukba is került, fillérekért. A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége részéről már évek óta kezdeményeztük a 267/2000. Kormányrendelet módosítását. E javaslat szerint kértük, hogy a nyugdíjpótlék tekintetében a három éves határt szállítsák le két évre, mely alapján a kitelepítettek is kapnának nyugdíjpótlékot. De sajnos a kitelepítettek annyira semmibe vannak véve még a mai napig is, hogy képtelenek vagyunk elérni e kérésünk teljesítését.” Pedig legalább ennyit megérdemelnének ezek a sokat szenvedett emberek, akiket a szenvedéseken túl azzal is sújtottak, hogy minden vagyonuktól megfosztották, jogtalanul, és azt a mai napig nem kapták vissza. A lopott holmi visszajár! A másik fájdalmas tény az, hogy a kommunista diktatúrának ezekről a rémtetteiről a fiatalabb korosztály nem tud, mivel a kitelepítésről soha nem volt szabad beszélni, és ez a mai napig is agyonhallgatott téma, így a mai magyar társadalom minderről szinte semmit sem tud, hogy hány ártatlan embert és családot tettek tönkre törvénytelenül, igazságtalanul, aljas módszerekkel, és a jóvátétel a mai napig várat magára. A történelemkönyvek semmit nem írnak róla, pedig ezt tanítani kellene az iskolákban a történelem órákon, mert ez történelem. A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Budafokon, 2011. május 21.-én avatta fel az 1951. május 21. és július 18. között Budapestről kitelepítettek emlékművét. 2012. március 13-án pedig a Szövetség köszönetet mondott a Magyar Országgyűlésnek, hogy előző este megszavazta - 323 igen szavazattal, 2 nem és 1 tartózkodás mellett - a kommunista diktatúrák által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének megörökítéséről szóló H/5540. számú országgyűlési határozati javaslatot. Az országgyűlési határozat egybecseng a Szövetség elképzeléseivel és kezdeményezéseivel; így – többek között – „szükségesnek tartja mindenkor méltóképpen megemlékezni a kommunista önkény áldozatairól, felhívni a figyelmet a totális diktatúrák, valamint a kollektív bűnösség elvén alapuló kitelepítések embertelenségére”. Az országgyűlési határozat „tisztelttel adózik a vidéki települések azon lakói előtt, akik – esetenként akár kényszer hatására, de – jó szándékkal befogadták a diktatúra által meghurcoltakat és kitelepítetteket, bizonyítva ezzel emberségüket.” (Forrás: Magyar Politikai Foglyok Szövetsége): http://www.pofosz.hu

.

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország kommunizmus országgyűlés jugoszlávia magyarpolitikaifoglyokszövetsége

Az ukrajnai válságról 2014. III. 21-24. Magyarország, Kárpátalja

2015.03.24. 17:29 Eleve

.

Magyarország
2014. III. 22. Áder, köztársasági elnök felidézte: a magyarok 1939-ben sokféleképpen segítették a lengyeleket.
Ezrével követték lengyelek az évszázados utat, az 1848-ban a császári seregből megszökő és a magyar seregben harcoló lengyel katonák nyomán. Kossuth seregében minden huszadik tiszt lengyel volt. Felelevenítette azt is, hogy 1956 októberében sok magyar a poznani történések miatt vonult az utcára, ebből a  szolidaritási tüntetésből született meg a forradalom. Szólt azokról a lengyelekről is, akik vért adtak és gyógyszert küldtek az élet-halál harcot vívó budapestieknek. Idézte a török ellen magyar földön harcoló egykori lengyel költőt, Czahrowskit is, aki Eger várát a vitéz emberek bátor iskolájának nevezte. Komorowski, lengyel köztársasági elnök köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a két nép barátságának történelmi, földrajzi, kulturális és vallási vonatkozásai is vannak, és fontosnak nevezte a kapcsolatok továbbépítését. Szólt arról is, hogy Egerben a harmadik legnagyobb turisztikai csoportot a lengyelek jelentik. Mint mondta, a borokon keresztül is megismerhető a lengyel-magyar barátság titka. Vissza kell emlékezni a hősi időkre - tette hozzá -, hangsúlyozva, hogy ma már a két nép kapcsolatainak előnyeiről is beszélni lehet. Áder és Komorowski egri programjuk során szentmisén vettek részt a Bazilikában, majd a várban felavatták a második világháborús lengyel menekültek befogadását megörökítő emléktáblát. Amikor 1939-ben Németország megtámadta Lengyelországot, Magyarország lengyel menekültek ezreinek adott otthont. A hevesi megyeszékhely 1939 és 1944 között hétszázötven lengyel menekültet fogadott be, a várban volt a lengyel tiszti tábor. Az Országgyűlés 2007-ben hozott határozatot - a lengyel Parlamenthez hasonlóan - arról, hogy minden évben március 23-án megünneplik a magyar-lengyel barátság napját annak emlékére, hogy 2006-ban Sólyom, köztársasági elnök és Kaczynski, lengyel államfő Győrött felavatta az első köztéri Magyar-lengyel barátság emlékművet, és akkor tartották a magyarországi és lengyelországi testvérvárosok, települések találkozóját is. 2007 óta ezt a napot évente felváltva ünneplik a két országban az államfők, testvérvárosok és baráti társaságok képviselőinek jelenlétében. Első alkalommal, 2007-ben a lengyel kárpátaljai vajdaságban fekvő Przemysl, a rákövetkező évben Debrecen, 2009-ben a dél-lengyelországi Krosno, 2010-ben Óbuda-Békásmegyer, 2011-ben a nagy-lengyelországi vajdaság székvárosa, Poznan, 2012-ben pedig Ópusztaszer, 2013-ban Tarnów volt a barátsági nap házigazdája.

2014. III. 21. Magyarország olyan demokratikus Ukrajnát akar, amelyik elfogadja az európai normákat, és a magyar szempontból legfontosabb kérdésben, a nemzeti kisebbségek védelme kérdésében is makulátlan - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben, az EU-országok állam- illetve kormányfőinek kétnapos tanácskozását követő sajtótájékoztatóján. Kitért arra: Magyarország nem írta volna alá Ukrajna és az Európai Unió közötti társulási megállapodást, ha Ukrajna valóban eltörli a nemzeti kisebbségek hivatalos nyelvhasználatát engedélyező törvényt.

2014. III. 21. Ukrán válság: további közös fellépést szorgalmaz a magyar és a lengyel államfő. Áder, magyar elnök a találkozó részleteit kifejtve beszélt arról is, hogy szerepelt a megbeszélésen a gázellátás biztosítása érdekében egy észak-déli gázvezeték befejezése, ami mérsékelheti az érintett országok energiafüggőségét. Tájékoztatása szerint a gázvezeték működéséhez már csak egy a szlovák és lengyel határon épülő beruházás megvalósítására van szükség. Célként említette, hogy Lengyelország csatlakozhasson Csehország, Szlovákia és Magyarország tavaly egységesített villamosenergia-hálózatához. A magyar köztársasági elnök megjegyezte, korábban Románia és Bulgária is jelezte csatlakozási szándékát. A határokon túli, ezen belül a kárpátaljai magyarság jelenlegi, illetve esetleges jövőbeni autonómiatörekvéseit tudakoló kérdésre válaszolva Komorowski az ELTE oktatóinak és hallgatóinak, illetve a meghívott vendégeknek tartott előadásában kijelentette: az autonómia bizonyos kockázatokkal jár, amint ezt a krími autonómia példája  bizonyítja, amely végül elszakadáshoz vezetett. Sok ország, köztük Lengyelország optimális megoldást talált: védi a nemzeti kisebbségeket, elmélyíti az önkormányzatiságot, decentralizál, nagyobb beleszólást enged az őket érintő politikai döntésekbe, és ezt az utat ajánlja más országoknak is. Az előadás után Komorowski és Áder felavatta Korompay (1890-1940), a Varsói Egyetem második világháború előtti utolsó magyar lektora, a katyni tömeggyilkosság magyar áldozata kétnyelvű emléktábláját. Korompay az ELTE elődjén, a Királyi Magyar Tudományegyetem Bölcsészeti Karán szerezte diplomáját, harcolt az első világháborúban, majd Pilsudski hadseregében a lengyel függetlenségért küzdött. Lengyel nőt vett feleségül, és lengyel állampolgárságot is szerzett. Ő szerkesztette az első lengyel-magyar szótárt. 1939-ben tartalékos lengyel századosként bevonult a lengyel hadseregbe, szovjet fogságba esett. 1940 tavaszán a sztarobjelszki fogolytábor háromezer-hétszáznegyven tisztjével együtt - a katyni mészárlás részeként - agyonlőtték. Emlékét márványtábla őrzi varsói házának, valamint a Varsói Egyetem magyar tanszéke két világháború közötti épületének falán.

Utódállami területeken

Kárpátalja
2014. III. 24. Befejeződött a forradalom, nincs több középület-foglalás, az állampolgároknak és a rendvédelmi szerveknek is vissza kell térniük a törvény keretei közé, a hatóság mostantól fel fog lépni a törvénysértő aktivistákkal szemben -
jelentette ki első sajtótájékoztatóján Szidorcsuk, Kárpátalja megye nemrég kinevezett ügyésze Ungváron. Azt is elmondta, hogy az interneten a múlt héten egy ruszin aktivista által közzétett külföldi csapatok Kárpátaljára történő behívását célzó szeparatista felhívás kérdésében nem a konkrét személy, hanem az eset ügyében indult vizsgálat. Szidorcsuk egyúttal arra szólított, hogy senki ne terjessze a szóban forgó felhívást, mert az is törvénysértésnek minősül.     A Kárpátalja megyei rendőrség semmilyen módon nem fog beleavatkozni a politikába, és szorosan együtt fog működni a lakossággal - jelentette ki ungvári sajtótájékoztatóján Saranics ezredes, a kárpátaljai rendőrség új megbízott parancsnoka. A negyvenkilenc éves Saranics múltjával kapcsolatban több hírportál is emlékeztetett rá, hogy a nemzetközi botrányt kiváltott 2004-es munkácsi polgármester-választás idején közreműködött a voksolás elcsalásában. Mint írják, helyi rendőrparancsnokként visszavonta a megszámlált szavazólapok tárolására szolgáló helyiséget őrző kommandósokat, szabad utat engedve ezzel az akkori hatalompárt által felbérelt banditáknak, akik az éj leple alatt ellopták és a város szeméttelepére szállították a jegyzőkönyvezett voksokat.    2014. III. 21. A kárpátaljai Jobboldali Szektor (PSZ) tevékenységének megfékezését kéri az ideiglenes ukrán elnöktől és a miniszterelnöktől Luncsenko, Kárpátalja megye kormányzója. Levelében arra figyelmeztet, hogy a radikális beállítottságú csoportosulások Ukrajna jelenlegi helyzetével nem törődve a konszolidáció elősegítése helyett destabilizációra törekednek.

.

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország szlovákia csehország ukrajna románia németország 1956 európa kárpátalja bulgária lengyelország autonómia országgyűlés krím európaiunió elsővilágháború eötvöslorándtudományegyetem másodikvilágháború varsóiegyetem

Az ukrán válságról 2014. III. 21-24. Csehország, Hollandia, Krim, Lengyelország, Németország, Oroszország, Románia, Szlovákia

2015.03.23. 20:18 Eleve

.

Európában
2014. III. 21. Folyamatban lévő amerikai gyakorlatok Európában
(Forrás: Hídfő): http://tinyurl.com/l6m3eq6

Csehország
2014. III. 21. A cseh miniszterelnök szerint az új ukrán kormánynak érzékeny kisebbségpolitikát kell folytatnia,
hogy megakadályozza az ország nemzetiségi alapon történő szétszakadását. Sobotka Bohuszláv szerint most arra van szükség, hogy az Európai Unió (EU) realista módon lássa és kezelje az ukrajnai helyzetet. Bár a mai ukrán kormány élvezi az EU támogatását, látni kell azt is, hogy Ukrajnában olyan folyamatok is lejátszódnak, amelyek elfogadhatatlanok. "A jobboldali szélsőségesség és a jobboldali radikalizmus néhány megnyilvánulására gondolok" - jegyezte meg. Az új kormány súlyos hibájának nevezte, hogy hatályon kívül helyezte a nyelvtörvényt, ami kiváltotta az orosz kisebbség negatív reakcióit. Rámutatott, hogy Ukrajnában nem csak orosz, hanem lengyel, román és cseh kisebbség is él. (Forrás: MTI)

Hollandia
2014. III. 24. Orosz-ukrán külügyminiszteri megbeszélést tartottak Hágában
- jelentette be Lavrov, az orosz diplomácia irányítója. Délután kezdődött, kétnapos nemzetközi nukleáris biztonsági találkozón tartózkodnak a holland kormányzati székhelyen. (Forrás: MTI)

Krím
2014. III. 24. A Krímben állomásozó ukrán katonák mintegy fele állt át az orosz oldalra
, és nyilvánította ki, hogy a félszigeten kíván maradni - közölte Rozmaznyin vezérőrnagy, az ukrán fegyveres erők Parancsnoki Központjának helyettes vezetője.    2014. III. 2(1-3?) Az 5-ös csatorna nevű ukrán televízió azt jelentette, hogy a Krímet megszálló orosz erők elfoglalták az ukrán hadiflotta egyetlen tengeralattjáróját, a dízel-elektromos meghajtású Zaporizzsját; orosz hajók vették körbe a Szevasztopol közeli Sztreleckij-öbölben veszteglő tengeralattjárót, és hanggránátokat dobáltak a vízbe. Az ukrán tengerészek ezt követően a tengeralattjárót feladták. (Forrás: MTI)

Lengyelország
2014. III. 21. Az Egyesült Államok hadgyakorlatra készül Lengyelországban, amelyiken részt vesz Lengyelország, Csehország, Magyarország, Szlovákia, Románia, Bulgária és a balti köztársaságok is - idézte egy lengyel kereskedelmi rádió a varsói amerikai nagykövetet. Mullt, aki egy elektronikus sajtóközleményében azt írta, hogy az Egyesült Államok nagy hadgyakorlatra készül a közép-lengyelországi Lask támaszponton.     A rádió a varsói amerikai nagykövetre hivatkozott, de később, név nélkül nyilatkozó amerikai katonai forrás azt mondta, hogy a rádió félreértelmezte a diplomata szavait. "A lengyelek és az amerikaiak lényegében arról a lehetőségről beszéltek, hogy más NATO-partnerek bevonásával kiterjesszék a Laskban folyó légi tevékenységet" - mondta. (Forrás: MTI)

Németország
2014. III. 23. Az orosz piacon nagyjából kétezer-hatszáz német cég tevékenykedik, eddig összesen húsz milliárd euró értékben hajtottak végre beruházásokat. A két ország közötti kereskedelmi forgalom évente nagyjából hetvenhat milliárd euro-t tesz ki. Német cégek elsősorban fogyasztási cikkeket és gépeket exportálnak, mintegy harminchat milliárd euró értékben. Az Oroszországból érkező, nagyjából évi negyven milliárd euro-s import főleg nyersanyagokból és energiahordozókból áll. Oroszország jelentősége az energiaellátásban a legnagyobb, a kőolaj- és földgázimport harmincegy százaléka származik orosz forrásból. (Forrás: MTI)

2014. III. 21. Nem igaz az orosz vezetés állítása, amelyik szerint fasiszták szerezték meg az irányítást Ukrajnában, az viszont biztos, hogy a Szvoboda párt révén fasiszták is bekerültek a kijevi kormányba - mondta március 20-ai interjúban Verheugen, az Európai Bizottság korábbi bővítési biztosa, német szociáldemokrata politikus az EurActiv.de uniós ügyekkel foglalkozó német hírportálnak. Felidézte, hogy az Európai Parlament 2012 decemberében határozatban ítélte el a Szvobodát az Európai Unió értékeivel ellentétes rasszista, antiszemita és idegenellenes nézetei miatt. A "moszkovita-zsidó maffiáról és disznó zsidókról papoló"  Szvoboda politikájához képest a Haider-féle Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) tevékenysége "gyerekzsúr", és 1999-ben az EU számos tagországa szankciókat vezetett be Ausztriával szemben, amiért az FPÖ bekerült a  kormányba - fejtette ki Verheugen, aki 1999 és 2004 között töltötte be az Európai Bizottság bővítési biztosi tisztségét. (Forrás: MTI)

Oroszország
2014. III. 24. Ukrajna felosztását javasolja Lengyelországnak, Magyarországnak és Romániának Zsirinovszki
j, a Liberális Demokrata Párt elnöke, az orosz Állami Duma alelnöke - értesült a TVP1 lengyelországi tévé. A tévé híradása szerint - amelyet az UNIAN ukrán hírügynökség is idézett - az orosz Alsóház alelnökének erről szóló "hivatalos" levelét megkapta a lengyel, a magyar és a román külügyminisztérium is. A politikus azt javasolja Varsónak, hogy követelje népszavazás kiírását öt nyugat-ukrajnai terület, a volhini, a lvivi, az ivano-frankivszki, a ternopili és a rivnei megye csatlakozásáról Lengyelországhoz. Zsirinovszkij levelét megkapta állítólag Budapest és Bukarest is: szerinte Magyarországnak Kárpátaljára, míg Romániának Csernyivcire kellene igényt tartania.     Beutazási tilalmat rendelt el tizenhárom kanadai tisztségviselő és törvényhozó ellen az orosz Külügyminisztérium, a nemrég Moszkva ellen hozott kanadai szankciókra válaszul. Kanadában több mint egymillió ukrán származású ember él.    2014. III. 23. A Krímben az ukrán hadsereg száznyolcvankilenc objektuma felett orosz zászló lobog - közölte az orosz Védelmi Minisztérium.    2014. III. 21. Orosz belügyi csapatok elfoglalták a Roshen ukrán vállalat lipecki csokoládégyárát, amelyik az új ukrán vezetést támogató Porosenko üzletember, volt gazdasági miniszter tulajdonában van.     A hatóság azzal gyanúsítja a Bratsztvo nevű ukrán párt vezetőjét, hogy a Krím félsziget és Oroszország más régiói elleni agresszióra és terrorcselekményekre szólított fel a sajtóban. Korcsinszkij ellen hamarosan vádat emelnek Moszkvában. Korcsinszkij 1996-ban harcolt az észak-kaukázusi Csecsenföldön az ottani szakadárok oldalán az orosz hadsereg ellen. A radikális politikus később közölt visszaemlékezéseiben beszámolt arról, hogy más ukrán fegyveresekkel együtt részt vett orosz hadifoglyok kínzásában és megölésében.     Medvegyev, orosz kormányfő bejelentése szerint Ukrajna összesen tizenhat milliárd dollárral adós Oroszországnak. Egyebek között a Gazpromnak két milliárd dollárral tartozik Ukrajna, és a teljes adósság része az a három milliárd dollárnyi ukrán euro-kötvény is, amelyet Oroszország jegyzett le.      Az orosz elnök azt a rendeletet is aláírta, amelyik szerint létrehozták az ország új közigazgatási régióját, a Krími Szövetségi Körzetet.     Jóváhagyta az orosz Felsőház Krím csatlakozását. Az Oroszországi Föderációba való befogadást lehetővé tevő alkotmánymódosító törvényt még az orosz államfőnek is alá kell írnia. Lavrov, orosz külügyminiszter szerint az Ukrajna és a Nyugat által elutasított megállapodás ratifikációja egyúttal azt jelenti, hogy a Fekete-tengert és az Azovi-tengert összekötő Kercsi-szorosnál az orosz-ukrán határvonal kijelöléséről eddig folytatott vita nem lehet többé tárgyalási téma Kijev és Moszkva között. (Forrás: MTI)

Románia
2014. III. 21. Nagyobb NATO-jelenlétet akar Kelet-Európában Románia és Lengyelország, amelyek szerint új katonai-politikai helyzet alakult ki az ukrán-orosz konfliktus miatt - erről nyilatkozott a két ország védelmi  minisztere, Dusa  és Siemoniak, akik Bukarestben folytattak megbeszélést.  (Forrás: MTI)

Szlovákia
2014. III. 23. Fico Robert nem támogatja Ukrajna segélyezését.
"Ha az Európai Uniónak vannak erre tartalékai, akkor adhat segélyt Ukrajnának, de mi nem engedhetjük meg magunknak, hogy olyan problémákat oldjunk meg, amelyeket Ukrajna saját magának okozott" - mondta a szlovák TA3 tévécsatornának a szociáldemokrata miniszterelnök.    2014. III. 21. Nem indokolt, hogy a problémákat Oroszország elleni gazdasági szankciókkal próbáljuk megoldani, egy országnak sem érdeke, hogy egy ilyen lépés a későbbiekben ártson az Európai Uniós tagországok gazdaságainak - jelentette ki Fico Robert, szlovák kormányfő. Kifejtette: ha olyan helyzet áll elő, hogy egy adott ország gazdasági érdekei sérülhetnek, akkor az háttérbe szorítja az emberi jogokat és a demokráciát érintő problémákat. (Forrás: MTI)

.

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország ausztria szlovákia csehország ukrajna románia kanada németország oroszország európa hollandia kárpátalja bulgária gazprom nato lengyelország kaukázus krím európaiunió európaiparlament egyesültállamok európaibizottság feketetenger azovitenger

Ukrán válság 2014. III. 21-24. Ukrajna, EU, EBESZ, Egyiptom, Örményország, Szaúd-Arábia, Szíria, Egyesült Államok, NATO

2015.03.22. 09:58 Eleve

.

Ukrajna
2014. III. 24.     Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács kijevi ülésén utasítást adott a Védelmi Minisztériumnak az ukrán katonai egységek kivonására a Krímből.
     2014. III. 23. Ukrán médiajelentések szerint eltűnt Voroncsenko vezérőrnagy, az Ukrán Haditengerészet helyettes parancsnoka, a parti őrség vezetője, aki március 22-én délelőtt utazott el Szimferopolból ismeretlen helyre, és azóta nem adott hírt magáról. Feltételezik, hogy orosz katonák rabolták el.    2014. III. 22. Steinmeier, német külügyminiszter Ukrajnába látogatott. Megbeszélést folytatott Jacenyuk, ügyvivő ukrán miniszterelnökkel, és "Európa kettéhasítására tett kísérletként" értékelte a krími  népszavazást. Jacenyuk elmondta, hogy az ország energiabiztonságának garantálása érdekében Ukrajnának szüksége lesz energiahordozókra az Európai Uniótól az esetlegesen kieső orosz földgáz pótlására. A tárgyalás során arra is kitértek, hogy Németország részt vehetne az ukrán hadsereg korszerűsítésében és megerősítésében.     Több mint ötezer tüntető követelte a keleti-ukrajnai Donyeck utcáin, hogy írjanak ki népszavazást az Orosz Föderációhoz történő esetleges csatlakozásról. Szemben velük kivezényelt rohamrendőrök védték a helyi önkormányzat épületét, amelyikben éppen Steinmeier, német külügyminiszter tárgyalt helyi tisztségviselőkkel.     A kijevi kormány belügyminisztere arról számolt be, hogy egy házkutatás során negyvenkét kilogramm aranyat és 4,8 millió dollár készpénzt találtak Sztavickij, volt energetikai és szénipari miniszter otthonában. A politikus ellen korrupciós vádakkal indítottak vizsgálatot.    2014. III. 21. "Azonosítottuk azokat az orvlövészeket, akik a Majdant lőtték. Egyelőre csak ukrán állampolgárokról van szó" - mondta  Mahnickij főügyész, de további részleteket nem árult el. A Janukovics elnök elleni kijevi zavargások végnapjaiban, 2014. február 20-án a kormány és a rendszerellenes tüntetők is arról adtak hírt, hogy a központi tér, a Majdan környéki épületek tetejéről mesterlövészek lövik a tömeget. Egyelőre nem tudni, hogy lesből támadó fegyveresek pontosan hány ember életét oltották ki.     Négy napon át bántalmazták, kínozták és éheztették azokat a Kijev-párti aktivistákat, akik március 20-án szabadultak ki a Krímben, fogva tartóik fogságából - jelentette a TSzN kijevi televízió. (Forrás: MTI).     A Krím félszigetről főleg a népszavazást követően tömegek - körülbelül huszonöt ezren - indultak el Nyugat-Ukrajna irányába, elsősorban nők és gyerekek - mondta Gáncs, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója. Az apa, családfenntartó a legtöbb esetben elkíséri őket, majd visszamegy őrizni a házat – tette hozzá. (Forrás: M1)     Harci állásokat épít ki az ukrán hadsereg az orosz határtól ötven kilométerre, Donyeck közelében. Tankokkal, páncélozott járművekkel érkeztek a térségbe, ahol most sátrakat emelnek és fedezékeket építenek. A helybeliek élelmiszert visznek a katonáknak.     A tatárok az oroszbarát milíciák feloszlatását szorgalmazzák. "A krími tatárok ellen irányuló közvetlen erőszakos fenyegetések egyre gyakoribbak a közlekedési eszközökön, a boltokban, az iskolákban és más nyilvános helyeken" - áll a Medzslisz nyilatkozatában, amelyik felszólította a krími tatárokat, jelentsék az ilyen eseteket.     Az ukrán hatóságok őrizetbe vették Balukilt, a Natfohaz ukrán állami gázvállalat igazgatóságának elnökét a gáziparban történt korrupciós ügyekkel kapcsolatban.  ((Forrás: MTI)

Európai Unió
2014. III. 22. A Moldovához tartozó, főként oroszok lakta Dnyeszteren Túli Terület sorsa miatti aggodalmát fejezte ki március 21-én Descsicja ukrán külügyminiszter
egy brüsszeli fórum keretében. (Forrás: MTI)

2014. III. 21. Az EU-orosz kereskedelmi forgalom évente kétszázhatvanhét milliárd euro az Oroszország és az Egyesült Államok közti forgalom 18,9 milliárd, vagyis az amerikai nem éri el az európai érték tizedét, ezért az EU-nak többszörösen át kell gondolnia, milyen gazdasági szankciókat vezessen be Oroszországgal szemben. Több mint százötven milliárd dollár értékben van az európai bankoknak kintlevősége Oroszországban, vagyis ha durva szankciókat hoznának, akár be is dőlhetnek európai bankok. (Forrás: M1)     A huszonnyolc EU-ország állam-, illetve kormányfője, valamint Jacenyuk, ukrán miniszterelnök Brüsszelben aláírta az EU-ukrán társulási megállapodás politikai részét. A megállapodásnak eredetileg részét képezte az EU és Ukrajna közötti mély és átfogó szabad-kereskedelmi egyezmény is. Valamikor a 2014. május 25-re kiírt ukrán elnökválasztás után a szabad-kereskedelmi egyezményt is alá akarják írni, ám az EU addig is egyoldalúan vámkönnyítésben részesít ukrán árucikkeket - diplomáciai források közlése szerint főként mezőgazdasági és nehézipari termékeket, idén április és november között összesen mintegy félmilliárd euro értékben. A most aláírt politikai megállapodásban Ukrajna kötelezi magát az emberi jogok tiszteletben tartására, a szabad piacgazdaság megteremtésére és az Európával való szoros együttműködésre.(Forrás: MTI)

EBESZ

2014. III. 21. Az EBESZ ukrajnai megfigyelő misszió kiküldéséről döntött. Határozat értelmében először száz megfigyelőt küldenének ki hat hónapi időtartamra, akik Ukrajna valamennyi régióját felkeresnék, a Krím kivételével. A misszió létszámát legfeljebb négyszáz főre kibővíthetnék, és mandátumát további hat hónapra meghosszabbíthatnák, ha az EBESZ állandó tanácsa Ukrajna kérésére így dönt. A megfigyelők információkat fognak gyűjteni és jelentéseket készítenek majd a biztonsági helyzetről, rögzítik és jelentik az esetleges incidenseket, beleértve az EBESZ alapelveinek és vállalásainak vélelmezett megsértéseit. Figyelemmel kísérik az emberi jogi helyzetet az országban, ezen belül a nemzeti kisebbségek jogainak betartását. Feladatuk továbbá párbeszéd előmozdítása a helyzet normalizálásának céljából.(Forrás: MTI)

További földrészeken

Afrika

Egyiptom
2014. III. 24. Halálra ítélte az iszlamista Muzulmán Testvériség ötszázhuszonkilenc tagját egy egyiptomi büntetőbíróság, amiért 2013 augusztusában lerohantak egy rendőrőrsöt, és a támadásban az őrs helyettes parancsnoka életét vesztette.
(Forrás: MTI)

Ázsia

Örményország
2014. III. 22. Szargszján, örmény elnök gyakorlatilag elismerte a Krím Oroszországhoz csatolását.
Az örmény államfő Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon, és úgy fogalmazott, hogy a Krím Oroszországhoz való csatlakozása "az önrendelkezés jogának modellértékű megvalósulása". Jereván a többségében örmények lakta Hegyi-Karabah függetlenségének elismerésében érdekelt, a térség ellenőrzéséért éveken át háborút vívott Azerbajdzsánnal. (Forrás: MTI)

Szaúd-Arábia
2014. III. 23. Orbán Viktor miniszterelnök szerint Magyarország a rendszerváltás után értékes éveket vesztegetett el az arab világgal való kapcsolatépítésben,
ma azonban már hosszú távú, több nemzedékre kiterjedő együttműködésre törekszik. Az energetikát, a vízgazdálkodást, a telekommunikációt, az informatikai szektort és az egészségipart említette azon területek között, ahol - mint fogalmazott - "gyorsan haladhatunk előre" az együttműködésben. Közölte: tervek szerint idén szeptembertől az eddigi kétszázötvenről ezerötszázra nő a Magyarországon tanuló szaúd-arábiai hallgatók száma a felsőoktatásban. A mostani szaúdi látogatás alkalmával kilencvennégy magyar cég összesen negyvenegy befektetési lehetőséget kínál arab partnereinek hárommilliárd dollár értékben. Az alapvetően kőolajexportra épülő szaúdi gazdaságban az elmúlt évtizedben egyre jelentősebb szerepet játszik a vegyipar. Szaúd-Arábia egy sor alapvető mezőgazdasági és ipari termékből behozatalra szorul. (Forrás: MTI)

Szíria
2014. III. 23. Lelőtték a szíriai légierő egyik repülőgépét török F-16-os vadászgépek a két ország közös határánál, ahol harmadik napja folynak harcok a szíriai kormányerők által ellenőrzött utolsó átkelőhelyért
a nyugat-szíriai Latakia tartományhoz tartozó Kaszab városa körül. Damaszkusz azzal vádolja a török kormányt, hogy támogatja a felkelőket a Latakia tartomány ellenőrzéséért  folytatott erőfeszítéseikben. A Földközi-tenger parti régiójában található a legtöbb alaviták lakta település, egyebek közt az a falu is, ahonnan az alavita felekezethez tartozó Aszad-család származik.(Forrás: MTI)

Észak-Amerika

Egyesült Államok
2014. III. 24. A The Wall Street Journal értesülései szerint az Egyesült Államok kémszolgálatai és hadereje jelenleg gyorsított ütemben dolgozik oroszországi, ukrajnai és a balti államokkal kapcsolatos műholdas megfigyelő és kommunikációelfogási kapacitásainak megerősítésén, hogy a jövőben képes legyen figyelmeztetni Washingtont az orosz vezetés lehetséges szándékairól. (Forrás: MTI)

2014. III. 23. McCain a BBC televízió politikai magazinműsorában kijelentette: kívánatosnak tartaná a lengyelországi és a csehországi rakétaelhárító rendszer kiépítésének azonnali újrakezdését, közös hadgyakorlatok megtartását az Egyesült Államok baltikumi barátaival, és egy kis létszámú amerikai katonai delegáció küldését Kijevbe, annak megtárgyalására, hogy az Egyesült Államok miként tudna segíteni elsősorban az ukrán légvédelem újjáépítésében.     A Fehér Ház nem zárja ki annak lehetőségét, hogy Oroszország Kelet-Ukrajnába is behatoljon és ezt még amerikai katonai támogatás is aligha tudná megakadályozni. Blinken, amerikai helyettes nemzetbiztonsági tanácsadó vélekedett így, a CNN amerikai hírtelevíziónak nyilatkozva. (Forrás: MTI)

2014. III. 23. Pénzszűke miatt hamarosan kiszorul Passaic város Reid Emlékkönyvtárából az Amerikai Magyar Múzeum - közölte a The Record című, New Jersey állambeli napilap. A  könyvtár áprilistól bérbe fogja adni első emeletét, amelyik 1981 óta adott otthont a múzeumnak. E nélkül az intézmény az idén várhatóan kilencvennyolcezer dollár vesztséget könyvelne el - nyilatkozott Magyar, a múzeum igazgatója az intézmény váratlan bezárásáról. A múzeumban a lap szerint népművészeti tárgyakat, festményeket és 1956-os dokumentumokat állítottak ki. Ezeket egyelőre raktározni fogják.(Forrás: MTI)

March 22, 2014 N.S.A. breached Chinese servers seen as security threat. For some of its most audacious attacks, China relies on hackers at state-funded universities and privately owned Chinese technology companies, apparently as much for their skills as for the plausible deniability it offers the state if it gets caught. The N.S.A. is tracking more than half a dozen such groups suspected of operating at the behest of the Chinese Ministry of State Security, China’s civilian spy agency - the officials said. Their targets, they noted, closely align with China’s stated economic and strategic directives. As China strove to develop drones and next-generation ballistic and submarine-launched missiles in recent years, the N.S.A. and its partners watched as one group of privately employed engineers based in Guangzhou in southern China pilfered the blueprints to missile, satellite, space, and nuclear propulsion technology from businesses in the United States, Canada, Europe, Russia and Africa. And as China strove to make its own inroads on the web, officials said another group of private hackers infiltrated Google, Adobe and dozens of other global technology companies in 2010. Lately, the officials said, that group and its counterparts are also going after security firms, banks, chemical companies, automakers and even nongovernment organizations. “China does more in terms of cyberespionage than all other countries put together,” said  Lewis, a computer security expert at the Center for Strategic and International Studies in Washington. “The question is no longer which industries China is hacking into” - he added. “It’s which industries they aren’t hacking into.” (Source. The New York Times): http://tinyurl.com/opwc2m7

2014. III. 21. A Sztrojtranszgaz cég hatvanöt százalékos tulajdonosa a Putyin elnökhöz hű nagyvállalkozó, Tyimcsenko neve felkerült az Oroszország ukrajnai beavatkozása miatt büntető intézkedésekkel sújtott újabb orosz személyek amerikai listájára. A Sztrojtransgaz nyerte el a Déli Áramlat bolgár szakaszának a megépítését A bolgár ügylet értéke 3,5 milliárd euro, az  orosz földgázt Ukrajna kikerülésével Európába juttató vezeték várhatóan 2015-ben készül el. A vezeték építésére tizenegy cég pályázott. A kétezer-négyszáz kilométer hosszú Déli Áramlat egésze 2018-ra készül el, mintegy tizenhét milliárd euro költséggel.(Forrás: MTI)

March 21, 2014 Putin’s quiet Latin America play (Source: The Hill): http://tinyurl.com/ozgl6ep

Mar 21, 2014 After Crimeea. Top intelligence analysts forecast: the 5 things that Putin might do next. Russian President Vladimir Putin has invaded and annexed Crimea, continuing a Kremlin practice of employing military intervention abroad under the pretext of protecting ethnic Russians and Russian interests  While Putin's creep into Ukraine is far from over, there are other military moves Russia could make to extend its post-Soviet sphere of influence. Wikistrat, a consultancy that analyzes geopolitical and economic forces using crowd-sourced expertise, has been calculating what could happen next in the region. In January, Wikistrat analysts forecast the potential for Ukrainian President Yanukovych to resign (which he did a month later) and for Crimea to request annexation into Russia (which occurred this week). Recently, 66 analysts spent five days exploring scenarios involving all types of interventions, from small-scale missions against criminals and terrorists to outright invasions and massive cyberattacks. Here are five plausible and alarming scenarios compiled by Wikistrat senior analyst (and BI contributor) professor Galeotti (Source: Business Insider): http://tinyurl.com/q3fqvvo

NATO

March 24, 2014 NATO general warns of further Russian aggression. In Brussels, U.S. Air Force Gen. Breedlove, the commander of U.S. and NATO forces in Europe, said Russia had assembled a large force on Ukraine’s eastern border that could be planning to head for Moldova’s separatist Transnistria region, more than 300 miles away. “There is absolutely sufficient force postured on the eastern border of Ukraine to run to Transnistria if the decision was made to do that, and that is very worrisome”  - Breedlove said. During a conversation on March 20, Russian Defense Minister Shoigu assured U.S. Defense Secretary Hagel that Russian troops on the Ukrainian border were merely conducting a regular “spring” exercise and that Russia had no intention of sending the forces across the international line - a senior Defense Department official said. (Source:The Washington Post): http://tinyurl.com/poknzjr

2014. III. 23. Oroszország nagy katonai erőt állomásoztat Ukrajna keleti határa mentén - közölte Breedlove tábornok, a NATO fő katonai parancsnoka. "Abszolút elegendő számú orosz erő állomásozik Ukrajna keleti határainál a Dnyeszter-mellék irányítására, ha döntés születne arról, és ez igen aggasztó" - hangoztatta. (Forrás: MTI)

.

Szólj hozzá!

Címkék: usa magyarország csehország ukrajna egyiptom russia németország oroszország európa bulgária china nato azerbajdzsán lengyelország örményország moldova europe canada baltikum africa déliáramlat krím ukraine európaiunió szaúdarábia egyesültállamok ökumenikussegélyszervezet európaibiztonságiésegyüttműködésiértekezlet latinamerica amerikaimagyarmúzeum

2015. március. Magyarország az én hazám /énekel: Kóti

2015.03.21. 22:10 Eleve

.

Magyarország

Magyarország az én hazám

(Forrás: YouTube):

http://tinyurl.com/osdugv8

.

Szólj hozzá!

Címkék: video dal magyarország

Ukrán válság 2014. III. 16-20. Krim, Ukrajna, EU, Törökország, Egyesült Államok, globalizáció

2015.03.18. 21:27 Eleve

.

Krím
2014. III. 19. Tüntetők nyomultak be az Ukrán Haditengerészet Vezérkarának területére Szevasztopolban. A behatolók az ukrán flottavezérkar területén felvonták az orosz nemzeti zászlót, valamint az Orosz Haditengerészet andráskeresztes lobogóját. Az ukrán katonák elbarikádozták magukat.     Bojko alezredes, a perevalnyei ukrán egység parancsnokhelyettese az Ukrajinszka Pravda hírportálnak nyilatkozva közölte, hogy mivel nem hirdettek ki hadiállapotot, a legénység továbbra sem használhat lőfegyvert, mert az békeidőben szabályzatellenes. Ráadásul az oroszok egyetlen lövést is felhasználnának annak igazolására, hogy jogos a katonai jelenlétük a félszigeten.     Bilincsben vezették el Hajduk ellentengernagyot, az Ukrán Haditengerészet parancsnokát az Ukrán Haditengerészet Vezérkarának szevasztopoli bázisáról, amelyet reggel orosz katonák és fegyvertelen férfiak egy csoportja megostromolt és hatalmába kerített. Az Interfax-Ukraina jelentése szerint az ostrom után egy órával ukrán katonák fegyvertelenül és polgári ruhában kezdtek távozni a Vezérkar területéről. A Kriminform hírügynökség szerint Hajdukot átmenetileg őrizetbe vették a szevasztopoli ügyészségi szervek; állításuk szerint Hajduk "továbbította az ukrán katonai egységeknek azt a Kijevből érkezett parancsot, hogy használjanak fegyvert békés állampolgárokkal  - a krími önvédelmi erők tagjaival - szemben".     Az ITAR-TASZSZ jelentése szerint a szevasztopoli bázisra érkezett Vitko, az orosz Fekete-tengeri Flotta parancsnoka, hogy tárgyalásokat folytasson az ukrán féllel a megadásról.     A krími ukrán támaszpontokon reggel felolvasták a kijevi kormány utasítását, hogy a katonák önvédelemből akár fegyvert is használhatnak.     Akszjonov, krími miniszterelnök kijelentette, hogy a két ukrán kormánytag nem léphet be a félszigetre. "Nemkívánatosak a Krímben. Senki sem fogja beengedni őket a félszigetre, vissza fogják küldeni őket" - mondta. (Forrás: MTI)

2014. III. 17. Oroszország tizenötmilliárd rubeles segélyt nyújt a Krímnek - jelentette be március 17-én Akszjonov, a terület kormányfője.      A krími Parlament törvényt fogadott el a Csornomornaftohaz és az Ukrtranszgaz energiaipari cég államosításáról.     Az elszakadás mellett döntöttek Krím lakói. A szavazók több mint kilencvenhat százaléka támogatta, hogy az Ukrajnához tartozó terület csatlakozzon Oroszországhoz - mutatják a a Szevasztopolban leadott szavazatok nélküli végleges adatok Egymillió-kétszázharmincháromezer-két ember mondott igent. A népszavazás eredményét eddig csak Oroszország ismerte el. A krími Szevasztopol külön jogalanyként csatlakozik az Oroszországi Föderációhoz - döntött rendkívüli ülésén, egyhangúlag meghozott döntésében, a Városi Tanács. A testület megerősítette a népszavazás végleges eredményét, amelyik szerint az eddig is külön jogállású város leszavazott lakosainak 95,6 százaléka támogatta a csatlakozást Oroszországhoz.     Függetlenségi nyilatkozatot fogadott el rendkívüli ülésén a krími Parlament, az indítványt a képviselők nyolcvanöt százaléka támogatta - közölte a törvényhozás sajtószolgálata. A dokumentumban kiemelték: a Parlament az immár független Krími Köztársaság képviseletében azzal a javaslattal fordult az Oroszországi Föderációhoz, hogy új jogalanyként, köztársasági státussal vegyék fel a föderációba. Az erről szóló határozatban a Krími Köztársaságot szuverén államnak nyilvánítják, amelyikben különleges státusa van Szevasztopol városnak. A Krími Köztársaság egyben felhívással fordult az ENSZ-hez, valamint a világ minden országához, hogy a területet a Krímben élő népek független köztársaságaként ismerjék el.  További határozatban rendelkeztek arról, hogy az új köztársaság területén megszűnik az ukrán állami szervek tevékenysége, joghatósága, vagyonuk és pénzeszközeik átkerülnek a Krími Köztársaság hasonló szerveihez. Érvényüket vesztik továbbá az ukrán parlament 2014. február 21-ét követően elfogadott döntései is. Akszjonov, a terület kormányfője krími törvényhozók küldöttségének élén szimferopoli értesülések szerint az orosz fővárosba utazott a további teendők megvitatása végett.     A krími szakadár hatalom bejelentette, hogy feloszlatja az Ukrán Hadsereg összes krími katonai alakulatát. (Forrás: MTI)

Ukrajna
2014. III. 20. Az ukrán nép soha, semmilyen körülmények között nem hagy fel
a Krím megszállóktól való felszabadításáért folyó harccal - áll az ukrán parlament által elfogadott nyilatkozatban.     Az ukrán parlament nyilatkozatot fogadott el a krími tatárok jogainak védelméről is. A dokumentum szerint Ukrajna szavatolja "az őslakos krími tatár nép és más ukrajnai nemzeti kisebbségek etnikai, kulturális, nyelvi és vallási sajátosságainak megőrzését és fejlődését". A nyilatkozat szerint Ukrajna elismeri a Kurultájt a krími tatár nép legfőbb képviseleti szervének, a Medzsliszt pedig a Kurultáj végrehajtó szervének. A Verhovna Rada felhatalmazta az ukrán kormányt arra, hogy indítsa el Ukrajna csatlakozásának folyamatát az őslakos népek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozathoz, és a Medzslisszel együttműködve haladéktalanul készítse elő azokat a törvényeket és jogszabályokat, amelyek Ukrajna őslakos népeként határozzák meg a krími tatár népet. (Forrás: MTI)

2014. III. 19. Nem engedték be a Krím félszigetre Jarema, ukrán első miniszterelnök-helyettest és Tenyuh ideiglenes védelmi minisztert- közölte Denyiszova, kijevi szociálpolitikai miniszter.      A Szabadság párt parlamenti képviselői - Mirosnyicsenkóval az élükön három képviselő - felkereste irodájában Pantelejmonov igazgatót, az ukrán állami rádió- és televíziótársaság vezetőjét és ököllel kényszerítették arra, hogy írja alá lemondását. Ordítozva kérték számon rajta a kijevi hatalomellenes tüntetésekről a Egyes tévécsatornán közzétett, szerintük elferdített beszámolókat. A tévé vezetőjét arra kényszerítették, hogy írja alá felmondását. Közben többször meg is ütötték. A történtekről videóf-felvételt készítettek és közzétették az interneten.     Kijev úgy döntött, hogy nem látja el a továbbiakban a Független Államok Közössége soros elnöki tisztét. Ukrajna egyike volt a FÁK alapítóinak 1991-ben.     Ukrajna úgy döntött, hogy vízumkötelezettséget ír elő a beutazó oroszok számára.     Parubij, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára közölte: Ukrajna azt kéri az ENSZ-től, hogy nyilvánítsa demilitarizált övezetté a Krím területét, és hozzon intézkedéseket, hogy az orosz erők elhagyják a félszigetet ,"valamint elő kell készíteni a lehetőségét az ukrán egységeknek az elfoglalt területről történő kivonására".     A Krím félszigetre utazott Tenyuh, ukrán védelmi miniszter és Jarema, miniszterelnök-helyettes. Feladatuk: segítsék elkerülni, hogy a konfliktus katonai jelleget öltsön. Tenyuh korábban kijelentette, hogy az ukrán katonákat nem vonják ki a Krímből, függetlenül attól, hogy az autonóm köztársaságot - függetlenségének deklarálása után - március 18-án felvették az Oroszországi Föderációba. (Forrás: MTI)

2014. III. 18. Ukrajna be fogja nyújtani igényét az Oroszországi Föderációhoz a volt Szovjet Állami Takarékbank Ukrajnát illető betéteire vonatkozóan, nyolcvan milliárd dollár összegre - közölte Petrenko, ukrán igazságügyi miniszter.     Kárpátalja autonómiájáról és a magyar autonóm körzet létrehozásáról 1991-ben tartott népszavazás teljesen törvényes volt Tóth, a jogtudományok kandidátusa, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) tiszteletbeli elnöke, Kijevben élő kisebbségjogi szakértő szerint. Az ungvári Kárpáti Igaz Szó című lapnak elmondta: 1991-ben Kárpátalja különleges önkormányzatiságáról és a Beregszász központú Magyar Autonóm Körzet létrehozásáról tartottak népszavazást, és a szavazópolgárok döntő többsége mindkét esetben igennel voksolt. A kárpátaljai népszavazások az akkor érvényes törvényekkel tökéletes összhangban voltak, amit eddig még senki nem vont kétségbe. Az 1991-es népakarat-kinyilvánítások nem az államtól való függetlenségről, elcsatolásról szóltak, hanem arra mondtak igent, hogy Kárpátaljának, azon belül a magyar többségű területeknek olyan státuszt kell biztosítani, ami megfelel az ott élő embereknek, a régió  történelmének, kulturális, lakossági és egyéb sajátosságainak. A krími referendumot a szakértő szerint úgy tartották meg, hogy egyrészt az ukrán alkotmány tiltja az ország területi egységéről szóló népszavazást, másrészt hiányzik a helyi népszavazásról szóló törvény. Egy törvény nemléte alapvetően az állam és a törvényhozás mulasztása, nem pedig az emberek felelőssége, ráadásul az alkotmány szavatolja a polgárok referendumhoz való jogát, és azt senki sem vonta vissza, továbbra is létezik.     Egy ukrán katona életét vesztette, egy másik megsebesült, amikor az orosz "megszállók" ostrom alá vették az ukrán fegyveres erők topográfiai és navigációs központját a Krím félsziget székhelyén, Szimferopolban - közölte Szeleznyov, az ukrán Védelmi Minisztérium  részéről.     A politikaiból a katonai fázisba lépett a Krím félsziget hovatartozása körül kialakult orosz-ukrán konfliktus - jelentette ki Jacenyuk, ukrán kormányfő.     Turcsinov bejelentette, hogy a Krímben szolgáló, esküjükhöz hű ukrán katonák megkapják a harci cselekményekben résztvevők státusát, ami számukra magasabb jövedelmet, családjuknak pedig különböző kedvezményeket biztosít. (Forrás: MTI)

2014. III. 17. "Az orosz Külügyminisztérium nyilatkozata ultimátumnak tűnik. Az abban lefektetett álláspont teljességgel elfogadhatatlan az ukrán fél számára" - közölte az Ukrán Külügyminisztérium.     A krími tatárok képviseletét ellátó testület, a Medzslisz azt kérte a kijevi vezetéstől: nyilvánítsa hivatalosan a félsziget őslakosainak a tatárokat, hogy ezen az alapon kiállhassanak az ukrán állam egységéért.       Tenyuh, ideiglenes védelmi miniszter Kijevben azt közölte, hogy a krimi ukrán katonai egységek a helyükön maradnak.     Részleges katonai mozgósításról fogadott el törvényt az ukrán parlament, megerősítve Turcsinov, ideiglenes államfő erre vonatkozó elnöki rendeletét. Parubij, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára szerint húszezer tartalékost a Nemzeti Gárda soraiba hívnak be, további húszezret a fegyveres erők más alakulataihoz. A mozgósítást a jogszabály életbe lépése után negyvenöt napon belül végrehajtják. (Forrás: MTI)

2014. III. 16. Népszavazást tartanak a Krímben a dél-ukrajnai félsziget hovatartozásáról. A Krím területén közel egy millió ötszázharmincöt ezer szavazásra jogosultat regisztráltak, a háromszáznegyven ezer lakosú Szevasztopolt nem számítva. A félsziget kétmillió lakosának hatvan százaléka vallja orosznak magát.     A választók legalább ötven százalékos részvétele kell ahhoz, hogy a népszavazás érvényes legyen. Az autonóm területen élők közül az ukránok és a krími tartárok ellenzik a félsziget Oroszországhoz való csatlakozását. A szavazás tisztaságát gyakorlatilag senki sem ellenőrzi. A nemzetközi szervezetek nem küldtek megfigyelőket, és magától értetődően az ukrán Központi Választási Bizottság sem képviselteti magát.     A krími tatárok vezetői, szervezetei egyértelműen kinyilvánították, hogy ellenzik a Krím félsziget Oroszországhoz csatlakozását. Azokon a területeken, ahol a tatárok tömbben élnek, a körzetekben csak egy-egy ember jelenik meg az urnáknál.     Az ukrán haditengerészet krími egységei kijelentették, hogy nem szavaznak a referendumon.     A BBC tudósítója a dél-ukrajnai terület fővárosából, Szimferopolból arról számolt be, hogy nem találkozott olyan emberrel, aki ne a félsziget Oroszországhoz csatolására voksolt volna.     A Krímben több mint ezerkétszáz szavazóhelyiséget nyitottak meg.      A Krím és két millió lakója Ukrajnából kapja az általa felhasznált víz nyolcvanöt százalékát és az áram nyolcvankét százalékát. Ami a gázellátást illeti, a félsziget lényegében önellátó. 2013-ban több mint kétmillió turista érkezett a félszigetre. A Krím eddig átszámítva évi kétszázöt millió eurót kapott az ukrán központi költségvetésből. A félsziget a teljes ukrán hazai össztermék három százalékát adja.     Tüntetők megostromolták és hatalmukba kerítették a donyecki Ügyészség épületét, követelve a letartóztatott Hubarjov, önjelölt megyei kormányzó elengedését. Hubarjovot tíz nappal ezelőtt tartóztatták le, miután irányítása alatt több száz tüntető megszállta a megyei állami közigazgatás épületét, és népszavazás kiírását követelte a többségében orosz ajkú kelet-ukrajnai Donyeck megye jogállásáról. Hubarjovot Ukrajna területi épsége és sérthetetlensége elleni támadással, az alkotmányos rend és államhatalom megdöntésére irányuló kísérlettel, illetve középületek elfoglalásával vádolják. A tüntetők egy határozatot is megfogalmaztak, amelyikben azt is követelik, hogy Ukrajnában rendezzenek népszavazást az ország állami berendezkedéséről, illetve különféle gazdasági és politikai szervezetekhez való csatlakozásáról. Emellett követelik a helyi népszavazások megtartását szabályozó törvény elfogadását, és azt, hogy államnyelvi státust kapjon az országban az orosz nyelv is.     Az ukrán állam megtalálja mindazokat, akik szeparatizmusra és az állam egységének megbontására bujtogatnak, akik az orosz katonák védelme alatt próbálják megsemmisíteni az ország függetlenségét - jelentette ki Jacenyuk Arszenyíj miniszterelnök az ukrán kormány ülésén. Bejelentette, hogy újabb 6,8 milliárd hrivnyát különítenek el védelmi célokra, a határőrség és a belügyi egységek számára. Ezt elsősorban szociális programok leállításából fedezik. Tenjuh, védelmi miniszter közölte, hogy Ukrajna és Oroszország megállapodott abban, hogy 2014. március 21-ig az orosz katonák nem tartják blokád alatt az ukrán katonai egységeket. Szavai szerint ez idő alatt az ukrán katonák feltöltik tartalékaikat. Adatai alapján jelenleg mintegy huszonegy ezer ötszáz orosz katona tartózkodik a Krímben. Hozzátette, hogy a krími ukrán katonai egységek teljes készültségben vannak. Avakov belügyminiszter a kormány ülésén közölte, hogy március végéig tíz-tizenöt ezer személyt hívnak be a nemrég újra megalakított Nemzeti Gárda kötelékébe.     Orosz katonák páncélozott járművekkel zártak le egy Krímbe vezető utat a Herszon megyében lévő Sztrilkove településnél - közölte az ukrán Határőrszolgálat. A közlés szerint orosz katonák a helyi gázszivattyú-állomásnál és a fekete-tengeri Csornomornaftohaz állami vállalat gáztárolójánál tartják állásukat.     Ukrajna legkeletibb megyéjének székhelyén, Luhanszkban helyi aktivisták állítólag feltartóztattak egy ukrán katonai vonatszerelvényt és a Facebook közösségi portálon megjelentetett közlemény szerint jelenleg a városban huszonnégy tank, tizenhat páncélozott harcjármű, négy gyalogsági harcjármű és tábori konyhák vannak. Állításuk szerint mintegy ezer kijevi rendőr tartózkodik a városban, akik három csoportra osztva lőfegyverekkel az ukrán Biztonsági Szolgálat, a megyei adminisztráció és a Belügyminisztérium megyei épülete tetején foglaltak el állásokat. A magukat a Milícia tagjainak nevezők közlése szerint a kijevi Majdanon szerveződött radikális Jobboldali Szektor mintegy kétszáz, és a Nemzeti Gárda harminc tagja van még a városban, rendőregyenruhába beöltöztetve és felfegyverezve.     Komolyabb atrocitások nélkül, magas részvételi arány mellett zajlott a függetlenségi népszavazás a Krím félszigeten. A BBC beszámolója szerint a megfigyelők és helyszíni tudósítók magas részvételi arányról számoltak be.     Az ukrajnai gáz- és olajvezetékek felrobbantását helyezte kilátásba Jaros, a radikális Jobboldali Szektor vezetője az ukrán kormányhoz és az ország lakosaihoz intézet üzenetében abban az esetben, ha diplomáciai úton nem rendezhető a konfliktus Moszkvával - több ukrán hírportál beszámolja szerint. (Forrás: MTI)

Európai Unió
2014. III. 17. Az Európai Unió külügyminiszterei elfogadták március 17.-ei brüsszeli tanácskozásukon az EU több orosz és ukrán vezető elleni szankcióit
az ukrajnai válsággal kapcsolatban, és ezek között utazási tilalmak és bankszámlák befagyasztása is szerepel. Huszonegy olyan orosz, illetve ukrán vezető ellen hoztak szankciókat, akiket felelősnek tartanak az unió által törvénytelennek, az ukrán alkotmánnyal és a nemzetközi joggal ellentétesnek minősített krími népszavazás megrendezéséért - közölte Linkevicius, litván külügyminiszter. (Forrás: MTI)

További földrészeken

Ázsia

Törökország
2014. III. 17. A népszavazást nem ismerjük el, és törvényellenesnek tartjuk
- közölte Davutoglu, török külügyminiszter egy sajtótájékoztatón, amelyet  Dzsemiljevvel, a Krím félsziget tatár kisebbségének vezetőjével  tartott megbeszélése alkalmából rendeztek. (Forrás: MTI)

Észak-Amerika

Egyesült Államok
2014. III. 20. Még az ukránok is elismerik, hogy számunkra nem lenne helyes lépés katonailag összetűzni Oroszországgal,
és ez nem lenne jó Ukrajnának sem - nyilatkozta Obama, amerikai elnök. Kizárta, hogy az Egyesült Államok bármiféle katonai beavatkozást hajtson végre Ukrajnában. (Forrás: MTI)

2014. III. 19. Putyin, orosz elnök ukrajnai válságban tanúsított "agresszivitása" a földrajzi bizonytalanságból ered, Oroszország elhelyezkedése érthetőbbé teszi a politikus cselekedeteit - állapította meg a Stratfor amerikai hírszerző-elemző cég.  (Forrás: MTI)

March 18, 2014 Russia examines its options for responding to Ukraine. The most likely strategy Russia will follow is a combination of pressure on mainland Ukraine with some limited incursions; working to create unrest in the Baltics, where large Russian-speaking minorities live, and in the Caucasus and Moldova; and pursuing a strategy to prevent Eastern Europe from coalescing into a single entity. Simultaneously, Russia is likely to intervene in areas that are sensitive to the United States while allowing the Ukrainian government to be undermined by its natural divisions. The paradox is this: As the sphere of Western influence has moved to the east along Russia's southern frontier, the actual line of demarcation has moved westward. Whatever happens within the buffer states, this line is critical for U.S. strategy because it maintains the European balance of power. For the United States, creating a regional balance of power is critical. Ideally, the Germans would join the project, but Germany is closer to Russia, and the plan involves risks Berlin will likely want to avoid. There is a grouping in the region called the Visegrád battlegroup. It is within the framework of NATO and consists of Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary. It is now more a concept than a military. However, with U.S. commitment, it could become a low-cost (to the United States) balance to a Russia suddenly feeling insecure and therefore unpredictable. This, and countering Russian commercial imperialism with a U.S. alternative at a time when Europe is hardly in a position to sustain the economies in these countries, would be logical. This has been the U.S. strategy since 1939: maximum military and economic aid with minimal military involvement. The Cold War ended far better than the wars the Americans became directly involved in. The Cold War in Europe never turned hot. Logic has it that at some point the United States will adopt this strategy. (Source: Stratfor): http://tinyurl.com/qapasuy

Globalizáció
Klimenko, Ukrajna ENSZ-nagykövete szerint Oroszország további katonai akcióra készülhet Ukrajna területén.
Genfben ENSZ-diplomaták előtt kijelentette: arra utaló jeleket lát, hogy Oroszország átfogó katonai beavatkozásra készül Ukrajna keleti és déli részén. (Forrás: MTI)

2014. III. 17. Fridman, oroszországi milliárdos 5,1 milliárd euróért megvásárolja a német RWE közüzemi cég DEA olaj- és gáztermelő vállalkozását. A DEA közüzemi cég tizennégy országban van jelen, köztük Németországban, Nagy-Britanniában, Norvégiában és Egyiptomban. (Forrás: MTI)

2014. III. 16. Hackertámadás érte a NATO több honlapját, de nem volt hatása a katonai szövetség műveleteire - jelentette be hajnalban egy brüsszeli szóvivő.  A támadás elkövetőjeként egy magát CyberBerkutnak nevező ukrán csoport jelentkezett. (Forrás: MTI)

.

Szólj hozzá!

Címkék: usa ukrajna egyiptom norvégia russia németország ensz oroszország hungary törökország kárpátalja nato moldova germany europe nagybritannia poland slovakia krím ukraine caucasus európaiunió egyesültállamok feketetenger egyesültnemzetekszervezete függetlenállamokközössége baltics visegradcountries czechia

Az ukrán válságról 2014. III. 16-20. Európa

2015.03.18. 21:24 Eleve

.

Európa

Bulgária
2014. III. 16. Néhány további EU-tagállam mellett Bulgária is azok közé tartozik, amelyek kevéssé érdekeltek a büntetőintézkedések elfogadásában
- jelentette ki Oresarszki, bolgár kormányfő. Úgy vélte: ha európai szankciókat vezetnek be Oroszország ellen, annak "a legnagyobb vesztesei kelet-európai országok lesznek.  Sztanisev, a szófiai kisebbségi kormányt támogató Bolgár Szocialista Párt elnöke a kormányfővel együtt nyilatkozott: "Tisztán kulturális és érzelmi szempontból nézve a bolgár nép egészen másképp viszonyul az oroszokhoz, mint a balti államok, Lengyelország vagy más országok, amelyeknek másfajta, drámai történelmi kötődésük van Oroszországhoz és a Szovjetunióhoz. (Forrás: MTI)

Csehország
2014. III. 18. Volinyi (Észak-Ukrajna) cseh családok azzal a kéréssel fordultak a cseh Belügyminisztériumhoz és Külügyminisztériumhoz, hogy nyújtsanak nekik segítséget őseik hazájába való visszatéréshez. Kérésüket azzal indokolták, hogy az ukrajnai helyzet további kiéleződésétől tartanak - közölte a cseh Belügyminisztérium. A Volinyi terület a történelmi Volhínia nyugati részét foglalja magába, korábban Lengyelországhoz, illetve Oroszországhoz tartozott. A 19. század második felétől kezdve mintegy ötven-hatvan ezer cseh vándorolt ki a területre. A volinyi csehek egy része a második világháború után visszatért Csehországba, többnyire a kitelepített németek által elhagyott Szudéta-vidékre. A csehek által a kilencvenes évek elején elhagyott volinyi falvak mára szinte teljesen elenyésztek, az épületeket kirabolták, sokszor lerombolták, a temetőket pedig beszántották. A Volhíniában élő csehek mai lélekszámát mintegy húsz ezerre becsülik. (Forrás: MTI)

2014. III. 17. Zeman, cseh köztársasági elnök úgy gondolja, hogy Ukrajnának a népszavazás eredményére a krími autonómia megerősítésével kellene reagálnia - közölte szóvivője. Sobotka miniszterelnök kormányülés utáni sajtótájékoztatón leszögezte: Csehország egyelőre nem fog javasolni semmiféle általános gazdasági szankciót Oroszország ellen, mert nem lennének célravezetők, és az európai uniós országoknak is kárt okoznának. (Forrás: MTI)

Franciaország
2014. III. 19. "Azt követeljük, hogy amikor a nagyhatalmak területi egységről beszélnek, ez mindenkire ugyanúgy vonatkozzon"
- mondta Párizsban Fernandez, argentin elnök.Képmutatással vádolta az Egyesült Államokat és Nagy-Britanniát, amiért nem ismerik el, hogy a Krím félsziget Oroszországhoz tartozik. A krími népszavazást a Nagy-Britanniához tartozó Falkland-szigeteken 2013-ban lezajlott referendumhoz hasonlította. Ez utóbbi esetben a nemzetközi közösség elfogadta a szigetcsoport lakóinak akaratát, akik elsöprő többséggel arra szavaztak, hogy a terület továbbra is maradjon a brit korona része. (Forrás: MTI)

Horvátország
2014. III. 20. Értekezletet tartanak a közép-európai országok fegyveres erőinek vezérkari főnökei
a horvátországi Splitben az Egyesült Államok európai erőinek parancsnoksága szervezésében. A konferenciát március 19-én nyitotta meg Josipovic, horvát államfő. A találkozón részt vesz Breedlove, amerikai tábornok, az atlanti szövetség európai erői és az Európában állomásozó amerikai erők főparancsnoka, valamint Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia vezérkari főnöke, és az amerikai Nemzeti Gárda parancsnokai Alabama, Colorado, Minnesota, Nebraska, Ohio, Tennessee és Texas államból. Kiemelten foglalkoznak az ukrajnai helyzettel. (Forrás: MTI)

Lengyelország
2014. III. 20. Lengyelország felgyorsítja a légvédelmi rakéták beszerzését,
az erre vonatkozó megállapodást még az idén szeretné aláírni - közölte a Nemzetvédelmi Minisztérium szóvivője. Négy jelentkező van: az amerikai Raytheon konszern, a francia Thales és az európai MBDA konzorciuma, az izraeli kormány, valamint a Lockheed Martin által vezetett MEADS konzorcium. A beszerzés értéke eléri a 13,12 milliárd dollárt, a szállítás 2022 végéig fejeződik be. (Forrás: MTI)

Lettország
2014. III. 19. Berzins, lett államfő bejelentette: megállapodott Komorowski, lengyel elnökke
l abban, hogy szorosabban fogják összehangolni biztonsági ténykedésüket. (Forrás: MTI)

2014. III. 18.  Az Oroszország elleni lehetséges szankciókkal egy időben az Európai Uniónak döntenie kell arról is, hogy milyen kompenzációkat fizessen azoknak az uniós tagországoknak, amelyek gazdasága kárt szenved a korlátozások miatt - jelentette ki Vilks, lett pénzügyminiszter. (Forrás: MTI)

2014. III. 16. Mintegy másfél ezer veterán és szimpatizáns vonult fel a lett fővárosban, Rigában, hogy megünnepelje a "légiósok napját", amelyet a kormány 2000-ben eltörölt. A résztvevők azok előtt tisztelegtek, akik a második világháború idején a német csapatok oldalán harcoltak a balti országban. A főváros lutheránus székesegyházában lezajlott istentisztelet után a tömeg lett zászlókkal az 1935-ben emelt Szabadság-emlékműhöz vonult, ott a nemzeti zászló színeit jelképező piros és fehér rózsákat helyeztek el. Lettországban élő oroszok kis csoportja egy közeli parkban, rendőrkordon mögül tiltakozott: "Szégyen!", "A fasizmusnak sosem lesz vége!" és hasonlókat kiáltozva. A második világháborúban mintegy százezer lett katona a németekkel együtt harcolt egy lett Waffen SS-alakulatban a Vörös Hadsereg ellen. A légió védelmezői azzal érvelnek, hogy e fegyveres szervezet tagjai nem voltak nácik, a lett függetlenségért harcoltak az országot a világháború küszöbén annektáló Szovjetunió hadserege ellen. Szerintük a légió kizárólag harcoló alakulatokból állt, és nem volt semmi köze a SS által elkövetett kegyetlenkedésekhez. Mások szerint azonban 1942 és 1944 között részt vett a légió egy sor háborús bűncselekményben, például az orosz és a fehérorosz polgári lakosság körében végzett tömegmészárlásokban.  (Forrás: MTI)

Moldova
2014. III. 19. Burla, a Dnyeszter mente törvényhozási szerepét ellátó Legfelső Tanács elnöke levélben kérte az orosz Alsóház elnökétől
, hogy Moszkva vegye fontolóra a terület Oroszországhoz csatolásának lehetőségét - közölte a Jurnal de Chisinau. A területen orosz "békefenntartó" csapatok állomásoznak. (Forrás: MTI)

2014. III. 18. Aggodalmát fejezte ki a moldovai elnök amiatt, hogy a posztszovjet köztársaságban esetleg megismétlődhetnek az ukrajnai események, és utalt a szakadár Dnyeszteren túli terület helyzetére. A moldávok lakta ország keleti részén fekvő Dnyeszteren túli területen többnyire oroszok és ukránok élnek. A térség Oroszország segítségével a kilencvenes évek elején bejelentette elszakadását Moldovától, függetlenségét azonban egy ország sem ismerte el. Azóta Moszkva a moldovai kormány kifejezett nemtetszése ellenére mintegy ezerötszáz katonát állomásoztat a régióban, és a kontingenst a Kreml 1999-ben tett ígérete ellenére még mindig nem vonták ki onnan. A nyugtalankodó Timofti példaként elmondta: a Dnyeszteren túli terület Parlamentjének szóvivőjét Moszkvába küldték, hogy azt kérje a Kremltől, csatolják a területet a Krím mintájára Oroszországhoz. (Forrás: MTI)

Nagybritannia
2014. III. 20. Számos olyan forgatókönyv felvázolható, amelyik akár a szankciók, akár az ukrajnai válság elfajulása miatt az orosz földgázszállítások elakadásához vezethet a következő hetekben
. A legvalószínűbb ezek közül az, hogy a Gazprom földgázcég részben vagy teljesen leállítja az Ukrajnába irányuló exportot fizetési hátralék címén. Ukrajna ebben az esetben valószínűleg az európai exportra szánt mennyiséget csapolná meg. Oroszország szempontjából ennek jelentőségét az adná, hogy ez feltehetően éket verne az új kijevi kormány és Európa közé - fejtegetik elemzésükben az Eurasia szakértői. Szerintük ugyanakkor e forgatókönyv is csak szűk földrajzi és időbeni kiterjedésű szállítási korlátozásokat valószínűsít, ha ugyanis Oroszország teljesen leállítja európai földgázexportját, ez az Európával kialakult feszültségek drasztikus éleződéséhez vezetne. Egyelőre az Európán belüli nézeteltérések szabnak határt azoknak a szankcióknak, amelyek az Európai Unió részéről várhatók. A szankciókkal szembeni ellenérzések az Oroszországgal "masszív" gazdasági és energiaszállítási kapcsolatokat fenntartó Németországban, valamint Dél-Európában a legerősebbek. A Morgan Stanley bankcsoport londoni befektetési részlegének elemzőstábja helyzetértékelésében az európai és az amerikai érdekkülönbségeket emelte ki, kimutatva: az Európai Unió és Oroszország kereskedelmének értéke tizenötszörösen haladja meg az amerikai-orosz kétoldalú kereskedelemét, az uniós bankok oroszországi kitettsége az 5,5-szerese az amerikai bankokénak, emellett az EU - az Egyesült Államoktól eltérően - nagymértékben függ az orosz földgázszállításoktól. Oroszországnak ugyanakkor csaknem ötszáz milliárd dolláros devizatartaléka van, amely háromszorosan fedezi a rövid távon lejáró külső orosz adóssághányadot, és Oroszország adja a világkereskedelembe bekerülő nyersolaj tizenhárom százalékát. Mindezek alapján az elemzők szerint a gazdasági jellegű szankcióknak nem lenne gyors hatásuk. Azt egyértelműen valószínűtlennek tartják, hogy a szankciók érintenék az orosz export kétharmadát adó nyersolaj- és földgázszállításokat. Ennek az exportnak a leállítása ugyanis szűkítené az ellátási forrásokat és megemelné a világpiaci árakat, A Bank of America-Merrill Lynch bankcsoport londoni elemzőinek véleménye szerint az EU megteheti, hogy belső energiapiaci versenyszabályozóit érvényesíti a Gazprommal szemben is. Ez hátráltatná az orosz Déli Áramlat vezetékrendszer teljes kiépítését Dél-Európa felé, és az Északi Áramlat kiterjesztését Észak-Európa irányába. Ez az intézkedés hosszú távon káros lehet Oroszország földgázexportjára és a Gazprom üzleti eredményeire, az ilyen jellegű szankciók azonban "rendkívül valószínűtlenek", mivel jelentős károkat okoznának Európának is - vélekedtek. (Forrás: MTI)

Németország
2014. III. 17. Az Oroszország elleni szankciók csak az orosz-kínai összefogást erősítik - véli Cordes, a német gazdasági szereplők kelet-európai érdekeit képviselő ernyőszervezet, az Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft. vezérigazgatója. Hozzátette: "ez nem állhat érdekünkben". Az Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft hatezerkétszáz német vállalat oroszországi érdekeit képviseli.  (Forrás: MTI)

2014. III. 16. A német kancellár az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Ukrajnában tevékenykedő megfigyelőcsoportja létszámának azonnali növelését javasolta az orosz elnöknek, aki kedvezően fogadta a felvetést - közölte a német kormányszóvivő. (Forrás: MTI)

2014. III. 16. Az amerikai kormány azt tervezi, hogy új generációs atombombákra cseréli az Európában telepített nukleáris fegyvereit - írta a Der Spiegel. A német hírmagazin szerint a washingtoni vezetés a 2015-ös költségvetési javaslatban jelezte, hogy forrásokat kell elkülöníteni a B61-12 jelzésű bombák európai telepítésére. 2015 tavaszán elkezdik felkészíteni az európai NATO-partnerek atomfegyvereket hordozó repülőgépeit az új töltetek hadrendbe állítására. Elsőként a repülők - Tornado és F-16-os vadászbombázók - szoftvereit frissítik majd. A régi bombák kivonása és az új fegyverek telepítése a jelenlegi becslések szerint tíz milliárd dollárba kerülhet. Az első B61-12-esek 2020-ban érkezhetnek Európába. Az állomány felújításával párhuzamosan erősítik az atomfegyvereket tároló raktárak biztonságát. A Der Spiegel hozzáteszi, hogy a felújítandó raktárak között van az egyetlen németországi atomfegyverbázis, a bücheli. A lap egy 2013 tavaszán közölt cikke szerint a Rajna-Pfalz tartománybeli bázison nagyjából húsz darab B61-es atombombát tárolnak. A Pentagon egy nyilvános jelentésére hivatkozva hozzátették, hogy az új-generációs, B61-12 jelzésű bomba nemcsak a korábbi típusokat - a B61-3, 4 és 10 jelzésű bombákat - helyettesíti, hanem leváltja a föld alá telepített bunkerek, raktárak lerombolására kifejlesztett B61-11-est, és a B83 jelzésű stratégiai nukleáris bombát is, amelyik a hirosimai atombombánál több mint kilencvenszer nagyobb robbanóerővel rendelkezik. (Forrás: MTI)

Oroszország
2014. III. 20. Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökséghez (CIA) fűződő kapcsolatokkal és külföldi pénzügyi támogatások felhasználásával vádolta meg Navalnij, ismert orosz ellenzékit a Gazprom,
orosz állami energetikai cég  médiaholdingjához tartozó orosz NTV televízió március 19-én. Navalnijt 2013-ban öt év felfüggesztett börtönre ítélték Oroszországban egy sikkasztási ügyben. Azóta fivérével együtt újabb pénzügyi visszaéléssel vádolják. A hatóságok nemcsak a házi őrizetét rendelték el, hanem megtiltották neki az internet és a telefon használatát is. A politikus aktív szervezője volt a 2011-2012-es oroszországi hatalomellenes megmozdulásoknak.    Jóváhagyta a Krím félsziget és Szevasztopol Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásáról szóló megállapodást és a területek új jogi alanyként befogadásáról szóló alkotmányos törvényt rendkívüli ülésén az orosz törvényhozás Alsóháza. (Forrás: MTI)

2014. III. 19. Kimerítette az oroszországi katonai létesítmények ellenőrzésére vonatkozó idei kvótáját az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) - közölte az orosz védelmi tárca, azzal kapcsolatban, hogy egy négy tagú ukrán ellenőrző csoport érkezett Oroszország Belgorodi Területére. Leszögezte: ez lesz az utolsó ilyen ellenőrzés idén. Az ukránoknak Rizskov szerint lehetősége lesz meggyőződni arról, hogy a dél-oroszországi megyében nem folyik semmilyen, Ukrajnát fenyegető katonai tevékenység.    Hat tengeralattjárót és más hadihajókat is üzembe állít két éven belül a Fekete-tengeren Oroszország. Jelenleg a szentpétervári hajógyárban épülnek azok a 636-os kódjelű, dízelmeghajtású tengeralattjárók, amelyek a fekete-tengeri hadiflotta kötelékében fognak szolgálatot teljesíteni  - jelentette be Csirkov tengernagy, az Orosz Haditengerészet főparancsnoka. Ezzel párhuzamosan hat őrhajót is Szevasztopolba telepítenek. Folyamatban van az ötödik generációs, nem atommeghajtású tengeralattjárók fejlesztése. Az újfajta tengeralattjáróknak levegőtől független - anaerob, vagyis oxigén hiányában is működőképes - energiarendszerük lesz. Az első ilyen, 677 kódjelű, Lada osztályú tengeralattjáró várhatóan két-három év múlva készül el, és ugyanolyan feladatokat fog ellátni, mint az atommeghajtású tengeralattjárók.     Oroszország nyolc térségében kezdenek hadgyakorlat-sorozatot az orosz hadsereg légi mozgatású (deszantos) erőinek tüzérségi alakulatai - közölte Meskov, a deszantos erők szóvivője. Önjáró harckocsi-elhárító lövegek és harckocsi-elhárító rakétákkal felszerelt páncélozott harcjárművek bevetésével rendezett hadmozdulatok két hónapon át tartanak majd, több mint ötezer katona részvételével. Az említett helyszínek között szerepel olyan, amelyik északnyugaton, a Lengyelország és Litvánia közé ékelődő Kalinyingrádi területen, illetve Észtország közelében található, de a megjelöltek között vannak Moszkva közeli, továbbá a Fekete-tengerhez és a Kaszpi-tengerhez közel eső déli városok, csakúgy mint Mongóliához közel eső vagy a távol-keleti Tengermelléken fekvő települések. (Forrás: MTI)

2014. III. 18.  Az orosz elnök már március 17-én aláírta a Krímet független államként elismerő rendeletet; a dokumentum megjelent az állami jogi információs portálon és az aláírással hatályba lépett. A dokumentum szerint "figyelembe véve a Krím népeinek akaratnyilvánítását a 2014. március 16-án tartott referendumon" Oroszország szuverén és független államként ismeri el a Krími Köztársaságot, amelyiken belül Szevasztopol város különleges jogállással rendelkezik. 2001. december 17-én elfogadott jogszabály szerint a befogadást az adott külföldi államnak kell kezdeményeznie, kérve a vonatkozó nemzetközi szerződés megkötését. Hatályban lévő orosz törvény szerint csakis "külföldi állam" fordulhat önálló akaratából Oroszországhoz csatlakozási kérelemmel.     Az orosz Parlament képviselői arra kérték egyhangúlag elfogadott, gunyoros hangvételű nyilatkozatban Obama, amerikai elnököt és az európai uniós vezetőket, hogy terjesszék ki mindnyájukra az előző nap moszkvai vezetők ellen bevezetett szankciókat.     A Szovjetunió szétesése következtében az orosz nép a világ egyik legnagyobb szétdarabolt nemzete lett - hangsúlyozta Putyin a Kremlben, az orosz törvényhozás tagjai előtt, a Krím Oroszországhoz csatolása alkalmából mondott beszédében. Emlékeztetett azokra a történelmi eseményekre, amelyek következtében "emberek milliói az egyik országban feküdtek le aludni, de már egy másikban ébredtek fel, nemzeti kisebbséggé válva".     A moszkvai hatóságok adatai szerint több mint száztíz ezer ünneplő ember gyűlt össze a Kreml fala mellett húzódó történelmi helyszínen, ahol megjelent a krími Parlament elnöke, a terület kormányának feje és Szevasztopol polgármestere is. Az államfő és a krími politikusok megszólalását élőben közvetítette az állami hírtelevízió.  (Forrás: MTI)

2014. III. 18. Putyin beszéde (Forrás: KárpátInfó): http://tinyurl.com/pqekqmn  Taps tört ki, amikor Putyin köszöntötte a félsziget vezetőit. Oroszország, Ukrajna és Belarusz történelme közös. Krím a mi erődünk – mondta. 350 ezer ukrán, 1,5 millió orosz és 300 ezer krími tatár él a Krímben. Hozzátette: a krími tatárok és az ukránok többsége is Oroszországhoz húz a Krímben. Másokat is ért megbocsájthatatlan igazságtalanság a történelemben, de ezután a krími tatároknak biztosítva lesznek a jogaik. Krím ezentúl háromnyelvű lesz, orosz, ukrán, krími tatár. 1954-ben az Ukrán Tagköztársasághoz csatolták az Orosz Tagköztársaságtól Krímet, a Szovjetunión belől. Hruscsov kezdeményezése volt. Történészek dolga, hogy eldöntsék, ez miért történt; tény, hogy ez az akkori joggal is ellentétesen zajlott. A Szovjetunió szétesését nem tudta pótolni a Független Államok Közössége. A széteséssel Oroszországot kirabolták. Egy országban aludtak el, de másnap egy másikban ébredtek. Lenyelték a sérelmet, nem tudták megvédeni az érdekeiket egy széteső birodalom romjain. Ezzel az orosz nép sosem békült meg. „Krím orosz terület, Szevasztopol orosz város. Ezt mindannyian éreztük.” Ukrajna az oroszok testvére – és az is marad. Ukrajnán élősködtek a vezető politikusai, akik egyáltalán nem érdeklődtek aziránt, hogyan is él a nép. Az ukrajnaiak elhagyták az országukat, mert ott nem látnak jövőképet. Oroszországban 3 millióan dolgoztak legálisan, akik 20 milliárd dollárt kerestek. „Megértem mindazokat, akik a korrupció és a kevéssé hatékony állam érdekében békésen kivonultak a Majdanra. Igazuk volt. Ez azonban nem vonatkozik az erőszakos akciókra, amelynek végén jött a nacionalista, oroszgyűlölő, antiszemita fegyveresek puccsa. Ha kételkednek, tudok mutatni bizonyítékot is: Az új, úgynevezett vezetés első lépése a nyelvtörvény érvénytelenítése volt.” Turcsinov leállította a törvény aktiválását, de Bandera utódai később végigvinnék a nemzetiségeket sértő tervet. Ez a krími tatárokat, románokat és magyarokat éppúgy érintené, mint az oroszokat. „Nem lehetett nem lépni a kérésre, árulás lett volna, ha nem segítünk. Fontos, hogy először a világtörténelemben tényleg a nép mondott véleményt. Azt mondják a nyugatiak, hogy megsértettük a nemzetközi jogot. Hát ez remek. Már az is valami, hogy elismerik, hogy van nemzetközi jog. Ezt köszönjük.” „Nem kellett bevonulnunk Krímbe. Ott voltunk.” Ha a Nyugat megtehette Koszovó egyoldalú elismerését, akkor a Krím is elszakadhat. 2010-ben az ENSZ is elismerte, hogy nincs akadálya a függetlenség egyoldalú kikiáltásának, ez nem következik az ENSZ BT gyakorlatából. Márpedig, ha ez így van, akkor nem lehet arra hivatkozni, hogy azért nem érvényes egy népszavazás, mert az adott anyaország alkotmányával elletétes. Ilyen alapon soha, egyetlen terület sem nyerhetne függetlenséget, mert nincs az a vezető, aki hagyná, hogy elszakítsanak a területéből egy darabot. „Telekiabálták ezzel az érvvel a világot, most pedig tiltakoznak. Amit lehet a koszovói albánoknak, azt nem lehet a krími oroszoknak? Jogi érv, hogy Koszovóban sokan haltak meg? Ez nem is kettős mérce, hanem egyszerű primitív cinizmus. Tehát sokaknak meg kell halniuk? Hála Istennek, hogy ez nem történt meg.” Megköszönte a 22 ezer krími ukrán katonának azt, hogy a Krímben nem hallgattak Ukrajna utasítására. Szerinte a gyakorlat megmutatta, hogy a Nyugat csak az erőben hisz, nem a jogban. Ha kell, ignorálják az ENSZ BT-t és az ENSZ-t. Így volt 1999-ben Szerbiával szemben is, amit hihetetlen, de a huszadik  században lebombáztak. „Volt talán ENSZ BT határozat erről? Nem. És Líbiában ugyanez történt.?” „Valóban jogos volt a népek felháborodása Ukrajnában 2004-ben vagy Észak-Afrikában. De a demokrácia helyett csak káosz jött el ezekre a térségekre, mert a Nyugat cinikusan kezelte az eseményeket. Szankciókkal fenyegetnek, de ma is korlátozva kereskedhetünk. COCOM-lista ugyan nincs, de a gyakorlatban ma is sok olyan technológia létezik, amit Oroszország nem vásárolhat meg. Az velünk a baj, hogy nevükön nevezzük a dolgokat, van saját álláspontunk, és megvédjük azt. Nem úgy látjuk a világot, ahogy Amerika. De mindennek van határa. Átlépték ezt a határt, álnokul és amatőr módon viselkedtek. Ideje véget vetni a hidegháborús retorikának. Oroszországnak vannak nemzeti érdekei, amikkel számolni kell, és tisztelni.”„ Ukrajna szétesését nem Oroszország provokálja. Nem akarjuk Ukrajna szétesését, nem akarjuk a déli és a keleti részek elszakítását. Ami a Krímmel kapcsolatos: volt és marad is orosz, ukrán, krími tatár. De sosem lesz Banderáé. Ukrajnához és Oroszországhoz szólok: ha nem fogunk össze, mindannyian elveszíthetjük a Krímet – jelentette ki Ukrajna NATO-csatlakozási terveiről szólva. Nem a NATO ellen vagyunk, csak az ellen, hogy a saját kertünk alatt (igazgassunk?). El nem tudom képzelni, hogy mi vendégségbe menjünk a NATO katonáihoz a Krímbe. Nagyszerű gyerekek vannak a NATO-ban, de inkább ők jöjjenek hozzánk vendégségbe a Krímbe, és ne mi. Ha nem döntöttek volna vasárnap a krímiek úgy, ahogy döntöttek, akkor hamarosan NATO-erők jelentek volna meg a Krímben. Köszönet a döntésért a krímieknek.” Ezt követően aláírták Krím kérelmét az Orosz Föderációhoz történő csatlakozásához. Putyin pedig felkérte az orosz Parlamentet annak elfogadására. (Forrás: MTI)

2014. III. 17. Oroszország javaslatot tett az ukrán válság rendezésére, Ukrajna területi egységének elismerésével és semleges katonai-politikai státusának rögzítésével, ennek megvalósításához ugyanakkor  feltételeket szab, köztük a krími népszavazás eredményének Kijev által való elismerését - derült ki az orosz Külügyminisztérium március 17-én közzétett nyilatkozatából. Moszkva feltételei szerint az új kijevi vezetésnek el kellene ismernie az Oroszországhoz csatlakozásról március 16-án megtartott krími referendum eredményét. A támogatói csoportnak pedig hozzá kellene járulnia egy új, a régiók számára széles körű autonómiát biztosító ukrán alkotmány elfogadásához, valamint a Janukovics, akkori elnök és ellenfelei által 2014. február 21-én aláírt rendezési megállapodás bizonyos részeinek megvalósításához (illegálisan tartott fegyverek bevonására, a törvénytelenül elfoglalt épületek kiürítésére, valamint a decemberi-februári időszakban elkövetett erőszakcselekmények tárgyilagos kivizsgálásának megszervezésére vonatkozóan). A javasolt támogató csoport résztvevői az orosz elképzelés szerint "elvi kötelezettséget vállalnának arra, hogy tiszteletben tartják a soknemzetiségű Ukrajna érdekeit, emellett támogatják az ország minden állampolgárának és térségének legitim törekvését arra vonatkozóan, hogy biztonságban, tradícióinak és szokásainak megfelelően élhessen, szabadon használhassa anyanyelvét, korlátlanul hozzáférjen saját kultúrájához, és széles körű kapcsolatokat tarthasson fenn honfitársaival, szomszédaival". Szorgalmazza továbbá, hogy az ukrán parlament hívjon össze alkotmányozó nemzetgyűlést az összes ukrán régió egyenlő képviseletével "egy új, föderatív (állami berendezkedést teremtő) alkotmány előkészítésére", amelyik az alapvető polgári és szabadságjogok mellett biztosíthatná az ország "szuverenitását, területi épségét és katonai-politikai szempontból semleges státusát". Ez utóbbiak megvalósulását Oroszország, az Egyesült államok és az Európai Unió garantálná, egy erre vonatkozó ENSZ Biztonsági Tanácsi határozat elfogadásával. Az új alkotmányban kell biztosítani, hogy az orosz az ukrán mellett második államnyelv legyen, a többi nyelv pedig az európai normáknak megfelelően regionális, illetve kisebbségi nyelvi státust kaphasson. Az alaptörvénybe kell foglalni Moszkva feltételei szerint, hogy minden térség önállóan és közvetlenül megválaszthassa saját - kulturális, gazdasági, szociális és más téren széles jogkörökkel rendelkező - törvényhozó és végrehajtó szerveit, amelyeknek azonban tilos lenne beavatkozniuk az egyházi és a  felekezetek közötti viszonyokba. Az orosz rendezési terv szerint az új alkotmány elfogadását követően közvetlenül általános választásokat kell tartani a leendő szövetségi állam minden alkotórészében.     A legkorszerűbb, Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerrel felszerelt ezredet telepített Moszkva környékére az orosz hadsereg - közölte március 16-án Gyomin vezérőrnagy, az orosz Légvédelmi és Rakétavédelmi Haderő parancsnoka. A Moszkvától nyugatra fekvő, Zvenyigorod mellett szolgálatba álló légvédelmi ezredet az Sz-400-as, Triumf típusú rakétavédelmi rendszeren kívül Pancir-Sz légvédelmi ütegekkel is ellátják, amelyek az előbbi védelmét szolgálják majd. Gyomin szerint 2014 végéig még egy légvédelmi ezredben cserélik le Sz-400-asokra a régi rakétákat, és ezzel már az orosz légvédelmi egységek felében - négy ezredben - ilyen rakéták fogják védeni az orosz légteret. A Zvenyigorod mellé telepített légvédelmi ezred Oroszország középső ipari régiójának 400 kilométeres sugarú légterét fogja védeni.Az Sz400 légvédelmi rendszer rakétái négyszáz kilométeres távolságon és harminc kilométeres magassági tartományon belül vethetők be harci gépek, drónok és manőverező robotrepülőgépek ellen, de közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták megsemmisítésére is képesek.     A Nyezaviszimaja Gazeta szerint Fenyenko, a Moszkvai Állami Egyetem Világpolitikai Tanszékének munkatársa két forgatókönyv megvalósulását is elképzelhetőnek tartja Ukrajna jövőjét illetően. A zordabb az 1990-es jugoszláviai események megismétlődése lenne; szélsőséges jobboldali csoportok megerősödése az ország keleti és déli régióinak "erőszakos ukránosításához" vezethet, ez pedig egy sor ukrajnai régiót arra ösztökélhet, hogy a Krím félsziget példáját kövesse. Fenyenko szerint a helyzet nemcsak Kelet-Ukrajnában válhat veszélyessé, ahol kulturális és nyelvi jogokat és biztosítékot akarnak kapni arra, hogy Kijev nem avatkozik be a belügyeikbe. A kelet-ukrajnai régiók autonómiatörekvései megerősíthetik a hasonló szándékokat Kárpátalján is, ahol alapvetően ruszinok élnek, akik hagyományosan az Osztrák-Magyar Monarchiához kapcsolódtak az adott történelmi korszakokban és nem Oroszországhoz. Az orosz történész emlékeztetett arra is, hogy 1991. december 1-jén Kárpátalja az autonómiára szavazott, de a kijevi hatalom nem fogadta el a döntést. Az ukrán kormány, ellentétben a magyar, szlovák és lengyel kormánnyal, nem ismerte el a ruszinokat külön nemzeti kisebbségnek. 2007-ben ugyanakkor Kárpátalja Megyei Tanácsa őslakos nemzetiségnek ismerte el őket, 2013 novemberében pedig megjelentek a területen a közös magyar-ruszin autonómia létrehozásának tervei az 1991-es népszavazásra alapozva. Fenyenko szerint "Magyarország csapatokat küldhet Kárpátaljára azzal az ürüggyel, hogy a magyar és a ruszin lakosságot védelmezi". A docens arra utal, hogy a magyar Alkotmány kimondja Budapest felelősségét minden magyarért. Magyarország példáját Lengyelország is követheti, amelyiknek történelmi gyökerei vannak a nyugat-ukrajnai Volin és Lviv megyékben. Mindemellett Románia szintén felléphet területi követelésekkel Ukrajnával szemben Észak-Bukovinában, de a Duna két szigetére is igényt tart. Az orosz történész által leírt másik lehetséges forgatókönyv szerint Ukrajna autonóm köztársaságok föderációjává válhatna, de szerinte csak akkor, ha a kelet-európai országban megerősödnek a centrista erők. Ez az államforma az 1974-1988 között létezett Jugoszláviai Szövetségi Köztársaságra emlékeztetne. A föderáció azonban nem tetszene Moszkvának - véli. Figyelmeztet: az Egyesült Államoknak és Oroszországnak párbeszédet kell kezdeni együttműködésről a volt Szovjetunió területén. Ellenkező esetben a szembenállás kiterjed a Baltikumtól a Kaszpi-tengerig húzódó térségben és növeli Moszkva és Washington összeütközésének kockázatát.     Egymás után cáfolták a Washingtonban beutazási tilalommal és kintlévőségük befagyasztásával büntetett orosz politikusok, hogy vagyonuk lenne az Egyesült Államokban.     Putyin, orosz elnök aláírta a Krímet független államként elismerő rendeletet. Oroszország szuverén és független államként ismeri el a Krími Köztársaságot, amelyiken belül Szevasztopol város különleges jogállással rendelkezik.  (Forrás: MTI)

Románia
2014. III. 19. Románia azt kéri az Európai Uniótól, hogy mielőbb írja alá a 2013-ban parafált társulási és szabadkereskedelmi egyezményt a Moldovai Köztársasággal,
amelyiknek területi épségét különböző, Oroszországhoz csatlakozni szándékozó területrészek elszakadási törekvése fenyegeti - jelentette be Basescu, román államfő, miután Jászvásáron (Iasi) találkozott Timofti, moldovai elnökkel. A sajtóértekezleten elhangzott: nyárig elkészül a Jászvásár (RO) - Ungheni (MD) gázvezeték, és a két országot közötti új villamosenergia-vezeték román oldalán már a műszaki próbákat végzik. (Forrás: MTI)

2014. III. 18.  A román Külügyminisztérium nem ismeri el a Krími Autonóm Köztársaság és Szevasztopol város orosz "annektálását", és a nemzetközi jogot sértő, törvénytelen cselekedetnek tartja az Orosz Föderáció erre irányuló lépését - közölte. A román Külügyminisztérium elfogadhatatlannak és megalapozatlannak tartja az olyan próbálkozásokat, amelyek a krími helyzetet próbálják lemásolni Románia keleti
szomszédságában, a Dnyeszter térségében - olvasható a kommünikében, arra utalva, hogy a Moldovai Köztársasághoz tartozó Dnyeszter menti szakadár köztársaság Legfelső Tanácsa is kérte Oroszországtól a terület annektálását. (Forrás: MTI)

2014. III. 17. Putyin, orosz elnök célja az, hogy helyreállítsa az egykori Szovjetunió határait - jelentette ki Basescu román államfő az Adevarul hírportálnak adott interjújában. Szerinte ezzel a célkitűzéssel magyarázható, hogy Oroszország egy sor olyan "befagyott konfliktus" kialakulásában játszott szerepet a Fekete-tenger körül, mint a Moldovai Köztársasághoz tartozó szakadár Dnyeszter menti Köztársaság, a Grúziától elszakadt Dél-Oszétia, és Abházia, illetve legújabban az Ukrajnából való kiválását megszavazó Krím félsziget. Aggodalmát fejezte ki, hogy a "második román államra", Moldovára is a krími forgatókönyv vár, de leszögezte: Románia semmiképp nem avatkozna be fegyveres erőkkel egy ilyen konfliktusba. Kijelentette: támogatás híján nem kívánja tovább erőltetni azt a néhány hónapja hangoztatott elképzelését, miszerint az európai integráció után Románia következő nagy össznemzeti célkitűzése a Moldovával való egyesülés legyen. Szerinte a legfontosabb teendője most Romániának az, hogy segítsen Moldovának enyhíteni az orosz gázimporttól való függőségét, és ezért mielőbb ki kell építenie a két országot összekötő energetikai infrastruktúrát. Ugyanakkor esélytelennek nevezte Moldova európai integrációját mindaddig, amíg a Dnyeszteren túli szakadár területeken orosz csapatok állomásoznak.  (Forrás: MTI)

2014. III. 16. Románia nem ismeri el a krími népszavazás eredményét. "Felkérjük az Oroszországi Föderációt, hogy Ukrajnához fűződő viszonyában tartsa be az ENSZ Alapokmányát, a nemzetközi jog elveit és a Budapesti  Memorandumot. Románia támogatja Ukrajna függetlenségét, területi épségét és szuverenitását, valamint a válság diplomáciai rendezését" - olvasható Basescu nyilatkozatában. Corlatean, román külügyminiszter tv-interjúban jelezte: ha az Európai Unió elfogadná ezt a határmódosítási precedenst, akkor az egész térségben "felrobbannának" a határok.Szerinte ok-okozat összefüggés áll fenn a Koszovóban és a Krím félszigeten történtek között. Ebben annak az álláspontnak a visszaigazolását látja, hogy Románia nem ismerte el Koszovó függetlenségét. (Forrás: MTI)

.

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország franciaország horvátország szlovákia csehország ukrajna románia szlovénia németország izrael ensz oroszország európa kárpátalja bulgária szerbia gazprom nato alkotmány észtország lengyelország grúzia líbia szovjetunió moldova koszovó lettország autonómia fehéroroszország jugoszlávia litvánia nagybritannia déliáramlat krím európaiunió egyesültállamok feketetenger kaszpitenger északiáramlat európaibiztonságiésegyüttműködésiértekezlet

2015. március. Magyarország: a Katolikus Karitász tartós élelmiszert gyűjt Kárpátalja magyar lakosságának is

2015.03.18. 12:50 Eleve

.

Magyarországról

Tartós-élelmiszer gyűjtés Ukrajnának!

(Forrás: Katolikus Karitász – Caritas Hungarica):

http://tinyurl.com/q7s77gr

A háború sújtotta Ukrajnában élők számára – így Kárpátalja magyar lakosságának is – növekvő nehézséget jelent a mindennapi megélhetés. Megsegítésükre, országos összefogásra van szükség!

Az elmúlt hetekben újabb áremelések súlyosbították a helyzetet. Az év elejéhez képest 3,5-szeresére emelkedtek a közüzemi díjak, és közel négyszer annyiba kerül egy kiló kenyér, mint januárban. A drasztikusan megnövekedett árak mellett a fizetések, nyugdíjak elértéktelenedése miatt az ott élők számára egyre nagyobb gondot okoz a mindennapi szükségletek beszerzése. Ukrajna lakosságának nagy része a teljes elszegényedéstől retteg.

A Katolikus Karitász folyamatosan várja az adományokat.

A pénzadományok mellett

március 31.-ig tartós-élelmiszer felajánlással is támogathatják a bajba jutottakat.

A Karitász az ország számos pontján fogadja az adományokat.

 

A Katolikus Karitász elkülönített bankszámlaszáma:

Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00800007
A közlemény rovatba kérjük beírni: „Kárpátalja”

Külföldi adományozóknak:
Raiffeisen Bank Zrt.
S.W.I.F.T: UBRTHUHB
Nemzetközi bankszámlaszám:
IBAN: HU09 1201 1148 0012 4534 0080 0007

A 1356-os adományvonal hívásával 500,- forinttal támogathatja a rászorulókat.

 

Tartós-élelmiszer-adományok leadására az alábbi helyeken van lehetőség:

Budapesten:

KaritászPONT Adománybolt
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 20.
nyitva tartás:
keddtől péntekig: 10-18 óráig
szombat: 8-14 óráig

Adománybolt a törökbálinti Auchan áruház üzletsorán
nyitva tartása:
csütörtök-péntek: 14-18 óráig
szombat-vasárnap: 10-18 óráig

Magyar Szentek Temploma
1113 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. (A Petőfi-híd budai hídfőjénél)
minden nap 8-18 óráig

Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia Karitász
1191 Budapest, Templom tér 21.
Tel.: + 36 1 282 9844
Hétfő 15-17 óra, csütörtök 16-18 óra, vasárnap 9.30-10.30 között 

Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat irodája
1035 Budapest, Kórház u. 37.

 

Egyházmegyei Központokban:

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 10.
Tel: (42) 418-851

Egri Főegyházmegyei Karitász
3300 Eger, Szaicz Leó út 7.
Tel.: (36) 518-602

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ
1067 Budapest, Hunyadi tér 3.
Tel.: (1) 351-1977

Győri Egyházmegyei Karitász
9021 Győr, Káptalandomb 5/b.
Tel.: 96/550-740/116

Hajdúdorogi Egyházmegyei Karitász
4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 5.

Kaposvári Egyházmegyei Karitász
Tel.: (30) 660 9592

Miskolci Apostoli Exarchátus Egyházmegyei Karitász
3526 Miskolc, Szeles u. 59.
Tel.: (47) 384 469

Pannonhalma Egyházmegyei Karitász
9090 Pannonhalma, Vár u. 1.
Tel.: (96) 348-70-48

Pécsi Egyházmegyei Karitász
7621 Pécs, Janus Pannonius u. 4.
Tel.: (72) 532-207

Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász
6722 Szeged, Jósika u. 34/b.
Tel.: (62) 425-548
Hétfő 9-12 óra, csütörtök 14-17 óra között

Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász
8000 Székesfehérvár, Lövölde út 28/a
Tel.: (22) 506-828

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
9700 Szombathely, Hollán E. u. 2.
Tel.: (94) 318-560

Váci Egyházmegyei Karitász
2600 Vác, Migazzi tér 6.
Tel.: (27) 814-174

Veszprémi Főegyházmegyei Karitász
8200 Veszprém, Vár u 25.
Tel.: (88) 428-638

Segítsen, hogy segíthessünk!

Köszönjük!

 

.

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország ukrajna kárpátalja katolikuskaritász caritashungarica

Az ukrajnai válságról 2014. III. 16-20. Magyarország, Erdély, Kárpátalja

2015.03.17. 21:07 Eleve

.

Magyarország
2014. III. 18. Putyin, orosz elnök Krím Oroszországhoz csatlakozásáról mondott beszéde egy új hidegháborús korszak kezdetét jelenti
- mondta Póti, a Magyar Külügyi Intézet tudományos főmunkatársa. A most kezdődő új korszakra hűvösebb politikai kapcsolatok és keményebb retorika lesz jellemző, és ha ez a helyzet tartósnak bizonyul, akkor a gazdaságban is éreztetni fogja a hatását - vélekedett. Hozzátette: Oroszországnak és az orosz elitnek nem áll érdekében, hogy újabb területeket szerezzen meg Ukrajnától.     Felvezetéssel haladó, összesen öt katonai konvojban százhuszonöt gépjármű tart a Veszprém-Újmajor gyakorlótérre. A katonai gépjárművek a 2014. április 22-ig tartó, holland vezetésű "Várpalota Challenge 2014" nemzetközi gyakorlaton vesznek részt - közölte a szaktárca.

2014. III. 16. Horvátország felkérte Magyarországot légtere védelmére - jelentette be Hende, honvédelmi miniszter. Úgy vélekedett, ez annak köszönhető, hogy Magyarországnak negyedik generációs harci gépei vannak, és a térségben egyedül a Magyar Honvédségnek van meg ez a képessége. Hende, magyar és Jakic, szlovén honvédelmi miniszter 2014. január 17-én Kecskeméten írta alá azt a megállapodást, amelyiknek értelmében Magyarország Gripen vadászrepülőgépeivel bekapcsolódik Szlovénia légterének védelmébe. Eddig Olaszország egyedül látta el a harci repülőgépekkel nem rendelkező Szlovénia légterének védelmét.

2014. III. 16. A huszonöt éve független és szabad Közép-Európának felelőssége támogatni és kiállni az ukrán nép szabad véleménynyilvánítása és döntései mellett - mondta a Külügyminisztérium politikai igazgatója. Takács egy március 15-én a lengyelországi Jasionkában a Lengyel Európa Alap Alapítvány által tartott konferencián elhangzottakról nyilatkozott. A konferencia résztvevői valamennyien kifejezték elkötelezettségüket Ukrajna szabadsága, szuverenitása és területi egysége mellett. Kétoldalú találkozón arra hívta fel a figyelmét a konferencián Ukrajnát képviselő Scserbaknak, hogy a magyar kormány támogatja Ukrajna területi egységét, ugyanakkor elvárják az ukrán kormánytól, hogy olyan jogszabályokat alkossanak, amelyek messzemenőkig figyelembe veszik az etnikai, vallási vagy nyelvi kisebbségek, így a kárpátaljai magyarság jogait és helyzetét. A kétoldalú találkozón szóba került az új ukrán nyelvtörvény kérdése is. A kárpátaljai magyar közösség szerzett jogai közé tartozik a szabad nyelvhasználat, ami fontos a kulturális és anyanyelvi identitás megőrzéséhez. Ha ezt nem teszik lehetővé, akkor ez alááshatja a most épülő modern Ukrajna legitimációját.

2014. III. 16. Megemlékezést tartanak délelőtt a Gánt község közelében található Kápolnapusztán, ahol 1945. március 16-án a 2. Ukrán Front felderítő zászlóalja kivégezte a település felnőtt férfi lakosságát. A legfiatalabb áldozat tizenöt, a legidősebb több mint hetven éves volt. A háború után a falu teljesen elnéptelenedett.

Erdély
2014. III. 20. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) Szenátusa március 20-ai ülésén megvitatta a Magyar fFtanszékek létrehozásának a kérdését, de egy évvel elhalasztotta a döntést.
A MOGYE-n 2011-ben alakult ki éles konfliktus az egyetem román vezetése és magyar tagozata között amiatt, hogy az egyetem vezetése az intézményi autonómiára hivatkozva nem léptette életbe az új oktatási törvény magyar szempontból fontos előírásait. A konfliktus kezelési kísérlete 2012 májusában a jobboldali Ungureanu-kormány bukásához vezetett.

Kárpátalja
2014. III. 20. Ungváron több mint százan tüntettek a kárpátaljai járások új vezetőinek kinevezése ellen,
azzal vádolva Luncsenko kormányzót, hogy nem makulátlan hivatali múlttal rendelkező vezetőket akar kinevezni a megye tizenhárom járásának élére.     Ugyanazon a helyen egy másik tiltakozó megmozdulást is tartottak, amelyiknek a résztvevői a megyei ügyész helyettesének lemondását követelték. A kárpátaljai Jobboldali Szektor (PSZ) tagjai a tiltakozók elé vezették Kajlo, helyettes megyei ügyészt, korábbi huszti járási ügyészt, és felszólították, hogy ott helyben írja meg a felmondólevelét, mert korrupciós múltja miatt nincs erkölcsi joga vezető tisztség betöltésére sem az igazságszolgáltatásban, sem az államigazgatásban. Ezt alátámasztandó Husztról és Nagyszőlősről érkezett vállalkozók szólaltak fel, elmondták, hogy Kajlo kenőpénzt szedett tőlük, és aki nem volt hajlandó fizetni, azt nem engedte tovább működni. Felszólalt Szacsko, a kárpátaljai PSZ vezetője; azt mondta, a PSZ úgy látja, fel kellett volna égetni egynémely közigazgatási hivatali épületet, mert az új hatalom semmin nem akar változtatni. Hozzátette, az ügyészség rettenetes módon viszonyul az emberekhez, és eljárást akar indítani a PSZ ellen is önkényeskedés címén. Végül a tüntetők előtt megjelent Szidorcsuk, megyei ügyész; megígérte, hogy Ukrajna fFügyészségének közreműködésével kivizsgáltatja a Kajlóval szemben megfogalmazott vádakat, és azonnal felfüggeszti hivatalából a helyettesét.     A kárpátaljai magyar közösség legnagyobb ellensége a jelenlegi helyzetben a pánik, amit el kell kerülni - jelentette ki Németh, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára március 19-én Beregszászon. Kifejtette: a megye vezetésével folytatott megbeszélései arról győzték meg, hogy a kárpátaljai magyaroknak semmi okuk pánikra, hiszen nincs az országban sem háború, sem szükségállapot. Ungvárról Beregszászra tartva Németh és Baloga Munkácson, a helyi köztemetőben, Lengyellel, a város polgármesterével közösen, megkoszorúzta az első világháborús hősi emlékművet.

2014. III. 19. Magyarország és Kárpátalja stratégiai együttműködéséről, a határinfrastruktúra közös fejlesztéséről, a magyar kisebbség helyzetéről és a két országot érintő energetikai kérdésekről tárgyalt Kárpátalja megye vezetőivel Ungváron Németh, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A politikus kérte Kárpátalja kormányzóját, hogy tegyen meg mindent a jelenlegi feszült helyzetben a rémhírek terjedésének megakadályozása érdekében, egyértelművé téve, hogy az ukrajnai megyében nincs katonai mozgósítás, a kárpátaljai magyar férfiakat egyáltalán nem fenyegeti a hadseregbe történő behívás veszélye. Luncsenko elmondta, hamarosan elkezdik Kárpátalja stratégiai fejlesztési tervének kidolgozását, amihez a magyar kormány segítségét kéri, és ennek kapcsán azt javasolta, hogy az ukrajnai megye és Magyarország kössön stratégiai együttműködési megállapodást. Sajtókonferencián Németh, ukrán újságírói kérdésre válaszolva  Kovács, jobbikos európai parlamenti képviselő március 16-ai szimferopoli, a krími népszavazás törvényes voltát bizonygató nyilatkozata kapcsán kifejtette: mind Kovács, mind a Jobbik álláspontja szöges ellentétben áll a magyar kormány véleményével. Hozzátette: arra kéri Kovácsot, hogy nyilatkozataival ne szolgáltasson ürügyet az ukrán szélsőségeseknek a kárpátaljai magyarok elleni támadáshoz, és tegye egyértelművé, hogy Oroszország vagy a magyarság érdekeit szolgálja. 

2014. III. 18. Bomlik a Jobboldali Szektor Kárpátalján? Jarema, első miniszterelnök-helyettes bejelentette, hogy rövid időn belül betiltják és felszámolják az olyan félkatonai szervezetek működését, mint amilyen a Jobb Szektor. Szerinte nem normális, hogy magukat a nép képviselőinek nevező önjelölt rendcsinálók garázdálkodnak egyebek között Kárpátalján is - adta hírül az ungvári Kárpáti Igaz Szó Az újság szerint a szervezetbe beépülő Baloga-klán  - Baloga, az ukrán parlament képviselője, Kárpátalja leggazdagabb oligarchája, egyik öccse, Ivan, a Kárpátalja Megyei Tanács elnöke, a másik, Pavlo, az ukrán parlament képviselője - tagjai jogot formálnak arra, hogy megítéljék, ki tölthet be vezető pozíciót Kárpátalján. A félkatonai szerveződés kárpátaljai vezetője, Szacsko viszont fokozatosan veszít népszerűségéből - írta a lap.     A krími eseményeknek jelenleg nincs különösebb hatásuk Kárpátaljára, a megye ugyanis nem tartozik Oroszország vonzáskörzetébe - jelentette ki Pascsenko politológus Ungváron. Pascsenko kifejtette: ha Ukrajnában reálisan felvetődik az autonómiák kérdése, akkor Kárpátalja autonóm terület lesz. Jelenleg ez nem időszerű, inkább a helyi önkormányzatiság elmélyítésének ügye van napirenden, ebben a tekintetben Kárpátalja nem fog különbözni a többi megyétől, de ez már Ukrajna egy más fejlettségi szintje lesz.    Elítélte a Kárpátaljai Ruszin Néptanács (NRRZ) közleményében a Krím orosz csapatok általi megszállását; a szervezet síkra szállt a helyzet békés rendezése mellett, és elhatárolódott a ruszinok nevében megszólaló provokátoroktól. A ruszin nép is átélte a szovjet megszállás és annexió tragédiáját 1944-ben, és hetven éve küzd nemzetiségként való elismeréséért - áll a nyilatkozatban.

2014. III. 17. Kárpátalján is megkezdődött az önkéntesek toborzása az ismét felálló Ukrán Nemzeti Gárdába. A Kárpátalja megyei Hadkiegészítő Parancsnokság azt közölte, hogy a részleges mozgósítás a megyében legfeljebb kétszáz tartalékost érint, és a behívottak a munkácsi 128. számú hegyivadász gépesített dandár bázisán kapnak kiképzést.

2014. III. 16. Ukrán, magyar és európai hatóságokhoz fordul Beregszász önkormányzati képviselőinek egy csoportja annak tisztázása érdekében, hogy törvényesen működik-e a városban Kovács, jobbikos európai parlamenti képviselő irodája - adta hírül a zakarpattya.net.ua. A kárpátaljai ukrán médiában nagy visszhangot kapott, hogy Kovács március 15-én Szimferopolban úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy a Krím státusáról rendezett népszavazás megfelel a nemzetközi előírásoknak. A hírportálok egyaránt emlékeztettek arra, hogy Kovács korábban kiállt a kárpátaljai magyar autonómia mellett, feltételül szabva annak létrehozását Ukrajna és az Európai Unió közötti 2013. novemberrére tervezett társulási szerződés aláírásához. Egyes ukrán hírportálok azt állították, hogy "Kovács a krímihez hasonló forgatókönyvben gondolkodik Kárpátalját illetően a Jobbik Nagy-Magyarország visszaállítását célzó projektjében". 

.

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország horvátország ukrajna szlovénia olaszország erdély oroszország európa hollandia kárpátalja lengyelország krím európaiunió marosvásárhelyiorvosiésgyógyszerészetiegyetem

Ukrán válság 2014. III. 11-16. Ukrajna, EU, EBESZ, Israel, Kirgizisztán, USA, Kanada, globalizáció

2015.03.17. 00:55 Eleve

.

Ukraine     Ukrajna        
March 16, 2014 Crimeans choose to join Russia in vote, exit poll shows.
Russia has deployed about 60,000 troops along the Ukrainian border, the government in Kiev said. Ukraine closed border crossings to Russia and will mobilize as many as 15,000 volunteers in the next 15 days to defend the nation, officials said today. (Source: Bloomberg)     2014. III. 15. A nyelvtörvénytervezet elveiben és előírásaiban is alkalmatlan a hatályban lévő törvény helyettesítésére, mert alapvetően szűkíti a nyelvi közösségek jogait - véli Tóth, Kijevben élő kisebbségjogi szakértő, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség tiszteletbeli elnöke. Bejelentette: hamarosan a parlamenti kodifikáló bizottság és a nyilvánosság elé tárja saját nyelvtörvénytervezetét. A Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának ratifikálása során Ukrajna olyan szűk vállalásokat tett a kisebbségek nyelvi jogainak érvényesítése terén, hogy ha az kerül alkalmazásra, akkor jelentősen szűkíti a kárpátaljai magyarság évtizedek óta meglévő nyelvi jogait - állapította meg. Kifejtette: a törvényben foglalt jogok akkor lennének alkalmazhatók, ha egy településen valamely kisebbségi nyelv anyanyelvi beszélőinek aránya eléri vagy meghaladja a harminc százalékot, azaz a jelenlegihez képest a háromszorosára emelné a kisebbségi nyelvek használatának alsó küszöbét. Ám hiába érnék el a kisebbségi nyelv beszélői ezt az arányt - mutat rá -, a közösség tagjai még nem élhetnének automatikusan a törvényben foglalt jogokkal. Az adott település lakosainak minimum harminc százalékától aláírást kellene gyűjtenie egy kezdeményező bizottságnak, és az aláírásgyűjtés eredményei alapján a kisebbségi nyelv használatára vonatkozó kérést előbb a Megyei Tanácsnak (közgyűlésnek), majd a parlamentnek is jóvá kellene hagynia, minden egyes település esetében külön-külön - emlékeztet. Szerinte jelenlegi formájában a jogszabály veszélyeztetné a magyar tannyelvű iskolai oktatást a többi között olyan településeken, mint Ungvár, Munkács, Nagyszőlős, Técső. A törvénytervezetnek megfelelően a hivatalos szövegekben, a tankönyvekben, a nyomtatott sajtóban az Ukrajna területén használatos földrajzi neveket kisebbségi nyelveken is az ukrán nyelvből kellene átírni, ami a gyakorlatban azt is jelentheti, hogy a magyar iskolák tankönyveiben ismét Mukacsevo, Uzshorod, Uzs folyó szerepelhet Munkács, Ungvár és Ung helyett, s ugyanez vonatkozhat majd a magyar nyelvű sajtóorgánumokra, közleményekre is - magyarázta.     Azonnali hatállyal feloszlatta a Krími Autonóm Köztársaság törvényhozását az ukrán parlament.     Ukrán hírforrások egyelőre meg nem erősített hírei szerint orosz katonák átlépték a krími határt és elfoglaltak egy gázelosztó központot Ukrajna területén. Kijev a katonák azonnali visszavonását követeli. Egyes jelentések szerint nyolcvan, mások szerint százhúsz orosz deszantos érkezett délután helikopteren, páncélozott harckocsik támogatásával Sztrelkovoje település közelébe (Genicseszkij járásban, az Arbat-földnyelven). Sztrelkovoje egy hosszú földnyelven helyezkedik el, mintegy tíz kilométerre északra a Krímet és a Herszon megyét elválasztó határtól. A katonák teljes menetfelszerelésben, felfegyverkezve érkeztek; vélhetően orosz katonákról van szó, mivel az őket szállító helikoptereken orosz felségjelek voltak megfigyelhetők.     A Proszvita ukrán hagyományőrző szervezet harkivi irodáját verték szét aktivisták - jelentette a kelet-ukrajnai nagyvárosból éjjel a liga.net ukrán hírügynökség, amelyik szerint az incidens mindkét halálos áldozata rendőr. Az ITAR-TASZSZ jelentése szerint Nyugat-Ukrajnából érkezett fegyveresek támadtak rá a harkivi Majdan-ellenes aktivistákra.     2014. III. 14. Az ukrán hatóságoknak meg kell akadályozniuk a március 16-i krími népszavazást, különben a régió katonai támaszponttá válik, és a világ a harmadik világháború szélére sodródik - jelentette ki kijevi sajtóértekezletén Illarionov, az orosz elnök volt tanácsadója.     Az Ukrajinszka Pravda írása szerint a Firtasnak okozott "kellemetlenségeknek" geopolitikai jelentősége lehet, mert az üzletember vallomása alapján az FBI vizsgálatot kezdhet akár az orosz állam legfelsőbb vezetésének tagjai ellen, akik a krími beavatkozással annyira felbosszantották az amerikai kormányt. A  Lescsenko által jegyzett cikk szerint Firtas egyik jelenlegi üzleti partnere a Putyin közeli barátjaként és dzsúdó-partnereként ismert Rotenberg orosz oligarcha. Firtast korábban kapcsolatok fűzték az orosz-izraeli -és egyben magyar állampolgár -  maffiózóhoz, Mogiljevicshez is, akit az FBI a világ egyik legveszélyesebb bűnözőjeként tart számon - emlékeztetett írásában Lescsenko. Firtas a Group DF holding tulajdonosa, hatszázhetvenhárom millió dolláros vagyonával a tizennegyedik leggazdagabb ember Ukrajnában. Vagyonát a RosUkrEnergo egykori résztulajdonosaként alapozta meg orosz és türkmén gáz ukrajnai tranzittal történő exportja révén.     Az ukrán alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette a Krím félsziget státusáról kitűzött népszavazást.     A Krím félsziget szakadár miniszterelnöke felszólította Kelet-Ukrajna többi, többségében orosz ajkú megyéjét, hogy ők is tartsanak népszavazást Oroszországhoz való csatlakozásukról. Ha ezekben a régiókban az emberek elegendő számban támogatják az Oroszországhoz csatlakozást, akkor referendumot kell szervezniük - tette hozzá  Akszjonov, Szimferopolban tartott sajtóértekezletén.     Két támadó, antiszemita sértéseket kiáltozva, botokkal verte meg Cohen rabbit, majd egy autóval elmenekültek a támadás helyszínéről.  A rabbi a Hacala nevű, zsidó közösségek számára sürgősségi egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó önkéntes szervezet ukrajnai szárnyát vezeti. Oroszország többször fasisztáknak és antiszemitáknak nevezte az új vezetés tagjait. Ezzel szemben az ukrán vezetők arra figyelmeztettek, hogy esetleg orosz provokátorok intézhetnek támadásokat a zsidók ellen az új kormány lejáratása érdekében.    A krími népszavazás bojkottálását és a NATO beavatkozását kérte francia hírügynökségnek adott interjúban Dzsemiljev, az ukrán parlament képviselője, a tatár kisebbség vezetője.     Orosz haditechnikát szállító szerelvény indult útnak reggel a Krím belsejébe a félsziget keleti részén fekvő Kercs városából - jelentette az ukrán média. Az UNIAN úgy értesült, hogy Uragan típusú rakéta-sorozatvetőket és nagy kaliberű lövegeket szállítanak Kercsből Ddzsankoj irányába.     A Szerb Csetnik Mozgalom szakállas, fekete szőrmesapkás, késekkel felfegyverkezett tagjai ellenőrzik a krími fővárost, Szimferopolt a szevasztopoli hadikikötővel összekötő autóút forgalmát.  Az ellenőrző pontnál kitűzték az orosz nemzeti trikolor mellett a fekete, koponyás lobogót és Szerbia zászlaját - jelentette a helyszínről a Reuters. Zivkovic, a csetnikek egyik parancsnoka elmondta, magától értetődő volt számukra, hogy a helyszínre utaznak orosz barátaik segítségére.    March 14, 2014 A United States surveillance drone has been intercepted above the Ukranian region of Crimea - a Russian state arms and technology group said. Its identification number, UAV MQ-5B belonged to the 66th American Reconnaissance Brigade, based in Bavaria" - Rostec said on its website, which also carried a picture of what it said was the captured drone. "The drone was flying at about 4,000 metres (12,000 feet) and was virtually invisible from the ground. It was possible to break the link with US operators with complex radio-electronic" technology - said Rostec in a statement. The drone fell "almost intact into the hands of self-defence forces" - added Rostec. (Source:Yahoo)    2014. III. 13. Nemkívánatos személyekké nyilvánítja Jacenyuk ukrán miniszterelnököt, illetve Klicsko és Tyahnibok kijevi pártvezetőt, továbbá "a Bandera nevével fémjelzett ideológia minden hordózóját" a krími Parlament által elfogadott dokumentum.     Akszjonov, a Krím miniszterelnöke cáfolta, hogy befagyasztották a krími bankbetéteket. Cáfolatában hangoztatta, hogy a hamis dokumentum durva provokáció, amelynek célja aláásni a helyzetet az autonóm területen a népszavazás előtt.     Március 11-én a kijevi médiahatóság felszólította a kábeltévé-szolgáltatókat, hogy állítsák le öt orosz tévécsatorna sugárzását az országban. A döntést a testület közleményében az "információs biztonság" szavatolásának szükségességével indokolta.     Egyértelmű, hivatalos parancsokat követelt a további cselekvésre Mamcsur ezredes, a Krím félszigeten lévő szevasztopoli Belbek légikikötőben körbezárt ukrán helyőrség parancsnoka a kijevi Védelmi Minisztériumtól és az ukrán fegyveres erők főparancsnokságától. Jelenleg csak szóbeli utasításuk van arra, hogy tartsák a helyőrségüket és ne használjanak fegyvert. Közölte, ha mihamarabb nem kapnak hivatalos parancsot, akkor az ukrán fegyveres erők alapszabályzata alapján fognak cselekedni, aminek alapján tüzet is nyithatnak. A  Védelmi Minisztériumv utóbb azt közölte, hogy Mamcsur videoüzenete valójában az ukrán egységeket a Krímben blokád alatt tartó orosz katonáknak szánt figyelmeztetés.    Az ukrán határőrszolgálat tájékoztatása szerint az egyik repülőgépükre határellenőrzés közben az orosz oldalról páncélozott harcjárműről tüzet nyitottak a krími Armjanszk településnél.     Tömeg támadt rá a Krím félsziget Oroszországhoz csatolását elítélő tüntetőkre este a kelet-ukrajnai Donyeckben. A támadók egy embert megöltek, és a kialakult véres összecsapásban legalább tucatnyian megsebesültek. A többségében orosz ajkú város központjában, a Lenin téren kora este néhány száz fős, a Krím Ukrajnától való elszakítását elítélő tüntetés kezdődött. A résztvevőkre rátámadt egy több mint ezer fős, Oroszországot és Putyin elnököt éltető tömeg. A halálos áldozat az Ukrajna egységét védelmező aktivisták közül került ki. A huszonkét éves férfit leszúrták.     A strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult Ukrajna Oroszországgal szemben, mert úgy ítéli meg, hogy Oroszország megsérti az Emberi Jogok Európai Egyezményének előírásait.     Ukrán Nemzeti Gárda nevű fegyveres alakulat létrehozásáról szóló törvényt fogadott el az ukrán parlament.  Gyakorlatilag újra felállítják az 1991-2000 között működött fegyveres alakulatot, amelyet Kucsma, akkori elnök oszlatott fel. Turcsinov parlamenti elnök, ideiglenes államfő közölte, hogy a haderő hatvan ezer fős lesz. A gárdát a Belügyminisztériumnak alárendelt egységekből hozzák létre.     Az ukrán parlament az ENSZ-hez fordult a Krím ügyében. "Gyakorlatilag Ukrajna elleni nem provokált agresszióról és a szuverén ország területének annektálását célzó kísérletről van szó Oroszország részéről" - áll a parlament állásfoglalásában.     Befagyasztották a pénzbetéteket és háromszáz hrivnyában  korlátozták a pénzfelvételt a krími hatóságok.      Kijev központjában mintegy negyven fegyveres rohamozott meg egy bankot, a hatóságok elfogták őket. A rendőrség különleges egysége több órás szembenállást követően őrizetbe vette a behatolókat. A tetteseknél Kalasnyikov géppisztolyokat, Szajga típusú vadászkarabélyokat, valamint kéttucatnyi Makarov típusú pisztolyt foglaltak le. A bankrablók azonosításakor kiderült, hogy Narni Harcosai elnevezésű szervezet tagjainak mondják magukat.    2014. III. 12.  Az orosz hadsereg átfogó benyomulása fenyegeti Ukrajnát - jelentette ki Parubij, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetője. Szavai szerint az orosz fegyveres erők több mint nyolcvan ezer katonát, továbbá csaknem kétszázhetven harckocsit, száznyolcvan páncélozott harcjárművet, háromszáznyolcvan tüzérségi üteget, tizennyolc rakéta-sorozatvető rendszert, száznegyven harci repülőgépet, kilencven csapásmérő katonai helikoptert és tizenkilenc hadihajót vontak össze az ukrán határnál. Közölte, hogy ezek közül két alakulat - csaknem nyolc ezer katona, százhetven harckocsi, ötszázhúsz páncélozott harcjármű, százhúsz tüzérségi üteg, negyven repülőgép és húsz helikopter - van közvetlenül Ukrajna északi határánál, ahonnan állítása szerint néhány óra alatt elérhetik Kijevet. Hozzáfűzte, hogy a csapatokat Ukrajna felé északkelet és kelet felől, továbbá Délen az oroszországi krasznodari terület és a Dyeszter-mellék irányából csoportosítják át az ország határai felé. Az államfő mellett működő tanács titkára emlékeztetett arra, hogy az ukrán fegyveres erők harci készültségben vannak, és hadgyakorlatokat folytatnak.     Jakimenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt vezetője Parubijt, a kijevi főtéren szervezett önvédelmi egységek korábbi parancsnokát, az ukrajnai Haza párt politikusát vádolta meg azzal, hogy az általa ellenőrzött épületből lőttek a tüntetőkre és a belügyesekre a 2014. januári események idején Kijevben. Jakimenko a Rosszija 24 orosz állami hírtelevíziónak nyilatkozott      A Krímből érkező menekülők áradatára számítanak Kijevben. Parubij szerint jelenleg 399 menekültet, közöttük legfeljebb száz tatár nemzetiségűt tartanak nyilván Ukrajna belső területén. Ötszáznegyvenhét menekült érkezett a konfliktus sújtotta Krím félszigetről Lemberg (Lviv) megyébe  a Megyei tTnács (közgyűlés) sajtószolgálatának jelentése szerint.     Oroszország engedélyezte Ukrajnának, hogy megfigyelő repülést hajtson végre légterében az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Nyitott Égbolt Szerződése alapján - hozta nyilvánosságra az ukrán média Antonov, orosz védelmi miniszterhelyettesre hivatkozva.     Magyarország számára rendkívül fontos, hogy olyan új nyelvtörvény szülessen Ukrajnában, amelyik kielégíti a kisebbségek igényeit, megfelel a nemzetközi szabályoknak, valamint az országon belüli megbékélést szolgálja - hangsúlyozta Bayer, Magyarország kijevi nagykövete azon a megbeszélésen, amelyet Kosulinszkij, Szabadság párti parlamenti alelnökkel, a jogszabály kidolgozásával megbízott munkabizottság vezetőjével folytatott a nagykövet kezdeményezésére létrejött találkozón. Bayer felajánlotta, hogy kisebbségi nyelvhasználattal foglalkozó magyar szakértők segítséget nyújtanak a bizottság munkájában. Kosulinszkij rámutatott arra, hogy az előző vezetés alatt 2012 nyarán született, jelenleg hatályos nyelvtörvény több szempontból elfogadhatatlan. Kifejtette, hogy a jogszabály olyan helyzetet teremtett, amelyikben az orosz nyelv gyakorlatilag második államnyelvvé lépett elő. Hangsúlyozta, az új nyelvtörvénynek rögzítenie kell, hogy az ukrán az egyetlen államnyelv az országban. A politikus ígéretet tett arra, hogy az elkészült törvénytervezetet véleményeztetni fogják a Velencei Bizottsággal. Ezen kívül angol nyelvre fordítják, és azt a kisebbségek - köztük a kárpátaljai magyarság - képviselői, vagy akár magyarországi szakértők is véleményezhetik. Kosulinszkij hangsúlyozta: a céljuk az, hogy ne korlátozzák a kisebbségek nemzeti önazonosságának megőrzését.      Az ukrán Külügyminisztérium határozottan elítéli a vereckei magyar honfoglalási emlékmű ellen 2014. március 10-én elkövetett vandál cselekedetet, és felszólítja a belügyi tárcát, valamint Kárpátalja megye állami közigazgatási hivatalát az incidens lehető legrövidebb határidőn belüli kivizsgálására. A vereckei emlékművet volóci tűzoltók megtisztították az égésnyomoktól..     Az ukrán Főügyészség március 5-én büntetőeljárást indított a Krím félszigeten állomásozó orosz Fekete-tengeri Flotta parancsnoka ellen. Vitko altengernagyot az Ukrán Hadiflotta tagjainak hazaárulásra felbujtásával és szabotázsok szervezésével gyanúsítják.     Janukovics, leváltott ukrán államfő bejelentette március 11-én Rosztov-na-Donuban, hogy továbbra is Ukrajna legitim elnökének és a fegyveres erők főparancsnokának tartja magát, a 2014 május végére kitűzött ukrán elnökválasztást pedig törvénytelennek nevezte.     Az ukrán hadsereg nem fog beavatkozni az orosz erők által ellenőrzött Krím félszigeten, mert azzal védtelenné tenné az Oroszországgal közös, keleti határát - jelentette ki Turcsinov ideiglenes elnök a francia hírügynökségnek. "Ukrajna keleti határán jelentős harckocsizó egységeket vontak össze" - mondta.     Ukrajna vesztésre áll az információs háborúban. Lutkovszka, kijevi ombudsman szerint a jelenlegi helyzetben csak a még működő két fekete-tengeri tévécsatorna segítségével lehetne tájékoztatni a krími lakosságot, illetve ki kell használni az internet adta lehetőségeket.     Növeli jelenlétét a keleti határ mentén az ukrán hadsereg, amelyik teljes készültségben van      Krími hatóságok napokon belül saját tulajdonba veszik a Krím félsziget területén működő ukrán állami vállalatokat.     Az UNIAN arról számolt be, hogy virradóra az Ukrán Biztonsági Szolgálat Herszon megyében leleplezte az orosz hadsereg egyik felderítő csoportját, és letartóztatta tagjait.     2014. III. 11. Ukrajnának katonai és műszaki segítségre egyaránt szükség van - jelentette ki Turcsinov, ideiglenes ukrán elnök. Közölte azt is, hogy az ukrán erőket teljes készültségbe helyezték, hadgyakorlatot tartottak.    A Krími Autonóm Köztársaság és Szevasztopol város függetlenségéről fogadott el nyilatkozatot a dél-ukrajnai terület törvényhozása és a városi képviselő testület, együttes ülésen.     A Krím félsziget lezárta légterét a kereskedelmi légi járatok előtt      Ellepték az orosz katonai konvojok a Krím félsziget útjait. A páncélosok kompon és partraszálló hajókon érkeznek Oroszországból. Becslések szerint már csaknem húsz ezer orosz katona vesz részt a Krím félsziget megszállásában.     Közben ukrán páncélosok sorakoztak fel az Ukrajnát a Krím félszigettel összekötő földszoroson. Arra vigyáznak, hogy a Krímet megszálló orosz katonák ne tudjanak a félszigetről Ukrajna területére bejutni.     Néhány kilométerre onnan, a határ krími oldalán már az oroszbarát fegyveresek sorakoznak. Ők az ukrán katonák Krímbe jutását akarják megakadályozni.

Európai Unió
2014. III. 14. Szlovákia és Magyarország után Görögország és Románia is kérte belépését
abba a perbe, amelyet Izsák, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, és Dabis, az SZNT külügyi titkára indított az Európai Unió (EU) luxemburgi bíróságán az Európai Bizottság (EB) ellen. Az SZNT képviselői azt kifogásolták, hogy az EB  elutasította a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezésük bejegyzését. Az SZNT és partnerei azt kezdeményezték, hogy az EU kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. A kezdeményezés elfogadása a székelyföldi autonómia-törekvéseket erősítette volna. Az EB 2013. július 25-én tájékoztatja a beterjesztőket, hogy úgy ítéli meg: a kezdeményezés nem tartozik a hatáskörébe. Így a kezdeményezők el sem kezdhették az egymillió aláírás összegyűjtését, amellyel jogalkotást kezdeményező lépésre késztethették volna az EB-t a nemzeti régiók kérdésében. Izsáknak Görögország március 7-ei és Románia március 12-ei beavatkozási kérelméről van ismerete. Románia elkésett a beavatkozási kérelmével, ezt március 10-éig tehette volna meg

2014. III. 14. Az Európai Unió Tanácsa elfogadta azt a rendeletet, amelyik lehetővé teszi, hogy biometrikus útlevél birtokában Moldova állampolgárai három hónapnál rövidebb időre vízum nélkül utazhassanak be a schengeni övezetbe.

2014. III. 13. Oroszországnak azonnal vissza kell vonnia csapatait Ukrajna területéről - mondta ki határozatában az Európai Parlament (EP). A határozat agressziónak minősíti a krími orosz inváziót, kimondja, hogy az ellentétes a nemzetközi joggal, törvénytelennek nyilvánítja a március 16-án tartandó népszavazást a Krím függetlenségéről és Oroszországhoz csatolásáról, és figyelmeztet, hogy Oroszország lépései fenyegetik az Európai Unió biztonságát.    

2014. III. 12. Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülés hat hónapos vizsgálatot követően elfogadta az állásfoglalást az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség által végzett titkos, tömeges adatgyűjtésről. Megfelelő amerikai válasz hiányában a dokumentum kilátásba helyezi, hogy az EP megtagadja támogatását az Egyesült Államok és az Európai Unió között kötendő úgynevezett transzatlanti kereskedelmi és befektetési partnerségtől. A határozat emellett annak a két megállapodásnak a felfüggesztését is kéri, amelyik értelmében az amerikai Pénzügyminisztérium banki adatokhoz juthat hozzá, valamint amelyik alapján az európai adatvédelmi szabályok betartása mellett elkötelezett vállalatok megkaphatják uniós polgárok személyes adatait. Ezen kívül pedig felszólítja az Egyesült Királyságot, Franciaországot, Németországot, Svédországot, Hollandiát és Lengyelországot, hogy tisztázzák a tömeges megfigyelésekben való állítólagos részvételüket.  Száz millió euróra, vagy az adott cég globális forgalmának öt százalékára emelték a szabályszegő vállalatokra kiróható büntetés maximális összegét. Az EP szerint egy külföldi vállalat csak akkor adhatná ki egy uniós polgár adatait, ha arról mind az érintettet, mind hazájának adatvédelmi hatóságát értesítette. Az EP által elfogadott szöveg minden uniós polgár számára szavatolná azt a jogot, hogy adatainak törlését kérje. "A vállalatoknak egyértelműen és érthetően kell megfogalmazniuk, milyen módon garantálják a felhasználók magánéletének tiszteletben tartását, és bármely személyes adatot kezelő szolgáltatónak ehhez előzetesen meg kell szereznie az adattulajdonos megfelelő tájékoztatás után adott, önkéntes és konkrét beleegyezését - áll az EP által kiadott közleményben. Az Európai Unió úgynevezett rendes jogalkotói folyamatában mind az EP-nek, mind a tagállamok szakminisztereit tömörítő tanácsnak rá kell bólintania a javaslatra, a tanács viszont még nem alakította ki közös álláspontját az adatvédelmi reform kérdéséről.

(Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ)
2014. III. 13. Oroszország immár támogatja, hogy az EBESZ missziót menesszen Ukrajnába
, azon belül a Krím félszigetre is - közölte Greminger, a nemzetközi szervezet elnökségét betöltő Svájc EBESZ-nagykövete. Svájc korábban egy száz fős ukrajnai megfigyelői misszió felállítását javasolta, amelyet egyebek mellett az emberi és kisebbségi jogok betartásának felügyeletével bíznának meg.

További földrészek

Asia     Ázsia

Israel
16 Mar 2014 Israel prepares for possible attack by hijacked Malaysian plane.
As the possibility--however remote--grows that Malaysia Airlines flight 370 may have been hijacked and taken to a hidden location, Israeli authorities are preparing for the possibility that the hijackers might attempt to use the Boeing 777 to mount an attack. Approaching civilian aircraft will be asked to identify themselves far earlier. (Source: Breitbart): http://tinyurl.com/lxrnqcf

Kirgizisztán
2014. III. 12. A kirgiz Külügyminisztérium elítélte azt, hogy Janukovics megbuktatott ukrán elnök még mindig Ukrajna államfőjének tartja magát -
az UNIAN hírügynökség jelentése szerint. A volt szovjet ázsiai tagköztársaságok az elmúlt hetekben-hónapokban tartózkodtak attól, hogy markáns véleményt mondjanak az ukrán válságról, illetve Moszkva és Kijev ellentéteiről

Észak-Amerika

Egyesült Államok     the USA    
2014. III. 15. Az amerikaiak hatvankilenc százaléka úgy véli,
hogy Oroszország veszélyt jelent az Egyesült Államokra - derült ki a CNN hírtelevízió és az ORC közvélemény-kutató intézet március 14-én közölt közös felméréséből. A válaszadók Észak-Koreával és Iránnal egy kategóriába sorolják Oroszországot. Tízből négy amerikai tart egy Egyesült Államok és Oroszország közötti nukleáris háborútól.

2014. III. 14. A The Intercept nevű hírportálon közölt jelentés szerint az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) "fegyvert csinált" az internetből, lehetővé téve rossz szoftverek tömeges bejuttatását ártatlan emberek számítógépébe; a Quantum programmal az NSA hozzáférhet a felhasználók böngészőjéhez.

2014. III. 14. Az ukrán ideiglenes kormány fegyvereket, lőszert és hírszerzési támogatást kért az Egyesült Államoktól, amelyik, tartva az Oroszországgal való feszültség kiéleződésétől, egyelőre elutasította, hogy fegyverekkel segítse Kijevet - közölte Washingtonban egy vezető amerikai kormányzati tisztségviselő. Ez azt jelenti, hogy "most nem" - nyilatkozott.     Elfogadhatatlannak és diszkriminatívnak tartja Moszkva azt, hogy orosz újságíróknak nem engedélyezték a részvételt Obama, amerikai elnök, és Jacenyuk, ukrán miniszterelnök washingtoni sajtótájékoztatóján.

March 14, 2014  U.S. to relinquish remaining control over the Internet
. Pressure to let go of the final vestiges of U.S. authority over the system of Web addresses and domain names that organize the Internet has been building for more than a decade and was supercharged by the backlash last year to revelations about National Security Agency surveillance. The change would end the long-running contract between the Commerce Department and the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), a California-based nonprofit group. That contract is set to expire next year but could be extended if the transition plan is not complete. The United States has long maintained authority over elements of the Internet, which grew from a Defense Department program that started in the 1960s. The relationship between the United States and ICANN has drawn wider international criticism in recent years, in part because big American companies such as Google, Facebook and Microsoft play such a central role in the Internet’s worldwide functioning. The NSA revelations exacerbated those concerns. Concern about ICANN’s stewardship has spiked in recent years amid a massive and controversial expansion that is adding hundreds of new domains, such as dot-book, dot-gay and dot-sucks, to the Internet’s infrastructure. More than 1,000 new domains are slated to be made available, pumping far more fee revenue into ICANN. Major corporations have complained, however, that con artists already swarm the Internet with phony Web sites designed to look like the authentic offerings of respected brands. (Source: The Washington Post): http://tinyurl.com/njq6uvl

2014. III. 14. Feinstein, a Szenátus Hírszerzési Bizottságának demokrata elnöke szerint a CIA behatolt a bizottsági tagok számítógépeibe, amelyek az amerikai biztonsági szervek által a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után alkalmazott fogva tartási és vallatási módszerekre vonatkozó vizsgálat anyagait tartalmazták. Brennan, a CIA igazgatója cáfolta a vádat.

2014. III. 13. Jacenyuk, ukrán miniszterelnök visszatért a Fehér Házba, ahol ezúttal Biden amerikai alelnökkel tárgyalt az ukrajnai válság rendezéséről.

03/12/14 Hungarian Jews today face bigotry, Shoah distortion (Source: The Jewish Week): /http://tinyurl.com   

12 Mar 2014 The National Security Agency (NSA) is dramatically expanding its ability to covertly hack into computers on a mass scale by using automated systems that reduce the level of human oversight in the process. The agency has developed groundbreaking surveillance technology to infect potentially millions of computers worldwide with malware “implants.” The clandestine initiative enables the NSA to break into targeted computers and to siphon out data from foreign Internet and phone networks. The covert infrastructure that supports the hacking efforts operates from the agency’s headquarters in Fort Meade, Maryland, and from eavesdropping bases in the United Kingdom and Japan. In some cases the NSA has masqueraded as a fake Facebook server, using the social media site as a launching pad to infect a target’s computer and exfiltrate files from a hard drive. In others, it has sent out spam emails laced with the malware, which can be tailored to covertly record audio from a computer’s microphone and take snapshots with its webcam. The hacking systems have also enabled the NSA to launch cyberattacks by corrupting and disrupting file downloads or denying access to websites... (Source: FirstLook): http://tinyurl.com/pygztu5

Kanada
2014. III. 14. A kanadai kormány kétszáz millió kanadai dollárt biztosít az ukrán kormány számára
a Nemzetközi Valutaalapon (IMF) keresztül, hogy "segítsen helyreállítani a gazdasági, társadalmi és politikai stabilitást" az országban.

Globalizáció
2014. III. 15. Oroszország megvétózta az ENSZ Biztonsági Tanácsában azt a határozatot, amelyik törvényellenesnek nyilvánította volna a Krím jövőbeni státusáról tartandó népszavazást.
Kína tartózkodott, amit a hírügynökségek egységesen úgy értékelnek, hogy ezáltal Moszkva a korábbinál is jobban elszigetelődött.    Rendkívüli ülést tart az ENSZ Biztonsági Tanácsa és szavaz a kiírt krími referendumot elítélő és törvénysértőnek minősítő amerikai határozati javaslatról. Vélemény szerint a határozati javaslatnak egyetlen  célja van: Kína tartózkodásának elérésével kimutatni Oroszország fokozódó elszigetelődését. A javaslatot nagyon mérsékelt hangnemben fogalmazták meg, hogy akár Kína számára is elfogadható legyen. Nem céloz név szerint Oroszországra, nem követeli nyíltan a Krímbe küldött orosz erősítés kivonását, és nem fenyegeti Moszkvát szankciókkal.

2014. III. 15. Aggodalmának adott hangot a krími tartár kisebbség helyzetével kapcsolatban Simonovic, az ENSZ emberi jogokért felelős főtitkárhelyettese, akit az e heti ukrajnai tényfeltáró körútja során nem engedtek be a Krímbe. A krími hatóságok a népszavazásra való felkészülés során a helyi hatalmi szervekben való képviseletet, földbirtokláshoz való jogot és az általuk lakott távoli települések gázzal való ellátását ígérték a tatároknak.

2014. III. 14.  A NATO főtitkára beszámolt arról, hogy az Ukrajnával kapcsolatos aggodalmakat megvitatta az Észak-atlanti Partnerségi Tanács, amely a szövetség tagországai mellett a békepartnerségi programban részes államokat is - mindösszesen ötven országot - képvisel. Mint közölte, a békepartnerek közül sokan osztoztak a NATO aggodalmaiban.

2014. III. 14. A Nemzetközi Energiaügynökség (NEÜ) legfrissebb adatai szerint Irak kőolaj-kitermelése februárban elérte a napi 3,62 millió hordót. Utoljára 1979-ben volt ilyen nagy a kitermelés volumene. A termelés mellett az export is nőtt, napi 2,8 millió hordót tett ki. Emelkedett a múlt hónapban a szaúd-arábiai kitermelés is napi kilencven ezer hordóval, és február végén már napi 9,85 millió hordó volt az összesített kőolajtermelés. A NEÜ bizakodó, hogy megmarad a kereslet és a kínálat egyensúlya, sőt valószínűleg a kőolajkínálat dinamikusabban nő majd, mint a kereslet.

2014. III. 13. Az Igazgatósági Tanács 2014. március 12-i ülését követően felfüggeszti Oroszországgal a csatlakozási tárgyalásokat a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet. Oroszország 1992 óta működik együtt az OECD-vel, felvételét 1996-ban kezdeményezte, a csatlakozási tárgyalások megkezdését 2007-ben hagyták jóvá a világ fejlett gazdaságait tömörítő szervezet tagállamai.

2014. III. 13. Oroszország Ukrajna elleni katonai agressziója után nehéz lesz meggyőzni bárkit is a világon, hogy ne legyen atomfegyvere - jelentette ki az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén az ukrán miniszterelnök. Ezt arra utalva jelentette ki, hogy Ukrajna 1994-ben a világ harmadik legnagyobb nukleáris arzenáljáról mondott le, cserébe függetlenségének és területi sérthetetlenségének szavatolásáért.

.

 

Szólj hozzá!

Címkék: kína usa magyarország franciaország szlovákia ukrajna románia görögország kanada németország irak oroszország irán svédország hollandia japan kárpátalja szerbia nato lengyelország svájc székelyföld israel malaysia nagybritannia kirgizisztán európaiunió északkorea szaúdarábia európaiparlament egyesültállamok európaibizottság feketetenger kisebbséginyelvekeurópaichartája emberijogokeurópaibírósága nemzetközivalutaalap egyesültnemzetekszervezete európaibiztonságiésegyüttműködésiszervezet nemzetközienergiaügynökség gazdaságiegyüttműködésiésfejlesztésiszervezet

2015. március. Kazakhstan, Russia, USA

2015.03.14. 22:37 Eleve

.

Kazakhstan
20 Mar 2015  Putin calls for 'Eurasia' currency union. Russian president Putin proposed creating a regional currency union with Belarus and Kazakhstan, Russia's partners in a political and economic union made up of former Soviet republics. Belarus and Kazakhstan could help overcome falling oil prices and decline of rouble - Mr Putin made his proposal at a meeting with the Belarussian and Kazakh presidents which highlighted the challenges facing the Russian-led Eurasian Economic Union following the fall in global oil prices and the decline of the Russian rouble. Marchenko, a key Kazakh reformer and former central bank head, has estimated that it would take 10 to 12 years before such a currency is launched. The Russian rouble's decline has hit former Soviet trading partners such as Belarus and Kazakhstan. The Russian rouble has declined by about 40 percent against the US dollar since midway through last year, Belarus devalued its own rouble in January and there has been speculation on markets that Kazakhstan may soon devalue its tenge currency. (Source: The Telegraph): http://tinyurl.com/mfe35p2 

Russia
Mar 16, 2014 (Monday)   Russia starts nationwide show of force. Defence Minister Shoigu said the order came from Putin, who has promised to spend more than 21 trillion rubles ($340 billion) by the end of the decade to overhaul Russia's fighting forces. Putin made his first public appearance since March 5 on Monday. He was meeting Kyrgyz President Atambayev at the Constantine Palace outside Russia's second city of St. Petersburg. "Special attention must be paid to newly created strategic formations in the north" - Defence Minister Shoigu said. Norway is currently holding its "Joint Viking" drills involving 5,000 troops in Finnmark county, which borders Russia in the resource-rich Arctic circle where both countries are vying for influence. And more than 45,000 Russian troops as well as war planes and submarines started military exercises across much of the country on Monday in one of the Kremlin's biggest shows of force since its ties with the West plunged to Cold War-lows. President Putin called the Navy's Northern Fleet to full combat readiness in exercises in Russia's Arctic North apparently aimed at dwarfing military drills in neighboring Norway, a NATO member. Russia's drills would include nearly 40,000 servicemen, 41 warships and 15 submarines. Other drills involved 5,000 troops in Russia's eastern military district, while another exercise included another 500 troops from Russia's troubled North Caucasus region of Chechnya, the site of two separatist wars, wires reported. The exercises were meant to focus on fighting Islamist insurgents, whose movement to create a Muslim state has spread across the predominantly Muslim North Caucasus, fueled by religion and anger at local abuse of power. (Source: Yahoo)  http://tinyurl.com/mo4u64s

Is President Putin the victim of yet another CIA-fabricated internet hoax — ‘Putin is dead’?  The Internet thinks Putin is dead'. No, Putin is not dead. He’s not ill; he is the victim of yet another CIA-fabricated hoax. Is Putin’s public absence related to the Russian Orthodox Lenten schedule? The West takes advantage of Putin’s religious downtime by circulating a false story regarding his death, when they know he’s in his annual Lenten period of monastic silence. Russian President faces biggest challenges ever in 2015: decisions about 9/11 truth and the Ukraine require profound spiritual contemplation. The Anglo-American Axis is using the mainstream media to disseminate a patently false and malicious story about Putin’s death. Since Putin is known to be a regular religious recluse, the West can confidently make mischief whenever he takes his extremely valuable monastic downtime. On an island far from the mainland, the Valaam monastery is one of the Russian Orthodox Church’s holiest and most isolated sites. By all accounts the Internet rumor that Russian President Putin died is nothing more than a hoax started with a Facebook page titled “‘R.I.P.  Putin,” which garnered almost 1 million likes when it hit the Internet on Tuesday, March 10, 2015. The ‘About’ page stated the following: “At about 11 a.m. ET on Tuesday (March 10, 2015), our beloved politician Putin passed away.  Putin was born on October 7, 1952 in Saint Petersburg. He will be missed but not forgotten. Please show your sympathy and condolences by commenting on and liking this page.”. . . Russian Orthodox Church monastery in Karelia, located on Valaam, the largest island in Lake Ladoga, the largest lake in Europe, is often referred to as the “spiritual home” of Putin. (Source: The MilleniumReport): http://tinyurl.com/n6jutte

USA
Mar 19, 2015  Russia's massive military exercises seem to simulate a full-scale confrontation with NATO
through the forward deployment of nuclear armed submarines, theater ballistic missiles and strategic bomber aircraft.
Strategic weapon systems, including assets that are part of Russia's nuclear capabilities, have also been deployed to locations near NATO's borders. According to Russian statements, the snap exercise, which was not announced before it began March 16, will last five days and will involve some 45,000 servicemen, around 3,000 vehicles, more than 40 surface vessels, 15 submarines and 110 aircraft. The more notable systems involved are the Iskander mobile theater ballistic missiles and fighter aircraft that are being deployed to Kaliningrad, Tu-22M3 long-range strategic bombers that are being deployed to Crimea, and ballistic missile submarines that have been sent to sea with protective escorts. The initial statement on the exercise focused on the role of the Northern Fleet, saying the main purpose of the drill was to test deployment times to Russian positions in Novaya Zemlya and Franz Josef Land. Russia has increased its military presence in the Arctic, and the exercise highlights Russia's plans for the Arctic region. Russian forces are being airlifted to Russia's Arctic bases and several naval exercises are taking place, including anti-submarine operations and mine sweeping procedures that typically precede the snap sorties of nuclear armed submarines in times of crises. Operations have expanded to include military activities along the Finnish border, the deployment of strategic weapons systems to Kaliningrad and Crimea, and positions across the Baltic Fleet, Black Sea Fleet, and in the western and southern military districts. This combination lifts the exercise beyond a simple deployment of ground forces and naval exercises in the Arctic and forms a nuclear narrative. The forward deployment of theater ballistic missiles and bomber aircraft are provocative indicators of possible pre-emptive action against NATO and Eastern Europe. By deploying Tu-22M3 bomber aircraft, Russia is also openly invoking the threat of nuclear confrontation. Considering Moscow's statements about a potential deployment of nuclear weapons to Crimea, Russia is clearly connecting the Ukraine crisis and its intentions in the Arctic to the nuclear deterrent it possesses. Considering the military tensions surrounding the Ukraine crisis and its fragile cease-fire, these exercises are an aggressive signal, particularly since they immediately follow Putin's mysterious disappearance last week. Russia has an interest in flexing its military muscle to remind everyone of the havoc it could wreak and to dissuade anyone from taking radical action in Ukraine. The United States has been careful when it comes to Ukraine, even delaying the deployment of 300 U.S. troops to western Ukraine as part of a training exercise. The United States maintains, however, that this deployment is still an option and could order it as early as April. Russia's exercises serve as threats to the opposing forces, demonstrating capabilities and suggesting intent. But they are important military tools to the Russian military as well. To maintain readiness, actually executing operations or deployments through exercises is a must. Beyond that, Russian military planners need to have a realistic understanding of the capabilities of  Russian forces. (Source: Busines Insider / Stratfor): http://tinyurl.com/lcezv4z

March 17, 2015  Russia deploying strategic bombers to Crimea, missiles to Kaliningrad. Russia's military has announced it was sending strategic bombers to the annexed Ukrainian territory of Crimea and will deploy advanced missiles to its exclave of Kaliningrad. Russian news agencies TASS and Interfax cited defense officials March 17 confirming Tu-95 and Tu-22M3 strategic bombers, capable of carrying nuclear bombs, were being sent to Crimea as part of military exercises taking place around Russia. The officials also said Iskander missiles would be sent to the Kaliningrad region, which borders NATO members Poland and Lithuania, as part of the military maneuvers. Iskander missiles have a range of some 500 kilometers and can be equipped with conventional or nuclear warheads. Polish Prime Minister Kopacz said, "Russia is making this gesture before the European Council meeting. It is trying to influence European Council decisions concerning extending or adding new sanctions." (Source: Radio Free Europe): http://tinyurl.com/oaj7ajt

March 14, 2015  'The Internet thinks Putin is dead'
Russian President Putin has not been seen in public since March 5. And with little further information to go by -- his press secretary, Peskov, said simply that there is "no reason to worry" and "everything is fine" -- some have naturally assumed the most drastic possible thing that could have happened is what did happen. "Putin umer" or "Putin has died," is now trending on the Russian Internet. . . (Source: RadioFree Europe): http://tinyurl.com/pm39vsw 

Mar 13, 2015  If Putin is dead or incapacitated, here are three scenarios for what might happen next. The divisions in Putin's inner circle, always latent, have become more manifest with the Ukraine crisis and have intensified since the February 27 assassination of opposition figure Nemtsov. "Now the conflict between the clans has become very seriously intense" - says journalist and analyst Shakirov. "It is obvious that different groups are pushing for different paths." The main fault line, he says, is between "hawks" who have become ascendant due to the Ukraine crisis and Russia's showdown with the West and a "liberal group" responsible for the economy who would prefer a thaw at home and a rapprochement abroad. The former group, Shakirov says, will probably fight fiercely in any transition to preserve their primacy. "This group understands that for them any normalization would mean, not the end of the world, but a loss of position' - political analyst Guelman sees conflict as the likely scenario. These are "people who have tasted lawlessness, who already feel that they have the right to break the law, to kill" - he says in reference to the Kremlin hard-liners. (Source: Radio Free Europe/Radio Liberty): http://tinyurl.com/oyta3pq 

'2015. Febr. 26.'  (Mar 7. ? ) Imagine there is no Putin (Source: YouTube): http://tinyurl.com/m8sejqy

.

Pro Domo: az elmúlt évek során a keleti s nyugati sajtó ekkora fajsúlyú ellentmondó híreivel - egy atomhatalom elnökéről szóló ily életbevágóan ellentmondó hírekkel - még nem találkoztam.

.

Szólj hozzá!

Címkék: usa russia nato arctic europe finland lithuania poland norway ukraine caucasus kazakhstan belarus kaliningrad blacksea baltics crimea europeancouncil

Az ukrán válságról 2014. III. 11-16. Európa

2015.03.13. 11:41 Eleve

.

Európa

Albánia
2014. III. 11. Iszlamista harcosok toborzásáért őrizetbe vettek kedden Albániában hét muszlim vallású embert a hatóságok
.    A toborzással a szíriai kormányerők ellen harcolókat akarták segíteni. Mindannyiukat terrorcselekmény támogatásával vádolják. Albánia 3,2 milliós lakosságának mintegy kétharmada muszlim. (Forrás: MTI)

Ausztria
2014. III. 14. Kiadatási őrizetbe vették Bécsben Firtast.
A bíróság százhuszonöt millió euro óvadékot állapított meg. Firtas tagja a Janukovics, megbuktatott ukrán elnök fémjelezte Régiók Párt parlamenti képviselőcsoportjának. Az utóbbi tizenöt évben Közép- és Kelet-Európában az egyik legjelentősebb befektető volt az energiaszektorban és a vegyiparban. Az Emfesz Első Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2009 tavaszáig a Firtas érdekeltségébe tartozó, ciprusi bejegyzésű Mabofi Holding száz százalékos tulajdona volt.     2014. III. 13. Az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) jogsegélykérelme alapján őrizetbe vették az osztrák hatóságok Bécsben Firtast, Ukrajna egyik legvagyonosabb emberét, aki egyebek mellett a földgázüzletben érdekelt - közölte az FBI. Az amerikai hatóságok vesztegetéssel és bűnszövetkezet létrehozásával gyanúsítják a negyvennyolc éves üzletembert. Ügyében 2006 óta nyomoznak az amerikai hatóságok. (Forrás: MTI)

Csehország
2014. III. 11. Zeman cseh államfő elutasítja, hogy az Egyesült Államok válaszul a Krím félsziget orosz megszállására Csehországban és Lengyelországban felépítse
az amerikai rakétavédelmi ernyő európai pilléreit. Obama elnök kormánya 2009-ben feladta ezeket a terveket. McCain amerikai szenátor azonban március 10-én  javaslatot tett a projekt felújítására. (Forrás: MTI)

Eastern MediterraneanSea
March 14, 2014 Peace in our time: ‘Game of carriers’ in Eastern Med (Source: Liberty Unyielding): http://tinyurl.com/oporky3

Fehéroroszország
2014. III. 13. Moszkva hat Szu-27-es vadászgépet és három katonai teherszállító repülőgépet telepített a mind Ukrajnával, mind Oroszországgal határos Fehéroroszország területére,
a Minszktől keletre lévő Mogiljov támaszpontra, válaszul arra, hogy amerikai vadászrepülőket küldtek Lengyelországba és a Baltikumba. Az orosz harci repülők személyzete a belorusz kollégákkal közös légvédelmi és felderítő misszióba kezd. Lukasenko, fehérorosz elnök egy nappal korábban ajánlotta fel Moszkvának, hogy állomásoztathat vadászgépeket a területén.(Forrás: MTI)

Horvátország
2014. III. 14. Vrdoljak, horvát gazdasági miniszter megerősítette, hogy a héten tárgyaltak az orosz Rosznyefty képviselőivel
egyebek mellett az INA-ról is, és egyeztetnek a Gazprom olajipari cégével, a Gazprom Nyefty vállalattal is; a tárgyaláson ugyanakkor a miniszter leszögezte, hogy a horvát kormány nem akarja eladni részesedését az INA-ban. "Egyes információk szerint a MOL akarja értékesíteni tulajdoni hányadát, ezért mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy a részesedés megvételéről Budapest és ne Zágráb ajtaján kopogtassanak". A horvát állam birtokolja az INA részvényeinek 44,84 százalékát, a MOL tulajdonában van a részvények 49,1 százaléka, valamint a magyar cég rendelkezik az irányítói jogokkal.     2014. III. 13. Az INA esetleges megvásárlásáról és az adriai olaj- és gázmezők kiaknázásáról tárgyaltak március 12-én a Rosznyeft orosz energetikai vállalat képviselői Zágrábban, hasonló céllal érkeznek március 14-én Zágrábba a Gazpromnyeft képviselői is. Mindkét orosz vállalat érdekelt a MOL INA részvényeinek megvásárlásában és megvennék a horvát kormány INA-ban meglévő tizenkilenc százalékos részesedését is - írja a Novi list. (Forrás: MTI)

Italy
March 15, 2014 More sovereignty votes: Sunday referendum may see Venice elect to secede from Italy.
Campaigners have been inspired by the example of Scotland, which will hold its referendum on independence in September, and Catalonia, where around half the population say they want to break away from Spain. Activists say that the latest polling shows that 65% of voters in the Veneto region, which includes historic cities such as Treviso, Vicenza and Verona, are in favour of cutting ties with Rome. About 3.8 million people in Veneto are eligible to vote. (Source: National Post): http://tinyurl.com/mhzxfh3

Lengyelország
2014. III. 14. Magyarország és Oroszország viszonya ugyanaz, mint a Visegrádi Négyek csoportja és Oroszország közötti viszony
- jelentette ki Martonyi, magyar külügyminiszter krakkói előadásában, a Jagelló Egyetemen. Hangsúlyozta, hogy a paksi bővítésről szóló megállapodást még a krími válság kirobbanása előtt írták alá. Magyarország nem szállít Oroszországnak fegyvereket, és nem fektetett be több száz milliárd dollárt - emelte ki. Martonyi  délután újra megnyitja Magyarország 2009-ben bezárt Főkonzulátusát. A háromfős krakkói főkonzulátust Körmendy főkonzul vezeti, hatásköre az alsó-sziléziai, opolei, sziléziai, Szentkereszt (Swietokrzyskie), kis-lengyelországi (Malopolska) és kárpátaljai (Podkarpackie) vajdaságokra, mintegy száztíz ezer négyzetkilométer területre terjed ki. (Forrás: MTI)

2014. III. 14. Két fehérorosz, valószínűleg Oroszországnak kémkedő személyt vett őrizetbe a Lengyel Titkosszolgálat. A Varsóban működő fehérorosz Nagykövetség védelmi attaséja volt az egyik letartóztatott személy. A diplomata egyebek között a Bydgoszczban található NATO oktatóközpontról készített fényképeket. Múlt héten Lengyelország kiutasította az országból az attasét. Minszk az esetre egy lengyel diplomata hazaküldésével válaszolt. (Forrás: MTI)

2014. III. 11. Közös hadgyakorlatot kezdett az Egyesült Államok és Lengyelország. Az amerikai haderő Varsó kérésére a tervezettnél nagyobb erőkkel vesz részt. (Forrás: MTI)

Great Britain      Nagybritannia
16 Mar 2014 Fears grow in Cabinet of a "constitutional crisis" which would put the election in doubt,
as legal expert warns that Scottish independence could bring down the next government. The 2015 general election will be thrown into turmoil if Scotland votes for independence in September’s referendum, according to government legal advice. (Source: The Telegraph): http://tinyurl.com/o79p3vp

2014. III. 14. Csaknem hatórás, londoni tárgyalásukat követően Kerry, amerikai külügyminiszter kijelentette: az Egyesült Államok és a nemzetközi közösség nem fogja elismerni a Krím-félsziget hovatartozásáról tartandó népszavazás eredményét, mert a referendum ellentétes az ukrán alkotmánnyal. A krími népszavazás nem hasonlítható a skót függetlenségről kiírt referendumhoz, mivel Nagy-Britanniában parlamenti szavazás törvényesítette a skóciai népszavazást. Az ukrán alkotmány alapján a kijevi parlamentnek kell törvényesítenie bármely országrész elszakadási törekvéseit, ez azonban nem történt meg, és ezért alkotmányellenes a krimi referendum - mondta. Skóciában szeptemberben tartanak népszavazást arról, hogy a tartomány függetlenné váljon-e az Egyesült Királyságtól. Lavrov szintén brit példával világította meg, hogy a Krím sorsának milyen jelentőséget tulajdonítanak Moszkvában. Szavai szerint a Krím-félsziget "sokkal fontosabb Oroszország számára, mint a Falkland-szigetek Nagy-Britannia számára". Argentína 1982-ben megszállta a Nagy-Britannia partjaitól tizenhárom ezer kilométerre fekvő dél-atlanti szigetcsoportot, amelyet a brit hadsereg súlyos véráldozatok árán, tízhetes háborúban vívott vissza. Lavrov kijelentette: ha a nemzetközi közösség Koszovót különleges esetként kezelte, akkor a Krím-félszigetet is különleges esetként kell kezelni. Hozzátette: Moszkva el fogja ismerni a krími népszavazás eredményét, mert tiszteletben kell tartani a helyi lakosság jogát akaratának kinyilvánításához. Az orosz kormány álláspontja szerint meg kell védeni az ukrajnai orosz, magyar, bolgár és egyéb kisebbségek jogait is, és Oroszországot mélységesen aggasztja, hogy ukrán részről nem történtek lépések a biztonság és a rend szavatolására - mondta. (Forrás: MTI)

2014. III. 13. Ash, a Standard Bank londoni befektetési részlegének vezető közgazdásza elemzésében annak a véleményének adott hangot, hogy Oroszországnak az olajárak lenyomásával lehet "igazán nagy ütést bevinni". Úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok máris fokozza az erre irányuló nyomást, tekintettel arra, hogy a héten - hosszú évek óta először - saját stratégiai tartalékaiból bocsátott olajat a piacra. Az elemző a potenciális hatás illusztrálására kimutatta, hogy tizenkét évvel ezelőtt huszonkét dolláros hordónkénti világpiaci olajárra volt szükség az orosz szövetségi költségvetés egyensúlyban tartásához, ma viszont ez az árküszöb közelebb van a száztíz dollárhoz. Ash szerint ha ebben a helyzetben a nyersolaj hordónkénti árfolyama nyolcvan dollárra, vagy ez alá zuhan, az mély recesszióba sodorná az orosz gazdaságot, az orosz államháztartási és folyómérleg-egyenleg jelentős deficitbe fordulna, és még tovább gyorsulna a tőkemenekítés, ami markánsan apasztaná a devizatartalékot és erőteljes nyomást gyakorolna a rubelre. Putyin orosz elnök sikerei az elmúlt tizenhárom - tizennégy évben mindenekelőtt a magas olaj- és nyersanyagárakkal voltak összefüggésben. Shearing, az egyik legnagyobb londoni gazdasági-pénzügyi elemzőház, a Capital Economics felzárkózó piacokkal foglalkozó főközgazdásza  szerint "nem jelentéktelen" annak a lehetősége, hogy az orosz kormány vezető tisztviselői ellen foganatosítandó beutazási tilalmak és külföldön tárolt vagyonuk befagyasztása megbontja Putyin közvetlen bizalmasainak eddig szorosra zárt körét, és ezzel végső soron politikai instabilitáshoz vezethet Oroszországban. (Forrás: MTI)

Oroszország     Russia    
2014. III. 15. Nagyszabású békemenetet tartott a parlamenten kívüli orosz ellenzék a Kreml Ukrajna-politikája ellen Moszkvában és több nagyvárosban
, miközben a krími népszavazást támogató hazafias szervezetek felhívására is több ezren vonultak fel az orosz fővárosban. A moszkvai tüntetők nem azt ellenezték, hogy a Krím félsziget visszakerüljön Oroszországhoz.     Moszkva szerint Ukrajnában nem szűnnek a törvénytelenségek, ezért sok ukrán állampolgár fordul védelemért Oroszországhoz. (Forrás: MTI)    March 15, 2014 State TV says Russia could turn US to 'radioactive ash'. "Russia is the only country in the world realistically capable of turning the United States into radioactive ash" - anchor Kiselyov said on his weekly news show on state-controlled Rossiya 1 television. Kiselyov made the comment to support his argument that the United States and President Obama were living in fear of Russia led by President Putin amid the Ukraine crisis. His programme was broadcast as the first exit polls were being published showing an overwhelming majority of Crimeans voting to leave Ukraine and join Russia. He stood in his studio in front of a gigantic image of a mushroom cloud produced after a nuclear attack, with the words "into radioactive ash". "Americans themselves consider Putin to be a stronger leader than Obama" - he added. Kiselyov is hugely influential with his weekly news show broadcast at Sunday evening prime time. Putin last year appointed Kiselyov head of the new Russia Today news agency that is to replace the soon to be liquidated RIA Novosti news agency with the aim of better promoting Russia's official position. (Source: Yahoo): http://tinyurl.com/osmyxop

2014. III. 15. A Rosztyeh orosz állami fegyvergyártó vállalat tagadja, hogy a Krím félszigeten bevetették volna az Avtobaza típusú drón-elfogó rádióelektronikai hadviselési rendszerét. (Forrás: MTI)

2014. III. 14. Büntetőjogi eljárást indítottak és körözést adnak ki az orosz nyomozóhatóságok a közelmúltbeli kijevi rendszerellenes tüntetések kulcsszereplői, többek között Tyahnibok és Jaros ellen fegyveres csoportok létrehozása miatt, amelyek a kilencvenes években a csecsen szakadár "terroristák" oldalán harcoltak az orosz hadsereg ellen. Eljárást indítottak az Ukrán Nemzeti Szövetség-Ukrán Nemzeti Önvédelem (UNA-UNSZO) nevű radikális jobboldali ernyőszervezet több tagja, így Mazur, Bobrovics és Korcsinszkij ellen is.    Az Aeroflot és a Transzaero orosz légitársaság járatai március 13-tól megváltoztatták útvonalukat: megkerülik Ukrajna légterét.     Hackerek többször megbénították az orosz Elnöki Hivatal és az orosz Jegybank honlapját.     "Oroszország tisztában van vele, hogy felelősséget visel az ukrajnai honfitársak és polgártársak életéért, és jogot formál arra, hogy oltalmába vegye az embereket" - olvasható az orosz Külügyminisztérium közleményében, amelyik utal rá, hogy március 13-án halálos áldozattal járó összecsapás volt Donyeckben. Az orosz külügy tudatta, hogy az általa jobboldali radikálisoknak nevezett csoportok más ukrajnai régiókból érkeztek Donyeckbe.     Moszkva azzal a kéréssel fordult az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez (EBESZ), hogy küldjön megfigyelőket a krími függetlenségi népszavazásra. A külügy utal az EBESZ Helsinki Értekezletén 1975-ben elfogadott zárónyilatkozatára, amelyik kimondja, hogy "minden népnek joga van ahhoz, hogy amikor és ahogy kívánja, szabadon meghatározza saját belső és külső politikai státusát külső beavatkozás nélkül". (Forrás: MTI)

March 14, 2014 Putin deports executives for speeding as sanctions loom. Even before the Ukraine standoff, foreign companies in Russia say they were alarmed by the number of executives being deported for minor infractions. Now with the West preparing sanctions, they’re bracing for more. Almost 1,000 people from countries outside the former Soviet Union have had their work visas revoked for committing two or more “administrative violations” since the end of last year, when the migration service and traffic police linked their databases, according to immigration authorities. Such offenses can be as minor as a parking ticket, smoking in prohibited areas or even jaywalking. Lawmakers meanwhile are preparing legislation that would allow Russian authorities to seize assets of western companies in case of sanctions. Like AmCham, the Association of European Business has warned its members about the risks of even minor legal infringements by foreign employees -- particularly since Russia’s takeover of Crimea, home to its Black Sea Fleet, evolved into the biggest confrontation between Russia and the West since the Cold War. (Source: Bloomberg): http://tinyurl.com/p2uvdg7

2014. III. 13. Moszkva jóváhagyta az állami hitelnyújtásról szóló kormányközi megállapodás tervezetét, a paksi bővítésre szánt hitelt. Az orosz kormány mintegy tíz milliárd euro értékű hitelt különít el, a rendelkezés megjelent a hivatalos jogi információs portálon, azt március 10-én írta alá Medvegyev kormányfő. A hitelt, amely a most közzétett tervezet szerint legfeljebb tíz milliárd euro-t tehet ki, Magyarország 2014 és 2025 között használhatja fel a paksi atomerőmű 5-ös és 6-os energiablokkjának megépítésére. Az orosz kormány részéről jóváhagyott szerződéstervezet kiköti, hogy pénzt atomerőművi berendezésekre, a munkálatok elvégzésére, és az energiablokkok tervezését, építését, valamint üzembe helyezését célzó szolgáltatásokra lehet fordítani. A hitelt a magyar fél - a kormány - a beruházás nyolcvan százalékának finanszírozására használja fel az egyezmény keretében aláírandó szerződés alapján. "A kifizetéseket a szerződés értékének húsz százalékát kitevő mértékében a magyar fél euro-ban eszközli a meghatalmazott orosz szervezeteknek" - olvasható a megállapodás tervezetében. A dokumentum harmadik cikkelye szerint a magyar fél az orosz állami hitel ténylegesen felhasznált összegét huszonegy év alatt fizeti vissza. Az első hiteltörlesztést a paksi atomerőmű 5-ös és 6-os energiablokkjának működésbe lépéséhez közelebbi március 15-én, vagy szeptember 15-én kell eszközölni, Az első hét évben a ténylegesen felhasznált hitel huszonöt százalékát kell tizennégy egyenlő részben kifizetni. A következő hét évben a ténylegesen felhasznált hitel harmincöt százalékát tizennégy egyenlő részben és az utolsó hét évben a ténylegesen felhasznált hitel negyven százalékát tizennégy egyenlő részben kell törleszteni. A magyar fél az idei évtől évi 3,95 százalékos kamatot fizet az orosz állami hitelért az atomerőművi blokkok működésbe lépéséig,  A magyar fél a paksi atomerőmű bővítésére nyújtandó orosz állami hitelt euróban törleszti. (Forrás: MTI)

2014. III. 13. A Gazprom el akarja kerülni a gázellátási krízist. Miller vezérigazgató Berlinben arról tájékoztatta a média képviselőit, hogy szoros figyelemmel követik az Ukrajnában zajló eseményeket, Ukrajnának azonban feltétlenül rendeznie kell fizetési elmaradásait. "Információink szerint az Egyesült Államok egymilliárd dollár pénzügyi támogatásban készül részesíteni Ukrajnát, Oroszország azonban már ötmilliárd dollárt adott. Tavaly három milliárd dollárt adtunk Ukrajnának, és a gázszállítások kétmilliárd dolláros ki nem fizetett ellenértéke is gyakorlatilag hitelnek tekinthető" - mondta.     Az ukrajnai válság nem Oroszország hibája, csak belekeveredett - hangsúlyozta az orosz államfő Szocsiban, ahova összehívta a Nemzetbiztonsági Tanács ülését. Az ülésnek Oroszország és a közép-amerikai, valamint a karib-tengeri országok kapcsolatainak fejlesztése volt a fő témája.    Menesztették a népszerű és eddig függetlennek tartott lenta.ru vezérigazgatóját. Vele együtt negyven munkatársa felmondott, miután a tulajdonos az Afisa-Rambler-SUP március 12-én váratlanul leváltotta az orosz hírportál főszerkesztőjét, Timcsenkót. A Rosszija 24 állami hírtelevízió szerint az Orosz Állami Kommunikációs és Távközlési Felügyelet a Jobboldali Szektor vezetőivel közölt anyag, illetve az arra való utalás okán "szélsőséges anyagok terjesztése miatt" figyelmeztette a lenta.ru-t.     Több túlterheléses támadás érte az orosz állami televízió Egyes Csatornájának hivatalos honlapját - közölte a csatorna, azt állítva, hogy az első behatolást bizonyosan Ukrajna területéről követték el. Közleményében a Parvij Kanal azt írja, hogy a második támadás elkövetője az Anonymous Caucasus hacker-csoport lehetett. Ez a kaukázusi csoport dicsekedett el korábban a szíriai kormány és a Lifenews.ru weboldal elleni támadásokkal. Ez  utóbbi szolgáltatásait 2014. február 20-án tették elérhetetlenné.     Moszkva csapatokat küldött a Krímbe. "Vannak bizonyos katonai egységek ott, amelyek harcállásokat foglaltak el egy Kijev által indított fegyveres agresszió esetére." - fejtegette az Eho Moszkvi rádiónak Szluckij, a duma FÁK-országokkal foglalkozó bizottságának elnöke.     Katonai gyakorlatot kezdett mintegy nyolc és félezer orosz katona az ukrán határ közelében - közölte az orosz Védelmi Minisztérium. A gyakorlatokat Rosztov, Belgorod, Tambov és Kurszk körzetében található bázisokon kezdték meg. Páncélos, tüzérségi és gyalogsági erők vesznek részt benne. Rosztov körzetében ejtőernyős alakulatok is tartanak gyakorlatokat négyezer katona, harminchat repülőgép és ötszáz katonai jármű részvételével, azzal a céllal, hogy gyakorolják "az ismeretlen terepen való tájékozódást". (Forrás: MTI)

2014. III. 12.  Az orosz kulturális élet vezető személyiségei - színészek, színházi vezetők, zenészek - álltak ki Putyin Ukrajna-politikája mellett. Nyílt levelüket a Kulturális Minisztérium tette közzé honlapján. A Szvoboda rádió (Radio Free) orosz nyelvű szerkesztősége eközben arról is beszámolt, hogy az orosz filmesek a múlt héten támogatásukról biztosították ukrán kollégáikat. Szövetségük honlapján tették közzé válaszukat, amelyikben igazat adnak ukrán kollégáiknak abban, hogy példa nélkül álló ukránellenes propagandakampány folyik az orosz állami televíziós csatornákon "a Janukovics szégyenteljes rendszerével szembeni népfelkelés" ellen. A filmesek hangsúlyozták, hogy határozottan ellenzik az orosz katonai beavatkozást Ukrajnában.     Az orosz államfő a krími tatárok Moszkvában tartózkodó befolyásos politikusával,  Dzsemiljevvel, az ukrán parlament képviselőjével, a krími tatárok törvényhozása, a Medzslisz korábbi elnökével  telefonon vitatta meg a félsziget helyzetét - közölte a Kreml sajtószolgálata. A beszélgetés  Sajmijev, az Oroszországhoz tartozó Tatár Köztársaság volt vezetője közvetítésével jött létre.     Az orosz Védelmi Minisztérium provokációnak tartja, hogy Kijevben büntetőeljárást indítottak Vitko, a Krímben állomásozó Orosz Hadiflotta parancsnoka ellen - áll az orosz Védelmi Minisztérium közleményében.     Az ukrán hadsereg harcképtelensége szorosabb kapcsolatokra ösztökélheti Kijevet a NATO-val - mondta a Vedomosztyi című orosz napilapnak  Murahovszkij, orosz tartalékos ezredes, biztonságpolitikai szakértő. Az újság emlékeztetett arra, hogy Tenyuh ügyvivő ukrán védelmi miniszter március 11-én a kijevi parlamentben közölte, hogy az ország hadseregének harckészültségét vizsgálva a negyvenegy ezer fős szárazföldi erejéből, valamint a húsz ezer fős készenléti erőből mindössze hat ezer katona felelt meg a harckészültségi feltételeknek. Jeszin, az orosz stratégiai rakétaerők volt parancsnoka szerint az USA nem fogja kiterjeszteni rakétavédelmi rendszerét Ukrajnára, mert katonai szempontból Nyugat-Ukrajnában nincs komoly szükség rá, Kelet-Ukrajnában viszont a helyi lakosság hangulata miatt aligha lehetséges. (Forrás: MTI)

Románia
2014. III. 14. A magyar és román nép sorsközösségére utalva
köszöntötte Ponta Victor román miniszterelnök a romániai magyarokat a magyar nemzeti ünnep alkalmából Maszol.ro hírportál által közzétett üzenetben. Romániában 1997 óta évről évre üdvözli a miniszterelnök nemzeti ünnepükön az ország magyar nemzetiségű polgárait. Az üzenet szövegét általában az ünneplés valamennyi helyszínén felolvassák a kormány helyi képviselői, vagy a rendezvények szervezői. (Forrás: MTI)

Svájc
2014. III. 13. Harminc ezerre tehető a Svájcban élő magyarok száma, közülük tizenöt ezren az utóbbi években telepedtek le az alpesi országban,
és fontos szerepet játszanak a kétoldalú kapcsolatok építésében. (Forrás: MTI)

Svédország
2014. III. 11. Megfigyelő repüléseket hajt végre Svédország Ukrajna felett
az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Nyitott Égbolt Szerződése alapján. A kijevi vezetés kérte fel. A TP100 típusú repülőgép március 12-én száll fel. A fedélzeten a svéd személyzet mellett a NATO-tagállam Belgium, Nagy-Britannia és Norvégia megfigyelői utaznak majd.  (Forrás: MTI)

.

Szólj hozzá!

Címkék: usa magyarország franciaország horvátország ausztria csehország ukrajna norvégia románia russia németország ensz oroszország európa argentína szíria svédország gazprom nato lengyelország svájc mol belgium koszovó albánia fehéroroszország italy scotland baltikum nagybritannia spain catalonia egyesültállamok feketetenger mediterraneansea adriaitenger visegrádiországok európaibiztonságiésegyüttműködésiszervezet

Az ukrajnai válságról 2014. III. 11-15. Magyarország, Délvidék, Erdély, Kárpátalja, Partium

2015.03.13. 10:28 Eleve

.

Magyarország     Hungary
2014. III. 15. Magyarország az elmúlt négy évben azért teljesített jobban, mert egységes volt, sőt ma Európában a legegységesebb ország,
amelyik egy új korszak kapujában áll. 2010 óta azért dolgoztunk, hogy ide megérkezhessünk - mondta Orbán Viktor a március 15-i nemzeti ünnepen a Múzeumkertben. „Megmutattuk, hogy megvédjük a magyar családokat az uzsorától, a monopóliumoktól, a kartellektől, a nemzetek fölé magasodni akaró birodalmi bürokratáktól. Megmutattuk, hogy meg lehet védeni a munkahelyeket, és százezer szám tudunk újakat teremteni" – közölte. Az 1848-as nemzedéknek - csak úgy, mint ma - az igazságtalan és méltánytalan terhek csökkentése volt az első és a legfontosabb feladata. „Egy új és nagyszerűnek ígérkező korszak kapujában állunk, ha belépünk szabad és erős országgá válunk" – mondta. Kiemelte: Magyarország olyan országgá válhat, amelyiknek van ereje megvalósítani céljait, amelyik a saját lábán áll, rendezi adósságait, és amelyik csatlakozik a büszke és sikeres nemzetekhez. „Olyan országgá, amelyik nem hagyja, hogy folyton kizsebeljék, amelyik nem engedi, hogy elvegyék tőle, amiért megdolgozott. Olyan országgá, amelyik mindenkinek ad munkát, és, amelyik minden polgárárnak lehetőséget ad a boldogulásra, olyan országgá, ahol az élet, ha dolgos, kemény is, de méltó és igazságos, értelmes, és boldoggá tesz" – közölte. Minden nemzet a saját érdekét hajtja, a saját életét éli, a saját jövőjét építi - tette hozzá.  (Forrás: MTI)  

2014. III. 15. Magyar-lengyel megemlékezés volt a Bem-szobornál. A Civil Összefogás Fórum és a vele szövetséges Gazeta Polska Klubok szervezte ünnepségén több mint kétszázan, többségében lengyelek vettek részt. Az eső és a vihar ellenére fejet hajtottak Bem, Dembinszky és a kétezer hatszáz vörös sipkás lengyel légiós emléke előtt. A szobornál koszorúkat helyeztek el. Tarlós, Budapest polgármestere beszédének szövege: (Forrás: Budapest): http://tinyurl.com/pqxhock 

2014. III. 14. A visegrádi országok közös védelmi tervezési együttműködéséről, hosszú távú védelmi elképzelés megalkotásáról, valamint a 2016-ban készenléti szolgálatba álló V4-EU harccsoportról írtak alá megállapodási dokumentumokat a négy ország védelmi miniszterei Visegrádon. A V4 országai kötelezettséget vállalnak arra, hogy megállítják védelmi kiadásaik csökkentését, majd a gazdasági lehetőségektől függően növelik is, közelítve a NATO által javasolt szinthez. Az első közös visegrádi hadgyakorlatot 2016 második felében, egy NATO-gyakorlathoz kapcsolódva hajtják végre. Minden jelentős beszerzés előtt kötelesek megvizsgálni, nem lehetne-e azt V4-es (vagy legalább két-három oldalú) együttműködésben megvalósítani. Tiszteletben kell tartani és vissza kell állítani Ukrajna területi integritását és szuverenitását - mondták egybehangzóan a V4-es országok védelmi miniszterei Visegrádon tartott sajtótájékoztatójukon. Magyarország támogat minden olyan elképzelést, amely segít a konfliktus békés rendezésében, köztük az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) elnökének kezdeményezését az EBESZ felügyelő missziójának felállítására - mondta Hende, honvédelmi miniszter. (Forrás: MTI)

2014. III. 14. Egységes a Visegrádi Országok és az Európai Unió (EU) tagállamainak álláspontja is Ukrajnával kapcsolatban – mondta Martonyi külügyminiszter, miután tárgyalt a visegrádi csoport és Németország külügyminisztereivel. Egyetértettek abban, hogy Oroszországot terheli a felelősség a kialakult helyzetért. Megállapította: a német külügyminiszter részvétele a V4-csúcson azt jelzi, hogy bár a visegrádiak - a Baltikummal és a déli szárnnyal együtt - a leginkább érintettek az ukrajnai konfliktusban, de Németország szerepe - nagy kitettsége ellenére - megkerülhetetlen a konfliktus kezelésében. Reményét fejezte ki aziránt, hogy az események nem jutnak el a  NATO katonai szövetség kérdésköréig. Mivel Magyarország az EU tagországai közül az egyik legérintettebb ország, ezért mindent el kell követnie a hátrányai csökkentése érdekében, működnie kell a tagállamok egymás közötti szolidaritásának, kiterjesztve ezt a transzatlanti kapcsolatokra is az Egyesült Államokkal – nyomatékosította. (Forrás: MTI)

14 March 2014  Hungary law requires photographers to ask permission to take pictures. "The real danger is that private security companies or the police will try to keep reporters and photojournalists out of certain areas, or prevent them and members of the public from taking photographs of their actions" - Magócsi, senior photo editor at news website Origo, said. Capa would be ashamed, or would do what he did: leave for somewhere the policemen have a face. (Source: The Guardian): http://tinyurl.com/nkunl9u

2014. III. 13. Az ukrajnai válságról együttes ülésen tárgyalt a Nemzetbiztonsági és a Külügyi Bizottság. Ha az Európai Uniós (EU) szankciók harmadik fázisa életbe lép, Magyarországot súlyosan érintené egy ilyen gazdasági konfliktus. Martonyi a bizottság előtt kiemelte: Ukrajnának a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb segítséget kell nyújtani. Ennek - fejtette ki - legalább öt eleme van. A társulási szerződés - legalább a politikai része - mielőbbi aláírása. A szabad-kereskedelmi megállapodást egyelőre nem írnák alá, hanem az EU egyoldalú könnyítéseket vezetne be Ukrajna számára, ami az ukrán termékek szabadabb bejutását segítené az európai piacra. Ezek mellett egy pénzügyi csomag összeállítása folyamatban van. A negyedik fontos mozzanat a vízum kérdése, de a miniszter megfogalmazása szerint az "egy érzékeny dolog". Az ötödik nagy téma pedig az energia. A külügyminiszter szerint a legnehezebb kérdés az uniós megszorító intézkedések, szankciók kérdése. Az ukrán válság hatására a közép-európai együttműködés, azon belül is elsősorban a V4 együttműködése lényegesen markánsabbá és láthatóbbá vált a világ előtt. A Kárpátaljai magyarság javára a magyar intézmények pénzügyi segítségét növelni, a kulturális, oktatási intézményeket, szervezeteket erősíteni, a magyarok lakta vidékek gazdasági fejlődését segíteni kell. Ezzel kapcsolatban a külügyminiszter az ülés előtt újságíróknak arról is beszélt, hogy egy olyan gazdasági programon dolgozik a kormány, amelyik általában véve segítené a fejlődést Kárpátalján. Az ukrajnai válság az első megkérdőjelezése a második világháború után kialakult területi rendszernek. A Nemzetbiztonsági és a Külügyi Bizottságok együttes, zárt ülése keretében többek között Benkő, honvéd vezérkari főnök, az operatív törzs, több minisztérium és a titkosszolgálatok képviselői adtak tájékoztatást a két bizottság tagjainak. (Forrás: MTI)

2014. III. 13. Mivel az Oroszországgal szembeni büntetőintézkedések következményeinek leginkább a Visegrádi Országok vannak kitéve, amennyiben az uniós szankciók harmadik szakasza életbe lép, számítanak az EU tagállamainak szolidaritására - közölte Martonyi külügyminiszter a Visegrádi Országok és Németország külügyi vezetőinek budapesti tanácskozása után. Megjegyezte: a mostani tanácskozás célja az volt, hogy részleteiben is megismerjék Németország álláspontját, amelyik az egész EU szempontjából különlegesen fontos. A külügyi vezetők megállapították, hogy megközelítésük azonos vagy nagyon hasonló. Mindent megtesznek, hogy a felek politikai, diplomáciai megoldást találjanak a kialakult helyzetre, de a legrosszabbra is fel kell készülni. (Forrás: MTI)

2014. III. 13. Takács, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára az ukrán fél kérésére telefonbeszélgetést folytatott a kétoldalú kapcsolatokért felelős Lubkivszki, ukrán külügyminiszter-helyettessel. A magyar helyettes államtitkár, politikai igazgató fogadta Muskát, Ukrajna budapesti nagykövetét. A jelenlegi feszült ukrajnai helyzetben a vereckei emlékmű megrongálásához hasonló cselekedetek a nemzetiségek közötti béke megbontásával fenyegetnek - mondta Takács. Jelezte: Magyarország az emlékmű megrongálását felháborítónak és elfogadhatatlannak tartja, és megköszönte Ukrajnának a történtek elítélését, valamint az elkövetők felderítésére tett eddigi lépéseket. Kérte az ukrán hatóságokat, hogy tegyenek meg mindent a tettesek büntetőjogi felelősségre vonásáért. Az ukrán nagykövettel folytatott megbeszélése alkalmával üdvözölte, hogy az ukrán parlamentben tart az új nyelvtörvény kidolgozása. Magyarországnak fontos, hogy olyan új nyelvtörvény szülessen, amelyik megfelel a nemzetközi normáknak és egyezményeknek. Az EU-val szorosabb kapcsolatokat ápolni kívánó Ukrajnának nyitottnak kell lennie a kisebbségi jogokkal kapcsolatban, mindenekelőtt az Európai Tanács kisebbségi keretegyezményében, a Nyelvi Chartában vállalt kötelezettségek teljesítésére - mutatott rá. Takács közölte: a magyar kormány kisebbségi szakértői segítséget ajánlanak az új nyelvtörvény kidolgozásához. (Forrás: MTI)

Délvidék
2014. III. 15. Támogatásáról biztosította a vajdasági magyarságot és Szerbiát Martonyi,
Magyarország külügyminisztere Szabadkán, ahol a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) meghívására részt vesz a március 15-i délvidéki központi ünnepségen. Sajtótájékoztatón kiemelte: a magyar kormány határozott véleménye az, hogy"ünnepeinket a világ magyarságának együtt kell megünnepelnie". (Forrás: MTI)

Erdély
2014. III. 15. Magyarország támogatásáról biztosította Németh, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az autonómiáért küzdő székelyeket
a sepsiszentgyörgyi március 15-i ünnepségen elmondott beszédében. Rámutatott: száznégy év után először az erdélyiek újból képviselőket küldhetnek a magyar Parlamentbe, részt vehetnek a nemzet sorsáról való döntésben. Gábor tiszteletére idén emlékévet szerveznek Háromszéken. Ennek nyitányaként Németh felavatta a Kovászna megyei Tanács által állíttatott, óriás méretű Gábor képregény-körképet, amelyet Damokos képzőművész alkotott. A szervezők becslése szerint idén csaknem húszezer ember gyűlt össze Sepsiszentgyörgy főterén. (Forrás: MTI)

2014. III. 12. Fancsali, egyetemi hallgató, petíció kezdeményezője elmondta: aláírásgyűjtés a világhálón zajlott, és a petíciót körülbelül ugyanannyi magyar írta alá, mint amennyi román. A petíció többek között Erdély önállóságának, az erdélyi népek és felekezetek jó egyetértésének a történelmi hagyományaira hivatkozik, önrendelkezést és kolozsvári regionális kormányzást kér a történelmi Erdély, valamint a Bánság, a Partium és Máramaros részére. Utal rá, hogy Erdély sokkal fejlettebb az ország más régióinál, a bukaresti kormányok azonban gyarmatként kezelik. Az elmúlt héten szervezeti hátteret is teremtettek mozgalmuknak. Bejegyezték az Erdélyi Demokratikus Liga egyesületet. Az egyesületben az önrendelkezés román hívei vannak többségben, hiszen elsősorban a románokat kell meggyőzni az autonómia fontosságáról. Az autonómista csoport 2013  májusában  a kolozsvári Széchenyi téren Erdély autonómiáját követelő gyűlést tartott, és Erdély-zászlókkal vonult fel. (Forrás: MTI)

Kárpátalja
2014. III. 15. Magyarországnak az egész ukrajnai konfliktusban a kárpátaljai magyarok biztonsága számít leginkább,
a kárpátaljai magyarság mindig számíthat a magyar kormányra, amely mindig mögötte áll, legyen szó bármilyen sértésről, atrocitásról - jelentette ki Répás, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára Ungváron.a magyar nemzeti ünnepen, a város Petőfi-szobránál elmondott beszédében. A kárpátaljai magyarságnak meg kell tudnia határoznia a céljait a jelenlegi ukrajnai helyzetben - mondta. Az a helyzet, amelyikben ma a kárpátaljai magyarság van, külső erők által jött létre, és ebben a helyzetben az az első számú feladat, hogy megteremtsük azt a mozgásteret, ahol okosan élhetünk a döntés szabadságával. "Magyarország úgy gondolja, Ukrajnának meg kell teremtenie azt a jogbiztonságot, amelyik nélkül egyetlen állam sem mondhatja magát európainak. Ennek a jogbiztonságnak alapvető eleme a kisebbségek jogainak tiszteletben tartása és védelme" - fejtette ki. Emlékeztetett arra, hogy a kárpátaljai magyarság jogait illetően a jelenlegi helyzetben az ukrán nyelvtörvény visszavonása a legégetőbb probléma. Egyértelmű követelmény volt, hogy alkalmazását minden kisebbségre ki kell terjeszteni, így Kárpátalján teljes mértékben biztosítani kell a végrehajtását a magyar oktatási intézményekben, állami közigazgatási hivatalokban, önkormányzatokban. (Forrás: MTI)

2014. III. 14. Beadványban fordultak Ungváron Luncsenkóhoz, Kárpátalja kormányzójához az ukrán hadseregbe jelentkező helyi önkéntesek, katonai kiképzésük haladéktalan megszervezését kérve.     Beregszász nyugalmának, stabilitásának és nemzetiségi békéjének közös biztosításáról fogadtak el egyetértési memorandumot a városban működő politikai pártok és civil szervezetek. A memorandumot elfogadó tanácskozáson felszólalt Hriny, az ukrán Nemzetbiztonsági Szolgálat beregszászi járási osztályának vezetője, aki elmondta: nem kizárt, hogy Kárpátalján is elrendelik a mozgósítást az ukrán hadseregbe. A helyi Hadkiegészítő Parancsnokságon a megkeresettek mintegy hatvan százaléka jelenik meg, ami Hriny szerint érthető, hiszen a járás az államhatár mellett fekszik, így sok helyi lakos tartózkodik külföldön. (Forrás: MTI)

2014. III. 13. Kárpátalján a napokban négyszáz szerződéses katonából felállított zászlóaljat indítanak útnak Ukrajna keleti határához, folyamatban van a hadköteles személyek összeírása, ezért kezdetben sokan külföldre távoztak, de már térnek vissza a lakóhelyükre - közölte Ungváron Vasziljun ezredes, a Kárpátalja megyei Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnoka a Kárpátalja Megyei Tanács ülésén felszólalva. Azt is közölte, hogy mivel március 2-a óta teljes harckészültségben van az ukrán haderő, Kárpátalján tart a hadköteles személyek összeírása. (Forrás: MTI)

2014. III. 12. A beregszászi önkormányzati testület Egységes Centrum (JC) párti frakciójának képviselői Balogához, a Megyei Tanács elnökéhez írt beadványukban azt kérték, hogy tegye lehetővé félszáz Krímből menekülő ideiglenes elhelyezését a Beregszászhoz közeli Bene községi megüresedett gyermekotthonban, ahol a Krímben szolgáló katonák családtagjait és a térséget elhagyni kívánó civileket, összesen ötven főt, helyezhetnének el és a befogadottak ellátásáról helyi vállalkozók gondoskodnának.     Elfoglalta és kiürítette a Kárpátalja Megyei Közigazgatási Bíróság épületét Ungváron a kárpátaljai Jobboldali Szektor (PSZ), mert követelésére ellenére nem mondott le tisztségéről Sesenya, bírósági elnök, akit korrupcióval gyanúsít a szervezet. (Forrás: MTI)

2014. III. 11. Súlyos magyarellenes provokációként értékeli nyilatkozatában a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) a vereckei magyar honfoglalási emlékmű március 10-ei esti ismételt felgyújtását.  "A jelenlegi ukrajnai helyzetben a magyar közösség ellen elkövetett szimbolikus erőszak-cselekedet különösen fenyegető” - közölte. Az előző ilyen  - 2011. február 19-én elkövetett - cselekedetet a Szabadság párt büszkén vállalta, és ez a szélsőségesen nacionalista szervezet jelenleg kormányon van. A magyar szervezet felkéri a jelenlegi ukrán kormányzatot támogató transzatlanti közösséget, hogy tegyen hathatós lépéseket az ukrán kormány jogállami elkötelezettségének megerősítéséért, egy kisebbségbarát nemzetiségi politika érvényesítéséért. (Forrás: MTI)

Partium
2014. III. 15. Nem szabad megelégedni csak a Székelyföld vagy csak a Partium autonómiájával, Erdély autonómiájáért is síkra kell szállni
- jelentette ki Tőkés, Tőkés, EP-képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke ünnepi beszédeben, Nagyváradon.     Kelemen, romániai miniszterelnök-helyettes szerint az erdélyi magyarságnak minden nap küzdenie kell a szabadságáért, és be is kell laknia az elért szabadságot, élnie kell a kivívott jogokkal. Az elmúlt időszakban felerősödtek és elszaporodtak a közösség elleni támadások. "Közösségi szimbólumainknak folyamatosan nekirontanak azok, akik nem értik, hogy sem tiltás, sem parancs nem tépi ki az ember szívéből a nemzeti lét legfontosabb értékeit: a nyelvet, a kultúrát, a szimbólumokat" - jelentette ki Nagyváradon elmondott ünnepi beszédében. (Forrás: MTI)

.

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország ukrajna németország erdély oroszország európa hungary kárpátalja nato székelyföld autonómia partium délvidék baltikum bánság máramaros európaiunió egyesültállamok erdélyimagyarnemzetitanács európaitanács másodikvilágháború kisebbséginyelvekeurópaichartája visegrádiországok európaibiztonságiésegyüttműködésiszervezet

2014. III. 11-19. Magyarország, Erdély, Horvátország, Szerbia, USA

2015.03.11. 23:43 Eleve

.

Magyarország
2014. III. 19. Az Alkotmánybíróság március 17-én meghozott határozatáról szóló közlemény szerint
"alaptörvény-ellenes a nemzetbiztonsági törvénynek az a módosítása, amely szerint a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszonya fennállása alatt folyamatosan nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt áll, és ennek során vele szemben naptári évenként kétszer harminc napig titkos információgyűjtést is lehet folytatni". Az Ab abból indult ki, hogy az Alaptörvény szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy magánéletét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. Az AB alaptörvény-ellenesnek nyilvánította azt a szabályt is, amelyik nem tette lehetővé, hogy az ellenőrzött személy külső jogorvoslati fórumhoz - például a Parlament illetékes bizottságához - forduljon a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony létesítéséhez hozzájárulás megtagadása vagy a hozzájárulás visszavonása miatt. (Forrás: MTI)

2014. III. 13. A harmadik Michelin-csillagos hazai étterem (Forrás: Borkonyha): http://tinyurl.com/m3oaxy6

Erdély
2014. III. 19. Mintegy háromszázötven résztvevő jelenlétében zajlott le Marosvásárhelyen délután
az a demonstráció, amelyiket a közigazgatási magyar nyelvhasználat és a székely jelképek kifüggesztése elleni tiltakozásul hirdetett meg a Vatra Romaneasca Szövetség  - közölte a Marosvásárhelyi Rádió magyar adása. "A román nyelv az egyedüli úr" feliratú óriás transzparenst emeltek a magasba. A tüntetést a Fekete Márciusként emlegetett, öt halálos áldozatot követelő marosvásárhelyi etnikai összecsapások huszonnegyedik. évfordulóján szervezték meg. (Forrás: MTI)

Horvátország
2014. III. 17. Horvátország nem kérte Magyarországtól, hogy a magyar légierő lássa el a horvát légtér védelmét
- írja honlapján a horvát Nemzetvédelmi Minisztérium. (Forrás: MTI)

Szerbia
2014. III. 17. Kizárólag Európa párti politikai erők kerültek be a szerb Parlamentbe az előre hozott parlamenti választások eredményeként.
A jobbközép Szerb Haladó Párt (SNS) a voksok 48,34 százalékát szerezte meg, ezzel százötvennyolc helyet biztosítottak maguknak a kétszázötven fős szerb törvényhozásban. Vucic a párt elnöke. A Vajdasági Magyar Szövetségnek hat mandátuma lesz. A vezető politikai erőt képviselő SNS azzal indokolta a rendkívüli voksolás kezdeményezését, hogy nagyobb politikai támogatottságra van szükségük a gazdasági reformok végrehajtásához. (Forrás: MTI)

the USA
March 18  NSA surveillance program reaches ‘into the past’ to retrieve, replay phone calls. T
he National Security Agency has built a surveillance system capable of recording “100 percent” of a foreign country’s telephone calls, enabling the agency to rewind and review conversations as long as a month after they take place, The voice interception program, called MYSTIC, began in 2009. Its RETRO tool, short for “retrospective retrieval,” and related projects reached full capacity against the first target nation in 2011. Planning documents two years later anticipated similar operations elsewhere. (Source: The Washington Post): http://tinyurl.com/oabggpm

Hasznos elérhetés:

A Habsburg Birodalom és az Osztrák-Magyar Monarchia történelmi térképei. Válasszon területet!

(Forrás: Magyar Levéltári Portál): 

http://tinyurl.com/oxa28b5

.

.

.

Szólj hozzá!

Címkék: térkép usa magyarország horvátország erdély európa szerbia alkotmánybíróság alaptörvény michelincsillag

2014. III. 10. Magyarország, Kárpátalja

2015.03.11. 22:11 Eleve

.

Magyarország
2014. III. 10. Újabb bűncselekmények elkövetésével gyanúsította meg Simon, volt MSZP-s országgyűlési képviselőt a Központi Nyomozó Főügyészség.
Simont kihallgatása után őrizetbe vették. A Magyar Nemzet 2014. február 4-én írt arról, hogy egy bécsi számlán Simonnak több száz millió forintja van, amit nem tüntetett fel a vagyonnyilatkozatában. A képviselő, aki az MSZP elnökhelyettese volt, február 6-án közölte, hogy a Magyar Szocialista Pártban viselt minden tisztségéről lemond, kilép a pártból, visszalép a képviselő-jelöltségtől és február 12-ei hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról. Ezután a legfőbb ügyész adócsalás és magánokirat-hamisítás megalapozott gyanúja miatt kezdeményezte Simon mentelmi jogának felfüggesztését. A Központi Nyomozó Főügyészség által 2013 november óta folytatott nyomozás eredményeként a Legfőbb Ügyészség akkor közölte: Simon egy ausztriai pénzintézetnél nyitott értékpapírszámlára 2008 januárjában ötszázhetvenöt ezer euro-t, majd 2009 áprilisában további százhatvankilenc ezer amerikai dollárt helyezett el készpénzben. A számlán 2013 októberében, akkori árfolyamon, kétszázhuszonnyolc millió forintnyi összeg volt. A Főügyészség 2014. február 18-án hallgatta ki gyanúsítottként Simont adócsalások bűntettével, valamint két rendbeli magánokirat-hamisítás vétségével. Az akkori gyanúsításon túl Simonnal 2014. évi vagyonnyilatkozatával összefüggésben újabb hamis magánokirat felhasználása vétségének megalapozott gyanúját is közölte az Ügyészség, mivel a gyanúsított ezt az okiratot is úgy adta át az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának, hogy abban nem tüntette fel be nem vallott jövedelmét. Az újonnan közölt megalapozott gyanú lényege szerint Simon egy saját személyi adatait tartalmazó, hamis, egy afrikai országban kiállított útlevelet szerzett, majd megkereste egy korábbi ismerősét, aki a hamis útlevél felhasználásával kérésére egy magyar banknál bankszámlát nyitott. A cselekmény felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette megalapozott gyanújának megállapítására alkalmas - írta Keresztes főügyész közleményben. (Forrás: MTI)

A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke, Balog miniszter reggelre összehívta a Tanács tagjait.  A beszámolókból kiderült, hogy minden érintett szervezet jelen van Ukrajnában és felkészült arra, hogy segítséget nyújtson a kárpátaljai magyarságnak - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A Tanács meghallgatta az Országos Katasztrófa-védelemi Főigazgatóság, a Külügyminisztérium, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium beszámolóját a kijevi és a kárpátaljai helyzetről. A tanácsban részt vevő karitatív szervezetek - a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, a Katolikus Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Vöröskereszt is - tájékoztatást adtak helyszíni jelenlétükről és eddigi segítségnyújtási tevékenységükről. (Forrás: MTI)

Kárpátalja
Beregszász
magyarságára való tekintettel nem tart rendezvényt idén március 15-én a városban a Szabadság Párt, amelyik Kárpát-Ukrajna kikiáltásának hetvenötödik évfordulójáról Huszton emlékezik meg ugyanezen a napon - jelentette ki Vovkunovics, a párt beregszászi járási szervezetének elnöke (Forrás: MTI)

.

Szólj hozzá!

Címkék: afrika magyarország ausztria ukrajna kárpátalja országgyűlés

Ukrán válság 2014. III. 4 - 10. Ukrajna, EU, EBESZ, NATO, Ausztrália, Kína, Törökország, Egyesült Államok

2015.03.08. 01:40 Eleve

.

Ukrajna
2014. III. 10. Lekapcsolták az összes ukrán adót a Krímben egy kivételével; csak orosz televíziók műsorait lehet fogni
. Részlegesen leállították a helyi televíziók műsorainak sugárzását is.     Nem ismeri el a krími Parlament Abszaljamov kinevezését az Ukrán Biztonsági Szolgálat krími részlegének élére. A közlemény felidézi, hogy a Parlament 2014. március 6-án határozatot fogadott el és létrehozta a Krími Autonóm Köztársaság Biztonsági Szolgálatát, amelyik élére  Zimát nevezte ki.      A krími Bahcsiszerájban március 9-én délután önkéntesek elrabolták a helyi ukrán laktanya parancsnokát, Szadovnyik alezredest az UNIAN hírügynökség szerint.     Az új ukrán vezetés tagjaival tárgyal a jogállamisággal, valamint az emberi és kisebbségi jogok védelmével kapcsolatos kérdésekről Jagland, az Európai Tanács (ET) főtitkára és a szervezet elnökségét betöltő Ausztria külügyminisztere, Kurz, Kijevben. Egyebek mellett a kijevi tüntetések során történt emberi jogsértések kivizsgálásáról is egyeztetnek.     Ultimátumot intéztek a krími hatóságok egy ukrán alakulat parancsnokaihoz a krími Jevpatorijában: este 22 óráig arra kell utasítaniuk katonáikat, hogy adják le fegyvereiket, és adják át a létesítményt az orosz Fekete-tengeri Flotta különleges egységének. Indoklás szerint a követelést azért kell teljesíteni, hogy szavatolják a Jevpatorijában élő lakosok biztonságát, és elkerüljék a provokációkat az Ukrajnához tartozó terület Oroszországhoz való csatlakozásáról 2014. március 16-ra kiírt népszavazás előkészületei alatt. Az ultimátumban az is szerepel, hogy a Kub-2M légvédelmi rakétarendszerek irányító egységeit is át kell adni a létesítményt átvevő orosz egységnek.     Orosz katonák virradóra elfoglalták a krími Csornomorszkojében lévő ukrán rakétaegységet - jelentette a TSZN ukrán televízió. Mintegy kétszáz orosz katona és tizennégy teherautó jelent meg az egységnél, ostrommal és fegyverhasználattal fenyegetőzve behatoltak területére, lefegyvereztek valamennyi ott lévő katonát, közöttük az őrséget.     Szimferopolban helyi "önvédelmi" csoportok húsz tagja elfoglalta a katonai kórházat - írta az UNIAN, ukrán hírügynökség.     A 2014. március 16-ra kiírt népszavazás előtt Krím lakosságának nyolcvan százaléka támogatja a terület csatlakozását Oroszországhoz - közölte a terület Legfelső Tanácsának  elnöke.     Rendeletben tiltotta be március 9-én az ukrán nyelv használatát a hivatali ügyintézésben, és március 12-től az orosz nyelv alkalmazására tér át Szevasztopol krími város Állami Közigazgatási Hivatala.  Akszjonov, krími kormányfő egy orosz hírügynökségnek nyilatkozva kijelentette, hogy a Krímben szinte senki nem beszél ukránul, ezért a félszigeten két nyelv, az orosz és a krími tatár lesz használatban. „Mindenkinek lehetőséget fogunk biztosítani anyanyelve fejlesztésére, a krími tatárok nyelvhasználatát semmiképpen nem fogjuk korlátozni. A köztársaság területén kétnyelvűség lesz, ez biztos” – mutatott rá.     Harkivban tojással és petárdával dobálták meg Klicskót tüntetők; a testőrök esernyőkkel védelmezték.     Megkezdték a fegyveres erőkben alkalmazható képzettséggel rendelkező hadköteles férfiak behívását az ukrán hadseregbe Lemberg megyében - közli a zik.ua lembergi hírportál.     A Krími Autonóm Köztársaság hivatalosan felkérte az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetet (EBESZ), hogy küldjön megfigyelőket az Oroszországhoz való csatlakozásról rendezendő népszavazásra - jelentették orosz hírügynökségek.     "A Legfelső Tanács felhatalmazott a fegyveres erők létrehozására tekintettel arra, hogy a félsziget területén törvénytelen fegyveres alakulatok jelentek meg" - mondta sajtóértekezletén Akszjonov. Közölte, hogy miután a Krím félsziget a március 16-ai népszavazás döntése nyomán csatlakozik Oroszországhoz, a krími fegyveres erők az Orosz Hadsereg kötelékébe mennek át. "Az ukrán hadsereget, az összes katonai egységet jelenleg blokád alatt tartják az önvédelmi alakulatok. Miután a népszavazás dönt a csatlakozásról, elhagyhatják a Krími Autonóm Köztársaság területét, vagy, amennyiben készek szolgálni a fegyveres erőknél, esküt kell tenniük az autonómiára vagy Oroszországra" - jelentette ki.     Átállt a krími  fegyveresekhez Szadovnyik, a bahcsiszaraji laktanya parancsnoka.     A Krím félsziget helyett Kelet-Ukrajnában folytatódhat a nemzetközi fegyverzetellenőrök (EBESZ) tevékenysége,  miután a megfigyelők úgy döntöttek, hogy nem próbálkoznak tovább hiába a Krímbe való bejutással. Ukrajnai jelenlétük mandátumát és feladatát módosítják; a kontingenst arra kérik, hogy - március 16-ig szóló mandátumával - Ukrajna keleti és déli részén folytassa tovább a tevékenységét (Forrás: MTI)

2014. III. 9. Kijevbe érkezett Hodorkovszkij, volt oroszországi oligarcha, akit Putyin, orosz elnök egyik legádázabb politikai ellenlábasának tartottak.     Nyolcvannál több, katonai teherautóból álló, katonákat szállító, feltehetően orosz katonai konvoj érkezett Szimferopolba - jelentette virradóra az ukrán média.     Klicsko pártja közleményben azt követeli az ukrán hatóságoktól, hogy zárják le Ukrajna krími határait, rendeljenek el légtérzárlatot a félsziget felett, illetve állítsák le a kompközlekedést a Kercsi-szorosban.     Leváltotta Avakov belügyminiszter, távozik tisztségéből Cserkaszi, Rivne, Kárpátalja, Krím és Odessza napokban kinevezett rendőrparancsnoka.     Ukrajna egy talpalatnyit sem hajlandó átadni saját földjéből Oroszországnak - jelentette ki Kijevben Jacenyuk, ukrán kormányfő a Sevcsenko születésének kétszázadik évfordulójára összegyűlt tömeg előtt.     Szevasztopolban a Sevcsenko megemlékezés verekedésbe fulladt.     Újabb katonai repülőteret zártak körbe - Szaki falu közelében - katonai egyenruhás fegyveresek a Krímben - adta hírül az ukrán Védelmi Minisztérium. A nyolcvan fős csapatot mintegy félszáz, botokkal felfegyverkezett civil is támogatta.     Közel tízezer tüntető követelte az Oroszországhoz való csatlakozásról szóló népszavazás kiírását Donyeckben. Klicsko a demonstráció miatt arra kényszerült, hogy lemondja részvételét egy gyűlésen, amelyiket  ukrán egységért fellépők szerveztek.     Luganszk városában tüntetők ezrei rohamozták meg a megyei adminisztráció székhelyét, majd elzavarták hivatalából a csupán egy hete ide helyezett, kinevezett kormányzót, Bolotszkiht.     Az ukrán határőrök három és félezer orosz állampolgártól tagadták meg eddig a belépést Ukrajnába, nem kívánatosnak minősítve tartózkodásukat az ország területén - közölte Kijevben Sisolin vezérezredes, az Ukrán Állami Határőrszolgálat vezetőjének első helyettese, az ukrán kormány ülésén elhangzott helyzetismertetésében. Az eddig eltanácsoltak között tizenhat újságíró volt.     Tyemirgalijev, krími miniszterelnök-helyettes közölte, hogy Kijev lekapcsolta az ukrán államkincstár krími részlegének számítógépes rendszerét, és zárolta az autonóm köztársaság számláit.     Orosz katonák egymás után építik ki az őrhelyeket a Krím félszigetet a szárazfölddel összekötő Perekopi-földszorosban - jelentette az Unian.      A krími hatóságok a Krímet és Oroszországot közvetlenül összekötő vasútvonalakat akarják kiépíteni oly módon, hogy a sínek a Kercsi-szoroson keresztül haladjanak, így azok a jövőben elkerülnék az ukrán területet - jelentette az interfax.ru hírportál.     Hodorkovszkij beszédet mondott Kijevben. Mielőtt Ukrajnába érkezett volna, felajánlotta, hogy közvetít a krími válságban. (Forrás: MTI)

2014. III. 8. Az UNIAN úgy tudja, hogy öt, Jevpatória és Szevasztopol környéki ukrán légvédelmi laktanyát tartanak blokád alatt orosz katonák.     Munkácsra tartó orosz sajtófotóst és orosz parlamenti képviselőt - a tyumenyi területi Parlament elnökhelyettesét - fordítottak vissza a lembergi nemzetközi repülőtérről ukrán határőrök, mert felmerült a gyanú, hogy az orosz állampolgárok Ukrajnát lejárató információkat készülnek gyűjteni. Munkácsot nevezték meg ukrajnai úti céljukként, ahol - mint állították - egy barátjuk születésnapját fogják ünnepelni. A megnevezett munkácsi lakos azonban a lembergi határőrök megkeresésére azt közölte, hogy nem vár vendégeket Oroszországból - adta hírül a Csasz Zakarpattya című kárpátaljai hírportál.     Parlamenti vizsgálatot indítanak a kijevi orvlövésztámadás ügyében. A frakciók képviselőiből összeállított testületnek külföldi szakértőket, orvosokat és szemtanúkat is meg kell majd hallgatnia. A vizsgálóbizottságot a tervek szerint Parubij, az államfő mellett működő Nemzetbiztonsági és Védelmi Bizottság elnöke vezetné  - mondta a biztonsági szervek egy szóvivője az Interfax hírügynökségnek nyilatkozva. Parubij irányította a Janukovics elnök kormányzata ellen tiltakozók kijevi Függetlenség terén felállított táborát. Moszkal, a Janukovics leváltása után Kijevben hatalomra került Haza párt parlamenti képviselője, volt belügyminiszter-helyettes március 7-ei interjúban azt állította: az Ukrán Biztonsági Szolgálat előre kitervelt, Janukovics által jóváhagyott akciója volt, hogy mesterlövészek lőjenek agyon tüntetőket és rendőröket. Mindez a konfliktus kiszélesítése érdekében történt, hogy indokot szolgáltassanak az Euromajdan erőszakos feloszlatására - mondta.      Az ukrán határőrség közleménye szerint "agresszív orosz katonák megrohamozták" a Krím félsziget keleti csücskében fekvő scsolkinei egységét, egy ellenállást tanúsító tisztet megvertek, lefoglalták a
határőrök fegyvereit és a tisztek mobiltelefonjait, majd arra utasították a határőröket és családjaikat, hogy pakoljanak össze és hagyják el lakásaikat.     Elemzők szerint Szevasztopol az orosz olajtankerek számára is fontos kikötő, míg az Orosz Flotta feladatai között van a Fekete-tenger alá tervezett Déli Áramlat gázvezeték jövőbeli védelme is. Putyin erőteljes krími fellépését orosz elemzők szerint egyértelműen az motiválta, hogy attól tartott: az új ukrán kormány fel akarja mondani az Orosz Flotta bérleti szerződését. Szevasztopol egyetlen fekete-tengeri orosz alternatívája a közeli Novorosszijszk lehetne, de az ottani kikötőt gyakran erős szelek ostromolják, és a rossz időjárás miatt olykor le kell zárni. Egy ottani haditengerészeti támaszpont kialakítása dollármilliárdokat emésztene fel. Jelenleg mintegy negyven orosz hadihajó - köztük két cirkáló, egy romboló, nyolc fregatt és tizenegy korvett, továbbá egy tengeralattjáró - tartozik a flottához. Ezek közül vélhetően kevés bevethető. Erre utal, hogy az oroszok szükség esetén mindig ugyanazt a két-három hajót küldik ki a Földközi-tengerre. Az Orosz Flotta még így is sokkal erősebb az ukránnál, a Szovjetunió szétbomlásakor ugyanis négy az egyhez arányban osztották fel a Fekete-tengeri szovjet haditengerészeti kapacitásokat a két utódállam között. A korosodó Orosz fFotta a tervek szerint a következő években hat új tengeralattjáróval és hat új fregattal bővülne, és egy francia gyártmányú, Mistral osztályú helikopterhordozót is kapna. Ugyanakkor az új hajók állomásoztatásához a bérleti szerződés értelmében az ukrán kormánynak is hozzá kell járulnia.     Ukrajna délelőtt készültségbe helyezte egyik gépesített alakulatát, a "Vasdandárt" a nyugat-ukrajnai Lembergnél, hogy ha kell, tűzharcban védje meg területeit.     Petrenko, ukrán igazságügyi miniszter részt vesz március 21-22-én a Velencei Bizottság következő plenáris ülésén, amelyiken megvizsgálják az Oroszországhoz való csatlakozásról hozott krími parlamenti döntés törvényességét - közölte az ukrán kormány, honlapján.     Ma már nem próbálkoznak egy újabb ellenőrzési pontnál bejutni a Krím félsziget belsejébe az EBESZ Ukrajnába küldött nemzetközi megfigyelői. Figyelmeztető lövésekkel tartóztatták fel őket annál az átkelő pontnál, ahol próbáltak átmenni. A fegyveresek gépjárművekre céloztak. Ezen a helyen már sokkal többen, és szóban agresszívebbek is voltak a fegyveresek, főleg az ukrán kísérőkkel szemben.(Forrás: MTI)

2014. III. 7. Szevasztopol Oroszországhoz való csatlakozásáról hozott határozatot március 6-án este a fekete-tengeri város Önkormányzata. A Városi Tanács rendkívüli ülésén határozott arról, hogy "Szevasztopol belép az Orosz Föderációba annak szubjektumaként". Támogatásáról biztosította a krími Parlament döntését a terület jogállásáról szóló népszavazás megrendezéséről, illetve döntött arról, hogy Szevasztopolban is megrendezik a március 16-i referendumot. Szevasztopolban állomásozik az orosz Fekete-tengeri Flotta.     Ukrán médiaértesülések szerint március 5-én az ukrán parlamentbe benyújtottak egy javaslatot, hogy ismerjék el regulárisan kiképzett katonai alegységeknek a Jobboldali Szektort. A kezdeményezés parlamenti benyújtását az ukrán Legfelsőbb Tanács honlapján nem lehetett ellenőrizni, a www.rada.gov.ua honlap sem március 6-án, sem 7-én délelőtt nem volt elérhető. A Jobboldali Szektor nevű ukrán radikális szervezet azt követelte a kijevi hatóságoktól, hogy nyissák meg a fegyverraktárakat az önvédelmi csapatok számára - jelentette az orosz állami hírügynökség. Az ukrán Védelmi Minisztériumban lévő, meg nem nevezett állítólagos forrás azt mondta, "a követelést Jaros, a Jobboldali Szektor vezetője nyújtotta be az ukrán kormányhoz és a Védelmi Minisztériumhoz". Az ITAR-TASZSZ által idézett védelmi illetékes szerint Jaros "ultimátum formájában javasolta, hogy adják át a Jobboldali Szektor mint reguláris katonai kiképzésű alegységek jogállású szervezet részére a fegyverek és a haditechnika egy részét, valamint néhány közép-ukrajnai kiképző központot", amire Jaros szerint a Jobboldali Szektor "minőségi felkészítésére" van szükség, mivel "részt kell venniük Ukrajna területi épségének biztosításában". Az orosz hírügynökség által idézett ukrán védelmi illetékes szerint arra az esetre, ha a kormány és az ukrán fegyveres erők parancsnoksága nem teljesíti a követeléseket, Jaros nem zárta ki, hogy a Jobboldali Szektor "határozottabb módszerekkel vesz részt Ukrajna sorsának intézésében".  A TASZSZ értesülése szerint a kezdeményezés támogatása miatt Jacenyuk kormányfő menesztett három védelmi miniszterhelyettest, közöttük a tárcavezető első helyettesét.     Indulni kíván a 2014. május 25-én esedékes ukrajnai előre hozott elnökválasztáson Jaros, a Jobboldali Szektor elnöke - közölte az orosz állami hírügynökség jelentése szerint Taraszenko, a szervezet kijevi vezetője.     Az ukrán Hadsereg 25. Dnyipropetrovszki Légideszant Dandár felderítő-diverziós századának sikerült bejutnia a Krímbe - közölte a kijevi Védelmi Minisztérium sajtóosztálya ukrán hírportálok szerint. A különleges egység Perevalnoje faluban tartózkodik, körbezárva. Itt van az ukrán Parti Őrség 36. dandárjának támaszpontja - írta a trust.ua és a lenta-ua.net hírportál, a napok óta orosz blokád alatt tartott krími ukrán bázisok egyikéről. Az alakulat egyik tisztje annyit elmondott, hogy teljes fegyverzettel érkeztek Perevalnojéba, és készek a végsőkig kitartani a krími orosz szeparatisták nyomásával szemben.     Az orosz fegyveresek által megszállt szevasztopoli rádiótechnikai és rakétadandárok nem harcképesek. A dandároknál lévő Sz-300-as és a Buk rakéták fegyverzetét és kabinjait a híradások szerint lezárták és lepecsételték.     Oroszország jelenleg a korábbinál kétszer több, mintegy harmincezer katonát állomásoztat a Krím félszigeten - mondták ukrán határőrök. A szóban forgó szám becsléseken alapul.     Ukrajna acéltermelése 4,9 millió tonna volt 2014 első két hónapjában, ami tíz százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. Az acél és acéltermékek kivitele adja Ukrajna exportbevételének több mint a negyedét.     Turcsinov, ideiglenes ukrán elnök arra utasította az államhatalmi szerveket, hogy távolítsák el hivatalos honlapjaikról az orosz nyelvű közleményeket - jelentette az ITAR-TASZSZ kijevi kormányforrásra hivatkozva. "Az összes ukrajnai végrehajtói, törvényhozói és bírói állami szerv olyan utasítást kapott, hogy 2014. március 10-ig lehetetlenné kell tennie a hozzáférést hivatalos honlapjaik orosz nyelvű változatához" - közölte a meg nem nevezett forrás. Az értesülés szerint eddig tizennégy minisztérium, köztük a belügyi, az egészségügyi, a védelmi, a pénzügyi és a szociálpolitikai tárca, továbbá a Legfelső Bíróság és a Legfelső Gazdasági Bíróság honlapjáról tűnt el az orosz nyelvű változat. Nem lehet már orosz nyelven olvasni a különleges státusú központi végrehajtói szervek, köztük az ukrán titkosszolgálat és a monopóliumellenes bizottság honlapjára feltett információkat sem.     A Haza párt egyik képviselője, Moszkal azt állította, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat előre kitervelt akciója volt, hogy 2014. februárjában Kijevben mesterlövészek lőttek agyon tüntetőket és rendőröket egyaránt. Szerinte a mesterlövészek utasítást kaptak, hogy ne csak tüntetőket, de rendőröket is lőjenek agyon.     Ismét feltartóztatták az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Ukrajnába a Krím félszigetre küldött misszióját  - közölte az ukrán Külügyminisztérium. Csongar település közelében a megfigyelőket megállította egy tucatnyi nem azonosítható egyenruhát viselő fegyveres, akik az új krími vezetőség engedélyéhez kötik az EBESZ-misszió beengedését. (Forrás: MTI)

2014. III. 6. Egy kijevi bíróság elfogatóparancsot adott ki a Krími Autonóm Köztársaság miniszterelnöke és parlamenti elnöke ellen.     Közel ötven haditechnikai egységet és ötszáz orosz deszantost szállítottak partra Szevasztopolban.     A krími válsággal összefüggésben egyre gyakrabban kerül szóba az, hogy a dél-ukrajnai területnek valószínűleg ugyanolyan jogállása lesz, mint a zömmel orosz anyanyelvűek lakta Dnyeszter menti területnek, amely 1990-ben vált ki Moldovából, és 1992-ben tizenöt ezer halottat követelő háborút is vívott vele. A területnek önálló jogi és közigazgatási rendszere van, de egyetlen állam sem ismerte el függetlennek.     A krími Parlament elvi döntést hozott arról, hogy a félsziget csatlakozzon Oroszországhoz - közölte Tyemirgalijev, krími miniszterelnök-helyettes. A Parlament döntött arról is, hogy március 16-án tartanak népszavazást a jelenleg Ukrajnához tartozó autonóm köztársaság státusáról.     A különleges státust élvező Szevasztopol Városi Tanácsa ugyancsak népszavazást írt ki március 16-ra arról, hogy e város Oroszország részévé váljon-e. A szavazásra jogosultaknak két kérdést tesznek fel. Az első az, hogy támogatják-e a Krím csatlakozását Oroszországhoz a föderáció alanyaként. A második pedig az, hogy támogatják-e a Krím 1992-ben elfogadott alkotmányának visszaállítását.     Illegálisnak nevezte a krími népszavazást az ügyvivő ukrán államfő. Turcsinov közölte: a kijevi törvényhozás eljárást indít a krími Parlament feloszlatása és a referendum megakadályozása érdekében. Az ügyvezető államfő az ukrán alkotmány 76. cikkére hivatkozott, amelyik szerint kizárólag országos referendum dönthet Ukrajna határait és területi változásait érintő kérdésekben.      A krími tatár kisebbség nem ismeri el törvényesnek az Oroszországhoz való csatlakozásról tervezett népszavazást, és a nemzetközi közösséghez fordul segítségért - közölte Csubarov, a krími tatárok Parlamentjének elnöke. Felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajnában nincs törvény a helyi népszavazásokról. A tatárok a Krím lakosságának tizenkét százalékát teszik ki.     A Rosszija 24 orosz állami hírtelevízió a dél-ukrajnai Krím éterében elfoglalta egy helyi kereskedelmi adó helyét a Csornomorszkoj (Fekete-tenger) tévétársaság birtokában lévő közvetítési jogokkal bíró 17-es frekvencián, az egész Krímre kiterjedően - erősítette meg  Mjasznyikova, a tévés és rádiós műsorszórók független szövetségének ügyvezető elnöke. A frekvenciákat az ukrán Nemzeti Médiatanács osztja ki pályáztatással.     Megszálló hadseregnek nyilvánította a Krím félszigeten állomásozó ukrán erőket a múlt héten kinevezett új krími kormány első elnökhelyettese, Temirgalijev - jelentette a Szabad Európa Rádió ukrán nyelvű adása. A politikus szerint a Krím területén állomásozó egyetlen törvényes haderő az orosz hadsereg. Szerinte az ukrán erők vagy újból esküt tesznek, vagy biztonságosan elhagyhatják a félsziget területét. Hozzátette: jelenleg készül a Krím, mint Oroszországhoz tartozó jogalany és az Oroszországi Föderáció között egy szerződés, amelyikben meghatározzák a Krím hatásköreit és egy sor gazdasági mutatót. Leszögezte: a Krím a "rubelövezethez" tartozik majd, és a félszigeten található teljes ukrán állami tulajdon, valamennyi ukrán állami vállalat a Krími Autonóm  Köztársaság tulajdonába megy át.     A tatár Parlament március 5-én folyamodványt fogadott el, amelyikben nemzetközi szervezetekhez, köztük az ENSZ-hez, az EBESZ-hez, a nemzeti parlamentekhez, valamint az EU és az Európa Tanács tagállamainak kormányfőihez fordult a kéréssel: küldjenek ENSZ-békefenntartó kontingenst a Krími Autonóm Köztársaságba. A felhívás szerint a krími katonai konfliktus további kiszélesedése tömeges áldozatokkal járhat a félsziget békés lakosságának körében.     Zahajnij, az Ukrán Városok Szövetsége lembergi regionális szervezetének alelnöke szerint egypárti diktatúra alakulhat ki Nyugat-Ukrajnában annak következtében, hogy Kijev az ottani megyékben a végrehajtó hatalmi szervek élére a Szabadság párt képviselőit nevezi ki. A párt a legutóbbi ukrajnai helyhatósági választásokon győzelmet aratott Nyugat-Ukrajnában, képviselői mindhárom galíciai megyében - Lembergben, Ivano-Frankivszkban, Ternopilben -  többséget szereztek a helyi önkormányzatokban.     Virradóra az orosz hadiflotta elsüllyesztette két saját hajóját a Krím félsziget egyik öblének kijáratában, megakadályozva ezzel az ukrán flotta egy részének kifutását a Fekete-tengerre - a hadihajók átmenekítését az orosz erők által megszállt Krímből Odessza kikötőjébe - írta a crime.in.ua nevű ukrán hírportál. Elsüllyedt a Fekete-tengeri Flotta állományába tartozó, a hadrendből két éve kivont Ocsakov tengeralattjáró-elhárító hajó és a Sahtyor vontató- és mentőhajó - robbantások segítségével. Az eset a délnyugati partszakaszon, Jevpatorijától huszonnyolc kilométerre, a Donuzlav tónál történt. A Donuzlav tó novoozernei kikötőjében az ukrán haditengerészet felszíni hajóinak 5. dandárja, valamint 7. területvédelmi dandárja állomásozik.     Március 5-én Ukrajna NATO-csatlakozásáról terjesztett be törvényjavaslatot az új kormánytöbbséget vezető Haza párt frakciójának három parlamenti képviselője. Törvényi szinten erősítenék meg, hogy Ukrajna külpolitikájának stratégiai célja az euroatlanti integráció, és a NATO-csatlakozás.     A lengyel nemzetvédelmi miniszter azt közölte újságírókkal, hogy terepszínű katonai ruhát viselő, azonosítatlan fegyveresek "elfogták" az EBESZ által Ukrajnába küldött nemzetközi katonai megfigyelő missziót. Közlése szerint a küldöttség tagjai Odesszában landoltak, és gépkocsival Odesszából a Krím félsziget felé tartottak, amikor útjukat állták fegyveresek.     A Naftogaz ukrán állami gázipari cég bejelentette, hogy kifizette a 2014 januárjában szállított orosz földgáz árát.     Hogyan befolyásolta a politikai zűrzavar az online forgalom alakulását? Mivel a klasszikus médiumok állami irányítás alatt voltak, a tüntetők legfőbb egymás közti és a külvilág felé irányuló információs forrásai a közösségi médiumok lettek, hasonlóan az arab tavasz fejleményeihez. Emellett a Facebook Ukrajnában azzal vált kulcsfontosságú kommunikációs csatornává, hogy rajta keresztül próbálták és tudták a tüntetők maguk mellé állítani Európa közvéleményét.     Ukrajnában ismét engedélyezték a nukleáris anyagok szállítását. Orosz források szerint az ukrán atomerőművekben lévő üzemanyag-tartalékok a 2014 márciusi-áprilisi működésre elegendőek.     Az Interpolhoz hivatalos megkeresést küldött Ukrajna, hogy Janukovics ellen nemzetközi elfogatóparancsot adjanak ki a tagállamoknak.     Magyarország nevében mintegy száz ezer dollár értékű egészségügyi segélyszállítmányt adott át Kijevben az ukrán orvosi szolgálatoknak Bayer, magyar nagykövet.  Előző alkalommal, 2014. február 24-én tíz ezer dollár értékben juttatott el gyógyszereket, vérplazmát Magyarország Ukrajnába a Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat közreműködésével. A magyar kormány ezen kívül harminc millió forintot különített el a sebesültek gyógykezelésére és rehabilitálására. (Forrás: MTI)

2014. III. 5. Orosz erők behatoltak két ukrán rakétavédelmi egység területére a Krím félszigeti Szevasztopolban, a Fiolent-fok közelében, és ellenőrzésük alá vonták az ottani rakétakomplexumot -  jelentette az Intarfax-Ukraina.     Berezovszkijt, aki március 2-án átállt, és hűséget esküdött a "krími népnek", Akszjonov, a Krími Autonóm Köztársaság  miniszterelnöke kinevezte a köztársaság haditengerészeti erői főparancsnokának.     A kijevi kerületi Közigazgatási Bíróság törvénytelennek minősítette a krími Parlament döntését Akszenov kormányfővé választásáról és a Krími Autonóm Köztársaság jogállásáról szóló népszavazás megrendezéséről, hatályon kívül helyezte a krími Parlament múlt heti határozatait, és közölte, hogy Akszenov döntései is törvénytelenek.     Csubarov, a kisebbségi krími  tatárok Parlamentjének (Medzslisz) elnöke leszögezte, hogy a Medzslisz nem ismeri el az új krími kormányt, és semmilyen párbeszédet nem kíván folytatni tagjaival.     A Krími Autonóm Köztársaság kormánya egyelőre nem áll készen tárgyalásokra az ukrán parlamenttel, mert nem tartja legitimnek a kijevi hatalmat - közölte Akszjonov, krími kormányfő.     Az új ukrán kormány elsőrendű feladata decentralizálni az utóbbi négy év alatt Kijevben központosított hatalmat és több önrendelkezési jogot biztosítani a régióknak - jelentette ki Jacenyuk miniszterelnök. Az önkormányzati rendszer reformjának mihamarabbi kidolgozásával a kormányfő Hrojszman miniszterelnök-helyettest bízta meg.     Ismét hitelez Ukrajnában a Szberbank orosz pénzintézet, amelyik piaci tőkeértéke alapján Európa harmadik legnagyobb hitelintézete.     Slapak, ukrán pénzügyminiszter Kijevben bejelentette: kormánya készen áll arra, hogy megkezdje a tárgyalásokat a hitelezőkkel a devizában fennálló adósság átütemezéséről. Nem zárja ki a tizenöt milliárd dolláros orosz hitelkeret lehívásának folytatását.     Ismeretlenek elrabolták Kovalt, az ukrán Határőrség személyzeti osztályának igazgatóját, vezérezredest, Jaltában.     Donyeckben népszavazást szorgalmazó tüntetők négy választási lehetőséget javasolnak: az első szerint Donyeck megye Ukrajna része maradna; második szerint föderációs kapcsolattá lazulna Ukrajnához fűződő köteléke; a harmadik még lazább viszonyt, konföderációt javasol; a negyedik teljes elszakadást Ukrajnától, és csatlakozást Oroszországhoz.     Nem veszítik el ukrán állampolgárságukat Ukrajnának azok a lakói, akik felveszik az orosz állampolgárságot - közölte az ukrán Külügyminisztérium Oroszországnak arra a tervére reagálva, hogy egyszerűsített eljárásban ad orosz állampolgárságot orosz anyanyelvű külföldieknek, ha azok lemondanak eredeti állampolgárságukról. A közleményéből az derül ki, hogy Kijev a jelenlegi konfliktushelyzetben egyértelműen a megengedő álláspontra helyezkedett a kettős állampolgárság kérdésében. Ukrajnában, de főként Kárpátalján  évek óta tart a vita a kettős állampolgárságról. A vitára az adott okot, hogy az ukrán Alkotmány 4. cikkelye kimondja: Ukrajnában "egységes" vagy fordítástól függően "egyetlen" állampolgárság létezik. Az  egységes állampolgárság kategória azt hivatott megakadályozni, hogy az egyes közigazgatási egységek, mint például a Krími Autonóm Köztársaság, ne vezethessen be saját állampolgárságot. Vagyis ilyen értelmezés esetén nem tiltható meg, hogy az ukrán állampolgárok, köztük a magyarok más ország vagy országok állampolgárságát felvegyék.(Forrás: MTI)

2014. III. 4. Két ukrán város, Herszon és Mikolajiv csatlakozni akar a krími Autonóm Köztársasághoz - mondta újságíróknak Konsztantyinov, a Krími Autonóm Köztársaság törvényhozásának elnöke. Herszon ukrán kikötőváros a Krímtől északnyugatra, a Dnyeper torkolatánál van. Mikolajiv a Mikolajivi terület közigazgatási központja, hatvanöt kilométerre fekszik a Fekete-tengertől, a Déli-Bug folyó partján    Orosz haditechnikai eszközök felhalmozódása figyelhető meg az orosz-ukrán határnál Oroszország területén - közölte virradóra az ukrán Külügyminisztérium. A határőrség a Harkivi, a Luhanszki és a Donecki területek és Oroszország határánál orosz haditechnika felhalmozódására figyelt fel. Továbbá orosz haditechnika és katonák összevonását is megfigyelték a kercsi kompkikötőnél. Ukrán határőrök szerint tizenöt harckocsi és tíz páncélozott katonai jármű érkezett a kikötőhöz.     Kijevbe utazott Kerry, amerikai külügyminiszter, hogy Washington támogatásáról biztosítsa az új ukrán vezetést.     Az ukrán parlament ratifikálta azt az Európai Unióval kötött hitelmegállapodásról szóló memorandumot, amelynek alapján Kijev hatszáztíz  millió eurós hitelhez jut az EU-tól. Ukrajna vezetői a napokban azt mondták, hogy mintegy harmincöt milliárd dollár támogatásra van szükség a csőd elkerülésére a következő két évben.     Kerry, az Egyesült Államok külügyminisztere egymilliárd dolláros hitelgaranciát ígért Kijevben Ukrajnának, agressziónak minősítette Oroszország krími lépéseit és azt mondta: Moszkva nagy buzgalommal ürügyet próbál teremteni arra, hogy megszállhassa Ukrajna további részeit. "Az Egyesült Államok megismétli, hogy a nemzetközi jog szerint elkötelezett Ukrajna szuverenitását és területi egységét illetően. Elítéljük, mint agressziót Moszkva tettét. Nyilvánvaló, hogy Moszkva lázasan dolgozik olyan ürügy teremtésén, amely további invázióra teheti képessé" - mondta kijevi sajtóértekezletén. A Reuters jelentése szerint az amerikai támogatás gazdasági csomagból és technikai segítségnyújtásból állna. Utóbbi keretében amerikai szakértők segítenének az ukrán hatóságoknak a külföldre menekített állami vagyon felderítésében, továbbá tanácsokkal szolgálnának az ukrán központi banknak és segítenének a korrupció elleni harcban.     Kijev kész "új stílusú" kapcsolatokat kiépíteni Moszkvával, amennyiben az tiszteletben tartja Ukrajna szuverenitását, beleértve az ország külpolitikai irányvonalának szabad megválasztását - jelentette ki  Jacenyuk miniszterelnök.     Ukrajna erősítette atomlétesítményeinek védelmét. Erről levélben tájékoztatta a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget este az ukrán kormány. Ukrajnában négy atomerőműben összesen tizenöt reaktor üzemel. A NAÜ adatai szerint az országban a 2013-ban felhasznált energia csaknem negyvennégy százaléka az atomerőművekből származott.     Az ukrán Belügyminisztérium lehetőséget teremt az engedély nélkül tartott lőfegyverek, lőszerek és robbanóeszközök önkéntes, büntetőjogi következményektől mentes leadására.     A törvényhozás különbizottságot hozott létre az alkotmánymódosítás előkészítésére, és munkacsoportot állított fel egy új kisebbségi nyelvtörvény kidolgozására. Turcsinov március 3-án bejelentette, hogy az új jogszabály elkészültéig az eddigi, 2012-es nyelvtörvény marad életben.     Az ukrán kormány kinevezte Szmolanka agysebészt az Ungvári Nemzeti Egyetem rektorává.     Ukrajna parlamentjének, illetve a Krími Autonóm Köztársaság törvényhozásának néhány képviselője találkozott, és előzetesen megállapodtak abban, hogy közös parlamenti csoportot hoznak  létre a krími alkotmány módosításának kidolgozására a terület autonómiájának bővítése céljából.     Katonai megfigyelőket küld Ukrajna kérésére az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet a krími térségbe, ahol orosz katonák vették át az ellenőrzést - közölte  Parubij, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára. Az ukrán meghívás a katonai létesítmények felkeresésére szól. A misszió a tervek szerint március 5-én kezdődik és egy hétig tart. (Forrás: MTI)

Európai Unió
2014. III. 10.
Pelczné Gáll, fideszes Európai Parlament (EP) képviselő az ukrajnai nyelvtörvény ügyét vetette fel este Strasbourgban az EP plenáris ülésén, az egyperces felszólalások sorában. Emlékeztetett arra, hogy február 23-án az ukrán parlament visszaállította azt a korábbi helyzetet, amelyik súlyosan sérti a kisebbségek, így az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogait. "Sajnálatos dolognak tartom, hogy az Európai Unió  (EU) felé igyekvő Ukrajna első döntéseinek egyike volt a kisebbségi jogok korlátozása" - mondta. Arra kérte Barrosót, az Európai Bizottság (EB) elnökét, hogy továbbítsa ezt az aggodalmat az ukrán parlamentnek és az ukrán kormánynak. Olyan nyelvtörvényre van szükség - hangoztatta -, ami megfelel az EU-s normáknak. Az erdélyi Tőkés és Sógor a marosvásárhelyi tüntetés kapcsán a romániai magyarok követeléseire, Székelyföld autonómiaigényére hívta fel a figyelmet, Tőkés arról beszélt, hogy a román államnacionalizmus asszimilációs és betelepítési politikája következtében Erdély és Székelyföld magyarsága saját szülőhazájában már-már a krími tatárokéhoz hasonló helyzetbe jutott. Szerinte ez a kisebbségi magyar közösség a megmaradás és a jövő biztosítékát az autonómiában látja. Sógor, Romániai Magyar Demokrata Szövetség) (RMDSZ) politikus felidézte:  a nemzetközi gyakorlat azt mutatja, hogy a különböző autonómiaformák nagyban elősegítik az etnikumok közötti békés és harmonikus együttműködést. A mai tüntetés üzenete az, hogy a Romániában élő magyarok helyzete kapcsán még számos tisztázatlan kérdés van, a közösség pedig békés hangot ad elégedetlenségének, és párbeszédre kéri a kormányt. Winkler, RMDSZ-es képviselő a romániai magyarság számára anyanyelven elérhető EU-s tájékoztatást hiányolta Nehezményezte, hogy Romániában a magyar közösség tagjai nem kapnak tájékoztatást az EB-tól az anyanyelvű médián keresztül. Felhívta a figyelmet arra, hogy a romániai magyarság lélekszáma nagyobb, mint egyes tagállamokban az összlakosság. Romániában annyi magyar él, mint Észtország össznépessége. Többen vagyunk, mint Ciprus, Luxemburg vagy Málta lakossága - mondta, és kérte az EB-t, hogy romániai képviseletén vezesse be a magyar nyelvű tájékoztatást.(Forrás: MTI)

2014. III. 9. Oettinger, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa szerint Oroszország nem állítja le és nem is csökkenti a földgázszállítást az Európai Unióba (EU) az ukrajnai válság miatt. A Gazprom a szállítások folytatásában érdekelt, mert különben nem térülnek meg a beruházásai. A szállítások esetleges leállítása az EU egészét tekintve "a fogyasztás tizennégy százalékát érintené" - tette hozzá. Ugyanakkor az esetleges gazdasági szankciók miatt az ukrajnai válság komoly veszély, hiszen Moszkva ellen-intézkedésekkel válaszolhat a nyugati szankciókra, ami az orosz és az uniós gazdaság szoros kapcsolata miatt hátráltathatja a kilábalást a válságból - mondta. (Forrás: MTI)

2014. III. 8. Az Európai Unió ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna az Európai Tanács bevonásával független vizsgálatot indítson az orvlövészek által Kijevben elkövetett gyilkosságok ügyében - mondta  az ITAR-TASZSZ-nak Kocijancic, Ashton, kül- és biztonságpolitikai főképviselő szóvivője. "A vizsgálatot a nemzetközi normáknak megfelelően kell lefolytatni" - mondta a szóvivő a Majdanon elkövetett, előre kitervelt gyilkosságokról. (Forrás: MTI)

2014. III. 6. Jacenyuk, ukrán miniszterelnökkel kezdtek egyeztetéseket az ukrajnai konfliktusról és az ország helyzetéről az Európai Uniós (EU) állam- és kormányfők, brüsszeli rendkívüli csúcstalálkozójuk előtt. Ezt követően egyórásra tervezett munkaebéden folytatták le a politikai vitát az ukrajnai helyzetre adandó EU-s válaszról és az Oroszországgal szembeni esetleges büntetőintézkedésekről. Tusk, lengyel miniszterelnök közölte: elhatározták az oroszországi Szocsiba 2014 júniusra tervezett G-8 csúcstalálkozó előkészületeinek a felfüggesztését egy további döntésig. Merkel, német kancellár "illegálisnak és az ukrán alkotmányba ütközőnek" minősítette a Krími Autonóm Köztársaságban tervezett népszavazást az Oroszországhoz való csatlakozásról. Cameron, brit kormányfő szerint az EU "viszonylag gyorsan" tovább léphet az orosz vagyonok zárolása és beutazási korlátozások felé, ha Oroszország nem tárgyal Ukrajnával. A számos gazdasági szektorban való szankció keményítést hangsúlyozta sajtótájékoztatóján Hollande, francia elnök is arra az esetre, ha Oroszország folytatja Ukrajna destabilizálását. (Forrás: MTI)

2014. III. 5. Az EU-tagállami kormányokat képviselő Tanács megállapodott abban, hogy befagyasztják tizennyolc ukrán személynek az EU-ban elérhető vagyonát.      Ukrajna összesen tizenegy milliárd euro-hoz kaphat támogatást a következő években az Európai Uniótól és a hozzá tartozó pénzügyi intézményektől - jelentette be Barroso, az Európai Bizottság (EB) elnöke. Az EU a saját költségvetéséből három milliárd eurot, 1,6 milliárd euro kedvezményes kölcsönt és 1,4 milliárd euro támogatást nyújt, emellett pedig Ukrajna összesen nyolc milliárd eurot kaphat az Európai Beruházási Banktól, valamint az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól. Brüsszel már rövid távon hatszáztíz millió euro-t hajlandó Kijev rendelkezésére bocsátani, "feltéve, hogy az ukrán kormány megállapodást ír alá az IMF-fel". Az EB kész vendégül látni Brüsszelben egy konferenciát, amelyiken az arra hajlandó országok és nemzetközi szervezetek felajánlhatják támogatásukat. Ha Ukrajna aláírja a már korábban jóváhagyott társulási és szabadkereskedelmi egyezményt, akkor Ukrajna számára előbb szűnnének meg a kereskedelmi akadályok, mint ahogy az ukrán piacot Kijev kénytelen lenne megnyitni. Az EU az ukrán gázszállító rendszer modernizációját is támogatni kívánja. Támogatni kell Ukrajnát a vízum-liberalizációs akcióterv végrehajtásában (Forrás: MTI)

2014. III. 4. Az Európai Unió (EU) döntéshozóit aggasztja a gázhiány kialakulása Ukrajnában, de Európában nincs közvetlen ellátási veszély, mert magasabbak a tartalékok az enyhe tél után - mondta Oettinger, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa. Az EU energetikai miniszterei találkoztak Brüsszelben, hogy megvitassák az ukrajnai események energiabiztonsági következményeit. Oroszországból jön az EU-ban felhasznált földgáz negyede, és az orosz import harmada Ukrajnán keresztül érkezik. Az energiaügyi biztos azt is kiemelte, az EU segítséget nyújt Ukrajnának, hogy az ki tudja fizetni két milliárd dolláros tartozását az orosz Gazprom gázszolgáltató cégnek. Prodan ukrán energiaügyi miniszter közölte Oettingerrel: "Kijev haladéktalanul felújítja a tárgyalásokat az Európai Beruházási Bankkal, hogy nyújtson pénzügyi támogatást a nyugat-szibériai Urengojból Pomarin át a Nyugat-Ukrajna határához közel fekvő Ungvárig tartó gázvezeték korszerűsítéséhez és rekonstrukciójához". Az energiaügyi minisztérium 2010-ben 1,3 milliárd dollárra tette a munkálatok értékét.

2014. III. 4. Csizsov, orosz Európai Uniós (EU) nagykövet sérelmezi, hogy az EU-külügyminiszterek brüsszeli rendkívüli tanácskozásukon elfogadott zárónyilatkozatukban említést se tettek az ukrán hatalom és az ellenzék február 21-i megállapodásáról, amelyik kiutat kínált a politikai válságból. "Ez a megállapodás - amelyet három uniós ország (Németország, Franciaország és Lengyelország) külügyminisztere is aláírt - lehetett volna az az eszköz, amely révén kiutat lehetett volna találni a politikai zsákutcából, de ehhez végre kellett volna hajtani a benne foglaltakat" - mondta Csizsov, aki szerint az egyezményben vállaltakat csak Janukovics teljesítette. "Az ellenzékiek semmit se tettek: nem szolgáltatták be a fegyvereket, nem bontották el a barikádokat, nem tették szabaddá a kormányzati épületeket. De ami a legfontosabb: ahelyett, hogy végrehajtották volna a menetrendben felvázoltakat, jelesül, először végrehajtották volna az alkotmányos reformot, majd megrendezték volna a választást, mindent fordítva tettek, sebtében kiírva a választásokat. És ami nem kevésbé fontos: hová lett a nemzeti egységkormány megalakításáról szóló ígéret?" - firtatta az orosz nagykövet.

2014. III. 4. Ukrajna a totális államcsőd felé száguld, ami azt jelentheti, hogy heteken belül nem lesz fizetés, nyugdíj, és olyan káosz alakulhat ki, amelyiken sem orosz-, sem nyugatbarát vezetés nem képes úrrá lenni. Napokról van már csak szó, ezért még az sem kizárt, hogy március 5-én a rendkívüli EU-csúcson Brüsszelben alá is írják ezt a szerződést – mondta az MTVA brüsszeli tudósítója.

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
2014. III. 6.  Ács, magyar alezredes lett a vezetője és szóvivője az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Ukrajnába küldött nemzetközi katonai megfigyelő csoportjának.
A huszonkét ország által delegált megfigyelők mandátuma jelen állás szerint március 12-éig tart. Bizalom- és biztonságépítő intézkedésekről szóló 2011-es EBESZ-egyezmény rendelkezik arról, hogy a szervezet bármely tagországban látogatást tehet, ha onnan szokatlan katonai tevékenységről kap információt.     A misszió délben megérkezett a Krímbe.      2014. III. 5. Tizennyolc ország, köztük Magyarország vesz részt az EBESZ katonai megfigyelői missziójában Ukrajnában.  Minden ország két-két embert delegálhat.(Forrás: MTI)

NATO
2014. III. 10. AWACS típusú, légtérfigyelő és -ellenőrző repülőgépeket küld a NATO Lengyelország és Románia térségébe az ukrajnai konfliktus nyomon követése érdekében
, Breedlove amerikai tábornok, az atlanti szövetség európai erői és az Európában állomásozó amerikai erők főparancsnoka javaslatára. A NATO álláspontja az, hogy Oroszország az Ukrajna területén végrehajtott katonai akcióval sérti a nemzetközi jogot, az ukrajnai konfliktus pedig az euroatlanti térség egészének békéjére és biztonságára súlyos hatással lehet.    2014. III. 5. Együttes ülést tartottak az Európai Uniós országoknak az EU-hoz akkreditált, kül- és 2014. biztonságpolitikai kérdésekben illetékes nagykövetei, valamint a NATO-országoknak a szövetséghez akkreditált nagykövetei. Mindkét szervezet kiáll Ukrajna szuverenitása és területi épsége mellett.     A NATO számos együttműködési programot felfüggeszt Oroszországgal - jelentette be Brüsszelben Rasmussen, az atlanti szövetség főtitkára. Az atlanti szövetség azt is elhatározta, hogy mostantól nem tartanak szakértői szintű egyeztetéseket az oroszokkal sem katonai, sem civil munkacsoportok keretében. A nagyköveti szintű egyeztetés fórumát továbbra is életben tartják, Fokozni fogják az együttműködést az ukrán polgári és katonai vezetéssel, több közös kiképzést és gyakorlatozást fognak végrehajtani, hozzásegítik Ukrajnát katonai képességeinek növeléséhez.    

További földrészeken

Ausztrália
2014. III. 5. Ausztrália kormánya bejelentette, hogy kész ideiglenes menedéket nyújtani a válsághelyzetben lévő Ukrajnából érkezőknek, de később vissza kell térniük hazájukba.

Ázsia

Kína
2014. III. 7. Peking ellenzi az Oroszország elleni szankciókat,
amelyekkel ukrajnai katonai beavatkozása miatt fenyegetik Moszkvát, illetve a lépés felelőseit - közölte Csin, kínai külügyi szóvivő. Kína következetesen ellenzi szankciók alkalmazását vagy azokkal való fenyegetést a nemzetközi kapcsolatokban - hangoztatta. Megállapította: minden érintett fél számára fontos, hogy megvédjék valamennyi etnikai közösség jogait, békésen
 és a törvények alapján rendezzék a válságot, stabilizálják a térséget.     A Nyugat stratégiája, "az úgynevezett demokratikus és Nyugat-barát ukrán kormány felállítása sehova sem vezetett" - állapítja meg a Hszinhua kínai állami hírügynökség kommentárjában. Hozzáteszi: csak zűrzavart keltettek, aminek rendbe tételére sem elegendő képességük, sem bölcsességük nincs. Kudarcra ítéltetett tervük kezdetektől fogva alapvetően hibás volt, amikor úgy döntöttek, hogy a demokrácia támogatását színlelve, elfogult közvetítést ajánlva beavatkoztak Ukrajna belügyeibe. Másodszor - teszi hozzá a Hszinhua - a nyugatiak alábecsülték Oroszország eltökéltségét arra, hogy megvédje alapvető érdekeit, ha kell, rendet tegyen határa közvetlen szomszédságában. "A nyugati vezetők téveszméje volt, hogy megkopott erkölcsi tekintélyükkel és hiányos kasszájukkal képesek lesznek egy akkora feladatot tejesíteni, mint egy ország felépítése" - szól a Xinhua megállapítása. A világ ismét tanúja lehet annak, hogy egy nagy ország darabokra hullik, mert a magasztos eszméivel kérkedő, ügyetlen és önző Nyugat nem képes gyakorlati megoldásokra - hangoztatta a kínai hírügynökség. (Forrás: MTI)

Törökország
2014. III. 9. Csavusoglu, uniós csatlakozásért felelős török miniszter felszólította Oroszországot
: ismerje el Ukrajna területi épségét. Felszólította az ENSZ-t és az Európai Tanácsot, hogy "gyorsítsák fel a diplomáciai támadásokat Oroszország ellen". A török Külügyminisztérium úgy foglalt állást, hogy a függetlenségi népszavazás kiírása a Krími félszigeten veszélyes és téves. (Forrás: MTI)        March 4, 2014     Turkey scrambles jets after Russian plane flies near its Black Sea coast (Source: Yahoo): http://tinyurl.com/nf4favq

Észak-Amerikában

the USA     Egyesült Államokban
March 10, 2014 The sometimes hidden landscape of Ukraine: the plight of the Hungarian minority
(Source: The American Hungarian Federation): http://tinyurl.com/o5m2v62 The rapidly unfolding events in Ukraine starkly remind us once again of the complex nature of Eastern Europe and the bubbling turmoil just beneath the surface in that region. The dangerous and high drama our televisions offer up every day include manifestations of ethnic tensions, ongoing power struggles and geopolitical competition involving the status of Crimea. The international community has almost exclusively and with considerable justification focused on the latter, invoking principles of international law enshrined in the United Nations Charter as well as the 1975 Helsinki Final Act and the Budapest Memorandum on Security Assurances. The Budapest Memorandum was signed in 1994 by Russia, the United States, the United Kingdom and Ukraine. In return for Ukraine agreeing to denuclearize, the other signatory countries agreed to respect the sovereignty and territorial integrity of Ukraine as an independent state. But there are other issues at stake that should not be dismissed, such as discrimination and intolerance toward minorities and their aspirations. Violations of the rights of minorities result in tensions, instability, conflicts and in extreme cases the type of violence we witnessed in the 1990s when Yugoslavia disintegrated. Minority rights is also a dimension to the complexity of Ukraine that perhaps is laden with less immediate strategic significance, but one that calls out for attention to dispel the fear of perpetual conflict and to promote a democratic Ukraine. What is too often overlooked relates to the treatment of Ukraine’s close to 200,000 ethnic Hungarians who live in western Transcarpathia, an area which was part of Hungary. At the end of World War I this region and its ethnic Hungarians fell victim to the great carve up of Hungary. Under the guise of peacemaking, the victors ignoring the principle of self-determination arbitrarily dismembered Hungary in 1920. In that process they transferred more than 70% of its previous territory and one-third of ethnic Hungarians to the newly created states neighboring what was left of Hungary. The inhabitants of the transferred territories had no voice in the matter, as plebiscites were inexplicably denied them. Transcarpathia first was incorporated into Czechoslovakia and after World War II annexed by the Soviet Union. Today it is part of Ukraine. The survival of any national minority is to a large extent dependent on its ability to preserve and cultivate its culture, especially its language. This proved to be challenging to the Hungarian minority in Transcarpathia under the Soviet Union which pursued a policy of denationalization. Ukraine’s independence ushered in a new era. Hungary was the first country to recognize an independent Ukraine in 1991, while the latter recognized the Hungarian minority’s right to preserve and develop its national, cultural and linguistic identity. In 2012 Ukraine wisely adopted a law aimed at giving any minority language the status of regional language. While the major beneficiary was the Russian minority, the Hungarian, Moldovan and Romanian communities welcomed this less than perfect law. At the same time, anti-Hungarian, xenophobic phenomena, such as the desecration of Hungarian-related monuments and hate speech describing Hungarians as enemies of the Ukrainian people, also surfaced and occur regularly. Then on February 23, 2014 after the recent revolt, the new parliament repealed the language law. While the acting president vetoed the repeal for now, this development understandably causes considerable anxiety and fear in the minority communities. But it is not only the minorities who are concerned. Others who have expressed misgivings about the repeal of the language law include the Secretary-General of the Council of Europe, the OSCE High Commissioner on National Minorities, and the foreign ministers of Bulgaria, Greece, Hungary and Romania. What does this portend for the future of democracy in Ukraine? The immediate task is to address Ukraine’s sovereignty, territorial integrity and freedom from political and economic coercion. But as the United States and the European Union buttress the new government in Kiev, they should also help Ukraine in its transformation to a democratic society. They can start now by vigorously reminding those Ukrainians who are hostile toward minorities that, as noted by Lauder, President of the World Jewish Congress, “one of the basic tenets of liberal democracy is that minority rights are protected.” The vexing and unresolved question of minority rights goes far beyond Ukraine, of course. But the unfolding events in Ukraine should waken the international community and the European Union in particular, to the fact that at long last coherent standards of minority rights need to be adopted. During the First World War, President Wilson dropped a bomb on Europe when he promoted the principle of self-determination. Regrettably he could neither judiciously apply that principle nor convince vengeful statesmen of a Europe devastated by war to accept it. He undoubtedly realized his mistake when on May 31, 1919 at the Paris Peace Conference he observed that nothing “is more likely to disturb the peace of the world than the treatment which might in certain circumstances be meted out to the minorities.” On this score he was spot on.Indeed, discrimination and intolerance toward minorities have resulted in tensions, untold suffering and instability. States have also used the pretext of protecting minorities to wage campaigns to further their aggressive designs. Adoption and implementation of well-defined minority rights standards would go a long way toward promoting democracy and defusing conflicts and tensions in multi-ethnic states. Frank Koszorus, Jr. President

(Folytatása: Ukrán válság 2014. III. 4-10. II.)

.

Szólj hozzá!

Címkék: kína usa magyarország franciaország ausztria szlovákia ausztrália ukrajna románia russia németország erdély oroszország európa hungary törökország kárpátalja gazprom nato észtország lengyelország szovjetunió moldova székelyföld déliáramlat ukraine európaiunió európaiparlament nemzetköziatomenergiaügynökség egyesültállamok európaibizottság feketetenger európaitanács földközitenger nemzetközivalutaalap egyesültnemzetekszervezete európaibiztonságiésegyüttműködésiszervezet transcarpathia worldwarI

Ukrán válság 2014. III. 4-10. II. Egyesült Államok, Kanada, globalizáció

2015.03.08. 01:32 Eleve

.

(Continuation    Folytatás):

United States      Egyesült Államok
March 10, 2014  Ukraine may have to go nuclear, says Kiev lawmaker.
Ukraine may have to arm itself with nuclear weapons if the United States and other world powers refuse to enforce a security pact that obligates them to reverse the Moscow-backed takeover of Crimea, a member of the Ukraine parliament told USA TODAY. The United States, Great Britain and Russia agreed in a pact "to assure Ukraine's territorial integrity" in return for Ukraine giving up a nuclear arsenal it inherited from the Soviet Union after declaring independence in 1991- said Rizanenko, a member of the Ukrainian parliament. "Everyone had this sentiment that for good or bad the United States would be the world police" and make sure that international order is maintained - Rizanenko said of the Budapest pact. "Now that function is being abandoned by President Obama and because of that Russia invaded Crimea" - he said. "In the future, no matter how the situation is resolved in Crimea, we need a much stronger Ukraine" - he said. "If you have nuclear weapons people don't invade you." (Source: USA Today): http://tinyurl.com/kwsy5sa

2014. III. 9. Az amerikai Képviselőház elnöke a hét végén sürgette, hogy Obama, amerikai elnök haladéktalanul engedélyeztesse a földgáz exportját.      Az Egyesült Államok nem fogja elismerni a Krím félsziget Oroszországhoz csatlakozását, ha a régió lakosai így döntenének a jövő héten megrendezendő népszavazáson - jelentette ki Blinken, helyettes nemzetbiztonsági tanácsadó.     2014. III. 7. Az Európába irányuló cseppfolyósított-földgáz export a jövőben az amerikai diplomácia egyik eleme lehet, ám annak megvalósítása sokba kerül és Oroszország által könnyen ellensúlyozható - írta szerkesztőségi cikkében a The New York Times. Több amerikai törvényhozó és energetikai vállalat is azt sürgeti, hogy az Egyesült Államok, az orosz befolyást csökkentendő, exportáljon földgázt Európába. Az amerikai palagázkészletek felfedezése, kitermelése miatt esett az energiahordozó ára, és Washington fontolóra vette a gázexportra vonatkozó korlátozások eltörlését. Az amerikai törvények értelmében a gáz szabadon exportálható Kanadába, Mexikóba, illetve a többi olyan országba, amely szabad-kereskedelmi megállapodást kötött az Egyesült Államokkal. A lap kitért arra is, hogy az energetikai cégek valószínűleg a japán, kínai és indiai gázeladásokat részesítenék előnyben, mert a gáz Ázsiában drágább, mint Európában. És ha az amerikai cégek mégis elárasztanák gázzal Európát, az orosz elnök nem állna tétlenül. Az amerikai exportra Oroszország egyebek között a gáz árának csökkentésével válaszolhatna. Az amerikai Külügyminisztériumban ebből a célból még Clinton vezetése alatt hozták létre az Energiaforrások Hivatalát.     Az ukrajnai helyzetnek szentelt egyórás telefonbeszélgetést folytatott ismét, hat nap leforgása alatt már másodszor Obama és Putyin. A telefonbeszélgetés az amerikai fél kezdeményezésére jött létre. A Washington által javasolt rendezés keretében az ukrán és az orosz kormány közvetlen tárgyalásokat folytatna a nemzetközi közösség közbenjárásával, nemzetközi megfigyelők szavatolnák az ukrán állampolgárok, köztük az oroszok jogainak védelmét, az orosz csapatok visszatérnének krími támaszpontjaikra, a nemzetközi közösség országai pedig együttműködve nyújtanának támogatást a 2014 májusi választásra készülő ukrajnaiaknak. A washingtoni közlemény szerint a két elnök abban állapodott meg, hogy Lavrov orosz és Kerry amerikai külügyminiszter folytatja az egyeztetéseket az ukrán kormánnyal és a partnerországokkal a válság rendezése érdekében.     Az amerikai Képviselőház nagy többséggel jóváhagyott március 6-án, csütörtökök este egy egymilliárd dolláros hitelgaranciát Ukrajna számára. A Szenátus a jövő héten tárgyal róla, és ha jóváhagyja - ami várható - akkor a tervezet  Obama elnök elé kerül, hogy aláírja.      2014. III. 6.  Az amerikai Külügyminisztérium tíz pontban cáfolta az orosz államfő március 5-ei sajtótájékoztatóján elhangzottakat, és ezt a listát elhelyezte honlapján. Washingtonban egyebek között arról tájékoztattak: komoly bizonyítékokkal rendelkeznek arról, hogy a Krím félszigeten Putyin állításaival szemben nem helyi önvédelmi csoportok, hanem az orosz különleges szolgálatok alkotják az ukránellenes erők legfőbb erejét.     Az Egyesült Államok elnöke vízumkorlátozást rendelt el az Ukrajna területi egységét veszélyeztető oroszokkal és krímiekkel szemben. Obama aláírt egy olyan rendeletet is, amelyik értelmében befagyasztják az Ukrajnát destabilizálók Egyesült Államokban lévő vagyonát. Putyin, orosz elnök nem szerepel a szankciókkal sújtott személyek listáján. A szankciók azokat a személyeket veszik célba, akik aláássák az ukrán demokráciát és az új ukrán kormány helyzetét, veszélyeztetik az ország békéjét, biztonságát és szuverenitását, közük van a kormányzati vagyon hűtlen kezeléséhez és akik Kijev beleegyezése nélkül kormányzati fennhatóság létrehozására törekednek Ukrajna bármely részén. A szankciók megtiltják, hogy amerikai állampolgárok üzleti viszonyt folytassanak az érintettekkel.     A Gazprom által Európába exportált földgáz ötvenkét százaléka halad át ukrán területen, és Ukrajnából származik az orosz földgázipari cég bevételeinek nyolc százaléka. A Moody's hitelminősítő azt valószínűsíti, hogy az ukrajnai fejlemények nyomán a Gazprom felgyorsítja az Ukrajnát elkerülő, évi hatvanhárom milliárd köbméter kapacitású Déli Áramlat vezetékrendszer beruházását más beruházások rovására, például lassítva annak a vezetékrendszernek a kiépítését, amelyik a kelet-szibériai lelőhelyekről Kínába szállítana gázt. Az ukrajnai helyzet mindazonáltal fokozza a Gazprom száznegyvenhárom milliárd köbméter kapacitású - Magyarországot, Lengyelországot, Szlovákiát és Moldovát ellátó - ukrajnai vezetékrendszerének megbízhatóságával kapcsolatos bizonytalanságokat - áll a hitelminősítő elemzésében. A Moody's számításai szerint, ha az Ukrajnán keresztül folyó földgázszállítás teljesen leállna, az csak 2014-ben ötvenhat milliárd köbméter ellátási hiányt okozna Európában, bár a viszonylag magas tartalékok - az európai tározók negyvenkilenc-ötvenöt százalékos telítettsége - bizonyos mértékig enyhítené a negatív hatásokat.   2014. III. 5. Clinton, volt amerikai külügyminiszter pénzgyűjtő gálavacsorán az ukrajnai orosz beavatkozást Európa nácik általi lerohanásához hasonlította. Putyin orosz elnök ukrajnai orosz kisebbség megvédésére irányuló szándéka Clinton szerint Hitler azon cselekedeteire emlékeztet, amelyekkel meg akarta óvni a Németország határain kívül élő német etnikumot - a Long Beach Press Telegram című kalifornaiai lap szerint. Clinton a Demokrata Párt legnépszerűbb potenciális elnökjelölt-aspiránsa.     Az Egyesült Államok megerősíti a közép- és kelet-európai NATO-szövetségeseinek védelme iránti elkötelezettségét, válaszul az ukrajnai Krím félsziget orosz megszállására - jelentette ki szenátusi meghallgatásán Hagel, amerikai védelmi miniszter.. Rámutatott, hogy ezen országok közül több egy fél évszázadon át a szovjet uralom elszenvedője volt. Bejelentette, hogy a Pentagon intenzívebbé fogja tenni a lengyel légierővel folytatott közös kiképzést és megerősíti az amerikai részvételt a balti államoknak a NATO által biztosított légtérvédelmében.(Forrás: MTI)     March 5, 2014 How the Ukraine crisis ends / by Kissinger Ukraine should have the right to choose freely its economic and political associations, including with Europe. Ukraine should not join NATO, a position I took seven years ago, when it last came up.Ukraine should be free to create any government compatible with the expressed will of its people. Wise Ukrainian leaders would then opt for a policy of reconciliation between the various parts of their country. Internationally, they should pursue a posture comparable to that of Finland. That nation leaves no doubt about its fierce independence and cooperates with the West in most fields but carefully avoids institutional hostility toward Russia. It is incompatible with the rules of the existing world order for Russia to annex Crimea. But it should be possible to put Crimea’s relationship to Ukraine on a less fraught basis. To that end, Russia would recognize Ukraine’s sovereignty over Crimea. Ukraine should reinforce Crimea’s autonomy in elections held in the presence of international observers. The process would include removing any ambiguities about the status of the Black Sea Fleet at Sevastopol. These are principles, not prescriptions. (Source: The Washington Post): http://tinyurl.com/maf8a8j     2014. III. 4. A Nyugat fellépésének határozottságától függ, hogy meddig merészkedik el Putyin orosz elnök Ukrajnában - állította Brzezinski, amerikai politológus a The Washington Postban megjelent publicisztikájában. Úgy vélekedett, a kezdeti sikerek arra csábíthatják az orosz elnököt, hogy a krími "előadást" Ukrajna keleti tartományaiban is megismételje. Ennek sikere esetén a befejező, harmadik szakasz az lehetne, hogy a politikai nyugtalanság szításával és az orosz katonai erő nyílt alkalmazásának kombinációjával megdönthetné a kijevi kormányt. Ha Ukrajnát szétmorzsolják, miközben a Nyugat ölbe tett kézzel csak nézi, akkor ugyancsak veszélybe kerül az új keletű szabadság a szomszédos Romániában, Lengyelországban és a három balti államban - írta. Oroszország egyoldalú és fenyegető lépéseire felelve a Nyugatnak legitimként kell elismernie Ukrajna jelenlegi kormányát, továbbá - egyelőre bizalmasan - azt is közölnie kellene, hogy az ukrán Hadsereg azonnali és közvetlen segélyre számíthat, amely megerősítheti védelmi képességeit - hangsúlyozta Brzezinski. A politológus szerint a NATO-nak mindemellett - a szövetségnek az előre nem látott eseményekre vonatkozó terveivel összhangban - riadókészültségbe kell helyezni erőit. "Politikailag és katonailag sokatmondó lenne", ha haladéktalanul Európába vezényelnének néhány amerikai légi szállítású egységet. Ezeket a lépéseket ki kell egészíteni annak megerősítésével, hogy a Nyugat kész együttműködni Oroszországgal Ukrajna gazdasági talpra állásának és politikai stabilizálódásának megsegítésében. Brzezinski szerint a Nyugatnak biztosítania kell Oroszországot afelől, hogy nem akarja Ukrajnát bevonni a NATO-ba és Oroszország ellen fordítani. Az ukránoknak - Európa békéje és stabilitása érdekében - maguknak kell eldönteniük, hogy mennyire akarnak közeledni az Európai Unióhoz és milyen kiterjedt gazdasági együttműködést akarnak folytatni Oroszországgal. A 2014. májusi választások után az ukránok felülvizsgálhatnának néhány, a Krím különleges státusára vonatkozó rendelkezést.   Az Egyesült Államok az ukrajnai beavatkozás miatt leállítja a katonai együttműködést Oroszországgal. Az intézkedés minden hadgyakorlatra, kétoldalú tárgyalásra, kikötő-látogatásra és tervezési konferenciára kiterjed. Egyebek között elmarad egy 2014. májusára tervezett közös haditengerészeti hadgyakorlat. A változás nem érinti az amerikai katonai erők európai vagy földközi-tengeri elrendezését, az Egyesült Államok nem tett konkrét lépéseket a Krím félsziget orosz megszállásának ellensúlyozására. Az Egyesült Államok felfüggesztette az Oroszországgal folytatott kereskedelmi és beruházási tárgyalásokat is.    Biden alelnökhöz csatlakozva Obama amerikai elnök is megbeszélést folytatott a Fehér Házban Leanca moldovai miniszterelnökkel. (Forrás: MTI)

Kanada     Canada  
2014. III. 7. Kanada is pénzügyi szankciókat vezetett be március 6-án
Janukovics megbuktatott ukrán elnök és közvetlen környezetéhez tartozó tizenhét személy, köztük Azarov volt miniszterelnök és kormányának több tagja ellen. Az ukrán kormány arra kérte a kanadai kabinetet, hogy zároljanak illetéktelenül szerzett pénzeket, amennyiben vannak ilyenek kanadai bankokban. A kanadai Külügyminisztérium tájékoztatója szerint "Ukrajna írásban biztosította a kanadai kormányt arról, hogy a névsorban lévő minden egyes személy illetéktelenül, hivatali vagy üzleti kapcsolatai révén jutott hozzá a pénzvagyonához".     2014. III. 5. Március 4-én Kanada is leállította a katonai együttműködést Oroszországgal a krími események miatt.     March 5, 2014     Separatist battle in Canada rekindled with Quebec election (Source: Business News Network): http://tinyurl.com/nb6kq6w

Globalizáció
2014. III. 7. Az ukrán kormány elkötelezett a gazdasági reformok iránt és jól halad azok megvalósításában - jelentette ki Washingtonban Moghadam, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) európai részlegének igazgatója
. Kijelentette: az IMF készen áll arra, hogy segítséget nyújtson Ukrajnának és az országot a fenntartható növekedés pályájára állítsa. A valutaalap 2011-ben befagyasztotta az Ukrajnának 2010-ben megítélt hitel folyósítását, miután Kijev nem hajtotta végre az általa megkövetelt reformokat, beleértve a gázár-támogatások leépítését. (Forrás: MTI)

.

Szólj hozzá!

Címkék: kína usa magyarország szlovákia ukrajna románia japán kanada russia india németország oroszország európa ázsia mexikó globalizáció gazprom nato lengyelország moldova europe hitelminősítő canada déliáramlat ukraine európaiunió egyesültállamok greatbritain nemzetközivalutaalap blacksea

Az ukrán válságról 2014. III. 4-10. Európában

2015.03.07. 20:45 Eleve

.

Európában

Baltikumban
2014. III. 8. A jelentős orosz kisebbségnek otthon adó jelenlegi három balti országban aggodalmat keltett, hogy Moszkva az orosz ajkú lakosság védelmére hivatkozva gyakorlatilag megszállta az ukrajnai Krím félszigetet.
(Forrás: MTI)

Csehországban
2014. III. 7. Koszovó Szerbiától való elszakadásához hasonlította a mai krími helyzetet Zeman, cseh államfő nyilatkozatában.
Szerinte mindenkire egyforma szabályokat kell alkalmazni. "Van történelmi precedens arra nézve, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának álláspontja ellenére egy szuverén állam egyik része elszakadt az államtól. Ez az előzmény Koszovó." Úgy vélte, hogy az Európai Unió esetleges gazdasági-pénzügyi segítségét Ukrajnának szigorú feltételekhez kellene kötni. "Ha az Európai Unió most segítséget nyújtana Ukrajnának, az egy fekete lyukban, az oligarchák zsebeiben köt ki. Ha ezt a segítséget a szabad választások után adják, akkor azt nagyon kemény feltételekhez kell kötni" - hangsúlyozta.      Zubov, a a Nemzetközi Kapcsolatok Intézete moszkvai egyetem professzora rámutatott: Hitler eljárását Ausztriában és Csehszlovákiában - a második világháború kezdetén - Oroszország ma a Krímben nagyon pontosan, részletekbe menően megismétli". Hitler a csehszlovákiai szudétanémetek érdekei védelmével, a mai Oroszország a krími oroszok érdekei védelmével érvel, holott ez "hazug kampány" - tette hozzá a történész interjúban, amelyet a Hospodárské Noviny című cseh gazdasági és politikai napilap közölt. Leszögezte: ezzel semmiképpen sem Hitlert és Putyint kívánta hasonlítani egymáshoz. A történész úgy látja, hogy a mai Oroszország újra felfedezte a "Brezsnyev-doktrínát": a blokk országai a belpolitikájukban bizonyos mértékig önállóan dönthettek, de külpolitikájukat teljes mértékben a Szovjetunióhoz kellett igazítaniuk. Putyin úgy véli, hogy a volt Szovjetunió egyetlen utódállama sem teljesen szabad és szuverén, s hogy mindegyiknek ilyen vagy olyan mértékben hallgatnia kell Oroszországra, s követnie kell annak bel- és külpolitikáját". Nagyon veszélyes, hogy Oroszország Ukrajna miatt elszigetelődhet, magába fordulhat, ami diktatúrához vezethet - nyilatkozta.     2014. III. 4. Csehországban legalább 120 ezer ukrán állampolgár él.(Forrás: MTI)

Észtországban
2014. III. 7. A visegrádi, észak-európai és balti külügyminiszterek találkozóján
Észtország, Lettország, Litvánia, Izland, Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország külügyminiszterei narvai találkozójukon közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben kritikusnak minősítették az ukrajnai helyzetet. Kijelentették, hogy az orosz fegyveres erők agressziót hajtottak végre egy európai ország ellen, és felszólították Moszkvát, vonja vissza az Ukrajnában katonai erő alkalmazását lehetővé tevő parlamenti döntést, mert az sérti a nemzetközi jogot. Elítélték a feszültség további kiélezését, ezen belül azt a döntést, hogy a Krím félszigeten népszavazást tartanak az Oroszországhoz való csatlakozásról. A külügyminiszterek ezt a döntést törvénytelennek, az ukrán alkotmánnyal összeegyeztethetetlennek tartják. Kinyilvánították készségüket, hogy támogatást adnak Ukrajnának a demokratikus reformok megvalósításában, és felszólították az új ukrán hatóságokat, tartsák tiszteletben az emberi jogokat, ezen belül a kisebbségek jogait. Javasolták, hogy az Európai Unió a lehető leghamarabb küldjön megfigyelőket Ukrajnába. A miniszterek tárgyaltak új energia -sszeköttetések kiépítéséről és alternatív energiaforrások felkutatásáról, az energiaellátás lehető legnagyobb fokú diverzifikációjáról. (Forrás: MTI)

Fekete-tengeren
2014. III. 6. A Fekete-tenger felé tart rutingyakorlatra az Egyesült Államok Truxtun nevű hadihajója háromszáz fős legénységgel.
Elhagyta Görögországot, hogy a Fekete-tengeren közösen hadgyakorlatozzon román és bolgár hadihajókkal. (Forrás: MTI)

Franciaországban
2014. III. 6. Franciaország az ukrajnai fejlemények ellenére "ezen a ponton" még nem függeszti fel az Oroszországgal két Mistral típusú hadihajó leszállítására között megállapodást.
"Betartjuk a szerződéseket, amelyeket kötöttünk" - közölte Hollande, francia államfő. A 2011-ben  kötött több mint egymilliárd dolláros üzlet volt az első olyan megállapodás, amelyiknek a keretein belül egy NATO-ország hajót szállít az Orosz Hadiflottának. A szerződés ugyanakkor bírálatot váltott ki az Egyesült Államok és a szintén NATO-tag balti államok részéről. A százkilencvenkilenc méter hosszú és harminckét méter széles Mistral hadihajók rendkívül jó manőverezési képességgel rendelkeznek, alkalmasak csapatoknak a hadszíntérre szállítására, helikopterek vagy harckocsik hordozására, de hadikórház vagy parancsnoki főhadiszállás is berendezhető rajtuk.     2014. III. 5. Putyin orosz elnök a "csehszlovák forgatókönyvet" követi Ukrajna vonatkozásában - írta  Rupnik, Kelet-Európával foglalkozó francia politológus a Le Monde című napilap március 4-i számában.  A Szovjetunió Csehszlovákiával szemben fellépése a Második Világháborút követően: 1947-ben a már elfogadott Marshall-segély visszautasítására kötelezte Prágát, 1968-ban "a szocialista vívmányok" megvédésére a helyzet "normalizálásáig" a testvéri államba csapatokat küldött, amelyek a rendszerváltásig, több mint húsz évig tartózkodtak "ideiglenesen" ott. A francia elemző szerint az orosz elnökség közleményében az indoklás, miszerint az Orosz Föderáció fegyveres erőire Ukrajna területén addig van szükség, amíg az ukrajnai társadalmi-politikai helyzet rendeződik, gyakorlatilag az 1968-as közlemény szó szerinti átvétele, amely a szovjet csapatok "ideiglenes állomásoztatását" a helyzet normalizálásáig tartotta szükségesnek. Ez valójában az 1989 novemberi rendszerváltásig tartó repressziót és irányítást jelentett. Jelentős különbség, hogy 1989-ben a kommunizmus ellen tört ki a forradalom - most viszont Ukrajna a posztkommunizmus ellen lázadt fel, mert ez egy tekintélyelvű politikai rezsim és a maffiakapitalizmus keveréke. 1989-ben Prágát Havel és az egykori demokratikus ellenzék testesítette meg, a Majdannak viszont nem kellettek az ellenzéki vezetők, élen Timosenkóval. Amellett, hogy a rendszerváltáskor a Szovjetunió szétesőben volt, most pedig Oroszország erősödben van, az ukrajnai ellenállási mozgalomból nem nőtt ki egy demokratikus politikai elit, és az ellenzékieknek nincs igazi vezetőjük - írja Rupnik. (Forrás: MTI)

Grúziában
2014. III. 7. Garibasvili, grúz miniszterelnök azt tanácsolja a jelenlegi ukrán vezetésnek, "minél kevesebbet hallgasson" a volt grúz államfő Szaakasvili tanácsaira. és csodálkozását fejezte ki, amiért a jelenlegi ukrán vezetés a volt grúz elnökkel tanácskozik.
  Az ITAR-TASZSZ szerint Garibasvili emlékeztetett arra, hogy Szaakasvili volt az, akinek "nem sikerült elkerülnie a 2008-as grúziai háborút". "Ha Ukrajna válsághelyzetben ilyen kalandort alkalmaz tanácsadónak, szerintem ez nagy hiba", "katasztrofális eredményre vezet" - mondta a kormányfő. Szaakasvili 2013 novemberében hagyta el Grúziát, néhány nappal azelőtt, hogy lejárt az elnöki mandátuma. Azóta külföldön tartózkodik először Európában, majd az Egyesült Államokban. 2013 december elején Kijevbe utazott, hogy támogatásáról biztosítsa az Euromajdan néven ismertté vált tiltakozó megmozdulás résztvevőit. Néhány napja ismét Kijevben járt,  támogatását fejezte ki az új Ukrajna iránt. (Forrás: MTI)

Horvátországban
2014. III. 4. Az Egyesült Államok, a NATO és az Európai Unió (EU) kemény politikai és gazdasági szankciókat kíván bevezetni Oroszország ellen az ukrajnai beavatkozás miatt, tehát nullával egyenlő az esélye annak, hogy a Rosznyeft vagy más orosz vállalat vásárolhatja meg az INA részvényeit
- írta a Jutarnji list. Az EU- és NATO-tag Magyarország és Horvátország köteles lesz betartani az Oroszország ellen bevezetett büntető szankciókat. A magyaroknak és a horvátoknak tovább kell folytatniuk a megbeszéléseket és meg kell próbálniuk összhangba hozni az eltérő érdekeiket.

Írországban
2014. III. 7. Ukrajna európai integrációját és a válság tárgyalásos megoldását sürgette Orbán Viktor miniszterelnök
az Európai Néppárt dublini kongresszusán tartott beszédében. Európának ki kell állnia a demokratikus értékek mellett az ukrán választások után is - hangoztatta. A zűrzavar helyett demokráciát, az erőszak helyett tárgyalásokat, a káosz és anarchia helyett pedig rendet és békét akarunk - fogalmazta meg a kormányfő. Azt mondta, mindannyian egy demokratikus Ukrajnában vagyunk érdekeltek, ahol tisztelik a kisebbségek jogait. Magyarország ezért is erőteljesen elítéli azt a - szerinte komoly kudarcnak számító - közelmúltbeli ukrán parlamenti döntést, amellyel eltörölték a nyelvtörvényt. A miniszterelnök arra sürgette a Néppártot, alakítson ki világos álláspontot az ukrajnai helyzettel kapcsolatban; nem elég beérni azzal, hogy az előző ukrán vezetés távozott, ugyanilyen fontos tisztázni az elvárásokat a választások után felálló új kijevi kormánnyal szemben. Azt is szorgalmazta, hogy Európa tegyen válaszintézkedéseket Oroszország lépései miatt, mert a nemzetközi törvények megszegése nem maradhat válasz nélkül. Európa nem adhat katonai választ, megvalósíthat viszont egy hatékony integrációs politikát - erősítette meg álláspontját. Megismételte brüsszeli állásfoglalását - amelyet az Ukrajna ügyében tartott rendkívüli uniós állam- és kormányfői csúcstalálkozón ismertetett -, hogy meg kellene teremteni a vízummentes beutazás lehetőségét Ukrajna polgárainak az Európai Unióba. (Forrás: MTI)

Lengyelországban
2014. III. 8. Lengyelország kiürítette Krími Konzulátusát  Szevasztopolban, az orosz erők zaklatásai miatt
- közölte Sikorski külügyminiszter. A varsói Külügyminisztérium arra szólította fel a lengyel állampolgárokat, hogy hagyják el a Krím félszigetet és ne utazzanak Ukrajna keleti régióiba.     2014. III. 6. Tizenhat darab F-16-os vadászgépet küld az Egyesült Államok Lengyelországba; a tervek szerint március 11-én fognak megérkezni a Lengyelország középső részén fekvő Lask légi támaszpontjára - írta a Gazeta Wyborcza és a Rzeczpospolita. A márciusi  közös lengyel-amerikai Air Detachment légvédelmi hadgyakorlatot kibővített formában tartják meg -  közölte Siemoniak, lengyel nemzetvédelmi miniszter.    2014. III. 5. A lengyel államfő és a miniszterelnök egyaránt visszautasította és cáfolta Putyin orosz elnök vádjait, amelyekről március 4-ei sajtóértekezletén beszélt és amelyek szerint a kijevi Majdan "fegyveres támadóit" külföldön, egyebek között Lengyelországban és Litvániában, illetve részben magában Ukrajnában képezték ki.    2014. III. 4. Lengyel titkosszolgálati értesülések szerint a Krím félsziget lakosságának egy részét Oroszország csendben felfegyverezte, például a kozákokat, akik Oroszországhoz szeretnék csatolni a félszigetet - írta "Moszkva ötödik hadoszlopa" című cikkében a Rzeczpospolita. Moszkva az elmúlt években intenzíven hozott létre Ukrajnában társadalmi szervezeteket az orosz és oroszbarát lakosság bevonásával. Ily módon az oroszoknak van ott egy, a kijevi hatalomtól független, nem hivatalos intézményi hálózatuk. A leginkább oroszbarát hangulat a Krím félszigeten uralkodik. Varsó meggyőződése szerint a Krím Ukrajna számára elveszett, Oroszország átvette a félsziget ellenőrzését. A nemzetközi megfigyelők kiküldése, amiről Merkel német kancellár állapodott meg Putyin orosz elnökkel egyenértékű annak elismerésével, hogy az ukrán terület ügyében Oroszországgal kell tárgyalni. A tárgyalások évekig elhúzódhatnak, mialatt Moszkva fogja ellenőrizni a félszigetet. A helyzet hasonlít a 2008. évi grúz-orosz háborúhoz, az Abházia és Dél-Oszétia feletti orosz ellenőrzés átvételéhez. Oroszország hasonló mechanizmust alkalmazhat Ukrajna és a volt Szovjetunió más területein is. A lengyel Belügyminisztérium megkezdte a felkészülést egy esetleges nagy menekülthullám érkezésére Nyugat-Ukrajnából, ami az orosz-ukrán konfliktus első súlyos következménye lehet Lengyelország számára - írta a lap. (Forrás: MTI)

Litvániában
2014. III. 6. Hat F-15-ös vadászgép és a két KC-135-ös tanker érkezett a nagy-britanniai Lakenheath légi támaszpontról a Baltikumba, ahol eddig négy F-15-ösből álló amerikai kötelék látta el Litvánia, Lettország és Észtország légvédelmét.
(Forrás: MTI)

Nagy-Britanniában     Great Britain
2014. III. 7.  Az amerikai cseppfolyósított földgáz csak többéves távlatban válhat az ukrajnai válság miatt esetleg kieső orosz szállítások alternatívájává, különösen Közép- és Kelet-Európában, ahol a feldolgozó infrastruktúra még nem épült ki -
hangsúlyozták az Eurasia Group nevű globális politikai-gazdasági kockázatelemző csoport szakértői.  A cég előrejelzése az, hogy az első amerikai szállítmányok 2016 előtt nem jelennek meg az európai piacon.      An aggressive cyber weapon called Snake has infected dozens of Ukrainian computer networks including government systems in one of the most sophisticated attacks of recent years. (Source: Financial Times): http://tinyurl.com/lsyp5ue   2014. III. 6. A Barclays  hitelminősítő értékelése szerint a kockázatok között továbbra is szerepel, hogy Oroszország az esetleges szankciók megtorlásaként leállítja európai földgázexportját. Magasak a tározókban lévő európai földgáztartalékok, ez rövid távú szállítási fennakadás esetén megfelelő védelmet nyújtana, az orosz földgázexport teljes és elhúzódó leállásának hatásait azonban már nem tudná kivédeni - hangsúlyozták a Barclays szakértői.     (2014. III. 4. A Financial Times európai kiadásában Szaakasvili volt grúz elnök az Ukrajnában kialakult helyzetet elemezve  azt állítja: az Ukrajnával szomszédos egyik ország vezetője elárulta neki, hogy Putyin 2012-ben azt javasolta, hogy Ukrajnát osszák fel Oroszország és nyugati szomszédai között, és nem tűnt úgy, mintha viccelne. Szálkásvili szerint "brutálisan világos", hogy Putyin mire törekszik Ukrajnában: lenyesegeti egyes részeit, hogy a többiben eluralkodjon a káosz, ami majd lelohasztja az európai lelkesedést, hogy tárt karokkal fogadják Ukrajnát, ami így könnyű prédává válik Oroszország számára. Szaakasvili szerint Putyin nem fog Ukrajnánál megállni, azután a balti államok következnek, ezért az EU-nak és a NATO-nak azonnal cselekednie kell.     A beutazási tilalom attól fosztaná meg az orosz elitet, hogy Nyugaton felhalmozott javait élvezze - mutat rá Rachman, kolumnista. Maga az orosz jegybank úgy becsüli, hogy az országból 2012-ben távozó ötvenhat milliárd dollár mintegy kétharmada piszkos pénz, bűncselekményekhez köthető. A pletyka szerint Putyin is milliárdokat tart valahol Nyugaton. (Forrás: MTI)      1 March 2014  Moscow's Ukraine gamble. While the upper house of Russia's parliament has given approval for a more widespread deployment of troops to Ukraine, many experts wonder if this really remains an option for the Russian president or is merely a signal intended to up the pressure on Ukraine's new interim government. The danger of course is that such bellicose rhetoric from Moscow may inflame local tensions in the more pro-Russian eastern part of Ukraine. Disturbances and violence would inevitably give Russian forces a pretext to act though here their involvement is more likely to spark a bitter civil war... (Source: BBC): http://tinyurl.com/ps737ou

Németországban
20114. III. 10. Schröder, volt német kancellár szerint
Oroszország megsérti a nemzetközi jogot a Krím félszigettel kapcsolatban követett politikájával, de 1999-ben  "ráküldtük a légierőt Szerbiára, és a NATO-val együtt egy szuverén államot bombáztunk az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazása nélkül" - mutatott rá, hozzátéve, hogy a koszovói válság idején tanúsított magatartása miatt nem kíván pálcát törni az orosz elnök felett. A Putyin barátjaként számon tartott szociáldemokrata politikus - aki az elvesztett 2005-ös választás után rögtön a Gazprom egy cégénél vállalt állást, élesen bírálta az Európai Bizottságot (EB) az Ukrajnával tervezett társulási és szabad-kereskedelmi egyezmény előkészítése miatt. Az EB arra kényszerítette Ukrajnát, hogy válasszon az EU-s integráció és az orosz orientáció között - emelte ki. Szerinte a jelenlegi konfliktus erre a hibára vezethető vissza; Brüsszelnek "egyáltalán nem sikerült felfognia, hogy egy kulturálisan megosztott országról van szó, amellyel nem lehet így bánni" - mondta.     2014. III. 9. Ellenzik a német gazdaság vezető érdekképviseletei az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciók gondolatát és figyelmeztetnek, hogy az esetleges büntetőintézkedések miatt akár az is előfordulhat, hogy az orosz állam kisajátítja külföldi cégek helyi leányvállalatait. Egy sor nagyvállalatnak komoly érdekeltségei vannak Oroszországban, és becslések szerint kétszáz ezer németországi munkahely függ a német-orosz gazdasági kapcsolatoktól - mutatott rá a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, hozzátéve, hogy a nyersanyagellátásban igen fontos Oroszország, például a földgázfogyasztás negyven százalékát fedezik orosz forrásból Németországban. A Welt am Sonntag szerint elsősorban az E.ON energetikai cég szenvedné meg, ha az ukrajnai válság miatt elmérgesedne a helyzet. Az E.ON a legnagyobb külföldi befektető az orosz energetikai szektorban, és az orosz gáz első számú vásárlója Németországban. Jelentős érdekeltségekkel rendelkezik a BASF vegyipari konszern olaj- és földgázkitermeléssel foglalkozó vállalata, a Wintershall is. A METRO konszernnek 129 áruháza van Oroszországban. Ezek tavaly együtt összesen 5,4 milliárd euró bevételt értek el. Az Adidas számára harmadik, a Henkel számára a negyedik legnagyobb felvevőpiac Oroszország.     2014. III. 7. Németországban a lakosság többsége ellenzi, hogy gazdasági büntetőintézkedéseket vezessenek be Oroszország ellen az ukrajnai konfliktus miatt, ezzel együtt a többség támogatja a kijevi vezetést és felettébb bizalmatlan Moszkvával szemben - mutatta ki az ARD közszolgálati televízió és a Die Welt megbízásából készült felmérés. A németek harmincnyolc százaléka támogatná az Oroszország elleni esetleges gazdasági szankciókat, Ukrajna gazdasági támogatását viszont hetvenkét százalékuk helyesli. Az Oroszországba vetett bizalom az ukrajnai válság hatására történelmi mélypontra zuhant. Száz német közül csupán tizenöt véli úgy, hogy Oroszország megbízható partner. Például Franciaországot a német lakosság nyolcvanhárom százaléka tartja megbízható szövetségesnek. Nyolcvanegy százalékuk egyetért azzal az állítással, hogy Putyin számára a cél minden eszközt szentesít, ha érvényesíteni kell az orosz érdekeket. Az Európai Unió tagállamai közül Németország áll a legszorosabb gazdasági kapcsolatban Oroszországgal. A berlini vezetés a krími válság tárgyalásos rendezésére törekszik, és igen tartózkodó a jelképes szankcióknál komolyabb büntetőintézkedéseket illetően. A lakosság helyesli ezt a viszonyulást. A szociáldemokrata külügyminiszter továbbra is a legnépszerűbb politikus, a lakosság hetvennégy százaléka elégedett a munkájával.       Franciaországhoz és Németországhoz hasonlóan Nagy-Britanniában is gazdasági érdekek hűtik le a kormány kedvét ahhoz, hogy kemény szankciókat alkalmazzon - írta a Neue Zürcher Zeitung. A lap megállapítja: Oroszország az EU harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere, míg Oroszországnak az Egyesült Államokkal fennálló kereskedelmi kapcsolatai elhanyagolható szerepet játszanak. (Forrás: MTI)

Oroszországban     Russia    
2014. III. 10. Több mint negyvenhat ezer ember vett részt több orosz nagyvárosban a Krím félsziget Ukrajnától való elszakadását támogató tüntetésen,
míg az ukrajnai orosz katonai beavatkozás ellen százegynéhányan tüntettek Moszkvában. A legnagyobb megmozdulások a szibériai Cseljabinszkban és Permben voltak; a közép-oroszországi Vologdában és az északi Jeges-tenger közeli Arhangelszkben is szervezetten vonultak az utcára a helyiek, hogy kifejezzék támogatásukat az ukrajnai oroszok mellett, helyeselve a Kreml Ukrajna-politikáját.     Moszkva szerint az új ukrán vezetés teljes mértékben szemet huny a Jobboldali Szektor kelet-ukrajnai ténykedése felett és a szervezet "úgynevezett harcosainak fellépése miatt a régióban törvénytelenség uralkodik"      2014. III. 9. Moszkva mintegy 1,1 milliárd rubelt folyósít az ukrajnai Krími Autonóm Köztársaságnak. Az orosz kormány nagyjából negyven milliárd rubeles keretet szándékozik biztosítani a Krím félsziget infrastrukturális és ipari fejlesztéseire - mondta Dorogyin, az orosz Állami Duma Ipari Bizottságának alelnöke Szimferopolban. "Mindenekelőtt a védelmi ipar és a szerszámgépipar támogatásáról, valamint az Orosz Fekete-tengeri Flotta egységeinek karbantartásáról van szó" - tette hozzá.    2014. III. 8. Lavrov,  orosz külügyminiszter szerint Oroszország nem a válság résztvevője, a válságot nem Moszkva teremtette, sőt, "azt korábbi többszöri figyelmeztetéseink dacára hozták létre mesterségesen, szigorúan geopolitikai okokból". Kijelentette azt is, hogy Moszkva el akarja érni a kijevi  orvlövész-ügy kivizsgálását, azzal foglalkoznia kell az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek.    2014. III. 7. A krími Parlament küldöttsége az orosz Dumában, majd a Szövetségi Tanácsban tárgyalt. Konsztantyinov, a krími Parlament elnöke a Krími Autonóm Köztársaság Oroszországhoz csatlakozására vonatkozó határozatukat a félsziget lakosságának fenyegetettségével indokolta. Nariskin házelnök a találkozón hangsúlyozta, hogy Oroszországban támogatni fogják a Krím félsziget és Szevasztopol lakosságának "szabad és demokratikus" döntését.    Ukrajnában nincsenek meg a feltételek a tisztességes és törvényes választások megtartásához - jelentette ki Matvijenko, az Orosz Parlament Felsőházának elnöke. Kifejtette: a megfélemlítés és erőszak, az ukrajnai politikusok és parlamenti képviselők, a  Janukovics elnök vezette korábbi hatalom embereinek üldözése közepette nem lehet legitim választásokat tartani Ukrajnában, ezért azt Oroszország nem ismerheti el. Bejelentette, hogy követelik a kijevi főtérnél (a 2014 februári tüntetések csúcspontján) történt gyilkosságok független nemzetközi kivizsgálását.    A kijevi Választási Bizottság nem tudja megakadályozni a krími hatóságokat a népszavazás megtartásában - közölte Konsztantyinov,  miután az orosz törvényhozás elnökével tárgyalt Moszkvában. A krími orosz politikus hozzátette: a kijevi hatalom minden lépésére fel vannak készülve. Közölte, hogy a találkozón is elmondta: mindent el fognak követni annak érdekében, hogy a későbbiekben egész Ukrajna csatlakozzon Oroszországhoz. Szerinte döntésük a történelmi igazságosságot szolgálja azzal, hogy az 1954-ben "egy zsák krumpliként" Ukrajnának ajándékozott Krím félsziget visszatér Oroszországhoz.     Oroszországi szakadárok számára lelkesítő lesz a Krím példája" - mondta Nyemcov, volt miniszterelnök-helyettes. Kifejtette, hogy nem Csecsenföldre vagy Dagesztánra gondol; "Tatárföld, Baskírföld, Jakutföld és Szibéria régióiról van szó. Vagyis pénzügyileg erős régiókról, amelyek szépen meg tudnak élni a szövetségi központ nélkül is. Az ellenzéki politikus leszögezte, hogy Putyin megsérti Oroszország nemzetközi kötelezettségeit, amelyeket az 1994-es Budapesti Egyezmény aláírásával vállalt cserében azért, hogy Ukrajna lemondott az atomhatalmi státusról. A Krím annektálása után azonban Ukrajna is mentesül a saját kötelezettségei teljesítése alól, megpróbál atomhatalommá válni, és - mondja Nyemcov - azzá is válik. Kifejti, hogy szerinte miért törvénytelen a Krím bekebelezése; a március 16-ra kiírt Krími népszavazást az orosz hadsereg által megszállt területen tartják meg, és ukrán törvények egyáltalán nem teszik lehetővé a regionális népszavazások megtartását.  Nyemcov meggyőződése szerint a népszavazás jogalapján történő annektálást sem fogja elismerni senki se.     Az ukrajnai helyzetnek szentelt egyórás telefonbeszélgetést folytatott ismét, hat nap leforgása alatt már másodszor Obama és Putyin. A telefonbeszélgetés az amerikai fél kezdeményezésére jött létre. Putyin hangsúlyozta, hogy az alkotmányos puccs révén hatalomra került, "össznemzeti mandátumot nélkülöző" kijevi vezetés teljesen törvénytelen megoldások elfogadására próbálja rákényszeríteni Ukrajna keleti és délkeleti régióit. Az orosz államfő leszögezte, hogy országa nem tudja figyelmen kívül hagyni az ezzel összefüggő segélykéréseket, és a nemzetközi joggal teljesen összhangban cselekszik.     Az orosz Külügyminisztérium közleményben bírálta az EBESZ-t, amiért a szervezet megfigyelői a krími hatóságok hivatalos meghívását be nem várva próbáltak bejutni a félszigetre. "Miközben rosszul leplezett kísérleteket tettek arra, hogy szemet hunyjanak a Kijevben és Nyugat-Ukrajnában elkövetett bűntények felett, szoros figyelemmel követték a törvényes krími hatóságok arra irányuló tevékenységét, hogy a félsziget önállóan döntsön saját jövőjéről" - áll a közleményben.     A rendőrség adatai szerint mintegy hatvanöt ezer résztvevő vonult fel a Vaszilij Blazsennij székesegyház közelében felállított színpadhoz, hogy támogatásáról biztosítsa a krími Parlament március 6-ai döntését és a félsziget lakosságát. A rendezvény az Együtt vagyunk címet viselte. Az RBK orosz hírügynökség szerint az állami költségvetésből fenntartott intézmények és cégek dolgozóit vitték ki a nagygyűlésre. A kormányzó Egységes Oroszország párt, nyugdíjasok és hazafias szervezetek koncerttel egybekötött nagygyűlésén felszólalt Konsztantyinov, a krími Parlament elnöke is.     Moszkvában, a volt Ukrajna szállóból lett Radisson Royal szálloda közelében, születésének kétszázadik évfordulója alkalmából újra felállították Sevcsenko, ukrán költő-prózaíró felújított szobrát. A költő ukránul írta verseit, de prózai műveit alapvetően oroszul alkotta meg.      Kirill pátriárka, orosz ortodox egyházfő a fegyveres erők ukrajnai alkalmazását jóváhagyó Szövetségi Tanácsi határozatot követően békemisszióról beszélt. Március 2-án kijelentette: nem engedi meg, hogy vér folyjon Ukrajnában.     A Gazprom arra figyelmeztette Ukrajnát, leállíthatják a gázexportot, ha nem rendezi gázszámláját.     2014. III. 6. Ukrajna NATO-csatlakozása nem lehetséges - kommentálta a Kijevben előző nap beterjesztett törvényjavaslatot Nyebenzja, orosz külügyminiszter-helyettes. Véleménye az, hogy Ukrajna semleges marad.     Oroszország az orosz ajkúak számára egyszerűsítené az állampolgárság megszerzését, de ehhez le kellene mondaniuk eredeti állampolgárságukról - közölte Medvegyev kormányfő. A módosításra váró szövetségi törvény a tervek szerint azokra az orosz nyelven beszélőkre vonatkozna, akik korábban állandó jelleggel Oroszországnak vagy az 1917-es bolsevik forradalom előtti területén, vagy a Szovjetunió létezése idején hozzá tartozó területen éltek.     Az orosz külügy a valóság primitív eltorzításának és cinikusnak, a kettős mérce nem titkolt alkalmazásának minősítette az amerikai tárca pontokba szedett és az orosz elnök szavaival ellentétes állításait, és azzal vádolta meg Washingtont, hogy ő maga "táplálta a kijevi főtérről kiindult ukrajnai ellenzéki tüntetéseket, bujtogatott az ukrán hatalom erőszakos megdöntésére, "megtisztítva az utat azok előtt, akik most törvényes hatalom birtokosainak adják ki magukat Kijevben". Moszkva szerint az Egyesült Államoknak nincs erkölcsi alapja arra, hogy "a nemzetközi jognak és más országok szuverenitásának a tiszteletben tartásából adjon leckét". Az orosz tárca egyebek közt a jugoszláviai bombázásokra és arra emlékeztette Washingtont, hogy "az amerikai csapatok mondvacsinált indokkal vonultak be Irakba", továbbá az 1958-as libanoni, az 1965-ös dominikai, az 1983-as grenadai és az 1986-os líbiai katonai akciókat is felemlegette. Moszkvában ismét azt hangoztatták, hogy Oroszország, amelyet "katonai agresszióval vádolnak", csak a saját honfitársai érdekében lép fel, akik a Krím félsziget lakosságának többségét alkotják. Azért áll ki mellettük, hogy "a szélsőséges nacionalista erők nehogy még egy véres Majdant idézzenek elő".     Az Európai Unió semmit sem ér el Moszkvával szemben, ha befagyasztja a vízumkönnyítésről és az új EU-orosz alapszerződésről folyó tárgyalásokat - fejtette ki véleményét Karaganov orosz szakértő az Interfaxnak. Ezekben a kérdésekben gyakorlatilag nincs párbeszéd az Európai Unió és Oroszország között; az alapszerződésről folyó egyeztetések már rég sikertelenségbe fulladtak, az orosz állampolgárok európai uniós országokba történő beutazását könnyítő, illetve oroszok schengeni vízummentességét célzó folyamat Brüsszel részéről amúgy is leállt.     Az Orosz Parlament kész egyszerűsített eljárásban tárgyalni a Krími Autonóm Köztársaság csatlakozását.     Második hete kétéves csúcson áll Putyin, orosz elnök népszerűségi indexe, az oroszok többsége szerint meg kell védeni aktívan a Krímben élő oroszok érdekeit. Fjodorov, az Oroszországi Társadalmi Véleménykutató Központ vezetője elmondta: az oroszok többsége az Ukrajnában történteket államcsínynek, erőszakos hatalomátvételnek nevezte, és úgy tartja, hogy Ukrajnában anarchia, törvénytelenség, banditizmus uralkodik, és polgárháború van. A megkérdezettek nyolc százaléka vélekedett úgy, hogy forradalom volt, míg három százaléka szerint amerikai provokáció, nyugati beavatkozás történt.     Az Orosz Parlament kész egyszerűsített eljárásban tárgyalni a Krími Autonóm Köztársaság csatlakozását.     Második hete kétéves csúcson áll Putyin, orosz elnök népszerűségi indexe, az oroszok többsége szerint meg kell védeni aktívan a Krímben élő oroszok érdekeit. Fjodorov, az Oroszországi Társadalmi Véleménykutató Központ vezetője elmondta: az oroszok többsége az Ukrajnában történteket államcsínynek, erőszakos hatalomátvételnek nevezte, és úgy tartja, hogy Ukrajnában anarchia, törvénytelenség, banditizmus uralkodik, és polgárháború van. A megkérdezettek nyolc százaléka vélekedett úgy, hogy forradalom volt, míg három százaléka szerint amerikai provokáció, nyugati beavatkozás történt.    2014. III. 5. Nemzetközi körözést adott ki Jaros, a Jobboldali Szektor  nevű ukrán tömörülés vezetője ellen Oroszország, és távollétében vádat emeltek ellene.     A Krím félszigeten azonosító jelzés nélkül tevékenykedő felfegyverzett egységek a fekete-tengeri Orosz Hadiflotta szevasztopoli bázisáról és a dél-oroszországi Novorosszijszkból valók; az orosz tengerészgyalogság szevasztopoli 810-es dandárjához tartozó erők, illetve a Novorosszijszkban állomásozó 7. hegyi deszant dandár egységei - közölte a Kommerszant című napilap.    A Vedomoszti című orosz napilap március 2-i számában megjelent írásban Rogov szerint az Ukrajnához tartozó terület megszállása a Szovjetunió szétesése pillanatában rögzített határok elismerését és a Budapesten 1994-ben kötött egyezményt ássa alá.  "Ilyen értelemben az annektálás egyben a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására létrejött rendszerre mért csapás. Az atomhatalmak nem képesek többé garantálni azon országok biztonságát, amelyek lemondtak az atomfegyverekről" - vélte. Arra is utal, hogy a Krím elfoglalása előtt a félsziget lakói nem voltak veszélyben. Szerinte ezért hasonlíthatják egyes elemzők Moszkva lépéseit a Szudéta-vidéknek a Harmadik Birodalom általi 1939-as bekebelezéséhez. Zubov, orosz történészprofesszor, a moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének professzora az Anschlusshoz hasonlította a Krím szerinte elképzelhető annektálását. Rogov cikkíró úgy látja: "A Krím félsziget Oroszországhoz csatolása megerősítené a politikai hatalmat, és egy Nyugat-ellenes, hazafias, konzervatív többség létrehozását segítené elő Oroszországban. Igazolná az orosz társadalomban a politikai-társadalmi élet rendőri, 'új-totalitárius" ellenőrzését és az elit feletti ellenőrzés nagymérvű megszigorítását."     A Krímben lévő katonai egyenruhás embereknek semmi közük az orosz hadsereghez - jelentette ki Sojgu orosz védelmi miniszter. Megerősítette, hogy a nyugati és közép-oroszországi katonai körzetekben tartott nagyszabású hadgyakorlatokon részt vett egységek március 7-re visszatérnek állomáshelyeikre.     Jelenleg egyetlen teljes üzemben működő menekülttábor létezik, Krasznoarmejszkban, a Szamarai területen - közölte Burtyina, a Migráció és Törvény elnevezésű orosz civil szervezet igazgatóhelyettese. Kétségbe vonta a száznegyven ezres ukrajnai orosz menekült számot. Kollégái az ukrán határ közelében fekvő Brjanszk orosz városból nem erősítették meg, hogy Ukrajnából tömegesen menekülnének az emberek Oroszországba.      Ukrajna kifizetetlen gázszámlája már majdnem kétmilliárd dollár - közölte Miller, a Gazprom orosz vezérigazgatója.     Az orosz-fehérorosz-kazah vámuniós tagállamoknak mindent el kell követniük annak érdekében, hogy az igen súlyos gazdasági helyzetben lévő Ukrajnát segítsék ki a válságból - szólított fel Putyin a szervezet moszkvai csúcstalálkozóján.     A Russia Today (RT) nevű angol nyelvű orosz állami televízió szerint az észt külügyminiszter egy kiszivárgott telefonbeszélgetés szerint nem tartja kizártnak, hogy valaki a korábbi ukrán ellenzéki vezetők közül bérelte fel azokat az orvlövészeket, akik "a kijevi Majdanon tüntetőket és rendőröket öltek meg a tüntetések idején". Ukrán Biztonsági Szolgálat hallgatta le Paet és Ashton beszélgetését. "Egyre erősebb az a vélekedés, hogy nem Janukovics állt a mesterlövészek mögött, hanem valaki az új koalícióból" - mondja Paet a felvételen. Az észt Külügyminisztérium utóbb megerősítette a kiszivárogtatott felvétel hitelességét. Azt az értelmezést viszont cáfolta, hogy az észt diplomácia vezetője megállapította volna az ellenzéknek az erőszakos akciókban való részvételét.     A Roszatom az ukrán vasúti tilalom ellenére is szállít nukleáris fűtőanyagot. Az ukrán Állami Atomenergetikai Bizottság 2014. február 28-án megtiltotta a nukleáris fűtőelemek és a kiégett fűtőanyag vasúti szállítását.     Az idő Putyinnak dolgozik, miközben a kijevi hatalom az állam belső pusztulása miatt elveszíti törvényes voltát - vélte Petrov, a moszkvai Carnegie Központ tudományos tanácsának tagja, az amerikai kutatóintézet moszkvai központjának szakértője a Nyezaviszimaja Gazeta című napilapban. Bunyin, a Politikai Technológiák Központja nevű intézmény elnöke szerint a  minimális cél, hogy a Krímből egy új Dnyeszter melléke legyen, vagyis a félsziget Ukrajna határain belül maradjon. Ez esetben Ukrajna föderációvá válna, a Krími Autonóm Köztársaság jogosultságai pedig bővülnének.    Lavrov orosz külügyminiszter nem volt hajlandó egy tárgyalóasztalhoz ülni ukrán kollégájával Párizsban. (Forrás: MTI)      March 5, 2014 Russia said it had successfully test-fired an Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) on March 04, with tensions running high over its military intervention in Ukraine's Crimea region. The Strategic Rocket Forces launched an RS-12M Topol missile known in NATO parlance as the SS-25 Sickle from Kapustin Yar, southerly Astrakhan region near the Volga River about 450 km  east of the Ukrainian border. The dummy warhead hit its target at a proving ground in Kazakhstan. (Source: Yahoo): http://tinyurl.com/jwmyxyh    2014. III. 4.    A fekete-tengeri Orosz Flotta stábja cáfolta az Interfax Ukraina ukrán hírügynökség korábbi jelentését, miszerint támadást terveznének a krími ukrán haderő ellen.     Putyin elnök utasítást adott, hogy az orosz katonai egységek térjenek vissza eredeti állomáshelyükre a múlt héten elrendelt hadgyakorlatokról.  A hadmozdulatokra az ukrajnai hatalomváltás okozta belpolitikai feszültségek közepette és a dél-ukrajnai Krím félsziget orosz megszállásával egy időben került sor. Moszkva folytatja nyomásgyakorlását az általa el nem ismert új kijevi hatalomra.     Az orosz államfő szerint Ukrajnában államcsíny, fegyveres hatalomátvétel történt. Sajtótájékoztatóján beszélt erről. Hozzátette: nincs szükség az orosz fegyveres erők ukrajnai bevetésére, de a lehetőség megvan.     Oroszország megszüntetheti a dollár tartalékdevizaként kezelését, és megtagadhatja az orosz intézmények amerikai bankok felé fennálló hiteleinek törlesztését, ha az Egyesült Államok büntető intézkedéseket vezet be Oroszország ellen - közölte Putyin tanácsadója. A keményvonalas hírében álló Glazjev közölte: ha az amerikai szervek befagyasztják orosz üzletemberek és magánszemélyek számláit, Moszkva javasolni fogja az orosz kézben lévő amerikai államkötvények eladását. "Kitűnő gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat ápolunk (Oroszországtól) keletre és délre lévő partnereinkkel" - mondta.     Feltételeket szab az ukrán válságról való tárgyalásokhoz Moszkva. Oroszország abban az esetben hajlandó megvitatni a nyugati országokkal az ukrajnai helyzetet és a válság rendezésének lehetőségeit, ha végrehajtják a 2014. február 21-i kijevi megállapodást, amelyiket az akkori ukrán hatalom és az ellenzék kötött, a tárgyalási folyamatban pedig részt kell vennie minden ukrán politikai erőnek.     Előző nap tizenkét százalékot esett az oroszországi tőzsde, a Gazprom egy nap alatt elveszítette tőzsdei értéke tizenkét százalékát.     Az orosz Pénzügyminisztérium felfüggesztette a nemzeti tartalékalapba történő devizavásárlást a belső piacon. 2014 február 20-án kezdte meg a nyílt piacon napi száz millió dollár felvásárlását a nemzeti tartalékalap növelésére, és május végéig mintegy hat milliárd dollárt tervezett beszerezni. A rubelt a Pénzügyminisztérium devizavásárlása gyengíti, de az orosz nemzeti fizetőeszköz árfolyamának zuhanásához hozzájárul a krími válság is.    2014 III. 4.     A Gazprom ismét négyszáz dollárt kér Ukrajnától az oda szállított földgáz ezer köbméteréért a két hónapja érvényben lévő, kedvezményes 268,5 dollár helyett - jelentette be Miller, az orosz cég vezetője. Ukrajna nem egyenlítette ki a 2014. februári szállítások ellenértékét. Miller a Medvegyev kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatón elmondta: a Gazprom kész átirányítani Európa helyett az ázsiai régióba a Nyugat-Szibériában kitermelt földgázt.     "Sajnos Ukrajna ugyanazon az úton jár, mint korábban Jugoszlávia. Ugyanaz a katasztrófa zajlik. Úgy vélem, Oroszország köteles megvédeni az oroszokat, akik Ukrajnában élnek" - mondta Kuszturica, szerb filmrendező az ITAR-TASZSZ-nak Szamarában, ahol 2014. március 3-án rockzenekarával adott koncertet este.  Közölte, hogy zenekarával rövidesen turnéra indul ukrajnai városokba az ottani orosz ajkú lakosság támogatására. Ukrajnában élő orosz testvéreinek" ajánlotta a Búcsú a szláv nőktől című ismert orosz hazafias indulót, amelyet több feldolgozásban is előadott zenekarával a szamarai hangversenyen a dél-oroszországi Volga-parti városban, az egykori Kujbisevben. Kusturica a délszláv háború idején Milosevic, jugoszláv elnök oldalán állt, korábban pártját fogta a sokak által bírált Putyin, orosz és Lukasenko, fehérorosz elnöknek is - jegyezte meg az AFP. Farewell of Slavianka - Russian Millitary Parade (Source: Youtube): http://tinyurl.com/p95quhs    Putyin, orosz államfő telefonon vitatta meg  Erdogan, török kormányfővel  - ez utóbbi kezdeményezésére - az ukrajnai helyzetet. Érintették a Krím félszigeten történteket is. Putyin és Erdogan kifejezte meggyőződését, hogy a Majdan - a kijevi főtér, az ukrajnai ellenzéki tüntetések helyszíne - radikális és szélsőséges erői agresszív cselekményeinek ellenére a Krímben sikerül biztosítani a nemzetiségek és vallások közötti békét és nyugalmat - közölte a Kreml sajtószolgálata.     A részvények árfolyamerősödéssel reagáltak az orosz elnöknek arra az utasítására, hogy az orosz katonai egységek térjenek vissza eredeti állomáshelyükre a hadgyakorlatokról, többek között az ukrán határ térségéből. Jarnih, a moszkvai Értéktőzsde  egyik elemzője azt mondta, hogy egyebek között a külföldi fedezeti alapok is jócskán vásároltak a március 3-án lényegesen olcsóbbá vált orosz részvényekből, de amerikai befektetőkből is volt épp elég.

Románia
2014. III. 6. Ha az ukrán-orosz feszültségek rendezésére tárgyalócsoport alakul, abban Romániának is szerepet kell vállalnia - jelentette ki Basescu, román államfő. Országa ajánlkozását azzal indokolta, hogy Ukrajnában román kisebbség él, Románia nem függ az orosz gáztól, és az uniós országok közül Romániához van legközelebb a Krím-félsziget, valamint egy másik, befagyott konfliktusövezet, a szakadár Dnyeszter menti Köztársaság.

Visegrádi Országok
2014. III. 8. Az amerikai Kongresszus vezetőinél amerikai cseppfolyósított földgáz európai exportjának engedélyezését szorgalmazzák nyílt levélben a V4-országok washingtoni nagykövetei.
Rámutattak: azért fordulnak segítségért, mert az általuk képviselt régióban a gázpiaci verseny és az energiabiztonság "létfontosságú aspektusa a nemzetbiztonságnak", valamint a térség "geostratégiai stabilitásának és függetlenségének". Az Egyesült Államokban palagáz-forradalom ment végbe, az amerikai cégek szeretnének földgázt exportálni, egyebek között Európába. Ennek jóváhagyása azonban bürokratikus akadályokba ütközik az olyan országok esetében - beleértve a visegrádiakat is - amelyek nem kötöttek szabad-kereskedelmi megállapodást Amerikával. A diverzifikálásra irányuló jelentős erőfeszítések ellenére a régió földgázellátása hetven-száz százalék arányban továbbra egyetlen szállítótól függ. A 2006-os és a 2009-es gázválság rávilágított arra, hogy a térség sebezhetőbb, mint a legtöbb európai ország. (Forrás: MTI)

.

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország franciaország horvátország ausztria csehország ukrajna románia görögország russia németország irak libanon európa törökország szerbia gazprom nato észtország lengyelország grúzia líbia szovjetunió koszovó lettország írország jugoszlávia litvánia baltikum csehszlovákia nagybritannia kazakhstan európaiunió egyesültállamok európaibizottság feketetenger másodikvilágháború egyesültnemzetekszervezete visegrádiországok európaibiztonságiésegyüttműködésiszervezet oroszotrszág

Az ukrajnai válságról 2014. III. 4 - 10. Magyarország, Kárpátalja

2015.03.07. 19:37 Eleve

.

Magyarországon
2014. III. 9. Magyarország tizenöt évvel ezelőtt lett az Észak-atlanti Szövetség teljes jogú tagja.
Benkő vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke elmondta, hogy - mint azt Orbán Viktor miniszterelnök is hangsúlyozta - az ukrajnai helyzetet diplomáciai úton, tárgyalások során kell rendezni. Ugyanakkor hozzátette: a Belügyminisztériumban felállt operatív törzs, amelyiknek a Magyar Honvédség is tagja, minden eshetőségre kidolgozott forgatókönyvvel rendelkezik. Kiemelte: a Szövetség intézménye szervesen támogatja a demokratikus értékrend és a regionális stabilitás kialakulását, és ezeknek az értékeknek kiemelt jelentőségük van hazánk számára. (Forrás: MTI)

2014. III. 7. A Magyarországra irányuló földgázszállítás zavartalanságát jelenleg élő kereskedelmi szerződések garantálják, az ország biztonságos gázellátása szavatolt - közölte az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. A lakosság ellátásának biztosítása kiemelt szempont. A közleményben hangsúlyozzák: mind az orosz, mind az ukrán fél megerősítette, hogy a szállítási szerződésben foglaltaknak megfelelően kíván eljárni. Mindazonáltal az MVM csoport felkészült arra az esetre, ha az Ukrajna felől érkező földgáz mennyisége csökkenne. Mind az alternatív szállítási útvonalakra, mind a hazai termelésre, illetve a hazai földgáz tárolókban tárolt gázra számít a társaság. A magyarországi tárolókban elérhető földgáz jelenleg összesen mintegy ezer négyszáz millió köbméter. A jelenlegi, az átlagosnál melegebb hőmérséklet alapján becsült fogyasztás esetén akár hónapokig, akár egy negyedévre is elegendőek a rendelkezésre álló tárolói források, még akkor is, ha minden alternatív import útvonal megszűnik - hangsúlyozza az MVM - a csoport minden eshetőségre felkészül, hogy biztosítsa a zavartalan földgázellátást. (Forrás: MTI)

2014. III. 7. Ukrajna magyarországi Nagykövetsége megkereste az ukrán válság kezelésére felállított és a Belügyminisztérium által koordinált operatív törzset, és ukrán sebesültek ellátásához kért segítséget.  A lőtt sebekkel kezelt sérülteket most ukrán kórházakban látják el - közölte a Honvédelmi Minisztérium. (Forrás: MTI)

2014. III. 6. A magyar érdek az ukrajnai válsággal kapcsolatban változatlan, egy demokratikus, a saját lábán álló Ukrajnában vagyunk érdekeltek - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió (EU) állam- és kormányfőinek  rendkívüli csúcstalálkozóját követően. Magyarország olyan Ukrajnában érdekelt, amelyikben az ott élő magyarok biztonságban érezhetik magukat. Magyarország nem fogadja el, illegitim döntésnek tartja annak a törvénynek az eltörlését, amely az ukrajnai kisebbségek számára biztosítja a hivatalos anyanyelvhasználat lehetőségét. Orbán Viktor ismertette, hogy az ukrán miniszterelnök az uniós vezetőkkel folytatott megbeszélésen több kérést fogalmazott meg ukrán részről, amelyeket az EU-s vezetők lényegében maradéktalanul teljesítettek. Jacenyuk a társulási és szabadkereskedelmi megállapodás kettéválasztását kérte, valamint azt, hogy a politikai társulásról előbb alá lehessen írni a megegyezést. Azt a kérést is megfogalmazta, hogy az EU ne kösse a 2014. május 25-re kitűzött választásokhoz a megállapodás aláírását. A kormányfő ismertette: ő amellett foglalt állást, hogy meg kellene teremteni a vízummentes beutazás lehetőségét Ukrajna polgárai számára. Az EU állam- és kormányfői arról is szót ejtettek, hogy az Egyesült Államok exportszabályozása jelenleg tiltja a földgáz kivitelét. Ezt Amerikának meg kellene szüntetnie, hogy az EU országai ezáltal új forrásból juthassanak energiához. Még ebben a hónapban átadják a Szlovákiát Magyarországgal összekötő földgáz-kapcsolatot, amelyen eleinte próbaüzem indul, majd 2015. január 1-jétől száz százalékosan üzemelni kezd. Összeköttetés nyílik egészen a csehországi földgázvezetékekig, amelyekben már nem orosz, hanem más forrásból származó, főleg északi-tengeri gáz található, és így lehetővé válik, hogy Magyarország ne csak orosz földgázhoz juthasson hozzá. Az Oroszországgal szemben bevezetett fokozatos EU-s szankciókkal kapcsolatban megjegyezte, hogy amit Oroszország tett, vagyis, hogy gyakorlatilag leválasztotta Ukrajnáról a Krím félszigetet, azt nem lehet másnak, csakis agressziónak minősíteni, az EU-nak pedig erre választ kell adnia. Az EU első lépésként felfüggeszti Oroszországgal a vízumkönnyítésről és az új partnerségi megállapodásról szóló tárgyalásokat. Majd célzott beutazási tilalom bevezetése és vagyonbefagyasztás is napirendre kerülhet, és a következő EU-orosz csúcstalálkozót is lemondhatják. Harmadik lépésként a nyilatkozat szerint széles körű gazdasági, kereskedelmi szankciók bevezetése is szóba jöhet abban az esetben, ha az oroszok további lépéseket tesznek a helyzet destabilizálása felé. Az EU a végsőkig kitart álláspontja mellett, hogy nem szabad a politikai kérdéseket összekeverni a gazdasági kérdésekkel, és el kell különíteni a gazdasági együttműködést a politikai konfliktustól ameddig lehet - húzta alá Orbán Viktor. (Forrás: MTI)

2014. III. 5. A Krím félsziget azért kap most ekkora jelentőséget ebben a konfliktusban, mert az orosz fekete-tengeri flotta számára meleg vizű kijárat, amelyet a hadsereg a Kijevvel kötött megállapodás értelmében 2042-ig használhat, márpedig ha kiszorulna a szíriai kikötőből, ez maradhatna az egyetlen ilyen, meleg vizű bázisa - mondja Gereben. (Forrás: M1)

2014. III. 5. A jelenlegi fogyasztás mellett akár hónapokig, de legalább negyed évig elegendőek a tárolói források - erősítette meg a Napi Gazdaság című napilapnak az Magyar Villamos Művek Zrt. A Gas Infrastructure Europe legfrissebb adatai szerint a Magyar Földgáztároló Zrt. tárolóiban hétfőn 417 millió köbméteren álltak a készletek, szemben az év eleji 2,08 milliárd köbméterrel. Ez a szint valamivel 10 százalék alatti töltöttségnek felel meg. Az MMBF Zrt. által kezelt szőregi tárolóban amely a biztonsági gázkészleten túl kereskedelmi célúakat is tartalmaz az év eleji 1,13 milliárd köbméterről 922 millióra csökkent a készlet, ami 48,5 százalékos töltöttségnek felel meg.

2014. III. 5. A magyar kormánynak különböző projektek keretében szándékában áll azonnali segítséget nyújtani a kárpátaljai magyarságnak - mondta Martonyi külügyminiszter az Országgyűlés Nemzetbiztonsági és Külügyi Bizottságának együttes ülésén. Nem lehet tudni, hogy a következő órákban, napokban mi történik, de több jel is arra utal, hogy a helyzet enyhül, a magyarság veszélyeztetettségi szintje pedig nem növekedett. Kárpátalja végig a "viszonylag nyugodtabb" területekhez tartozott - jelentette ki. Kiemelte: a kárpátaljai közösség nem kíván kárpátaljai autonómiáról beszélni, nyomatékosan kérték, mindenkit győzzenek meg arról, hogy nekik nyugalomra, békére, biztonságra, gazdasági körülményeik javulására van szükségük. Kitért arra, hogy Ukrajnában meg fog indulni egy alkotmányozási folyamat. Ennek fontos kérdése lesz a decentralizáció, amelyik Martonyi  szerint a Kárpátalján élő magyarok számára kifejezetten jó dolog lehet. Kiemelte viszont, hogy a magyar közösség dönti el, milyen álláspontot képvisel, és a budapesti kormányzatnak ezt kell támogatnia. Az ukrajnai magyarság helyzete mellett Magyarországnak biztonsági és gazdasági érdeke is, hogy Ukrajna biztonságos legyen - tette hozzá. Ukrajnában jelen van a legnagyobb magyar bank, számos magyarországi vállalat, cég az ukrán exportból él, mindemellett az ország gazdasági helyzete a gáz-, illetve energiaellátásban is érinti Magyarországot - emelte ki.

2014. III. 4. Oroszországnak a felhatalmazás mellett anyagi forrásai is vannak arra, hogy hónapokig vagy akár évekig katonai ellenőrzés alatt tartsa a Krím félszigetet - mondta Kaiser, katonai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának egyetemi docense. Oroszország várhatóan addig nem is fogja kivonni erőit, amíg garanciákat nem kap arra, hogy az orosz lakosságot nem zavarják, Ukrajna megmarad az Európa és Oroszország közötti köztes helyzetben, és amíg Ukrajnában nem választanak meg egy olyan ukrán kormányt, amelyiket Oroszország is elismeri partnerként. Putyin orosz elnök lépését lehet preventív intézkedésként értékelni, de - mint ahogy Kaiser kiemelte - Ukrajna egy stratégiailag fontos és jelentős részét úgy szállta meg katonailag, hogy igazából "senki sem bántotta" az oroszokat. Mint kiemelte: a Krím félsziget a Fekete-tenger közepén fekszik, így önmagában véve is fontos a stratégiai szerepe. Itt található Oroszország fekete-tengeri flottájának központja, a szevasztopoli bázis, amelyiket komoly vagyonért bérelnek az ukránoktól. Amikor Janukovics hatalomra került, egyik első intézkedése volt, hogy 2042-ig meghosszabbította ezt a bérleti szerződést. Ennek nyomán Szevasztopolban egyébként is tíz-tizenkét ezer, néha tizenhárom ezer orosz katona van jelen állandóan. Köztük egy komplett tengerészgyalogos-dandár kétezer lövészkatonája, akik - szemben az ukrán lövészekkel - azonnal bevethetők. Most, miután Putyin megkapta a felhatalmazást az orosz Parlamenttől, akár háborút is indíthat. A fegyveres konfliktus azonban senkinek, Oroszországnak sem érdeke. Az ukrán fegyveres erők létszáma százharminc ezer, köztük nagyjából harminc-negyven ezer orosz is van, akikre ebben a helyzetben nem számíthatnak. Ehhez képest az orosz haderő majdnem nyolcszázhetven ezer katonából áll, vagyis csaknem hétszeres erőfölényben van, ráadásul katonái sokkal korszerűbb fegyverzettel rendelkeznek, sokkal jobban ki vannak képezve, és jobb a harci moráljuk is. Az ukrán gazdaság gyenge teljesítménye meghatározza, hogy mennyi pénzt fordíthatnak a fegyveres erőkre. Ukrajna területe négy és félszer nagyobb, mint Magyarországé, hadereje több mint százezer katonával nagyobb, ehhez képes nagyjából annyit költ védelmi kiadásokra - kilencszáz millió dollárt. Ehhez képest az orosz védelmi költségvetés hivatalosan hatvan, más források szerint nyolcvan milliárd dollár körüli, az Egyesült Államok és Kína után nagyság szerint a harmadik. Ukrajna jelentős mennyiségű haditechnikai eszközzel rendelkezik, vannak hadtestei,  jó néhány dandárja, ejtőernyős csapatai, de fenntartásukra nincs elég pénz. Mintegy háromezer harckocsija és több mint ötezer páncélozott harcjárműve is van, de többségük nem bevethető. Hajói nagy része - amelyeket még a szovjet fegyveres erőktől örökölt -, olyan állapotban van, hogy ki sem tud futni a kikötőből. Az oroszok igen komoly eszközparkkal rendelkeznek: huszonegy ezer harckocsijukat és huszonnyolc ezer páncélozott harcjárművüket bármikor be tudják állítani, erőfölényük pedig még jelentősebb a légierő területén. Ezzel együtt Oroszországban 2005 óta megfigyelhető egy hadügyi reform. A tervek szerint 2011 és 2020 között hatszáztíz milliárd dollárt költenek a fegyveres erőkre. Ebből mostanáig már legalább százhúsz milliárdot elköltöttek új eszközök beszerzésére. Az oroszok a kiber-hadviselésben eleve jók voltak, 2012 óta külön parancsnokságuk van erre. Az ország egyre jobb gazdasági helyzetével párhuzamosan az orosz haderő is egyre jobban fejlődik - emelte ki az egyetemi docens. Szerinte Putyin nyilván azt szeretné elérni, hogy az ukrán helyzet némiképp visszarendeződjön. Ilyen céllal bármeddig megszállva tarthatja a Krímet. Ha Putyin úgy döntene, hogy elfoglalják Ukrajna keleti felét is, az Magyarországot és az egész régiót is rosszul érintené, de az oroszokra is visszaütne. Ugyanis, a kőolaj- és földgázvezetékek Ukrajna nyugati felén is áthaladnak, az ukránok lezárhatják őket. Így ha Oroszország nem tudja Európa felé eladni a földgázt, akkor Kína felé is csökkentenie kell az árat. Ezzel együtt - vélhetően épp az ukrán válság hatására - felgyorsul majd azon alternatív útvonalak kiépítése, amelyekkel az oroszok megkerülhetik Ukrajnát - tette hozzá. Kitért arra is, hogy a Krím félszigeten lelkesedéssel fogadták az orosz csapatokat, az ukrán Haditengerészet főparancsnoka is átállt. Másfelől viszont egyetlen szövetségesét, Kínát leszámítva mindenki elítélte az orosz lépést, ami azt igazolja, hogy Putyin "vékony jégre lépett". Bár Oroszország a világgazdaság megkerülhetetlen szereplője, pillanatokon belül "persona non grata" lehet a nemzetközi életben - fejtette ki a Közszolgálati Egyetem docense.

2014. III. 4. A Külügyminisztériumba kérették az orosz nagykövetet. A tárcavezető kiemelte: bár az orosz nagykövet bekéretésétől az orosz politika nem változik, de egy ilyen lépés alkalmas arra, hogy Magyarország jelezze aggodalmait, ismertesse álláspontját, és megkérdezze a diplomatát, hogyan látja a helyzetet. Ez szokásos diplomáciai rutinlépés, amelyet sok más ország megtett, mert szinte az egész világ nagy aggodalommal és szorongással figyeli az ukrajnai eseményeket - mondta Martonyi. Kijelentette: a Visegrádi Országok és az Európai Unió egységesen legitimnek tekinti a jelenlegi ukrán kormányt és parlamentet. Magyarországnak az a legfontosabb, hogy az ukrajnai magyarság biztonságban legyen - jegyezte meg. Jelenleg úgy tűnik, hogy a kiéleződés veszélye kisebb, Putyin, orosz elnök nyilatkozata alapján pedig további műveletre nem kell számítani, az orosz reguláris egységek nem hatolnak be Kelet-Ukrajnába - mondta. Kiemelte: valóságos invázió nem lesz, de Putyin hangsúlyozta, megvédik az orosz kisebbség érdekeit, ugyanakkor a hadgyakorlat leállítása azt jelzi, hogy ez a krími művelet befejeződött. Martonyi szerint előbb-utóbb mindenképpen tárgyalnia kell Ukrajnának és Oroszországnak. Arról is beszélt, hogy a jelenlegi ukrán kormány és parlament legitimitását a korábban kormányzó Régiók Pártja sem vitatja. Úgy látja, hosszú távon nem lehet fenntartani azt az álláspontot, hogy Ukrajnának nincs legitim kormánya. A tárcavezető szerint senkinek sem állhat érdekében a háború, még Oroszországnak sem, mert a fegyveres konfliktussal fennállna a veszély, hogy elszigetelődik. Az sem lenne jó, ha a helyzet befagyott konfliktussá válna, vagyis a rendezés hónapokig vagy évekig húzódna, mert a válság minél tovább tart, annál nehezebb megoldani. Mielőbb tárgyalni kell a rendezésről - mutatott rá. Véleménye szerint elismerés illeti Ukrajnát, mert ha eldördült volna néhány fegyver az elmúlt napokban, az olyan folyamatot indíthatott volna el, amelyet nagyon nehéz ellenőrizni.  A fegyveres konfliktus veszélyét talán sikerült elhárítani - közölte. Kitért arra is, hogy a lehető leggyorsabban átfogó, jelentős pénzügyi segítséget kell nyújtani Ukrajnának, és ebben részt kell venniük a nemzetközi pénzügyi szervezeteknek. Kérdéses, hogy milyen feltételeket támasztanak, de a lényeg, hogy gyors segítségre van szükség, mert ha az ukrán gazdaság összeomlik, a politikai legitimitástól függetlenül beláthatatlan folyamatok indulhatnak el - magyarázta. A külügyminiszter az InfoRádióban nyilatkozott. Tolkacs, budapesti orosz nagykövetet Németh, külügyi államtitkár kérette hivatalába.

2014. III. 4. "Mi demokratikus Ukrajnát akarunk (...), amelyikben biztonságban és otthon érezhetik magukat Ukrajna állampolgárai, ideértve a kisebbségekhez tartozó állampolgárokat, tehát a magyarokat is. Ezért a nyelvtörvény eltörlését Magyarország nem fogadja el, ezt illegitim döntésnek tartjuk, és ragaszkodunk ahhoz, hogy a magyarokat megillető jogok ne csorbuljanak az ukrán változások eredményeképpen" - fejtette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Megismételte egyúttal március 3-ai nyilatkozatát, amelyik szerint Magyarországnak az egész ukrajnai konfliktusban a magyarországi és a kárpátaljai magyarok biztonsága a legfontosabb. "Ez az a szempont, ahonnan vizsgáljuk az eseményeket" - mondta. A kormányfőt a kabinet és a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus közötti megállapodás aláírási ünnepségén kérdezték. I. Bartolomaioszt, Konstantinápoly egyetemes pátriárkája közölte: március 6-ára Isztambulba a világ minden tájáról összehívták az összes ortodox egyházi vezetőt, így alkalmuk lesz együtt megvitatni, hogyan tudnak segíteni az ukrán ortodoxoknak.

2014. III. 4.  2013 novemberében meghiúsult az a szabad-kereskedelmi társulás Kijev és Brüsszel között, amelyik lehetővé tette volna az ukrán térségen keresztül a volt szovjet tagköztársaságok nagy részébe az Európai Uniós (EU) termékek beáramlását, ezzel jelentős veszteségekbe kényszerítve a helyi termelőket; Ukrajna kelet-nyugat közti hintapolitikája megszűnt, az elmúlt hetek eseményei pedig csak mélyítették az ukrán gazdaság bajait. Ukrajna most két szék között a földre esett, hiszen az EU-hoz nem tartozik, Oroszországgal pedig igencsak meggyűlt a baja. Márpedig az ukrán gazdaság alapvetően az oroszra épül: az ipar az orosz nyersanyagoktól függ, az ország földgázfelhasználásnak hatvan százaléka Oroszországból érkezik, a kudarcos szabad-kereskedelmi tárgyalások után még kedvezménnyel, de a megállapodást negyedévente felülvizsgálják, a lényegesen drágább energiahordozó kifizetésére pedig Kijev már képtelen, miközben már most 1,55 milliárd dollárral tartozik a Gazpromnak  Az ukrán állampapírok besorolása a lehető legkedvezőtlenebb, a hat hónapos államkötvények kamata ötven százalékra ugrott, az országnak nincsenek pénzügyi tartalékai, EU- és IMF-támogatást az ország csak nagyon komoly megszorítások mellett kaphatna, a költségvetés hiánya óriási, hiteles gazdasági adatok pedig egyszerűen nincsenek – sorolta a bajokat Lentner közgazdász. (Forrás: M1)

Kárpátalján
2014. III. 10. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége nyilatkozatban  kijelenti: nem ért egyet a Szabadság  Párt kezdeményezésével, hogy az ukrán Főügyészség tiltsa be az Ukrajnai Magyar Demokrata
Pártot, elnökének, Gajdos parlamenti képviselőnek a kijevi eseményekben játszott szerepe miatt. A képviselő a Régiók Pártja listáján jutott be az ukrán parlamentbe, és jelenleg a Szabadság Párt képviselőivel együtt a parlamenti többség tagja. 2014.február végén kilépett a Régiók Pártjából, jelenleg frakción kívüli képviselő. A KMKSZ elnöksége szerint „a képviselővel kapcsolatos problémákat a koalíción belül kell kezelni, és nem egy párt betiltásával, mert ez a demokrácia alapelveinek megkérdőjelezését jelenti.” (Forrás: MTI)

2014. III. 9.  Az Ukrajnai Magyar Demokrata Párt (UMDP) betiltását kéri „ukrán- és népellenes” tevékenység, az alkotmány és a párttörvény megsértése miatt az ukrán Főügyészségtől a politikai pártokról szóló ukrán törvény 21. cikkelyére hivatkozva a Szabadság párt Kárpátalja megyei szervezete. Bizonyítékként a dokumentum Gajdosnak a „forradalmi” események során az UMDP nevében tett nyilatkozatait és a hatalompárti tüntetésekre felbérelt zavarkeltőkből verbuvált csoportok szervezésében vállalt tevőleges szerepét említi – adta hírül a Novini Zakarpattya. A beadvány szerint a honatya közvetlenül részt vett a zavarkeltő csoportok irányításában a Régiók Pártja két másik „hírhedt” parlamenti képviselőjével,  Sufriccsal és Kalasnyikovval együtt.     Kárpátalján tüntetők kezdeményezésére létrejött az a bizottság, amelyik az állami tisztségviselők átvilágítását és elszámoltatását lesz hivatva végezni. Tagjait bemutatták az Ungvár központi terén tartott népgyűlésen. Az utóbbi hónapok ungvári tüntetéseit szervező öt civil szervezet és a Jobboldali Szektor két-két tagot delegált a kárpátaljai átvilágító és elszámoltató bizottságba. A bizottság a tervek szerint azokat a helyi önkormányzati, végrehajtó hatalmi és állami vállalati tisztségviselőket számoltatja el, akik 1991 és 2014 között voltak vagy vannak hivatalban. A bizottság szerint a hivatalnokokon kívül az Ukrajnában korábban kormányzó Régiók Pártja, az Ukrán Kommunista Párt és az oroszbarát Ukrán Választás párt minden tagjának át kell esnie az átvilágításon. Kinevezhető, átvilágításra került személyek tisztségei: megyei kormányzó és helyettesei, járási vezetői, a rendvédelmi szervek irányítói, a bírósági elnöki, az ügyészségi vezetők, az erdőgazdasági és az állami vállalati helyi igazgatók. (Forrás: MTI)

2014. III. 7. A Kárpátalja Megyei Tanács képviselői Brenzovicsot, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökhelyettesét választották meg több mint kétharmados többséggel a testület elnökének első helyettesévé Ungváron. A magyar politikus, aki képviselőként mostanáig a Megyei Tanács Költségvetési Bizottságát vezette, 2006 és 2010 között már betöltötte az önkormányzati testület egyik elnökhelyettesi tisztét.     A Tanács ülésén a képviselők kérték az ukrán parlamenttől, hogy az új nyelvtörvény kidolgozásánál vegyék figyelembe a Kárpátalján élő kisebbségek, köztük a magyarok véleményét; a képviselők kéréssel fordultak az ukrán kormányhoz is, szorgalmazva a Kárpátalján kijelölt új határátkelőhelyek építésének megkezdését, mert míg magyar oldalon javában folynak az előkészületek, addig ukrán részről eddig semmi nem történt - emlékeztetett Brenzovics.     A Kárpátalja Megyei Tanács ungvári ülésén megkötésekkel visszaadta Kárpátalja kormányzójának a hatáskörét, amit a kijevi események eszkalálódása idején vont meg az előző megyei vezetőtől,  azzal a feltétellel, hogy a kormányzó társadalmi kontroll mellett minden egyes személyi kinevezést egyeztet az önkormányzati testülettel.     A Megyei Tanács beadványban fordult az ukrán parlamenthez és kormányhoz, külföldi országokból Ukrajnába behozott, ottani rendszámmal közlekedő autók ügyében kérve, hogy a jelenlegi öt nap helyett egy évig lehessenek megszakítás nélkül az ország területén külföldi rendszámú járművek, az illetékes hatóságok csökkentsék a külföldön vásárolt autók behozatali vámját. Kárpátaljai lakosok az utóbbi években tízezres nagyságrendben vásároltak Magyarországon, Szlovákiában és Lengyelországban az ukrajnai áraknál jóval olcsóbban járműveket, és közlekednek velük Ukrajnában külföldi rendszámokkal, mert így nem kell befizetniük a rendkívül magas behozatali vámot.     Kárpátalján a hadsereg ott állomásozó egységei hadgyakorlatba kezdtek.     Ungváron a megye új kormányzóját támogató nagygyűlést tartottak. Luncsenkó beiktatására a kormánykoalíció három pártjának tíz parlamenti képviselője érkezett Ungvárra, akik azt hangsúlyozták, hogy meg kell akadályozni Baloga - parlamenti képviselő, helyi oligarcha - "klánját" abban, hogy "feudális" hatalmat gyakorolhasson Kárpátalján. (Forrás: MTI)

2014. III. 6. Szpaszibo (Köszönjük) című vezércikkében, az ungvári Kárpáti Igaz Szó című lapban - az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetséghez közel álló újságban - Dunda főszerkesztő-helyettes szerint az ideiglenes államfő, aki másfél hete még bőszen szidta a régiópártiak nyelvtörvényét, most megszeppenve jelentette be, az új nyelvhasználati jogszabály megszületéséig érvényben marad a régi, nem írja alá annak hatályon kívül helyezését. És újabban a szélsőséges képződmények is mintha kicsit visszavettek volna abból a bizonyos nagy mellényből, végre kevesebbet látni őket a híradásokban, nem rohannak be dorongokkal, késekkel közintézményekbe. Miközben az ország a csőd szélén táncol, legfontosabb teendőjük a kisebbségbarát nyelvtörvény eltörlése volt. A cikkíró hozzáteszi: "Jól emlékezhetünk még a forradalmi vezetők agresszív és éles retorikájára, a radikálisabb majdan-osok szavaiból kiérződő orosz-gyűlöletre és ezzel együtt az általános kisebbségellenességre." Alig pár nap alatt viszont nagyot változott körülöttük a világ - állapítja meg. A nagy pálfordulás okát a cikkíró nem az európai hangvételre való váltásban, hanem abban véli felfedezni, hogy az említettek egyszerűen megijedtek az orosz csapatok gyors és határozott fellépésétől a Krímben. Emellett az orosz többségű régiókban eluralkodott közhangulat, Moszkva katonai válasszal fenyegető magatartása késztette megtorpanásra, a kárpátaljai magyarság számára is előnyös meghátrálásra az új ukrán vezetést. "Amíg Európa csak szépen csengő nyilatkozatokkal, esetleg egy kis diplomáciai ejnyebejnyével szokta kezelni a kisebbségeket ért sérelmeket, és ebből kifolyólag általában hatástalanul, addig a Kreml nagyon szigorúan és rémisztően, ugyanakkor hatásosan lépett fel az oroszokat ért sérelmek és jogfosztások miatt" - mutat rá a cikkíró, megállapítva, hogy ettől az "új Kijev" igencsak megrettent. A Kreml keménykezű ura értésre adta, mire számíthat, ha túlzásokba esnek kisebbségügyi kérdésekben. (Forrás: MTI)

2014. III. 6. Turdaj ezredest, Kárpátalja megye rendőrparancsnokát lemondatta a kárpátaljai Jobboldali Szektor. Ungváron, a rendőri vezető ellen szervezett tüntetésen íratta meg vele felmondását. Kárpátalja kormányzója kiállt a tüntetők által lemondatott rendőrparancsnok mellett, megelőlegezett bizalmat kért Turdaj számára, a tiltakozók azonban nem álltak el szándékuktól.

2014. III. 5. Késsel támadta meg ismeretlen elkövető és súlyosan megsebesítette március 4-én este Ungváron Scsadej megbízott ungvári polgármestert.

2014. III. 5. A Kárpátaljai Ruszin Népi Szövetség, a Ruszin Tudományos Társaság, a Kárpátaljai Duhnovics Társaság és a Kárpátaljai Ruszinok Regionális Szövetsége a kárpátaljai ruszinok nevében közös nyilatkozatban élesen elítélte "az Orosz Föderáció durva agresszióját a szuverén Ukrajna ellen, amit az orosz vezetés, cinikus módon, az Ukrajnában élő nemzetiségi kisebbségek megvédésének szükségességével indokol".  A dokumentum szerint a kárpátaljai ruszinoknak rossz tapasztalatai vannak szovjet időszakból, amikor betiltották a nemzeti hovatartozásuk kinyilvánítását, nyelvük használatát és a görög katolikus egyházuk működését. "Bízunk Ukrajnában és abban, hogy biztosítja valamennyi polgárának emberi és szabadságjogait, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül" emlékeztetnek az ukrán nacionalisták által korábban szakadároknak bélyegezett ruszin szervezetek. "Az egységes Ukrajnában élő többi néppel együtt mi, ruszinok is arra törekszünk, hogy bekerüljünk az európai népek családjába, amelyen belül az első helyen az emberi és szabadságjogok biztosítása áll, beleértve a nemzetiségi kisebbségek jogainak védelmét és állami támogatását" - zárul a kárpátaljai ruszin szervezetek nyilatkozata.

2014. III. 3. Kárpátalja: nincs általános mozgósítás, zajlik a mobilizációra való felkészítés. Marko ezredes, a megyei Hadkiegészítő helyettes parancsnoka  elmondta, a hatályos törvények értelmében a tizennyolc és negyven év közötti ukrán állampolgárságú és az ország területén élő férfiak  hadkötelesek, mindazok, akik korábban sorkatonai vagy szerződéses szolgálatot teljesítettek. De ez azokra is vonatkozik, akik valamilyen oknál fogva a sorköteles korban katonai szolgálatot nem láttak el. Mindenki, függetlenül attól, hogy szolgált-e vagy sem, előbb egy elméleti és gyakorlati képzésben részesül. Ennek időtartama változó. Azokat, akik a mozgósítással kapcsolatos, a honvédelmi törvényben foglalt megjelenési kötelezettségnek nem tesznek eleget, akár kettőtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatják. A hadkötelezettség alól bizonyos egészségügyi problémák és családi viszonyok lehetnek a kizáró okok. Például a három év alatti gyermekek apái és/vagy többgyermekes családapák. Abban az esetben, ha Kárpátalján is életbe lépne a mozgósítás – erről a sajtóban tájékoztatják a lakosságot –, akkor a hadköteles állampolgároknak önként kell jelentkezniük az illetékes (az állandó lakhely szerinti) hadkiegészítő parancsnokságon – fogalmazott Marko. Hogyha hadba lép az ország, akkor akadályozhatják a határátlépést a hadköteles lakosság számára. A hadiállapot akár általános határzárat is maga után vonhat. (Forrás: MTI/ Kárpáti Igaz Szó): http://tinyurl.com/n5p32zg

.

Szólj hozzá!

Címkék: kína magyarország szlovákia csehország ukrajna oroszország szíria kárpátalja gazprom nato lengyelország autonómia europe országgyűlés európaiunió egyesültállamok feketetenger nemzetközivalutaalap visegrádiországok nemzetiközszolgálatiegyetem konstantinápolyiegyetemespatriarchátus magyarvillamosművekzrt északitenger

Ukrán válság 2014. III. 1 - 3. Ukrajna, EU, EBESZ, NATO, Kína, Törökország, USA, ENSZ, globalizáció

2015.03.05. 23:35 Eleve

.

Ukrajnában
2014. III. 1. Janukovics családja külföldi vagyonának befagyasztása azzal járhat, hogy visszaesik az ukrán szénexport - figyelmeztetett a Mako Group cégcsoport, amelyiknek a menesztett elnök idősebbik fia a tulajdonosa. A társaság svájci leánycége huszonhárom országba exportál ukrán szenet. A volt ukrán államfő szakmáját tekintve fogorvos legidősebb fia nemcsak a széniparban érdekelt, de tulajdonosa az ukrán fejlesztési banknak (UBD) is. A bank vagyona 2010-2014 között megharmincszorozódott, az államfő fiához kapcsolható cégek pedig 2012-ben öt magánosított szénipari cégben szereztek többségi tulajdonrészt. A Forbes Ukraine 2013 februárjában már arról számolt be, hogy az elnök fia több állami megrendelést kapott 2012 eleje óta, mint bárki más. Szintén a Forbes Ukraine 2014. februárjában arról cikkezett, hogy 2014. januárjában az állami tenderek ötven százalékát nyerték el Janukovics e fiának cégei.     Turcsinov, ideiglenes ukrán elnök nem lépteti hatályba a kisebbségi nyelvtörvény eltörléséről hozott parlamenti döntést. Egy új dokumentumot terjesztenek elő. A munkacsoportban képviseltetni fogja magát az összes parlamenti frakció és képviselői csoport. A szöveg megfogalmazásához igénybe veszik nyelvészek, filológusok és társadalmi kérdések szakértőinek a segítségét is.     Újságírók feltették az internetre a Janukovics Kijev melletti rezidenciáján talált mintegy kétezer dokumentumot, amelyekből fény derül például a megbuktatott ukrán elnök és közvetlen beosztottainak állítólagos "machinációira" és hatalmas költekezéseikre.     Átmenetileg átvette a hadsereg, a rendőrség és a belügyi szolgálatok parancsnokságát a Krímben az ottani törvényhozás Orosz Egység nevű frakciójának vezetője, az autonóm köztársaság február 28-án megválasztott miniszterelnöke, Akszenyov. Segítséget kért Putyin orosz elnöktől a béke megőrzésében.      Az ukrán védelmi miniszter szerint Oroszország "nemrég" további hatezer katonát vezényelt Ukrajna területére. Tenjuh válaszul riadókészültséget rendelt el az ukrán haderő krími csapatainál.     Az ukrán kormányfő felszólította Moszkvát, hogy vonja ki odavezényelt csapatait a Krím félszigetről. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy orosz katonai járműveket vezényeltek az ottani ukrán városok központjába.     Előrehozták a Krím státusáról szóló népszavazást; amit május 25. helyett 2014. március 30-án tartanak -  tájékoztatott a terület  miniszterelnökének szóvivője.     Orosz erők megpróbálják ellenőrzésük alá vonni egy légvédelmi rakétaegység parancsnoki központját a dél-ukrajnai Krím-félszigeten - jelentette az Interfax hírügynökség ukrán katonai forrásra hivatkozva. Helyi idő szerint dél körül mintegy húsz katona hatolt be a támaszpontra a félsziget nyugati részén, Jevpatorija térségében, és megpróbálták elfoglalni azt. A hírügynökség azt írja: alkudozás folyik a felek között.     Az orosz hadiflotta katonáinak nagyobb csoportja jelent meg az Ukrajnát Oroszországtól elválasztó Kercsi-szoros kompátkelőjénél, ukrán oldalon - közölte honlapján az ukrán Határőrség. A "Krím-Kaukázus" elnevezésű határátkelő szolgálati területén gyülekeznek. Az Ukrinform hírügynökség szerint az orosz haditengerészek éjjel teherautókon érkeztek a kompátkelőhöz, amely a Krímet Oroszország Krasznodari Területével köti össze. "Kétszáz emberről van szó, géppisztolyokkal és könnyű géppuskákkal vannak felszerelkezve, azonosítani nem hajlandóak magukat. Kétséget kizáróan orosz egyenruhában vannak, azonosító jelet azonban nem viselnek" - mondta el egy kercsi forrás.     Több mint tízezer ember tüntet az új kijevi kormány ellen a kelet-ukrajnai Donyeckben, a leváltott Janukovics elnök fellegvárában, orosz nemzeti zászlókat lobogtatva. A rögtönzött emelvényre felhívott szónokok kijelentették, hogy támogatják a Krím törekvését az Oroszországhoz való csatlakozásra. A helyszínen szórólapokat osztanak. A lenta.ru híroldal szerint tüntetők felhúzták az orosz zászlót az ukrán lobogó helyére a donyecki megyei adminisztráció épületén.     A tünetők új kormányzót választottak a "Donyecki-medence Népfelkelői" elnevezésű szervezet vezetője, Gubarjev személyében, aki beszédében azt követelte a helyi fegyveres testületek tagjaitól, hogy esküdjenek hűséget a "népi hatalomnak".     Népszavazást hirdetnek Kelet-Ukrajnában a többségében orosz-ajkú Donyec-medence további sorsáról. A referendumra vonatkozó követelést a tüntetők terjesztették elő Donyeck városában. A városi tanács támogatta a kezdeményezést.  A referendumra vonatkozó határozatban azt nem pontosították, hogy konkrétan milyen kérdést bocsátanának      Összetűztek aktivisták és az új ukrán kormány hívei a kelet-ukrajnai Harkivban. Késő délutáni hírek szerint csaknem száz ember megsebesült, többen súlyos állapotban vannak. Interfax: az orosz szimpatizánsok megpróbálták bevenni a helyi kormányzati adminisztrációnak az új kormány hívei által védett épületét, amelyik körül ezrek gyűltek össze. A szemben álló felek botokkal és kövekkel dobálták egymást. A Lenta.ru orosz hírportál: robbanásokról és lövésekről is beszámolt. A rendőrség nem avatkozott be az eseményekbe. Az oroszbarát aktivisták végül kiszorították az új ukrán kormány híveit, akiknek egy részét mentőautók, másokat autóbuszok szállítottak el. Az aktivisták kitűzték az épület tetejére az orosz zászlót az ukrán lobogó mellé.     Néhány ezres tüntetés volt a dél-ukrajnai Mykolaiv városában is, ahol a résztvevők, a Mykolaivi Nemzeti Front vezetésével azt követelték, hogy szakítsák el Mykolaiv megyét Ukrajnától, és az ugyancsak Fekete-tenger parti Odessza és Herszon megyével együtt alakítsanak szövetségi államot. "Oroszország segít nekünk", "Föderalizációt akarunk" - skandálták.     Turcsinov, ideiglenes ukrán elnök rendeletében törvénytelennek nevezte a Krími Autonóm Köztársaság új miniszterelnökének, Akszenovnak a kinevezését.     Több százan tüntettek este a kijevi Orosz Nagykövetség előtt; Oroszország Ukrajna elleni katonai agressziójának beszüntetését követelik.     Az ukrán külügyminiszter szerint Oroszország elutasította, hogy konzultációkat folytasson a Budapesti Memorandum aláíróival Ukrajna területi épségének garanciáiról.     Két orosz tengeralattjáró-elhárító hadihajó jelent meg az Ukrajnához tartozó Szevasztopol partjai előtt, ami sérti a fekete-tengeri Orosz Hadiflotta fő támaszpontjának bérletére vonatkozó orosz-ukrán szerződést - közölték ukrán katonai források az Interfax hírügynökséggel. Azt is megerősítették, hogy a Balti Flottához tartozó két nagy tengeralattjáró-elhárító hajó - a Kalinyingrád és a Minszk - helyi idő szerint 21.10 órakor befutott a szevasztopoli kikötőbe. A Krím félszigeti Szevasztopol az orosz Fekete-tengeri Flotta mellett az Ukrán Flotta fő támaszpontja is, Ma azonban a teljes ukrán flottát kivonták Szevasztopolból.     A dél-krími Feodoszija kereskedelmi kikötőjébe  befutott a Zubr orosz deszant hajó, amelyik nem tartozik a Szevasztopolban állomásozó orosz Fekete-tengeri Flotta kötelékébe - jelentette a liga.novosztyi ukrán hírportál. A légpárnás hajó azonosító jelzések nélkül érkezett a kikötőbe. Feodoszijában hackerek megbénították az összes helyi hírportált, így azok nem elérhetők. Kiiktatták az összes webkamerát, amelyek korábban a város és a kikötő különböző pontjait mutatták. Az Ukrainszka Pravda megjegyzi, a Zubr partraszálló hajó tengerészgyalogosok és páncélos technika szállítására egyaránt alkalmas.    Az Ukrainszka Pravda hírkirakat emlékeztetett arra, hogy február 28-án Ukrajna légterét megsértette nyolc Il-76-os orosz katonai szállító repülőgép és tíz helikopter.     Az ukrán Határőrség közölte, hogy az ország tengeri védelmét ellátó hajók az elrendelt harckészültség keretében kifutnak a tengerre.     Orosz fegyveresek próbálták ellenőrzésük alá vonni a Krím félszigeti Balaklavában az ukrán haditengerészeti alakulatok egyik határőrposztját - közölte honlapján az ukrán Határőrség. A közép-európai idő szerint délben kezdődő akcióban mintegy háromszáz, állig felfegyverzett rohamosztagos vett részt, akik tíz katonai járművel érkeztek a félsziget nyugati szarván  - Szevasztopoltól délre -, a Balaklavai-öbölnél fekvő településre. Az ukrán támaszponthoz vonuló alakulat parancsnoka közölte az ukrán féllel, hogy az orosz Védelmi Minisztérium parancsa alapján kell ellenőrzése alá vonnia az ukrán egységet.     Az ukrán Határőrség közölte: rendkívüli intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy az orosz egységek ne foglalhassák el az ország tengeri védelmét ellátó alakulatok támaszpontjait és hajózó egységeit.     Elrendelte az ukrán haderő riadókészültségbe helyezését Turcsinov, az ország ideiglenes elnöke. Turcsinov ezt az ukrán néphez intézett televíziós beszédében jelentette be. "Utasítást adtam, hogy helyezzék riadókészültségbe a hadsereget, erősítsék meg a nukleáris létesítmények, a repülőterek és a stratégiai jelentőségű helyek védelmét" - mondta. A televíziós üzenetben Turcsinovhoz csatlakozott Jacenyuk, ukrán kormányfő is. Beszámolt arról, hogy telefonon beszélt orosz kollégájával, Medvegyevvel. Jacenyuk közölte: felszólította Oroszországot, hogy a feszültség csökkentése érdekében rendelje vissza az orosz katonai egységeket támaszpontjaikra. "Meg vagyunk győződve arról, hogy Oroszország nem folyamodik katonai intervencióhoz, mert az egy háború kezdetét jelentené, és mindennemű kapcsolat megszakítását Ukrajna és Oroszország között" - jelentette ki. "Egy katonai beavatkozás elfogadhatatlan volna, mert minden nemzetközi megállapodás megsértését jelentené". Jacenyuk tárgyalásokra hívta fel Medvegyevet.     Ukrajna az ukrán állam szuverenitása elleni nyílt agresszióként értékeli Oroszország lépéseit - jelentette ki Turcsinov, ideiglenes ukrán államfő  Kerry, amerikai külügyminiszterrel folytatott telefonos megbeszélésén.     Az ukrán ideiglenes elnök összehívta a biztonsági szervek vezetői - a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács -  rendkívüli tanácskozását - közölte délután Turcsinov szóvivője.     Klicsko, az UDAR nevű ukrán ellenzéki párt vezetője Kijevben kiadott közleményében arra hívta fel a parlamentet, hogy szólítsa fel az ukrán vezérkari parancsnokot a hadsereg "teljes mozgósításának" elrendelésére "az Ukrajna elleni orosz agresszió kezdetét követően".     Sürgős mozgósításra szólította fel minden helyi szervezetét a Jobboldali Szektor nevű ukrán tömörülés központi stábja. "Tudatában mindazoknak a veszélyeknek, amelyek az ukrán államiságot fenyegetik, a Jobboldali Szektor vezérkara sürgősen mozgósításra és felfegyverkezésre utasítja minden alegységét, és arra, hogy a térségükben kialakuló konkrét helyzet függvényében maximálisan egyeztessék lépéseiket az ukrán hadsereggel, az Ukrán Biztonsági Szolgálattal és a Belügyminisztériummal" - áll a nacionalista és szélsőjobboldali szervezetekből összeállt tömörülés nyilatkozatában, amelyiket az Ukrajinszka Pravda című ukrán hírportál ismertetett. "Nemzetiségüktől függetlenül emlékeztetjük Ukrajna minden állampolgárát (köztük az orosz nemzetiségűeket is), hogy harcunk a birodalmi törekvések ellen irányuló harc és nem oroszgyűlölő - hangoztatja felhívásában a Jobboldali Szektor.. "Az orosz birodalmat szét fogjuk zúzni. Felszólítjuk a Kaukázusi Ellenállási mozgalmat, továbbá Oroszország minden felszabadítási mozgalmát, hogy fokozzák tevékenységüket."      Kivonják a teljes ukrán hadiflottát a Krím félszigeti Szevasztopolból. A flotta új, lehetséges állomáshelyeként Odesszát nevezték meg - jelentette a RIA Novosztyi orosz hírügynökség, az ukrán vezérkarra hivatkozva. Elsőként az Ukrán Hadiflotta zászlóshajója, a Hetman Szahajdacsnij őrnaszád futott ki Szevasztopolból, amely az orosz Fekete-tengeri Flotta mellett az Ukrán Flotta fő támaszpontja is. Ugyanilyen parancsot kapott az ukrán flotta minden Szevasztopolban lévő hajója. (Forrás: MTI)

2014. III. 2. "Ukrajna biztonságának és területi integritásának szavatolása érdekében mozgósítják a tartalékosokat - jelentette be vasárnap Parubij, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára a televízióban. A döntés értelmében a Védelmi Minisztérium behív minden tartalékost, akire a jelenlegi helyzetben szükség van. Mint mondta, az intézkedés lehetőséget teremt az ország biztonságának és területi integritásának megőrzésére azt követően, hogy Oroszország megsértette a Fekete-tengeri Flottára vonatkozó kétoldalú megállapodást. Utasították egyben a külügyi tárcát, hogy kérjen amerikai és brit segítséget Ukrajna biztonságának szavatolásához. A Védelmi Minisztériumnak gyakorlatot kell szerveznie a tartalékosoknak a hadsereg Vezérkara által meghatározott határidő belül - mondta Parubij, anélkül, hogy pontosította volna kijelentését." (Forrás: MTI)     Az ukrán parlament azzal a felhívással fordult az Ukrajna biztonságáért garanciát vállaló nagyhatalmakhoz, hogy szavatolják az ország területi épségét.     Több száz orosz katona tartott reggel a dél-ukrajnai Krím fővárosába, Szimferopolba Szevasztopolból - jelentette az AP. Újságírói a kikötővárosból Szimferopolba vezető úton tizenkét Tyigr típusú, gépfegyverrel felszerelt, katonákat szállító páncélozott terepjárót láttak.     A Krímben állomásozó ukrán egységekből sok, a jelenlegi kijevi vezetéssel elégedetlen katona áll át a helyi önvédelmi erők oldalára - jelentette a helyszínről az ITAR-TASZSZ.     Az ukrajnai, radikális Jobboldali Szektor tagadta, hogy segítséget kért volna  Umarovtól, a "Kaukázusi Emirátus" nevű csecsenföldi csoport vezetőjétől. Szkoropadszkij sajtótitkár az ukrán Szabadság Rádiónak elmondta, hogy hackertámadás érte az orosz közösségi portálon lévő oldalukat, a közlemény akkor került fel rá.      Ukrajna "a katasztrófa szélén áll" az orosz "hadüzenet" következtében - jelentette ki Jacenyuk, ukrán miniszterelnök. Jacenyuk szavai egy nappal azután hangzottak el, hogy az orosz erők egyetlen lövés nélkül átvették az ellenőrzést a stratégiai fontosságú fekete-tengeri félsziget fölött.     "Az orosz fegyveres erők, köztük az Észak-kaukázusi Katonai Körzet parancsnoksága ultimátumban követelte, hogy az ukrán katonák tegyék le a fegyvert és hagyják el helyőrségüket" - közölte Turcsinov. Hozzáfűzte: megpróbálta, de nem sikerült kapcsolatba lépnie sem  Putyin orosz elnökkel, sem Medvegyev kormányfővel, egyedül az Orosz Állami Duma házelnökét, Nariskint érte el.    Ukrajna arra készül, hogy megvédje magát, ám ha Oroszország kiterjeszti katonai akcióját, akkor más országokhoz fordul majd segítségért - mondta a CNN amerikai hírtelevíziónak Szergejev, Ukrajna ENSZ-nagykövete.     Az ukrán parlament határozat formájában azzal a felhívással fordult az Ukrajna biztonságáért garanciát vállaló nagyhatalmakhoz, hogy szavatolják az ország területi épségét.     Turcsinov sajtótájékoztatóján közölte, hogy Ukrajna "részlegesen" lezárta légterét. Hozzátette, hogy a légtérzár a katonai gépekre vonatkozik, de szigorították a polgári célú légi közlekedés ellenőrzését is.     Az ukrán kormány eltörölte az Ukrajna és az Európai Unió társulási megállapodására irányuló felkészülést leállító kormányrendeletet.      Odesszában és Dnyipropetrovszkban több ezres Putyin-ellenes demonstrációk kezdődtek.     Volt izraeli katonák a Majdan felkelői között: "Az izraeli hírügynökségnek névtelenül nyilatkozó, ukrajnai születésű Delta korábban az izraeli hadseregben (IDF) szolgált. Kiképzést a Givati gyalogsági dandár egyik felderítőszázadában kapott, amit kijevi utcai összecsapások során hasznosított a közelmúltban"... (Forrás: Szombat): http://tinyurl.com/pmysbra     Az ukrán hadiflotta Szevasztopolban állomásozó tíz hadihajója lojális a kijevi kormányhoz - állítják a fővárosban.     Ukrajna huszonnégy megyéjéből tizennyolcban cserélte le a kormányzót Turcsinov. Új kormányzót nevezett ki Kárpátalján, valamint Zsitomir, Donyeck, Dnyipropetrovszk, Voliny, Vinnicja, Ivano-Frankivszk, Kijev, Kirovohrad, Luhanszk, Lviv, Mikolajiv, Poltava, Rivne, Szumi, Ternopil, Harkiv és Herszon megyébe. Ukrajna 27 közigazgatási területi egységből áll. Az országban 24 megye van, ezenkívül a Krími Autonóm Köztársaság és két megyei jogú város, Kijev és Szevasztopol.     Kologyij, a Megyei Tanács elnöke felhívásban kérte azoknak a jelentkezését a megyéből, akik készek befogadni krími lakosokat a konfliktus rendeződéséig - adta hírül a zaxid.net lembergi hírportál.    Nem igazak azok a hírek, amelyek szerint az ukránok tömegesen távoznának külföldre - állította az ukrán határőrszolgálat.    Az Ukrán fFotta újonnan kinevezett parancsnoka bejelentette, hogy felesküdött az oroszbarát krími hatóságokra.(Forrás: MTI)

2014. III. 3.  Mahnickij,  ukrán főügyész szerint Oroszország régóta készítette azt a forgatókönyvet, amelyik alapján zajlanak jelenleg a krími események; az ukrán Biztonsági Szolgálatnál nemcsak külföldi országok, hanem az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat és más orosz szakszolgálatok ügynökei is dolgoztak. Bejelentette azt is: az Ukrán Ügyészség úgy döntött Janukovics megbuktatott államfő 2014. február 28-ai rosztovi sajtótájékoztatója után, hogy újabb bűnvádi eljárást indít ellene az ukrán alkotmányos rend megdöntésére való kísérlet és felbujtás címén.     A jelenleg Kijevben tartózkodó Luncsenko, Kárpátalja kormányzója Facebook-oldalán közzétett kiáltványában egységre, bölcsességre, állhatatosságának megőrzésére szólította fel a megye lakosságát. "Gyakorlatilag mindannyian az Orosz Föderációval vívandó, nyílt és totális háború szélére kerültünk"- írja. Hitet tett amellett, hogy a kárpátaljaiak az Ukrajna szabadságáért életüket áldozó hősök emlékéhez méltó választ adnak "az orosz agresszornak", és nem engedik meg, hogy az megsemmisítse eddig elért vívmányaikat.     A Krímben állomásozó ukrán belügyi erők több mint ezerötszáz katonája, valamint a határőrség mintegy ezerhétszáz munkatársa tett esküt a Krímben élők szolgálatára, egy, az új kormány nevében nyilatkozó tisztségviselő szimferopoli tájékoztatása szerint - írja az orosz állami hírügynökség.     Kijevben közölték: hazaárulásért vádat készülnek emelni Berezovszkij ellentengernagy ellen, aki március 2-án jelentette be, hogy felesküdött a krími hatóságokra.     Interneten, a közösségi portálokon verbuválják az oroszokat a kelet-ukrajnai Donyec-medencébe és Odesszába - jelentette virradóra az UNIAN hírügynökség. A Vkontakte közösségi portálon például egy Ukrajna Polgári Önvédelme nevű csoport alakult.     Az ukrán médiakonszernek vezetői a Pervij Kanal tévécsatorna, a VGTRK rádió-televízió és az NTV televízió vezérigazgatójához intézett nyílt levélben kérték az orosz országos tévéállomások vezetőit, hogytudósítsanak objektíven az ukrajnai eseményekről.     Kijevbe érkezik a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szakértőinek küldöttsége, március 4-től kezd tárgyalásokat ukrán kormányzati illetékesekkel - közölte az ukrán Központi Bank egyik tisztségviselője.     Akszjonov szerint a Krím félszigeten csak az történt, amire a kijevi Majdanon: az ukrán politikusok a népet felszólították, vagyis a nép a saját kezébe vette a hatalmat. A krími miniszterelnök a Rosszijszkaja Gazeta című orosz kormánylapnak adott interjút. Hangsúlyozta: ami érvényes a fővárosra, Kijevre, annak érvényesnek kell lennie a Krími Autonóm Köztársaságra is. A félsziget jövőjét szerinte népszavazás fogja eldönteni. Úgy vélte, hogy a Krím félsziget "előretolt hadállás" Ukrajnában, és Délkelet-Ukrajnában követni fogják a krími példát. Hangoztatta: nem kértek Oroszországtól katonai segítséget, képesek megvédeni magukat.     Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabonatermelője és -exportálója. Az országban 2013-ban rekordszintű, hatvan millió tonna gabonát takarítottak be az egy évvel korábbi 46,2 millió tonna után. Ukrajna 2014-ben csaknem harminchárom millió tonna gabona exportját tervezi.     Már nem csak a fontosabb repülőtereket, a főutakat, és a kikötők környékét ellenőrzik az Oroszországból érkezett egységek, illetve az oroszul beszélő krímiekből álló csapatok; orosz katonák újabb stratégiai pontokon, köztük a Kercsi-szoros krími oldalán lévő kompkikötő fölött is átvették az irányítást. Itt csak néhány kilométer választja el egymástól Oroszországot és a Krím-félszigetet.     Mára az összes jelentős ukrán laktanyát körbevették vagy lefegyverezték az orosz katonák a Krím-félszigeten. Az oroszok néhány helyen a levegőbe lőttek, de összecsapás sehol nem volt. A laktanyák körül időznek helybeli oroszok is, akik boldogan fogadták az orosz katonák megjelenését.     Egyre több ukrán katona áll át és fogad hűséget a krími kormánynak.     Jaros hibának tartja, hogy az ukrán katonák nem szállnak szembe fegyveresen az orosz csapatokkal.     A krími tatárok közül már sokan csomagolnak. A félsziget lakosságának tizenkét százalékát kitevő tatárok sokszor kerültek konfliktusba az oroszokkal a történelem folyamán. Úgy vélik, ha a félsziget orosz fennhatóság alá kerül, nem sok jóra számíthatnak.     Miközben a világ agresszióról beszél, a Krím lakosságának jelentős része várja az orosz csapatokat, tőlük remél védelmet.      A Krímben az autonóm ukrán terület Parlamentjének elnökhelyettese, Cekov javasolta, hogy térjenek át a moszkvai időre, óraátállítás ügyében. Jelenleg a Krímben Kijevhez igazítják az órákat, amelyek így kelet-európai idő szerint járnak (magyar időhöz képest egy órával több van). Az 1990-es évek első felében a félszigeten úgynevezett krími idő volt érvényben, amelyik megegyezett a moszkvaival, ám idővel az autonóm terület Kijevhez - Ukrajna fővárosához - igazodott.      Oroszország ultimátumot intézett a krími ukrán haderőnek, megadásra szólította fel - jelentette az ukrán Védelmi Minisztériumra hivatkozva az Interfax Ukraina. Az ultimátumot a források szerint Vitko, a fekete-tengeri Orosz Hadiflotta parancsnoka adta. "Ha holnap reggel öt óráig nem adják meg magukat, akkor az ukrán fegyveres erők összes egysége és része ellen valódi roham indul" - olvasható a hírügynökség szerint Vitko ultimátumában.      Az orosz csapatmozgások Ukrajna keleti határánál arra engednek következtetni, hogy Oroszország esetleg a két ország közötti szárazföldi határon át készül Ukrajna elleni katonai invázióra - közölte: az ukrán külügyi szóvivő, Perebijnyisz, kijevi sajtótájékoztatóján.      Folyamatosan érkeznek orosz fegyveres csapatok Ukrajnába.- jelentette ki Szergejev, Ukrajna ENSZ-képviselője az ukrán médiának adott interjújában. Értesülései szerint jelenleg több mint tizenöt ezer orosz katona tartózkodik a Krími Autonóm Köztársaságban. Ezen kívül tíz orosz hadihajó tartja blokád alatt az ukrán partokat.      Turcsinov, ideiglenes ukrán elnök leváltotta posztjáról az ukrán Biztonsági Szolgálat krími, valamint Odessza, Dnyipropetrovszk és Csernyivci megyei vezetőit.     A kormány kész volna bármilyen feltételt teljesíteni, amelyet a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szabna az országnak a pénzügyi segítségnyújtáshoz - mondta el Jacenyuk, ukrán kormányfő egy üzletemberekkel tartott találkozóján.     Orosz zászlók alatt vonuló tüntetők elfoglalták a megyei Állami Közigazgatási Hivatal épületének első emeletét Donyeckben. Taruta milliárdos, a Donbass Ipari Szövetség konzorcium igazgatótanácsának volt elnöke ellen tüntetnek, akit az új kijevi hatalom március 2-án nevezett ki megyei kormányzónak.    A több mint egymillió lakosú  dél-ukrajnai Odesszában az új ukrán hatalommal szemben álló tüntetők behatoltak a megyei adminisztráció épületébe. Hangsúlyozták: nem Ukrajna szétesését, de területi közigazgatási reformot követelnek. Egyben népszavazást sürgettek Odessza megye különleges jogállásáról. Javasolták, hogy a Megyei Közgyűlés vegye napirendre népszavazás kiírását az Ukrajnához tartozó Odesszai Autonóm Köztársaság létrehozásáról, de az indítványt végül elutasították.     Az orosz-ukrán konfliktus elől menekülő mintegy száz krími tatár érkezik a napokban Lembergbe (Lviv), hogy a Megyei Önkormányzat felajánlásának megfelelően ideiglenes menedékhez jusson.    Ha háborúra kerülne sor Ukrajnában, az ukrán haderők létszámban reménytelenül alulmaradnának az orosszal szemben - írja az AFP francia hírügynökség.    Gricenko volt ukrán védelmi miniszter "megalázónak" tartja, hogy orosz félkatonai egységek a kaszárnyáikba szorítottak be ukrán katonákat. Ha nem kapnak hamarosan pontos utasításokat Kijevből, akkor "harci moráljuk összeomlik, mert azt hiszik majd, hogy sorsukra hagyták őket" - vélekedett. Csapást jelent a jelenlegi helyzetben az is, hogy Berezovszkij ellentengernagy, frissen kinevezett flottaparancsnok átállt az oroszbarát krími kormányhoz.      Sokan attól tartanak, hogy az orosz csapatok más, orosz nyelvű ukrajnai területeken is előrenyomulnak, akár Kijevig is. Az erőszakosra váltott tüntetésekben jelentős szerepet játszó Jobboldali Szektor máris elkezdte a felkészülést egy ilyen helyzetre. "Fegyvereket fogunk szerezni, hogy szembe tudjunk szállni a megszálló orosz csapatokkal" - mondta március 2-án Szkoropadszkij, a Jobboldali Szektor sajtótitkára.     Konzultációt tartanak március 5-én Párizsban az Ukrajna függetlenségét és szuverenitását garantáló 1994-es Budapesti Memorandum aláírói - közölte Kijevben Hague, brit külügyminiszter. (Forrás: MTI)

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
2014. III. 3. Az Egyesült Államok, Baer nagykövet révén arra szólította fel az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetet (EBESZ) annak bécsi, soron kívüli ülésén, hogy haladéktalanul küldjön megfigyelőket Ukrajnába.  Baer kiemelte, hogy a szervezet megfigyelőinek egyebek között a kisebbségi jogok védelmére és Ukrajna területi épségének tiszteletben tartására kell ügyelniük. Putyin, orosz elnök -  Merkel, német kancellárral folytatott március 2-ai telefonbeszélgetése során - már elfogadta azt a német javaslatot, hogy az EBESZ égisze alatt hozzanak létre egy "kontaktcsoportot" az ukrajnai rendezésről szóló "politikai párbeszéd" megkezdése érdekében. Az EBESZ soros elnökségét Svájc - külügyminisztere Burkhalter - tölti be

Európai Unió
2014. III. 3.     Az EU-országok külügyminiszterei március 3-án Brüsszelben, Ukrajna ügyében összehívott rendkívüli értekezletükön a NATO állásfoglalásához hasonlóan minden bizonnyal elítélik majd Oroszország ukrajnai fellépését, és kiállnak Ukrajna szuverenitása, területi épsége mellett, de Moszkva elleni szankciókat valószínűleg nem hoznak
- mondta egy EU-s diplomáciai forrás. Nagyobb EU  tagországok közül jelenleg Németország megnyilatkozásai tekinthetők a leginkább meghatározó súlyúnak az EU-álláspont kialakításakor. Steinmeier, a német diplomácia irányítója Kerry amerikai külügyminiszter azon felvetésével szállt szembe, hogy közösítsék ki az oroszokat a világ vezető nemzetgazdaságait tömörítő G8-as csoportból. Steinmeier szerint helyes lenne megőrizni ezt a kommunikációs csatornát az orosz vezetéssel. EU-diplomaták egybevágó közléseiből arra lehet következtetni, hogy az EU-s  országok közül a németek, a franciák és az olaszok elsősorban a feszültség enyhítését tartják kiemelt célnak, míg a baltiak, a románok, a lengyelek és a britek úgy vélik, hogy nagyon határozott figyelmeztető jelzést kellene adni az oroszoknak.     Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk Ukrajna szuverenitása, függetlensége és területi egysége mellett, amelyik megsértését elítéljük - jelentette ki Brüsszelben a külügyminiszterek rendkívüli tanácskozására érkezve Martonyi. A külügyminiszter felhívta a figyelmet, hogy a Budapesti Memorandum hatodik pontja azonnali konzultációt ír elő az aláírók között abban az esetben, ha az abban foglalt kötelezettségeket érintő kérdés merülne fel. Emlékeztetett, hogy a Visegrádi Országoknak "különleges történelmükből" fakadóan saját tapasztalataik vannak 1956-ból, '68-ból és '81-ből. Éppen ezért a lehető legnagyobb óvatosságra int, és úgy véli, hogy a provokáció minden formáját kerülni kell, továbbá nyílt, őszinte párbeszédre van szükség. "A nemzetközi jog alapvető elveihez kell ragaszkodnunk" - jelentette ki.      "Nagyon rövid időn belül" rendkívüli EU-csúcsot tartanak Ukrajna ügyében; a tagállamok állam-, illetve kormányfőinek össze kell ülniük, hogy "közös választ" adjanak a fejleményekre, és "rendkívüli intézkedéseket" hozzanak - közölte Barroso, az Európai Bizottság elnöke.    A szankciók és egy háború költségeit Oroszország még a jelenlegi olajárak mellett sem tudja tartósan fedezni, ezért bíznak sokan abban, az orosz elnök talán megáll a határon. Moszkvával szemben egy széles koalíció jött létre a világban, ráadásul a helyzet a szétesőben lévő ukrán ellenzéket is összehozta az orosz-ukrán törésvonal mentén - véli egy szakértő. Nógrádi arra is emlékeztet: gyűlöli az oroszokat a Krímben élő tizenkét százaléknyi tatár akiket, ha Kijev felfegyverez, polgárháború alakulhat ki, ha pedig a tatárok behívják a muzulmán szélsőségeseket, Irak, Szíria, Afganisztán után újabb, beláthatatlan következményeket rejtő helyi háború robbanhat ki.

Európa
2014. III. 3. Több mint négy százalékkal drágult, három hónapja a legmagasabb szintre emelkedett a búza ára délelőtt Európában a krími válság miatt
, mivel az a szállítások leállásával járhat a Fekete-tenger térségéből. (Forrás: MTI)

NATO
2014. III. 2. Az EUObserver uniós hírportál tájékoztatása szerint Linkevicius, litván külügyminiszter konzultációt kezdeményezett a NATO-partnerekkel az Észak-atlanti Szerveződés Szervezetét megalapító Washingtoni Szerződés 4. cikke alapján. E cikk arról szól, hogy a szövetségesek konzultációt folytatnak egymással, ha bármelyikük véleménye szerint bármelyik szerződő fél területi épségét, politikai függetlenségét vagy biztonságát veszély fenyegeti.    A katonai műveletek és a fenyegetőzés leállítására szólította fel Oroszországot Rasmussen, NATO-főtitkár az Észak-Atlanti Tanács rendkívüli ülése előtt, kora délután. A dán politikus szerint Oroszország lépései Ukrajnában ellentétesek az ENSZ alapokmányában megfogalmazott elvekkel, és fenyegetést jelentenek Európa békéjére és biztonságára. A főtitkár egyúttal megerősítette, hogy a NATO támogatja Ukrajna területi egységét, és azt, hogy az ukrán nép külső beavatkozás nélkül dönthessen a saját jövőjéről.     A NATO felszólítja Oroszországot és Ukrajnát, hogy párbeszéd útján keressék a békés megoldást az ENSZ Biztonsági Tanács vagy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet égisze alatt. A tanácskozáson Rasmussen világossá tette, hogy e tanácskozást nem a Washingtoni Szerződés 4. cikke alapján, a saját biztonságát fenyegetve érző valamelyik tagállam kérésére, hanem saját kezdeményezésként hívta össze a kialakult helyzetre való tekintettel. (Forrás: MTI)

További földrészeken

Ázsiában

Kína
2014. III. 3. A Nyugatnak nem Oroszország ellen, hanem Moszkvával együtt kellene az ukrán válság kezelésén munkálkodnia
- írta a Hszinhua, kínai állami hírügynökség. A feszültség fokozódását vetíti előre. Fel kellene hagyniuk azon szándékukkal, hogy Moszkvát kizárják a válság rendezéséből, miután ők maguk kudarcot vallottak - jegyzi meg. Emlékeztet arra, hogy a válság gócpontja a többnemzetiségű Krím félsziget lett, amelyik Ukrajna 1991-es önállósága óta autonómiát élvező köztársaság. Hozzáfűzi: a 2001-es ukrán népszámlálás megállapította, hogy a terület lakosságának 58,3 százaléka orosz. Többségük orosz útlevél birtokosa. Oroszországnak a krími Szevasztopolban van egyedül fekete-tengeri flottája - jegyzi meg. Teljes mértékben érthető, hogy Putyin, orosz elnök kijelentette, országa fenntartja a jogot érdekei és az Ukrajnában élő oroszul beszélők védelmére - állapítja meg. A Nyugatnak jobban el kellene ismernie Oroszország szerepét, hiszen a Kreml e politikai sakkjátszma megkerülhetetlen szereplője. Egyúttal őszintén el kellene ismernie, hogy előítéletekkel terhelt közvetítésével csak kiélezte az ukrán helyzetet, rosszabbá téve azt - fogalmaz. Az ukrán gazdasági helyzetre nem fognak gyógyírt hozni nyugati szomszédjai, hiszen az EU a maga nehézségeivel igyekszik megküzdeni. Az orosz gazdasági együttműködés és támogatás Ukrajna számára életbevágó - vonja le a következtetést a Hszinhua. Azt tanácsolja: az ukránok gondolják át, mi a legjobb a számukra, és politikai párbeszéd, tárgyalások útján oldják meg problémáikat. (Forrás: MTI)

Törökország
2014. III. 3.     Aggodalommal tölti el Törökországot a Krími Autonóm Köztársaságban élő török etnikumú tatár kisebbség sorsa, ezért Ankara "feszült figyelemmel" követi az ukrajnai fejleményeket -
közölte egy török kormányzati forrás. Tárgyalásokat folytatnak az érintett felekkel annak érdekében, hogy ez a válság ne fajuljon fegyveres konfliktussá - fejtette ki az AFP hírügynökségnek. A hét végén Törökországban élő tatárok tüntettek Ankarában, Isztambulban és a közép-törökországi Konya városban, hogy elítéljék az oroszok krími beavatkozását. Törökország minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy biztosítsa a Krími félsziget stabilitását egy egységes Ukrajnán belül" - jelentette ki Davutoglu, török külügyminiszter március 2-án. "Garantálni kell a tatárok jogait és létezését" - szögezte le. Március 2-án ellátogatott Kijevbe, és emellett telefonon beszélt amerikai, német, francia és lengyel kollégájával is. A török etnikumú krími tatárok - Törökország népességének többségéhez hasonlóan - szunnita muszlim vallásúak. Törökország széles körű kulturális kapcsolatokat ápol a krími tatár közösséggel. A Krím valaha az Oszmán Birodalom fennhatósága alatt állt. A terület a XVIII. század végén került orosz kézre. Az - akkoriban még többségi - tatárok fokozatosan kivándorlásra kényszerültek és kisebbségbe szorultak.

Egyesült Államok
2014. III. 2.     A washingtoni Fehér Ház közleménye szerint
- Putyin orosz és Obama amerikai elnök március 1-én este folytatott, a Fehér Ház által kezdeményezett telefonbeszélgetése során - Obama követelte Putyintól, hogy Oroszország rendelje vissza a kivezényelt orosz alakulatokat krími bázisukra, tartózkodjon az ukrán válságba való mindennemű beleavatkozástól, és figyelmeztette őt, hogy Oroszország "egyre jobban el fog szigetelődni a nemzetközi közösségtől, ha folytatja az ukrajnai intervenciót".     "A 21. században nem lehet 19. századi módon viselkedni, egy másik országba behatolni teljesen mondvacsinált ürüggyel" - mondta a CBS televíziónak nyilatkozva Kerry, az amerikai diplomácia vezetője. Elmondta, beszélt a G8 országok és más államok külügyminisztereivel, és szavai szerint mindenki kész a végsőkig elmenni Oroszország elszigetelése érdekében.     Oroszország teljes mértékben operatív ellenőrzése alá vonta a Krím félszigetet és az Egyesült Államok a gazdasági, politikai és diplomáciai ellenlépésekre összpontosít az intervenció visszafordítása érdekében, nem pedig az esetleges katonai beavatkozásra. Amerikai tisztségviselő szerint az orosz műveletben több mint hat ezer katona vett rész. (Forrás: MTI)

Egyesült Nemzetek Szervezete
2014. III. 2. Zárt ajtók mögött megkezdődött március 1-én New Yorkban az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) sürgősséggel összehívott,  két nap alatt immár a második rendkívüli ülése, amelyen a tizenöt ország nagykövetei az Ukrajnában és a Krím félszigeten kialakult helyzetről tanácskoznak. Az összehívást Nagy-Britannia kérte, Az ülés kezdetekor Ukrajna ENSZ-nagykövete felszólította a Biztonsági Tanács - vétójoggal rendelkező - állandó tagjai közé tartozó Egyesült Államokat, Franciaországot, Nagy-Britanniát és Kínát, hogy garantálják Ukrajna szuverenitását. A nagykövet kérte, hogy a BT ötödik állandó tagjára, Oroszországra pedig ugyanennek érdekében gyakoroljanak nyomást. A nagykövet hangsúlyozta, hogy az orosz katonai erő alkalmazása az ENSZ valamennyi szabálya értelmében agressziót jelent. Szergejev ukrán nagykövet közölte: Oroszország elutasította hazája arra vonatkozó javaslatát, hogy tartsanak azonnal kétoldalú konzultációt. Csurkin, orosz nagykövet visszautasította Kijev vádjait, és kijelentette: a válság megoldása az lenne, ha visszatérnének a február 25-i, Kijevben Janukovics államfő és az ukrán ellenzék által aláírt megállapodáshoz, és helyreállítanák a nemzeti egységkormányt. Lyall, brit nagykövet szerint az ülés célja kideríteni, hogy Oroszország "milyen alapon szállta meg a stratégiailag fontos Krím félszigetet". Ban,  ENSZ-főtitkár az ülés idején közleményt adott ki, és ebben követelte Ukrajna függetlenségének, szuverenitásának és területi egységének maradéktalan tiszteletben tartását, valamint "a nyugalom helyreállítását és közvetlen párbeszédet minden érintett fél között". (Forrás: MTI)

Globalizáció
2014. III. 3. A hét vezető ipari hatalom (G7) vezetője elítélte Oroszország ukrajnai beavatkozását, és tudatta, hogy felfüggeszti a G8 országcsoport Szocsiban rendezendő csúcsértekezletére való
előkészületeket - közölte helyi idő szerint március 2-án a washingtoni Fehér Ház. Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok (G7) vezetői március 2-án közölték, hogy Oroszország krími lépései megsértik azokat az elveket és értékeket, amelyek alapján a G7, illetve a hét vezető ipari hatalmat és Oroszországot tömörítő G8 országcsoport működik. A G7 csoport, valamint az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke együttesen ítélte el, hogy Oroszország egyértelműen megsértette Ukrajna szuverenitását és területi épségét, megszegve az ENSZ-alapokmányból eredő kötelezettségeit és az orosz Fekete-tengeri Flotta támaszpontjának szevasztopoli elhelyezéséről szóló 1997-es kétoldalú megállapodást. A G7-ek felszólítják Oroszországot, hogy Ukrajnával folytatandó közvetlen párbeszéd révén, vagy nemzetközi közvetítéssel, illetőleg az ENSZ vagy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet égisze alatt folyó tárgyalásokkal orvosolja a biztonsággal vagy emberi jogokkal kapcsolatos aggodalmait. A vezető ipari hatalmak önmérsékletre és felelős magatartásra szólítják a válságban érintetteket. A G7-ek pénzügyminisztereinek közös közleménye szerint örvendetes, hogy az IMF szakértői már a héten Ukrajnába látogatnak, hiszen "az IMF támogatása döntő jelentőségű a további források felszabadításában". A közlemény alapján amennyiben sikeres az IMF és az új ukrán kormány együttműködése, a munkába bekapcsolódhat a Világbank és csatlakozhatnak más nemzetközi pénzügyi intézmények, valamint az Európai Unió, és Kijev kétoldalú megállapodások révén is kaphat pénzügyi segítséget. A hetek szerint az új kormány megalakulása "egyedülálló lehetőség a szükséges piacorientált reformok végrehajtására". (Forrás: MTI)

.

Szólj hozzá!

Címkék: kína franciaország ukrajna japán kanada olaszország németország ensz oroszország európa törökország kárpátalja nato svájc kaukázus világbank nagybritannia európaiunió egyesültállamok feketetenger európaitanács nemzetközivalutaalap egyesültnemzetekszervezete visegrádiországok európaibiztonságiésegyüttműködésiszervezet kercsiszoros európaiboizottság

2014. III. 1-3. Az ukrajnai válságról - Magyarország, Kárpátalja

2015.03.03. 22:37 Eleve

.

Magyarország
2014. III. 1. A Külügyminisztérium aggodalommal figyeli a Krím félszigeten kialakult helyzetet és a jelentős orosz csapatmozgásokat.
A tárca közleménye emlékeztet: a Visegrádi Országok külügyminiszterei, február 28-ai ukrajnai látogatásuk során mind a kijevi kormány vezetőitől, mind a donyecki régió politikai vezetésétől azt kérték, hogy minden érintett fél tartózkodjon az olyan provokatív lépésektől, amelyek a feszültség növekedéséhez és erőszak alkalmazásához vezethetnek. A Külügyminisztérium álláspontja szerint a Krím-félszigeten kialakult helyzet súlyosan veszélyezteti Ukrajna területi egységét és így a térség békéjét és biztonságát. A tárca hangsúlyozta: Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. (Forrás: MTI)

2014. III. 2. Az ukrán válság további kiéleződését, egy esetleges katonai összetűzést az érintett felek kizárólag békés eszközökkel, tárgyalásokkal kerülhetnek el, ehhez Magyarország felajánlja segítségét - közölte a Külügyminisztérium. Felhívással fordulnak az ukrajnai válságban érintett valamennyi félhez, sürgetve, hogy tartózkodjanak az olyan provokatív lépésektől, amelyek a feszültség növekedéséhez és erőszak alkalmazásához vezethetnek. A Külügyminisztérium ezek közé sorolja az Ukrajna területén élő etnikai és nyelvi kisebbségek - hangsúlyosan a Magyarország számára kiemelten fontos kárpátaljai magyar közösség - biztonságérzetét és jogbiztonságát veszélyeztető döntéseket.  Ismételten hangsúlyozzák, hogy Magyarország elkötelezett a szomszédos Ukrajna területi egysége és szuverenitása mellett, és a nemzetközi kötelezettségek, így az ENSZ alapokmánya figyelmen kívül hagyásaként értékelik az ország területi épségének megsértését. Ezzel összefüggésben felszólítják az Ukrajna státusát szabályozó, 1994-ben elfogadott Budapesti Memorandum aláíróit, hogy tartsák be a dokumentum első paragrafusában foglalt kötelezettségeiket, amelyek garantálják az ország határainak, területi integritásának és szuverenitásának sérthetetlenségét. A Budapesti Memorandumot Ukrajna, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Oroszország írta alá. A dokumentumban a felek vállalták Ukrajna biztonságának szavatolását, és kötelezték magukat arra, hogy tartózkodnak az erő alkalmazásától az országgal szemben, illetve a gazdasági nyomásgyakorlástól - cserébe azért, hogy Ukrajna átadja a területén lévő atomfegyvereket Oroszországnak. A magyar kormány mind a kétoldalú, mind pedig a nemzetközi egyeztetéseken, így az Európai Unió és a NATO illetékes fórumain a továbbiakban is hangot ad ezen aggályainak. Martonyi külügyminiszter e heti, Kijevet, Donyecket és Kárpátalját érintő útján következetesen képviselte az Ukrajna területi egységével kapcsolatban megfogalmazott álláspontját. (Forrás: MTI)

2014. III. 3. Látni kell – mondja Nógrádi biztonságpolitikai szakértő - hogy az elmúlt órákban megindult Ukrajnából a menekülés egyrészt Oroszországba, másrészt Lengyelország felé, és viszonylag nagy létszámú menekült jött Magyarországra is. Új helyzet állt elő szerinte és ennek talán az utolsó diplomáciai megoldási lehetősége a mai Putyin-Timosenko találkozó.     Az ukrán-magyar határszakasz teljes hosszán nyugalom van, senki nem kért menedékjogot, határsértés nem történt - tájékoztatott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság.    Nem igaz, hogy ezres nagyságrendben érkeznek Magyarországra kárpátaljai magyarok - mondta Németh, a Külügyminisztérium államtitkára. A nagyszőlősi járásból azonban egy álhír miatt - amelyik szerint általános mozgósítás van Ukrajnában - valóban elindult több száz fiatal, közölte. (Forrás: MTI)     A magyar kormány egyértelmű, kinyilvánított álláspontja, hogy Oroszország megsértette Ukrajna területi épségét és szuverenitását - hangoztatta a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Ami az elmúlt napokban történt, az egyértelműen a nemzetközi jog legsúlyosabb sérelme, jelentette ki Németh. Hozzátette: ezért a nemzetközi diplomáciai erőfeszítéseknek most mindenekelőtt arra kell összpontosulniuk, hogy Oroszország álljon el ettől a magatartásától, kezdjen párbeszédbe Ukrajnával, a nemzetközi közösség pedig használja ki a rendelkezésére álló eszközöket. Úgy vélekedett: most a legfontosabb egy olyan nemzetközi diplomáciai mechanizmus kidolgozása, amelyik alapján kezelni lehet a válságot, és megindulhat a párbeszéd Oroszország és Ukrajna között. Ugyancsak keretet adhat a helyzet kezelésének az 1994-ben Oroszország által is aláírt Budapesti Memorandum. Az elkövetkező hét legfontosabb diplomáciai kérdése, hogy milyen mechanizmus fog létrejönni, milyen kontakt csoport alakul meg - magyarázta. Különösen minősített, előre megfontolt területi integritás-sértésnek mondta, hogy Oroszország stratégiai pontokat foglal el a Krím-félszigeten. Ukrajna egyelőre nem vette fel a kesztyűt, ha erőszakkal válaszolna, az a jelenlegi helyzetben a provokáció csapdájába eséssel lenne egyenlő. Arra is felhívta a figyelmet: nincs általános mozgósítás Ukrajnában, csupán készenlétbe helyezték a hadsereget, ezért az ukrán állampolgárságú magyar embereknek sem kell félniük attól, hogy besorozzák őket. Németh közölte, hogy a Belügyminisztérium által felállított Operatív Törzs mindazonáltal felkészült minden eshetőségre, így egy esetleges menekülthullám fogadására is. (Forrás: Kossuth)     10:14 h. Az Index számolt be ma arról, hogy tömegesen megindultak vasárnap, március 2-án a kárpátaljai magyarok Magyarország felé a magyar-ukrán határon. A internetes lapnak Apáti, a Jobbik parlamenti képviselője azt mondta, hogy nem hivatalos tájékoztatás szerint vasárnap körülbelül ezer ember lépett át a tiszabecsi határátkelőhelyen, ami ötszöröse az átlagosnak. Lőrincz (Fidesz-KDNP), Tiszabecs polgármestere megkeresésre ma elmondta: éjjel mintegy nyolcvan-száz ember jött át a magyar-ukrán határon, többségében férfiak, egy részük várakozott, majd később többen visszamentek az ukrán oldalra. Hozzátette: Magyarországra gyalogosan és személyautóval is érkeztek. Tájékoztatása szerint az Önkormányzat éjjel melegedőt alakított ki a helyi Idősek Napközi Otthonban, ott harmincegy embert helyeztek el, reggelre azonban mindenki elhagyta a helyiséget.     Magyarország mind rendészeti, mind határrendészeti, mind egészségügyi területen felkészült az ukrán válsággal kapcsolatos esetleges események kezelésére - közölte a Belügyminisztérium. Azt is megerősítette: menedékkérelmet nem terjesztettek elő az ukrán helyzettel összefüggésben. (Forrás: MTI)

2013. III. 3. Nincs jele annak, hogy Oroszország támadni készül, úgy tűnik, az orosz erők folyamatosan, de békésen haladnak előre, és ügyelnek rá, hogy emberéletben ne essen kár, miközben az ukrán erőket óvatosan kiszorítják a Krímből - magyarázta a Magyar Külügyi Intézet (MKI) "Egy válság anatómiája: Ukrajna" című rendezvényén Rácz, az MKI külső munkatársa. Hozzátette: úgy tűnik, a Krím határán az oroszok elkezdték beásni magukat, így talán ott megáll az előrenyomulás. Kiemelte: az orosz külpolitika általában törekszik az öröklött szovjet befolyási övezet megtartására és ellenzi a posztszovjet országok nyugati integrációs ambícióit, főleg a NATO irántiakat. Moszkvának fontos a tízmilliós orosz kisebbség, és aggasztja, hogy több helyen szélsőséges milíciák működnek Ukrajnában. Mindeközben nagy a külső nyomás Oroszországon: a nemzetközi közösség vállalhatatlannak tartja Moszkva tetteit. Oroszországnak az is célja, hogy demonstrálja az új ukrán vezetőség illegitimitását és inkompetenciáját, felmutatva, hogy az nem képes ellenőrzése alatt tartani az országot. Úgy vélekedett: nem a Krím annexiója a cél, mint ahogy korábban Abháziát és Dél-Oszétiát sem annektálta Oroszország. A Krím státusa megváltozhat talán, de Ukrajna része marad - jegyezte meg. Póti, az intézet tudományos főmunkatársa kiemelte: a Krímben talán nyerhet Oroszország, de azt a hosszú távú célját, hogy megszerezze Ukrajnát, "már most elbukta". Bármi legyen is a végkifejlete a jelenlegi ukrajnai helyzetnek, az már biztos, hogy az országból Oroszország perifériája helyett lassan az Európai Unió (EU) perifériája lesz - jelentette ki. Közölte: a válság megerősíti az ukrán oligarchákat, mert miután kihátráltak Janukovics mögül, az új hatalom a saját oligarcháinak ad most posztokat. "Nem biztos, hogy az utca népe ezt akarta" - fogalmazta meg. Beszélt arról, hogy Ukrajna aszimmetrikus helyzetben van az EU és Oroszország között, mert amíg Brüsszel az euro-konform intézményrendszer kiépítéséért cserébe legfeljebb európai perspektívát kínál az országnak, Moszkva azonnal adna olcsó hitelt és gázt. Magyarországnak dilemmát okozott, hogy nehéz volt eldöntenie, melyik félnek kedvezzen: az azóta hatalomra kerülteknek, akik nem nagyon empatikusak a kisebbségekkel vagy a másik oldalnak, amelyik empatikusabb volt irántuk. Közölte, hogy 2014. február közepéig Magyarország szempontjából "a kisebbik rossz" Janukovics hatalma volt, mivel ő stabilan tartotta az országot. De ami utána történt, egyre inkább ellentétes az euroatlanti, demokratikus normákkal. Magyarország helyesen teszi, hogy részt vesz a multilaterális fellépésben Ukrajna ügyében - vélekedett. (Forrás: MTI)

2014. III. 3. Magyarország békét, biztonságot, és a nemzetközi jog tiszteletben tartását szeretné - ezt mondta Orbán Viktor az ukrajnai válsággal kapcsolatban. A miniszterelnök hangoztatta, hogy az ukrajnai magyarok számíthatnak Magyarországra. „Magyarország nem része ennek a konfliktusnak, a magyarok biztonságban vannak Magyarországon is és a Kárpátalján is, és a magyar kormány azon dolgozik, hogy biztonságban is maradjanak. A külügyminiszterünk Brüsszelben van, Magyarország része a közös európai erőfeszítéseknek, amelyekkel békét, biztonságot és a nemzetközi jog tiszteletét szeretnénk elérni. Ezekért a célokért dolgozunk az európai egységes válságkezelésen belül” – nyilatkozta Orbán Viktor. A külhoni magyaroknak azt üzente: "számíthatnak ránk". (Forrás: MTI)

2014. III. 3.  A Külügyminisztérium nyilatkozatban szögezte le, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna területi egysége és szuverenitása mellett. A Kormány az ENSZ-alapokmány figyelmen kívül hagyásaként értékeli Ukrajna területi épségének megsértését, egyben segítséget ajánl a válság békés, tárgyalásos megoldásához. A Magyar Külügyminisztérium kiemelten fontosnak tartja a kárpátaljai magyar közösség biztonságérzetét és jogbiztonságát, egyúttal felhívja az érintett feleket, hogy tartózkodjanak a magyarokat veszélyeztető döntésektől. (Forrás: MTI)

2014. III. 3. A lehető leghamarabb alá kell írni az Európai Inió (EU) és Ukrajna társulási szerződését - mondta a magyar külügyminiszter este újságíróknak Brüsszelben, az Ukrajna ügyében összehívott rendkívüli  EU-külügyminiszteri tanácskozás után. Közölte: a közös uniós álláspontot tartalmazó szöveg megfelel Magyarországnak. Kárpátaljai benyomásairól szólva Martonyi egyebek közt elmondta, hogy a kárpátaljai autonómia gondolata kizárólag Magyarországon merül fel, Kárpátalján senki nem beszél róla. Megjegyezte, ha a ruszinok felvetnék ennek az autonómiának a gondolatát, akkor el kellene majd gondolkodni azon, hogy az jó dolog lenne-e a térség lakosságának mindössze tizenkét százalékát kitevő magyaroknak. A magyar érdek az - hangsúlyozta a miniszter -, hogy ne alakuljon ki ruszin-ukrán konfliktus. Martonyi szerint felelőtlen dolog, ha Magyarországról vetik fel a kárpátaljai autonómiagondolatot vagy a föderalizmust. "Ne vigyék mások bőrét a vásárra" - mondta. Megjegyezte ugyanakkor: ha a kárpátaljai magyar közösség saját maga úgy döntene, hogy igényt fogalmaz meg egy Tisza-melléki járás kialakítására, akkor azt az anyaország támogatná. A miniszter szintén beszámolt arról: amikor Beregszász városvezetése szóvá tette neki a kinevezett kormányzó, mint megfelelő intézkedésekre feljogosított hivatali elöljáró hiányát, akkor magyar részről ezt jelezték Kijevbe. Ott pedig ennek nyomán kormányzót neveztek ki, mégpedig olyan embert, akinek van magyar kötődése is. (Forrás: MTI)

2014. III. 3. Kecskemét az önkormányzati tartalékából egymillió forintos gyorssegélyt juttat testvérvárosának, a kárpátaljai Beregszásznak, ezzel párhuzamosan adománygyűjtést is indít - közölte Zombor (Fidesz) polgármester. Beregszász polgármestere arról tájékoztatta, hogy az Önkormányzat működési feltételeit nem tudják biztosítani, illetve félnek a város vezetői attól, hogy megbomlik a rend a településen (Forrás: MTI).

Utódállami területeken

Kárpátalja
2014. III. 1. A súlyos helyzetben lévő kárpátaljai magyaroknak most újabb veszélyekkel kell szembenézniük, de mi nem fogunk szó nélkül hagyni semmit, a legkisebb bántó szóra, sértésre is azonnal reagálni fogunk - jelentette ki Martonyi  Ungváron,  kijevi és donyecki látogatása után.
A külügyminiszter az utóbbi hetek ukrajnai összecsapásaiban életüket vesztettek emlékére és a sebesültek gyógyulásáért tartott szentmisén vett részt az ungvári Szent György templomban.     Kárpátalja és a helyi magyarság helyzetét, Magyarország és az ukrajnai megye együttműködésének lehetséges módjait vitatta meg Martonyi külügyminiszter Kárpátalja megye vezetőjével, Balogával, a Megyei Tanács (Közgyűlés) elnökével  Ungváron. Köszönetet mondott vendéglátójának, amiért a Magyarországgal szomszédos ukrajnai megye vezetői békésen, erőszaktól mentesen kezelték az utóbbi hónapok eseményeit. Baloga felvetésére a felek megvitatták az ukrajnai közigazgatási rendszer lehetséges decentralizációjának kérdését. A magyar diplomácia vezetője teljes támogatásáról biztosította a helyi önkormányzatoknak nagyobb önállóságot biztosító kezdeményezést. Ugyancsak egyetértett a külügyminiszter azzal, hogy az új ukrán kormány megalakulása és a helyzet rendeződése után erőteljes nyomatékot kell kapnia a határon átnyúló együttműködésnek, beleértve új átkelőhelyek megnyitását, az infrastruktúra fejlesztését, a szomszédos megyék kapcsolatainak szorosabbra fűzését. Az átalakult ukrán parlament által hatályon kívül helyezett nyelvtörvény ügyét érintve Baloga hangsúlyozta, hogy a jogszabály visszavonását hibás lépésnek tartja, azzal nem ért egyet. Kérte vendégét, hogy Magyarország járjon közben az Európai Uniónál annak érdekében, hogy Kárpátalja képviseleti irodát nyithasson Brüsszelben. Válaszában Martonyi megígérte, hogy minden tőle telhetőt megtesz a kérdés megoldása érdekében, csakúgy, mint az ugyancsak szorgalmazott, ukránoknak kedvező vízumliberalizáció ügyében, emlékeztetve egyúttal, hogy az nem csak Magyarországon múlik. A külügyi tárca vezetője arról biztosította Kárpátalja vezetőjét, hogy Magyarország legitimnek ismeri el az új ukrán kormányt, és minden tőle telhetőt megtesz az ukrajnai konfliktushelyzetek békés rendezése érdekében. Ilyen célt szolgált a Visegrádi Négyek külügyminisztereinek donyecki útja is.     A külügyminiszter Balogával közösen megkoszorúzta Petőfi Ungvár központjában álló szobrát, majd sajtótájékoztatót tartott Magyarország Ungvári Főkonzulátusán. V4-es kollégáival együtt tett donyecki látogatásáról elmondta, hogy az egy, a krímihez hasonló konfliktushelyzet kialakulásának megelőzését célozta. Hozzátette: egyáltalán nincs szó egy ilyen helyzet kialakulásáról, jóllehet a kilencmilliós lakosságú iparvidéken vannak félelmek, elsősorban attól, hogy az új ukrán hatalom Nyugat-Ukrajnából küld oda vezetőket. Az ottani lakosság képviselői is támogatják a decentralizációt, ami - emlékeztetett - a kárpátaljai magyarságnak is hasznos lenne. Ennek kapcsán kiemelte: az új ukrán alkotmányozásig el kell érni, hogy a kárpátaljai magyarságnak egy legyen a hangja, mert csak egységben tudja majd érvényesíteni érdekeit. Rámutatott: Magyarország nem avatkozik be sem Kárpátalja, sem a kárpátaljai magyarság belső ügyeibe, saját sorsukról nekik maguknak kell dönteni. Az új ukrán kormányról elmondta, véleménye szerint szakmailag felkészült tagokból áll. Jó szakember áll a gazdasági tárca élén, Jacenyuk miniszterelnök pedig megfelelő államigazgatási tapasztalatokkal rendelkezik.     Tárgyalt a külügyminiszter Beregszászon Babjákkal, a kárpátaljai város polgármesterével, aki ismertette az egynapos kárpátaljai hivatalos látogatáson tartózkodó magyar külügyminiszterrel a település helyzetét. Kitért azokra a fejleményekre, amelyek az utóbbi napokban történtek, amikor a nacionalista és szélsőjobboldali szervezetekből álló Jobboldali Szektor tagjai zavarták meg a Városi Tanács ülését. Vázolta, milyen gazdasági nehézségekkel kell szembenéznie Beregszásznak, és milyen intézkedésekkel igyekeznek javítani a helyzeten. Martonyi tájékoztatta a polgármestert kétnapos ukrajnai látogatásán szerzett tapasztalatairól, támogatásáról biztosította a város első emberét és segítséget ígért Beregszásznak gondjai megoldásához.     Magyarország csak akkor tudja hatékonyan támogatni a kárpátaljai magyarságot, ha az rendezi sorait, és egységes álláspontot alakít ki - jelentette ki Martonyi Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán több száz fős hallgatóság előtt elmondott beszédében, a kárpátaljai magyarság jövőjének alakítása kapcsán. Kárpátalja és a kárpátaljai magyarság helyzetéről szólva hangsúlyozta: mind az ukrajnai megyének, mind az ott élő magyaroknak elsőrendű érdeke, hogy minél hamarabb rendeződjön az ukrajnai helyzet, és az országban mindenütt helyreálljon a jogrend. Az előadás utáni sajtókonferencián Szavcsur, a Szabadság párt beregszászi városi szervezetének jó magyarsággal beszélő elnöke kifogásolta, hogy Magyarországon pártját befeketítő médiahírek jelennek meg, jóllehet ők is békét és nyugalmat szeretnének Beregszászon, és a visszavont nyelvtörvény helyett a kisebbségek számára kedvezőbb jogszabályt szeretnének alkotni. Bírálta Gajdost, az ukrán Parlament képviselőjét, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökét, mert szerinte leginkább ő kelti Magyarországon a Szabadság párt rossz hírét. Válaszában a miniszter elmondta, semmilyen befolyása nincs a magyar médiára.     A külügyminiszter megbeszélést folytatott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezetőivel, akikkel áttekintette a kárpátaljai magyar közösség helyzetét, a szervezet és Magyarország kapcsolatait.

2014. III. 1. A Jobboldali Szektor, a közelmúltbeli kijevi kormányellenes összecsapásokban tevékeny szerepet játszó ukrán szélsőséges tömörülés az elmúlt napokban Kárpátalján is mozgolódott.  Ungváron például február 28-án az esetleges fosztogatások és a szervezett bűnelkövetések elleni kemény fellépésben állapodtak meg a nyugat-ukrajnai megye rendvédelmi szerveivel.

2014. III. 2. Teljes menetfelszerelésben várják az ukrán Hadsereg Munkácson állomásozó csapategységeinek katonái a parancsot, hogy útnak induljanak a Krím-félsziget irányába - adták hírül kárpátaljai hírportálok. A városban állomásozó, 128. számú Gépesített Dandárt azt követően helyezték a legmagasabb fokú riadókészültségbe, hogy Turcsinov, Ukrajna ideiglenes elnöke március 1-én este elrendelte az ukrán haderő riadókészültségét. Az egykori szovjet hadsereg Turkesztáni-Kárpátaljai Gépesített Brigádjának bázisán 2004-ben létrehozott munkácsi dandár kötelékében Kárpátaljáról toborzott szerződéses és sorozott katonák teljesítenek szolgálatot.     Elkezdődött az ukrán Hadsereg tartalékos tisztjeinek mozgósítása Kárpátalján - közölte a Karpatszkij Objektív, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ukrán nyelvű hírportálja. Az orgánum úgy tudja, az ukrajnai megye hadkiegészítő parancsnokságai telefonon hívják be elsősorban a korábban leszerelt hivatásos tiszteket, vagy szólítják fel őket arra, hogy külön értesítésig ne hagyják el lakóhelyüket.     Mozgósítást hirdetett március 2-ára, vasárnapra a kárpátaljai Jobboldali Szektor, amelyik egész nap várja önkéntesek bakancsban, terepszínű ruhában, hátizsákkal, két napra elegendő élelemmel, készpénzzel és engedéllyel tartott fegyvereikkel együtt való jelentkezését Ungváron.     Vasárnap reggel nem volt látható csapatmozgás Kárpátaljának az ország belseje felé vezető útjain.     Ungváron rendkívüli tanácskozást tartottak a Kárpátalja Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság, a rendvédelmi szervek, a katasztrófavédelem és az ungvári Városi Tanács vezetői. A megbeszélés résztvevői a krími fejleményekkel kapcsolatban kialakult helyzetet vitatták meg - adta hírül a zakarpattya.net.ua.      Nem terveznek általános mozgósítást Kárpátalján, a hadsereg csak önkéntesek jelentkezését várja - jelentette ki Marko ezredes, a Kárpátalja megyei Hadkiegészítő Parancsnokság helyettes parancsnoka. A tiszt a krími események kapcsán tartott ungvári tüntetésen felszólalva azt kérte a kárpátaljai lakosoktól, hogy aki kész önkéntesként bevonulni az ukrán hadseregbe, adja meg a Hadkiegészítő Parancsnokságnak a személyi adatait és az elérhetőségét. Hozzátette: nem osztanak ki fegyvert a jelentkezőknek - adta hírül a zaholovok.com.ua ungvári hírkirakat.     Nincs okuk aggodalomra a kárpátaljai magyaroknak, mert sem a megyében, sem pedig Beregszászon nem folyik mozgósítás – közölte Babják, Beregszász polgármestere, a közösségi oldalakon is intenzíven terjesztett hírre, miszerint Ukrajnában általános mozgósítást rendeltek el.     Kárpátalja megye kormányzójává nevezte ki Luncsenkót, a Haza Párt kárpátaljai parlamenti képviselőjét Turcsinov, ideiglenes ukrán elnök. A huszti születésű, magyarul is beszélő, harminckét éves Luncsenko korábban a Jacenyuk miniszterelnök által vezetett Változások Frontja Párt Kárpátalja megyei szervezetének volt az elnöke. Egy 2013. évi sajtónyilatkozatában elmondta magáról, hogy huszti magyar az édesanyja, Nyíregyházán végzett főiskolát, és amikor otthon tartózkodik, a huszti katolikus templomba jár. Luncsenko 2013-ban emléktáblát állíttatott Kölcseynek Huszton, a várhegy lábánál.     Közel hatszáz önkéntes jelentkezett katonai szolgálatra Kárpátalján, miután a megyei Hadkiegészítő Parancsnokság és a Jobboldali Szektor is bejelentette, hogy várja azokat, akik készek Ukrajna megvédésre a külső agresszióval szemben. A jelentkezők többséget fiatalok teszik ki - adta hírül a Csasz Zakarpattya nevű kárpátaljai hírportál. Vaszilcjun ezredes, a Kárpátalja Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság vezetője a portálnak elmondta, hogy Kárpátalja nem került azon ukrajnai megyék közé, amelyekben általános mozgósítást rendeltek el. Elmondta: a népi önvédelmi alakulatok is jelezték, szükség esetén négyszáz főt tudnak kiállítani. Közölte: egyelőre nincs szükség több önkéntesre. (Forrás: MTI)    

2014. III. 3.  Kárpátalján valamennyire biztonságérzetet ad az embereknek Magyarország, Szlovákia, az Európai Unió (EU) közelsége, és a Krímtől való földrajzi távolság. Úgy vélik, az EU nem hagyja, hogy a közvetlen határáig húzódjon a konfliktus, és megpróbálja még a helyszínen, a Krímben megállítani a problémát, mielőtt az továbbterjedne.     Több mint ezren tüntettek  Munkács központjában az Ukrajna elleni orosz agresszió beszüntetését követelve. Beszédében Lengyel polgármester a helyi lakosság nevében követelte a megszálló orosz csapatok visszavonását Ukrajna Krími Autonóm Köztársaságának területéről - adta hírül a mukachevo.net.     A kárpátaljai Jobboldali Szektor (PSZ) hivatalos kérelemmel fordult a Kárpátalja Megyei Hadkiegészítő Parancsnoksághoz, hogy tegye lehetővé számára a katonai tapasztalattal nem rendelkező önkéntesek harci kiképzését az Ungvárhoz közeli Diós község melletti katonai lőtéren. (Forrás: Kossuth).

.

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország szlovákia ukrajna ensz oroszország európa kárpátalja nato lengyelország nagybritannia európaiunió turkesztán egyesültállamok európaibizottság IIrákócziferenckárpátaljaimagyarfőiskola egyesültnemzetekszervezete visegrádiországok ungvárifőkonzulátus

Legújabb könyvek - 2015. március

2015.03.03. 07:26 Eleve

.

2015 márciusában látókörünkbe került:

.

Biblia: Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás - Szent István Társulat
((Gál Ferenc - Gál József - Gyürki László (et al) fordításának javított szöveges, új bevezetővel és szövegmagyarázatokkal ellátott kiadása))

1914: a nagy háború száz éve - személyes történetek / Bihari Péter - (h. n.): Kalligram, (é. n.) .

1989: a kommunista diktatúra végnapjai Közép- és Kelet Európában
/ Burakowski, Adam - Gubrynowicz, Aleksander - Ukielski,  Pawel - (s.l.):
Rézbong Kiadó, (é.n.)

Amerika délibáb / Márai Sándor - Helikon Kiadó

Apafi Mihály fejedelem temetése / sajtó alá rendezte Csorba Dávid - Mikó Gyula -
Reciti, 2014

Aranyos-vidék: honismereti könyv / Keszeg Vilmos - Kolozsvár:
Kriza János Néprajzi Társaság - Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014

A Bánffy misszió. Bukarest, 1943 / Csapody Miklós - Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kulturális Központ, 2014

Benedek Elek emlékalbum / Bardócz Orsolya - Nagy Nándor - Kolozsvár: Művelődés, 2014 ((második, javított és bővített kiadás))

Beöthy Ödön erdélyi főkormánybiztos / Süli Attila - Barót: Tortoma Könyvkiadó, 2014

Berzsenyi Dániel levelezése / sajtó alá rendezte Fórizs Gergely - Editio Princeps, 2014 ((kritikai kiadás))

Boldog Meszlényi Zoltán Lajos válogatott kéziratai / sajtó alá rendezte, szerkesztette, a bevezetőt írta, jegyzetek Beke Margittól - Szent István Társulat, 2014

Cameralia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1297-1536): II: Divisiones, Provisiones, Visitationes, Quindennia, Rationes, Annatae, Obl. Part., Legationes, Varia, Taxae (= Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae: Series 1: Collectanea Vaticana Hungariae: Classis I, Vol. 10) / feltárta, szerkesztette, közreadja Lukcsics József - Tusor Péter - Fedeles Tamás - Budapest - Róma: MTA PPKE "Lendület" Egyháztörténeti Kutatócsoport, 2014

Czigány nyelvtan = Romano Csibákcso Sziklaribe / József főherceg
- Magyar Mercurius ((eredetije a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában
látott napvilágot 1888-ban))

A devizahitelezés nagy kézikönyve / Lentner Csaba - Nemzeti Közszolgálati
és Tankönyv Kiadó

"Egy európai formátumú államférfi": Klebelsberg Kuno (1875-1932) / Ujváry Gábor - Pécs - Budapest: Kronosz Kiadó : Magyar Történelmi Társulat, 2014

Egyensúly és növekedés: konszolidáció és stabilizáció Magyarországon 2010-2014 /Matolcsy György - Kairosz Kiadó

Erdőháti népmondák / Magyar Zoltán - Marosvásárhely: Mentor Kiadó, 2014

Esterházy János és a szlovenszkói Magyar Párt: iratok a szlovákiai magyarok történetéhez (1938-1945) (= Fontes Historiae Hungarorum: 6.) / szerkesztette Simon Attila - Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2014

Az én Bibliám. Homíliák. Nagyhét - Húsvét / Keresztes Szilárd - Szent István Társulat

Énekló Egyház: Római Katolikus Népénektár - liturgikus énekekkel
és imádságokkal
- Szent István Társulat

"Fenn és lenn": tanulmányok Herczeg Ferenc születésének 150. évfordulójára / szerkesztette Gazdag László - P. Müller Péter - Pécs: Kronosz Kiadó :
Magyar Történelmi Társulat, 2014

Fél évszázad kisebbségben: fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből (= Nostra Tempora: 20.) / Popély Árpád - Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2014

Fortuna vagy Fatum árnyékában? Fejezetek az Erdélyi Fejedelemség történetéből / szerkesztette Kovács Kiss Gyöngy - Kolozsvár: Komp-Press Kiadó - Korunk, 2014

A Habsburg Monarchia története: 1526-1848 / Pál Judit - Kolozsvár:
Mega Könyvkiadó, 2014

A "háború utáni háború". 1919-1933: a Versailles-i szerződés kijátszása.
A Weimari Németország haditengerészeti, légi és katonai aktivitása
Ibero-Amerika országaiban
/ Fischer Ferenc - Budapest - Pécs: Dialog Campus Kiadó, 2014

In Memoriam Görömbei András / szerkesztette Baranyai Norbert - Imre László
- Takács Miklós - Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó

Itália életérzés / Márai Sándor - Helikon Kiadó, 2014

Kakukkfiókák / Kemény János (= Kemény János Művei: IV.) - Csíkszereda:
Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2014

A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor
és Patachich Ádám érsekek idején
/ Tóth Tamás - Budapest - Kalocsa: METEM : Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, 2014

Kárpáterődítés 1940-1945: magyar katonai erődítések Kárpátalján
és Székelyföldön: az Árpád-vonaltól az Árpád-állásig
/ Szabó József János
- Pillangó Kiadó

Keöpeczi Sebestyén József, a címerművész / Szekeres Attila István
- Tortoma Könyvkiadó: Barót, 2014

Környezetjog / Bándi Gyula - Szent István Társulat, 2014 ((második, átdolgozott kiadás))

Kőtől kőig: Szeben megye műemlékei és jeles helyei / Szabó M. Attila
- Barót - Medgyes: Tortoma Kiadó : EMKE Szeben megyei szervezete, 2014

A kunok története a mongol hódításig (= Magyar Őstörténeti Könyvtár: 29) / Kovács Szilvia - Balassi Kiadó, 2014

Lélek az iskolában: problémák és erőforrások: A - Z / Kónya Zoltán - Kolozsvár: Korunk - Komp-Press, 2014

Magyar dolgokról: magyar - német kapcsolat-történeti tanulmányok
/ Németh S. Katalin - Universitas

Magyar irodalmi régiségek = Antiquitates Literaturae Hungaricae / Révai Miklós  - fordította Vladár Zsuzsa - Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 2014

Magyarország hagyományőrző turistaútvonalai / szerkesztette Nagy Balázs
- Totem Kiadó, (é. n.)

A magyarság korai történetének sarokpontjai: elméletek az újabb irodalom tükrében / Zimonyi István (= Magyar Őstörténeti Tanulmányok: 28.) - Balassi Kiadó, 2014

A mágikus erejű pap: szerepek és helyzetek/ válogatta és sajtó alá rendezte Czégényi Dóra - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014

Márton Áron és Jakab Antal erdélyi püspökök emlékezete = Gedenken an die Bischöfe Áron Márton und Antal Jakab aus Siebenbürgen / szerkesztette = herausgegeben von Szabó Csaba - Budapest - Wien: Balassi Intézet - Bécsi Magyar Történeti Intézet : Új Ember, 2014

Mediterrán perspektívák / szerkesztette Ferwagner Péter - Garaczi Imre
- Kalmár Zoltán - Stratégiakutató Intézet

A mi magyar adásunk: 1969-1985 / Józsa Erika - Simonffy Katalin - Tomcsányi Mária - Kolozsvár: Kriterion Könyvkiadó, 2014

Miénk (lett volna?) a tér: a magyar média magánosítása 1989-1999 / Lipovecz Iván - Budapest - Pozsony: Kalligram, 2014

Miért buknak el a nemzetek? A hatalom, a jólét és a szegénység eredete / Acemoglu, Daron - Robinson, James A.- HVG Kiadó, 2013

Die Orgellandschaft dreier nordsiebenbürgischer Landkreise: Cluj, Salaj
und Bistrita-Nasaud = Három észak-erdélyi megye orgonatája: Kolozs, Szilágy
és Beszterce-Naszód megye
/ Türk, Erich - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014

Óvodapedagógiai kislexikon / Körmöci Katalin - (s.l.): Flaccus Kiadó

Ratio Educationis: a nevelés-és oktatásügy rendje Magyarországon
és a hozzá kapcsolt tartományaiban
- Magyar Mercurius Kiadó, 2014

"Romlás építőinek fognak neveztetni": prédikátori szerepek és alkalmi beszédek az Erdélyi Fejedelemség válsága idején (= Csokonai Könyvtár: 56) / Luffy Katalin - Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó

Sorsok, frontok, eszmék: tanulmányok az első világháború 100. évfordulójára / főszerkesztő Majoros István - ELTE BTK

A szenvedő ember Isten színe előtt (= Varia Theologica: 6.) / szerkesztette Puskás Attila - Perendi László - Szent István Társulat, 2014

Szép magyar ének: gyermekdalok, népdalok, népies dalok és szent énekek = Fine Hungarian song: children's songs, folksongs, popular songs and sacred songs / Béres József - (s.l.): Akovita Könyvkiadó Kft, 2014 (( harmadik kiadás - third edition))

Találjuk fel a jövőt = Investing the future / Gábor Dénes - (h. n.): Novofer Alapítvány, 2014 ((második kiadás))

A textilművesség évezredei a Kárpát-medencében / szerkesztette Szulovszky János - (h. n.): Szerző, 2014

A török népek vallásai: filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek korából (= Altaisztikai Tankönyvtár: 4.) / szerkesztette Biacsi Mónika - Ivanics Mária - Szeged: SzTE Altaisztikai Tanszék, 2014

Történelmi szimbólumaink: székelyföldi pecsétek / Pál-Antal Sándor - Marosvásárhely: Mentor Kiadó, 2014

"Uram - segíts haza minket": lágerírások, versek, fohászok, levelek, naplórészletek a sztálini lágerekből (1944-1959) a "malenkij robot" 70. évfordulójára / Dupka György közreadásában - Ungvár - Budapest: Intermix Kiadó, 2014

Van-e élet az autonómia után?
/ Borbély Tamás - Cluj: Koinónia Kiadó, 2014.

Városfejlődés a középkori Máramarosban (= Erdélyi Tudományos Füzetek: 280) / Gulyás László Szabolcs - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014

Vesztesek és győztesek - az első világháború újraértékelése / Boia, Lucian
- Cser Kiadó

Végkifejlet előtt - végveszélyben / Tóth Zoltán József - Két Hollós Könyvesbolt,
(é. n.)

.

Ahol kiadási hely, illetve évszám nincs feltüntetve, ott budapesti kiadás,
kiadási év gyanánt pedig 2015 értendő.

Legutóbbi frissítés 2015. III. 31.-én.

Hasznos elérhetés:

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) műhelyében feldolgozott erdélyi vonatkozású digitalizált művek, amelyek a műszaki és természettudományi alap-bibliográfia részeként rendkívüli tudománytörténeti értékkel bírnak.
(Forrás: EMT):

http://tinyurl.com/o9j23tw

.

Szólj hozzá!

Címkék: könyv magyarország szlovákia németország erdély európa kárpátalja hungaria kommunista itália székelyföld autonómia vatican délamerika kárpátok siebenbürgen kárpátmedence máramaros egyesültállamok elsővilágháború erdélyimúzeumegyesület eötvöslorándtudományegyetem magyartudományosakadémia szegeditudományegyetem nemzetiközszolgálatiegyetem pázmánypéterkatolikusegyetem kalocsabácsifőegyházmegye SacraCorona stratégiakutatóintézet krizajánosnéprajzitársaság habsburgmonarchia fórumkisebbségkutatóintézet bécsimagyartörténetiintézet erdélyimagyarműszakitudományostársaság

2014. III. 1 - 10. Magyarország, Erdély, Kárpátalja, Európa, Európai Unió, Kína, Törökország, Egyesült Államok, NATO, globalizáció

2015.03.02. 22:29 Eleve

.

Magyarország
2014. III. 8. Május 25-ére, vasárnapra tűzte ki az Európai Parlament magyar képviselőinek választását Áder köztársasági elnök.

2014. III. 4. Nagy valószínűséggel javítja a magyar-román kapcsolatok légkörét, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is bekerült az új román kormánykoalícióba - mondta Martonyi külügyminiszter. Ha az RMDSZ - amely érdekképviseleti szervezet is, nem csak politikai párt - úgy dönt, hogy a magyarság érdekeit szolgálja, ha részt vesz a kormánykoalícióban, akkor ezt tiszteletben kell tartani - vélekedett.

2014. III. 4. A magyar nyelvi örökség feltárására, a nyelv ápolására, gondozására, fejlesztésre és egyes állami feladatok ellátására Magyar Nyelvstratégiai Intézetet (MNYI) hoz létre a kormány. Az április 1-jén felálló új intézet irányítását a Miniszterelnökséget vezető államtitkár útján a miniszterelnök látja el. A Magyar Nyelvstratégiai Intézet (MNYI) főbb feladatai között van a középtávú magyar nyelvstratégia kidolgozásának irányítása és szakmai felügyelete, a magyar nyelv szerkezetének, sajátosságainak, működésének kutatása és azok eredményének alkalmazása a közoktatásban. Emellett a nyelvszerkezeti és a nyelvhasználati kutatások terén az intézet koordinálja a különböző szaknyelvek tudatos fejlesztését, a határon túli és az anyaországi magyar nyelvű terminológia összehasonlító kutatását, valamint az összehasonlító terminológiai szótárak összeállítását. A nyelvpolitikai kérdésekben az MNYI készíti el a közigazgatás és a közmédia részére a szakértői állásfoglalásokat, az intézet vizsgálja az új tudományos megközelítéseket, valamint ösztöndíjakkal, megbízásokkal, pályázatokkal segíti a nyelvész doktoranduszokat. Az intézet dolgozza ki az új magyar nyelvi tankönyvprogram nyelvészeti szakmai alapjait, őrzi a nyelvi gazdagságot, különös tekintettel a magyar nyelvjárásokra és a rétegnyelvekre. Az MNYI feladata továbbá a nyelvi kisebbségvédelem, kiemelten a magyar szórványok, határon túli nyelvváltozatok helyzetének vizsgálata - olvasható a dokumentumban. Az intézet kidolgozza a kormány számára a magyar nyelvi értékvesztéssel szembeni irányelveket, ápolja a nyelvstratégiai külkapcsolatokat főként a kisebbségben élő nyelvrokon népekkel, valamint szakmai és nemzetközi kerekasztal-beszélgetéseket, nyári egyetemet és kurzusokat szervez. A létrehozandó új szervezet húsz fővel, élén egy igazgatóval kezdi meg működését.

2014. III. 1. A Magyar Nemzet írt arról, hogy megjelenése előtt szemlézett és fordított magyarra egy, a választások legitimitását kétségbe vonó, a The New York Times blogján megjelenő cikket a Galamus-csoport. A lap Kumin, helyettes államtitkárt idézve azt írta: mindig vannak olyan összeesküvés-gyártók, akik szerint egy-egy külföldön megjelent véleménycikk magyar változata előbb és nem feltétlenül a távoli megjelenés helyszínén készül el. "Bár a látszat itt most elég erősen hajaz egy ilyen helyzetre, mi továbbra is hiszünk abban, hogy a magyar politika tanult és 2010 óta fáradhatatlan kritikusa valahol New Jersey környékén kapja az ihletet és koptatja a billentyűzetét" - fogalmazott Kumin. A Galamus megjegyezte: nem cikkismertetőt közöltek, hanem fordítást.

2014. III. 1. Magyarország egyértelműen támogatója az Európai Unió és az Egyesült Államok között formálódó szabad-kereskedelmi megállapodásnak -  mondta Wintermantel, a Külügyminisztérium globális ügyekért felelős helyettes államtitkára. Az általános magyar elvárás, hogy olyan magas szintű megállapodás jöjjön létre, amelyikben a piacnyitási és a szabályalkotási kötelezettségek megfelelő egyensúlyban vannak. A magyar álláspont határozottan igényli, hogy a tagállamok nevében tárgyaló Európai Bizottság a lehető legnagyobb fokú átláthatóságot biztosítsa a tárgyalási folyamatban, mert az egyeztetések követéséhez és a magyar nemzetgazdasági érdekek megfelelő becsatornázásához ez elengedhetetlen. A megállapodással összefüggő egyeztetéseken magyar részről kiemelt figyelmet fordítanak egyebek mellett a mezőgazdasági piacra jutásnak, a kereskedelemtechnikai akadályok lebontásának, a GMO-kérdésnek és a közszolgáltatásoknak. Mivel az Egyesült Államok Magyarország legnagyobb Európán kívüli exportpiaca, az ország érdekeinek megfelelő megállapodástól a magyar gazdaság is nagyon pozitív hatásokat remélhet.

Utódállami területeken

Erdély
2014. III. 2. A 2013-2014-es tanévben mintegy 230 magyarországi diák tanul a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem magyar tannyelvű szakjain. Soós, a kolozsvári egyetem magyar tagozatért felelős rektorhelyettese elmondta, a magyarországi hallgatók legnagyobb része pszichológiát, néprajzot, informatikát, színművészetet és szociológiát tanul, az Európai Unió polgáraiként javarészt tandíjmentesen.

Kárpátalján
2014. III. 3. Ungvári bíróság dönt arról, éltek-e korábban Beregszászon ukránok
. Szavcsur, a Szabadság (Szvoboda) párt beregszászi városi szervezetének elnöke az Ungváron megjelenő Kárpáti Igaz Szó című lap ellen amiatt nyújtott be keresetet, hogy az újság 2013-ban megszólaltatott egy beregszászi tanárt, aki azt állította, a városban soha nem éltek ukránok.

Európában

Görögország
2014. III. 7. Bocsánatot kért a Második Világháború alatt Görögországban elkövetett német kegyetlenkedésekért  Gauck német államfő, amikor látogatást tett az ország északnyugati részén fekvő Lingiádész görög faluban, ahol a német katonák 1943-ban nyolcvan embert gyilkoltak meg. Németország 1960-ban száztizenöt millió márkás jóvátételt fizetett Görögországnak, ezért Berlin álláspontja szerint a kérdést már rendezték. Ugyanakkor a görög kormány a korábban kifizetett összeget csupán a teljes jóvátétel első részletének tekinti. Görögországban az elmúlt években jelentősen erősödött a németellenesség, és a sajtó gyakran von párhuzamot a náci Németország és a Görögországot most takarékosságra kényszerítő berlini vezetés között. (Forrás: MTI)

Írország
2014. III. 6. Németh, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Dublinban tárgyalt az ír külügyminiszter-helyettessel és a külhoni írek hivatalának vezetőjével  
Németh kiemelte: Írország rendkívül nagy diaszpórával, külhoni közösséggel rendelkezik, és az ír válságkezelésnek egyik nagyon fontos összetevője a kapcsolatok szorosabbra fűzése a szerte a világban élő írekkel. Különösen nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy az egyes országok elitjéhez tartozó írekkel együttműködjenek, ennek hatása a gazdasági válságkezelésben is megjelenik. Külföldi befektetések közel fele az Egyesült Államokból érkezik Írországba. Írország külön intézményeket hozott létre a diaszpórához fűződő kapcsolatok ápolására, ilyen például az ír Globális Üzleti Tanács - közölte.

Németország
2014. III. 4. A német G Data szakértői feltehetően orosz eredetű, rendkívül fejlett vírust fedeztek fel, amelyiknek célja, hogy bizalmas adatokat lopjon az Egyesült Államok kormányzati szervezeteinek számítógépeiről. Kódjában az Uroburos név szerepel.

Románia
2014. III. 6.  Új programot fogadott el a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) részvételével alakult román kormány. Egyebek közt arról állapodtak meg, hogy az új kormány az esetleges régiók kialakításakor figyelembe veszi az RMDSZ elvárásait, és életbe léptetik a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem magyar tagozatának megszervezéséről kötött korábbi megállapodást. A felek vállalták egy olyan törvénytervezet elfogadását, amely lehetővé tenné a helyi önkormányzatoknak, hogy saját zászlójukat is kifüggeszthessék a közintézményekre a román és az uniós zászló mellett.

2014. III. 4. Antonescu lemondott a Szenátus elnöki tisztségéről.

2014. III. 4. A kulturális programoknak és az épített örökség védelmének finanszírozását bővítené Kelemen, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a bukaresti kulturális tárca élén.  Kelemen két év kihagyás után tér vissza a tárca élére, amelyet 2010 és 2012 között két és fél évig vezetett. Prioritásnak tekinti továbbá, hogy a torockói népi építészet és a csíksomlyói búcsú felkerüljön az UNESCO világörökségi listájára. Nem tekinti prioritásnak a verespataki aranybánya-beruházást Korodi, a román kormány környezetvédelmi miniszteri posztjának várományosa. A minisztérium feladatának tekinti, hogy az idén és jövőre minél több közberuházást végezzenek el uniós pénzekből, és ebből a forrásból az RMDSZ infrastruktúra-fejlesztései is megvalósulhatnak - magyarázta.

2014. III. 3.     Aláírták az új román kormánykoalíció pártjai - köztük a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) - a közös kormányzást lehetővé tevő politikai megállapodást. A romániai Parlament épületében Ponta Victor, román miniszterelnök és Kelemen, az RMDSZ elnöke látta el kézjegyével azt a megállapodást, amely az RMDSZ-nek a kormányba lépéséről szól. Ezután csatlakozott hozzájuk Constantin, a Konzervatív Párt elnöke és Oprea, a Románia Haladásáért Országos Szövetség elnöke. A négy pártelnök aláírta azt a politikai megállapodást, amelyik a 2014-2016-os közös kormányzásuk alapját képezi. Az új, négypárti kormánykoalíciót a nemzeti kisebbségek frakciója is támogatja a Parlamentben. A kormányzati egyezmény három pontot tartalmaz, amelyek leszögezik, hogy az RMDSZ támogatja a romániai Parlament által 2012 decemberében megszavazott kormányprogramot, így miniszterekkel és államtitkárokkal vesz részt a kormányban, ahol a döntéseket a kormánykoalíciót alkotó pártok vezetői konszenzusos alapon hozzák meg. A kormányzás alapját képező politikai megállapodás a három párt - a Szociáldemokrata Párt, a Konzervatív Párt és az UNPR - alkotta Szociáldemokrata Szövetség (USD) és az RMDSZ között jött létre. Ez a dokumentum egyebek mellett leszögezi: a felek csak közös megállapodással dönthetnek az alkotmánymódosításról, az ország közigazgatási-területi újrafelosztásáról, amelynek figyelembe kell vennie a térségek különböző történelmét, kultúráját és hagyományát. Vállalták, hogy a magyar nemzetiségűek arányos képviselettel rendelkezzenek a dekoncentrált, a megyei és a helyi intézményekben, és ugyanígy a nem magyar nemzetiségűek is arányos képviseletre jogosultak ott, ahol RMDSZ-esek vezetik a szóban forgó intézményeket. Ez utóbbi kitétel megfigyelők szerint a székelyföldi románokra vonatkozik. A megállapodás kitér a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar tagozatának megalakítására különálló intézetek révén. A szöveg úgy fogalmaz, hogy ezt a kérdést a MOGYE román és magyar oktatóinak 2012. szeptember 22-én aláírt megállapodása értelmében kell rendezni. Erről az egyezményről a magyar oktatók többször kedvezően nyilatkoztak, de nehezményezték, hogy előírásai csak részlegesen valósultak meg. A felek vállalták, hogy konzultálni fognak a magyar kisebbség nyelvi, kulturális és oktatási identitásával kapcsolatos valamennyi kérdésben, akárcsak az oktatási törvény bármely módosításáról. A dokumentum leszögezi azt is, hogy az új parlamenti többség támogatja a nemzeti kisebbségek által már elnyert jogok megőrzését. A Parlament által 2012-ben elfogadott kormányprogram szerint - olvasható a dokumentumban - a felek vállalják a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának romániai alkalmazását, a kisebbségi törvénytervezet elfogadását, a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet anyagi támogatását, valamint az egyházi ingatlanok restitúciójának felgyorsítását. A felek vállalták a decentralizáció folytatását, valamint egy olyan törvénytervezet kidolgozását és elfogadását, amely lehetővé teszi a helyi önkormányzatoknak, hogy saját zászlójukat is kifüggeszthessék az alárendeltségükbe tartozó intézményekre a román és az uniós zászló mellett. A megállapodás kitér az észak-erdélyi autópálya építésének folytatására, különös hangsúlyt helyezve az Aranyosgyéres és Marosvásárhely közötti szakasz megépítésére.     Bemutatta új kormányát  Ponta Victor román miniszterelnök, aki egy huszonhat tagú kabinet hivatalba lépéséhez fogja kérni kedden a Parlament támogatását.  A kormányban 4 miniszterelnök-helyettes, 17 miniszter, és nyolc tárca nélküli miniszter foglal helyet. A miniszterelnök-helyettesek egyben miniszterek is, valamennyien egy-egy minisztériumot is irányítanak.    Az RMDSZ-t Kelemen miniszterelnök-helyettesként és kulturális miniszterként, Korodi pedig környezetvédelmi miniszterként képviseli a kormányban.

2014. III. 2.. Az országhatár harminc kilométeres körzetében csak belügyminisztériumi engedéllyel lehet földet adni-venni; a napokban elfogadott román törvény külföldi és román állampolgárokra is vonatkozik. Számos új engedélyre, többek között a belbiztonsági szervek jóváhagyására lesz szükség, hogy egy terület gazdát cserélhessen. Az RMDSZ szerint a jogszabály a román állampolgárok tulajdonhoz való alkotmányos jogát sérti. A kormányzat célja az, hogy gátat szabjon a tömeges külföldi földszerzésnek. Felmérések szerint a romániai termőföldek nyolc százaléka, mintegy hétszáz ezer hektár van külföldi befektetők tulajdonában. (Forrás: Duna)

2014. III. 2. Alkotmánybírósághoz fordul Basescu, román államfő, ha a Ponta Victor miniszterelnök vezette kormány beemeli programjába a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) célkitűzéseit - jelentette be az elnök. Azt fejtegette, hogy a kormány programját csak a Parlament fogadhatja el egy új kabinet beiktatásakor, de a maga részéről semmiképp nem adna újabb kormányalakítási megbízást Ponta Victornak, akit velejéig korrupt politikusnak tart. Az államfő közölte: tudomása van arról, hogy az RMDSZ a kisebbségi törvény elfogadását, a helyi jelképek és kisebbségi zászlók kitűzésének jogát kéri, továbbá igényli az anyanyelv használatának lehetőségét a központi intézményekben és az egészségügyben, "elfelejtve, hogy minden román állampolgárnak, etnikumától függetlenül ismernie kell a nemzeti nyelvet" - sorolta. A két politikai alakulat szakértői már napokkal ezelőtt megkezdték egy egyezménytervezet kidolgozását.

Szerbia
2014. III. 5. Szerbia egy milliárd dollár kölcsönt kap az Egyesült Arab Emírségektől tíz évre, két százalékos kamattal.

Európai Unió
2014. III. 3. Oroszország nyilvánvalóan megsértette nemzetközi kötelezettségeit
- jelentette ki Ashton, az Európai Unió külügyi főképviselője az EU-s külügyminiszterek rendkívüli tanácskozását követően. Az EU ezért felszólítja Oroszországot, hogy vonja vissza csapatait a fekete-tengeri flotta működését szabályozó orosz-ukrán megállapodás által meghatározott állandó állomáshelyeikre - közölte. Azt is ismertette, hogy az EU azt is elvárja, hogy Moszkva kezdjen egyeztetéseket az ukrán kormánnyal és az amerikai-brit-orosz, 1994-es Budapesti Memorandum többi aláírójával. (Forrás: MTI)

További földrészekről

Ázsia

Kína
2014. III. 2. Stratégiai célként fogalmazta meg az ország kiber-hatalmi ambícióit Hszi államelnök, pártfőtitkár, aki vezetője lett egy az internetbiztonságot és az informatikai fejlesztést központilag irányító új csapatnak
- derült ki a csoport első üléséről kiadott közleményből. "Internetbiztonság nélkül nincs nemzetbiztonság, informatizálás nélkül nincs modernizáció" - jelentette ki Hszi, aki független hazai technológiai fejlesztéseket sürgetett. A csoportot azért hozták létre, hogy a különböző ágazatokat érintő internet-biztonsággal és az informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokat koordinálja és javaslatokat tegyen fejlesztési irányokra, a területet meghatározó politikára. Hszi két helyettese a csoportban Li és Liu, a Kínai Kommunista Párt héttagú csúcsvezetésének tagjai. Az ország vezetésének a világháló megjelenése óta gond a kezelése, a politikailag érzékeny kérdések fórumainak felügyelete, a kényes tartalmak szűrése, az internet mozgósító szerepének korlátozása, illetve a közvélemény hatékony befolyásolása.

Törökország
2014. III. 9. Isztambulban kisebb tüntetést tartottak a Román Főkonzulátus előtt Székelyföld autonómiájáért vasárnap délután. Nagyjából 60-70-en gyűltek össze, azt követelve, hogy Románia adjon autonómiát a székelységnek, miként azt már a múltban is tette. A tüntetők török és székely zászlókkal vonultak fel.

Észak-Amerika

Egyesült Államok
2014. III. 8.     Külföldi vezetők, köztük Putyin, orosz elnök testbeszédét tanulmányozza egy munkacsoport az amerikai védelmi minisztérium megrendelésére, hogy jobban megismerhesse viselkedésüket.
A Pentagon elemző csoportjában dolgozó Connors egy 2004-ben közzétett cikkében kitért a Kreml urának testbeszédéből levonható egy-két következtetésre. Akkori véleménye szerint mozgásaiból ítélve az  orosz vezető "kockázatkerülő" és "rendkívül rosszul viseli a bírálatot".

2014. III. 6.     Az amerikai Kongresszusi Könyvtár vezetésével elindított Digitális Világkönyvtár gyűjtemény jelenleg 10037 darabból áll, digitalizált kéziratokból, térképekből, könyvekből, nyomatokból, fotókból, filmekből, hangfelvételekből.
Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) azzal a céllal hozta létre, hogy minél több ember számára lehetővé tegye a világ legtekintélyesebb könyvtárainak ingyenes használatát az internet segítségével. A vállalkozáshoz mostanra már 46 ország 102 intézménye csatlakozott. (Lásd): www.wdl.org

2014. III. 1. Február 28-án az amerikai elnök aggodalmát fejezte ki az Ukrajnából jelentett orosz katonai csapatmozgások miatt, és figyelmeztette Moszkvát, hogy minden ukrajnai intervenciónak "ára lesz".

2014. III. 1. Az Obama elnök által az oslói, a budapesti és a Buenos Aires-i diplomáciai misszió élére kiszemelt nagykövetek jelölésének elutasítását sürgette a Szenátustól McCain, republikánus szenátor  a The Wall Street Journal internetes kiadásában. Kifogásolta, hogy az Obama-kormányzat Bell, szappanopera-producer személyében egy olyan embert jelölt Budapestre, aki a jelentések szerint több mint két millió dollárt gyűjtött össze az elnöknek és pártjának, de küszködött, amikor legalább egy stratégiai érdeket meg kellett volna neveznie a magyar-amerikai kapcsolatokban. "Elmondhatta volna, hogy Magyarország fontos partner egy sor külpolitikai prioritásban, Ukrajnától a Balkánon át Afganisztánig és hogy kulcsszerepet játszik az európai energiaellátás diverzifikálásában. És ez csak a kezdet" - írta McCain. Hozzátette: nagykövetek számára megkülönböztetett megtiszteltetés, hogy nemzetünket külföldön képviselik, és azért küldik ki őket, hogy elősegítsék és javítsák a kapcsolatokat azzal az országgal, amelyekbe kijelölik őket. "Ezeknek a jelölteknek, a baklövéseiken és a puszta tudatlanságukon keresztül már sikerült ennek az ellenkezőjét elérniük és a tényleges munkájuk még meg sem kezdődött. Nehéz elképzelni most, hogy valaha is hatékonyak lesznek ezekben a fontos állásokban. Ez nem jó Amerikának"- írta McCain.

NATO
2014. III. 3. Lengyelország kérésére a NATO-főtitkár ismét összehívta a NATO Észak-atlanti Tanácsát, a szervezet legfőbb döntéshozó testületét - közölte az észak-atlanti katonai szövetség. "Az Ukrajnában és környékén zajló fejlemények fenyegetést jelenthetnek a szomszédos szövetséges országokra, és közvetlen és komoly következményekkel lehetnek az euro-atlanti térség stabilitására és biztonságára'" - írja közleményében a NATO. Eddig csak Törökország kért ilyen egyeztetést az észak-atlanti szövetségben 2003-ban, az iraki háború idején, és kétszer 2012-ben, Szíria vonatkozásában. NATO-forrás úgy értékelte, hogy az Oroszország nyugati és északnyugati részén, az ukrán határ és a Baltikum térségében tapasztalható jelentős mértékű csapatmozgások indokolttá teszik a lengyel kérést.

Globalizáció
2014. III. 3. Az Ukrajna és Oroszország közötti feszültség világszerte megrázkódtatta a pénz- és tőkepiacokat
. A befektetők elkezdtek átcsoportosítani a biztonságosnak tartott eszközökbe, többek között európai és amerikai államkötvényekbe, és csökkentették részvénypiaci kitettségüket. Az átcsoportosítás  meglátszott a részvénypiacokon; szinte mindenütt csökkentek az árfolyamok, miközben emelkedett a kőolaj ára.

.

Szólj hozzá!

Címkék: kína magyarország ukrajna románia görögország németország erdély irak európa szíria törökország globalizáció szerbia afganisztán lengyelország székelyföld balkán unesco baltikum európaiunió egyesültállamok európaibizottság feketetenger marosvásárhelyiorvosiésgyógyszerészetiegyetem egyesültarabemírségek egyesültnemzetekszervezete regionálisnyelvekeurópaichartája magyarnyelvstratégiaiintézet kisebbségkutatóintézet

2014. II. 27-28. Európa, Egyesült Államok, globalizáció

2015.02.28. 01:36 Eleve

.

Európában

Ausztria
2014. II. 28. A bécsi hatóságok befagyasztották tizennyolc ukrán állampolgár ausztriai bankszámláit a kijevi kormány kérésére.
Az érintettek nevét nem hozták nyilvánosságra.

Oroszország
2014. II. 28. Moszkva egyfajta "cselgáncstaktikát" választott: nyugodtnak, békésnek, sőt tétovának tűnik, így az ellenfél nem tudja, "hol fog lecsapni"Janukovics a dél-oroszországi Rosztov na Donuban sajtóértekezleten  hogy t -írja a Nyezaviszimaja Gazeta című orosz lapban Muhin, az orosz Politikai Információs Központ vezérigazgatója. Úgy véli, ez hatékony taktika "a Nyugattal folyó küzdelemben". Pavlovszkij, orosz politikai szakértő szerint a most Kijevben hatalmon lévőknek nem lehet Janukovicsot átadni, ők gyorsan vallomásra kényszeríthetik a politikust, vagy öngyilkosságnak feltüntetve megölnék őt.  "Erre már volt példa Kijevben" - tette hozzá. Az ukrajnai "narancsos forradalom" idején, 2004. december 27-én Kirpa, volt ukrán közlekedési miniszter, Janukovics elnökké választásának támogatója lelte halálát gyanús körülmények között. 2005 márciusában pedig Kravcsenko, volt ukrán belügyminiszter lett öngyilkos, mielőtt kihallgathatták volna Gongadze, grúz származású újságíró meggyilkolása ügyében.     Továbbra is államfőnek tartja magát, és szándékában áll tovább küzdeni Ukrajna jövőjéért -. jelentette be Janukovics. Kijelentette, hogy "hazafias érzelmű" tisztek segítségével menekült Oroszországba. Szerinte Oroszországnak a jelen helyzetben kötelessége cselekedni, az Ukrajnával korábban kötött megállapodásoknak megfelelően. Közölte, hogy nem adott ki a kijevi tüntetők elleni tűzparancsot. Kijelentette, hogy nem kért katonai segítséget senkitől és kategorikusan ellenzi a katonai behatolást Ukrajna területére. Azt hangoztatta, hogy Ukrajnában nacionalista, fasisztabarát erők ragadták kézbe a hatalmat, amelyek szerinte az ország népességének abszolút kisebbségét képviselik.     Moszkva mindent elkövet azért, hogy elindítsák azt a mechanizmust, amelyik nyomán "nem egyszerűen polgárháború, hanem teljes körű polgárháború robban ki" Ukrajnában -.Illarionov, Putin, orosz elnök volt tanácsadója szerint.

Románia
2014. II. 24. Kormánya a többi uniós ország álláspontjához csatlakozva üdvözli az ukrajnai vérontás megfékezését, támogatja Ukrajna demokratikus fejlődését és európai közeledését - hangúlyozta ki a román miniszterelnök. Ugyanakkor kifejezte reményét, hogy az eltörölt nyelvtörvényt minél hamarabb egy európai rendelkezés váltja fel, a román nyelvre és az ukrajnai román kisebbségi jogokra vonatkozóan. "Megértjük a feszült politikai helyzetet, de úgy vélem, Ukrajnának előre kell lépnie a demokratizálódás és európai szabványok betartása terén, és ezek között a kisebbségi jogok betartása és a román nyelv védelme rendkívül fontos számunkra" - mutatott rá a román kormányfő. A román Külügyminisztérium elvárja, hogy a kijevi hatóságok mielőbb olyan szabályozást fogadjanak el, amelyik összhangban áll a kisebbségvédelmi Keretegyezménnyel, valamint a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájával. Ugyanakkor felhívták az ukrán vezetés figyelmét a korábbi nyelvtörvénnyel szemben megfogalmazott bukaresti kritikára, miszerint a jogszabály megalapozatlanul használta a román nyelv helyett a "moldovai nyelv" kifejezést. Ukrajna délnyugati térségében, a Romániával határos Csernivci megyében - Bukovina északi részén - mintegy száznyolcvan ezer lakos anyanyelve a román, amelyet a jogszabály hatályba lépése óta számos községben regionális nyelvként ismertek el.     2014. II. 27. Románia szomszédos államként erősen érdekelt Ukrajna stabilitásának biztosításában, és határozottan elvárja, hogy az Ukrajnában élő román közösséget ne érjék ellenséges megnyilvánulások - közölte a román Külügyminisztérium. Adataik szerint - a románnal azonosnak tekintett moldovai nyelvűeket is beleértve -  Ukrajnának 400 ezer román anyanyelvű lakosa van. A legnagyobb közösség az ország délnyugati térségében, a Romániával határos Csernyivci megyében, Bukovina északi részén él, ahol mintegy 180 ezer lakos anyanyelve a román.

2014. II. 25. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) visszahívta minisztereit a román kormányból, és megvonta a bizalmat Ponta Victor szociáldemokrata miniszterelnöktől. A párt a kormányfőt is felszólította a lemondásra, arra hivatkozva, hogy a 2012-es parlamenti választásokon a Szociálliberális Szövetség (USL) szerzett kétharmados támogatást, amelyik a liberálisok nélkül nem létezik többé. A Ponta Victor vezette szociáldemokraták, több kisebb párttal együtt, törékeny többséggel rendelkeznek.

Svájc
2014. II. 27. A svájci kormány döntést hozott Janukovics, volt ukrán elnök esetleges svájci bankbetétjeinek befagyasztásáról. A megbuktatott ukrán elnök legidősebb fia, Olekszandr 2011 végén szénkereskedelmi vállalatot alapított Genfben Mako Trading néven. A L'Hebdo című svájci magazin úgy tudja, hogy a fogorvos képzettségű ifjabb Janukovics három év alatt 500 millió dolláros vagyont halmozott fel.     2014. II. 28. A genfi igazságügyi hatóságok bejelentették, hogy bűnügyi eljárást indítottak Janukovics, leváltott ukrán államfő, valamint fia, Olekszandr ellen, pénzmosás gyanújával. Eközben a svájci kormány olyan határozatot hozott nyilvánosságra, amelyikben befagyasztják húsz ukrán személyiség, többségükben az előző kormány leváltott minisztereinek svájci vagyonát.     A svájci rendelkezés érintettjei közé tartozik Arbuzov, volt ügyvezető miniszterelnök és elődje, Azarov kormányfő, valamint a volt pénzügyi, továbbá az infrastrukturális, az igazságügyi, a mezőgazdasági, az energiaügyi, az iparpolitikai és a belügyi tárcavezető. Zárolták az ukrán elnöki adminisztráció volt vezetőjének vagyonát, a volt főügyészét, valamint Harkiv város polgármesterének és Harkiv megye vezetőjének számláit. Genfben átkutatták ifjabb Janukovics vállalatának üzlethelyiségeit, és dokumentumokat foglaltak le. A cég ügyvezetője egy üzbég származású férfi, Blicsejn, aki az ugyanarra a címre bejegyzett, Partefina nevű vagyonkezelő vállalat vezetője is. A L'Hebdo értesülése szerint a Partefina tulajdonosa Ahmetov, ukrán milliárdos, aki Janukovics támogatói közé tartozott és akinek a vagyonát mintegy tizenöt milliárd dollárra becsülték.

Ukrajna
2014. II. 27. Ismeretlen álarcosok, köztük fegyveresek Kijevben behatoltak az ukrán Igazságügyi Minisztérium épületébe, és megpróbálják magukkal vinni az ott található levéltárat.     A 450 tagú ukrán parlamentben 250 fős, korábbi ellenzéki pártok által vezetett többségi koalíció alakult, amelyiket "Európai Választás" néven jegyeztek be.- jelentette be Turcsinov házelnök, ideiglenes államfő a törvényhozás plenáris ülésén.      Miniszterelnökké választotta az ukrán parlament Jacenyuk, Európa-párti politikust, a Timosenko volt kormányfő mögött álló Haza párt frakcióvezetőjét. Kinevezését 371 képviselő támogatta a 450 tagú parlamentben. Első miniszterelnök-helyettes lett Jarema, a Haza párt parlamenti képviselője. Helyettes kormányfői tisztet kapott  Szics, a Szabadság párt parlamenti képviselője, Hrojszman, vinnicjai polgármester és Taraszjuk, Haza párti képviselő is. A Belügyminisztérium élére Avakov került. Energetikai miniszternek Prodant választották; korábban Timosenko kormányában vezette ugyanezt a hivatalt. A külügyi tárca élén Descsica, a védelmi élén Tenjuh admirális lesz az ideiglenes vezető. Jogszabályok értelmében e két minisztérium élére államfő jelöl vezetőket, Turcsinov viszont ideiglenesen látja el az államfői teendőket. Bulatov, a tüntetők autós szervezetének egyik vezetője az ifjúsági és sportminiszteri posztot kapta. Egészségügyi miniszter Muszij, a Majdan egészségügyi szolgálatának koordinátora, kulturális miniszter Niscsuk színész, a Függetlenség terének színpadán folyó műsorok, felszólalások moderátora. Oktatási miniszter Kvit, a Kijev-Mohila Akadémia vezetője. A 19 tagú kabinetbe öt Haza és három Szabadság párti parlamenti képviselő került be. Az új kormánytagok zöme eddig nem töltött be kormányzati pozíciót.     Az Ukrajnához tartozó Krími Autonóm Köztársaság parlamentje 2014. május 25-re írt ki népszavazást a köztársaság autonóm státusáról és jogköreinek kibővítéséről. Szavazólapon mindössze egyetlen kérdés szerepel majd: "Támogatja-e Ön, hogy a Krími Köztársaság szuverén állammá váljon Ukrajnán belül?". Az ülésen jelenlévő hatvannégy képviselő közül hatvanegyen a népszavazás megtartása mellett foglalt állás zártkörű szavazáson. A parlament menesztette a Krími Autonóm Köztársaság kormányát és új miniszterelnököt választott Akszenyov, a törvényhozás Orosz Egység nevű frakciójának vezetője személyében. A krími parlament ugyanarra a napra írta ki a népszavazást, amelyiken Ukrajnában előre hozott elnökválasztást tartanak.     Jacenyuk felszólította a Budapesti Memorandumot aláíró nagyhatalmakat, hogy szavatolják Ukrajna területi egységét. A memorandumot 1994-ben Budapesten írta alá Ukrajna, valamint az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Oroszország.     Gajdos, az ukrán parlament egyetlen magyar képviselője szóbeli ígéretet kapott Turcsinov, ideiglenes elnöktől, hogy nem írja alá a kisebbségi nyelvtörvény eltörléséről hozott jogszabályt, amíg nem készül el egy új, minden érintettnek megfelelő nyelvtörvény. Új törvény kimunkálása céljából felállítandó munkacsoportba Tóthot, a téma elismert szakértőjét, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség tiszteletbeli elnökét delegálja a szövetség, az ő jelölését támogatják a román, illetve a bolgár közösségeket képviselő honatyák is.     Az ukrán pénzügyminiszter felkérte a Nemzetközi Valutaalapot (IMF) arra, hogy küldjön mihamarább szakértőket az országba egy legalább 15 milliárd dolláros hitelmegállapodás előkészítésére.     2014. II. 28. A Krímbe vezető utak mentén géppisztolyokkal felfegyverzett ismeretlenek ellenőrzőpontokat állítottak fel Csanga és Armjanszke falvak körzetében, a Perekopi-földszoroson, átvizsgálják a szárazföldről a félszigetre érkező járműveket. A Szevasztopolból és a környező falvakból érkezett fegyveresek újságíróknak azt állították, hogy céljuk megakadályozni ukrán nacionalisták bejutását a Krímbe, és elérni a félsziget csatlakozását Oroszországhoz. A feloszlatott Berkut rendőri rohamosztag egyenruhájába öltözött fegyveresek, illetve az orosz zászló színeivel karszalagot viselő civilek tucatjai betonakadályokat létesítettek, és golyószóróknak tüzelőállásokat építettek ki orosz zászlókkal fellobogózott homokzsákokkal a két településnél.     Az Unian Hírügynökség beszámolt arról, hogy másfél tucatnyi katonai teherautón érkezett ismeretlen fegyveresek egy csoportja lezárta a szevasztopoli nemzetközi repülőtérre, Belbekre vezető utat is. Helyi orosz fegyveresek jelentek meg Belbek szevasztopoli katonai repülőtér környékén. A katonai egyenruhások célja megakadályozni "valamilyen fegyveresek" érkezését. A repülőtér területén egy páncélozott harci jármű is látható.     Virradóra fegyveresek egy csoportja hatolt be Szimferopol légikikötőjébe, majd az "ismeretlenek" elhagyták a repülőteret.     Avakov belügyminiszter Facebook-oldalán kijelentette, hogy "az orosz hadiflotta egységei blokád alá vonták" a Belbek szevasztopoli nemzetközi repülőteret. Oroszország fegyveres behatolásának és megszállásnak tekinti a krími autonóm területen történteket. "A repülőtéren belül ukrán katonák és határőrök tartózkodnak. Kívül álarcos fegyveres katonák állomásoznak jelzés nélküli egyenruhában, bár nem titkolva hovatartozásukat" - írta a miniszter. A dél-ukrajnai város hatóságaihoz közel álló forrás szerint a mintegy háromszáz fegyveres az orosz fekete-tengeri flotta tengerészgyalogságához tartozik. Az Unian ukrán hírügynökség idézte a miniszter szavait: "A repülőtér nem üzemel. Fegyveres összetűzés egyelőre nem volt." Hozzátette, hogy az ukrán katonai és belügyi erőket megerősítették a repülőtér környékén. A feszültség egyre növekszik, az ukrán rendfenntartók azonban nem képesek ellenállni a reguláris katonai erőknek. Avakov úgy vélekedett, hogy ez már nem az ukrán Belügyminisztérium illetékessége, hanem az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsé.     Az orosz Fekete-tengeri Flotta egy hadihajója a Krím-félszigeten elállta a balaklavai kikötőből a tenger felé vezető kijáratot, így nem tudnak onnan kihajózni az ukrán Határőrség parti egységei - közölte az ukrán parti őrséghez közel álló, jól értesült forrás Szevasztopolban az UNIAN ukrán hírügynökség helyi tudósítójával.     Az ukrán parlament felszólította Oroszországot, hogy állítsa le az Ukrajna területi integritását fenyegető lépéseket és az elfogadott határozatban felkérte az Egyesült Államokat és Nagy-Britanniát, hogy garantálják Ukrajna szuverenitását. A parlament egyben az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülésének összehívását kérte az országban kialakult helyzet megvitatására.     Turcsinov ideiglenes ukrán elnök sürgősséggel összehívta a nemzetbiztonsági szervek vezetőit.     Az oroszországi Anapából érkező nyolc katonai helikopter szállt le Szevasztopolban, és elképzelhető, hogy az egyiknek a fedélzetén Janukovics, szökésben lévő volt elnök tért vissza Oroszországból Ukrajnába.     Azzal kapcsolatban, hogy pártja miért nem kapott pozíciót az új kabinetben, Klicsko azt mondta, hogy szakértői kormányt alakítottak, amelyiknek a mandátuma átmeneti időre szól, és egyetlen feladata a válság kezelése. Az Ütés azonban közvetlen kormányzati részvétel nélkül is felelősséget vállal az ország sorsáért. Arra a kérdésre, vajon Timosenko stabilizálhatja-e az országot, azt mondta: fontos, hogy a volt kormányfő kiszabadult a börtönből, és kétségtelen, hogy tehetséges politikus, de korábban már volt lehetősége az ország megváltoztatására, sok ígéretét mégsem valósította meg.     Leváltotta az ukrán fegyveres erők vezérkari főnökét Turcsinov, ideiglenes államfő egy kiadott elnöki rendeletben. Iljin tengernagyot 2014. február 19-én, a kijevi tüntetőkkel szembeni erőszak tetőfokán nevezte ki Janukovics ex-elnök.     A harkivi bíróság lezárta a Timosenko, volt kormányfő ellen adócsalás és sikkasztás vádjával indított büntetőeljárást. Az üggyel foglalkozó bíró bejelentette, hogy az ügyészség visszavonta a politikussal szembeni vádakat. A bíróság visszavonta a Timosenko ellen hozott vagyonelkobzási határozatot is. A perben a volt kormányfőt azzal vádolták meg, hogy az Ukrán Egyesített Energiarendszer magánkézben levő energiavállalat vezetőjeként az 1990-es évek közepén huszonöt millió hrivnya (több mint három millió dollár) értékben költségvetési pénzeket tulajdonított el, illetve próbált meg eltulajdonítani, négy millió hrivnya (félmillió dollár) adót nem fizetett be, illetve közel egymillió dollár értékben fizetett drága szállodákban és éttermekben egy külföldi cég bankkártyájával, ami után szintén nem fizetett adót. 2011-ben ítélték hivatali visszaélés vádjával hét év börtönbüntetésre Timosenkót a 2009-ben általa miniszterelnökként aláírt orosz-ukrán gázmegállapodás miatt.     A Majdanon a színpad mögötti sátorvárosban már nyoma sincs a sürgés-forgásnak, az állandó harci készültségnek, az optimista elszántságnak. Az emberek zöme komor, arcukon gondterheltség és némi csalódottság. Közöttük sok a csalódott, akinek egyáltalán nem tetszik az új kormány összetétele. Úgy érzik, az eddig ellenzékben lévő politikusok felhasználták őket, hogy kormányra jussanak. A téren álló újévi fenyő vázáról eltűnt Timosenko hatalmas portréja, mert benne is csalódtak, hogy eltűnt a közéletből.      Az ukrán jegybank kormányzója bejelentette, hogy napi tizenöt ezer hrivnyában (bő háromszáz ezer forint) korlátozták a bankokból valutában kivehető készpénz mennyiségét.     Mahnyijkij főügyész elrendelte tíz volt kormányzati, belbiztonsági és katonai vezető őrizetbe vételét tömeggyilkosság gyanújával; többek között Zaharcsenko volt belügyminiszter, Lukas volt igazságügy-miniszter, Psonka előző főügyész, valamint a Janukovics exelnök hivatalát vezető Kljujev őrizetbe vételét is.      Szükségállapot bevezetésének lehetőségét tanulmányozzák a Krím félszigeten kibontakozó válság megfékezése végett - mondta el Parubij, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára. Az ukrán jogszabályok értelmében a parlament rendelhet el szükségállapotot, legfeljebb két hónapra.      Jacenyuk, új miniszterelnök azzal vádolta Janukovicsot, hogy kormányzása alatt harminchét milliárd dollárnyi, kölcsönből származó forrás tűnt el az államháztartás rendszeréből. Ezen felül Jacenyuk szerint hetven milliárd dollárnak megfelelő pénzeszköz vándorolt az országból offshore számlákra. Arra nem tért ki, hogy ebből mennyi volt illegális pénzmozgás.     A Visegrádi Országok külügyi vezetői az ukrán fővárosban megbeszéléseket folytattak Jacenyuk, ukrán miniszterelnökkel,  Descsica ideiglenes külügyminiszterrel, Klicskóval, az Ütés párt elnökével és Jefremovval, a kormányváltás nyomán ellenzékbe vonult Régiók Pártjának frakcióvezetőjével. Találkozójukon Jacenyuk elismerte, nem volt helyes lépés a 2012-ben elfogadott nyelvtörvény február 23-ai eltörlése. A miniszterelnök és a külügyminiszter egyaránt hangoztatta: az új ukrán kormány kész mihamarabb aláírni a szabadkereskedelmet is magában foglaló társulási szerződést az Európai Unióval. A Régiók Pártjának frakcióvezetője tájékoztatta a V4 külügyi vezetőit arról, hogy nem vitatják a jelenlegi kormány legitimitását, és konstruktív ellenzéki szerepet kívánnak betölteni a jövőben, közre akarnak működni Ukrajna stabilitásának megteremtésében.  "A visegrádi csoport országai alapvetően érdekeltek egy stabil, demokratikus, az emberi és kisebbségi jogokat teljes mértékben tiszteletben tartó Ukrajnában, továbbá egy olyan Ukrajnában, amelyiknek területi integritása biztonságban van" - szögezte le Martonyi. A kijevi találkozó után a V4-es külügyi vezetők a keleti Donyeck városába utaztak tovább.     Ukrajna ideiglenes elnöke nyílt agresszióval vádolta meg Oroszországot este, és azt mondta, hogy Moszkva a 2008-as grúz háborút megelőzőhöz hasonló forgatókönyv szerint jár el.  "Oroszország katonaságot küldött a Krímbe katonai konfliktust provokálnak ki, és olyan forgatókönyvön dolgoznak, amelyik azonos az abháziaival, amikor konfliktust robbantottak ki, és annektálták a területet" - mondta a nemzethez intézett üzenetében.     Ismeretlenek megrongálták a legnagyobb ukrán távközlési cég több krími átjátszó állomását. Ennek következtében technikailag nem képesek biztosítani az összeköttetést a Krím és Ukrajna többi része között, valamint valószínűleg magán a félszigeten sem. A rongálás következtében megsérült a cég száloptikai főkábele.      : "Orosz invázió szemtanúi vagyunk... a légteret lezárták, mert nagy számban szállnak le orosz repülőgépek és helikopterek". - mondta el este Kunyicin, az ideiglenes ukrán elnök újonnan kinevezett krími megbízottja. az ART ukrán televízióban. Becslése szerint közel kétezer orosz katonát dobtak át légi úton a Szimferopol melletti katonai repülőtérre.     Kijevben törölték az este és a március 1-én reggel Szimferopolba induló és onnan érkező légi járatokat.     Az ITAR-TASZSZ orosz hírügynökség úgy értesült, hogy a repülőtér működik, de a légtér zárva van.     Ukrajna külügyminisztériuma Moszkvának címzett diplomáciai jegyzékben tiltakozott az ellen, hogy Oroszország megsértette Ukrajna légterét és a két ország 1997-ben kötött flottamegállapodását. Kijev követeli, hogy Oroszország azonnal vonja vissza katonai erőit és járműveit támaszpontjára. A bázis ukrán területen van, Moszkva csak bérli.     Az ukrán kormány honlapján közölte, hogy hamarosan kezdeményezi a Független Államok Közösségét alkotó országok külügyminisztereinek összehívását rendkívüli ülésre az Ukrajnában kialakult helyzet miatt.     Az új kijevi vezetés azt javasolta, hogy a dél-ukrajnai Krími Autonóm Köztársaságban történt fejleményekkel összefüggésben haladéktalanul tartsanak kétoldalú konzultációt az 1997. évi orosz-ukrán barátsági, együttműködési és partnerségi szerződés 7. cikke alapján.     Este orosz katonai szállító repülőgépek szálltak le a Krímben, és orosz páncélozott szállító harcjárművek kisebb oszlopa indult Szevasztopol irányából a terület fővárosa, Szimferopol felé - írta az Ukrainszka Pravda. Értesülés szerint "már legalább" öt hatalmas Il-76-os gép ért földet a félszigeten, a Gvargyejszkij katonai repülőtér körzetében.     Katonai források azt állították, hogy mintegy négyszáz ember szállta meg a szevasztopoli Belbek légikikötő futópályáját és ennek következtében teljesen leállt a légi forgalom. Egymásnak ellentmondó információk láttak napvilágot; a legelső hírek arról szóltak, hogy reggel orosz jelképeket viselő fegyveresek elfoglaltak két repülőteret és ellenőrzőpontokat állítottak fel egy kulcsfontosságú közlekedési  útvonalon a Krím félszigeten; Parubij, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára ezután arról tájékoztatott, hogy Kijev a fegyveresek próbálkozásainak dacára ellenőrzése alatt tartja a félsziget két fő repülőterét és azt mondta, hogy bár fegyveresek a reptereken kívül valóban ellenőrzőpontokat állítottak fel, a légikikötők valójában Ukrajna rendfenntartó erőinek ellenőrzése alatt álltak.

2014. II. 28.     Közös nyilatkozatban állt ki Ukrajna területi egységének megtartása mellett a német, a francia és a lengyel külügyminiszter. Állásfoglalásukban rámutattak: az átmeneti kormánynak hatalmas kihívásokkal kell megbirkóznia, és csak a modernizációt szolgáló reformok, köztük a korrupció elleni fellépés révén javíthatnak az ukrán polgárok életfeltételein, ezt a munkát pedig a demokratikus értékekhez igazodva kell elvégezni.

2014. II. 28.     Közös nyilatkozatban üdvözölték az új ukrán vezetést a Visegrádi Országok házelnökei. Hangsúlyozták: Ukrajna stabilitása, területi integritása és demokratikus átalakulása a V4-eknek is érdekük. A  találkozót követő budapesti sajtótájékoztatón Kövér, házelnök kiemelte: a nyilatkozatban felhívták a figyelmet a veszélyekre is, így a kibontakozó krími eseményekre és arra, hogy nem lehet elfeledkezni az európai demokratikus értékek, valamint a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségek jogainak tiszteletben tartásáról.

Európai Unió

2014. II. 27.     Az Európai Unió szerint Ukrajna elnöke Turcsinov - jelentette ki  Bailly, az Európai Bizottság szóvivője.

2014. II. 27.     Az Európa Tanácshoz (ET) tartozó országok kormányai szerint az ukrajnai reformokat az ország által az ET-vel szemben vállalt kötelezettségek betartásával kell végrehajtani, Strasbourgban közzétett tájékoztatás szerint Ezek közül a közlemény nevesítve kiemelte az emberi jogok európai egyezményét, valamint a nemzeti kisebbségek jogvédelméről szóló keretegyezményt és a regionális, illetve kisebbségi nyelvek európai chartáját, amelyeknek Ukrajna részese.

Egyesült Államok

2014. II. 27.     A Fehér Ház értésre adta: már nem tekinti Ukrajna elnökének Janukovicsot. "Lemondott tisztségéről és aláásta legitimitását", amikor elmenekült Kijevből, miután megállapodást kötött az ellenzékkel - mondta Carney szóvivő.     Este az Egyesült Államok üdvözölte a Jacenyuk kormány megalakítását.

Globalizáció

Ukrajna ENSZ-nagykövete azzal vádolta meg pénteken Oroszországot, hogy törvényellenesen vezényelt katonai repülőgépeket és harci helikoptereket hazája területére, és kijelentette, hogy Ukrajna elég erős önmaga megvédéséhez. A Biztonsági Tanács (BTT) zárt ülést tartott az ukrajnai válságról. Szergejev tájékoztatta a BT-t arról, hogy "az Oroszországi Föderáció azonosítatlan fegyveres erői vannak Ukrajna területén". Kitért azon kérdés elől, hogy Oroszország agressziót követ-e el. Csurkin, orosz nagykövet nem erősítette meg, de nem is tagadta, hogy bármilyen orosz csapatmozgás történt volna a Krímben, de közölte, hogy ha van ilyen, akkor az összhangban áll az Ukrajnával érvényben lévő szerződésekkel, hiszen orosz katonai létesítmények vannak a félszigeten. Szó nincs agresszióról. A közvetítői misszióval kapcsolatban azt mondta, hogy Moszkva "elvből nem fogadja el a kívülről erőltetett közvetítést". Oroszországnak, a négy másik állandó taghoz hasonlóan vétójoga van a testületben.

.

Szólj hozzá!

Címkék: ausztria ukrajna románia ensz oroszország svájc abházia nagybritannia európaiunió egyesültállamok európaibizottság feketetenger kisebbséginyelvekeurópaichartája nemzetközivalutaalap egyesültnemzetekszervezete visegrádiországok európatanács

February 2015. Trade in services and investment. What the European Union wants excluded from a new trade deal with the United States

2015.02.27. 21:19 Eleve

.

European Union

Schedule of specific commitments and reservations

(Source: BBC): http://tinyurl.com/ozey3dd

Great Britain

A leaked 103-page document describes itself as the EU's "initial offer" in negotiations over the transatlantic trade and investment partnership (TTIP). (Source: BBC): http://tinyurl.com/oownj3p

The document was produced before the most recent round of TTIP negotiations in Brussels were held at the beginning of this month.

.

Szólj hozzá!

Címkék: usa europeanunion greatbritain transatlantictradeandinvestmentpartnership